Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv 2020-07

Från Wikipedia

Oinloggad på Wikiquote[redigera | redigera wikitext]

Jag hoppar ofta mellan Wikipedia, Wiktionary, Wikisource och Commons och är inloggad överallt. Men nu när jag går till Wikiquote så är jag oinloggad. Mycket märkligt. Hur kan det bli så? Man ska väl vara centralt inloggad (eller utloggad) på alla WMF:s sajter? Är jag ensam om det problemet? --LA2 (diskussion) 7 juni 2020 kl. 22.24 (CEST)Svara[svara]

Efter att ha loggat ut och in igen på Wikipedia, blir jag inloggad även på Wikiquote. Men inte på Wikibooks och Wikispecies. Märkligt. --LA2 (diskussion) 7 juni 2020 kl. 23.39 (CEST)Svara[svara]
Ja, det var egendomligt. Jag har prövat att gå in på både svenskspråkiga Wikiquote och engelskspråkiga, men har inte lyckats provocera fram något sådant fenomen (dvs jag förblir inloggad). Det verkar kvitta om jag går in via någon iw-länk eller om jag skriver url:en i ett nytt fönster. / TernariusDisk 7 juni 2020 kl. 23.43 (CEST)Svara[svara]
Min erfarenhet: Ibland sker en fördröjning. Ofta rättar det till sig automatiskt om jag väntar ett par minuter. Ibland kan jag behöva uppdatera den sida jag gått till (efter att ha väntat någon minut). Idag har det hänt mig flera gånger på Wikimedia Commons, men inloggningen har alltid "klickat i" efter ett tag. //Vätte (diskussion) 8 juni 2020 kl. 00.16 (CEST)Svara[svara]
För mig varierar det hela tiden om jag är automagiskt inloggad på ett annantprojekt. Wikidata nästan aldrig när jag lämnar Wikipedia, Commons ofta. Jag har aldrig märkt att det händer efter ett tag, me jag brukar nog logga in rätt snabbt.--LittleGun (diskussion) 9 juni 2020 kl. 16.55 (CEST)Svara[svara]
Olika webbläsare har olika defaultinställningar för hantering av cookies/kakor, vilka bl.a. används för att hålla koll på inloggningsstatus. Apples defaultinställning är att förhindra "cross-site tracking" av tredje part, d.v.s. kakinformation är bara tillgänglig för sidor som inte hör till någon tredje part. Alla webbläsare är inte lika strikta, men utvecklingen går åt det hållet. Inloggningssystemet behöver nu viss anpassning för att olika Wikimediaprojekt med gemensam inloggning också ska hanteras som samma part. Med strikt inställning i min webbläsare kan jag i väldigt speciella lägen t.o.m. bli utloggad vid byte mellan mobil- och desktopsite (felanmält). Arbetet med detta följs i T255366 SameSite cookie issues. / JohanahoJ (diskussion) 17 juni 2020 kl. 12.51 (CEST)Svara[svara]
Sommarvärdar för flera år sedan...

Kanske tidernas konstigaste sommar på gång, med restriktioner i att både resa och träffas. Något som inte förändras är dock Sommar i P1, som rivstartar med Greta Thunberg som sommarvärd lördag 20 juni. Statistik visar att både artikeln om programmet och sommarvärdarna får många visningar under sommaren, och därför är veckans tävling tillägnad alla sommarpratare. Utöka, uppdatera, putsa och förbättra artiklar eller objekt på Wikidata mellan 15 och 21 juni, och just du kan vinna den åtråvärda gröna rosetten. Välkomna och lycka till! /Haxpett (diskussion) 14 juni 2020 kl. 23.56 (CEST)Svara[svara]

mycket bra tävling. Bra alla dessa får egen artikel, de har ju valts ut av en bra jury.Yger (diskussion) 16 juni 2020 kl. 21.33 (CEST)Svara[svara]
Tack Yger, och all heder åt Paracel63 som gjort grundarbetet genom tidigare års tävlingar. Som en bonus, då alla årets sommarpratare redan är skapade, har tävlingen utökats med röda länkar från tidigare säsonger. Längst ned på tävlingssidan är dom listade, så in och skriv. Fortfarande finns det tid att både gå om Tanzania i täten, eller skaffa en fin rosett till användarsidan. /Haxpett (diskussion) 17 juni 2020 kl. 18.20 (CEST)Svara[svara]

Kategorin Klimatskeptiker bör raderas[redigera | redigera wikitext]

Jag noterar, med viss förvåning, att vi har en kategori kallad Klimatskeptiker. Jag anser att det av flera skäl är olämpligt att föra samman en heterogen skara människor som av olika skäl och på olika grunder har uttryckt olika ställningstaganden och synpunkter om de pågående klimatförändringarna i en gemensam kategori. Dels är det mycket tveksamt om WP ägnar sig åt den typen av åsiktskategorisering, dels rymmer inte en sådan kategorisk klassificering de nyanser och individuella ställningstaganden som ligger bakom var och ens ståndpunkt. Jag anser alltså att kategorin är olämplig och bör raderas. Janders (diskussion) 2 juni 2020 kl. 17.25 (CEST)Svara[svara]

Ja. En kategori bör bara användas när definitionen av termen är någorlunda tydlig och när personen själv beskriver sig så. Så har vi ju sagt om kategorin judar tex, och då även att använda det epitetet i löptext om personen. Och egentligen tycker jag denna princip borde även gälla grupperna vi nyligen diskuterade, Tysk-svensk och kanske även klassificering av något som vänster/höger-extremt.Yger (diskussion) 2 juni 2020 kl. 17.51 (CEST)Svara[svara]
Jag tog i november 2017 upp att få ta bort kategorin Klimatskeptiker från bl.a. Anders Stigebrandt, (se Diskussion:Anders Stigebrandt#Klimatskeptiker men fick då mothugg från bl.a.dnm. Efter det har jag skrivit ett antal artiklar om de som jag _verkligen_ tycker är klimatskeptiker: Sten Kaijser, Jacob Nordangård, Maggie Thauersköld Crusell och kanske någon till, och då lagt in denna kategori, och avstått från att lägga in den i Göran Petersson (kemist). Men jag tycker det är en olustig kategori och tar gärna bort den. / Anhn (diskussion) 2 juni 2020 kl. 18.11 (CEST)Svara[svara]
Jag noterar att jag är apostroferad här. Jag har ingen direkt synpunkt på saken. Personligen anser jag att en position som "klimatskeptiker" inte är något märkvärdigare att kategorisera för än Kategori:Miljöaktivister, kategori:Djurrättsaktivister, Kategori:Medborgarrättsaktivister, Kategori:Tryckfrihetsförespråkare, kategori:Feminister och så vidare. Enda skillnaden är väl hur ordet subjektivt upplevs/känns, och då antagligen av somliga uppfattas som ett negativt värdeomdöme snarare än något deskriptivt. Frågan är väl om det är en hänsyn vi på Wikipedia ska ta? Personligen anser jag att varje person som gjort sig känd kan beskrivas för sitt leverne och kategoriseras för detsamma. Min tanke är att är man klimatskeptiker så är det en aktivt vald position snarare än något slumpartat. Skulle det röra sig om en ogenomtänkt förflugen tanke så ska det absolut inte kategoriseras för och heller inte omnämnas i en artikel.
Sammanfattningsvis: Ska man ta bort klimatskeptiker bör alla kategorier under Kategori:Aktivister raderas då det rör sig om samma sätt av kategorisering, och menar man allvar med "åsiktsregistreringsargumentet" så bör även kategorier som Kategori:Svenska socialdemokrater, Kategori:Socialdemokrater, Kategori:Socialister och motsvarande för andra partier och ideologiska inriktningar också raderas. Det om något är åsiktsregistrering i samma anda som Kategori:Klimatskeptiker. Istället för en specifik diskussion som landar i ett godtycke får man nog se över hela "åsiktsregistreringsmaterialet" som finns i vårt kategorisystem. dnm (d | b) 2 juni 2020 kl. 19.47 (CEST)Svara[svara]
Utifrån den fruktlösa diskussionen runt det här ämnet vi hade nyligen, så har jag fått intrycket av att personer som bara uttalat kritik mot vissa aspekter av ämnet, har i wikidebatten här på Wikipedia beskrivits som klimatskeptiker. Om det är så kategorin har använts så ser jag omedelbara problem. Jag kan dock inte avgöra om så är fallet. 62 osv (diskussion) 2 juni 2020 kl. 20.30 (CEST)Svara[svara]
Ja precis. den är ovanligt diffus i sin definition, betydligt värre an de exempel Dnm för fram.Yger (diskussion) 2 juni 2020 kl. 20.43 (CEST)Svara[svara]
Ja, om man med fog ska kunna hävda att någon är något, t ex klimatskeptiker, måste man dels ha en helt entydig definition av vad som kännetecknar en klimatskeptiker, dels trovärdiga källor som verifierar att personens åsikter stämmer överens med definitionen. Janders (diskussion) 2 juni 2020 kl. 20.53 (CEST)Svara[svara]
Håller med om att den kategorin är väldigt tveksam, och det gäller åtminstone en del av de andra "åsiktskategorierna" också. Socialdemokrat, miljöpartist, feminist, kommunist etc. borde kunna definieras som att man själv presenterar sig som sådan eller att man har eller har haft förtroendeuppdrag inom politiska partier som bär respektive namn. Enbart partimedlemskap borde inte räcka, och man bör också ha ett rimligt tidsperspektiv. Att en numera medelålders, gammal eller till och med död människa i sin ungdom satt med i ett ungdomsförbunds styrelse gör inte att hen bör kategoriseras som ....ist om det är andra saker som gör att hen anses relevant för wp.--Chandra Varena (diskussion) 2 juni 2020 kl. 20.56 (CEST)Svara[svara]
Namnet på kategorin är klart olyckligt. De flesta klimatskeptiker uppfattar det ännu pejorativt.
Ingen aning om "vilka aspekter" som på ett dåligt sätt används.
Gällande åsiktsregistrering håller jag med Dnm, att det inte är märkligare än feminist eller moderat.
Namnet borde vi kunna ändra till "klimathotsskeptiker", det är självförklarande. I brödtexten går det att nyansera, och oetablerade självförklarande ord i kategorinamnen tycker jag är ok.
Sen ska vi bara "åsiktsregistrera" de som faktiskt gjort sig ett namn som klimatskeptiker.--LittleGun (diskussion) 2 juni 2020 kl. 21.04 (CEST)Svara[svara]
Ja, och det måste framgå av artikeln att de positionerat sig på det sättet. Annars blir det bra konstigt. Tostarpadius (diskussion) 3 juni 2020 kl. 11.44 (CEST)Svara[svara]
Jag noterar att Kategori:Klimatskeptiker enbart har en språklänk, till eswp. Enwp har alltså ingen sådan kategori, trots en generellt sett större förtjusning än svwp att skapa kategorier för allt möjligt. Svwp har ju traditionellt varit mycket mer njuggt inställd till att skapa kategoriger gällande etnicitet/religion än bl.a. enwp, vilket jag har antagit är en avspegling av olika nutida traditioner i olika länder/språkområden, inklusive självbeskrivning. Det lär vara betydligt vanligare att personer själva beskriver sig som "Jewish-American/Jewish intellectual/writer/comedian..." i USA eller inte har något emot att beskrivas så, än att personer använder motsvarande etikettering i Sverige. Däremot är vi (svwp) åtminstone i detta fall mycket mer pigga än nästan alla andra språkversioner på att kategorisera personer utifrån en åsikt eller som del av ett åsiktsspektrum (på mer eller mindre starka grunder), med en etikett som de själva inte använder och som de flesta nog (inte bara de själva) uppfattar som pejorativ. Nog kallar sig en del djurrättsaktivister själva för djurrättsaktivister eller något mycket snarlikt, och centerpartister för centerpartister? Kallar man sig marxist-leninist kan man väl oftast acceptera kommunist som en bredare beteckning? Analogier med denna typ av kategorisering håller därför inte som jämförelse, som jag ser det. Ett alternativ till att radera kategorin skulle kanske vara att skapa en kategori för personer som är aktiva inom klimatdebatten, där personer av olika åsikter (även "icke-skeptiker") kunde placeras in. Det finns ju även andra än Kategori:Klimataktivister, d.v.s. flitiga debattörer, som borde kunna placeras in "någonstans" i kategoriträdet för sin verksamhet. Det gör det också lättare att hantera eventuella debattörer med "blandåsikter" (mainstream/minoritet) inom olika delfrågor inom klimatdebatten. Risken är väl mest att en sådan kategori skulle bli överpopulerad om man inte är lite strikt med hur aktiv personer behöver vara för att passa i kategorin. Tomas e (diskussion) 3 juni 2020 kl. 11.53 (CEST)Svara[svara]
Intressant att det bara fanns en iw-länk. Det finns faktiskt en engelsk kategori, som är föreslagen att infogas. Den skapades för ett par veckor sedan: en:Category:Climate change denialists. Det borde finnas fler raderade varianter.--LittleGun (diskussion) 3 juni 2020 kl. 13.02 (CEST)Svara[svara]
Skall vi ha den kvar bör den dels byta namn enligt vad LittleGun föreslår, dels endast innehålla forskare, inte vem som helst som uttalat en åsikt. Tostarpadius (diskussion) 3 juni 2020 kl. 13.12 (CEST)Svara[svara]
Ofta går ju inte diskussionen runt om klimatet förändras eller inte, utan vad det beror på. Det blir ju inte tydligare med "klimathotsskeptiker". 62 osv (diskussion) 3 juni 2020 kl. 13.24 (CEST)Svara[svara]
62 osv: Det finns naturligtvis alla möjliga mabrovinkler. Men allra oftast är det ju så att mainstreamforskning menar att det finns ett hot och att det beror på människan. Sen finns de som är skeptiska till hotet. Antingen accepterande att det finns en uppvärmning, men den beror inte på människan, eller att den beror på människan men den är positiv eller att det inte finns någon uppvärmning etc etc. Vilken mabrovink menar du skulle inte passa in i kategorin? Skulle det verkligen hända ofta? Kan man strunta i att ta med den då?--LittleGun (diskussion) 3 juni 2020 kl. 16.47 (CEST)Svara[svara]
Jag håller med Dnm och LittleGun (förutom att jag inte tycker att kategorin ska byta namn, det är klimatskeptiker som är det relevanta begreppet, då bör kategorin heta så). Det ska givetvis bara finnas personer som gjort sig relevanta som klimatskeptiker i kategorin, inte alla som råkar ha de åsikterna. Jag ser inte kategorin klimatskeptiker som mer kontroversiell än kategorin klimataktivister. Båda är ställningstaganden som, beroende på personens roll, kan vara relevanta att omnämna i våra biografier. Och är de relevanta att nämna kan man kategorisera båda (eller så kategoriserar man ingen aktivism alls, vilket faktiskt inte är hjälper uppslagsverket då det är en missriktad form av NPOV). Höstblomma (diskussion) 3 juni 2020 kl. 16.01 (CEST)Svara[svara]
Enwp har för övrigt kategorin Climate change denialists. Höstblomma (diskussion) 3 juni 2020 kl. 16.08 (CEST)Svara[svara]
Jag är enig med Dnm och Höstblomma (LittleGun är jag inte säker på om jag förstår rätt). Diskussionen måste utgå från vilken funktion kategorier skall fylla. Det är en bisak att människor stoppas in i ett fack som måste vara ganska grovt tillyxat, kategoriträdet är inte gjort för nyanser, då skulle det tappa sin funktion. Kategorierna är till för att underlätta att man hittar det man söker och jag är ganska så övertygad om att både klimataktivister och klimatskeptiker är intresserade av att lätt kunna hitta, i det här fallet, klimatskeptiker som utvecklat teorier om klimathotet. Kategorin är kanske särskilt intressant för just klimatskeptiker som vill söka stöd för sin uppfattning. /Ascilto (diskussion) 3 juni 2020 kl. 17.03 (CEST)Svara[svara]
Höstblomma: EnWP:s kategori har funnits ett par veckor och den är uppe för sammanfogning/radering. Men svWP har en annan tradiotn och jag håller med om att kategorin följer den, och att kategorin ska användas som du beskriver.
Ascilto: Jag är enig med Dnm och Höstblomma, utom vad gäller namnet. Namnet "klimatskeptiker" är pejorativt. Jag håller med om att det är det mest etablerade namnet (är det vad dHöstblomma menar med "relevanta begreppet"?) Men det beror bara på att majoriteten använder den över huvudet på en minioritet. Att det är pejorativt kan ändras, feminist och homosexuell var från början skapade på samma sätt, men än så länge är det pejorativt. Klimathotskeptiker tycker jag dessutom är tydligare, (nyfiken på hur 62 osv menar att det inte är tydligare).--LittleGun (diskussion) 3 juni 2020 kl. 17.09 (CEST)Svara[svara]
Ja, etablerat begrepp menade jag. Formen "Personer inom..." används också ibland för kategorier. Om det upplevs om mindre prejorativt med "personer inom klimatskepticism"? Vi får se hur det går på enwp, en del vill behålla, en del vill slå ihop, en del vill radera den, men förslaget att slå ihop en kategorin med överkategorin klimatskepticism kommer ju bara leda till att den överordnade kategorin fylls med personartiklar. Höstblomma (diskussion) 3 juni 2020 kl. 17.39 (CEST)Svara[svara]
Ja, jag ser ingen anledning att följa enWP här. Det var bara konstanteraden (att den finns, att den är ny, att det borde funnits liknande kategori innan, att den är ifrågasatt). Jag tycker inte det är mindre pejorativt med personer inom klimatskepticism.--LittleGun (diskussion) 3 juni 2020 kl. 18.18 (CEST)Svara[svara]
För den intresserade finns enwps diskussion här, [1]. Det är kanske lite svårt att hänga med, men diskussionen om kategori(erna) på enwp började enligt första inlägget av Rathfelder redan förra året. Den nu omdirigerade kategorin Climate change deniers skapades 10 november 2018. Höstblomma (diskussion) 3 juni 2020 kl. 19.15 (CEST)Svara[svara]
Ascilto, jag delar inte (om jag förstår dig rätt) din syn på kategoriernas roll i förhållande till övrigt artikelinnehåll. Kategorin är en del av den redaktionella informationen och har syftet att berätta för läsaren att ett visst artikelämne – i detta fall en person – hör samman med andra artiklar, just därför att de delar den egenskap som anges i kategoriseringen. Detta blir speciellt tydligt på kategorins samlingssida, som i praktiken är en lista över personer som förenas genom i kategorin. Påståendet i kategoriseringen – i detta fall "klimatskeptiker" – är alltså en del av den samlade information om artikelnobjektet som vi presenterar i artikeln och på kategorisidan. Det är inget som kan kopplas bort från det övriga artikelinnehållet. Janders (diskussion) 3 juni 2020 kl. 19.23 (CEST)Svara[svara]

Ordet "klimatskeptiker" (eller än värre "klimatförnekare") är inte bara pejorativt utan direkt felaktigt. Jag har hittills inte stött på någon som är skeptisk till (än mindre förnekar) att företeelsen klimat existerar. Tostarpadius (diskussion) 4 juni 2020 kl. 16.22 (CEST)Svara[svara]

