Tetraedertal

Från Wikipedia
En pyramid med sidlängden 5 innehåller 35 sfärer. Varje lager representerar en av de första fem triangeltalen.

Tetraedertal eller triangulärt pyramidtal är en sorts figurtal som representerar en pyramid med en triangulär bas (tetraeder). Det n:te tetraedertalet är summan av de första n triangeltal.

De första tetraedertalen är:

1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220, 286, 364, 455, 560, 680, 816, 969, … (talföljd A000292 i OEIS)

Formel[redigera | redigera wikitext]

Formeln för det n:te tetraedertalet representeras av den 3:e stigande faktorn av n dividerat med fakulteten av 3:

Tetraedertalen kan också representeras som binomialkoefficienter:

Tetraedertal kan därför hittas i den fjärde positionen antingen från vänster eller höger i Pascals triangel.

Geometrisk tolkning[redigera | redigera wikitext]

Tetraedertal kan modelleras genom att stapla sfärer. Till exempel, det femte tetraedertalet (T5 = 35) kan bli modellerad med 35 biljardbollar. En standardiserad triangulär biljardbollsram rymmer 15 bollar.

 1. Stapla 10 bollar ovanpå de 15 bollarna
 2. Stapla 6 bollar ovanpå de 10 bollarna
 3. Stapla 3 bollar ovanpå de 6 bollarna
 4. Stapla 1 boll ovanpå de 3 bollarna

Då bildas en tetraeder.[1]

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

 • A.J. Meyl visade 1878 att endast tre tetraedertal även är perfekta kvadrater, nämligen:
  T1 = 12 = 1
  T2 = 22 = 4
  T48 = 1402 = 19600
 • Det enda tetraedertal som även är kvadratpyramidtal och perfekt kub är 1.
 • Den oändliga summan av tetraedertals reciprokar är 2/3, vilket kan härledas genom teleskoperande serier.
 • Tetraedertalen följer mönstret udda-jämn-jämn-jämn
 • En observation av tetraedertalen:
  T5 = T4 + T3 + T2 + T1
 • De tal som både är tetraedertal och triangeltal kan ges genom binomialkoefficientekvationen:
 • De tal som både är tetraedertal och triangeltal är (talföljd A027568 i OEIS):
  Te1 = Tr1 = 1
  Te3 = Tr4 = 10
  Te8 = Tr15 = 120
  Te20 = Tr55 = 1540
  Te34 = Tr119 = 7140

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Tetrahedral number, 12 juli 2013.