Ornament (stilistik)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Antites
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Rim
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

Ornament betecknar inom retoriken språkliga prydnader. Lennart Hellspong beskriver ornamentet i Konsten att Tala som språkliga prydnader i syfte att göra talet mer tilldragande. Churchills berömda ord "aldrig i den moderna krigföringens historia har så många så få att tacka för så mycket" är exempel på användandet av ornament. I just detta exempel består ornamentet av det trefaldiga upprepandet av ordet "så" följt av fraser innehållande två stavelser eller en. Skillnaden mellan ornament och trop är att ornamentet inte ändrar ordets betydelse, utan endast placerar orden på särskilda sätt.