OT, Tostarpadius: Det är inte felaktigt om det är etablerat. Skåpätare äter inte skåp, polisvåld är våld som utövas av polisen, kvinnovåld är våld som utövas mot kvinnor, plastpåsar är gjorda plast och det är oftast soppåsar också, myggbett etc. Så det får räcka att det är pejorativt (av just den anledningen, att det är felaktigt, tror jag).--LittleGun (diskussion) 4 juni 2020 kl. 22.08 (CEST)Svara[svara]
De exempel Du ger är av annat slag. Språk är inte uppbyggda med enhetlig logik, om man bortser från konstruerade av typen esperanto, eftersom de är organiskt framvuxna. Som Du själv påpekar finns det ett samband mellan det felaktiga i sak och det pejorativa i detta fall. Hur etablerat ordet än må vara i debattörers mun bör det undvikas i seriösa sammanhang som ett uppslagsverk. Tostarpadius (diskussion) 5 juni 2020 kl. 07.02 (CEST)Svara[svara]
Det är fortfarande off-topic. Men. Nej, de är av samma slag. Myggbett, till exempel, är direkt felaktigt. Skåpätare, direkt felaktigt. Antingen platpåse eller soppåse är direkt felaktigt. Problemet är då (möjligen) det uppfattas pejorativt av, vad det verkar en stor del av de som är skeptiska till att det finns ett människoskapat hot mot klimatet eller förändring av det. Felaktigheten är legio.--LittleGun (diskussion) 5 juni 2020 kl. 07.24 (CEST)Svara[svara]
De är inte skapade för att vara pejorativa (möjligen med undantag för "skåpätare"). Påståendet att antingen plastpåse eller soppåse är direkt felaktigt bygger på en logik som språk inte följer. Det finns även ord som sopkärl och lerkärl, båda fullt korrekta. Tostarpadius (diskussion) 5 juni 2020 kl. 08.03 (CEST)Svara[svara]
Vi bör inte ha olika principer för löptext och kategorier. Är det okej att skriva "klimatskeptiker" i artikeln, exempelvis baserat på de kriterier som föreslås i essän wp:kritik? Då är det okej med en sådan kategori också.Tomastvivlaren (diskussion) 5 juni 2020 kl. 17.44 (CEST)Svara[svara]
Skriver vi "klimatskeptiker" i artikeln, bör och kan vi nyansera och ge sammanhang. Det går inte med kategorinamn, så de bör vara nyanserade från början-..LittleGun (diskussion) 5 juni 2020 kl. 19.30 (CEST)Svara[svara]
Jag anser att ordet inte bör användas någonstans, då det är tillkommet för att förlöjliga dem som har uppfattningen. Därmed vill jag inte påstå att alla som använder ordet idag har det syftet. Tostarpadius (diskussion) 6 juni 2020 kl. 10.36 (CEST)Svara[svara]
En kategorisering är på många sätt detsamma som en karaktärisering. Det är besvärligt i sig. Människan är ett komplicerat, ofta inkonsekvent men ständigt tänkande djur, som över tid kan rymma många olika tolkningsbara och motsägelsefulla egenskaper. Dessutom är var och en primär uttolkare av sin egen karaktär och nyanserna i sina åsikter. Därför uppstår det omedelbart ett problem när/om man inte är helt överens om hur epitetet ska tolkas och i vilken mån som den enskilde – kanske mot sin egen uppfattning – bör klassas in (karaktäriseras) under en kategori som just wp-användarna tycker på den rätta.
Slutsats: Vi bör så långt som möjligt undvika att använda svagt definierade och tolkningsbara epitet när vi kategoriserar människor och deras ståndpunkter. I löptext kan vi alltid referera till hur en person har uppfattats eller beskrivits i olika källbelagda sammanhang. Men vi bör inte göra deras omdömen till kategorier. Det är dels fel att vi ger dem karaktär och egenskaper som de kanske inte på något sätt känner är rimliga, dels fel att vi för samman dem med människor som företräder tankar/ståndpunkter som de inte alls känner (eller har) samhörighet med. Janders (diskussion) 6 juni 2020 kl. 11.48 (CEST)Svara[svara]
Jag håller med Janders. Och menar att det gäller även epitet som "Feminist" och "Kommunist". Hur definierar vi begreppen, hur avgränsas de och vem avgör om en person hör dit eller inte? Några exempel på hur vagt och godtyckligt detta kan bli: * När det gäller Feminist så har Sveriges nuvarande regering deklarerat att den är feministisk - betyder det att alla ministrar ska stoppas in i Kategori:Feminister? * När det gäller Kommunist så finns det en mängd olika politiska inriktningar som kallar sig kommunistiska, men som inte är överens om vad ordet innebär. Dessutom finns en mängd grupper och personer som av andra anses vara kommunistiska utan att de själva påstår det. Jag menar att OM man alls ska ha dessa kategorier så bör det på kategorisidan anges tydligt vilka kriterier som gäller för att människor ska placeras i kategorin. --Chandra Varena (diskussion) 6 juni 2020 kl. 12.01 (CEST)Svara[svara]
Det är en ganska stor förändring att ta bort alla såna "epitiet", svenskspråkiga Wikipedia har en lång tradition med såna. Men, visst gemenskapens syn kanse har svängt. Tror du att det finns konsensus att ta bort alla epitiet så tycker jag du ska starta en separat tråd. Jag har inga problem med kategorierna så länge vi är stringenta och tydliga i avgränsingarna, och det tycker jag vi är, i varje fall när det blir diskussion. Därför kategoriserar vi inte heller alla regeringsmedlemmar som feminster, precis som vi inte kategoriserar alla svenskar som är med i Svenska Kyrkan, ens efter år 2000, för kristna. Det krävs ett engagemang och tydligt ställiningstagande utöver detta. Såna diskussioner för vi hela tiden och det brukar fungera.--LittleGun (diskussion) 6 juni 2020 kl. 19.27 (CEST)Svara[svara]
Min bild/vision är att så småningom kommer det som står i Wikidata vara viktigare än det som nu står som kategorier i Wikipedia, och i infoboxar. Och för detta fall skulle det inte vara naturligt lägga in feminist i Wikidata för dessa personer. Och det sker betydligt mer begränsat än idag i Wikipedia (och "klimatskeptiker" knappast alls). Så i en framtida process av WD anpassning av kategorierna kan jag tänka mig dessa exemepl successivt arbetas bort. Så jag instämer i grundtanken. Men samtidigt (då jag ser WD klassningen som tyngre/viktigare) ser jag ingen brådksa åtgärda detta i wikipedia i detta skede, det vill säga jag tycker det känns som "onödigt" ge sig in i detta tunga arbeta nu.Yger (diskussion) 6 juni 2020 kl. 19.37 (CEST)Svara[svara]

Jag inser att det är ett stort arbete att arbeta om alla "åsiktskategorier", och jag vill inte föreslå det eftersom jag själv inte har tid och kraft att ta mig an det. Men kanske kan vi komma överens om att personer inte ska finnas i "åsiktskategorier" om det finns tveksamhet om de verkligen ska vara där. Om det uppstår oenighet om kategoriseringen ska det i så fall krävas källor som visar både att XX själv uppfattar sig som ....ist och att andra ....ister uppfattar hen som sådan.--Chandra Varena (diskussion) 6 juni 2020 kl. 20.46 (CEST)Svara[svara]

Absolut. Så ska det fungera redan nu.--LittleGun (diskussion) 7 juni 2020 kl. 00.39 (CEST)Svara[svara]
Vad sägs om kategorinamnet Kategori:Klimathotskritiker? Det ansluter till en etablerad och väl använd benämning, och sammansättningen används hyfsat mycket.--Paracel63 (diskussion) 7 juni 2020 kl. 17.04 (CEST)Svara[svara]
Jag har inga invändningar. Tostarpadius (diskussion) 8 juni 2020 kl. 15.38 (CEST)Svara[svara]
Ja, jag tycker det ännu bättre.---LittleGun (diskussion) 9 juni 2020 kl. 07.59 (CEST)Svara[svara]
Nja, Paracel63, jag är inte speciellt förtjust i den lösningen heller. Huvudproblemet är egentligen inte vilket epitet (vilken kategorisering/klassificering/karaktärisering) som används, utan att vi med otydliga definitioner stämplar en etikett på människor som antagligen själva anser sig ha en betydligt mer mångfacetterad uppfattning än den som tolkas in i kategoriseringen. Janders (diskussion) 9 juni 2020 kl. 08.05 (CEST)Svara[svara]
Jag förstår. Nej, huvudalternativet är nog att radera den här kategorin, som mest kategoriserar utifrån kontroversiella påståenden. Allt gott.--Paracel63 (diskussion) 9 juni 2020 kl. 17.43 (CEST)Svara[svara]
Jag stödjer att radera den. --Chandra Varena (diskussion) 9 juni 2020 kl. 17.50 (CEST)Svara[svara]

Slutsats/åtgärd[redigera | redigera wikitext]

Jag tycker mig se en allmän uppfattning att kategoriseringen Klimatskeptiker är problematisk och att flera av debattörerna här anser att den kan uppfattas som pejorativ. Lösningen/ersättningen råder det däremotnmer skilda uppfattningar om. Jag föreslår därför att kategorin avvecklas och tas bort från de artiklar där den används idag. Diskussionen om hur personer som uttalat tydlig kritik mot den i samhället och forskarvärlden förhärskande synen på klimatfrågan och dess utveckling ska kategoriseras kan dock fortsätta. Eventuellt kan vi nå konsensus om en ny kategorisering. Jag planerar att inleda arbetet med att ta bort kategorin från de aktuella artiklarna efter midsommarhelgen. OK? Janders (diskussion) 18 juni 2020 kl. 10.24 (CEST)Svara[svara]

Jag kan inte se att dina slutsatser har något stöd i diskussionen. Utfallet blev konsensus saknas och det är alltså inget stöd för att avveckla kategorin. En kompromiss vore att byta namn på kategorin. Problemet är att de föreslagna begreppen inte finns i den svenska vokabulären och de saknar därför källstöd. /Ascilto (diskussion) 18 juni 2020 kl. 11.02 (CEST)Svara[svara]
Det var väl snarast "vad göra" som inte fick konsensus. Att kategorin är dålig tycker jag nog det fanns konsensus över. Jag började titta på de som är kategoriserade och finner i flera fall det inte finns stöd i text eller källor för att ge denna kategori och för de som även finns på enwp spå saknas en liknande kategorisering. Så om utfallet är oklart totalt tycks det mig som d~et är klarare när man tittar på individnivå.Yger (diskussion) 18 juni 2020 kl. 11.17 (CEST)Svara[svara]
Men om man låter kategorin vara kvar måste man i alla fall enas om en mycket tydlig definition. Antingen är man klimatskeptiker enligt en vedertagen definition, eller så är man det inte. Det är inte WP:s uppgift att benämna folk med epitet som (möjligen) är dem främmande. Har du, Ascilto, något sådant förslag? Mitt eget skulle vara: "En person som offentligt hävdar att människan inte har någon påverkan på klimatförändringar och aktivt använder sin plattform för att avfärda de vetenskapliga grunderna för att det skulle finnas ett samband mellan mänsklig aktivitet och klimatförändringar". Det är en tydlig och kategorisk definition. Alla andra åsikter, där personerna i mer eller mindre hög grad ställer sig bakom vetenskapen eller inte framträder offentligt som företrädare för sina åsikter, är punkter på en glidande skala och så individuella/personliga att de inte kan buntas ihop under en gemensam kategori. För det är inte WPs sak att stämpla karaktäriseringar på personer, enbart med stöd att användarna på svWP uppfattar dem på ett visst sätt. Janders (diskussion) 18 juni 2020 kl. 12.57 (CEST)Svara[svara]
Precis. Och när jag titta på en handfull exempel var det just så som skett. Inga entydiga källor som bekräftar det epitetet och verkar mest vara att användarna på svWP uppfattar dem på ett visst sätt (=> att kategorin skall tas bort).Yger (diskussion) 18 juni 2020 kl. 13.13 (CEST)Svara[svara]
(Redigeringskonflikt) Den definitionen ställer jag mig bakom. Plus att det måste finnas källstöd. /Ascilto (diskussion) 18 juni 2020 kl. 13.15 (CEST)Svara[svara]
Jag tillhör dem som längre upp i denna (långa) tråd argumenterat för att ta bort kategorin, men kan tänka mig att ha kvar den med definitionen ovan. Jag har fört in en not om ovanstående diskussion, samt definitionen ovan, på https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategoridiskussion:Klimatskeptiker / Anhn (diskussion) 18 juni 2020 kl. 13.26 (CEST)Svara[svara]
Jag skulle föredra att kategorin togs bort helt, men kan tänka mig att ha den kvar med den definition Janders har formulerat. --Chandra Varena (diskussion) 18 juni 2020 kl. 13.33 (CEST)Svara[svara]

Störande "käll"-spam[redigera | redigera wikitext]

Det är ganska vanligt att privatpersoner eller företrädare för webbsajter att i efterhand lägga in den egna hemsidan eller bloggen som källa i artiklar där den definitivt inte användes som källa när artikeln som skrevs. Detta är ett sätt att sökmotoroptimera, dvs att få hemsidan att komma högre upp i Googles sökresultat, genom att fler inlänkar ökar sidans trovärdighet. Jag är lika avvisande mot detta fenomen som när tillfälliga användare lägger in externlänkar direkt i brödtexten. Hur gör ni andra? Är alla lika uppmärksamma på detta ofog? /Ascilto (diskussion) 16 juni 2020 kl. 19.54 (CEST)Svara[svara]

Jag tar bort dem när jag ser det, men det är inte hög signal på den typ av ändringar i patrulleringsarbetet när det bara görs på enstaka artiklar (men när det görs massinlägg).Yger (diskussion) 16 juni 2020 kl. 20.09 (CEST)Svara[svara]
Jag har lagt märke till beteendet några gånger och återställt, men det slinker säkert lätt igenom. Det vore nog svårt att skriva ett filter för att upptäcka sådant, för det är ju inte i den enskilda redigeringen man ser problemet utan i mönstret över fler redigeringar.
Om man kunde få ut något slags dump över alla nytillagda referenser under säg den gångna veckan vore det nog hyggligt enkelt att identifiera de fall då en och samma användare eller IP-adress lagt in exakt samma referens eller flera referenser till samma webbplats i flera artiklar, därifrån vore det kanske mer görbart att okulärbesiktiga? - Tournesol (diskussion) 16 juni 2020 kl. 21.24 (CEST)Svara[svara]
Alla som jobbar med sökmotoroptimering vet att detta är meningslöst eftersom Wikimjukvaran automatiskt markerar externa länkar med "nofollow" i HTML-koden för att sökmotorer inte ska ta hänsyn till dem. Så antingen är det någon amatör på företaget som gör detta eller så är det någon som lurar sina kunder. Själv tycker jag det är värre när folk slänger in en lång lista på källor utan att det framgår vad som är källa till vad. Menemenetekelufarsim (diskussion) 17 juni 2020 kl. 01.19 (CEST)Svara[svara]
Just det här fenomenet handlar om länkar som står inom ref-taggarna. Motivet kan också vara att helt enkelt promota den egna hemsidan och att fiska efter trafik dit. Skadan för Wikipedias del är att det ser ut som om vi använder undermåliga källor som privata bloggar är. Det är en stor skada även om ofoget i varje enskilt fall är småskaligt. Detta borde kanske bli en påminnelse om att det kan vara dags att rensa hårdare bland privata hemsidor som lagts in som källor av ordinarie användare, t.ex. worldstatesmen.org och tacitus.nu. Detta tror jag avstannat och de som finns är rester från vår barndom. Kanske något för en veckas tävling? /Ascilto (diskussion) 17 juni 2020 kl. 06.27 (CEST)Svara[svara]
Jag har nog varit mer irriterad över de länkar/källor som tas bort, än de nya som läggs till. Jag har alltså tänkt att "men det var ju uppenbarligen inte från den webbplatsen som uppgiften kom när användare X lade till källhänvisningen för Y år sedan". Således är min uppmaning att återställa eventuella överskrivna relevanta länkar än att enbart ta bort de nya sämre. Tomas e (diskussion) 17 juni 2020 kl. 21.28 (CEST)Svara[svara]

Läsårsblockeringar i coronans tid[redigera | redigera wikitext]

En fråga till er som klottersanerar utifrån senaste ändringar: Har det märkts att många elever (framförallt alla gymnasister) nu jobbar hemifrån och inte från sina läsårsblockerade skol-IP? /Ascilto (diskussion) 17 juni 2020 kl. 06.31 (CEST)Svara[svara]

Jag har inte märkt av det. Kanske är det så att man är lite mer rädd om sitt hemma-IP--Skivsamlare (diskussion) 17 juni 2020 kl. 13.43 (CEST)Svara[svara]
Här är ett litet diagram med antal blockeringar per månad sedan september 2018 då jag blev admin och gick in i klotterjakten. Var och en får dra sina egna slutsatser, men om man jämför läsåren 2018/2019 och 2019/2020 så var vi kanske lite flitigare med blockering vid höstterminens start 2019, och att detta sedan har gett oss litegranna mindre klotter under resten av läsåret. / Anhn (diskussion) 17 juni 2020 kl. 22.20 (CEST)Svara[svara]

Välkommen att deltaga i arbetet med Wikimedia Sveriges strategi 2025[redigera | redigera wikitext]

Wikimedia Sveriges strategi löper ut i år och det är dags att ta fram en ny, som skall gälla fram till år 2025. Föreningens styrelse har utsett 2020 till ett strategiår och vi inleder processen för att ta fram en ny strategi med ett medlemsmöte den 25 juni. Utöver medlemsmötet kommer det att finnas möjlighet att engagera sig i någon av de kommande arbetsgrupperna, som kommer att arbeta med att ta fram strategin under hösten. Arbetsgruppernas möten, liksom medlemsmötet, kommer att hållas digitalt, så oavsett var du bor har du möjlighet att deltaga. Styrelsen kommer att utifrån arbetsgruppernas underlag arbeta vidare med strategin, vilken sedan går ut på remiss, för att slutligen beslutas på årsmötet i april 2021. Läs mer om strategiarbetet och hur du anmäler dig till arbetsgrupperna och deltar i medlemsmötet på föreningens wiki. Varmt välkommen att som medlem deltaga i strategiarbete och påverka föreningens framtid!--Historiker (diskussion) 17 juni 2020 kl. 21.34 (CEST)Svara[svara]

Nya namngivningsförslag på rörelsen och organisationer, chans att tycka till[redigera | redigera wikitext]

Översikt av de tre förslagen
Förslag nr Rörelsen Slogan för rörelsen Användargrupper Chapters Foundation
Dagsläge Wikimedia Movement ? Komplicerat Wikimedia Antarctica Wikimedia Foundation
1 Wikipedia Network Part of the Wikipedia Network Wikipedia Group Penguins Wikipedia Network Antarctica Wikipedia Network Trust
2 Wikipedia Movement Part of the Wikipedia Movement Wikipedia Group Penguins Wikipedia Organization Antarctica Wikipedia Organization
3 Wiki [För projekt] A Wiki Project
[För organisationer] A Wiki Organization
Wikigroup Penguins Wikipedia Foundation Antarctica Wikipedia Foundation

En blänkare för att det från Wikimedia Foundations håll pågår ett varumärkesarbete, där de har kokat ner problemet till att "Wikimedia" skulle vara oanvändbart. Därför har man nu presenterat tre olika förslag på system för namnbyte (i tabellen ovan, ett förslag per rad, och kolumnerna anger förslaget för olika delar av rörelsen). Om man vill tycka till om dem finns en enkät där man också kan lämna egna förslag i fritextfältet. Observera att detta alltså inte påverkar projektens namn. Ainali diskussionbidrag 17 juni 2020 kl. 23.39 (CEST)Svara[svara]

Är det möjligt att komplettera tabellen med en första rad där det står vad som är dagens namn för de olika delarna, alltså de man vill ändra från?
--Larske (diskussion) 18 juni 2020 kl. 08.45 (CEST)Svara[svara]
Jag gjorde ett försök. Ainali diskussionbidrag 18 juni 2020 kl. 16.36 (CEST)Svara[svara]
Jag själv har sen länge tyckt att Wikimedia är ett helt fel namn att använda och det borde vara från början att man skulle bara ha hetat "Wiki". Oftast är det enkla och simpla namnen de bästa. Hade jag fått bestämma så hade det blivit "Wiki > A Wiki Project/A Wiki Organization > Wikigroup XXX > Wiki Foundation XXX > Wiki Foundation." DIEXEL (diskussion) 18 juni 2020 kl. 17.34 (CEST)Svara[svara]
Bara så att det inte uppstår några missförstånd. Jag tror inte någon kommer (i alla fall kommer inte jag) att skicka vidare kommentarer som görs här till projektgruppen. Använd enkätlänken ovan för det. Ainali diskussionbidrag 18 juni 2020 kl. 21.33 (CEST)Svara[svara]
Kolla gärna på presentationen på Youtube som är länkad ovan. Den är en timme lång men det är flera olika talare och ganska intressant så risken att somna är liten. Ett tips är också att ändra uppspelningshastighet till ×1,5 så går det snabbare. I presentationen tar de bland annat att de tror att det kan bli problem att få något så generellt som bara "Wiki" varumärkesskyddat, men att det kanske inte heller är nödvändigt.
--Larske (diskussion) 18 juni 2020 kl. 21.51 (CEST)Svara[svara]
Bra tips! Det är också en hel del intressanta kommentarer i chatten. Notera också att det nyss kom ett uttalande från Heather Walls, head of the Communications department på the Wikimedia Foundation och "executive sponsor of the Brand project" angående processen. Ainali diskussionbidrag 18 juni 2020 kl. 23.02 (CEST)Svara[svara]

