Eurosedlar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Första utgåvan av eurosedlar.

Eurosedlar är identiska inom hela euroområdet, och ges ut av Europeiska centralbanken (ECB). Euromynt och eurosedlar började distribueras den 1 januari 2002, men präglingsåren på mynten kan gå ända tillbaka till 1999, när valutan formellt infördes.

Till skillnad från euromynten är det Europeiska centralbanken som har det fullständiga ansvaret för produktionen och distributionen av sedlarna. Sedlarna är identiska oavsett i vilket medlemsland de har tryckts i.

Sedlarna framsida pryds av fönster eller portar, medan baksidan pryds av broar. Fönstren, portarna och broarna är dock inga avbildningar av existerande byggnadsverk, eftersom det skulle kunna framkalla kontroverser mellan euroländerna i valet av vilka monument som borde avbildas. En ny serie av eurosedlar, med ny design och nya säkerhetsdetaljer, började distribueras från och med maj 2013.[1][2][3] De nya sedlarna kommer gradvis att introduceras, och de gamla sedlarna kommer successivt att fasas ut.[3]

En euro delas in i 100 cent (som ofta skrivs som decimaler av en euro, till exempel 0,10 €) och det finns sju olika valörer på eurosedlarna. Oavsett var sedlarna har tryckts är de giltiga i hela euroområdet.

Valörer[redigera | redigera wikitext]

Jean-Claude Trichets namnteckning pryder de flesta eurosedlarna.
Exempel på hur broar präglar eurosedlarnas baksidor. Dessutom finns också en karta över Europa.

Det finns sju olika valörer, varenda med en utmärkande färg och storlek. Mönstret för var och en av dem har ett gemensamt tema i den europeiska arkitekturen i olika konstnärliga perioder. Framsidan av sedlarna präglas av fönster eller portar medan baksidan har broar. Försiktighet har vidtagits så att de arkitektoniska exemplen inte utgör några faktiska befintliga monument, för att inte framkalla avundsjuka och kontroverser i valet av vilka monument som bör avbildas.[4] Gemensamt för alla sedlar är att de präglas av europeiska flaggan, initialerna för Europeiska centralbanken i fem versioner (BCE, ECB, EZB, ΕΚΤ, EKP), en karta över Europa på baksidan, namnet "euro" i både latin och grekiska samt är undertecknade av ordföranden för ECB. Eurosedlarnas utformning valdes bland 44 förslag i en tävling, som inleddes av rådet för Europeiska monetära institutet (EMI) den 12 februari 1996. Det vinnande bidraget, som skapades av Robert Kalina från Österrikes centralbank, valdes den 3 december 1996.

Det har varit önskemål från några länder att införa sedlar på 1 och 2 euro. Försök har gjorts i EU-parlamentet att få majoritet för förslaget, men det har inte blivit något, för ECB är formellt inte politiskt styrt och har inte velat införa förslaget. Likaså har det varit förslag på att avskaffa sedeln på 500 euro. Det anses att den främst gynnar de som vill ha ospårbara pengar för större summor, såsom organiserad brottslighet och skatteflyktingar. ECB planerar inte avskaffa den, i alla fall inte 2011. EU:s direktiv 2005/06/EG om penningtvätt och dess svenska kopia penningtvättslagen, SFS 2009:62 kräver kontroll av alla kontanta insättningar och uttag över 15.000 euro, något som ska minska problemet.

Specifikationer[redigera | redigera wikitext]

De små öländerna Cypern och Malta finns inte med på sedlarnas karta. Malta är för litet för att synas.

Det papper som används för eurosedlar är 100 % ren bomullsfiber, vilket förbättrar deras hållbarhet samt ger dem en tydlig känsla.[5]

Följande utomeuropeiska territorier visas på sedlarna: Azorerna, Franska Guyana, Guadeloupe, Kanarieöarna, Madeira, Martinique, Réunion. Cypern och Malta visas inte eftersom de gick med i EU först 2004. Malta är dessutom för litet för att kunna visas, eftersom minsta storlek för att skildras som ö är 400 km².

