Bäckebols gård

Bäckebols gård
Herrgård
Bäckebols herrgård i Bäckebol, Göteborg. Lunettfönster längst upp på gaveln.
Bäckebols herrgård i Bäckebol, Göteborg.
Lunettfönster längst upp på gaveln.
Land Sverige
Län Västra Götalands län
Kommun Göteborgs kommun
Ort Backa 766:594, Göteborg
Adress Bäckebols Gård 1
Kulturmärkning
Byggnadsminne 1969-01-09
 - Referens nr. 21300000008183, RAÄ.
Byggherre Johan Oliveholm
Färdigställande 1764
Byggnadsmaterial Tegel och natursten.
Tak av tegel.

Bäckebols gård är en herrgård och tidigare säteri, belägen vid en bäck i Backa socken i området Backa i Göteborg.[1] Herrgården, med fastighetsbeteckning Backa 766:594, blev byggnadsminne den 9 januari 1969.[2] [3][4] Herrgården började byggas i sten 1764 av vågmästaren och brukspatronen Johan Oliveholm och den restaurerades 1943–1944.

Beskrivning[redigera | redigera wikitext]

Allén som leder till Bäckebols gård.
Fritrappa till huvudbyggnaden vid Bäckebols gård.

Huvudbyggnaden är av sten i två våningar med en källarvåning och brutet tegeltäckt tak, som saknar taksprång på gavlarna. Fasaderna är slätputsade utan dekor. Intressanta äldre detaljer, som ger byggnaden en speciell karaktär är entrésidans fritrappa av kalksten och lunettfönster på gavelspetsarna.

Interiören är delvis bevarad sedan 1700-talet – bland annat har källaren kryssvalv och i hallen finns en minnestavla över husets tillkomst. Ett rum är inrett med en 1700-talskakelugn, som flyttats hit från Lärjeholms gård, och tidigare stod i Tyska kyrkans pastorsboställe.[5]

Nordväst om byggnaden finns en terrasserad park och åt öster ligger en stor fruktträdgård.[6] En 150 meter lång trädallé leder fram till huset.[7] Cirka 600 meter väster om gatan ligger den Friedländerska begravningsplatsen.[8]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Bäckebols gård ägdes fram till 1700-talets mitt av adelsmän, som troligtvis inte bodde på gården. År 1759 köptes gården av Johan Oliveholm, som 1761 genomdrev ett storskifte i hela Lärje by, och utvecklade gården till en välskött anläggning.[9] Efter det att han låtit uppföra bostadshuset 1764 köpte han 1774 en del av Skälltorps Östergård där en privat begravningsplats – Friedländerska begravningsplatsen – senare kom att anläggas.[10]

Vid sekelskiftet 1800 övertogs gården av en ny ägare. Bäckebol ägdes sedan av bland andra familjerna Lindqvist, Friedländer och Bratt, vilka var besläktade. Under 1830-talet påbyggdes stenhuset med ytterligare en våning och ett nytt bostadshus av trä tillkom. Ungefär samtidigt uppfördes ännu ett bostadshus vid stranden av Göta älv, vilket fick namnet Fredrikshamns gård.[11]

