Länsväg 222

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Värmdöleden)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Uppslagsordet ”Värmdöleden” leder hit. För vandringsleden, se Värmdöleden (vandringsled).
Ej att förväxla med Värmdövägen.
För länsväg 222 före 1985 som då avsåg vägen Nyköping–Eskilstuna, se riksväg 53.
222

Länsväg 222 går mellan Stockholm och Stavsnäs i Stockholms län. Vägen börjar vid Slussen i Stockholm. Den kallas Värmdöleden från gränsen mellan Stockholm och Nacka fram till Mölnvik, och fortsätter därefter via Strömma till Stavsnäs. Vägen är motorväg mellan Lugnet och trafikplats Mölnvik, förutom över Skurubron och Farstabron. Skurubron är fyrfältsväg eftersom den saknar vägrenar och det inte finns något alternativ till bron för långsamtgående trafik. Farstabron är motortrafikled (2+1) eftersom den är för smal för fyra körfält och saknar mitträcke. Sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket är sedan 2006 trefältsväg med reversibelt mittfält. Därefter är resten av vägen landsväg.

Värmdöleden förbi Svindersviken och Alphyddan i Nacka.

Den ansluter i västlig riktning till riksväg 75 (Södra länken) strax öster om Lugnet. Tidigare länsväg 228 (Saltsjöbadsleden) går mellan 222:an vid Nacka Centrum och Fisksätra som motorväg.

På den östligaste delen mellan Mölnvik och Stavsnäs har det varit mycket problem med för höga hastigheter.[1]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Skurubron, 2008.
Farstabron, 2015.
Kilsbron, 2015.

Beslutsprocess för motorvägen Sickla-Skuru[redigera | redigera wikitext]

Redan i början av 1930-talet fanns det önskemål om att man borde avlasta Värmdövägen genom att bygga en helt ny väg. Den som ansvarade för frågan var Svartlösa Härads Väghållningsdistrikt, men där var man inte så intresserad. Dessa beslöt istället 1932 att Värmdövägen skulle läggas om och breddas.

År 1942 förordade Länsstyrelsen att en arbetsplan skulle utarbetas för en ny väg mellan Sickla Bro och Skurubron. Arbetsplanen togs fram av Fredrik Bachmans Ingenjörsbyrå. Som namn på denna väg användes Regionplanevägen. På grund av att vägväsendet förstatligades samma år så hände dock ingenting mer förrän hösten 1943. 1946 började Nacka landskommun att ta fram en generalplan för Sicklaön, och i den ingick även frågan om en ny väg.

I april 1950 hölls ett viktigt möte där två förslag presenterades:

  • Ett förslag hade tagits fram av vägkonsulten Fredrik Bachman på uppdrag av Nacka stad och länsstyrelsen. Förslaget innebär att en väg skulle dras fram ganska centralt över Sicklaön på sträckan SvindersvikSkvaltan. Alternativet kallades "Huvudförslag – F. Bachman".
  • Det andra förslaget hade tagits fram av arkitekten Sune Lindström, som hade tagit fram Nackas generalplan. Alternativet innebar att vägen lades i en nordligare sträckning än det första förslaget. Förslaget fick namnet "Alternativförslag – Arkitekt Lindström".

Vilket förslag som skulle väljas var en svår nöt att knäcka. Den 20 juni 1955 antog dock stadsfullmäktige i Nacka en rapport från sin byggnadschef Roland Norberg som innebär att man godkände den centrala sträckningen. Arbetet fortsatte. Finansieringen var ännu inte löst. 1960 kom det dock indikationer på att statliga bidrag skulle beviljas om bara alla planer slutfördes. Under 1960 och 1961 hölls det första mötena med berörda markägare som fick lämna synpunkter och önskemål. Detta medförde bland annat att sträckningen vid Skogalund och Ektorp ändrades så att många villaägare i Ektorp kom att få vägen rakt över sina hus. Arbetsplanen godkändes av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 29 december 1962.

Den 20 februari 1963 beslutades även att Värmdöleden skulle bli en helstatlig väg vilket innebar att Nacka inte behövde bidra med finansieringen. Motorvägssträckan började byggas 1965 och var då mycket efterlängtad. Den första etappen, Skuru-Vikdalen invigdes i december 1968. Den andra etappen Vikdalen-Lugnet invigdes den 19 oktober 1972.

Övrig historik[redigera | redigera wikitext]

Vägen hette från 1962 till 1985 riksväg 74 (gick Årsta-Ålstäket), men degraderades till länsväg eftersom den mest används till lokala resor. Vägen Stockholm-Gustavsberg hette länshuvudväg 152 före 1962.

Skurubron uppfördes 1915. Man valde att bygga en parallell likadan bro, klar 1957, för att få fyra körfält (2+2). Bron är dock den enda förbindelsen över sundet och kan därför inte skyltas motorväg.

Motorvägen öster om Skurubron till Lännersta invigdes den 3 juli 1975 av landshövding Hjalmar Mehr. Motorvägen Lännersta-Insjön började trafikeras i december 1978. Motortrafikleden Insjön-Mölnvik invigdes 1985.

I samband med att Södra länken öppnades ändrades länsväg 222:s sträckning till att gå från trafikplats Centralbron via Stadsgården till trafikplats Lugnet, istället för den tidigare sträckningen från trafikplats Johanneshov via Hammarby fabriksväg till Lugnet[2]. Den nya sträckningen var tidigare en del av länsväg 260.

