Konspirationsteori

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Konspirationsteorier)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
USA:s sigill. Novus Ordo Seclorum betyder ungefär "tidsåldrarnas nya ordning" men översätts felaktigt till Den nya världsordningen, ett begrepp som förekommer i konspirationsteorier tillsammans med frimurarorden och Illuminati.

En konspirationsteori (av latinets conspirare som betyder "andas tillsammans") är en hypotes eller teori om en komplott, sammansvärjning eller konspiration. Ofta används termen i nedsättande bemärkelse men kan även syfta på sakliga hypoteser kring faktiska sammansvärjningar. En konspiration är alltså definitionsmässigt en handling, medan en konspirationsteori är en övertygelse som uttrycker oro för en befarad konspiration.[1]

Gemensamt för konspirationsteorier, när termen används i nedlåtande bemärkelse, är att berättelsen omfattar en grupp mäktiga eller inflytelserika individer eller institutioner. Dessa personer antas ofta ha stora resurser till sitt förfogande och samarbetar i hemlighet för att uppnå ekonomisk eller politisk makt eller andra fördelar. Den stora massan anses vara ovetande om detta. Typiskt är dock att det finns ett antal personer, konspirationsteoretiker, som genomskådat ränksmideriet. De ser det som sin uppgift att avslöja sanningen för den ovetande allmänheten, och upplever sig ständigt vara under hotet att bli nedtystade på grund av sin kunskap.[1]

Utmärkande för konspirationsteorier är att de bygger på ett selektivt urval av fakta, har fokus på detaljer och bortser från den roll som misstag, tillfälligheter och inkompetens spelar i det verkliga livet.[1] Konspirationsteorier återfinns i några av de äldsta skrifterna i vår kultur, och fick sitt breda genomslag med franska revolutionen 1789.[1]

Välspridda och seglivade konspirationsteorier i modern tid, som allmänt anses vara grundlösa, inkluderar konspirationsteorierna om månlandningarna och omständigheterna kring Kennedymordet på 1960-talet. Många konspirationsteorier gör även gällande att stora händelser i världshistorien förklaras av att konspiratörer i kulisserna manipulerat och iscensatt politiska skeenden. Ett exempel är teorin om att Illuminati, Tempelherreorden och Frimurarorden var de hemliga sällskap som låg bakom franska revolutionen. Teorier om faktiska sammansvärjningar under 1900-talet inkluderar bland annat 20 juli-attentatet mot Adolf Hitler samt president Nixons och dennes medarbetares försök att dölja Watergateskandalen.

Begreppet[redigera | redigera wikitext]

Enligt Oxford English Dictionary är konspirationsteori en teori som säger att en händelse eller ett fenomen inträffar som ett resultat av en konspiration mellan intresserade parter. Uppslagsboken citerar en artikel i The American Historical Review från 2009 som det första exemplet på begreppets användning.[2][3]

Konspirationsteoriernas natur[redigera | redigera wikitext]

En sammansvärjning är definitionsmässigt någonting som deltagarna håller hemligt, vilket gör att sanningshalten i en konspirationsteori oftast är svårbedömd. I allmänhet tenderar dock konspirationsteorier att vara felaktiga eller endast ha ett korn av sanning i sig. Ibland sprids teorierna för att främja ett underliggande syfte, till exempel att solka ryktet hos ens politiska motståndare, medan det i andra fall endast är en fråga om människors fantasi och vilja att förstå det annars obegripliga.

Sammansvärjningar som omfattar många personer är mycket sårbara, och de tenderar att snart bli avslöjade. Det finns därför anledning att vara generellt ytterst skeptisk till teorier om sammansvärjningar. Å andra sidan kan personer med relevanta synpunkter bli anklagade för att vara konspirationsteoretiker. Det är ett tvivelaktigt men ofta framgångsrikt retoriskt grepp: eftersom de flesta vet att påståenden om sammansvärjningar oftast är felaktiga, framstår den som anklagats för att vara konspirationsteoretiker som en misslyckad person, och själva begreppet konspirationsteoretiker används huvudsakligen pejorativt, det vill säga som skällsord. Benägenheten att tro på konspirationsteorier benämns konspirationism.

Verkliga konspirationer, hemliga projekt och mörkläggningar avslöjas dock då och då, som till exempel Watergateaffären, IB-affären eller Echelon. Många konspirationsteorier brukar dock handla om konspirationer som är mycket mer omfattande och mäktiga än dessa. Frimurarlogen P2 kunde uppfylla dessa kriterier. Att vissa konspirationer avslöjas kan inte tas som bevis för att andra påstådda konspirationsteorier stämmer.

Konspirationsteorier kan genomsyra hela det etablerade samhället. Vissa konspirationsteorier är harmlösa för det som angrips i teorin ifråga, andra har mer eller mindre hetsande politiska eller religiösa undertoner. I många fall gäller att det stöd som anförs för konspirationsteorier är vagt och mångtydigt, samtidigt som teorin är svår eller omöjlig att falsifiera. Den som tror på en konspirationsteori tycker själv att det sagda är "uppenbart" medan en utomstående inte kan se något samband alls mellan de hopsamlade indicier som anförs som bevisning.