Externa bildlänkar[redigera | redigera wikitext]

Vilka externa bilder är ok att länka till? Och hur bör det göras?
Förra hösten diskuterades Mall:Bildlänk lite kort här på Bybrunnen Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv 2019-10#Mall:Bildlänk. Jag tolkade diskussionen som att mallen inte borde användas, om externa bilder behövs bör de istället placeras under rubriken externa länkar tillsammnas med övriga länkar. Nu har Mall:Extern bild skapats med samma syfte och lagts in i några artiklar(Special:Länkar hit/Mall:Extern bild. Dessutom har Mall:Konstverk2 använts på liknande sätt (inte bara för konstverk). Några exempel:

 • Marie Rosenmir tycker jag inte är ok. För att se hur personen ser ut räcker med den externa länken till personens webbplats. Dessutom saknas information om bilden.
 • Nguyễn Văn Lém bör absolut länka till den bild som gjort personen känd, men en länk under externa länkar borde räcka.
 • A Bigger Splash tycker jag det är ok. I artiklar om (ofria) konstverk bör det gå att länka till konstverket i en faktaruta.
 • Färgfältsmåleri eller Jackson Pollock. I konstartiklar om konstnärer eller konststilar kan det vara ok att sparsamt länka speciellt viktiga verk när de nämns i artiklarna. Om länkarna bara är generella exempel som inte nämns i artiklarna är det bättre att placera dem under externa länk-rubriken.
 • Västergötlands runinskrifter 7 är inte ok. Här finns en fri bild i artikeln. Om den bilden inte har tillräckligt hög kvalitet är det fritt fram att att ta nya foton. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 18 juni 2020 kl. 00.52 (CEST)Svara[svara]
Instämmer! Om något skulle jag vilja vara ännu mer restriktiv och tycka att A Bigger Splash som nämns ovan enbart ska länka till just det verket och inte även ha andra rutor som externlänkar till andra verk (vars länk i just detta fallet inte heller fungerar). I regel tycker jag att det behövs mer information än titel, årtal och länkar i rutan för att den ska vara ett bättre alternativ än vanlig extern länk. Översta rutan i A Bigger Splash funkar just så, där finns även material, mått och placering angiven och rutan blir då mer av en faktaruta som ger överblick än en ruta som är där för att presentera en extern länk. När det gäller Färgfältsmåleri och Jackson Pollock nämns inte de inboxade externlänkade konstverken i artiklarna, och borde då inte ha "faktarutor" (det blir förvirrande) utan möjligtvis tas upp som exempel under Externa länkar (men då kanske det till och med finns bättre sidor att länka till istället, där det går att se fler exempel än enstaka verk?).
Jag är också tveksam till sättet som de upphovsrättsskyddade verken är länkade, då länkarna går till sidor utan någon som helst information, de verkar vara snarare "visa bild i egen flik"-sidor - detta sätt att länka på känns mest som ett sätt att kringgå upphovsrättslagstiftning. Länken "Information om upphovsrätt" säger inget om det aktuella verket utan länkar enbart till interninformation på svenskspråkiga Wikipedia där det första man möts av är "Wikipedia använder Wikimedia Commons som bildarkiv" (ska en läsare ledas till att tro att bilden som länkats ligger på Wikimedia Commons?). Upphovsrättslänken presenteras dessutom som en extern länk, fast den är intern. Detta bäddar för rejäl förvirring. //Vätte (diskussion) 18 juni 2020 kl. 13.24 (CEST)Svara[svara]
Jag tycker inte det var bra som det var i artikeln Cats Falk (perm. länk). Det är okej att vissa artiklar saknar bilder. I artiklar som ”handlar om” bilderna själva (t ex artiklar om enskilda konstverk eller fotografier) är det motiverat med en länk under rubriken Externa länkar. Men inte externa länkar i löptext eller infoboxar. /NH 19 juni 2020 kl. 15.26 (CEST)Svara[svara]
Jag tycker artikeln Pablo Picasso är ett bra exempel på hur bildlänkar kan förbättra en artikel. I samband med beskrivningen av Picassos utveckling och enskilda verk eller distinkt stilutveckling omtalas, finns ett antal bildlänkar som direkt hör till sammanhanget och ger ökad förståelse. /JohanahoJ (diskussion) 19 juni 2020 kl. 16.04 (CEST)Svara[svara]
Det finns mycket att skriva om inom temat "Sverige". Det finns mycket att skriva om inom temat "Sverige".
Det finns mycket att skriva om inom temat "Sverige".

Vad har Sveriges damlandslag i fotboll gemensamt med Sareks nationalpark? Jo, båda två (och en hel del annat) kan man skriva om i nästa Veckans tävling, som har temat Sverige II.

Det finns som vanligt många artiklar inom ämnet att förbättra eller skapa.

Välkomna att delta och/eller lämna förslag på artiklar i tävlingens "tipshörna"!

Mer information finns på tävlingssidan.

// Zquid (diskussion) 20 juni 2020 kl. 20.36 (CEST)Svara[svara]

Finns relevans för Mattias Palme, Olof Palmes tredje son? Delta gärna i samtlaet på artikelns diskussisonssida: Diskussion:Mattias Palme.--LittleGun (diskussion) 11 juni 2020 kl. 19.33 (CEST)Svara[svara]

Tips: Lägg gärna en blänkare i Mall:Aktuella diskussioner också (som är till för just den här sortens blänkare). Ainali diskussionbidrag 12 juni 2020 kl. 09.13 (CEST)Svara[svara]
Den här typen av diskussioner, (runt arkitekter och arkitektur) tenderar att gå i cirkel. Det dyker upp argument som "Byggnader ritade av arkitekter är relevanta." (Dvs de flesta hus, utom mina föräldrars hönshus som är ritat av en tryckeriarbetare.) "Arkitekter som ritat anmärkningsvärda byggnader." (Dvs alla arkitekter som öht varit yrkesverksamma.) Till det följer argument runt "Verksamheter i anmärkningsvärda byggnader." (Det mesta utom mina föräldrars äggproduktion.) Det är kanske inte så "kriterierna" ser ut idag, men det här är en sak som gör att jag är tämligen less på relevansdiskussioner i stort. 62 osv (diskussion) 12 juni 2020 kl. 12.06 (CEST)Svara[svara]
Okej. Har du någon ide om hur det borde hanteras istället? I det specifika fallet eller gälande relevans generellt?--LittleGun (diskussion) 12 juni 2020 kl. 12.40 (CEST)Svara[svara]
Jag har i flera år förespråkat att det är artikelns kvalité som i första hand ska avgöra, inte vad den har för potential. (Och kvalité mäter jag med källor.) Kriterierna är i mina ögon en kvarleva från Wikipedias barndom där varje artikel sågs som en stubbe som kunde bevaras för att det kommer någon™ efter mig och fyller i med material och källor. Idag vet vi att någon™, precis som din mamma™, inte arbetar här. 62 osv (diskussion) 12 juni 2020 kl. 12.49 (CEST)Svara[svara]
Intressant ide. Goda källor är ju heller inget problem när "relevans" finns. Jag har inte sett den förut. Jag är inte jättesäker på att det löser problemet med diskussioner. Jag kan tänka mig att de flyttas från "relevans" till "kvalitetsskapande källa". Sen måste jag försvara både mamma och någon, de både arbetar och gör ett bra jobb här.
Det vore intressant att pröva. Jag märker att jag är lite fast i relevanstänket när jag försöker få det att fungera. Om man tar det aktuella fallet: Vad ska källbeläggas? Mattias Palmes existens? Att Mattias Palme är arkitekt? Är då Skavlan en god källa på att Mattias Palme existerar? Är omnämnanden i branschtidningen Arkitekturs god källa på att Mattias Palme är arkitekt? Svaret på båda borde bli "Ja", och då ska det finnas artikel. Hade det räckt med en av dessa? Eller ska ribban sättas högre, avseende källor?--LittleGun (diskussion) 12 juni 2020 kl. 13.11 (CEST)Svara[svara]
Jag skulle säga att det beror på vad som anses göra artikeln intressant. Om artikeln om Mattias Palme i första hand fokuserar på hans relation till sina närmaste släktingar och familj, men diskussionen om artikelns existens fokuserar på hans yrkesmeriter, så har vi misslyckats grovt om du frågar mig. Diskussionerna om artiklars bestånd eller inte, bör inte vara något som nämns i en bisats. 62 osv (diskussion) 12 juni 2020 kl. 13.36 (CEST) (Nu påstår jag inte att det är så i fallet Palme.)Svara[svara]
"Jag skulle säga att det beror på vad som anses göra artikeln intressant." Det var så jag kände med, och tyckte då att jag blandade in relevans. Sen är ju båda sakerna av intresse, det framgår av den artiklens diskussionssida. Det är inte helt lätt att applicera "artikelkvalitet" på en artikel. Säkert till stor del för att jag fastnar i relevans-hulspåret.--LittleGun (diskussion) 12 juni 2020 kl. 15.37 (CEST)Svara[svara]
Det är en viktig principdiskussion, som vi för ofta men tyvärr aldrig lyckas ta i mål. För min egen del tycker jag att vi har en alltför svag och inkonsekvent relevanssyn. Exemplet Palme är illustrativt. Vad är det som säger att han inte skulle vara relevant i sin roll som en etablerad och existerande person som varit uppmärksammad och en del av samhällets kollektiva medvetande i hela sitt liv – främst som sina föräldrars son och bröders bror? Varför förutsätter vi att han måste vara framgångsrik arkitekt eller något annat som ger automatisk relevans. Varför förväntas relevanta personer – kända som okända – ha hängt tavlor på utställningar, givit ut musik, spelat fotboll, varit generaler eller forskat sig fram till en docenttitel? Varför skulle det inte räcka att han är en person vars namn och position lever i ett folkmedvetande därför att han helt enkelt är den han är? Janders (diskussion) 12 juni 2020 kl. 18.21 (CEST)Svara[svara]
För att artiklarna ska bli tillförlitliga får Wikipedia enbart innefatta artikelämnen som kan locka tillräckligt många författare som kan inhämta kunskap och information om området. Dessa ska ha möjlighet att kontrollera informationens tillförlitlighet, hålla den aktuell och skydda den mot vandalism. Detta innebär att informationen måste ha ett tillräcklig mått av allmänintresse och behandla tillräckligt betydande ämnen. En artikels ämne måste vara tillräckligt välkänt, omdiskuterat, viktigt, eller på annat sätt notabelt nog för att det skall vara möjligt och mödan värt att behålla, korrekturläsa, utöka och skydda artikeln mot vandalism.
WP:Relevans
Det här ovan är kärnan bakom varför vi inkluderar vissa artiklar och vissa inte. Wikipedia har utvecklat "kriterier" för att klara att avgöra vad som klarar detta. Detta är i mina ögon en urspårning, som ofta gör artiklarna en otjänst. En artikel behöver inte uppfylla "kriterier" för att "locka tillräckligt många författare". Om artikeln redan är god, behöver den kanske inte så mycket uppdateringar. Och om källorna redan finns där, är det enkelt att kontrollera informationen tillförlitlighet. Min åsikt: "allmänintresse" används ofta som ett "bevis" i diskussionerna, men det visar i praktiken bara på "journalistiskt" intresse, inte encyklopediskt. 62 osv (diskussion) 12 juni 2020 kl. 19.01 (CEST)Svara[svara]
Jag anser att vi måste ha strikta relevanskriterier för personer. Det handlar dels om vår trovärdighet. Vi skall inte vara en databas över allt som är möjligt att veta. Det skulle sänka vår trovärdighet till noll. Vi måste hålla en viss nivå för att få respekt. Om en person är omskriven på Wikipedia så skall det vara någon som har bidragit med något substantiellt och fått oberoende uppmärksamhet som genererat trovärdiga källor. Det handlar också i allra högsta grad om att vi är ett begränsat antal bidragsgivare. Den arbetsinsats vi tillsammans kan bidra med är begränsad. Då sliter vi ut oss genom att hålla på och lägga ner arbete på personer som saknar relevans. Jag tänker då på lägre statstjänstemän eller andra medlemmar i Rotary, Lions eller Odd Fellows som fått en notis i Vem är vem eller Svenskt porträttgalleri, hobbymålare som fått en notis i Svenska konstnärer och statister som kommit med i Svensk filmdatabas, barn"skådespelare" som hårdlanseras av sina gränslösa föräldrar och "författare" som gett ut alster på eget förlag och alla andra som gett upphov till fåfängeartiklar. När det gäller Mattias Palme så har det visat sig att han är relevant i sin gärning som arkitekt. /Ascilto (diskussion) 12 juni 2020 kl. 19.22 (CEST)Svara[svara]
Du får det att låta som det jag föreslår automatiskt skulle ge sämre standard. Jag skulle säga att det har potential att höja standarden. Biografier har särskilda krav och dessa gäller med särskild hänsyn underåriga. 62 osv (diskussion) 12 juni 2020 kl. 19.53 (CEST)Svara[svara]
Jag har väl hittills försvarat relevanskriterierna, men menar att Janders har poänger. Det går enligt min mening inte att skilja på relevans på grund av kändisskap eller relevans på grund av livgärning. Det talades om diskussionerna kring Mattias Palme om att kungligheter är de ända där vi gör undantag från att man inte får artiklar för att man har en känd släkting. Jag påstår att vi inte bör göra några sådana undantag, men att det bör vara helt irrelevant varför någon är känd. Jag fick något diskussion på en artikel om en smålänning som under 1800-talet blev vida berömd på grund av sin styrka, frågan handlade om vad han egentligen hade uträttat? Jag menar att det är och bör vara helt irrelevant. Hade Mattias Palme för övrigt blivit uppmärksammad som arkitekt om han haft andra föräldrar? Det kan vi inte veta, men jag kan inte se att det är intressant, det är inte vår sak att lägga oss i. Ur den aspekten menar jag att relevanskriterierna är dåliga, de tenderar till att bli konstiga uppstyltningar av vilka som gjort tillräckliga insatser. Likafullt menar jag dock att de har en poäng som ett golv för personer som inte på något annat sätt utmärkt sig. Jag menar också att det inte är möjligt att släppa in allt som har källor utan att uppslagsverket kollapsar. Jag menar också att jakten på "egenskrivna" artiklar ibland blir överdriven. Visst, om de är fulla med reklamord och lovprisningar finns det ju skäl att radera, men om någon egentligen ganska obetydlig skådespelare en tid råkar få en artikel ser jag det som ett mindre problem, vi har idag ganska generösa relevanskriterier med mängder av artiklar och reklamvärdet borde vara ganska begränsat. För ganska många grupper har vi rejält generösa relevanskriterier och de här personerna skulle troligen mer än väl uppfylla dem om de utökades. Ganska ofta är det också personer som har artiklar i NE som slinker med och också raderas för att man inte menar att relevansen framgår av artikeln. FBQ (diskussion) 12 juni 2020 kl. 21.23 (CEST)Svara[svara]

Jag har funderat mycket på det där att artiklar raderas på grund av att relevansen inte visas i den befintliga artikeln. Jag har märkt att många sidor med omfattande interwiki markeras för kontroll. Ibland är det befogat, då någon i marknadsföringssyfte publicerat biografier på många språkversioner, men oftast är det mycket enkelt att konstatera att personen platsar genom att gå till någon av de andra. Då menar jag att det är fel mall som lagts in. Tostarpadius (diskussion) 14 juni 2020 kl. 09.00 (CEST)Svara[svara]

Jag har svårt att riktigt förstå de relevansdiskussioner som ofta återkommer. Jag citerar wp:s egen artikel Relevans: Relevans har något som har betydelse för ett visst sammanhang. Något som har relevans är relevant. Alltså relevansen beror på sammanhanget. Ingenting är relevant i ensamhet. Därför menar jag att ett ämnes relevans inte kan avgöras genom matchning mot förbestämda kriterier utan måste bedömas i ett sammanhang. Som jag fattar den långa listan på relevanskriterier så ger den förslag på vad som per automatik ska anses relevant att ta upp i wikipedia. En sådan listning kan jag till nöds förstå värdet av, även om jag inte alltid förstår varför just dessa kriterier har valts. Men bara om den används som stöd - inte om den används som strikt regelbok. Om vi hävdar att dessa kriterier MÅSTE uppfyllas för att ge ett ämne relevans så är vi inne på farliga vägar. Då glömmer vi bort flera saker: BEDÖMNING = tänkande personers kritiska värdering av vad som är betydelsefullt och inte. SAMMANHANG = att se bortom enskildheterna och se hur de samverkar i just detta fall. KRITERIELISTANS OFULLSTÄNDIGHET = hur mycket vi än försöker så kan vi aldrig lista allting som kan vara betydelsefullt i ett uppslagsverk. Om jag tillämpar detta på Mattias Palme menar jag att han ska anses relevant som sina föräldrars son och för det utrymme han i den egenskapen får och har fått i massmedia. Hans arkitektoniska gärning kan gärna tas upp i artikeln, men jag menar att han hör hemma i (har relevans för) wikipedia oavsett detta. --Chandra Varena (diskussion) 18 juni 2020 kl. 15.58 (CEST)Svara[svara]
Problemet med "relevant som sina föräldras son" är att det inte är tidlöst. Är man tillräckligt gammal för att ha följt media medan Olof Palme levde så känner man till sonen Mattias Palme. Men för yngre och kommande generationer så är Mattias Palme en son till en historisk person, vilket det finns väldigt många av. Så det är bara genom hans egen livsgärning han kan bli minnesvärd. Menemenetekelufarsim (diskussion) 18 juni 2020 kl. 17.09 (CEST)Svara[svara]
Allmänna principer: Relevans "ärvs" inte med blodsband: varje fristående artikel måste ha fristående relevans på egna meriter. Däremot kan det vara befogat att infoga stycken om släktingar i "den kända personens artikel", om källorna gör kopplingen. Om WP:PÅL källor har skrivit djupgående i ämnet kan artikeln ha relevans för ett uppslagsverk. Vidare bemöter jag argument som "varför är NN ej relevant" med att: det är skribenten som vill lägga till material som har bevisbördan. TusenOrd (diskussion) 20 juni 2020 kl. 16.14 (CEST)Svara[svara]
Nu förstår jag inte vad du menar, 1Kwords/TusenOrd. Källorna – inte ens de mest "pålitliga" – och deras "djup" skapar väl inte relevans? Värden är full av uppgifter som presenteras i "pålitliga källor", men som absolut inte platsar i ett uppslagsverk. Källorna – eller rättare sagt hänvisningarna till källorna – krävs för att bekräfta de påståenden och uppgifter som krävs för att ämnet har relevans som ämne, och för att den enskilda uppgiften är relevant i sitt sammanhang.
Relevans handlar alltså alltid om bedömningar. SvWP:s relevanskriterier är därför inget facit eller någon tröskel. De är enbart en ribba – ett stöd i bedömningen – för vad som krävs för automatisk inkludering. Men de räcker inte för beslut om exkludering.
Och visst – relevans ärvs i allmänhet inte genom blodsband. Barn får inte automatisk relevans enbart med stöd av att de har relevanta förändrar. Men det innebär inte att de, som unika individer med helt egna "kvalifikationer" inte borde kunna bedömas som relevanta ändå. Alla människor – även sina föräldrars söner och bröders bror – lever i ett sammanhang. Det finns många andra aspekter som kan förstärka en son/dotters möjliga relevans. I det här fallet (t ex, och med reservationen att han nu har befunnits relevant av andra skäl) tillkommer ju det Mattias Palme-unika, som förstärks av helt andra faktorer än det rena släktskapet. Han har en roll som en av de närmast berörda i Sveriges genom tiderna största mordutredning. Det är absolut något speciellt som han inte delar med söner i gemen, utan enbart sina bröder. Detsamma gäller hans roll som barn och uppväxande son till Sveriges statsminister, som en anhörig som (tillsamman med sina bröder) uttalats sig om och kommenterat mordutredningen, som en person som presenteras när han kommer på bild i offentliga sammanhang o s v.
Det är alltså inte bara "formella meriter" som utbildning, yrke, utmärkelser o dyl som kan ge relevans. Det finns även en mängd andra kvalifikationer och egenskaper som kan påverka relevansen. Det sammanhang som en människa lever i och har uppmärksammats inom kan mycket väl vara en sådan. Janders (diskussion) 22 juni 2020 kl. 11.53 (CEST)Svara[svara]