En del sedlar präglas av den före detta ECB-ordföranden Wim Duisenbergs signatur, medan nyare sedlar istället präglas av den nuvarande ECB-ordföranden Jean-Claude Trichets signatur.[6]

Varje sedelvalör karaktäriseras av en viss färg, och ju högre valören är för en sedel, desto större format har den. Sedlarna präglas också av olika tidsepoker. De broar och fönster som finns på sedlarna ska symbolisera de olika epokerna.[7]

Första serien[redigera | redigera wikitext]

Framsida Baksida Valör Mått Dominerande färg Motiv Epok Satt i omlopp
EUR 5 obverse (2002 issue).jpg EUR 5 reverse (2002 issue).jpg 5 euro | €5 120 x 62 mm Grå Klassisk arkitektur före 400-talet 1 januari 2002
EUR 10 obverse (2002 issue).jpg EUR 10 reverse (2002 issue).jpg 10 euro | €10 127 x 67 mm Röd Romansk arkitektur 1000- och 1100-talet 1 januari 2002
EUR 20 obverse (2002 issue).jpg EUR 20 reverse (2002 issue).jpg 20 euro | €20 133 x 72 mm Blå Gotisk arkitektur 1200- och 1300-talet 1 januari 2002
EUR 50 obverse (2002 issue).jpg EUR 50 reverse (2002 issue).jpg 50 euro | €50 140 x 77 mm Orange Renässansarkitektur 1400- och 1500-talet 1 januari 2002
EUR 100 obverse (2002 issue).jpg EUR 100 reverse (2002 issue).jpg 100 euro | €100 147 x 82 mm Grön Barock och rokoko 1600- och 1700-talet 1 januari 2002
EUR 200 obverse (2002 issue).jpg EUR 200 reverse (2002 issue).jpg 200 euro | €200 153 x 82 mm Gulbrun Järn- och glasarkitektur 1800- och 1900-talet 1 januari 2002
EUR 500 obverse (2002 issue).jpg EUR 500 reverse (2002 issue).jpg 500 euro | €500 160 x 82 mm Purpurröd Modern 1900-talsarkitek­tur 1900- och 2000-talet 1 januari 2002

Andra serien (Europa-serien)[redigera | redigera wikitext]

De första sedlarna i den andra serien av eurosedlar introducerades den 2 maj 2013. Först ut är den nya 5-eurosedeln. Övriga valörer kommer att gradvis införas. De nya sedlarna har i stort sett samma design som den första serien, men med nya säkerhetsdetaljer och mindre korrektioner. På de nya sedlarna visas Cypern på Europakartan, vilket inte var fallet tidigare. "Euro" är också skrivet med kyrilliska alfabetet, utöver det grekiska och det latinska, som en följd av Bulgariens inträde i Europeiska unionen 2007.[3][8]

Framsida Baksida Valör Mått Dominerande färg Motiv Epok Satt i omlopp
EUR 5 obverse (2013 issue).png EUR 5 reverse (2013 issue).png 5 euro | €5 120 x 62 mm Grå Klassisk arkitektur före 400-talet 2 maj 2013
EUR 10 obverse (2014 issue).png EUR 10 reverse (2014 issue).png 10 euro | €10 127 x 67 mm Röd Romansk arkitektur 1000- och 1100-talet 23 september 2014

Specialfunktioner för personer med nedsatt syn[redigera | redigera wikitext]

Med hjälp av sedlarnas tydliga färger och storlekar kan valörerna urskiljas enklare för synskadade.

Utformningen av eurosedlarna innehåller flera egenskaper som föreslagits i samarbete med organisationer som företräder blinda. Dessa egenskaper stödjer både människor som är synskadade (människor som kan se sedlar, men inte nödvändigtvis läsa trycket på dem) och dem som är helt blinda.

Eurosedlar ökar i storlek med allt större valörer, som hjälper både synskadade och blinda. Den dominerande färgen på noterna alternerar mellan "varma" och "kalla" nyanser i intilliggande valörer (se diagram ovan), vilket gör det ännu svårare att blanda ihop två liknande benämningar för dem som kan se färgen. Tryckningen av valörerna är koppartryck, som gör att färgen kan kännas med fingrarna, vilket gör att vissa människor kan urskilja den tryckta valörer utan att de behöver hjälp av någon annan. Lägre valörer (5-, 10- och 20-eurosedlar) har släta band längs ena sidan av sedeln som innehåller hologram; högre valörer har släta, kvadratiska fläckar med hologram. Slutligen har 200- och 500-eurosedlarna taktila mönster längs kanterna på sedlarna.

Det kan vara användsbart att lägga sedeln mellan fingrarna och sedan använda fingrarna som en måttstock för att skilja en sedel från en annan.

Även om det har funnits andra valutor innan införandet av euron som också var särskilt utformade på liknande sätt (olika storlekar, färger, och ränder) till stöd för synskadade, är införandet av euron första gången som myndigheterna har samarbetat med organisationer som företräder de blinda före, snarare än efter, frisläppandet av valutan.

