USA:s flotta

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Förenta Staternas flotta
NavySeal.png
Marindepartementets sigill
Datum 13 oktober 1775–
Land Amerikas Förenta Stater
Försvarsgren Örlogsflotta
Del av USA:s försvarsdepartement
USA:s marindepartement
Högkvarter Pentagon, Arlington, Virginia
Marsch Anchors Aweigh
Befälhavare
Nuvarande befälhavare Ray Mabus
(USA:s marinminister)
Nuvarande stabschef Amiral Jonathan Greenert
(Chief of Naval Operations)
Tjänstetecken
Flottans flagga USNavyFlag-Official.svg
Flottans flagga Roundel of the USAF.svg

USA:s flotta (engelska: United States Navy förkortas ofta US Navy eller USN) är en av USA:s fem vapengrenar och sysslar med operationer till sjöss. Den amerikanska örlogsflottan består av 286 fartyg i aktiv tjänst och mer än 3 700 flygplan.[1] Den är sedan Sovjetunionens sönderfall världens mest kraftfulla marina stridskraft; den är så överlägsen i styrka att den har större tonnage än de nästkommande 13 i storlek tillsammans. Flottan har totalt en halv miljon män och kvinnor i aktiv stat eller som reservister.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Flottan är en av två försvarsgrenar inom marindepartementet (Department of the Navy), den andra är USA:s marinkår. Chef för marindepartementet är marinministern som är ansvarig inför försvarsministern att både flottan och marinkåren är utrustad, organiserad och utbildad för att kunna tilldelas militärbefälhavarna operativt. Marinministern biträds i frågor som rör flottan av Chefen för flottan (Chief of Naval Operations, CNO).

Flottor[redigera | redigera wikitext]

Flottans sjögående del är indelad i två huvudkomponenter – Stillahavsflottan och Atlantflottan – som i sin tur är uppdelade i sju mindre geografiskt uppdelade flottor som verkar i olika delar av världen.

Fartyg[redigera | redigera wikitext]

Hangarfartyg[redigera | redigera wikitext]

I dagsläget (2011) förfogar flottan över elva hangarfartyg och har ytterligare ett under konstruktion. Hon blir den första i en ny klass hangarfartyg och beräknas att bli operativ 2015. Hangarfartygen utgör hjärtat i de så kallade Battle groups som större delen av den amerikanska flottan grupperas kring.

Amfibiefartyg[redigera | redigera wikitext]

  • Amfibieanfallsfartyg/Helikopterhangarfartyg av Tarawa-klass (2 aktiva, 3 deaktiverade)
  • Amfibieanfallsfartyg/Helikopterhangarfartyg av Wasp-klass (8 aktiva)
  • Amfibieanfallsfartyg/Helikopterhangarfartyg av America-klass (1 under konstruktion, minst 3 planerade)
  • Amfibietransportfartyg av San Antonio-klass (4 aktiva, 2 under konstruktion, minst 4 fler planerade)
  • Amfibietransportfartyg av Austin-klass (4 aktiva)
  • Amfibielandstigningsfartyg av Whidbey Island-klass (8 aktiva)
  • Amfibielandstigningsfartyg av Harpers Ferry-klass (4 aktiva)

Ytstridsfartyg[redigera | redigera wikitext]

USS Lassen (DDG 82), amerikansk jagare i Stilla Havet 2003.

U-båtar[redigera | redigera wikitext]

Flygplan[redigera | redigera wikitext]

Den amerikanska flottan har ett stort antal flygplan och helikoptrar som understödjer flottans operationer. Exempel på dessa är:

Aktiva luftfartyg
Framtida luftfartyg
Tidigare aktiva luftfartyg
Marinkåren

Även USA:s marinkår opererar från flottans fartyg med olika luftfartyg som till exempel:

Personal[redigera | redigera wikitext]

Den amerikanska flottan hade 18 december 2006 en militär personalstyrka på aktiv stat om 346 786 personer. Av dessa var 51 731 officerare och specialistofficerare, 290 638 underofficerare och sjömän samt 4 417 kadetter. Flottans reserv bestod av 130 740 officerare, underofficerare och sjömän. Antalet civilanställda var 175 503 personer.

