Katolska östkyrkor

Från Wikipedia
Katolska östkyrkor
Östkatolska kyrkor
Östliga katolska kyrkor
Orientaliska katolska kyrkor
Unierade kyrkor
Region och utbredningÖsteuropa
Östafrika
Nordafrika
Mellanöstern
Södra Indien
Västeuropa
Amerika
Oceanien
Medlemmar18 miljoner
Ansluten tillRomersk-katolska kyrkan
Östkyrkan

Katolska östkyrkor, också kallade östkatolska kyrkor, östliga katolska kyrkor, orientaliska[1] katolska kyrkor eller unierade kyrkor,[1] är autonoma, östliga delkyrkor med östlig rit som står i full kommunion med den romersk-katolska kyrkan.

De katolska östkyrkorna tillämpar egen liturgisk rit och kyrkorätt men räknas som lika mycket en del av romersk-katolska kyrkan som den västliga latinska kyrkan. Numera[när?] benämns dessa kyrkor vanligen som orientaliska riter inom den katolska kyrkan eller som katolska grupper med östlig rit. Den ukrainska katolska kyrkan benämner sig ännu unierad.[1]

Den äldsta östkatolska kyrkan är den syrisk-maronitiska kyrkan i Libanon som själv anser att den andliga och juridiska unionen med Rom aldrig bröts, även om de formella banden återknöts på 1100-talet.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

De östkatolska kyrkorna har sitt ursprung i Östeuropa, Östafrika, Nordafrika, Mellanöstern och södra Indien. Men sedan 1800-talet har kyrkorna spridit sig till Västeuropa, Amerika och Oceanien delvis på grund av förföljelse.

Östortodoxa kyrkorna[redigera | redigera wikitext]

De flesta av de östkatolska kyrkorna har förr tillhört de östortodoxa, orientaliska ortodoxa kyrkorna eller den historiska kyrkan i öst. Dessa kyrkor genomgick olika schismer genom historien.

Gemensamt är att de till skillnad från de östortodoxa kyrkorna erkänner biskopen av Rom, påvens överhöghet och står i full kommunion med Heliga stolen.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Interiör i en ukriansk grekisk-katolsk katedral i London, Storbritannien.

I Sverige existerar Vikariatet för de östkatolska kyrkorna i Sverige som självbestämmande mission sui juris för de av romersk-katolska kyrkans orientalisk-katolska kyrkor som finns representerade i landet.

Anhängare[redigera | redigera wikitext]

Medlemmarna av de östkatolska kyrkorna kallas ibland uniater (ett nyord i 13:e upplagan av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 2006).

De östkatolska kyrkorna utgör en liten andel av medlemskapet i den katolska kyrkan jämfört med den latinska kyrkan, som har över 1,2 miljarder medlemmar.

Från en statistik 2017 visade att de fyra största östkatolska samfunden var:

Statistisk översikt[redigera | redigera wikitext]

Katolska östkyrkor (2010)[2]
Namn Kyrkorättslig ställning Medlemskap Stift m m Biskopar Liturgisk tradition
Albanska grekisk-katolska kyrkan Biskopskyrka 3 845 1 1 Bysantinsk
Armenisk-katolska kyrkan Patriarkkyrka 593 459 17 15 Armenisk
Bulgariska grekisk-katolska kyrkan Biskopskyrka 10 000 1 1 Bysantinsk
Kaldeisk-katolska kyrkan Patriarkkyrka 490 371 22 17 Antiokensk
Koptisk-katolska kyrkan Patriarkkyrka 163 630 7 10 Alexandrinsk
Etiopiska katolska kyrkan Metropolitkyrka 229 547 6 7 Alexandrinsk
Kroatiska grekisk-katolska kyrkan Biskopskyrka 58 915 3 4 Bysantinsk
Grekisk-bysantinska katolska kyrkan Biskopskyrka 2 525 2 1 Bysantinsk
Ungerska grekisk-katolska kyrkan Biskopskyrka 290 000 2 2 Bysantinsk
Italiensk-albanska grekisk-katolska kyrkan Biskopskyrka 61 487 3 2 Bysantinsk
Syrisk-maronitiska kyrkan Patriarkkyrka 3 290 539 25 41 Antiokensk
Melkitiska grekisk-katolska kyrkan Patriarkkyrka 1 614 604 25 30 Bysantinsk
Rumänska grekisk-katolska kyrkan Ärkebiskopskyrka 707 452 6 8 Bysantinsk
Rutenska grekisk-katolska kyrkan Metropolitkyrka (i USA) 646 243 6 7 Bysantinsk
Slovakiska grekisk-katolska kyrkan Metropolitkyrka 239 394 4 5 Bysantinsk
Syrisk-katolska kyrkan Patriarkkyrka 158 818 14 10 Antiokensk
Syro-malabariska kyrkan Ärkebiskopskyrka 3 828 591 27 40 Antiokensk
Syro-malankariska katolska kyrkan Ärkebiskopskyrka 420 081 6 8 Antiokensk
Ukrainska grekisk-katolska kyrkan Ärkebiskopskyrka 5 350 735 31 44 Bysantinsk
Övriga jurisdiktioner Ordinariat 147 600 5 - ..


Bilder[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]