Köpenhamnskriterierna

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Köpenhamnskriterierna kallas de kriterier som en stat måste uppfylla innan den kan bli medlem i Europeiska unionen. Kriterierna antogs av Europeiska rådet i juni 1993 i Köpenhamn. Kriterierna är tre till antalet, och kallas för det politiska, det ekonomiska respektive det administrativa kriteriet.

Kriterierna låg till grund för medlemskapsförhandlingarna med de öst- och centraleuropeiska stater som anslöt unionen under 2000-talets början.

Politiska kriteriet[redigera | redigera wikitext]

Det politiska kriteriet omfattar krav på stabila institutioner, som garanterar demokrati, mänskliga rättigheter, en fungerande rättsstat och skydd för nationella minoriteter. Detta kriterium måste uppfyllas innan staten kan erkännas som kandidat till medlemskap.

Ekonomiska kriteriet[redigera | redigera wikitext]

Det ekonomiska kriteriet omfattar krav på en fungerande marknadsekonomi och förmåga att konkurrera med sina exportprodukter på unionens inre marknad.

Administrativa kriteriet[redigera | redigera wikitext]

Det administrativa kriteriet omfattar krav på förmåga att kunna fullfölja de åtaganden som medlemskap i EU medför. Kriteriet kallas ibland för kriteriet om antagandet av acquis communautaire (unionens regelverk).

Andra kriterier för medlemskap[redigera | redigera wikitext]

Utöver ovanstående tre kriterier, som tillsammans utgör Köpenhamnskriterierna, måste en stat också ligga i Europa (eller vara "europeisk") för att få bli medlem i EU. Det står redan i Romfördraget från 1957 (artikel 237: "Varje europeisk stat får ansöka om att bli medlem av gemenskapen").

Detta kriterium användes av Europeiska rådet för att avslå Marockos medlemskapsansökan 1987. Det är också ett argument som av vissa används mot Turkiets förhandlingar om medlemskap i EU. I praktiken räknas dock ett land som europeiskt om det är medlem i Europarådet. Till exempel är Cypern medlem i EU, trots att landet vanligtvis betraktas ligga i Asien geografiskt sett. Cypern betraktas dock politiskt som ett europeiskt land, eftersom det är medlem i Europarådet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.