Sveriges riksdagar[redigera | redigera wikitext]

tråd flyttad till Diskussion:Lista över svenska riksdagar.Yger (diskussion) 22 juni 2020 kl. 07.41 (CEST)Svara[svara]

Birger Carlstedt och OTRS[redigera | redigera wikitext]

Hej, Vi har nu gått vidare med det här projektet och fick slutligen bilderna uppladdade i söndags. Vi har också skickat in OTRS-medgivandet, men det har ännu inte processats så nu har tavlorna flaggats Vet av erfarenhet att det kan ta ganska länge eftersom det bygger på frivilligarbete och alla gör så gott de kan, men undrar om någon här känner till hur vi kan snabba på OTRS-processen i och med att dessa verk är lite speciella? Det har alltså gått knappa 45 år sedan konstnären dog, men museet som förvaltar arvet ville föregå med gott exempel eftersom de anser att öppen data är viktigt med tanke på fortlevnad och spridning för konst och kultur, så det skulle därför vara lite snopet om de nu togs ner... Lina Fredrika (diskussion) 17 juni 2020 kl. 07.41 (CEST)Svara[svara]

@Riggwelter: 62 osv (diskussion) 17 juni 2020 kl. 08.36 (CEST)Svara[svara]
@Axel Pettersson (WMSE), Tore Danielsson (WMSE): Per W (diskussion) 17 juni 2020 kl. 09.26 (CEST)Svara[svara]
Kan det vara en felaktighet att boten, AntiCompositeBot, lägger på mallen "No license since" när det redan finns en mall "OTRS Pending" på filerna? --Tore Danielsson (WMSE) (diskussion) 17 juni 2020 kl. 11.53 (CEST)Svara[svara]
Jag är ganska säker på att mallen kommer upp eftersom ingen licens är angiven. OTRS används ju för att bekräfta att den licens som är angiven faktiskt stämmer. Vilken licens har ni planerat att använda? Det är nog bra att lägga in den licensen på filsidorna, så att OTRS-teamet kan bekräfta att den licensen är korrekt (jag misstänker att de kommer att svara det också). Men jag är ingen expert på OTRS, så jag kan ha fel. Eric Luth (WMSE) (diskussion) 17 juni 2020 kl. 12.13 (CEST)Svara[svara]
Mailet kom till OTRS igår morse. Lite mer tid än ett dygn tycker jag ni får ge oss, alla vill att just deras ärende skall hamna först... Riggwelter (diskussion) 17 juni 2020 kl. 12.48 (CEST)Svara[svara]
Hej, tack så mycket för svaren och hjälpen.@Riggwelter: ber så mycket om ursäkt, jag avsåg absolut inte att klaga på OTRS utan ville endast kolla om det var något vi kunde eller borde göra för att underlätta processen eftersom filerna hade flaggats. Och tack @Eric Luth (WMSE): tror att jag förstår vad du menar, vi använde verktyget Pattypan för första gången och det verkar som om licensen inte har följt med, tack att du märkte! Trodde inte att det gick att ladda upp utan att ange licens, men tydligen har vi lyckats kringgå det med Pattypan. Vi håller på åtgärdar det nu! :) Lina Fredrika (diskussion) 17 juni 2020 kl. 13.05 (CEST)Svara[svara]
Hej igen, nu lyckades vi lägga till licensen för alla bilder. Vill ännu påpeka att vi inte alls tyckte att OTRS var långsamma, vi blev bara skraja då raderingsmallen dök upp. Vi ville göra OTRS-processen på bästa möjliga sätt och var oroliga över att vi hade gjort något fel. Nu märkte vi att den filen som har belagts med raderingsmall verkligen kan raderas eftersom det är en gammal testuppladdning som inte har rätt information, och den fil vi laddade upp med rätt metadata har blivit redirectad till den gamla filen. Det gäller alltså samma bild, men File:Skräck 3-BC - Birger Carlstedt.tif har rätt metadata och laddades upp 14.6.2020 men den är nu redirectad till File:Skräck birger Carlstedt.tif som inte är rätt. Det här skulle vi gärna åtgärda på något sätt.Lina Fredrika (diskussion) 17 juni 2020 kl. 14.36 (CEST)Svara[svara]
Update: Nu är det åtgärdat! Lina Fredrika (diskussion) 18 juni 2020 kl. 11.18 (CEST)Svara[svara]
Flaggning ingen licens är ett problem. Svenskarna har förmånen att kunna skicka till svenska OTRS. Men kan någon hitta en automatisk mekanism, som stoppar flaggning? Det skulle hjälpa många många uppladdare, worldwide (globalt tänkande). Som det nu är, flaggar wannabe-admins licenser (även fullt giltiga), för att få Admin behörighet efter 5000 deleted files... Så det vore en stor väl-gärning, enligt mig värd en hel sida med Barn-Starts, att konstruera en mekanism som verkligen läser och respekterar "OTRS pending". Likaså gärna någon mekanism som förflyttar deleted-otrs-pending till toppen... En verklig välgärning. Detta är inte ett klagomål på långsam OTRS, utan ett "klagomål" på över-aggressiv flaggning. Mvh Janne Janwikifoto (diskussion) 22 juni 2020 kl. 00.11 (CEST)Svara[svara]
Verktyget PattyPan som användes i detta fall för uppladdning av 40 bilder kunde stöda användaren bättre att göra rätt. Tyvärr använde jag i misstag ett OTRS pending datum i det förflutna, och lade inte direkt med cc-by-sa-4.0 taggen för rättigheter - det vore behändigt om PattyPan varnade om båda två. Jag rättade till dessa för hand för alla 40 bilder efter att det kom fram bland annat här. Tack! Nu vet jag hur jag skulle göra detta rätt nästa gång. Robertsilen (diskussion) 22 juni 2020 kl. 08.59 (CEST)Svara[svara]
@Janwikifoto: Tack för kommentaren, det var intressant att höra! Det är ju väldigt synd om systemet i nuläget "missbrukas" på ett sådant sätt att det innebär mer jobb i andra ändan för de frivilliga samt onödig stress för sådana som vill bidra med bilder. Tror att de som försöker bidra för första gången tyvärr lätt blir bortskrämda om bilderna flaggas, vilket är synd. Vi dokumenterar som bäst processen för vår blogg för att lära oss och andra av de problem och missar som uppstod på vägen. Vi bidar gärna till att sprida våra erfarenheter vidare och till att eventuellt utveckla processen. Nu är vi i mål med 39 av bilderna! Lina Fredrika (diskussion) 23 juni 2020 kl. 09.00 (CEST)Svara[svara]

Språknämnden bytt webbadress[redigera | redigera wikitext]

Språkrådet verkar ha bytt webbadress och någon har köpt deras gamla domännamn och lagt upp reklam där.

Det innebär att en stor mängd referenser blivit trasiga.

Kan vi avgöra om flytten till den nya domänen skett så systematiskt att vi kan använda robot för att uppdatera referenserna? Om inte, kan vi åtminstone använda robot för att peka om referenserna till arkiv eller för att märka upp dem som i behov av åtgärd? - Tournesol (diskussion) 21 juni 2020 kl. 11.13 (CEST)Svara[svara]

För att vara mer exakt är det domänen spraknamnden.se som är kapad. Domänerna sprakradet.se och sprakochfolkminnen.se pekar båda på den nya domänen www.isof.se, --北山 Kitayama (diskussion) 21 juni 2020 kl. 11.24 (CEST)Svara[svara]
36 träffar får jag på insource:spraknamnden.se. Bör vara möjligt att gå igenom för hand.
Framförallt är det svårt att veta vilken sida, eller om den ens finns kvar, som avsågs och att hitta en på isof. Eller finns det något tricks?--LittleGun (diskussion) 23 juni 2020 kl. 08.34 (CEST)Svara[svara]
Många finns i "Frågelådan" som har egen sökfunktion. --北山 Kitayama (diskussion) 23 juni 2020 kl. 08.39 (CEST)Svara[svara]
OK, men då måste man gissa lite vad som var tänkt. Dessutom känns inte den url jag får fram särskilt stabil, tex: https://www.isof.se/sprak/sprakradgivning/frageladan.html?url=384970368%2Fcgi-bin%2Fsrfl%2Fvisasvar.py%3Fsok%3Deuro%26svar%3D26187%26log_id%3D663699&sv.url=12.c17e514db30bb2a810ea som ersättning för http://www.spraknamnden.se/fragor/arkiv_sprakrad_02.htm#euro.--LittleGun (diskussion) 23 juni 2020 kl. 08.58 (CEST)Svara[svara]

Finess för mer synliga diskussionssidor i mobilvyn[redigera | redigera wikitext]

Nu finns det en finess som gör att diskussionssidor i mobilvyn inte visas i det förenklade format som osynliggör innehåll före rubrik, utan de visas redan från början i det format man får om man trycker på "Läs som wikisida". Mallar som lagts in i början på diskussionssidor syns genast i mobilvyn med den här aktiverad.

Jag föreslår att den slås på som default. Finessen hittas under rubriken "Mobilvyn" på Inställningar>Finesser, med beskrivningen: "Undviker att diskussionssidor i mobilvyn visas i ett förenklat format där innehåll före rubrik inte syns."
/ JohanahoJ (diskussion) 21 juni 2020 kl. 18.45 (CEST)Svara[svara]

Fint jobbat! Medhåll från min sida att slå på den för alla som default. Ainali diskussionbidrag 21 juni 2020 kl. 20.16 (CEST)Svara[svara]
Nu har finessen defaultinställning så att även oinloggade mobilanvändare ser hela innehållet på diskussionssidorna. /JohanahoJ (diskussion) 24 juni 2020 kl. 08.18 (CEST)Svara[svara]

(mallen var inte omdirigerad) Jag har här efterapat enwp, efter dessa redigeringarna på mall:Landsdata Burma och Mall:Landsdata Myanmar (| kortnamnalias = Myanmar), tillåter mallarna nu att {{flaggbild2|Burma}} (Myanmar Burma) fortfarande används som "visningsnamn" (funkar självklart även med {{flaggbild2|BIR}}) från Mall:Landsdata Myanmar. Detta gör att man i till exempel historiska sammanhang inte behöver ändra manuellt till "|namn=Burma" i varje anrop, samt att det bara är en mall att hålla ordning på.

Mall Myanmar Burma
{{flagga|MYA}} Myanmar Myanmar Myanmar Burma
{{flagga|MYA|1974}} Myanmar Myanmar Myanmar Burma
{{flaggbild2|MYA}} Myanmar Myanmar Myanmar Burma
{{flaggbild|MYA}} Myanmar Myanmar
{{hbkf|MYA}}  Myanmar  Burma
{{hhbf|MYA}}  Myanmar  Burma

Jag har dock inte tid just nu gå igenom artiklar för att se om något blivit galet någonstans, jag kommer gå igenom det när jag kommit hem igen.
Om ni sett något som blivit fel, upplys mig mer än gärna. \\\D.S.Skåningen (diskussion) 23 juni 2020 kl. 17.21 (CEST)Svara[svara]

Jag upptäckte ett fel i säsongerna av OS, när man anropat "Burma" i {{OS-land}} etc. så länkades "Myanmar" istället, vilket då givetvis blev fel för de artiklar där landet tävlade som "Burma". Ett par redigeringar fixade det problemet [2][3][4],  Burma (OS 2004) och  Myanmar (OS 2016) \\\D.S.Skåningen (diskussion) 24 juni 2020 kl. 11.04 (CEST)Svara[svara]
@DenSportgladeSkåningen: Landet har ju deltagit i OS som Myanmar sedan 1989 så ett antal artiklar ska döpas om. Är det något jag ska tänka på när jag gör det? Sport och länder är en rejäl svårförståelig röra med mallar som anropar mallar. Det tog ett bra tag för mig att klura ut fotbollen i går vid flytt från Burma till Myanmar. --北山 Kitayama (diskussion) 24 juni 2020 kl. 11.23 (CEST)Svara[svara]
@Kitayama: Jag tog de exemplen från OS-artiklarna. Används {{OS-land|Burma}} kommer mallen skriva Burma i olympiska XXXspelen XXX|Burma, används {{OS-land|Myanmar}} kommer mallen skriva Myanmar i olympiska XXXspelen XXX|Myanmar. Höll precis på att skriv en upplysning på din diskussionssida angående landslagsmallarna \\\D.S.Skåningen (diskussion) 24 juni 2020 kl. 12.03 (CEST)Svara[svara]

Kända personer från Danmark/Norge/etc. i artiklar om länder[redigera | redigera wikitext]

Kanske detta har diskuterats tidigare, men jag noterar att i artiklarna om Danmark och Norge finns listor över "kända" danskar/norrmän. Kanske detta finns i fler artiklar om olika länder. Listorna ter sig tämligen godtyckliga och tycks uppmuntra till nästintill oändliga bidrag. Det är en sak att i diverse avsnitt redogöra för personer som varit inflytelserika i t.ex. dansk/norsk litteraturhistoria, men att göra sådana här listor ter sig allt annat än nyttigt eller för den delen encyklopediskt. Sigvid (diskussion) 23 juni 2020 kl. 15.44 (CEST)Svara[svara]

egentligen är slutsatsen av tidigare diskussioner att sådana listor som innehåller fler än 5-10 namn ger inge mervärde och bör tas bort. Så om det finns såpass extra välkända i ett land kan en lista motiveras men bara en rak lista är meningslös och bör tas bort.Yger (diskussion) 23 juni 2020 kl. 16.04 (CEST)Svara[svara]
Ständigt dessa (Redigeringskonflikt)er. Jag kan ju inte delta i en enda diskussion utan att råka ut för detta! - Det är över huvud taget väldigt populärt att lägga till poster i diverse listor över "kända personer från". Det tillför sällan något av värde, annat än för lokalpatrioter och de som känner personerna ifråga. När det kommer till hela länder blir det bisarrt. Då skall det finnas goda källor till att personerna ifråga är internationellt kända som personer från just det landet. Ingmar Bergman är stor i USA, men innebär det att han är känd just som svensk, och är han ens känd i Uruguay, Thailand eller Kongo? Källor på det? När det kommer till hela länder blir urvalet godtyckligt på ett sätt som kända personer från Målilla inte är. När det gäller listor av typen kända somalier i Sverige så införde vi en gång en begränsning på 10, men det känner inte de till som gillar att utöka sådana listor. Eftersom vi inte har en redaktion med redaktionellt ansvar blir urvalet improviserat och nyckfullt. Vi har inte heller något internationellt opinionsinstitut som kan verifiera att urvalet är rimligt. /Ascilto (diskussion) 23 juni 2020 kl. 16.11 (CEST)Svara[svara]
Medhåll ovan. Listorna kan tas bort, namnkunniga personer ska nämnas i artikeltexten, någon mer lista behövs inte.--LittleGun (diskussion) 24 juni 2020 kl. 11.07 (CEST)Svara[svara]
Håller med. De personer som är tillräckligt betydande för att nämnas i texten under rubriker som kultur, politik, sport etc etc ska nämnas just där. Att lista människor för allmän "kändhet" öppnar bara för godtycke. Chandra Varena (diskussion) 24 juni 2020 kl. 11.41 (CEST)Svara[svara]
Instämmer. Rena listor utan vare sig klara urvalskriterier eller källhänvisningar är per definition kuriosa. Och den typen av information bör vi hålla kort i ett uppslagsverk. --Paracel63 (diskussion) 24 juni 2020 kl. 12.07 (CEST)Svara[svara]
Nu har jag tagit bort avsnitt/listor om "kända personer" i de artiklar jag kunnat hitta sådana avsnitt. Använde sökningen incategory:"afrikas länder" "kända" med separata sökningar för varje värdsdel. Artiklarna som jag redigerat är: NorgeDanmarkBelgienGeorgienBahiaVitrysslandAlgerietGambiaBhutanFilippinernaSyrienTrinidad och TobagoArgentina. I artikeln om Argentina lämnade jag kvar ett avsnitt om nobelpristagare. Kändes som ett tillräckligt avgränsat område för att kunna vara kvar. Sigvid (diskussion) 25 juni 2020 kl. 15.46 (CEST)Svara[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Om vi tar "antalet språkversioner av Wikipedia som har en artikel om en person" som ett mått på "kändhet" kan man låta detta vara ett urvalskriterium och lista till exempel de 5 eller 10 som på detta sätt är "mest kända" för ett visst land.

Inte helt orimlig idé, men kanske lite svår att hålla bestående över tid. Greta Thunberg till exempel, var helt okänd före augusti 2018. Om sådana listor ska utformas måste de med andra ord hållas uppdaterade med jämna mellanrum. Jag ställer mig neutral till förslaget /Sigvid (diskussion) 25 juni 2020 kl. 15.17 (CEST)Svara[svara]
mycket intressant lista. Och intuitivt tycker jag de som ligger högst mycket väl kan nämnas. HC Andersen är lite av ikon för Danmark och Amundsen för Norge. Jag uppfattar att alla som beskrivs på fler än 75 språkversioner skulle plats i en sådan lista och flera inom spannet 60-75, men knappast någon med färre än 60 länkar. Jag ser inga problem att det förändras med tiden, det blir ju bara högst någon enstaka på et decennium som tillkommer.Yger (diskussion) 25 juni 2020 kl. 15.54 (CEST)Svara[svara]
Intressant ja, men den berättar snarare om Wikipedias dynamik än om landet. Man kunde använda listan till att undersöka huruvida någon aspekt (fångad av namnen) av landets historia/kultur/... är bristfälligt beskriven. Det är ändå inte självklart att vi beskriver landets litteratur, politik, musikliv så utförligt att enskilda personer är relevanta i landsartikeln. T.ex. i Finland nämns endast Aleksis Kivi i samband med det nationella uppvaknandet på 1800-talet, och det är närmast inom vissa kulturgrenar som flera personer nämns. Under Musik nämns ingen enskild musiker, under Arkitektur nämns ingen arkitekt (avsnitten är undermåliga). För de flesta avsnitt (inklusive dessa) finns fördjupningsartiklar där de relevantaste personerna förhoppningsvis nämns (musikartikeln koncentrerar sig dock på populärmusik och nämner varken Jean Sibelius eller Fredrik Pacius). Skall vi placera in Wikipedia-berömda personer för att de ger igenkänningsfaktor snarare än för att de är relevanta för själva artikeln? --LPfi (diskussion) 25 juni 2020 kl. 16.01 (CEST)Svara[svara]
Hur många språkversioner som har artiklar om en viss person säger ju ingenting om ifall personen ifråga verkligen är känd som en person från just detta land. Vi använder inte Wikipedia som källa och det finns ingen anledning att börja med det för att lösa det här problemet. /Ascilto (diskussion) 25 juni 2020 kl. 18.37 (CEST)Svara[svara]
Jag har uppfattat det som att "Kända personer från X-land" varken betyder "Personer som är kända för att de kommer från X-land", "Personer som är kända som personer från X-land" eller "Personer som satt X-land på kartan", utan att det helt enkelt betyder "Personer som är kända och kommer (läs: råkar komma) från X-land".
Många "kända personer", till exempel Anders Celsius och Greta Thunberg, som inte likt kungar och presidenter har en landsanknuten befattning, skulle antagligen ha varit kända oavsett vilket land de hade kommit från, så en lista över "Kända personer från Sverige" hör nog kanske mer hemma som "Kända svenskar/svenskor" i artikeln Svenskar än som "Kända personer från Sverige" i artikeln Sverige, just för den lösa kopplingen mellan "kändheten" och landet Sverige. För länder som inte har någon separat huvudartikel om X-arna/skorna, till exempel Danmark, borde en "kända-lista" dock kunna ingå i artikeln om landet.
--Larske (diskussion) 25 juni 2020 kl. 19.53 (CEST)Svara[svara]

Wik-e-meet under sommaren![redigera | redigera wikitext]

Vill du bidra till världens mest använda uppslagsverk på nätet – Wikipedia? Under sommaren kommer vi att arrangera digitala skrivstugor där du ges möjligheten att träffas och få stöd, inspiration eller varför inte bara trevligt sällskap medan du tillför nytt värde till den gemensamma plattform för fri kunskap som Wikipedia står för.

