Östgötatrafiken

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Aktiebolaget Östgötatrafiken
Regionala pendeltåg i Östgötatrafikens färger vid lokstallar i Linköping.
Regionala pendeltåg i Östgötatrafikens färger vid lokstallar i Linköping.
Org.nr 556038-8950
Typ Privat aktiebolag
Huvudkontor Sverige Linköping, Sverige
Nyckelpersoner D. Christian Gustavsson (M)
Styrelseordförande
N. Paul W. Håkansson
Vd
Bransch Trafikhuvudman
Antal anställda 46 – December 2011
Historia
Grundat 1980
Ekonomi
Omsättning 1,232 miljarder SEK
Rörelseresultat 44,107 miljoner SEK
Vinst efter skatt 0 SEK
Tillgångar 748,101 miljoner SEK
Eget kapital 65,953 miljoner SEK
Struktur
Ägare Östergötlands läns landsting[1]
Övrigt
Webbplats Ostgotatrafiken.se
Fotnoter Siffror från 2013 års bokslut.[2]

AB Östgötatrafiken ägs av Östergötlands läns landsting[1] och ansvarar för bussar, spårvagnar, båtar, svävare och tåg i Östergötlands län. Antal resor som görs per år (2009) är 26 miljoner, varav 16 miljoner med stadsbuss och spårvagn, samt 10 miljoner med tåg och landsbygdsbuss. Antal turer per vardag är 4700 (år 2009)[3]

Historik[redigera | redigera wikitext]

 • 1980 bildas ÖstgötaTrafiken. Innan dess drevs länets linjer av olika trafikföretag, med egna tillstånd, tidtabeller och taxor.
 • 1981 infördes ett gemensamt länskort, och tidtabellerna för länets buss- och spårvägstrafik började att samordnas.
 • 1982 införs gemensamma taxor och mekaniska biljettmaskiner.
 • 1991 införs de elektroniska period- och rabattkort som var i bruk fram till 2007.
 • 1995 börjar ÖstgötaTrafiken köra regionala pendeltåg. I och med detta öppnas de nedlagda stationerna i Linghem, Vikingstad och Mantorp för trafik igen.
 • 2005 meddelas att ett nytt, kontaktlöst biljettsystem har upphandlats och kommer att driftsättas tidigast 2009.
 • 2007 införs metoder för att minska kontanthanteringen ombord på fordonen. Kontantbiljetter och periodkort som säljs ombord på fordonen fördyras. Antalet ombud som säljer periodkort har istället ökats drastiskt, och resenärerna ges även möjlighet att köpa SMS-biljetter.
 • 2008 läggs linjerna om i Linköping.
 • 2009 börjar pendeltågen göra uppehåll i Kimstad. Stopp för kontanter införs ombord på tätortstrafikens bussar och spårvagnar i Linköping, Norrköping och Motala.
 • 2010 förlängs i Norrköping spårvägslinje 2 från Ljura till Trumpetaregatan, vilket leder till en kedjereaktion i stadens linjenät.[förtydliga] Kontantstopp på alla länets bussar och spårvagnar.
 • 2011 förlängs i Norrköping spårvägslinje 2 från Trumpetaregatan till Ringdansen.
 • 2012 Aktiebolaget Östgötatrafiken blir ett helägt av Landstinget i Östergötland. Innan 2012 ägde Landstinget i Östergötland 50% och Östergötlands läns kommuner 50%.
 • 2013 börjar Östgötapendeln trafikera Skänninge och Motala.

