Saint Andrew's Church, Göteborg

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Saint Andrew's Church
Kyrka
Saint Andrew's Church
Saint Andrew's Church
Land Sverige Sverige
Län Västra Götaland
Ort Göteborg
Trossamfund Engelska kyrkan
Stift Europas stift
Församling Engelska församlingen
Invigd 30 november 1857
Kyrkobyggnaden 2011, sedd från Södra Larmgatan
Kyrkobyggnaden 2011, sedd från Södra Larmgatan
Hallska huset vid Östra Hamngatan 19. Huset byggdes 1759–62 som engelsk reformert kyrka och bostadshus. John Hall den äldre lät i anslutning till huset uppföra den "Hallska teatern".

Saint Andrew's Church eller Engelska kyrkan är Engelska kyrkans byggnad vid Hvitfeldtsplatsen 2 i kvarteret Engelska kyrkan tomt 30:2 i stadsdelen Inom vallgraven i Göteborg.[1] Den invigdes 1857 och är en del av Europas stift.

Kyrkan är byggnadsminne sedan 30 januari 1978 med skydd för omgivande tomt, interiör och exteriör.[2] Den ingår i kommunens program för Värdefulla miljöer (1985) samt Bevaringsprogram (1987). Byggnaden är skyddad enligt Naturresurslagens 2:a kapitel (Riksintresse), Kulturmiljölagens 2:a kapitel (Fornminnen) och Kulturminneslagens 3:e kapitel (Byggnadsminnen).[3]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Redan 1691 fanns i Göteborg en Engelsk reformert församling som 1741 fick religionsfrihet och därmed rätt att bygga en kyrka. Till "kyrka och wåningsrum" uppförde församlingen 1759 ett trevåningshus vid Östra Hamngatan 19, senare kallat det Hallska huset (efter John Hall den äldre). Engelska präster var anställda fram till 1785 varefter gudstjänster fram till 1822 förrättades av präster som tillfälligt befann sig i staden. Först därefter fick församlingen en egen pastor.[4] Kyrkan uppfördes 1855–1857 efter ritningar av major Adolf Wilhelm Edelsvärd, och bekostades till hälften genom frivilliga bidrag från församlingsmedlemmar och till den andra hälften av den engelska staten. Den första stenen i grunden lades av industrimannen Robert Dickson den 19 juni 1855, och kyrkan invigdes 30 november 1857.

Kyrkan har fasad i gult tegel, med fönster och portal av sandsten.[2] Den är byggd i den nygotiska stil som Edelswärd var en stor anhängare av, med fialer, spetsgafflar och strävpelare. Den är 24 meter lång och 10,5 meter bred. Fem målade fönster i kyrkans östra ände föreställer Matteus, Markus, Petrus, Paulus och Johannes. Dessa utformades i Skottland och skänktes till kyrkan i slutfasen av byggnationen. Kyrkan tillägnades Andreas på dennes helgondag, den 30 november, 1857. En orgel med tio stämmor invigdes den 1 november 1862.[5]

Den nuvarande kyrkan är den Engelska församlingens tredje kyrka. Församlingen bildades 1747, sedan svenska myndigheter 1741 tillåtit offentliga anglikanska gudstjänster. Men redan 1 mars 1699 hade bildats en förening, kallad British Poorbox,[6] bildad av brittiska medborgare i Göteborg. Föreningen hade till uppgift att "... inbördes stödja varandra och utöva välgörenhet samt lämna bistånd åt landsmän , vilka av en eller annan orsak vore i behov av hjälp." Deras verksamhet utvecklade sig mer och mer till att upprätthålla den engelska gudstjänsten samt förvaltning av befintliga donationsfonder. Medlemmarna av British Poorbox ansågs utgöra församlingens kyrkoråd. 1926 antogs stadgarna för "Engelska församlingen i Göteborg", vilka därmed fastställde det inbördes förhållandet mellan BP och församlingen.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Saint Andrew's Church - Engelska kyrkan, karta från Lantmäteriet.
  2. ^ [a b] Hus för hus i Göteborgs stadskärna, red. Gudrun Lönnroth, utgiven av Göteborgs stadsbyggnadskontor & Göteborgs stadsmuseum 2003 ISBN 91-89088-12-3, s. 276
  3. ^ Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: Ett program för bevarande, [del I], red. Gudrun Lönnroth, utgiven av Göteborgs Stadsbyggnadskontor 1999 ISBN 91-89088-04-2, s. 38
  4. ^ Göteborg i äldre och nyare tid, [: Bilder samlade och beskrifna af Carl Lagerberg], Wald. Zahrissons Förlag, Göteborg 1902 s. 59, 78
  5. ^ Anteckningar ur rådman Eric Cederbourgs beskrifning öfver Götheborg, utgifven år 1739 jemte bihang, innehållande upplysningar dertill samt kronologisk förteckning, Henning Gustaf Hemning, Göteborg 1864, s. 144
  6. ^ Göteborgs kalender för 1857, redaktör S A Hedlund & Anton Berg, tryckt hos Hedlund & Lindskog, Göteborg 1857 s. 67

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Göteborgs kommunalkalender 1938, red. Werner Göransson, utgiven av Göteborgs stads statistiska byrå, Göteborg 1938 s. 414
  • Kronologiska anteckningar om viktigare händelser i Göteborg 1619-1982, Agne Rundqvist, Ralf Scander, Anders Bothén, Elof Lindälv, utgiven av Göteborgs hembygdsförbund 1982 s. 25, 52.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]