Med Wik-e-meet vill vi nå ut till alla redigeringssugna runtom i landet, oavsett på vilken nivå ni befinner er idag; allt ifrån nybörjare till mer erfarena wikipedianer. Träffarna kommer att ske en gång i veckan, via Zoom, och vi kommer att ha olika teman från vecka till vecka men kom ihåg att du är alltid välkommen att ansluta.

För att smidigt kunna redigera så rekommenderas att använda en dator eller möjligen en surfplatta. Om du är helt ny på Wikipedia så är det bra att förbereda dig genom att skapa ett konto på Wikipedia så att du har det klart.

Mer information kan du hitta på Wik-e-meets startsida: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wik-e-meet Audrey Lebioda, Nationalmuseum (diskussion) 1 januari 2001 kl. 00.00 (CET)(Signatur tillagd i efterhand.) 26 juni 2020 kl. 10.27 (CEST)Svara[svara]

"Pacifiska Oceanien" (konstig översättning)[redigera | redigera wikitext]

Hittade två artiklar med en väldigt konstig översättning; Pacifiska Oceaniens Davis Cup-lag och Pacifiska Oceaniens Fed Cup-lag. Jag säger inte att artiklarna är irrelevanta (skulle dock inte skada med mer information), det är namngivningen av dessa jag reagerar på. "Landslaget" är fortfarande aktivt vill jag påstå, då det tävlade senast 2019 (enwp, enwp). Vad är den mest passande översättningen av "Pacific Oceania"? \\\D.S.Skåningen (diskussion) 26 juni 2020 kl. 16.10 (CEST)Svara[svara]

Vi gör som dewp - "Oceaniens", kort och gott. Inget av namnen talar om att Australien och Nya Zeeland inte är med. Det får framgå av texten. Annars är den korrekta översättningen av "Pacific Ocean" Stilla havet. --北山 Kitayama (diskussion) 26 juni 2020 kl. 17.30 (CEST)Svara[svara]
"Stillahavsregionen" används ju annars om Oceanien utom Australien och Nya Zeeland. Men, kanske behövs alla fall förtydligande.FBQ (diskussion) 26 juni 2020 kl. 17.58 (CEST)Svara[svara]
Stillahavsregionen inkluderar ju även länderna i Amerika som vätter mot Stilla Havet. I vår artikel så är dessutom Australien och Nya Zeeland med. --北山 Kitayama (diskussion) 26 juni 2020 kl. 18.04 (CEST)Svara[svara]
Har det här skrivits om på svenska någon annanstans? Om inte så är en möjlighet att behålla det engelska namnet. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 26 juni 2020 kl. 18.13 (CEST)Svara[svara]

Kategorier för ättlingar[redigera | redigera wikitext]

Jag har noterat att det skapats en del kategorier för ättlingar till en viss person. Den första av dessa jag såg var Kategori:ättlingar till Carl XVI Gustaf. Den tänkte jag var någorlunda OK eftersom den svenska tronföljden utgår just från honom. Däremot är jag betydligt mer frågande till Kategori:Ättlingar till Gerhard Bonnier (med systerkategori Kategori:Gifta med ättlingar till Gerhard Bonnier), Kategori:Ättlingar till Jacob Tersmeden den yngre och Kategori:Ättlingar till Fredrik I av Danmark. Det är möjligt det finns någon liknande grund för även dessa, men jag betvivlar det. Vi har dessutom t.ex. Kategori:Bonnierfamiljen.

andejons (diskussion) 26 juni 2020 kl. 17.14 (CEST)Svara[svara]

och än värre med Kategori:Danska kungligheters utomäktenskapliga barn som vi j vet alltid är en soppa av rykten och skriverier. Här används kategori för att fastslå det som diskuteras.Yger (diskussion) 26 juni 2020 kl. 17.19 (CEST)Svara[svara]
Instämmer med att Kategori:ättlingar till Carl XVI Gustaf kan vara relevant. De övriga ska bort. De tillför ingenting. --北山 Kitayama (diskussion) 26 juni 2020 kl. 17.31 (CEST)Svara[svara]
Men alla ättlingar till Kalle 16 ingår väl idag inte i tronföljden? 62 osv (diskussion) 26 juni 2020 kl. 17.34 (CEST)Svara[svara]
Nej, och det påstås ju inte heller i kategorin. De är ättlingar. --北山 Kitayama (diskussion) 26 juni 2020 kl. 17.35 (CEST)Svara[svara]
Fast det finns ju sedan länge fler liknade som kategori:Bureätten och kategori:Medlemmar av Långarydssläkten.FBQ (diskussion) 26 juni 2020 kl. 18.05 (CEST)Svara[svara]
Ja, men där är det någon annan som valt att kalla alla ättlingar till en viss person en släkt och fått andra att acceptera det. Vi har också kategorier för adliga ätter. Men Vi kan knappast skapa kategorier för alla ättlingar till alla personer, så det måste finnas någon form av tydlig förklaring till just Fredrik I:s ättlingar är av särskilt intresse. (Vad jag vet har ingen av Carl XVI Gustafs barnbarn uteslutits ur tronföljden. Relativt nyligen meddelades att de inte längre skulle ses som medlemmar av det kungliga huset, och har inga representativa uppdrag, men det innebär inte att de inte skulle kunna ärva tronen).
andejons (diskussion) 26 juni 2020 kl. 18.16 (CEST)Svara[svara]

Hertig Johans frilla Katarina Hansdotter[redigera | redigera wikitext]

Det blev en lång resa idag med att skriva Karin Hansdotter (sparre och tre stjärnor), som bland annat hade en relation med barn med unge hertig Johan, senare kung Johan III. När jag till slut skulle länka samman med andra sidor och WD upptäckte jag att sidan Katarina Hansdotter redan existerade, och efter att ha konstaterat detta såg jag att de båda artiklarna på sätt och vis kompletterar varandra, det jag skrev om Karin Hansdotter (sparre och tre stjärnor) är mer torrt kliniskt, genealogiskt och heraldiskt, medan Katarina Hansdotter är en trevligare och mer lättsmält variant, jag tror båda tillför något, och sammanför dem i blandad kompott i artikeln Karin Hansdotter (sparre och tre stjärnor), och låter Katarina Hansdotter bli en gaffelsida. Skriver detta för för att detta inte hänt mig förut, och jag vill uppmärksamma andra på frågeställningen, och ge viss möjlighet till avvikande åsikter, kring denna åtgärd. Dan Koehl (diskussion) 26 juni 2020 kl. 18.53 (CEST)Svara[svara]

bra slå ihop.Yger (diskussion) 26 juni 2020 kl. 18.59 (CEST)Svara[svara]
Slå ihop i den äldre artikeln så att historiken bevaras. Sedan kan en administratör flytta till det nya artikelnamnet om det behövs för att ge plats åt en grensida. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 26 juni 2020 kl. 21.16 (CEST)Svara[svara]
Så borde det naturligtvis göras @F.d. 82.212.68.183:. Timman är sen, har hållit på många timmar, men kikar vidare på hur man går vidare med detta i morgon. Dan Koehl (diskussion) 26 juni 2020 kl. 21.21 (CEST)Svara[svara]

Åtgärdsmallen "Förklaring behövs" bör göras om[redigera | redigera wikitext]

{{Förklaring behövs}} har gått under radarn. Idag är den i princip likadan som {{Förtydliga}} men jag anser att den förra bör göras om till att likna dessa: https://www.wikidata.org/wiki/Q17483886 vilka titeln bättre överensstämmer med översatt. Läs mer på Malldiskussion:Förklaring_behövs#Gör_om_denna_mall Glad sommar! --Mango från yttre rymden (diskussion) 26 juni 2020 kl. 22.30 (CEST)Svara[svara]

Årets sommarvärdar 2020 i visningsstatistiken[redigera | redigera wikitext]

Efter den första veckan syns det tydligt hur årets sommarvärdar, Kategori:Sommarvärdar 2020, sätter sina avtryck i visningsstatistiken för respektive Wikipediaartikel. Från cirka 100−300 visningar per dag ökar det till mellan 5 000 och 10 000 visningar för den aktuella dagen. --Larske (diskussion) 27 juni 2020 kl. 12.59 (CEST)Svara[svara]

Att skriva om skådespelare[redigera | redigera wikitext]

Diskussion om enskild artikel flyttad till Diskussion:Fanny Klefelt. /NH 28 juni 2020 kl. 14.57 (CEST)Svara[svara]

Flera artiklar om samma typ av järnvägsfordon[redigera | redigera wikitext]

Respect0971 har brutit ut delen om svenska motorvagnar av typen Stadler Dosto och skapat en ny artikel ER1. Jag anser att det strider mot vår praxis att inte ha egna artiklar för varje land för typer av (järnvägs)fordon som används i många länder. Se Bombardier Regina som täcker hela den svenska X50-X55-serien, Vectron, Traxx etc. Detta borde inte vara ett undantag. Vi skapar ju inte en artikel för varje flygbolags version av Airbus A320-familjen. Diskussionen kan föras vidare på Diskussion:ER1. --北山 Kitayama (diskussion) 28 juni 2020 kl. 12.39 (CEST)Svara[svara]

Riksdagens ledamöter[redigera | redigera wikitext]

FYI Igår skapades Riksdagens person-GUID (P8388) som är Riksdagens nya id för ledamöter det gamla finns kvar på Riksdagens person-id (P1214). Förhoppningsvis har vi snart båda populerade se Jupyter Notebook. Skrik till om något känns konstigt - Salgo60 (diskussion) 30 juni 2020 kl. 03.01 (CEST)Svara[svara]

Tyvärr — utan kritik från mig, men med en stark känsla av förvirring: Allt känns konstigt. Jag fattar minimalt. ;) Är detta något som de vanliga WP-användarna ska/bör/måste känna till och agera efter? Janders (diskussion) 30 juni 2020 kl. 07.55 (CEST)Svara[svara]
Sorry Janders min tanke
 • den "Vanliga" redigeraren
  • kan vara uppmärksam på om konstigheter mot förmodan finns i en Riksdags artikel med en ledamot så kan det bero på detta
  • "vad vill vi göra" jag tycker exempelvis att Riksdagen har enormt bra material med TV-sända debatter som sedan transkriberas, motioner etc... och vi bör göra det enkelt att komma åt dessa
 • mallutvecklare
  • bör fundera på om mallar skall ändras eller skapas
 • data scientist
  • fundera om vi kan klassificera Riksdagens dokument som idag mest finns i klartext dvs. vi ser framför oss möjligheten att hitta alla motioner , betänkande i Europa om "AI", vilka grupper som tycker vad etc.... Exempel på internationella projekt inom detta området är openparliament.tv och d:Wikidata:WikiProject_every_politician
  • vi har sedan 1970 hur varje medlem/parti röstat såg att MyRiksdag analyserat hur 2 partier följer varandra... kan vi göra något liknande som gör våra artiklar bättre... finns det något mervärde i sv:Wikipedia att ha en nära koppling till Riksdagens material eller skall man lägga allt detta utanför sv:Wikipedia som projektet Scholia
  • ....
Riksdagen har enormt mycket data så hur vi skall använda detta eller inte är bra om fler funderar över. Vi tittar nu på dokument typer som SOU, motioner se vidare d:Wikidata:WikiProject_Sweden/Swedish_Riksdag_documents och massa jag gjort i veckan och testat hämta hem data sedan finns Riksdagstrycket sedan 1521 tillgängliugt se mer diffusa tankar. Efter att ha frågat Kungliga biblioteket och Riksarkivet känns det som sv:Wikipedia är dom som har bäst koll på våra ledamöter över tid... Intresse finns att kunna koppla dessa äldre dokument til person/plats/ämne men men men....
Min förhoppning är att enklare koppla in ledamöter är steg 1 men vad steg 2 är kan jag bara gissa - Salgo60 (diskussion) 30 juni 2020 kl. 09.03 (CEST)Svara[svara]
Hej Salgo60, och tack. Då vet jag. Jag förstår att arbetet med Wikidata är värdefullt, men har alltså svårt att se tillämpningarna i vardagen. Nu vet jag lite mer. Hälsningar Janders (diskussion) 30 juni 2020 kl. 09.27 (CEST)Svara[svara]
Kommer du till insikter vad som kan göras så skrik till jag har bara en magkänsla att Wikipedia har idag lite slagsida med att flytta bilder från museer/ arkiv som inte har hög IT kompetens... men detta område med vilka beslut demokratin tar känns viktigare och vilka beslut som tas idag, nästa vecka, vilka driver vad, vilka frågor drivs där jag bor, hur läser jag på om detta med höghastighetståg, vad finns i sv:Wikipedia och vad finns i SOU och kan jag kolla upp vad som verkligen sägs, hur har dom röstat tidigare över tid till 1521 ;-)... jag har ju svårt att tro att staten kan hänga med på AI området när man håller på i flera månader och lovar Corona provtagning utan att förstå att man inte har koll så med ett mer komplicerat samhälle är det nog viktigare att vi medborgare enkelt kan följa vad som sker och sägs... gissar att göra det enklare att förstå vem som tar beslut var i Europa kan enkelt göras om vi strukturerar upp materialet (vi pratar lite om det på twitter just nu) sedan är du ju alltid detta vad skall sv:Wikipedia presentera och hur...
En känsla jag har är att Riksdagen har enormt bra material enkelt att hämta vilket gör detta område ännu mera kul se video och dom anser detta område väldigt viktigt att få ut detta till oss medborgare - Salgo60 (diskussion) 30 juni 2020 kl. 10.09 (CEST)Svara[svara]

Kvalitetsmätningen juli[redigera | redigera wikitext]

Kvalitetsmätningen det senaste året    (tidigare mätningar)
Datum Kval. Fakta Fluff Förvirr. POV Plag. Rel. Språkv. Ifrågas. Ickewiki Städa Infoga Glob. Ouppdat. Subst. Totalt
(exkl. Källor)
Källor Totalt
(inkl. Källor)
Andel
2023-02-01 10 224 46 8 38 1 62 280 419 0 132 348 429 1 974 7 3 978 55 078 59 056 2,31 %
2023-03-01 7 182 49 5 41 0 89 292 423 0 136 308 422 1 975 5 3 935 55 526 59 461 2,32 %
2023-04-01 12 179 52 8 45 0 86 303 396 0 140 265 425 2 021 3 3 935 55 716 59 651 2,33 %
2023-05-01 8 153 53 9 47 1 89 266 397 0 151 256 429 1 947 3 3 809 56 009 59 818 2,33 %
2023-06-01 9 151 46 8 46 0 72 274 391 0 144 251 425 1 950 4 3 771 56 590 60 361 2,35 %
2023-07-01 7 114 52 6 51 0 71 251 374 0 147 265 427 1 936 4 3 705 56 883 60 588 2,36 %
2023-08-01 9 105 48 4 28 0 66 249 372 0 131 270 428 1 964 6 3 680 57 860 61 540 2,4 %
2023-09-01 7 104 51 3 34 0 62 233 370 0 134 277 425 1 990 14 3 704 58 272 61 976 2,41 %
2023-10-01 5 112 52 2 37 0 97 235 330 0 139 280 427 2 035 16 3 767 58 475 62 242 2,42 %
2023-11-01 8 108 48 1 37 0 114 250 330 0 147 285 430 2 071 18 3 847 59 436 63 283 2,46 %
2023-12-01 11 105 45 3 39 0 118 243 332 6 148 281 428 2 077 16 3 852 59 898 63 750 2,47 %
2024-01-01 12 126 51 3 42 0 80 249 322 0 150 284 425 2 094 15 3 853 60 409 64 262 2,5 %
2024-02-04 15 125 53 4 42 0 75 258 341 1 150 301 424 2 130 4 3 923 60 946 64 869 2,52 %
Förklaring

Om du vill hjälpa till att höja kvaliteten på svenskspråkiga Wikipedia finns det en rad kvalitetsprojekt att engagera sig i.

Städa, infoga, relevans och global ner, språkvård upp. Totalen exkl källor nerYger (diskussion) 1 juli 2020 kl. 06.12 (CEST)Svara[svara]

Kvalitetsmätningen juli för felaktig flaggning[redigera | redigera wikitext]

Kvalitetsmätning: Felaktig flaggning på interwiki (via badge i Wikidata)
Datum Antal med fel kategori eller badge Av
totalt
Andel
med fel
Utm. Bra Rek. Totalt
2019-01-01 0 0 0 0 1 515 0,00 %
2019-02-01 0 2 0 2 1 516 0,13 %
2019-03-01 0 0 0 0 1 518 0,00 %
2019-04-01 0 0 2 2 1 520 0,13 %
2019-06-02 0 1 0 1 1 522 0,07 %
2019-07-01 0 0 0 0 1 527 0,00 %
2019-08-01 0 0 1 1 1 529 0,07 %
2019-09-01 0 0 2 2 1 529 0,13 %
2019-10-01 0 0 3 3 1 528 0,20 %
2019-11-01 0 0 3 3 1 534 0,20 %
2019-12-01 0 0 1 1 1 537 0,07 %
2020-01-01 0 1 0 1 1 536 0,07 %
2020-02-01 1 0 0 1 1 541 0,06 %
2020-03-01 0 0 0 0 1 539 0,00 %
2020-04-01 0 0 1 1 1 537 0,07 %
2020-05-01 0 0 1 1 1 536 0,07 %
2020-06-01 1 0 2 3 1 539 0,19 %
2020-07-01 1 0 1 2 1 544 0,13 %
Nu A + B C + D E + F 1 773
Not: Länkarna A–F ovan fungerar för närvarande inte eftersom PetScan krånglar.

Vid månadsskiftet fanns två avvikelser mellan kategorisering i Wikipedia och flaggning i Wikidata.

 • Fel av typ A: Artikeln Regalskeppet Kronan (1668) förlorade den 29 juni sin kategorisering som Utmärkt artikel i Wikipedia, men är fortfarande flaggad som Utmärkt i Wikidata. Tror att mallen {{Utmärkt}} tagits bort av misstag.
 • Fel av typ F: Artikeln Koleraepidemin i Göteborg 1834 är sedan 23 juni kategoriserad som Rekommenderad artikel i Wikipedia, men har inte motsvarande flaggning i Wikidata.

--Larske (diskussion) 1 juli 2020 kl. 06.56 (CEST)Svara[svara]

Felen har åtgärdats. Dieselmotorvagnar (till stationen) 1 juli 2020 kl. 07.39 (CEST)Svara[svara]

Månadens artiklar[redigera | redigera wikitext]

Det blev tåg, fälttåg och kosmiska kollisioner som premierades, när vi valde bästa nya artikel respektive utökning under maj månad. City Circle (skapad av Dieselmotorvagnar) och Dala Djupgas (av Tomas e) delade på utmärkelsen som bästa nya artikel, medan slaget vid Poltava (av Alexander Alejandro) utsågs till den bästa utökningen.

Dessutom utdelades pris för flest nya artiklar (54 stycken) respektive utökningar (37 stycken) under maj. Boberger respektive Dan Koehl stod för dessa insatser. Totalt listades under förra månaden 281 nya och 105 utökade artiklar i projektet. I listningen för maj inkluderades pga. tidsbrist i administrationen endast en del av våra nya artiklar på minst 8 000 byte.