Kollektivtrafik i Östergötlands län[redigera | redigera wikitext]

[ifrågasatt uppgift]

Trafikslag Juridisk status Spårinnehavare Trafik-
huvudman
Operatör Biljetter Energimatning Maxhastighet Största tåglängd Trafikstart
Fjärrtåg Järnväg Trafikverket SJ SJ SJ 15 000 V AC 200 km/h cirka 350 m 1874
Fjärrtåg Järnväg Trafikverket Veolia Transport Veolia Transport Veolia Transport 15 000 V AC 200 km/h cirka 350 m
Uven-tåget Järnväg Trafikverket Östgötatrafiken, Länstrafiken Sörmland, VL och UL via MÄLAB SJ SJ 15 000 V AC 200 km/h ? ?
Mjölby-Motala-Hallsberg Järnväg Trafikverket Tåg i Bergslagen Tågkompaniet Tåg i Bergslagen 15 000 V AC ? vanligen 54 m 1873
Kustpilen Järnväg Trafikverket Östgötatrafiken/Kalmar Läns Trafik Veolia Transport Östgötatrafiken/Kalmar Läns Trafik Diesel 120 km/h 56 m ?
Östgötapendeln Järnväg Trafikverket Östgötatrafiken Arriva Östgötatrafiken 15 000 V AC 160 km/h ? 1995
Spårväg (Norrköping) Spårväg Norrköpings kommun Östgötatrafiken Veolia Transport Östgötatrafiken 600-800 V DC 60 km/h (egen banvall) 30 m 1904
Regionbuss Buss - Östgötatrafiken Veolia Transport m.fl. Östgötatrafiken Diesel 90 km/h 15 m? ?
Stadsbussar Buss - Östgötatrafiken Veolia Transport Östgötatrafiken Biogas ? ? ?

Tåg[redigera | redigera wikitext]

Östgötatrafiken organiserar tågtrafik inom länet.

Norrköping-Mjölby-Jönköping[redigera | redigera wikitext]

Länståget Östgötapendeln

Länstågssystemet Östgötapendeln går på Södra stambanan med täta turer mellan Motala/Mjölby och Norrköping. En del turer fortsätter till Tranås och ett par tåg om dagen fortsätter ytterligare några mil söderut, till Nässjö och vidare på Jönköpingsbanan till Jönköping.

Huvudartikel: Östgötapendeln

Mjölby-Motala[redigera | redigera wikitext]

Tåg i Bergslagen kör tåg mellan Mjölby och Gävle. På sträckan Mjölby-Motala kan man använda Östgötatrafikens 30 dagars periodkort express län med kvitto eller ett aktiverat dygnskort express med kvitto. Övriga Östgötabiljetter gäller ej utan man måste köp Tåg i Bergslagens biljett. Med start den 8 april 2013 körs Östgötapendeln även till Skänninge och Motala via Mjölby.

Motorvagn som trafikerar Tjustbanan

Linköping C-Kalmar/Västervik[redigera | redigera wikitext]

Trafikkonceptet Kustpilen organiseras av Kalmar Läns Trafik och Östgötatrafiken medfinansierar. Det är dieselmotorvagnar Linköping-Kalmar på Stångådalsbanan och Linköping-Västervik på Tjustbanan. Vid resa inom Östergötlands län på dessa järnvägar gäller Östgötatrafikens färdbevis.

Huvudartikel: Kustpilen
Tabell Sträcka
53 Mjölby - Motala C - Mjölby
82 Norrköping C - Kimstad - Linghem - Linköping C - Vikingstad - Mantorp - Mjölby - Boxholm - Tranås - Nässjö - Jönköping
83 Linköping C - Tannefors - Basthagen - Åtvidaberg - Falerum
84 Linköping C - Tannefors - Rimforsa - Kisa

Spårvagnar[redigera | redigera wikitext]

Spårvagn i Norrköping
Huvudartikel: Norrköpings spårväg

Östgötatrafiken ansvarar för kollektivtrafik med spårvagn i Norrköping. Staden har två spårvägslinjer.

Linje Sträcka
1 Museilinje som sommartid trafikeras av Svenska Spårvägssällskapet. I folkmun Gamla ettan.
2 Fridvalla - Resecentrum - Rådhuset - Östra promenaden - Söder tull - Ljura - Hageby - Ringdansen - Kvarnberget
3 Vidablick - Resecentrum - Rådhuset - Söder tull - Klockaretorpet

Bussar[redigera | redigera wikitext]

Östgötatrafiken bedriver omfattande busstrafik. Linjenätet indelas i tätortstrafik, landsbygdstrafik och expresstrafik.

