Livregementet till häst (det äldre)

Från Wikipedia
Ej att förväxla med Livregementet till häst (det yngre).
Livregementet till häst
Livregementet 1779.jpg
Uniform m/1779 för Livregementet
Information
Officiellt namnKungl. Livregementet till häst
Datum1667–1791
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypKavalleriet
RollKrigsförband
FöregångareUpplands ryttare
EfterföljareLivregementsbrigaden
StorlekRegemente
FörläggningsortUtnäslöt
Årsdagar4 december
SegernamnLützen (1632)
Oldendorf (1633)
Wittstock (1636)
Leipzig (1642)
Warszawa (1656)
Fredriksodde (1657)
Tåget över Bält (1658)
Halmstad (1676)
Lund (1676)
Landskrona (1677)
Düna (1701)
Kliszów (1702)
Pultusk (1703)
Holowczyn (1708)
Helsingborg (1710)
Befälhavare
Framstående befälhavareGenerallöjtnant Nils Bielke,
Mattias Alexander von Ungern-Sternberg
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Livregementet till häst var ett kavalleriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1667–1791. Förbandet var sedan 1687 indelt och rekryterade i huvudsak sitt manskap från östra Svealand.[1]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Pontus Fredrik De la Gardie avporträtterad iklädd uniform m/1765 för regementet, samt bärandes harnesk med konung Adolf Fredriks krönta namnchiffer. På uniformsrocken syns även Svärdsordens riddartecken. Målning av Jakob Björck från ca 1768.

Livregementet till häst bildades 1667 genom att Upplands ryttare upphöjdes till kunglig livtrupp. Samtidigt utnämns greve Otto Wilhelm von Königsmarck till chef för regementet. Regementet utmärkte sig för stor tapperhet i slaget vid Lund 1676 under Nils Bielke. Karl XI lär ha yttrat efter segern: "min krona hängde på Bielkes värjspets, och att jag näst efter Gud har min tappre Bielke samt mitt Livregemente att tacka för segern". Bielkes berömda värja finns fortfarande bevarad inom familjen. År 1680 blev regementet indelt inom östra Svealand och då det fullt ut blev indelt 1687 bestod det av tolv kompanier.[2] Dess översteboställe förlades till palatset på Arnö. Den förste innehavaren blev överste Hans Ramsvärd. Ett nytt boställe uppfördes på Arnö 1729, vilket efter regementets omorganisation blev boställe för sekundcheferna vid Livregementets dragonkår fram till 1876.

Livregementet till häst var det enda regemente inom Stockholms garnison som inte var värvat. Regementet hade sedan 1780 sin övningsplats på Utnäs löt cirka 3 kilometer nordost om Strömsholms slott. År 1785 bildades en särskild trupp lätta dragoner vid regementet. Den bildades genom att 18 man från respektive kompani tillfördes dragonerna som bildade 4 kompanier om 36 man i vardera. Denna styrka utökades senare och 1789 under det ryska kriget uppträdde man som eget förband om 300 man, 6 kompanier, under namnet Lätta Dragonkåren av Kungl. Maj:ts Livregemente.

År 1791 upplöstes regementet för att istället bilda Livregementsbrigaden.

Organisation enligt indelningsverket[redigera | redigera wikitext]

Livkompaniet

Överstelöjtnantens kompani

Majorens kompani

Östra Västmanlands kompani

Fellingsbro kompani

Örebro kompani

  • Mötesplats: ?

Kungsörs kompani

  • Mötesplats: ?

Vadsbo kompani

Norra Upplands kompani

Roslags kompani

Östra Närkes kompani

Södermanlands kompani

Regementschefer[redigera | redigera wikitext]

Kungliga Livregementets till häst regementschefer åren 1667–1791:

Namn och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Livregementet till häst 1667 1791
Förläggningsort
Utnäslöt 1667 1791

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Kjellander (2003), s. 285
  2. ^ Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755, Ulla Johansson, [med bidrag från Delegationen för militärhistorisk forskning], Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen, 10, Stockholm 1976 s. 17

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus. Libris 8981272. ISBN 91-87184-74-5 
  • Carl Axel Georg Braunerhjelm, Kungl. lifregementets till häst historia: utarbetad efter samlingar af O. M. F. Björnstjerna och C. A. Klingspor, Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1912-1922. 7 volymer.
  • K1 1928-2000 Del 1 - Regementets ursprung (av Hodder Stjernswärd), Kungliga Livgardets Dragoners Historiekommitté, Nordsik Form AB, Bengt Wallerfelt (Redaktör), Christian Braunstein (Bildredaktör) ISBN 91-631-04-34-2
  • Regementsorderjournal Kongl. Lifregementet till häst 1789-19, Krigsarkivet