Nu är det juli, och vi kan rösta på juni månads bästa nya respektive utökade artikel – det finns 33 nya och 12 utökade artiklar att välja bland. Förhoppningsvis finns det några artiklar som kan intressera. Allt gott. --Paracel63 (diskussion) 2 juli 2020 kl. 16.25 (CEST)Svara[svara]

Gruvolycka i Myanmar[redigera | redigera wikitext]

Lsjbots avbrutna "Projekt alla platser" har lett till ett städningsprojekt, som troligen heller aldrig kommer att fullföras. När jag nu på morgonen läser om en gruvolycka i Myanmar ser jag ta efter om svenska wipikipedia skriver om platsen med det besvärliga namnet Hpakant. Jag blir glatt överraskad. Att Lsjbot har skapat en artikel är positivt, eftersom det öppnar för interwikilänkar till andra språk. I detta fall är det bara 6 sådana med engelska och katalanska som enda västliga språk. Lsjbots artikel har sedan bearbetats av Portunes och framstår nu som den bäsa på ett språk jag behärskar. Ytterligare förbättringar är dock möjliga. Sjärnor till Lsj och Portunes! Roufu (diskussion) 2 juli 2020 kl. 09.35 (CEST)Svara[svara]

Ja se där, kul att (ja förutom gruvolyckan) mitt arbete kom till användning. Delstaten Kachin i Myanmar var väldigt intressant att jobba med med tanke på den spännande demografin och historian. /Portunes (disk) 3 juli 2020 kl. 13.09 (CEST)Svara[svara]
Som det är tänkt: en grundstomme gjord automatiskt, en manuell utvidgning och existerande artiklar om större enheter. Per W (diskussion) 3 juli 2020 kl. 13.34 (CEST)Svara[svara]

Iphone-användare? Hjälp gärna till i en undersökning[redigera | redigera wikitext]

Hej, utvecklarna att Wikipediaappen för iOS funderar på några experimentella funktioner och letar efter folk som kunde tänka sig att göra en insats och besvara en enkät för att hjälpa dem att styra utvecklingen. Se mw:Wikimedia Apps/Team/iOS/2020 survey. Räkna med att det tar 15–20 minuter. /Johan (WMF) (diskussion) 3 juli 2020 kl. 00.35 (CEST)Svara[svara]

#wikimåndag – en påminnelse om att det går att redigera[redigera | redigera wikitext]

Hej.

En fundering jag har haft ett tag, som ett väldigt enkelt sätt att påminna om att det går att redigera wikierna, är att man kunde ha en dag då man – om man vill och använder sådana – postade någonting i sociala medier (#wikimåndag). Tanken är att ha en väldigt lågintensiv kampanj där vem som helst regelbundet kan bidra utan att det behöver vara en stor insats.

Målen är följande:

 • Påminna om att alla – även den som läser – kan redigera
 • Över tid ge en varierad bild av vad det kan innebära att redigera
 • Lära läsare mer om hur Wikipedia fungerar, så att de bättre kan förstå uppslagsverket
 • Kunna använda det som en del i andra kampanjer för att få andra att redigera, om man vill, till exempel få bibliotek eller arkiv att göra någonting särskilt på måndagar

En hashtagg fungerar på de flesta sociala medier och är ett smidigt sätt att hitta andra redigeringar på samma tema. Man kan alltså dela med sig av en redigering på Twitter, Facebook, Instagram (kanske särskilt lämpligt för bilder man lagt till artiklar, eller laddat upp till Commons), LinkedIn och så vidare. Jag har påbörjat en sida på Wikipedia:Wikimåndag och en potentiell landningssida på Wikipedia:Wikimåndag/Landningssida, men jag vet inte om den behövs.

Är det någonting mer vi behöver tänka på? /Julle (disk.) 28 juni 2020 kl. 18.15 (CEST)Svara[svara]

Införd på instagram:[5].--LittleGun (diskussion) 29 juni 2020 kl. 20.45 (CEST)Svara[svara]
Utmärkt! Några andra har också petat med sidorna så att det är enklare att följa länkar. Själv har jag mest lagt upp det på Twitter, med fördelen att man kan få andra som inte ens brukar bidra till Wikipedia att hänga på i uppmaningarna. /Julle (disk.) 4 juli 2020 kl. 18.00 (CEST)Svara[svara]

Många biografier saknar kategorisering efter kön[redigera | redigera wikitext]

Just nu finns det drygt 400 artiklar som är kategoriserade i kategoriträdet Kategori:Födda och/eller Kategori:Avlidna, men som saknas i kategoriträdet Kategori:Personer efter kön.

I några fall kan denna kategorisering ha slarvats bort i samband med någon redigering, men de flesta har nog saknat den från början, kanske för att de är översatta från ett projekt som inte tillämpar samma princip som svwp.

Jag har lagt till kategorier i ett antal artiklar, men lägger listan här så att fler som känner sig manade kan hjälpa till. --Larske (diskussion) 3 juli 2020 kl. 14.44 (CEST)Svara[svara]

@Larske: Jag hittade i listan en apa vid namn Ayumu, hur kom den med bland biografierna? För att den är i kat Homnider? // Zquid (diskussion) 3 juli 2020 kl. 16.37 (CEST)Svara[svara]
Nej det var inläggningen i Kategori:Födda 2000 som gjorde att artikeln kom med i listan. Den kategorin ska inte användas för djur. Jag har nu ersatt de tidigare kategorierna med Kategori:Berömda primater.
--Larske (diskussion) 3 juli 2020 kl. 16.58 (CEST)Svara[svara]
Jag har gått igenom lite fler än ett hundratal av artiklarna nu också och en annan fråga är vad vi skall göra med par, till exempel Otto Hampel och Elise Hampel och Sacco och Vanzetti, som är kategoriserade i systemet. /Julle (disk.) 3 juli 2020 kl. 17.07 (CEST)Svara[svara]
En annan kategori är Mordet på Danielle van Dam, till exempel, som är någon form av halvbiografi namnet till trots. Borde vi behandla den som en biografi eller inte, kategorimässigt? Jag tog bort de kategorierna från Östervålamordet som var mycket tydligare just om mordet. /Julle (disk.) 3 juli 2020 kl. 17.10 (CEST)Svara[svara]
För artiklar om flera personer bör kategorierna för årtal och kön läggas i omdirigeringar från de enskilda personerna. Till exempel omdirigeringarna Lawrence Bittaker och Roy Norris till Lawrence Bittaker och Roy Norris, eller den här versionen av Sacco och Vanzetti. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 3 juli 2020 kl. 17.22 (CEST)Svara[svara]
För Mordet på Danielle van Dam gäller samma som för par. Kategorierna som gäller personen bör ligga på personens artikel, som i detta fall är en omdirigering. Det är ju personen och inte mordet som är född 1994 etc, avliden i barndomen, etc. Roufu (diskussion) 3 juli 2020 kl. 18.42 (CEST)Svara[svara]
För att detta skall bli helt riktigt, bör vi ha en ny toppmall, förslagsvis "Omdirigering2" med parametern "namn", och som ger texten "Uppslagsordet "namn" leder hit", där "namn" är klickbart och leder till omdirigeringen. Jag kan inte själv skriva en sådan mall men hoppas att det är möjligt Roufu (diskussion) 3 juli 2020 kl. 19.00 (CEST)Svara[svara]
Huvudlänkar är för att läsare skall hitta rätt artikel. Den länken skulle inte vara till någon som helst nytta för vanliga läsare, så den bör absolut inte placeras på den mest synliga platsen i en artikel. Möjligen kan den läggas på diskussionssidan.
andejons (diskussion) 3 juli 2020 kl. 22.36 (CEST)Svara[svara]
Nu är samtliga artiklar genomgångna och de som fortfarande ligger okategoriserade beskriver flera personer, omdirigeringar, eller personer som av en eller annan anledning inte passar in i en binär – och över tid fast – könsbeskrivning. /Julle (disk.) 3 juli 2020 kl. 20.05 (CEST)Svara[svara]
Bra jobbat! Ifall det finns intresse har vi 493 artiklar som saknar kategorin Levande personer, eller eventuellt dödsdatum. Denna lista uppmärksammade Larske för ungefär en månad sen och har sedan dess halverats. --Fredde 4 juli 2020 kl. 10.26 (CEST)Svara[svara]

Månadens nyuppladdade bilder i juni[redigera | redigera wikitext]

Nu går det att rösta på månadens nyuppladdade bilder för juni, om det roar en. /Julle (disk.) 4 juli 2020 kl. 13.05 (CEST)Svara[svara]

Nya kategorier för årtal angående kända djurindivider?[redigera | redigera wikitext]

Jag vet inte om det vore bättre att ansluta till diskussionen ovan ("Många biografier saknar kategorisering efter kön"), men jag gör en ny tråd. Vad anser ni om funderingen att införa kategorier med kända/berömda djurindivider som är födda resp avlidna för olika år? Det finns ju kategorier för mycket annats start- och slutår, exempelvis "Broar invigda 1970", "Fiktiva figurer introducerade 1970", "Naturskyddsområden bildade 1970" och "TV-serieavslutningar 1970", "Företag upplösta 1970" (för att ta ett årtal som är aktuellt i VT just nu).

Som en jämförelse har bland annat enwp sådana kategorier. (se en:Category:Animal births by year och en:Category:Animal deaths by year).

// Zquid (diskussion) 4 juli 2020 kl. 15.50 (CEST)Svara[svara]

Jag är ingen vän av kategoriinflation utan anser att vi inte bör skapa kategorier för mer eller mindre kuriosaartade eller irrelevanta detaljer. Djurs födelse- respektive dödsår är sällan några tyngre informationsbärare i våra artiklar. Jag kommer spontat bara på en individ där detta är verkligt relevanta uppgifter: Det första klonade däggdjuret, fåret Dolly, fött 1993, dött 2003 (för övrig ett av enbart två objekt i den enligt min uppfattning onödiga kategorin Berömda får). I hennes har årtalen relevant betydelse, i alla fall födelseåret. Möjligen kan dödsåret även vara av intresse om man berättar om det sista djuret i en utrotad art. När det gäller t ex ringmärkta fåglar som bevisligen har uppnått hög ålder är det åldern som är intressant, inte årtalen i sig. Janders (diskussion) 4 juli 2020 kl. 16.38 (CEST)Svara[svara]
Det är fritt fram att lägga in sådant på Wikidata. 62 osv (diskussion) 4 juli 2020 kl. 17.57 (CEST)Svara[svara]
Bra ide, rent allmänt är det sällan de som är intresserade av ett ämne, och är villiga att bygga innehåll, som är positiva till den sortens förslag. Medan å andra sidan, de som potentiellt kan tänka sig bidra med fler artiklar av detta slag, kanske ställer sig mer positiva. Ens få Skansenguider visste när de jobbade på Skansen, att Kåra var 32 år. Jag tror inte kategorin är skadlig eller dålig, en utvärdering om den är bra eller onödig tror jag ger sig med framtiden, framstår den onödig, är det lätta att ta bort den. Dan Koehl (diskussion) 4 juli 2020 kl. 19.33 (CEST)Svara[svara]
Jag är ingen vän av djurbiografier, men nu har vi dem och då kan jag se fördelar med den här typen av kategorier. De skulle något litet avlasta de överlastade årtalskategorierna och därmed göra det lättare att hitta vad man söker. /Ascilto (diskussion) 4 juli 2020 kl. 19.48 (CEST)Svara[svara]
Jag ser positivt både på fenomenet djurbiografier och på de föreslagna kategorierna. Det är viktigt information i den typen av artiklar som systematiseras. Tostarpadius (diskussion) 4 juli 2020 kl. 21.12 (CEST)Svara[svara]

Det avviker visserligen från rubriken för denna tråd och anknyter mer till den som nämns i första inlägget, men det känns ändå mest naturligt att ta upp det här: Borde vi inte kategorisera djur även efter kön? Tostarpadius (diskussion) 4 juli 2020 kl. 21.15 (CEST)Svara[svara]

Då får vi hoppas att vi inte får artiklar om berömda slemsvampar som har > 500 kön. 62 osv (diskussion) 4 juli 2020 kl. 21.35 (CEST)Svara[svara]
Vad jag vet har vi bara artiklar om berömda däggdjur. Tostarpadius (diskussion) 4 juli 2020 kl. 21.41 (CEST)Svara[svara]
Kategori:Enskilda djur innehåller artiklar om en bläckfisk, en ål, tre sköldpaddor och en krokodil samt underkategorin Kategori:Enskilda fåglar. /Ascilto (diskussion) 4 juli 2020 kl. 22.30 (CEST)Svara[svara]
Kategori:Kläckta 1921 för Smilet då, alltså? /NH 5 juli 2020 kl. 01.09 (CEST)Svara[svara]
Jag använder ofta kategorierna för att hitta nya artiklar eller artiklar som saknas (via kategorisidor på enwp). Men djurkategorier efter kön, födsel och död ser jag som helt poänglösa. Underkategorier till djur i kulturen och enskilda djur (bättre än berömda) tycker jag däremot är helt ok.--Gotogo (diskussion) 5 juli 2020 kl. 09.46 (CEST)Svara[svara]
Just hittat Kategori:Avlidna travhästar, en kategori jag inte alls ser poängen med.
Travhästar tävlar väl ibland efter kön, så jag skulle förstå en sådan kategorisering. (Ston/Hingstar/Valacker) 62 osv (diskussion) 5 juli 2020 kl. 09.57 (CEST)Svara[svara]

Mallen Uppdaterad behöver förbättras + vad gör semikolon?[redigera | redigera wikitext]

Flyttad till malldiskussionssidan --Larske (diskussion) 7 juli 2020 kl. 12.24 (CEST)Svara[svara]

Problem att man måste kunna avancerade saker om Wikidata för att kunna rätta sakfel i wikipedia-artikel[redigera | redigera wikitext]

Högt ärade medwikipedianer!

Jag har upptäckt ett problem som kan uppstå när en användare som inte har stora kunskaper om Wikidata försöker rätta till felaktigheter som har en framträdande plats högst upp i en artikel. En artikel inleds som bekant av en paragraf med vanlig text och ofta en box. Boxen ger nog det första och viktigaste intrycket.

Jag har stött på något som kallas ”databox”. Informationen i databoxen kommer tydligen från Wikidata. Jag vet inte mycket om Wikidata. Det är jag inte ensam om. När jag har försökt förbättra artiklar genom att redigera Wikidata har det blivit fel. Jag använder för närvarande Wikidata enbart för att se till att wikidataobjekt pekar till artiklar, så att länkarna till motsvarande artiklar på andra språkversioner fungerar.

Nu kommer jag till problemet. Vi har artiklarna Turkspråk och Altaiska språk. Jag visar här första orden och delar av databoxarnas innehåll:

Turkspråk är en språkfamilj inom språkgruppen altaiska språk...

Databox: Turkspråk
Undertyp av

 • mänskligt språk
 • nostratiska språk
 • altaiska språk

Altaiska språk är en omstridd språkfamilj...

Databox: Altaiska språk
Undertyp av

 • mänskligt språk
 • nostratiska språk

Det mesta av detta måste skrivas om. Formuleringen ”språkfamilj inom språkgruppen altaiska språk” är olämplig eftersom det är en mycket omstridd hypotes. Att nämna nostratiska språk i databox är orimligt. Påståendet att turkspråk är ”Undertyp av mänskligt språk – nostratiska språk – altaiska språk” måste bort. De etablerade språkfamiljerna kan inte framställas som undertyper av något i en databox, eftersom inget är känt om deras eventuella gemensamma ursprung. (”Altaiska språk är en omstridd språkfamilj” är dock rimliga inledningsord.)

Jag kan lätt ändra innehållet i en inledningsmening i vanlig artikeltext. Men för att kunna ta bort den felaktiga klassificeringen i databoxen, behöver jag specialistkunskaper i att hantera Wikidata.

Jag tycker att det är ett problem att en enkel wikipedian, som lär sig lite i taget, inte kan göra något åt stora felaktigheter i informationen som ges i inledningen, utan att ge sig in i ett helt annat universum – Wikidata – och lära sig en massa om denna främmande värld.

Jag har självfallet inget emot Wikidata och skulle gärna lära mig mer. Men tiden är ju knapp, och bara ett fåtal blir mycket kunniga inom Wiki-världen. Min poäng är att det så att säga är ett demokratiskt problem att en person med begränsade kunskaper (som jag) inte på egen hand kan ingripa mot helt felaktiga påståenden högst upp i artikels inledning.

Med utmärkt högaktning

Jan Arvid Götesson (diskussion) 28 juni 2020 kl. 15.20 (CEST)Svara[svara]

mall databox är i et provskede. Om du tycker det som visas upp är mer förvirrande än hjälp, är det bara ta bort mallanropet.Yger (diskussion) 28 juni 2020 kl. 15.40 (CEST)Svara[svara]
Det finns en sida Malldiskussion:Databox där liknande frågor diskuteras. Delta gärna där! Min uppfattning är att databoxar bör användas restriktivt för att inte ge sken av att det finns ovedersägliga och entydiga fakta i ämnen där det råder oenighet eller där det finns olika tolkningar. Chandra Varena (diskussion) 28 juni 2020 kl. 15.53 (CEST)Svara[svara]
Tack för rådet. Jag har fortsatt diskussionen här: Malldiskussion:Databox#Databox_bör_avskaffas_av_principiella_skäl. Jan Arvid Götesson (diskussion) 29 juni 2020 kl. 15.37 (CEST)Svara[svara]
@Jan Arvid Götesson: (och alla andra för den delen) Jag håller med om att Wikidata är väldigt annorlunda än Wikipedia. Jag skulle gärna hjälpa till att göra hjälpsidorna här på svenska Wikipedia bättre så att tröskeln blir lägre. Idag är det främst Wikipedia:Wikidata som finns som resurs. Hur skulle den kunna bli bättre? Ainali diskussionbidrag 29 juni 2020 kl. 21.35 (CEST)Svara[svara]
@Ainali: Det skulle vara bra med förbättringar på hjälpsidor om både Wikidata och om mallen databox. Jag är inte kunnig nog att bidraga ännu. Men jag har ett förslag om en text som borde skrivas in i dokumentationen om databox. I korthet handlar det om att förebygga att problem uppstår med databox‑skapade faktarutor. De som är intresserade kan gå till malldiskussionen genom att klicka här. Jan Arvid Götesson (diskussion) 2 juli 2020 kl. 06.42 (CEST)Svara[svara]
@Jan Arvid Götesson: Tvärtom, det är precis du, och andra som inte "kan" Wikidata än, som kan uttala dig om när det blir svårt att förstå sidan Wikipedia:Wikidata. För mig är det redan för sent, jag kan för mycket om Wikidata för att kunna se vad som är svårt att förstå. Det skulle vara till stor hjälp om du bara började läsa den sidan och sedan på diskussionssidan noterade när du stöter på begrepp eller koncept som inte förklaras på ett sätt som går att ta till sig. Då kan vi förbättra sidan och fler kan lära sig av den delen av Wikimediavärlden som närmar sig Wikipedia snabbast. Ainali diskussionbidrag 2 juli 2020 kl. 08.59 (CEST)Svara[svara]
Det är särskilt sant på Wikidata där man gärna lägger till sina egna verktyg för att redigera. Det gör att hur Wikidata fungerar blir individuellt och man glömmer snart hur det är för en nybörjare som inte har några verktyg alls installerade. 62 osv (diskussion) 2 juli 2020 kl. 09.08 (CEST)Svara[svara]
På sidan Malldiskussion :Databox har jag tagit upp frågan om bevakning. Många wikipedianer har valt att bevaka och därmed på något sätt ta ansvar för ett större eller mindre antal artiklar. Detta är, som jag ser det, en mycket viktig del i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Om var och en tvingas in i wikidata för att kunna bevaka "sina" artiklar så befarar jag att bevakningen i stället blir sämre. Den som med entusiasm och glädje bidrar till wikipedia kanske inte VILL engagera sig i wikidata. Utan i stället backar från både bevakning och skrivande. --Chandra Varena (diskussion) 2 juli 2020 kl. 09.59 (CEST)Svara[svara]
Jag har helt dragit mig ur att engagera mig på Commons av anledningar jag inte tänker gå in på här. Problemet är delvis detsamma. Men det hindrar mig inte från att lägga visst engagemang på Wikipedia! Infoboxar är nästan alltid "valfria" och till skillnad från illustrationer måste de inte hämtas från ett annat projekt. 62 osv (diskussion) 2 juli 2020 kl. 10.36 (CEST)Svara[svara]
Jag hade ingen aning om att detta existerade förrän jag såg denna tråd häromdagen. Det var verkligen en aha-upplevelse då jag insåg att jag stött på artiklar med sådana rutor men inte för mitt liv kunnat lista ut vari helskotta de kom ifrån. Även med denna vetskap lär jag hålla mig borta från det, då erfarenheterna från språk/interwikisidorna avskräcker. --Mango från yttre rymden (diskussion) 7 juli 2020 kl. 06.30 (CEST)Svara[svara]

Abstrakta Wikipedia[redigera | redigera wikitext]

