Biträdande arbetsmarknadsminister

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Biträdande arbetsmarknadsminister kallades det statsråd i Arbetsmarknadsdepartementet som inte samtidigt var departementschef.

Bakom titeln biträdande arbetsmarknadsminister dolde sig flera varianter av ministertitlar, såsom invandrarminister, jämställdhetsminister, arbetsrättsminister, ungdomsminister etc. Gemensamt för de flesta var att de inte täckte in hela ministerns verksamhetsområden utan bara en del, oftast det dominerande ansvarsfältet. Exempelvis var Anna-Greta Leijon inte bara invandrarminister utan även ansvarig för bl.a. arbetsrättsliga frågor[1] och frågor rörande handikappade inom arbetslivet. Karin Andersson var som biträdande arbetsmarknadsminister ansvarig för jämställdhet- och invandrarfrågor[2], en kombination som återkommer under senare tid. I regeringen 2019 har det statsråd som är knutet till Arbetsmarknadsdepartementet, utöver arbetsmarknadsministern, titeln jämställdhetsminister/minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation[3].

Innan arbetsmarknadsdepartementet inrättades hade många ärenden handlagts inom inrikesdepartementet, där bl.a. Camilla Odhnoff varit ansvarig för invandrings- och familjefrågor inklusive jämställdhet[4].

Källor[edit | edit source]

”Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform”. Regeringsformen. https://lagen.nu/1974:152. Läst 27 januari 2019. 

Referenser[edit | edit source]

  1. ^ Radio, Sveriges. ”Lagen om anställningsskydd LAS - Besluten som format Sverige”. sverigesradio.se. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1113089?programid=5108. Läst 27 januari 2019. 
  2. ^ ”skbl.se - Karin Elisabet Andersson”. www.skbl.se. https://www.skbl.se/sv/artikel/KarinAndersson. Läst 27 januari 2019. 
  3. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (21 januari 2019). ”Sveriges nya regering”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/01/sveriges-nya-regering/. Läst 27 januari 2019. 
  4. ^ ”Camilla Odhnoff har avlidit”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2013-07-17/camilla-odhnoff-har-avlidit. Läst 27 januari 2019.