Julkrubba

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Detalj från julkrubba i Perstorps kyrka.

En julkrubba är ett arrangemang av figuriner, som tillsammans gestaltar Jesu födelse. Inom den kristna konsten kallas tvådimensionella eller andra avbildningar av födelsescenen för presepio.

Julkrubban är ett vanligt julpynt i kyrkor och hem. Till julkrubban hör Jesusbarnet liggande i en krubba, jungfru Maria, Josef, och ofta herdarna med sina lamm, de tre vise männen med kameler samt andra djur såsom en åsna och en oxe. Krubban är ofta satt i ett miniatyrlandskap.

Den första kända julkrubban skapades av Franciskus av Assisi år 1223 och seden sågs ända in på 1900-talet som en katolsk tradition.

De första julkrubborna i Sverige förekom i borgerliga katolska hem under 1800-talet, medan Svenska kyrkan visade först motstånd mot denna tradition. 1906 arrangerades dock en julkrubba på Ersta diakonissanstalt, och en julkrubba sattes för första gången upp i en svenskkyrklig kyrka år 1929 i S:t Petri kyrka i Malmö. Under 1900-talet spreds traditionen snabbt i såväl kyrkor som hem.

I många katolska länder är än i dag julkrubbor betydligt vanligare än i Sverige. På Grand Place i Bryssel arrangeras varje år en julkrubba i naturlig storlek som lockar många besökare.

Julkrubban ska inte ses som en vetenskapligt korrekt bild av den plats där Jesus föddes. Bibeln säger inte klart ut att Jesus föddes i ett stall, bara att han "lindades och lades i en krubba". Det är inte troligt att Betlehem hade några fristående träbyggnader som användes som stall. Djuren hölls troligen i grottor eller i avgränsade delar av boningshusen. Krubban behöver inte ha varit av trä, utan snarare av lera eller möjligen sten. Någon oxe eller åsna nämns inte i Bibeln, även om det är rimligt att det finns djur där det finns en krubba. De tre vise männen, som Bibeln nämner som "några österländska stjärntydare" behöver inte ha varit tre, och hann definitivt inte fram i tid för att vara med vid krubban samtidigt som herdarna. Enligt Matteusevangeliet hade Maria och Josef före deras ankomst redan hunnit besöka Jerusalem för Jesu rening, vilken utfördes en dryg månad efter födseln. Det finns dessutom anledning att anta att de vid det laget hittat bättre nattlogi än stallet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]