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Vägstandard[redigera | redigera wikitext]

Delsträcka Avstånd Hastighet Vägstandard
Stockholm
Slussen
Nacka
Trafikplats Lugnet
3 km Sweden road sign C31-5.svg Stadsgata.
Nacka
Trafikplats Lugnet
Nacka
Trafikplats Skuru
6 km Sweden road sign C31-8.svg Sweden road sign E1.svg Motorväg (3+3) 70 km/h genom trafikplats Lugnet.
Nacka
Trafikplats Skuru
Boo
Trafikplats Björknäs
1 km Sweden road sign C31-7.svg 2+2-väg. Skurubron.
Boo
Trafikplats Björknäs
Boo
Trafikplats Orminge
2 km Sweden road sign C31-8.svg Sweden road sign E1.svg Motorväg (2+2)
Boo
Trafikplats Orminge
Gustavsberg
Cirkulationsplats Mölnvik
12 km Sweden road sign C31-10.svg Sweden road sign E1.svg Motorväg (2+2)
Sweden road sign E3.svg Motortrafikled (2+1) över Farstabron.
Gustavsberg
Cirkulationsplats Mölnvik
Ålstäket
Cirkulationsplats Ålstäket
2 km Sweden road sign C31-5.svg Trefältsväg med reversibelt körfält.
Ålstäket
Cirkulationsplats Ålstäket
Barnvik 14 km Sweden road sign C31-7.svg Landsväg. 50 km/h genom Strömma.
Barnvik Stavsnäs 2 km Sweden road sign C31-3.svg Sweden road sign C31-5.svg Landsväg.

[3]

Trafikplatser[redigera | redigera wikitext]

Nr Namn Skyltning
AB-AZ-blau.svg E4N/E20N Centrum (E4.25)
Sweden road sign A22.svg Slussen Gamla stan, Munkbron, Skeppsbron
Sweden road sign A22.svg     Swedish road sign 1 5 2 55.svg Finland
Sweden road sign A22.svg     Stadsgården Swedish road sign 1 5 2 55.svg Finland (Viking Line) Tegelvikshamnen
Sweden road sign A22.svg     Folkungagatan Medborgarplatsen
Sweden road sign A22.svg     Fåfängan
Sweden road sign E25.svg Trängselskatt upp till 20 kr
AB-Brücke.svg Sweden road sign A6.svg Danviksbron över Hammarbykanalen, öppningsbar
Sweden road sign A22.svg Henriksdal Kvarnholmen, Henriksdal, Danviken, Danviksklippan, Lugnet
Motorväg Motorväg (Trafikplats Lugnet – Trafikplats Skuru)
AB-AS-grün.svg     Trafikplats Lugnet 260 Älta, Sickla
AB-AS-grün.svg 7 Trafikplats AlphyddanAB-Kreuz-blau.svg E4 E20 75 (Södra länken) Årsta, 73, Nynäshamn motorväg, 260 (endast till/från Värmdö)
AB-AS-grün.svg     Trafikplats Kvarnholmen Kvarnholmen
AB-AS-grün.svg Sweden road sign D10.svg Trafikplats Nacka Nacka Forum, Nacka Strand, Jarlaberg, Järla (endast till/från Stockholm) (busshållplats "Nacka trafikplats")
AB-AS-grün.svg     Trafikplats Skvaltan AB-Kreuz-blau.svg Saltsjöbadsleden motorväg Fisksätra, Saltsjöbaden
AB-AS-grün.svg     Trafikplats Skogalund Nacka C, Skogalund, Storängen (endast till/från Värmdö)
AB-AS-grün.svg     Trafikplats Skuru Skuru
Dubbla körfält Fyrfältsväg (Trafikplats Skuru – Trafikplats Björknäs)
AB-Brücke.svg Skurubron över Skurusundet
AB-AZ-blau.svg Trafikplats Björknäs Björknäs, Lokalslinga Ö (endast till/från Stockholm)
Motorväg Motorväg (Trafikplats Björknäs – Trafikplats Mölnvik)
AB-AS-grün.svg     Trafikplats Orminge Orminge, Lännersta (Björknäs)
AB-Brücke.svg Kilsbron över Kilsviken
AB-AS-grün.svg     Trafikplats Insjön Insjön, Kummelnäs
AB-Brücke.svg Farstabron över Farstaviken (skyltad som Motortrafikled)
AB-AS-grün.svg     Trafikplats Hålludden Hålludden (endast till/från Stockholm)
AB-AS-grün.svg     Trafikplats Gustavsberg Gustavsberg, Ingarö, Värmdö Marknad
Sweden road sign A30.svg     Trafikplats Mölnvik Gustavsberg
Huvudled Landsväg (tre körfält) (Trafikplats Mölnvik – Ålstäket)
Sweden road sign A30.svg     Svanstensrondellen Grisslinge Havsbad
Sweden road sign A30.svg     Ålstäket 274 Swedish road sign 1 5 2 55.svg Åkersberga Vaxholm
Huvudled Landsväg (två körfält) (Ålstäket – Stavsnäs)
AB-Brücke.svg Sweden road sign A6.svg över Strömma kanal, öppningsbar

Vägen slutar i en vändplats på kajen i Stavsnäs vinterhamn, där det finns parkeringsmöjligheter.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]