Säkerhetsdetaljer[redigera | redigera wikitext]

Hologramdekal på en eurosedel med valören 200 euro. Fönstret och valören syns olika tydligt beroende på ljusets infallsvinkel mot sedeln.

ECB har beskrivit några av eurons mer primitiva säkerhetsdetaljer, vilket gör att allmänheten ska kunna verifiera sin valuta. Av hänsyn till säkerheten är många av säkerhetsdetaljerna dock hemliga och inte kända för allmänheten. Med hjälp av officiella beskrivningar och oberoende upptäckter som har gjorts, är det allmänt känt att det finns åtminstone ett trettiotal olika säkerhetsfunktioner på varje sedel.

Hologram och holografisk dekal[redigera | redigera wikitext]

Hologrambandet på en sedel.

Eurosedlar av lägre valör, det vill säga 5-, 10- och 20-eurosedlarna, har ett blänkande holografiskt band till höger på framsidan. Detta band är märkt med sedelns valör samt €-tecknet, till exempel "€ 5 € 5 € 5 ...." för en 5-eurosedel.

För sedlar av högre valör, det vill säga 50-, 100-, 200- och 500-eurosedlarna, är hologrammet ersatt av en holografisk dekal, som påminner om hologrammet men har en annan form. I dekalen syns valören och det fönster som finns präglat på sedeln.

Texten och annat innehåll i både hologrammet och dekalen syns olika tydligt beroende på i vilken vinkel sedeln observeras från.

Varierande bläckfärg[redigera | redigera wikitext]

Varierande bläckfärg när en sedel vinklas gentemot ljuset.

Eurosedlar med en valör på minst 50 euro har valören tryckt i det nedre högra hörnet på baksidan i varierande bläckfärg. Det innebär att bläckfärgen varierar mellan lila och grönt när det observeras från olika vinklar.

Checksumma[redigera | redigera wikitext]

Varje sedel har ett unikt serienummer som återfinns i det vänstra hörnet på sedelns baksida. Serienumret har en kontrollsiffra (sista siffran) mellan 1 och 9, som uppfyller följande kriterium: Om den första bokstaven ersätts av dess position i alfabetet (det vill säga L är 12, M 13 ,..., Z är 26), ska resten när man dividerar det resulterande numret med nio bli åtta. Resten av divisionen med nio kan lätt hittas genom att upprepade gånger lägga ihop delar av numret.

Till exempel kommer Z10708476264 att ge 2610708476264. Resten av division med 9 kan hittas genom: 26 + 1 + 0 + 7 + 0 + 8 + 4 + 7 + 6 + 2 + 6 + 4 = 71, 7 + 1 = 8

Genom att ersätta den ursprungliga skrivelsen till ett annat system, så fås olika restprodukter som måste uppfyllas. Om bokstaven exempelvis ersätts med sitt ASCII-värde, kommer resten istället att vara 0, vilket innebär att det resulterande antalet kommer att vara delbart med 9.

Z10708476264 kommer med detta system att ge 9010708476264, eftersom ASCII-koden för Z är 90. Adderandet av alla siffror ger 54, 5 +4 = 9 - vilket är delbart med 9, med andra ord: 9010708476264 modulo 9 är 0.

EURion-konstellationen[redigera | redigera wikitext]

Vattenmärke på en 20-eurosedel.

Eurosedlarna innehåller ett mönster som kallas EURion-konstellationen och som kan användas för att upptäcka sedlarnas identitet, med syfte att förhindra kopiering av sedlarna. De flesta kopieringsapparater är programmerade för att avvisa bilder som innehåller detta mönster. Sedelarna blir då oftast helt svarta som kopia.

Konventionella och digitala vattenmärken[redigera | redigera wikitext]

Varje valör är tryckt på ett unikt vattenstämplat papper. Detta kan observeras genom att hålla upp sedeln mot ljuset. Liksom EURion-konstellationen finns också en digital vattenstämpel inbäddad i sedlarnas mönster. De senaste versionerna av bildredigeringsprogram, exempelvis Adobe Photoshop eller Paint Shop Pro vägrar att läsa in sedlarna.[9]

Infrarött ljus och ultraviolett vattenmärke[redigera | redigera wikitext]

En 10-eurosedel i infrarött ljus.