Gradbeteckningar[redigera | redigera wikitext]

Officerare[redigera | redigera wikitext]

Officersgrader i USA:s flotta
Am. lönegrad O-11 O-10 O-9 O-8 O-7 O-6 O-5 O-4 O-3 O-2 O-1
Kragmärke
Axelklaff
Galon
US Navy O11 insignia.svg US Navy O10 insignia.svg US Navy O9 insignia.svg US Navy O8 insignia.svg US Navy O7 insignia.svg US Navy O6 insignia.svg US Navy O5 insignia.svg US Navy O4 insignia.svg US Navy O3 insignia.svg US Navy O2 insignia.svg US Navy O1 insignia.svg
Tjänstegrad Fleet Admiral Admiral Vice Admiral Rear Admiral Captain Commander Lieutenant Commander Lieutenant Lieutenant Junior Grade Ensign
Förkortning FADM ADM VADM RADM RDML CAPT CDR LCDR LT LTJG ENS
Dagligt tilltal Admiral Captain Commander Lieutenant Ensign
NATO-kod OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
Motsvarar i Svenska flottan Storamiral Amiral Viceamiral Konteramiral Flottiljamiral Kommendör Kommendörkapten Örlogskapten Kapten Löjtnant Fänrik

Specialistofficerare[redigera | redigera wikitext]

Specialistofficersgrader i USA:s flotta
Am. lönegrad W-5 W-4 W-3 W-2
Kragmärke Axelklaff Galon US Navy CW5 insignia.svg US Navy CW4 insignia.svg US Navy CW3 insignia.svg US Navy CW2 insignia.svg
Tjänstegrad Chief Warrant Officer 5 Chief Warrant Officer 4 Chief Warrant Officer 3 Chief Warrant Officer 2
Förkortning CWO5 CWO4 CWO3 CWO2
Dagligt tilltal Mister eller Ms
NATO-kod WO-5 WO-4 WO-3 WO-2
Motsvarar i Svenska flottan Kommendörkapten Örlogskapten Kapten Löjtnant

Underofficerare[redigera | redigera wikitext]

Underofficersgrader i Förenta Staternas flotta
Am. lönegrad E-9 E-8 E-7 E-6 E-5 E-4
Ärmmärke/
Kragmärke
MCPON.svg
FMCPO.svg
CMCPO.svg
MCPO GC.svg
SCPO GC.svg
CPO GC.svg
PO1 NOGC.svg
PO2 NOGC.svg
PO3 NOGC.svg
Tjänstegrad Master Chief Petty Officer of the Navy1 Fleet/Force Master Chief Petty Officer Command Master Chief Petty Officer Master Chief Petty Officer
(Boatswain's Mate)2
Senior Chief Petty Officer
(Boatswain's Mate)
Chief Petty Officer
(Boatswain's Mate)
Petty Officer First Class
(Boatswain's Mate)
Petty Officer Second Class
(Boatswain's Mate)
Petty Officer Third Class
(Boatswain's Mate)
Förkortning MCPON FLTCM/FORCM CMDCM MCPO SCPO CPO PO1 PO2 PO3
NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4
Motsv. i Svenska flottan Flottiljförvaltare Förvaltare Flaggstyrman 1:e styrman Sergeant Korpral
1 Det finns bara en Master Chief Petty Officer of the Navy och denne fungerar som rådgivare åt marinministern och chefen för flottan i ärenden som rör underofficerare och manskap
2 Från grad E-4 till E-9 är i de flesta fall dennes specialisering och befattning avgörande för hur underofficeraren refereras till, e.x. en E-6 kan kallas för Boatswain's Mate First Class eller Legalman First Class etc.

Manskap[redigera | redigera wikitext]

Manskapsgrader i Förenta Staternas flotta
Am. lönegrad E-3 E-2 E-1
Ärmmärke E3 SM USN.svg E2 SM USN.svg Finns ej
Tjänstegrad Seaman Seaman Apprentice Seaman Recruit
Förkortning SN SA SR
NATO-kod OR-3 OR-2 OR-1
Motsv. i Svenska flottan Vicekorpral Sjöman 1kl Sjöman

Större flottbaser[redigera | redigera wikitext]

Flottans olika baser i USA.

Kända sjöofficerare[redigera | redigera wikitext]

Yrkesmilitärer[redigera | redigera wikitext]

Politiker[redigera | redigera wikitext]

President Nixon som örlogskapten i marinintendenturkåren.

Astronauter[redigera | redigera wikitext]

Vetenskapsmän[redigera | redigera wikitext]

Flottan i populärkultur[redigera | redigera wikitext]

Spelfilm[redigera | redigera wikitext]

TV-serier[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Status of the Navy” (på engelska). U.S. Navy. 1 juni 2012. http://www.navy.mil/navydata/navy_legacy_hr.asp?id=146. Läst 21 juni 2012. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]