Tätortstrafik finns i Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, och Åtvidaberg. Till detta kommer stadsdelsbussen, som är en liten buss som rymmer ca 8-10 personer. Stadsdelsbussen måste bokas via telefon.

Finspångs tätortstrafik[redigera | redigera wikitext]

Tätortstrafiken i Finspång är uppbyggd av en vanlig lokalbusslinje och två anropsstyrda.

Linje Sträcka
187 Mellangrind - Centrum - Arena Grosvad
188/189 Anropsstyrd tätortstrafik. Trafikerar Falla, Finspång och Lotorp efter beställning.

Linköpings tätortstrafik[redigera | redigera wikitext]

En av Östgötatrafikens bussar i Ryd i Linköping 2006-01-16
Huvudartikel: Linköpings stadsbussar

Tätortstrafiken i Linköping är uppbyggd av 3 stomlinjer, 17 lokallinjer och 5 företags-/skollinjer.

Stomlinjer[redigera | redigera wikitext]

Linje Sträcka
1 Ullstämma - Vidingsjö - Resecentrum - Skäggetorp - Resecentrum - Vidingsjö - Ullstämma
2 Resecentrum - US - Mjärdevi - Lambohov - US - Resecentrum
3 Resecentrum - Stora torget - Ryd

Lokallinjer[redigera | redigera wikitext]

Linje Sträcka
10 Resecentrum - Tornby köpcentrum
11 Tallboda - Trädgårdstorget - Resecentrum
12 Resecentrum - Universitetet - Mjärdevi - Lambohov
13 Resecentrum - Stora torget - Malmslätt
14 Resecentrum - Centrum - Ekholmen - Hjulsbro - Ekholmen - Centrum - Resecentrum
15 Resecentrum - Trädgårdstorget - Johannelund - Ekholmen
16 Resecentrum - Saab - Hackefors - Hjulsbro - Vidingsjö - Berga - US - Centrum - Resecentrum
17 Resecentrum - Centrum - US - Berga - Vidingsjö - Hjulsbro - Hackefors - Saab - Resecentrum
18 Resecentrum - Centrum - Tannefors - Johannelund - Berga - Centrum - US - Valla - Gottfridsberg - Resecentrum
19 Resecentrum - Gottfridsberg - Valla - US - Centrum - Berga - Johannelund - Tannefors - Centrum - Resecentrum
20 Resecentrum - Universitetet - Mjärdevi
25 Tornby - Vasastaden - Centrum - US - Berga - Johannelund - Ekholmen
26 Tornby - Skäggetorp - Ryd - Jägarvallen
250 Ryd - Jägarvallen
251 Nattlinje Ekholmen - Hjulsbro - Ekholmen
252 Resecentrum - Lilla Aska griftegård
253 Ekholmen - Hjulsbro - Landeryds k:a
257 Nattlinje Resecentrum - Lambohov - Resecentrum

Företags-/Skollinjer[redigera | redigera wikitext]

Linje Sträcka
232 Resecentrum - Malmen
240 Hjulsbro - Johannelund - Länsstyrelsen (Folkungaskolan)
242 Malmslätt - Ryd, Linköping - Anders Ljungstedts gymnasium
243 Resecentrum - Anders Ljungstedts gymnasium
248 Anders Ljungstedts Gymnasium - Berzeliusskolan - Folkungaskolan
249 Lambohov - Berzeliusskolan

Mjölby tätortstrafik[redigera | redigera wikitext]

Tätortstrafiken i Mjölby är uppbyggd av fyra huvudlinjer.

Linje Sträcka
351 Mjölby resecentrum - Centrum - Västra lundby - Centrum - Mjölby resecentrum
352 Mjölby resecentrum - Centrum - Lycketorp - Slomarp - Centrum - Mjölby resecentrum
353 Mjölby resecentrum - Vasastaden - Östra Eldlösa - Mjölby resecentrum
355 Lundbyskolan - Mjölby resecentrum

Motala tätortstrafik[redigera | redigera wikitext]

Tätortstrafiken i Motala är uppbyggd av tre huvudlinjer (301-303). Det finns även en anropsstyrd stadslinje (322).

