Lappland, Sverige

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Svenska Lappland)
Hoppa till: navigering, sök
Lappland
Landskap
Lapplands vapen .svg
Vapensköld för Lapplands landskapsvapen tolkad efter dess blasonering.
Sverigekarta-Landskap Lappland.svg
Lapplands läge i Sverige.
Land Sverige Sverige
Landsdel Norrland
Län Västerbottens län,
Norrbottens län,
Jämtlands län
Stift Luleå stift
Största sjö Torne träsk
Högsta punkt Kebnekaise 2111 m ö.h.
Yta 109 702 km²
Folkmängd 91 666 (2016-12-31)[1]
Befolkningstäthet 0,84 invånare/km²
Landskapsblomma Fjällsippa
Landskapsdjur
Fler symboler...
Fjällräv

Lappland är ett landskap i norra Norrlands inland, norra Sverige. I väster gränsar landskapet till Norge, i nordöst till Finland, i öster till Norrbotten, i sydost till Västerbotten samt i söder till Ångermanland och Jämtland.

Lappland utgör ungefär en fjärdedel av Sveriges yta och är också Sveriges största landskap, och kallas ibland "Europas sista vildmark". Landskapet är delat mellan Västerbottens och Norrbottens län, med undantag för en liten del i sydväst som ingår i Jämtlands län. Många författare, målare och konstnärer har inspirerats av Lappland, bland annat Ernst Didring. Lappland (finska: Lappi) är också namnet på ett finländskt landskap, vilket ursprungligen bestod av den del av Lappland som kom att hamna i Finland efter freden i Fredrikshamn år 1809.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Samernas historia

Landskapet Lappland bildades 1766 sedan den så kallade lappmarksgränsen uppdragits år 1752. Det hade dock funnits ett landskapsvapen sedan slutet av 1500-talet, även om det nuvarande vapnet skapades först i början av 1600-talet.[2]

Indelningar[redigera | redigera wikitext]

Landskapets bildande 1766 och tidiga indelningar[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Lappmarken

Det första skriftliga belägget för ordet lappmark är i ett brev av kung Magnus Eriksson 1340, där han utfärdar bestämmelser om "the landzender wårtt Rijkes som vidh Helsingeland och Ångermannaland liggiandes äre, benemdh Laepmark". I brevet fastslogs att alla "som åå Christo tro, eller till Christna tro sig omwenda wele" fick ta sig mark och ägor i Lappmarken, under förutsättning att de betalade skatt till kungen och brukade Hälsinglands lag och sedvänjor (Hälsingelagen).[3][4]

Ordet har använts på olika sätt under olika tider. Ursprungligen betecknade det helt enkelt det område som dominerades av mer eller mindre nomadiserande samer, till skillnad från den odlade bygden. I och med 1673 års lappmarksplakat infördes särskilda förmåner för nybyggare i Lappmarken, och därefter har olika former av särlagstiftning funnits för området.

Västerbottens län och svenska lappmarken cirka 1796.

Åtminstone från 1300-talets början och fram till omkring 1550 hade birkarlarna mer eller mindre monopol på att handla med samerna i rikets nordligaste delar. De delade upp Lappmarken mellan sig i handelsdistrikt, som kom att kallas för Torne, Lule och Pite lappmarker. Dessa områden blev sedan administrativa områden då Gustav Vasa på 1550-talet avskaffade birkarlarnas gynnade ställning och i stället lät egna lappfogdar ta upp skatt direkt av samerna. [5] Lycksele lappmark (även kallad Ume lappmark) och Åsele lappmark (även kallad Ångermanna lappmark) hade ingen beröring med det ursprungliga birkarleväsendet. Dessa områden fördes in under lappmarksbegreppet först under 1600-talet, i samband med att lappmarksförsamlingar etablerades och lappmarksprivilegier infördes.[6]

Om de olika lappmarkerna kan kortfattat sägas:

 • Kemi lappmark har i sin helhet tillhört Finland sedan 1809 års fred.
 • Torne lappmark sträckte sig på 1500-talet till Atlantkusten, omfattade under hela 1600-talet Finnmarksvidda och skiftades sedan mellan Sverige, Norge och Finland genom olika mellanstatliga överenskommelser.
 • Lule lappmark har såvitt bekant alltid haft ungefär samma utsträckning som idag.
 • Pite lappmark omfattade fram till 1607 även nuvarande Sorsele kommun samt fjällområdet hela vägen ned till norra Jämtland.
 • Umeå lappmark var fram till 1607 begränsad till skogslandet (nuvarande Lycksele kommun och Stensele församling). Först efter 1673 började den kallas för Lycksele lappmark.
 • Åsele lappmark var fram till 1648 begränsad till skogslandet nedanför Kultsjön.