För första gången sedan 2013 har Wikimediastiftelsens styrelse gett grönt ljus för ett nytt systerprojekt, m:Abstract Wikipedia, som väldigt förenklat skall kunna servera språkneutral information på ett sätt som människor kan läsa, lite som en utveckling av Wikidatakonceptet, med tillhörande utveckling av allt som krävs för det. /Julle (disk.) 3 juli 2020 kl. 00.40 (CEST)Svara[svara]

Namnet är preliminärt och bättre alternativ diskuteras. /Julle (disk.) 3 juli 2020 kl. 00.41 (CEST)Svara[svara]
Det tar nog något/några år innan det blir fullt användbart. Men om och när så sker blir effekten beroende på substansen i Wikidataobjekten. Jag ser detta som ytterligare en drivkraft för oss att lägga in data i Wikidata för främst objekt/artiklar relaterade till Sverige/svenska/Finland. Objekt/artiklar för basketspelare i Brasilien lär nog kunna automatskapas och där är det svårt för oss annars få till dessa. Kanske även vissa artiklar inom naturvetenskap (där många basala artiklar saknas/är mkt svaga i svwp) kan få ett lyft när det går automatskapa dessa.Yger (diskussion) 3 juli 2020 kl. 07.29 (CEST)Svara[svara]
Minst några år, skulle jag gissa, ja. /Julle (disk.) 3 juli 2020 kl. 11.44 (CEST)Svara[svara]
Jag måste säga att detta lilla pressmeddelande, eller vad jag ska kalla det, var väldigt… abstrakt :3 Jag förstod inte alls vad denna post handalde om förrän jag kollade in länken. --Mango från yttre rymden (diskussion) 7 juli 2020 kl. 06.30 (CEST)Svara[svara]

Göra finessen "Nära" tillgänglig för alla[redigera | redigera wikitext]

Vi har en finess som lägger till en knapp Nära på artiklar med koordinater, och trycker man på den får man se artiklar nära den artikeln. Till exempel leder knappen i artikeln Kungsportsplatsen till denna sida. Detta är en stabil finess som har funkat i fem år utan problem. Men det är synd att funktionen är så gömd. Jag föreslår att vi gör den till default påslagen för alla så att de som inte vill ha den istället får slå av den medan alla andra får ett till kaninhål att utforska. Ainali diskussionbidrag 5 juli 2020 kl. 16.56 (CEST)Svara[svara]

Nu finns den bara i desktopvyn, men den skulle kunna göras tillgänglig i mobilvyn också. JohanahoJ (diskussion) 5 juli 2020 kl. 21.59 (CEST)Svara[svara]
Absolut. Är det bäst att göra i samma finess eller är det lämpligare att det är två olika? Ainali diskussionbidrag 5 juli 2020 kl. 22.30 (CEST)Svara[svara]
Gör den default i båda vyer. Är en intressant finess som många skulle ha nytta av. Adville (diskussion) 5 juli 2020 kl. 22.41 (CEST)Svara[svara]
Jag tycker det är bra att ha det samlat i en (1) finess. Frågan är dock var man bäst placerar länken i mobilvyn. Den syns ju bra om man har den på samma rad som "Artikel" och "Diskussion", men vid högerkanten. Vill man istället hålla nere mängden knappar kan den läggas i rullgardinsmenyn "⋮ Mer", men kanske högst upp då. JohanahoJ (diskussion) 6 juli 2020 kl. 18.24 (CEST)Svara[svara]
Jag hittar inte "Mer" i mobilgränssnittet. Men oavsett, längst till höger på samma rad som Artikel och Diskussion verkar bra för mig. Ainali diskussionbidrag 6 juli 2020 kl. 20.32 (CEST)Svara[svara]
En knapp som heter "Nära" bredvid koordinaterna i varje ortsartikel, som leder till ortens näraliggande platser, måste det implementeras som en finess? Det är inget alternativ att anpassa coord-mallen så att den alltid visas för alla?
Jag har f.ö. för länge sedan lagt in länken "Platser nära dig" på startsidan, vilken även funkar fint i mobilmenyn. I desktopvyn är den långt upp till höger, men i mobilvyn måste man scrolla ned till mitten av sidan, vilket gör den bökig att hitta den vägen. Likadant i Portal:Geografi. Kan den placeras så att den blir lättare att hitta i mobilvyn? Tomastvivlaren (diskussion) 6 juli 2020 kl. 20.39 (CEST)Svara[svara]
@Ainali: Ibland ser man bara tre prickar på höjden, , istället för menyrubriken "Mer". Det var, hur som helst, menyn som bl.a. innehåller "Wikidataobjekt" och "Vad som länka hit" jag tänkte på.
@Tomastvivlaren: I mobilvyns hamburgermeny finns länken "I närheten", som motsvarar "Platser nära dig". Man har medvetet valt bort koordinater från mobilvyns titelfält, i brist på bra sätt att presentera dem där. Den finess som diskuteras här skiljer sig dock från dessa båda länkfunktioner. Med finessen får man en lista över wikipediaartiklar om ämnen som ligger geografiskt nära den aktuella artikeln.
/ JohanahoJ (diskussion) 6 juli 2020 kl. 21.20 (CEST)Svara[svara]
Av någon anledning syntes inte de tre prickarna på den sida jag tittade, men efter att ha laddat om sidan dök de upp. Jag är nog inne på att lägga den längst till höger på samma rad som Artikel och Diskussion ändå, men om någon tycker annorlunda eller om vi får höra klagomål tycker jag att vi snabbt kan flytta in den i undermenyn. Ainali diskussionbidrag 6 juli 2020 kl. 22.14 (CEST)Svara[svara]
Nu har jag lagt till funktionen i mobilvyn. JohanahoJ (diskussion) 7 juli 2020 kl. 00.07 (CEST)Svara[svara]
och nu är den inställd som defaultfiness. JohanahoJ (diskussion) 8 juli 2020 kl. 09.14 (CEST)Svara[svara]
Hur litet område når den här funktionen? 62 osv (diskussion) 8 juli 2020 kl. 09.18 (CEST)Svara[svara]
Det verkar som om funktionen listar platser inom en radie på 10 km, dock begränsat till de 50 närmaste platserna. Vet inte om dessa värden, 10 km respektive 50, går att styra med någon parameter.
Var det svar på frågan? --Larske (diskussion) 8 juli 2020 kl. 09.49 (CEST)Svara[svara]
Ja! Tack! 10 km är lite fattigt i vissa regioner. Man får inga träffar. Och texten när man inte får några träffar är tämligen märklig? 62 osv (diskussion) 8 juli 2020 kl. 09.51 (CEST)Svara[svara]
Det är en begränsning i geosearch-API:et med 10 000 meter för parametern gsradius. Antalet, parametern gslimit, går dock att öka till 5 000, åtminstone för inloggade.
Länk till en fråga som listar de 5 000 artiklar med primära koordinater närmast Stortorgsbrunnen. De är alla inom en radie på knapp 4 500 meter.
--Larske (diskussion) 8 juli 2020 kl. 11.18 (CEST)Svara[svara]
@Sextvåetc: Har du något exempel på en sådan "ensam" artikel så att det går att se den märkliga texten? Ainali diskussionbidrag 8 juli 2020 kl. 11.59 (CEST)Svara[svara]
@Ainali: Följ min rundvandring i Norge och USA som exempel. 62 osv (diskussion) 8 juli 2020 kl. 12.04 (CEST)Svara[svara]
Det är alltså meddelandena Mediawiki:mobile-frontend-nearby-noresults och Mediawiki:mobile-frontend-nearby-noresults-guidance som jag håller med om är lite märkliga. Det är inte översättningen som är dålig, så för dessa bör vi lägga bättre texter på våra sidor i stället för i Translatewiki. Jag föreslår att vi ändrar den första till "Inga träffar. Det fanns inga artiklar att hitta i närheten." Ainali diskussionbidrag 8 juli 2020 kl. 13.14 (CEST)Svara[svara]
Jag tror jag sett tidigare att Larske skrivit att api-gränser går att öka till 5000. Det stämmer inte, api-länken ovan visar bara 500 artiklar. Kanske kan administratörer se fler resultat, men inte vanliga användare. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 8 juli 2020 kl. 17.28 (CEST)Svara[svara]
API-gränsen är 5000 för administratörer och robotar, ja. Det finns vissa andra ställen man kan ändra till 5000 som vanlig användare, men inte i API't. 62 osv (diskussion) 8 juli 2020 kl. 17.32 (CEST)Svara[svara]

Faktarutamallen Arena behöver uppmärksammas[redigera | redigera wikitext]

Det cirkulerar en del olika tankar och idéer kring hur {{Arena}} kan förbättras. Hoppa in i diskussionen eller {{ping}}a någon som kan ändra i koden! Jag skulle kunna göra lite själv, men hade föredragit om någon erfaren gjorde det :) --Mango från yttre rymden (diskussion) 7 juli 2020 kl. 06.30 (CEST)Svara[svara]

Jag kan möjligtvis göra det. Låt mig kika lite. EstrellaSueciadiskussion, 7 juli 2020 kl. 22.21 (CEST)Svara[svara]

Sida bör flyttas[redigera | redigera wikitext]

Flytta den absoluta merparten av sidan ideologi till lista över politiska ideologier eller lista över politiska teorier. Politisk teori är mer korrekt, politiska ideologier är mer talspråk. Ta förslagsvis politisk teori, och omredigera från politiska ideologier, det blir bäst. Sidan politisk filosofi borde heta politisk teori [1] om den inte ska behandla just bara de filosofiska grundkoncepten för varje politisk teori. Det blir förhoppningsvis mycket bättre än min knapphändiga misslyckade "klipp och klistra redigering" som EstrellaSuecia var tvungen att fixa nu. // Deng420Deng420 (diskussion) 8 juli 2020 kl. 00.54 (CEST)

Se exempelvis: https://da.wikipedia.org/wiki/Politiske_ideologier respektive https://en.wikipedia.org/wiki/Ideology eller också https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_ideologies.


Deng420 (diskussion) 8 juli 2020 kl. 12.37 (CEST)Svara[svara]

Hello. Sorry for writing in English. Are Lac Chartrand (sjö i Kanada, Ontario, lat 49,13, long -81,03) and Chartrand Lake (sjö i Kanada, Ontario, Cochrane District) the same? Data Gamer (diskussion) 8 juli 2020 kl. 18.57 (CEST)Svara[svara]

Indeed. Redirected Lac Chartrand to Chartrand Lake. Can't merge in Wikidata as both are in arzwiki. --北山 Kitayama (diskussion) 8 juli 2020 kl. 19.03 (CEST)Svara[svara]
Thanks! (I have asked the same to arzwiki). Data Gamer (diskussion) 8 juli 2020 kl. 19.45 (CEST)Svara[svara]
Gillar Verkar fixat.--Paracel63 (diskussion) 9 juli 2020 kl. 18.11 (CEST)Svara[svara]

Folkkultur-boktips[redigera | redigera wikitext]

Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har lagt upp flera av sina publikationer på nätet – där de går att ladda ner gratis. Bland annat titlar som Svenska arkeologer, Plurala ortnamn och Turismhistoria i Norden och flera andra som säkert innehåller mycket matnyttigt. --Vesihiisi (diskussion) 10 juli 2020 kl. 09.43 (CEST)Svara[svara]

Artikleln om Elena Poniatowska är en av "stub"-artiklarna som ingår i temat.

Den 13 - 19 juli går det än en gång att förbättra "stub"-märkta artiklar i Veckans Tävling.

Det finns fortfarande mycket att välja på - i skrivande stund finns förutom författaren Elena Poniatowska (som ses på bilden), bland annat Cindy Crawford, wattsekund, elorgel, periskop, Aston Villa LFC, eldtursar, kustartilleri, ölkorv, BMW E36, Bayeuxspets, Kaoru Mori, vesslor, Internationella dagen för mänskliga rättigheter, Encarnación, Vasco da Gama-bron, Stora synagogan i Barcelona, Åbo saluhall och Örelids stenar. Vill ni komma i samklang med vädret kanske artikeln Skyfall, den om Soltimmar eller den om Spårsnö kan passa? Beroende på var ni befinner er.

Mer information hittar ni på tävlingssidan. (Ja, men inte om vädret, då...)

Välkomna att delta och/eller lämna förslag på artiklar i tävlingens "tipshörna"!

// Zquid (diskussion) 10 juli 2020 kl. 17.26 (CEST)Svara[svara]

K-samsök används det? Någon som lyckats felrapportera[redigera | redigera wikitext]

Jag fick ett udda påpekande av en person som jobbar på museum att

Min uppfattning är att ändras en url hos Riksantikvarieämbetet så är tanken med K-samsök att där styr man om URL:en så att ex. Wikipedia/Wikidata inte får länkröta dvs. inte så att Wikidata skall ändras när det blir fel och denna ide att helt skippa K-samsök URI (P1260) känns lite udda....

Min erfarenhet är dock att K-samsök har väldigt mycket länkröta och att dom själva i t.ex. nya fornsök inte använder det längre.... jag har heller inte lyckats felanmäla och fått det fixat

Fråga:

 1. Används K-samsök URI (P1260) i Wikidata/Wikipedia och har ni sett andra problem? verkar vara ett regeringsiuppdrag?
 2. Någon som vet status på K-samsök och om det finns bra tydlig helpdesk där man ser status på sina ärenden och/eller någon som lyckats rapportera ett fel som fixas...
 3. Skall vi/Wikidata) överge Ksamsök och försöka lösa det på annat sätt? Mest naturligt känns att säga till att felet ligger hos RAÄ och att felrapportera allt där...

Snabb test på sökfrågan med alla som har RAA och BBR är att vissa fungerar... -->

 1. Sökningen ger 6544 poster i Wikidata
  1. Av dom fungerar enl. min test 2535 men det stora flertalet fungerar ej = 4009 se GIST

Andra tankar? Är detta ett problem för Wikipedia? Kan man enkelt kolla om K-samsök URI (P1260) används i en artikel där den inte fungerar

 • enligt talk sidan finns det 160 531 Wikidata objekt med den
 • 23 mallar i sv:Wikipedia listas under Denna egenskap används av: på samma sida...

Känns som RAÄ borde berätta varför det blivit så här och deras planer... - Salgo60 (diskussion) 29 juni 2020 kl. 14.55 (CEST)Svara[svara]

Känner du till Special:Länksökning? 62 osv (diskussion) 29 juni 2020 kl. 15.16 (CEST)Svara[svara]
;-) bra ide.... jag för börja kolla denna lista verkar dock stanna vid 60000... - Salgo60 (diskussion) 29 juni 2020 kl. 15.37 (CEST)Svara[svara]
@Salgo60: Med Quarry lyckades jag skapa en lista med alla 164 143 länkarna från svwp till http://kulturarvsdata.se.
Länk till Quarry-frågan/resultatet OBS! Vänta ~30 sekunder för att den långa listan ska dyka upp, sen kan du med knappen "Download data" ladda ner den som till exempel JSON, CSV, HTML, XSLX.
Men, tänkte du kolla alla dessa? Eller finns det något mönster för vilka som fungerar och vilka som är döda?
--Larske (diskussion) 29 juni 2020 kl. 17.26 (CEST)Svara[svara]
Mönstret är nog med dom olika prefix:en... känner jag RAÄ rätt så är ansvaret inte dom som håller reda på kulturarvsdata appen utan det är den applikationen hos RAÄ som URL:en går till som är ansvarig men ingen följer upp det hela är min gissning eller så har hela iden dött...
 • Körde igenom alla URL:ar i Wikidata och där var det bättre än väntat OK: 155926 not ok 4605 se GIST är säkert samma URL:ar som dyker upp I sv:Wikipedia
  • app bbr var 4010 fel
  • app bbra var 329 fel
  • app samla hade 8 fel
  • app fmi hade 242 fel
 • min fundering är att dom "fel designat" lagret
  • vi dödliga som hittar Länkröta i ex. raa/bbr/21300000013907 får vi bara 404 eller 410 medans jag gissar att denna URL borde ha fungerat tidigare och man borde ha kvar info vilken app det är som har ansvar för URL:en och var man kontaktar deras helpdesk...
  • smartast vore väl att direkt vid 404... skapa ett helpdesk ärende...
Min tanke är väl att skapa en lista och skicka det till RAÄ på FB och sedan återkoppla till min museiman... om nu inte RAÄ reagerar och städar upp oredan vet jag inte vad man skall göra... känns som ett till Svenskt Fotbollsförbund ;-)
Update Test med External links se Jupyter Notebook 60 000 URLS --> OK: 52725 not ok 7275
- Salgo60 (diskussion) 29 juni 2020 kl. 17.55 (CEST)Svara[svara]
Länken ifråga fungerar och är en giltig identifierare. Notera att du inte får ett 404 "finns inte" svar utan 410 "borttagen" vilket i detta fall beror på upphovsrätt, så fort problemet är löst så kommer URIn att svara med innehåll igen. Liknande gäller för statistiken som presenteras i diskussionen ovan. Det är bra att de har koll på upphovsrätten samtidigt som de kan behålla URIer på detta viset. Abbe98 (diskussion) 1 juli 2020 kl. 15.04 (CEST)Svara[svara]
De borttagna FMIS länkarna är helt borttagna då de helt raderats ur nya Fornsök (KMR), har att göra med att man tog bort fornlämningar som aldrig skulle varit fornlämningar. Inte heller det kan anses vara länkröta, speciellt inte när de svarar med 410. Abbe98 (diskussion) 1 juli 2020 kl. 15.23 (CEST)Svara[svara]
Tackar för förklaring här är test av Larskes lista
 • Ok 156539 Not ok 7604
 • Jupiter Notebook för den som vill analysera felen och förstår RAÄs applikations namn
Min gissning är att allt som inte visar det Wikipedia förväntar sig måste städas i Wikipedia men det beslutet får någon annan ta...
- Salgo60 (diskussion) 2 juli 2020 kl. 13.41 (CEST)Svara[svara]
Jag har som jag påpekat mer än nog att göra på wikipedia, jag kommer inte att ha tid för wikidata, men vad gäller bebyggelseregistret är väl det bästa att sitta still i båten så kommer länkarna förhoppningsvis tillbaka när upphovsrättsproblemen är lösta. I fråga om fmis-länkarna är ju frågan - är det wikidataobjekt som skapats med basis på dessa? Vad kallasde objekten. Vad jag vet är de objekt som utgått bland annat Hembygsgårdar, som aldrig varit fornminnen eller övriga kulturhistoriska lämningar men ändå ingick - troligen för att de ofta rymde fornsakssamlingar men registerades även när de inte gjorde det. Annat som utgått är vrak ( ofta strandningar där inget vrak i själva verket sjunkit eller mycket vaga uppgifter om förlisningsplatser), samt lösfynd med osäker härkomst där det varit ganska meningslöst att märka ut en specifik fyndplats. Om de nu är på wikidata är ju frågan om de skall finnas kvar som före detta övriga kulturhistoriska lämningar. Men det får någon annan intressera sig för.FBQ (diskussion) 5 juli 2020 kl. 13.35 (CEST)-Svara[svara]
Min tro:
 • Wikidata objekt med länkröta idag skulle vi kunna köra igen om någon månad och se om det är fixat och sedan ta beslut
 • Wikidata objekt som syns i Wikipedia artiklar
  • fmi objekt var det 242 som peka fel när jag kollade snabbt
  • externa länkar sv:Wikipedia -> fmi > 60000 där bör man nog ha en Larske snurra som även säger vilken sida som är fel.... men behövs nog en frivillig som vill städa > 700 länkar... förhoppningsvis hittar någon bot länkröta och felmarkerar dom i artikeln...
Jag har inte hört något mer om hur det gick för den person som rapporterade felet till mig men där skulle dom försöka felrapportera det hela till RAÄ - Salgo60 (diskussion) 10 juli 2020 kl. 20.16 (CEST)Svara[svara]

Dagens utvalda artikel[redigera | redigera wikitext]

Hej! Huvudsidan såg helt tokig ut nu efter midnatt, där ingen utvald artikel visades. Rutan var alltså tom med lite konstiga rödlänkar. Jag pillade dit gårdagens utvalda artikel på dagens datum i Mall:Utvald artikel/Datum och nu funkar det. Men om jag minns rätt så ska den ju automatiskt visa tidigare artikel om dagens datum inte har en "egen" artikel. Ni som har bättre koll på hur det funkar får gärna rätta till och korrigera :) -Blåmes [d] 13 juli 2020 kl. 00.58 (CEST)Svara[svara]