Fram till 1900-talets början tillkom enstaka hus kring huvudbyggnaden. Bostadshuset av trä flyttades 1870 till Fredrikshamns gård. År 1943 genomgick den gamla huvudbyggnaden en större restaurering efter ritningar av arkitekten Anders Funkquist. Därefter revs ekonomibyggnaderna. Numera omfattar Bäckebols gård en huvudbyggnad omgiven av en terrasserad trädgård och ett garage. Söder om trädgården, på mark som tidigare tillhörde Bäckebols gård, finns ett område med odlingslotter och en trädallé.[5]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Baum, Greta (2001). Göteborgs gatunamn 1621 t o m 2000. Göteborg: Tre böcker. sid. 65. Libris 8369492. ISBN 91-7029-460-7 
 2. ^ Lagskydd, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.
 3. ^ Beslut, Riksantikvarieämbetet 1964-02-29.
 4. ^ Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN 91-38-06360-3.
 5. ^ [a b] Lönnroth Gudrun, red (2000). Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande. D. 2. Göteborg: Stadsbyggnadskontoret. sid. 248. Libris 2901637. ISBN 91-89088-05-0 
 6. ^ Karta, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.
 7. ^ Historik, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.
 8. ^ Baum, Greta (2001). Göteborgs gatunamn 1621 t o m 2000. Göteborg: Tre böcker. sid. 100. Libris 8369492. ISBN 91-7029-460-7 
 9. ^ Bratt, Martin (1992). ”Johan Oliveholm och storskiftet i Backa: en förrättning genom fyra instanser”. Göteborg förr och nu (Göteborg : Göteborgs hembygdsförbund, 1960-) 1992 (24),: sid. 20-29 : ill.. ISSN 0348-2189. ISSN 0348-2189 ISSN 0348-2189.  Libris 3181078
 10. ^ Lönnroth, Gudrun Arkiverad 29 april 2016 hämtat från the Wayback Machine., Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande. Del 2, (2000), Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, ISBN 91-89088-05-0, Libris 2901637, s. 248.
 11. ^ Bratt, Martin (1988). ”Fredrikshamns herrgård och färjan över Göta älv.”. Göteborg förr och nu (Göteborg : Göteborgs hembygdsförbund, 1960-) 1988 (20),: sid. 21-27 : ill.. ISSN 0348-2189. ISSN 0348-2189 ISSN 0348-2189.  Libris 3180197

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

 • Lönnroth, Gudrun, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande. Del 2, (2000), Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, ISBN 91-89088-05-0, Libris 2901637, s. 248.
 • Karta, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. Läst 2 januari 2017.
 • Historik, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. Läst 2 januari 2017.
 • Lagskydd, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. Läst 2 januari 2017.
 • Beslut, Riksantikvarieämbetet, 1964-02-29. Läst 2 januari 2017.
 • Bäckebol, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Volym 2, Ett program för bevarande – del 2, s. 248, goteborg.se. Läst 7 november 2020.

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Baum, Greta (2001). Göteborgs gatunamn 1621 t o m 2000. Göteborg: Tre böcker. sid. 65 och 100. Libris 8369492. ISBN 91-7029-460-7 
 • Bratt, Martin (1988). ”Fredrikshamns herrgård och färjan över Göta älv.”. Göteborg förr och nu (Göteborg : Göteborgs hembygdsförbund, 1960-) 1988 (20),: sid. 21-27 : ill.. ISSN 0348-2189. ISSN 0348-2189 ISSN 0348-2189.  Libris 3180197
 • Göteborg förr och nu: Göteborgs hembygdsförbunds skriftserie. 24. Göteborg: Göteborgs hembygdsförbund. 1992. sid. 20-29. Libris 3684051 , Johan Oliveholm och storskiftet i Backa, artikel av Martin Bratt.
 • Lönnroth Gudrun, red (2000). Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande. D. 2. Göteborg: Stadsbyggnadskontoret. sid. 236-238, 248. Libris 2901637. ISBN 91-89088-05-0 
 • Riksantikvarieämbetet (1981). Byggnadsminnen 1961-1978: förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. Libris 8350874. ISBN 91-38-06360-3 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Bratt, Martin (1964). Bäckebol 200 år. [Hisings Backa]: [Martin Bratt]. Libris 1298083 
 • Bratt, Martin (1992). Bäckebol: en storgård i Götaälvdalen och dess ägare. Byggnadsminnen i Göteborgs och Bohus län, 99-0501786-0. Göteborg: [Kulturmiljöenheten], Länsstyr. i Göteborgs och Bohus län. Libris 1310492. ISBN 91-630-0934-X 
 • Skarback, Sören (1995). Göteborg, herrgårdarnas stad. Göteborg: Tre böcker. Libris 7592940. ISBN 91-7029-181-0 (inb.) , Bäckebol är fortfarande ett stilfullt herresäte, s. 218-223.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]