Fram till 1600-talets början beboddes Lappmarken av allt att döma uteslutande av samer. De tidigaste kända nybyggena anlades i Tornedalen och i Kemi lappmark omkring 1630 men som tidvis legat öde. [7][8]

Malmfälten i övre Lappland fick sin start 1642 när magnetit hittades i Masugnsbyn. Malmen i Svappavaara hittades i slutet på 1640-talet eller början på 1650-talet. Det första kända malmprovet från Malmberget dateras till 1660-talet och 1696 nämns namnen Kiirunavaara och Luossavaara för första gången.

I juni 1750 hölls ett möte i Rusksele för att diskutera gränsen mellan Lappmarken och nedre landet. [9] Den sydligaste gränspunkten hade lagts på Ångermanbalen i nuvarande Bjurholms kommun. Gränsen mellan Ångermanland och Åsele lappmark förblev således obestämd. Den var mer svårdragen eftersom den samtidigt skulle bli gräns mellan två län, Västerbottens och Västernorrlands län. Sveriges ståndsriksdag fastställde 1766 lappmarksgränsen. Länsgränsen har därefter justerats vid några tillfällen, varför lappmarksgräns och länsgräns inte längre stämmer överens.[10]

Indelningar från 1700-talet[redigera | redigera wikitext]

Socknar 1815

Socknar[redigera | redigera wikitext]

Socknar i Västerbottens län[redigera | redigera wikitext]
Socknar i Norrbottens län[redigera | redigera wikitext]

Lycksele stad inrättades 1946, Kiruna stad 1948, ingen fick dock egen jurisdiktion.

Län[redigera | redigera wikitext]

Landskapets södra del ingår i Västerbottens län och den norra delen i Norrbottens län. En liten del ligger också i Jämtlands län

Fögderier[redigera | redigera wikitext]

Socknarna i Västerbottens län, förutom Malå socken hörde till

 • 1720-1728 Västerbottens södra fögderi
 • 1728-1810 Södra Lappmarks fögderi
 • 1810-1946 Västerbottens lappmarks fögderi
 • 1946- Lycksele fögderi för Lycksele, Stensele, Sorsele, Örträsk och Tärna socknar
 • 1946-1970 Åsele fögderi för Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika socknar
 • 1971-1990 Vilhelmina fögderi för Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika socknar

Malå socken hörde till

 • 1862 till 1867 Norrbottens södra lappmarks fögderi
 • 1867 till 1869 Piteå fögderi
 • 1869 till 1946 Skelleftå fögderi
 • 1946-1990 Norsjö fögderi

Arvidsjaurs, Arjeplogs, Jokkmokks och Gällivare socknar i Norrbottens län hörde till

 • 1720-1728 Västerbottens norra fögderi
 • 1728-1810 Södra Lappmarks fögderi
 • 1810-1866 Norrbottens södra lappmarks fögderi
 • 1867-1917 Piteå fögderi för Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar
 • 1867-1917 Luleå fögderi för Jokkmokks socken
 • 1867-1917 Kalix fögderi för Gällivare socken
 • 1918-1945 Luleå fögderi för Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar
 • 1946-1990 Arvidsjaurs fögderi för Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar
 • 1918-1990 Gällivare fögderi för Gällivare och Jokkmokks socknar, Jokkmokks sockan dock bara till 1970)
 • 1971-1990 Bodens fögderi för Jokkmokk socken

Jukkasjärvi och Karesuando socknar i Norrbottens län hörde till

 • 1720-1728 Västerbottens norra fögderi
 • 1728-1810 Norra Lappmarks fögderi
 • 1810-1866 Norrbottens norra lappmarks fögderi
 • 1867-1945 Torneå fögderi
 • 1946-1990 Kiruna fögderi

Domsagor, tingslag och tingsrätter[redigera | redigera wikitext]

Socknarna Lycksele, Sorsele, Tärna, Stensele och Örträsk hörde till

Socknarna Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika hörde till

Malå socken hörde till

Arvidsjaurs och Arjeplogs socken hörde till

Jokkmokks och Gällivare socken hörde till

Jukkasjärvi och Karesuandos socknar hörde till

Kommuner från 1971[redigera | redigera wikitext]

Landskapet består sedan 1971 av följande kommuner:
Jämtlands län

Västerbottens län

Norrbottens län

Lapporten brukar symbolisera ingången till Lappland.