 Fixat Om man låter datum utan artikel också vara utan likhetstecken i Mall:Utvald artikel/Datum så får man tidigare datums artikel automatiskt. /JohanahoJ (diskussion) 13 juli 2020 kl. 06.31 (CEST)Svara[svara]
Mea culpa... Jag brukar bevaka detta, men hade missat det denna gång. Jag lade tillfälligt dit vår senast antagna artikel, som dock förtjänar ett helt dygn längre fram. En anledning var att det alltid dyker upp ifrågasättanden av att vi har gamla nazister på huvudsidan och då kändes det onödigt att ge Prützmann ytterligare femton timmar. Tostarpadius (diskussion) 13 juli 2020 kl. 08.54 (CEST)Svara[svara]
/JohanahoJ (diskussion) 13 juli 2020 kl. 09.19 (CEST)Svara[svara]

SFFR-diskussion[redigera | redigera wikitext]

En liten blänkare: det vore värdefullt om fler yttrade sig här. Samtalet gäller även artikeln Monturerna. Tostarpadius (diskussion) 13 juli 2020 kl. 08.38 (CEST)Svara[svara]

Eventuellt i väntan på SFFR[redigera | redigera wikitext]

Har man rätt att föreslå till omröstning en massradering av robotskapade artiklar och finns det risk för systemfel att massradera robotskapade artiklar? --Vannucci (diskussion) 6 juli 2020 kl. 18.10 (CEST)Svara[svara]

PÅ Sffr tas bara unika artiklar upp. I några få fall kan det sedan överföras till flera närmast identiska artiklar. Men jag antar du (återigen) vill ta upp radering av lsjbot skapade ar Albanien artiklar, och det måste ske via bybrunnen diskussion. Dock du har tagit upp denna fråga en dryg handfull gånger redan, så de bör vara något nytt för att kunna motivera ytterligare en diskussion.Yger (diskussion) 6 juli 2020 kl. 18.55 (CEST)Svara[svara]
Det gäller alla robotskapade artiklar och frågan är enkel utan ordväxling. Jag överväger att föreslå alla robotskapade artiklar till omröstning och vill veta om man kan massradera dessa utan systemfel som följd. Vi har en unik situation att rösta om för massradering anser jag. --Vannucci (diskussion) 7 juli 2020 kl. 17.33 (CEST)Svara[svara]
Min åsikt är att det hade varit ett seriöst alternativ, om man hade utfört det direkt efter att Lsjbot slutade skapa artiklar. Sedan dess har mycket energi lagts på att rätta upp de artiklar som har skapats och radera irrelevanta artiklar, och det är viktigt att påpeka att långt ifrån alla Lsjbot-skapade artiklar var felaktiga. Att slänga allt detta överbord känns inte bra. Jag skulle också vilja att de som har jobbat intensivt med städarbeten efter Lsjbot tycker till här. Stigfinnare (diskussion) 7 juli 2020 kl. 17.42 (CEST)Svara[svara]
Instämmer med Stigfinnare. Skulle förslaget nu komma upp till diskussion så kommer det ju att bli en diskussion utan dess like och jag skulle föreslå att vänta till SFFR är helt tomt på andra ärenden ifall du nu vill gå vidare med att ta upp detta. Personligen vet jag faktiskt inte hur jag skulle rösta utan jag skulle behöva en del betänketid. En sådan diskussion kan vi dessutom knappast avsluta efter en vecka som med övriga ärenden. EstrellaSueciadiskussion, 7 juli 2020 kl. 21.59 (CEST)Svara[svara]
Som sagt, det har lagts ner mycket arbete på att hyfsa Lsjbots artiklar. Jag skulle dock kunna tänka mig att stödja en massradering av alla artiklar där Lsjbot är den enda användare som har redigerat. /ℇsquilo 7 juli 2020 kl. 22.17 (CEST)Svara[svara]
Jag tror att jag skulle resonera ungefär likadant som Esquilo ovan. Jag vet dock inte om det finns ett sådant verktyg för att bara massradera de sidor där Lsjbot är den enda som redigerat. EstrellaSueciadiskussion, 7 juli 2020 kl. 22.19 (CEST)Svara[svara]
Jag kan tycka att en hel del artiklar kan tillföra ett mervärde, till exempel om orter. Det är artiklar som oftast går att åtgärda och hitta andra källor till invånarantal mm. Många av de artiklarna vi har idag, innehåller ganska grova felaktigheter (vilket har diskuterats ganska många gånger tidigare), vilket jag kan tycka är olyckligt. Vi måste kunna bevisa att platserna som Lsjbot har skapat artiklar om, verkligen existerar. I vissa länder är det ganska enkelt, till exempel Schweiz och Island, men det blir desto svårare i andra länder. Jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna titta på att massradera artiklar i vissa kategorier som saknar interwikilänkar (bortsett från cebwp). YesDi (diskussion) 7 juli 2020 kl. 22.32 (CEST)Svara[svara]
Alltså, skall vi vara brutalt ärliga är det ju faktiskt så att samtliga botskapade artiklar som inte utökats eller omarbetats av en riktig användare sedan skapandet är både otroligt intetsägande och substanslösa om inte rent av felaktiga. Senast idag ändrade jag ett felaktigt befolkningstal i en bot-artikel från 23 000 invånare till de 1,3 miljoner som faktiskt bor i området. Främst stör jag mig på de långa svävande styckena om "terrängen runt lilla byn är si och så", de stora mallarna för temperatur i varenda liten geografistubb och de extremt långa infobox-koderna. Jag upplever att detta, tillsammans med botstämpeln skrämmer bort användare från att försöka förbättra och utöka artiklarna då det tar emot att börja rota i djungeln så att säga. EstrellaSueciadiskussion, 7 juli 2020 kl. 22.49 (CEST)Svara[svara]
Jo, jag instämmer i mycket av det du nämner. Det var inte länge sedan jag stötte på artikeln Parádsasvár, en liten by med drygt 400 invånare i Ungern, men som enligt GeoNames istället har 76 000 invånare. Dock, om vi går med på att massradera alla artiklar som ingen manuell användare har redigerat i, kommer artiklar om relevanta platser att försvinna med, ta till exempel Babahoyo (provinshuvudstad), Norwich International Airport eller Ober Gabelhorn. Jag tycker att det är synd om vi raderar artiklar om platser som tydligt är relevanta. Sedan många av våra artiklar om "Berg i Kirgizistan", "Dalar i Mali" eller "Slätter i Sydsudan" tror jag att vi klarar oss utan. YesDi (diskussion) 7 juli 2020 kl. 23.40 (CEST)Svara[svara]
Jag resonerar som så att även om ämnet är relevant så spelar det ingen roll ifall det är så att hela innehållet är irrelevant och substanslöst. Ta Norwich International Airport som du länkade som exempel. Den innehåller ju absolut ingen information om flygplatsen som en flygplats överhuvudtaget. Inget om när den öppnade, vem som äger den, vilka flygbolag som flyger till vilka destinationer, eventuella olyckor, siffror för resande per år och så vidare. Ingenting. Det enda den innehåller är intetsägande information om det geografiska läget och någon slags uppskattat vädergenomsnitt. Vad har en läsare lärt sig om själva flygplatsen efter att ha läst denna som de inte redan kunde ha gissat av att ha läst namnet Norwich International Airport? Absolut ingenting. EstrellaSueciadiskussion, 8 juli 2020 kl. 00.05 (CEST)Svara[svara]

Dessa artiklar är källbelagda och tillför värde och skall då inte tas bort allmänt. Däremot kan enstaka artiklar där det finns oklarheter tas bort.Yger (diskussion) 8 juli 2020 kl. 04.06 (CEST)Svara[svara]

Mja, man kan diskutera hur källbelagda de här artiklarna är. Koordinaterna är avrundade, så att de ofta visar fel. Väderdatan bygger på marktemperaturer, inte lufttemperaturer. Klimatdatan bygger på en modell som inte är den mest och bäst använda. Höjden över havet är i princip alltid fel. Ytuppgifterna för öarna är helt upp åt väggarna. En del sidor bygger bara på att det finns ett namn utsatt på en karta någonstans, med ytterst tveksam tolkning av vad som avses. Uppgifterna om omgivningen förutsätter förstås att platsen är rätt utsatt och att boten tolkat datan rätt. Att det finns många sjöar i Kanada, beror kanske på att vi har dubbel uppsättning av många sjöar, eftersom Geonames skapat en sida för en engelskspråkig databas och en annan för en franskspråkig databas. 62 osv (diskussion) 8 juli 2020 kl. 06.55 (CEST)Svara[svara]
Jag tycker förslaget att radera bot-artiklar som inte har interwikilänkar (utom möjligen till till Cebuano) är bra. Helst bör det ske genom att någon tekniskt kunnig tar fram en lista över artiklarna och att vi kan titta på det manuellt att det ser rimligt ut och kanske rädda ett par artiklar genom att uppdaterade innan vi släpper loss en bot. Sedan kan vi fortsätta så med andra problemkategorier. T.ex. en bot som går igenom sjöarna i Kanada. Något som inte heller borde vara et problem är att radera alla artiklar med artikelnamn skrivna på ickesvenskt alfabet. De bör gå att radera rakt av utan att ens dubbelkolla först. Att bara massradera är jag emot. Datorstöd för att hantera artiklarna är nödvändigt, men massradering utan någon manuell handpåläggning vore tanklöst. Sedan gör vi utreda möjligheterna att uppdatera gps-positioner med avrundade decimaler med en annan bot. Synd att radera verkliga platser om det går att rädda dem. Samma sak med temperaturer och befokningsmängder. Det senare borde vara en av de få saker där Wikidata skulle fungera bra med. Jag tycker inte vi är i någon tidsnöd. Oroar vi oss för att Wikipedia ska få dåligt rykte får vi ta fram en lista över botskapade artiklar som läses ofta och uppdatera dem manuellt. Den stora majoriteten av botartiklar läses dock inte av någon och vi har tid att fixa till dem innan de nämns i nyheterna./Machatjkala (diskussion) 8 juli 2020 kl. 10.38 (CEST)Svara[svara]
DEt där pågår redan, se tex Special:Bidrag/Kitayama. 62 osv (diskussion) 8 juli 2020 kl. 10.41 (CEST)Svara[svara]
Yger, du kan väl inte påstå att botartiklarna är källbelagda? Jag har gått igenom tusentals artiklar och kan konstatera att samtliga har åtgärdsbehov utöver dålig klimatdata. Problemet med Lsj:s projekt från första början var hastigheten i artikelskapandet och den totala avsaknaden av uppföljning. Det är dags att börja radera dessa artiklar, men det bör göras selektivt så att vi inte gör om samma misstag som när de skapades. Alla hundratusentals artiklar utan interwiki (undantaget cebuano) om t.ex. uddar, vattendrag och våtmarker i Indonesien och Kongo-Kinshasa kommer vi inte kunna källbelägga inom överskådlig tid. Där borde vi börja raderingsprocessen. Att få eller ingen läser dem tycker jag inte duger som motargument. De kommer vanligen upp om man trycker på "slumpartikel" och inte sällan får vi påpekanden om tokigheter i dessa artiklar, vilket ger en skämmig bild av SvWP (inget jätteproblem dock).--Gotogo (diskussion) 8 juli 2020 kl. 11.19 (CEST)Svara[svara]
Ett kort inlägg bara. Att det finns källor innebär inte att det automatiskt finns relevans, något som ständigt påtrycks i nybörjardiskussioner. Egenforskning. Sju anmärkningar som inleds "beräknat ur" är lika med sju anledningar att kalla det för just detta.Caztorp (diskussion) 8 juli 2020 kl. 11.31 (CEST)Svara[svara]
Massradering av alla botskapade geografiska artiklar - absolut nej. Det finns mycket relevant och värdefullt där. Det finns också mycket skräp. Om man ska massradera ska det begränsas till ett land och ett "sortiment" (dalar, vattendrag, kullar) i taget, dvs i princip på kategorinivå. Om det fanns ett verktyg för att för en viss kategori hitta alla artiklar utan interwiki så vore det bra. Det är dock tämligen vanligt att interwiki saknas, men vid granskning så hittar man matchande objekt.
Lsjbot-artiklar (geografi) är inte källbelagda vad gäller platsens namn, egenskap (ort, berg etc) och koordinater. Geonames är inte en källa enligt vår praxis. Det är användarskapat material utan kontrollmekanismer. Att säga att Geonames är en källa, men samtidigt säga att Wikipedia inte är OK, är föga trovärdigt.
Så - gärna massradering under kontrollerade former av en kategori i taget. Men generell radering av allt, absolut inte. --北山 Kitayama (diskussion) 8 juli 2020 kl. 11.46 (CEST)Svara[svara]
@Kitayama: Man kan i PetScan under fliken Wikidata välja hur många interwikilänkar en artikel minimalt eller maximalt får ha. Här är till exempel alla artiklar i kategorin Robotskapade Marockoartiklar som finns på tre språkversioner. Här är en annan sökning som enbart visar de som finns på svenskspråkiga Wikipedia. Jag vet inte riktigt om det var ett sådant verktyg du sökte. YesDi (diskussion) 8 juli 2020 kl. 12.24 (CEST)Svara[svara]
@Kitayama: Absolut, det måste göras med eftertanke och sjokvis. Jag är säker på att du är rätt person att formulera premisserna för eventuella massraderingar, istället för att slita med det artikelvis. Du har min fulla beundran för tålamodet och ihärdigheten härvidlag. Caztorp (diskussion) 8 juli 2020 kl. 12.38 (CEST)Svara[svara]
@YesDi:Tack! Gjorde ett prov på Vattenkällor i Libyen och Oaser i Libyen. Den förstnämnda hade inga iw, den sistnämnda hade 3 artiklar. Raderade allt i Vattenkällor i Libyen med hjälp av AWB. Nackdelen är att jag dränker SÄ - jag får ju inte radera med bot. --北山 Kitayama (diskussion) 8 juli 2020 kl. 13.15 (CEST)Svara[svara]
Vet inte hur störande det är för de som patrullerar SÄ frekvent, men det borde väl inte vara någon omöjlighet att tilldela administratörsrättigheter till en bot, om man vill undvika att "dränka" SÄ. YesDi (diskussion) 8 juli 2020 kl. 13.43 (CEST)Svara[svara]
Inte störande alls, man kan välja att dölja samtliga loggar på SÄ med ett knapptryck. Kitayama, vi uppskattar arbetet! EstrellaSueciadiskussion, 8 juli 2020 kl. 13.53 (CEST)Svara[svara]
Medan vi andra cirka en gång om året upprepar denna diskussion "de är fula och något borde göras, så vi slipper ha (se) dessa dåliga kvar" så har Kitayama nu i flera år ihärdigt arbetat med dessa. Om jag räknat rätt har han raderat mellan 100-150k artiklar och fixat nästa lika många, omkring 10% av helheten. Oerhört imponerande! K har mitt fulla stöd och jag vill inte medverka i att på något sätt gå emot det han ser som vettigt hanterande av dessa sortiment.Yger (diskussion) 8 juli 2020 kl. 14.20 (CEST)Svara[svara]
Bra jobbat, Kitayama! Per W (diskussion) 8 juli 2020 kl. 15.02 (CEST)Svara[svara]
Detta skall skötas långsamt och metodiskt, på det sätt som bland andra Kitayama gör. Att radera allt på en gång är och förblir ett oseriöst förslag. Se även tråden ovan om en gruvolycka i Burma! Tostarpadius (diskussion) 8 juli 2020 kl. 15.43 (CEST)Svara[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jag har gjort ett litet stickprov igår på de 2 616 artiklarna i Kategori:Robotskapade Albanienartiklar.

Av dessa är det 155 artiklar, cirka 6 procent, som var redigerade minst en gång av någon annan än Lsj eller av något användarnamn som slutade på "Bot" eller "bot". Av dessa är det 106 som bara har två sajt-länkar, men också artiklar som Bilisht och Maja e Jezercës med hela 32 respektiva 38 sajt-länkar.

Här är en lista över vilka användare, förutom de nyss nämnda, som var de först redigerade respektive artikel. Den säger dock inget om vilken typ av redigering det handlar om. Det kan vara allt från en genomgripande kvalitetshöjning till en länkfix för att undvika en länk till en omdirigeringssida.

Utöver dessa 155 artiklar finns det 245 artiklar, cirka 9 procent, som enbart är redigerade av botar, men där det finns interwikilänkar till mer än svwiki och cebwiki, vilket kan vara ett tecken på relevans. Här är fördelningen på antal artiklar per antal sajt-länkar.

Bland de 7 med mer än 20 sajt-länkar, som bara redigerats av botar, finns artiklar som Roskovec (kommunhuvudort i Albanien) och Mamurras (kommunhuvudort i Albanien) med 25 respektive 27 sajt-länkar.
--Larske (diskussion) 8 juli 2020 kl. 15.56 (CEST)Svara[svara]

Angående den generella raderingsbegäran:
Jag har alltid hävdat att Lsjbots stekelartiklar varit till ovärdelig hjälp, oavsett problemen med de senare artiklarna, bl.a. geografiartiklarna, och det gör jag fortfarande. De problem angående auktorerna som dykt upp på sistone har inte fått mig att ändra uppfattning: Emm är det ett litet problem jämfört med nyttan med att Lsjbot genererat ett stort antal artiklar där allt det tråkiga är klart (ok, undantaget skulle väl vara auktorsproblemet, då), och jag hittar fortfarande Lsjbot-stubbar som är utmärkta utgångspunkter för fullständiga artmonografier. Att radera även dessa i ett enda, allomfattande, Lsjbot-raderingsrace vore verkligen oklokt. / TernariusDisk 8 juli 2020 kl. 17.42 (CEST)Svara[svara]
De robotskapade artiklarna har alltid gått vid sidan av de normala rutinerna för radering av artiklar. Jag har som Yger påpeka raderat >100 000 artiklar utan något beslut i SFFR. Det är konsensus i diskussioner, främst på Wikipediadiskussion:Projekt alla platser-städning, som har styrt vad som raderas och inte raderas, samt min och andra användarens känsla för vad som är bra och vad som är dåligt. Jag anser inte att SFFR är rätt plats för denna diskussion. Vad jag vet går det inte att tekniskt massradera artiklarna utan det är bara att sätta sig och radera artiklarna en efter en, dock kan AWB användas i viss mån vilket hjälper till. Det är också en stort manuellt förarbete för att sortera agnarna från vetet och stor manuellt efterarbete för att ta hand om bland annat förgreningssidor. Vannucci har därmed fått svar på sina två frågor. "Har man rätt att föreslå till omröstning en massradering av robotskapade artiklar" - Nej, SFFR är fel forum. "finns det risk för systemfel att massradera robotskapade artiklar?" -´Nej, men det är ett enormt arbete som måste göras långsamt och metodiskt sjok för sjok. Diskussionen på KAW anser jag är onödig. Det var även orsaken till den diskussionen, men det finns ingen anledning att dra den till BÅ och KAW. --北山 Kitayama (diskussion) 8 juli 2020 kl. 18.35 (CEST)Svara[svara]
För några år sedan arbetade jag mycket med geografiartiklar för Nicaragua. Stickprov visade att majoriteten av de botskapade artiklarna har allvarliga faktafel, vilket exempelvis redovisats här och här. Jag kämpade länge med att korrigera faktafel i flera hundra artiklar, varefter jag tog bort Mall:Robotskapad enligt instruktionerna här. Till slut gav jag dock upp, då de var mer jobb att korrigera än att skriva helt nya artiklar. De många faktafelen i de geografiska Wikipediartiklarna minskar tyvärr förtroendet för encyklopedin i dess helhet, viket är tråkigt då de manuellt skrivna artiklarna håller en imponerande hög kvalité. För Nicaragua önskar jag att vi raderar alla robotskapade artiklar där robotmallen är kvar, medan vi kan behålla de robotskapade artiklarna som har kontrollerats och fått robotmallen borttagen. Detta ligger i linje med Kitayamas resonemang, vilket det verkar finnas konsensus för, och ingen annan förutom jag har varit aktiv med renhållningsarbete