Klimakterium

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Klimakteriet eller övergångsåldern (från grekiskans klimakterikos = kritisk) är den tid då en kvinna övergår till att inte längre få ägglossning och därmed inte längre är fruktsam. Under klimakteriet minskar äggstockarnas produktion av östrogen, vilket får hela det reproduktiva systemet att gradvis stängas av (ovarialsvikt). Menstruationerna blir oregelbundna, och upphör så småningom helt. Många kvinnor upplever besvär under övergångsåldern, som i många fall behandlas med östrogenpreparat. I djurvärlden är det vanligt att individer är fruktsamma hela livet.

Symptom[redigera | redigera wikitext]

Den punkt där mensen upphör kallas menopausen. I dagligt språkbruk blandas dock termerna för skeendet fram till detta, klimakteriet, och menopausen ihop. Klimakteriet sträcker sig oftast över ett år men kan vara mellan sex månader och fem år. Menopausen inträffar vanligen mellan 45 och 55 års ålder.

Kvinnor efter klimakteriet, löper större risk att drabbas av benskörhet. Även risken för hjärt- och kärlsjukdom ökar efter klimakteriet, då östrogenets skyddande effekt avtagit.

De närmaste åren (från 2005 räknat) kommer drygt en miljon kvinnor i Sverige att passera klimakteriet. Man beräknar att 75 procent av dessa kommer uppleva påtagliga besvär och cirka 50 procent behöver medicinsk behandling av något slag. Totalt 20 procent av kvinnorna i klimakteriet behandlas med hormonpreparat, främst någon typ av östrogenbehandling, HRT-behandling. Upp till hälften av alla kvinnor i och efter klimakteriet har besvär med torra slemhinnor (atrofisk vaginit), som leder till torrhetskänsla, smärta vid samlag, sveda, klåda och även senare till upprepade urinvägsinfektioner. Dessa besvär behandlas oftast med lokala östrogenpreparat, i form av vaginaltabletter, kräm eller vagitorier. Mängden av östrogen med alla dessa preparat är extremt låga, och bör inte blandas med östrogen som används mot systemiska besvär (värmevallningar och hyperhidros). För dessa besvär finns det också lågdospreparat. Behandlingen mot lokala besvär i underlivet är en långtidsbehandling, och ingen kur. Mera information finns på läkemedelsverket sida [1] och på FASS [2] samt på www-sidor som klimakteriet.nu [3] och även på klimakteriesmart.se[4].

Det mest välkända symptomen av besvär är blodvallningar då temperaturen svallar fram i kroppen, ofta med svettningar som följd, därtill allmänna svettningsförändringar, hjärtklappning och sömnsvårigheter.

Bland de besvär som koncentreras till underlivet finns: förändringar i underlivets slemhinnor och elasticitet, inkontinensbesvär, klåda, illaluktande flytningar, smärta vid samlag, torrhet i slidan, täta urinträngningar och värk i urinblåsa och urinrör.

Andra symptom som förekommer är försämrat minne, försämrat självförtroende, humörsvängningar, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, ledvärk, minskad sexlust, muskelvärk, nedstämdhet, oföretagsamhet och yrsel.

Klimakteriesymptom i olika kulturer[redigera | redigera wikitext]

Den individuella upplevelsen av klimakteriet och eventuella klimakteriebesvär varierar kraftigt mellan olika kulturer.[1](Källa ej längre giltig.) Man tror att det har att göra med hur meningsfull den upplevs, vilken status som är knuten till den, och kvinnans upplevda egenvärde.[2]

I vissa kulturer, som bland Mayakvinnorna i Yucatan, upplever kvinnorna exempelvis inga värmevallningar.[3](Källa ej längre giltig.) Värmevallningar är det vanligaste klimakteriebesväret i Sverige, där 75-80% uppskattas uppleva det. Ett annat exempel är Botswana där kvinnorna rapporterar att det mest tydliga klimakteriesymptomet är en ökad sexlust (64%).[2](Källa ej längre giltig.) I båda kulturerna ses klimakteriet som någonting positivt som även ger ökad status. Även de japanska kvinnorna är kända för att ha milda klimakteriebesvär.[1]

Se även[redigera | redigera wikitext]Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] http://www.naturligaalternativ.com/kulturskillnader.htm
  2. ^ [a b] http://nursinglibrary.org/Portal/main.aspx?pageid=4024&sid=396
  3. ^ http://www.naturligaalternativ.com/mayakvinnoryucatan.htm

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]