Wikipedia:Projekt EU

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Huvudsida   Deltagare   EU-portalen
redigera  

Projekt EU

Europeiska flaggan
Projekt EU är ett Wikipedia-projekt med syfte att förbättra Wikipedias artiklar som har anknytning med den europeiska unionen. Projektets mål är att utveckla nya artiklar, slå ihop artiklar som berör samma ämne och samtidigt hålla EU-portalen levande och uppdaterad.

Länkar och idéer läggs successivt upp på sidan så att alla deltagare kan se vilka ämnen som behövs utökas eller rensas. Vi jobbar också stenhårt med att försöka få artiklarna att vara så neutralt skrivna som möjligt. Hur som helst så ska du vara varmt välkommen till Wikipedias EU-projekt!

redigera  

Önskelistan

  • Skriv en artikel om något av nedanstående ämne:
    Ta bort blåa länkar och ersätt dem med nya "önskeartiklar" (=röda länkar)!
Europeiska unionens relationer med tredje land
Europeiska unionens grannskapspolitik
Kommunikationer inom Europeiska unionen
Sveriges relation med Europeiska unionen
Europeiska smittskyddsmyndigheten
Sjunde ramprogrammet (FP7, en:Seventh Framework Programme)
Programmet för livslångt lärande (en:Lifelong Learning Programme 2007–2013)
Erasmus Mundus (en:ERASMUS Mundus)
Socrates programmet (en:SOCRATES programme)
EU-myndighet
Gemensamma fiskeripolitiken
Polisiärt och straffrättsligt samarbete
Europeiska ekonomiska gemenskapen
Europeiska gemenskapen
Europeiska gemenskaperna
Euratom
Europadagen
Arbetstidsdirektivet
EU-målområde
Föranslutningsstöd
Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
Europeiska unionens militärstab
Europeiska försvarsbyrån
Kommissionen Hallstein
Kommissionen Rey
Kommissionen Malfatti
Kommissionen Mansholt
Kommissionen Ortoli
Kommissionen Jenkins
Kommissionen Thorn
Kommissionen Delors
Kommissionen Santer
Erasmus (utbytesprogram) (en:ERASMUS programme)
redigera  

Mål och vision

Vår vision:

  • Ett svenskt Wikipedia med artiklar som behandlar alla EU:s områden och samarbeten. Artiklarna är välskrivna, sakliga, kompletta, opartiska och strukturerade.

Våra mål:

  • Att alla EU-stubbar ska utökas till artiklar.
  • Att det inte ska finnas flera artiklar som berör samma ämne.
  • Att det ska finnas artiklar som tar upp allt om EU och dess samarbeten osv.
  • Att det inte ska finnas någon EU-artikel som är partiskt skriven, utan objektivitet och saklighet ska prägla artiklarna.
  • Att alla EU-artiklar ska ha ett bra språk och ta upp det som är intressant.
redigera  

Mallar

Om du konstruerar en ny mall så lägg till den i listan nedan:

redigera  

Kvalitetsgranskning

Artikel KK Stub Kort Ok Rekommenderad Bra Utmärkt
Europeiska unionen x
EU:s historia x
EU-medborgare x
EU-myndighet x
EU-målområde x
EU-språk x
Europadagen x
Europeisk integration x
Europeiska flaggan x
Europeiska gemenskaperna x
Schumandeklarationen x
Tidsaxel x
Medlemsstater x
Närmare samarbeten inom EU x
Politiska system inom EU x
SA-avtal x
Östligt partnerskap x
Undantag inom EU x
Europeiska rådet x
Ministerrådet x
Lista över ordförande x
Rådet för allmänna frågor x
Rådet för ekonomiska frågor x
Ordförandeskapet x
Europaparlamentet x
Dubbel majoritet x
EP-val x
EP-valet 1979 x
EP-valet 1981 x
EP-valet 1984 x
EP-valet 1987 x
EP-valet 1989 x
EP-valet 1994 x
EP-valet 1995 x
EP-valet 1996 x
EP-valet 1999 x
EP-valet 2004 x
EP-valet 2007 x
EP-valet 2009 x
Medbeslutandeförfarandet x
Europeiska kommissionen x
Ordföranden x
Kom. Hallstein x
Kom. Rey x
Kom. Malfatti x
Kom. Mansholt x
Kom. Ortoli x
Kom. Jenkins x
Kom. Thorn x
Kom. Delors x
Kom. Santer x
Kom. Marín x
Kom. Prodi x
Kom. Barroso x
EG-domstolen x
Direkt effekt x
EU-rätt x
EU-revisionsrätten x
Europeiska ombudsmannen x
EU:s ekonomi x
EMU x
ERM 2 x
Euro x
Euromynt x
ECB x
ECBS x
EMS x
Eurosedlar x
Euroområdet x
Konvergenskriterier x
Folkomröstningar i EU-frågor x
Danmark om Edinburghavt. x
Danmark om euron x
Sverige om EU-medlemskap x
Sverige om euron x
Frihandelsområden x
EFTA x
EES x
Medelhavsunionen x
Barcelonaprocessen x
Artikel KK Stub Kort Ok Rekommenderad Bra Utmärkt
Euratom x
Europeiska gemenskapen x
Dublinkonventionen x
Dublin II-förordningen x
EU-direktiv x
EU-förordning x
GUSP x
ESFP x
Europeiska försvarsbyrån x
Höge representanten x
KUSP x
Militärkommittén x
Militärstaben x
Stridsgrupper x
PSS x
Eurojust x
Europol x
Rambeslut x
EIB x
Generaldirektorat x
EU:s institutioner x
EU:s tre pelare x
EESK x
Regionkommittén x
EU-fördrag x
Parisfördraget x
Romfördragen x
Fusionsfördraget x
Europeiska enhetsakten x
Maastrichtfördraget x
Amsterdamfördraget x
Nicefördraget x
EU-konstitutionen x
Lissabonfördraget x
Anslutningsfördraget 2003 x
Anslutningsfördraget 2005 x
Rättighetsstadgan x
Föranslutningsstöd x
ISPA x
Phare x
Sapard x
Schengensamarbetet x
SIS x
Europeiskt parti x
AEN x
EDP x
EFA x
EGP x
ELDR x
EPP x
EUD x
PEL x
PES x
Libertas x
MER x
Undergrupper x
ED x
NGL x
Partigrupper x
ALDE x
De gröna/EFA x
ECR x
EFD x
EPP x
GUE/NGL x
IND/DEM x
ITS x
NI x
PES x
UEN x
Europeiska unionens utbredning och utvidgning x
Island och Europeiska unionen x
redigera  

Associerad Wikimedia

Wikipedias projekt

AstronomiBiologiDansDjurEUFilmFotbollFotografiGeografiGolfItalienJudendomLatinamerikaLäkemedelMatematikMedeltidenMedicinMusikMytologiOptikPsalmerSpråkSpårvägarStorbritannienTelevisionUSAVägarVäxterWikipediafler...