När sedlarna ses i infrarött ljus, kommer de att visa mörkare områden i olika zoner beroende på sedelns valör. Ultraviolett ljus gör att EURion konstellationen visas i skarpare kontrast, och även vissa fluorescerande trådar i sedlarna sticker ut.

Genomsiktsbild[redigera | redigera wikitext]

Sedelvärdet i övre vänstra hörnet är tryckt ofullständigt, liksom valören i övre högra hörnet på baksidan. Om sedeln hålls mot ljuset blir denna benämning synlig i sin helhet.

Äkta sedlar uppvisar perfekt anpassning mellan framsida och baksida. Om anmärkningen har tryckts på fel sätt, det vill säga av en förfalskare, kan dessa siffror verka dåligt anpassade.

Andra säkerhetsdetaljer[redigera | redigera wikitext]

Mikrotext i en av de tolv stjärnorna på en 50-eurosedel.

Vissa områden på sedlarna har en annan textur än övriga sedeln. "BCE ECB EZB EKT EKP"-tecknen, som återfinns längst upp på framsidan av sedlarna, höjs i handen. Om sedeln hålls mot ljuset, kan metalliska ränder ses till höger om vattenstämplarna. Den stora bredden av dessa staplar visar värdet på sedeln. När sedeln skannas kan dessa ränder omvandlas till Manchesterkod.

En svart magnetisk tråd i mitten på sedeln kan enbart ses mot en ljuskälla. Den visar valören på sedeln, tillsammans med ordet "euro". Texten ska vara skriven på två olika håll, så att den är läsbar oavsett från vilket håll sedeln betraktas.

Vissa områden av sedlarna präglas av magnetiskt bläck. Det högra kyrkofönstret på 20-eurosedlarna är magnetiskt, liksom den stora nollan över fönstret.

Eurontecknet och sedelns valör är tryckt på vertikalt band som endast är synligt när det belyses i en vinkel på 45°.

Utgivningsland[redigera | redigera wikitext]

Eurosedlarna har, förutom serienummer, bokstavsbeteckningar som anger utgivningslandet:

 • D = Estland
 • E = Slovakien
 • F = Malta
 • G = Cypern
 • H = Slovenien
 • J = Reserverat för Storbritannien
 • K = Reserverat för Sverige
 • L = Finland
 • M = Portugal
 • N = Österrike
 • P = Nederländerna
 • R = Reserverat för Luxembourg (som inte utger sedlar)
 • S = Italien
 • T = Irland
 • U = Frankrike
 • V = Spanien
 • W = Reserverat för Danmark
 • X = Tyskland
 • Y = Grekland
 • Z = Belgien

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”8 november 2012 - Eurosystemet lanserar den andra serien eurosedlar (Europaserien)”. Europeiska centralbanken. 2012-11-08. http://www.ecb.eu/press/pr/date/2012/html/pr121108_1.sv.html. Läst 2012-11-09. 
 2. ^ ”New euro notes to show tragic princess” (på engelska). EUobserver. 2012-11-09. http://euobserver.com/institutional/118148. Läst 2012-11-09. 
 3. ^ [a b c] ”Sedelserien "Europa"”. Europeiska centralbanken. 2013-05-02. http://www.ecb.eu/euro/banknotes/europa/html/index.sv.html. Läst 2013-05-02. 
 4. ^ ”Existerar broarna på sedlarnas baksida i verkligheten?”. Europeiska centralbanken. Arkiverad från originalet den 2007-05-18. http://web.archive.org/20070518182409/www.ecb.int/bc/euro/banknotes/didyouknow/html/index.sv.html#bridges. Läst 2008-06-12. 
 5. ^ ”Press kit: Euro banknotes and coins” (på engelska) (PDF). Europeiska centralbanken. http://www.ecb.eu/bc/euro/changeover/shared/data/PressKit_EN.pdf. Läst 2008-06-12. 
 6. ^ ”En del öar i Europa finns inte med på eurosedlarna och -mynten. Varför?”. Europeiska centralbanken. Arkiverad från originalet den 2004-08-29. http://web.archive.org/20040829171051/www.ecb.int/bc/faqbc/design/html/index.sv.html#q7. Läst 2008-06-12. 
 7. ^ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:118:0037:0042:SV:PDF
 8. ^ ”New €5 note launched” (på engelska). EUobserver. 2013-05-03. http://euobserver.com/economic/120027. Läst 2013-05-03. 
 9. ^ ”Software Detection of Currency” (på engelska). Steven J. Murdoch. http://www.cl.cam.ac.uk/users/sjm217/projects/currency/. Läst 2008-06-12. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.