Ledningsregementet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Ledningsregementet
(LedR)
Ledningsregementet vapen.svg
Vapensköld för Ledningsregementet tolkad efter dess blasonering.
Datum 2007–
Land Sverige Sverige
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Försvarsmaktsgemensamt
Typ Informationsarenan
Storlek Regemente
Föregångare Upplands regemente (S 1)
Del av ATS (2007–)
Förläggningsort Enköping
Motto Nihil Impossibilis Est (lat. Här Finns Inga Omöjligheter)
Färger Blått     
Marsch "I täten" (Sam Rydberg) [1]
Befälhavare
Regementschef Öv Mattias Hanson

Ledningsregementet (LedR) är ett svenskt försvarsmaktsgemensamt förband inom Försvarsmakten som verkat sedan 1 januari 2007. Förbandet är förlagt inom Enköpings garnison i Enköping, Uppsala län.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Upplands regemente (S 1) avvecklades den 31 december 2006, och den 1 januari 2007 bildades Ledningsregementet (LedR) inom samma förläggning. Uppsättning av det nya förbandet gjordes för att markera övergången från att varit ett arméförband till att bli ett försvarsmaktsgemensamt förband, med mark, luft och marina uppgifter inom ledning, informationshantering och verkan inom informationsarenan.[2] Regementets första chef var tillika Sveriges första kvinnliga förbandschef, överste Lena Hallin.

Ledningsregementet för idag vidare traditioner från Upplands regemente (I 8), Upplands regemente (S 1), Göta signalbataljon (S 2), Norrlands signalkår (S 3), Södermanlands regemente (P 10), Västmanlands regemente (Fo 48). Utöver detta för man minnet vidare av Göta livgarde (P 1).[3]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Vid regementet utbildas stabs- och sambandsförband samt speciella telekrigsförband. Till Ledningsregementet hör skjutfälten Veckholms skjutfält samt Skogstibble skjutfält. Även före detta Södermanlands regementes (P 10) skjutfält Härads skjutfält utanför Strängnäs hör till regementet, samt används ibland Marma skjutfält som ligger intill samhället Marma, som tidigare användes av det nu avvecklade Hälsinge regemente (I 14) i Gävle.

Inom Ledningsregementet organiseras två stycken hemvärnsgrupper och två stycken skolor: Södermanlandsgruppen (SLG), Upplands- och Västmanlandsgruppen (UVG), Försvarsmaktens meteorologi- och oceanograficentrum (FM METOCC) och Ledningsstridsskolan (LedSS).

Bataljoner[redigera | redigera wikitext]

I samband med att Försvarsmakten organiserar Insatsorganisation 2014, kommer Ledningsregementet att sätta upp fyra stycken bataljoner samt tre hemvärnsbataljoner. Dessutom finns också ett Specialoperationsförband (FM SOF), Särskilda Sambandsenheten (SSE) som är en del av Sveriges specialförbandssystem.[4]

11. Ledningsplatsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Bataljonen består av tre ledningsplatskompanier. Bataljonens uppgifter består i bland annat tillhandahålla ledningsplatser och stabsplatser till andra förband, men även betjäna operativa och taktiska staber, som till exempel Brigadledningar, Ledningsplats för civila insats- och/eller räddningsledning och (F)HQ fälthögkvarter för ledning av EU Battle Group. I bataljonen finns även 115. kompaniet som består av infopluton, tolkpluton samt Combat Camera.

12. Sambandsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Bataljonen består av två sambandskompanier, ett sambandsförstärkningskompani och ett bataljonstabskompani.  Bataljonens uppgift består i att understödja kommunikation mellan staber, förband och enheter i ett insatsområde, i Sverige eller utlandstjänst. Beroende på rådande förutsättningar och behov används olika radio- och satellitsystem.

 • 121 Bataljonstabskompaniet
 • 122 Sambandskompaniet (heltidanställda)
 • 123 Sambandskompaniet (Deltidanställda)
 • 124 Sambandsförstärkningskompaniet (Består av heltid och deltidanställda)

13. Telekrigbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Bataljonen är ett förband som har i uppgift att upptäcka, kartlägga och lägesbestämma motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation.

