Könsdimorfism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Fasanen uppvisar en dramatisk skillnad i både färgsättning och storlek mellan de båda könen. Bilden visar en hona till vänster, en hane till höger.

Könsdimorfism är när handjur och hondjur av samma djurart har olika storlek, färg, utseende, läten och/eller karaktär.[1]

Bland de djurarter (främst fåglar) där honan är störst eller färggrannast talar man ofta om omvänd könsdimorfism.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Påfågelhane (till höger) som uppvaktar en hona
Hos malawicikliden Pseudotropheus saulosi är könsdimorfismen uppenbar. Den blå fisken är en hane, de två gula är honor.

Skrattmåsen uppvisar liten grad av könsdimorfism, medan påfågeln uppvisar en hög grad av könsdimorfism. Hos mörtar är könsdimorfismen ofta obetydlig, medan den hos till exempel ciklider från Mbuna-gruppen i Malawisjön nästan alltid är mycket påtaglig. Även hos arter där könen ser lika ut i mänskliga ögon kan dock könsdimorfismen vara påtaglig i deras egna ögon. Detta gäller i synnerhet många fåglar, vars färgseende avsevärt avviker från människans.[2] Två djurgrupper som uppvisar extrem könsdimorfism är vridvingar och djuphavsmarulkar.

Ord och etymologi[redigera | redigera wikitext]

Etymologiskt är uttrycket sammansatt av det svenska ordet kön samt det tyska dimorphismus, som har sitt ursprung i latiniserade former av grekiska δίμορφος. Detta är i sin tur sammansatt av δι- ('två-', 'dubbel-') samt μορφή ('form', 'gestalt').

Enligt NE är könskaraktär ett ”kännetecken som skiljer de båda könen från varandra”, medan det betydligt vanligare ordet könsdimorfism är ”olikheter i utseende och beteende mellan hanar och honor av samma art”, och ett något vidare begrepp.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Svenska Akademiens ordbok – huvudordet KÖN (.sbst)”. Svenska Akademiens ordbok i databasform. Svenska Akademien. 1906. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/136/34753.html#K%C3%96NSDIMORFISM. Läst 27 februari 2009. ”biol. (utpräglad) olikhet betingad av olika kön hos de skilda individerna; särsk. zool. om starkt framträdande olikhet mellan hanne o. hona till­hörande samma djurart” 
  2. ^ Eaton, Muir D (2005) Human vision fails to distinguish widespread sexual dichromatism among sexually "monochromatic" birds, Proc Nat Acad Sci 102:10942-10946

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Hona (vänster) och hane av Argiope appensa. Som hos de flesta spindlar är hanen betydligt mindre än honan.
Två tofsspinnare av arten Orgyia recens. Hanen (överst) har stora, flerfärgade vingar, medan honan alltid helt saknar eller har förkrympta vingar.