Många försök att bevisa olika former av konspirationsteorier går till så att man försöker bevisa den egna teorin baklänges, genom att hävda att påstådda svagheter, felaktigheter eller alternativa tolkningar i den etablerade verklighetsbeskrivningen automatiskt stärker konspirationsteorin. Men det är inte alltid självklart att en påstådd felaktighet är en verklig felaktighet och risken är stor att konspirationsteoretikern gör sig skyldig till en falsk dikotomi, det vill säga till tron att man kan reducera alla alternativ till två ömsesidigt uteslutande verklighetsbeskrivningar där den ena automatiskt har rätt om den andra har fel. Det kan ju finnas andra förklaringar till felaktigheter i den etablerade verklighetsbeskrivningen än att den skulle vara en falsk täckhistoria för att dölja en konspiration.

Konspirationsteoriers ursprung[redigera | redigera wikitext]

Människor brukar ofta reagera på känsloladdade händelser genom att skapa en teori. Personer som redan har en vag teori om något, har tendensen att rakt av acceptera påståenden de hör som stödjer teorin, medan de rakt av förkastar påståenden som motsäger dem. På så sätt förstärks tron på sådana teorier hos sådana personer. [källa behövs]

Uppkomsten av konspirationsteorier kan förklaras utifrån olika utgångspunkter.

Det psykologiska perspektivet[redigera | redigera wikitext]

En konspirationsteori som innehåller logiska fel och motsägelser kan beskrivas som resultatet av ett psykologiskt tillstånd som kan kallas konspirationism. Det ingår i ett paranoid-schizofrent tankemönster som enligt en spekulativ teori beror av patienternas höga dopaminhalter, vilket leder till att de ser relevans i sådant som andra tar för normalt. Konspirationerna kan vara enkla, såsom att de tror att de egentligen är Jesus Kristus, eller komplexa. I olika kulturer kan sådana symptom ta sig väldigt olikartade uttryck.[4]

Det psykopatiska perspektivet[redigera | redigera wikitext]

Vissa ser psykopaters drivkraft och förmåga att till varje pris kontrollera andra människor för egen vinning som en anledning till att dessa psykopater i hög grad koncentreras högt upp i ledande befattningar på företag, i politiska och icke-politiska organisationer.

Teorin ser ut som följer: Då i stort sett alla företag och organisationer är ordnade som en hierarkisk pyramidstruktur kommer dessa på sikt att få en betydligt högre koncentration av psykopater i toppositioner än den genomsnittliga andelen psykopater i en befolkning. Dessa psykopater kommer då i betydligt högre omfattning konspirera ihop med andra likasinnade för egen vinning än de som har goda avsikter för hela företaget, organisationen eller mänskligheten.

Det praktiska perspektivet[redigera | redigera wikitext]

Inte sällan får en tanke eller idé fäste på olika ställen i samhället ungefär samtidigt. Jämför Hegels "världssjäl". På så vis kan samma eller liknande ageranden ibland iakttas starta från olika håll tillsynes samtidigt. Detta lockar många att se konspirationer. Även kritiker förleds av detta att felaktigt beskylla iakttagare av trenden för att vara konspirationsteoretiker.

Det politiska perspektivet[redigera | redigera wikitext]

Christopher Hitchens beskriver konspirationsteorier som en effekt av demokrati och yttrandefrihet.

Populärkultur[redigera | redigera wikitext]

I de populära TV-serierna Arkiv X och Lost används moderna konspirationsteorier som en grund för berättelserna. Se även Illuminati (spel).

Populära konspirationsteorier rör bland annat[redigera | redigera wikitext]

Sällskap och organisationer som figurerar i konspirationsteorier[redigera | redigera wikitext]

Konspirationsteorier kring mord[redigera | redigera wikitext]

Fiktiva konspirationer[redigera | redigera wikitext]

Bekräftade konspirationer[redigera | redigera wikitext]

Exempel på konspirationsteorier som har visat sig vara sanna:

  • Effekterna av LSD och tortyrliknande psykologiska behandlingar testades av CIA på amerikanska soldater utan att informera dem innan, inom Project MKUltra.[5]
  • 1973 försökte Scientologikyrkan infiltrera amerikanska myndigheter, ambassader och konsulat för att smutskasta personer som var kritiska mot scientologin. Flera personer inom Scientologikyrkan dömdes till fängelse för inblandning i operation Snowwhite.[5]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källhänvisningar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c d e] Erik Åsard. "Alla har rätt till egna åsikter, men inte till egna fakta", OBS, sverigesradio.se, 6 oktober 2016 en repris från maj 2016. Åtkomst den 9 oktober 2016.
  2. ^ Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, s.v. 4
  3. ^ Johnson, Allen (July 1909). ”Reviewed Work: The Repeal of the Missouri Compromise: Its Origin and Authorship by P. Orman Ray”. The American Historical Review (Oxford Journals for the American Historical Association via JSTOR) 14 (4): sid. 836. doi:10.2307/1837085. http://dx.doi.org/10.2307/1837085. ”The claim that [David R.] Atchison was the originator of the [Missouri Compromise] repeal may be termed a recrudescence of the conspiracy theory first asserted by Colonel John A. Parker of Virginia in 1880”.  Full text.
  4. ^ Kathleen McGowan, "Conspiracy Theories Explained" Arkiverad 20 september 2008 hämtat från the Wayback Machine., Psychology Today Magazine, Nov/Dec 2004
  5. ^ [a b c] Några vanliga konspirationsteorier, DN 2014-05-13