Eunuck

Från Wikipedia
Osmansk eunuck, fotograferad av Pascal Sebah ca 1870

En eunuck (latin eunu’chus 'kastrat', av likabetydande grekiska eunouchos [-nu’-], egentligen 'sovrumstjänare', av eun\’ 'bädd') var historiskt en vuxen man med skadad testikelfunktion och låg testosteronkoncentration i blodet. Denna åkomma som fanns med sedan barndomen resulterade i att individen aldrig gick igenom puberteten, behöll sin ljusa röst, inte fick särskilt utvecklad muskulatur, ingen könsbehåring eller skäggväxt och aldrig fick någon könsdrift.

Man räknar historiskt sett även kastrerade män, så kallade kastrater, som eunucker.

Dessa spelade ofta viktiga roller i antiken och i de orientaliska civilisationerna, där de kunde få tjänster som präster, tempeltjänare eller kammartjänare och haremsvakter. Eunucker var inflytelserika särskilt i Kina, där de fanns fram till kejsarrikets fall 1911–12. I den kinesiska kejsarens palats fick det inte finnas några män andra än kejsaren på natten för att säkerställa att alla barn med hustrur och konkubiner var kejsarens. Alla tjänare var därför eunucker. Den sista kinesiska eunucken, Sun Yaoting, dog den 17 december 1996.

Eunuckerna tycks för första gången inta en verkligt central roll hos assyrierna. Under hela det assyriska imperiets tid utgjorde eunucker en betydande del, inte bara av ämbetsmannakåren, utan även av de ledande skikten inom militären. Det enda som skilde dem från andra män var att de inte hade någon framtid – de kunde inte reproducera sig själva i form av barn.

I andra samhällen, som Indien och det gamla Egypten, hade de låg status, främst på grund av att kastrering var en bestraffningsmetod för sexuellt relaterade brott.

Ett annat behov av eunucker förekom i Europa i form av kastratsångare.

Några av de mer framstående eunuckerna var:

Referenser[redigera | redigera wikitext]