Kritisk teori

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Frankfurtskolans version av kritisk teori är en kritisk samhällsteori som utgår från Karl Marx (och i viss utsträckning Sigmund Freud). Det är särskilt den tidige Marx texter som tilldrar sig uppmärksamhet så som Parismanuskripten och Georg Lukács rekonstruktion av dessa. Begreppen reifikation och alienation är centrala.

Frankfurtskolans kritiska teori definieras i opposition mot den traditionella teorin (borgerliga teorin). Den traditionella teorin reifierar (förtingligar) den sociala världen. Marknadslagar framställs som lika omöjliga att bryta som naturlagar. Traditionell teori bygger på arbetsdelning, en åtskillnad av fakta och värderingar och teori och praktik. Mot detta ställer sig den kritiska teorin; den är teleologisk och står i den revolutionära praxisens tjänst.