21.hemvärnsbataljonen (Upplandsbataljonen)[redigera | redigera wikitext]

 • Bataljonsstab med ledningspluton
 • 211.insatskompani
 • 212.insatskompani
 • 213.bevakningskompani
 • 214.underrättelsekompani
 • 215.musikkår

22.hemvärnsbataljonen (Västmanlandsbataljonen)[redigera | redigera wikitext]

 • Bataljonsstab med ledningspluton
 • 221.insatskompani
 • 222.insatskompani
 • 223.bevakningskompani
 • 224.musikkår

27.hemvärnsbataljon (Södermanlandsbataljonen)[redigera | redigera wikitext]

 • Bataljonsstab med ledningspluton
 • 271.insatskompaniet (N/S Insatskompaniet)
 • 272.insatskompaniet (Öster Rekarne kompani)
 • 274.bevakningskompaniet (Livkompaniet)
 • 275.båtplutonen
 • 276.flyggruppen

Utbildningsgrupper[redigera | redigera wikitext]

Sedan den 1 januari 2007 ingår två stycken utbildningsgrupper (hemvärnsgrupper) inom Ledningsregementet, vilka regementet har till uppgift att stödja och utbilda Hemvärnet.

Södermanlandsgruppen

Gruppen har sin stab i Strängnäs och utbildar och stödjer Hemvärnet i Södermanlands län, och har sitt arv och traditioner från Södermanlands regemente (P 10), vilket avvecklades i samband med försvarsbeslutet 2004.

Upplands- och Västmanlandsgruppen

Gruppen har sin stab i Enköping och utbildar och stödjer Hemvärnet i Uppland och Västmanland.

Kompanier[redigera | redigera wikitext]

Beteckning Namn Anmärkning
Första kompaniet Lifkompaniet Ej aktiverat.
Andra kompaniet Rasbo kompani Utbildar soldater och officerare inom stabs/ledningstjänst samt underhåll.
Tredje kompaniet Olands kompani Utbildar soldater och officerare inom sambands/ledningstjänst, radio- och satellitkommunikation samt underhåll.
Fjärde kompaniet Upsala kompani 124 Sambandsförstärkningskompaniet fick ärva Upsala Kompaniets namn och fana.
Femte kompaniet Hundra Härads kompani Utbildar soldater och officerare inom telekrig.
Sjätte kompaniet Sigtuna kompani Ej aktiverat.
Sjunde kompaniet Hagunda kompani Ej aktiverat.
Åttonde kompaniet Enköpings kompani Ej aktiverat.
Nionde kompaniet
Tionde kompaniet

Heraldik & traditioner[redigera | redigera wikitext]

Ledningsregementet som bildades 1 januari 2007, fick sin fana, eller fälttecken, överlämnad av kung Carl XVI Gustaf den 4 juni 2009. Fanan utgår från förbandet heraldiska vapen, men anknyter även till Ledningsregementets historiska arv, från de tidigare signalregementena.[5][6]

Regementschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 2007–2010: Överste Lena Hallin
 • 2011–2014: Överste Thomas Nilsson
 • 2014–2015: Överste Mikael Åkerström [7]
 • 2016–2020: Överste Mattias Hansson (Ett förordnande till längst 31 mars 2020)[8][9]

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Ledningsregementet 2007-01-01
Beteckningar
LedR 2007-01-01
Förläggningsorter och övningsfält
Enköpings garnison (F) 2007-01-01
Härads skjutfält (Ö) 2007-01-01
Skogstibble övningsfält (Ö) 2007-01-01
Veckholms skjutfält (Ö) 2007-01-01

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Hemvärnets Musikkår Uppsala (2012), s. 3
 2. ^ Forsvarsmakten.se Ledningsregementets historik Läst 13 november 2011
 3. ^ Försvarsmakten (2008-08-01) Ledningsregementets historik Läst 19 juli 2009
 4. ^ Forsvarsmakten.se Om Ledningsregementet Läst 13 november 2011
 5. ^ ”Fick fana av kungen”. unt.se. http://www.unt.se/uppland/uppsala/fick-fana-av-kungen-309111.aspx?p=1089549. Läst 25 september 2015. 
 6. ^ ”En fana ur konungens hand”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2009/06/en-fana-ur-konungens-hand/. Läst 25 september 2015. 
 7. ^ ”Mikael Åkerström ny chef för Ledningsregementet” (Försvarsmakten). forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/06/mikael-akerstrom-ny-chef-for-ledningsregementet/. Läst 4 juni 2014. 
 8. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 6/2015”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forum-nr6-2015.pdf. Läst 5 maj 2016. 
 9. ^ ”Mattias Hanson ny chef Ledningsregementet”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/01/mattias-hanson-ny-chef-ledningsregementet/. Läst 15 januari 2015. 

Tryckt skrift[redigera | redigera wikitext]

 • CD: Hälsning till Uppsala, "Som förbandsmarsch för LedR antogs den [I täten] 2008 och spelas, som här, utan repriseringar, d.v.s. den spelas rakt igenom utan omtag.". Uppsala: Hemvärnets Musikkår Uppsala. 2012 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]