Andrakammarvalet i Sverige 1887 (vår)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Andrakammarvalet i Sverige 1887 (vår)
Sverige
1884 ←
1887 (vår)
→ 1887 (september)
Sveriges riksdags andra kammares 214 platser

Statsminister före valet

Robert Themptander
Oberoende liberal

Omvald statsminister

Robert Themptander
Oberoende liberal

Extravalet till Sveriges riksdags andra kammare hölls under våren 1887. Under 1880-talet hade kraven på höjda tullar särskilt gällande lantbruks- och industriprodukter börjat öka i styrka. Under vårriksdagen 1887 hade lantbruks- och industriprotektionisterna bildat gemensam sak mot den frihandelsvänliga majoriteten i riksdagen och lagt fram massmotioner med krav på höjda tullar. Efter ett tag tillstyrktes massmotionerna i det under av en tullskyddsvän presiderande bevillningsutskott. I Första kammaren där frihandlarna dominerade avslogs motionerna knappt 70 mot 68 tack vare röstberättigade statsråd. I Andra kammaren där protektionisterna dominerade bifölls motionerna 111 mot 101. I den gemensamma voteringen skulle protektionisterna ha segrat.

Då lät den frihandelsvänlige kungen Oscar II upplösa Andra kammaren och utlysa val till denna kammare. Detta skedde på statsminister Themptanders uppmaning i syfte att förhindra höjda tullar. Valstriden blev hård och häftig - tullskyddsvännerna fick stöd bland annat från Nya Dagligt Allehanda, Vårt Land och den nystartade tidningen Svenska Dagbladet. Frihandelsvännerna fick stöd bland annat från det i övriga konservativa Stockholms Dagblad, Dagens Nyheter och Aftonbladet. Två nya föreningar blev samlingsposter för de två olika lägren. Tullskyddsvännerna samlades i Svenska arbetets vänner och frihandlarna i Föreningen mot livsmedelstullar .

Utgången av valet blev att frihandlarna vann majoritet i Andra kammaren. Bland de förlorande riksdagsmännen fanns frihandelsvännen Johan Johansson i Noraskog och protektionisten Liss Olof Larsson. Resultatet såg ut att trygga regeringen Themptanders fortbestånd och det De Geerska - Gripenstedtska frihandelssystemets existens. Situationen ändrades dock med det ordinarie höstvalet 1887.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Sveriges Historia till våra dagar. Trettonde delen. Oskar II av Simon Boëthius. Litteratur och konst 1850 - 1908 av Fredrik Böök och A . Romdahl , Stockholm, P . A . Norstedt & Söners Förlag , 1925.