Linje Sträcka
301 Folkets park - Stora torget - Västra Lund
302 Bråstorp - Lasarettet - Stora torget - Ekenäs
303 Bergsätter - Torvmossen - Stora torget - Brinken - Charlottenborg
305 Stora torget - Lasarettet - Ekön - Bråstorp
307 Marieberg - Stora torget - Sporthallen - Charlottenborg
308 Centrum - Bråstorp - Väster - Centrum - Borenshult - Charlottenborg - Brinken - Centrum
309 Centrum - Väster - Bråstorp - Centrum - Brinken - Charlottenborg - Borenshult - Centrum
322 Anropsstyrd trafik: Centrum - Verkstadsön
331 Marieberg - Väster - Centrum - Electrolux

Norrköpings tätortstrafik[redigera | redigera wikitext]

Stommen i Norrköpings tätortstrafik är stadens spårvagnar. Dessa kompletteras med 16 busslinjer.

Spårvägslinjer[redigera | redigera wikitext]

Linje Sträcka Turtäthet
2 Fridvalla - Resecentrum - Söder Tull - Ljura - Hageby - Navestad 10-minuterstrafik
3 Vidablick - Resecentrum - Söder tull - Klockaretorpet 10-minuterstrafik

Ordinarie stadsbusslinjer[redigera | redigera wikitext]

Linje Sträcka Turtäthet
115 Herstaberg - Ingelsta - Resecentrum - Norr Tull - Söder Tull - Vrinnevisjukhuset 20-minuterstrafik
116 Lindö - Söder tull - Smedby - Flygplatsen 30-minuterstrafik
117 Ingelsta - Resecentrum - Söder tull - Vrinnevisjukhuset 20-minuterstrafik
118 Herstaberg - Ingelsta - Resecentrum - Söder tull - Vrinnevisjukhuset 60-minuterstrafik
119 Rambodal - Söder tull - Skarphagen - Himmelstalund 20-minuterstrafik
129 Anropsstyrd trafik: Navestad C - Åselstad C Några enstaka turer per dag
146 Ingelsta - Resecentrum - Söder Tull Några enstaka turer per dag

Industrilinjer[redigera | redigera wikitext]

Linje Sträcka Turtäthet
130 Söder tull - Resecentrum - Händelö Några enstaka turer per dag
131 Söder tull - Risängen Några enstaka turer per dag
152 Fridvalla - Södra Hamnen (Odal) En tur per dag
165 Vrinnevisjukhuset - Skarphagen - Fridvalla - Vidablick - Söder tull - Vrinnevisjukhuset En tur lördag/söndag
166 Kvarnberget - Ringdansen C - Rambodal - Söder Tull - Sandbyhov - Ingelsta - Resecentrum En tur lördag/söndag

Anropsstyrda stadsdelsbussar[redigera | redigera wikitext]

Linje Sträcka Turtäthet
190 Haga - Eneby - Sanbyhov (Läs mer) Vid behov
191 Vilbergen - Ektorp - Hageby (Läs mer) Vid behov
192 Oxelbergen - Centrum - Beckershov - Sandbyhov (Läs mer) Vid behov

Åtvidabergs tätortstrafik[redigera | redigera wikitext]

Tätortstrafiken i Åtvidaberg är uppbyggd av tre linjer.

Linje Sträcka
284 Berg - Eksätter - Centrum - Villahagen - Nygård - PartnerTech
286 Anropsstyrd
287 Eksätter - Centrum - Östantorp - Centrum - Eksätter

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ÖstgötaTrafiken – för dig som reser i länet
 2. ^ ”Bokslut & Nyckeltal – Aktiebolaget Östgötatrafiken”. AllaBolag.se. http://www.allabolag.se/5560388950/bokslut. 
 3. ^ http://web.archive.org/web/20130730110953/http://www.ostgotatrafiken.se/Documents/Om_oss/Arsredovisning/Arsredovisning_2009.pdf

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]