Lista över svenska ordaccentsskilda minimala par

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Detta är en lista över svenska ordformer vars betydelser skiljer sig åt beroende på med vilken tonaccent/ordaccent de uttalas. De respektive uttalsformerna vid varje exempel bildar därmed s.k. minimala par, eftersom de utöver skillnaden i tonförlopp har samma uttalsegenskaper. I de fall båda orden i ett minimalt par är substantiv (till exempel anden - anden) finns också motsvarande gentivpar (andens - andens), men dessa har utelämnats ur listan. Några av paren är beroende av det faktum att kort e och kort ä sammanfaller i de flesta svenska dialekter. Om de inte gör det i ditt tal kan du bortse från par som normen/norrmän.

Akut accent Grav accent Noter akut Noter grav
axel Axel/Aksel
akter akter
almen allmän
A:na ana
anden anden
backen backen backväxeln; flaskbacken
balen balen
ballen ballen rundade mjukdelen på hovens baksida
B:na/bena bena
biten biten
boken boken halvskämd, mer än övermogen
busken busken buskföreställningen
bona bona
bonas bonas genitiv passiv presens av bona
brassen brassen brasilianaren
breven brevvän
brister brister
brunnen brunnen
brynen brynen smala gränsområden: skogs-/vattenbrynet; ögonbrynet
brynet brynet
buren buren
borsten borsten
dragen dragen vinddragen; fiskedragen perfekt particip av dra; lätt berusad
draget draget vinddraget; fiskedraget perfekt particip av dra
drivet drivet farten, flytet perfekt particip av driva
droppen droppen
eder eder gammal form av er
F:en FN
Elsass Elsas
E:na ena
Enar enar
etter ätter etter värre; giftig vätska
festen fästen
fäster fester
fisken fisken plural av fiske
fonen fånen språkljudet; enheten för att mäta språkljud
fången fången bestämd plural av fång
fånget fånget bestämd singular av fång av fången (adj.): lätt fånget lätt förgånget
fällen fällen bestämd singular av fäll hygge vindfällen
fören fören av före: glid på skidor
gripen gripen
gången gången passerad (i tiden)
heden heden hednisk: i heden tid
huggen huggen
hållen hållen
hållet hållet perfekt particip av hålla
H:na håna
högre högre
I:na Ina/ina kvinnonamn; surra (som en mygga)
gifter gifter
giftet giftet
giftets giftets
inför inför
J:na gina grov talja; att gena
given given perfekt particip av ge
ljuden juden
ljusen gjusen
klaven klaven
knallen knallen
knuten knuten
kubben kubben huggkubben, vedkubben
kullen kullen det lilla berget
kåren kåren
laven laven
leder leder
lumpen lumpen
malen malen
marker marker även plural av mark (viktenhet)
mjölken mjölken
modet modet
månen månen omfattningen; jordmånen
moppen moppen
namnen namnen
nubben nubben
normen norrmän
Oden oden
O:na ona isränna
Onan onan isrännan
oret orätt
packen packen grupperna av slödder balen, bunten
pajas pajas förstöras
perser pärser
Polen pålen
pollen pållen
radar radar
raster raster
regel regel
roller roller rulle att måla med
rutten rutten
rågen rågen överflödet
råna råna skogsråna; rådjurshonorna
räcken räcken gymnastikredskapen vägräcken, trappräcken
räcket räcket
sabbat sabbat förstört
ceder seder
C:na sena
cellen sällen
sikten sikten
skallen skallen hundens läten
skotten skotten
skuren skuren
slagen slagen misshandlad, besegrad
slaget slaget misshandlat, besegrat (particip)
släkten släkten
slitet slitet
sluten sluten
slutet slutet
snuten snuten polisen (slang)
zoona sona
spaden spaden
spana spana
stegen stegen
ställen ställen
stället stället
stigen stigen
strider strider
stråken stråken
stubben stubben
sugen sugen salivsugen lysten
suget suget dragningen
supen supen av supa: nedsupen
Sverige svärje presens konjunktiv av svärja
skeden skeden
skiftet skiftet bytet, förändringen
skiften skiften bytena, förändringarna
skjuten skjuten
skjutet skjutet
skytten skytten bestämd form av skytt plural av skytte
tagen tagen
taget taget
tanken tanken
tecken täcken
traven traven hästgångarten: hjälp på traven; (typen av) korsblommig växt bestämd form av trave (en stapel, av t.ex. ved).
träden träden
trädet trädet
träna träna talspråklig bestämd plural av träd (eller av trä) idka träning
tummen tummen
tomten tomten
udden udden
uppför uppför uppåt i backe presens/imperativ av uppföra
utför utför nedåt i backe presens/imperativ av utföra
vaken vaken
vanten vanten bestämd form plural av vant, vajer på båt
vasen vasen
viner viner
vreden vreden
värden/världen värden
Oskar åskar
ören ören
öret öret alternativ bestämd form

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]