Geografi[redigera | redigera wikitext]

Lapplands västra gräns går längs den skandinaviska bergskedjan. Landskapet utgörs till största delen av ett höglandsområde. I väster dominerar fjällmassiv och i öster höglandsplatåer. Omkring 47 procent av ytan ligger högre än 500 meter över havet och är till ytan lite större än Portugal. Den högsta punkten är Kebnekaises sydtopp, vilken också är Sveriges högsta fjälltopp med sina 2 111 meter. Inom Lappland finns dessutom samtliga tolv toppar i Sverige vars höjder överstiger 2000 meter över havet.

Lapplands natur består till stor del av skog (barrskog och fjällbjörkskog), tundra och fjäll.

Sjöar[redigera | redigera wikitext]

Vattendrag[redigera | redigera wikitext]

De största orterna i Lappland[redigera | redigera wikitext]

Klimat[redigera | redigera wikitext]

Lappland har ett fuktigt kalltempererat klimat av kontinental typ. Längst i norr råder polarklimat. På vintern kan temperaturen sjunka ner under −40 °C, men medeltemperaturen i januari ligger mellan −10 och −15 °C.

Sommartid kan Lappland trots sitt nordliga läge få hyfsat varmt väder med upp till 25–30 grader.

Årsnederbörden i lapplandsfjällen ligger mellan 1 000 och 1 500 millimeter. I Abiskoområdet faller minst nederbörd i hela landet, i genomsnitt endast 300 millimeter per år, till följd av regnskuggan som de västliga fjällen orsakar där.

Flora och fauna[redigera | redigera wikitext]

Den västra delen har utpräglad fjällflora, speciellt i nordväst. Denna domineras av låga träd, bland annat fjällbjörk, och andra låga växter. På tundran växer inga träd utan där kan enbart låga buskar och gräs slå rot i den frusna marken. Många arter av liljor och orkidéer trivs på fjällsluttningarna. Längre österut är barrträd dominerande. För övrigt är myrar, liksom i övriga Norrland, vanliga. Vid myrarna trivs träskväxter samt hjortron och andra låga buskar som med tätheten nästan döljer träskmarken.

Den lappländska faunan domineras av typiska djur i trakterna som ren, älg, järv och lodjur, samt den akut hotade arten fjällräv som mest lever i de västra delarna av fjällkedjan. Även fjällämmel, skogslämmel, skogshare och bäver är vanliga. På fjällhedarna trivs flertalet fågelarter där de livnär sig främst på den mängd myggor som om sommaren svärmar omkring på de fuktiga hedarna.

Bibliografier[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Folkmängd i landskapen den 31 december 2016”. Statistiska centralbyrån. 21 mars 2017. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--forsamling-landskap-och-stad/folkmangd-i-landskapen-den-31-december-2016/. Läst 21 mars 2017. 
 2. ^ Klackenberg, Henrik. ”Varför har Lappland en vildman i sitt vapen?”. Populär historia. http://popularhistoria.se/lasarfragor/varfor-har-lappland-en-vildman-i-sitt-vapen. Läst 27 augusti 2017. 
 3. ^ ”K. Magnus Erikssons frihetsbref för dem, som nedsätta sig i Lappmarken, dat. Telge d. 16 Mars 1340.”. Handlingar rörande Skandinaviens historia XXIX. 1848. sid. 16–18 
 4. ^ Wallerström, Thomas (1995). Norrbotten, Sverige och medeltiden: problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi, del I. Lund Studies in Medieval Archaeology 15:1. sid. 49-50 
 5. ^ Almquist, Joh. Ax. (1919). Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630 med särskild hänsyn till den kamerala indelningen. Andra delen, häft 1. Meddel. från Riksarkivet 2:6. Riksarkivet. sid. 332. http://www.lenvik-museum.no/meny5/Samisk%20historie/Almquist_Lokalfoervaltningen.pdf 
 6. ^ Holmbäck, Åke (1922). Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling.. Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1922:10. Stockholm. sid. 7-8. Libris 13483137. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-8220804 
 7. ^ Hoppe, Gunnar (1945). Vägarna inom Norrbottens län. Geographica, skrifter från Upsala universitets geografiska institution, nr 16. sid. 74 
 8. ^ Tegengren, Helmer (1952). En utdöd lappkultur i Kemi lappmark - studier i Nordfinlands kolonisationshistoria 
 9. ^ Göthe, Gustaf (1929). Om Umeå lappmarks svenska kolonisation från mitten av 1500-talet till omkr. 1750.. sid. 451-484 
 10. ^ Norstedt, Gudrun; Norstedt, Staffan (2007). Landskapsgränsen mellan Ångermanland, Västerbotten och Åsele lappmark. sid. 96-97. ISBN 91-972374-3-4 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]