Lista över politiska partier i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Svensk politik
Flag of Sweden.svg
Riksdagspartier
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Historik och val
Politikområden
Alkoholpolitik
Arbetsmarknadspolitik
Bostadspolitik
Ekonomisk politik
Invandringspolitik
Jordbrukspolitik
Kulturpolitik
Kärnkraftspolitik
Sjukvårdspolitik
Säkerhets- och försvarspolitik
Utbildningspolitik
Utrikespolitik
Massmedia
Svensk press
Television i Sverige
Politikportalen

Innehåll

Nationella partier[redigera | redigera wikitext]

Partier som är registrerade för riksdagsval (gäller också för val till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet samt för val till Europaparlamentet). Det svenska valsystemet är proportionellt och partierna kan få offentligt stöd för verksamheten.

Det svenska partisystemet har varit ovanligt stabilt för ett proportionellt system. Historiskt sett har fem, sex, sju eller åtta partier suttit i riksdagen. Riksdagspartierna har tenderat att samlas i två politiska block längs med höger-vänster-skalan. Sveriges riksdagspartier har präglats av mycket höga medlemsnivåer men har drabbats av vikande medlemstal. På kommunal nivå återfinns fler partier med snävare inriktning. De senaste åren har partiväsendet luckrats upp; väljarnas rörlighet har ökat och en mängd småpartier och enfrågepartier har tillkommit.

Partier som fått över 1 % av de giltiga rösterna på riksnivå i något av de senaste två valen får ett antal valsedlar bekostade av staten, och får valsedlarna med partinamnet(ej valsedlar med kandidater) utlagda i vallokalerna av valförrättare. Partier som fått över 2,5 % av de giltiga rösterna i något av de två senaste valen får dessutom statligt partistöd. De partier som i det senaste valet fått minst 4 % av de giltiga rösterna får mandat i riksdagen.

Partier representerade i riksdagen 2010–2014[redigera | redigera wikitext]

Se även: Resultat i riksdagsvalet i Sverige 2010

Partier representerade i Europaparlamentet men inte i riksdagen[redigera | redigera wikitext]

Övriga partier som är registrerade och/eller ställt upp i valet 2010[redigera | redigera wikitext]

Registrerad partibeteckning för riksdagsval gäller även för Europaparlamentsvalet samt alla lokala och regionala val i landet.

Partier som kallar sig tvärpolitiska eller dylikt[redigera | redigera wikitext]

Partier mer eller mindre influerade av liberalism eller dylikt[redigera | redigera wikitext]

Partier mer eller mindre influerade av socialism eller dylikt[redigera | redigera wikitext]

Partier mer eller mindre influerade av patriotism, nationalism eller dylikt[redigera | redigera wikitext]

Regionalistiska, separatistiska partier eller dylikt[redigera | redigera wikitext]

Partier med tydlig inriktning mot Europapolitik[redigera | redigera wikitext]

Övriga registrerade partier[redigera | redigera wikitext]

Icke registrerade partier med röster i riksdagsvalet 2010[redigera | redigera wikitext]

Oklassificerade partier[redigera | redigera wikitext]

Partier som får röster utan att existera[redigera | redigera wikitext]

Icke registrerade partier med röster i Europaparlamentsvalet 2009[redigera | redigera wikitext]

Regionala partier registrerade för landstingsval[redigera | redigera wikitext]

Registrerad partibeteckning för landstingsval gäller för både landstingsvalet och kommunalvalen i det län partiet är registrerat. Listan uppdaterad med nya registrerade partibeteckningar inför 2010 års val.[Uppdatering behövs]

Dalarnas län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Gävleborgs län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Hallands län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Jämtlands län[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Jönköpings län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Kalmar län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Norrbottens län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Skåne län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Stockholms län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska regionala partier

Uppsala län[redigera | redigera wikitext]

2006, 2010[redigera | redigera wikitext]

Värmlands län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Västernorrlands län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Västmanlands län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Västra Götalands län[redigera | redigera wikitext]

2011[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Östergötlands län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Lokala partier[redigera | redigera wikitext]

1 parti med registrerad partibeteckning för kommunalval 2006. ² parti med registrerad partibeteckning för kommunvalet 2010. Listan uppdaterad med nya registrerade partibeteckningar inför 2010 års val.[Uppdatering behövs]

Blekinge län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Blekinge län[redigera | redigera wikitext]

Dalarnas län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Dalarnas län[redigera | redigera wikitext]

Gotlands län[redigera | redigera wikitext]

2006,2010[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Gotlands län[redigera | redigera wikitext]

Gävleborgs län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Hallands län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Hallands län[redigera | redigera wikitext]

Jämtlands län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Jämtlands län[redigera | redigera wikitext]

Jönköpings län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Jönköpings län[redigera | redigera wikitext]

Kalmar län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Kalmar län[redigera | redigera wikitext]

Kronobergs län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Kronobergs län[redigera | redigera wikitext]

Norrbottens län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Norrbottens län[redigera | redigera wikitext]

Skåne län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Skåne län[redigera | redigera wikitext]

Stockholms län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Stockholms län[redigera | redigera wikitext]

Södermanlands län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Södermanlands län[redigera | redigera wikitext]

Uppsala län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Uppsala län[redigera | redigera wikitext]

Värmlands län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Värmlands län[redigera | redigera wikitext]

Västerbottens län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier Västerbottens län[redigera | redigera wikitext]

Västernorrlands län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Västmanlands län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Västra Götalands län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Västra Götalands län[redigera | redigera wikitext]

Örebro län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Örebro län[redigera | redigera wikitext]

Östergötlands län[redigera | redigera wikitext]

2010[redigera | redigera wikitext]

2006[redigera | redigera wikitext]

Historiska lokala partier i Östergötlands län[redigera | redigera wikitext]

Geografiskt oklassificerade partier[redigera | redigera wikitext]

Historiska partier[redigera | redigera wikitext]

Partier tidigare representerade i riksdagen[redigera | redigera wikitext]

Historiska föregångare till riksdagspartierna[redigera | redigera wikitext]

Listan inkluderar även partier som till sin politiska tendens var föregångare, även om det inte finns en rent organisatorisk kontinuitet. Lantmannapartiet och Medborgerlig Samling (MbS) var breda koalitioner med koppling till flera av dagens partier.

Föregångare till Centerpartiet[redigera | redigera wikitext]

Föregångare till Folkpartiet liberalerna[redigera | redigera wikitext]

Föregångare till Kristdemokraterna[redigera | redigera wikitext]

Föregångare till Moderata Samlingspartiet[redigera | redigera wikitext]

Föregångare till Vänsterpartiet[redigera | redigera wikitext]

Socialdemokraterna[redigera | redigera wikitext]

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP), idag oftast kallat Socialdemokraterna (S), grundades 1889.

Oklassificerade historiska partier[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]