Svenska småpartier som ställt upp i riksdagsval

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

I denna samlingsartikel behandlas så kallade småpartier i Sverige. Samtliga partier som behandlas i denna artikel ställde upp, med tryckta valsedlar eller handskrivna röster, antingen i riksdagsvalet 2002, i riksdagsvalet 2006 eller i riksdagsvalet 2010, och erhöll per val färre än 1 000 röster vardera. Vissa partier här har ställt upp i flera riksdagsval, vissa verkar än idag, medan andra är eller tros vara upplösta. Ett fåtal av dessa partier ökar konstant i antal röster per val.

Listan omfattar alltså inte de åtta riksdagspartierna, eller de mer kända övriga partierna.

Alexander's Lista[redigera | redigera wikitext]

Alexander's Lista (A-L) [1] var ett svenskt politiskt parti, grundat 2008, som kandiderade i riksdagsvalet 2010. Alexander's Lista fick 4 registrerade röster i riksdagsvalet 2010. I valet till Vellinge kommunfullmäktige fick partiet 6 registrerade röster.

Allianspartiet[redigera | redigera wikitext]

Allianspartiet är ett parti, som har fått stöd av minst 1 500 personer för att få registrera sin partibeteckning för val till Sveriges riksdag. Partiet har sitt partikansli i Arlöv. Partiet sänder radio, på frekvens FM 92,0. Partiet fick 472 röster i kommunfullmäktigevalet i Burlövs kommun år 2002, och 58 röster i riksdagsvalet samma år. År 2006 fick de 133 röster i riksdagsvalet och 493 röster till kommunfullmäktigevalet för Burlövs kommun, detta resulterade i två mandat i kommunfullmäktige. Enligt Expo bildades partiet under mitten av 1990-talet som en utbrytning av Ny demokrati, och sägs vidare föra en högerpopulistisk politik. Partiet hade aktiva lokalavdelningar i Värmland, Östergötland och Skåne. Verksamheten finns dock bara kvar i skånska Burlöv, men partiet uppgavs ha planer på att starta en ny lokalavdelning i Lund.[2] Partiet fick två röster i Skolval2006.

Partifunktionär anmäld för hets mot folkgrupp[redigera | redigera wikitext]

Dahn Pettersson, kommunpolitiker för Allianspartiet i Burlöv, polisanmäldes i oktober 2006 för hets mot folkgrupp. Uttalandet som föranledde polisanmälan under allmänt åtal var: "95% av allt heroin kommer in via Kosovo, är det undra på att uteliggarna blir fler och fler när vi importerat denna drog genom att Friggebo gav 46 000 Kosovoalbaner permanent uppehållstillstånd." i en motion om stöd till hemlösa. Statistiken säger sig Petterson ha hämtat från polisen.[3] Pettersson åtalades senare och dömdes i tingsrätten för hets mot folkgrupp till dagsböter, en dom som överklagades till hovrätten, där han blev frikänd ifrån alla anklagelser.[4][5][6]

Dahn Petterson bad vid ett senare tillfälle om ursäkt för sin kommentar.[7]

Det fria folkets röst[redigera | redigera wikitext]

Det fria folkets röst var ett politiskt parti som ställde upp i riksdagsvalet i Sverige 2002, och i detta fick 207 röster. Partiledare var Gunnar Peterssen.

Direktdemokraterna[redigera | redigera wikitext]

Direktdemokraterna var ett parti registrerat hos Valmyndigheten mellan 1999 och 2006. Partiet hette tidigare Sveriges Realpolitiska Parti. De företrädde representativ direktdemokrati.[8] Partiledare och drivande bakom partiet var Ralph Plannthin (född 1931) som hade nära band med egnahemsrörelsen. Partiet avregistrerades hos Valmyndigheten 3 oktober 2006 efter att inte ha anmält några kandidater i de två föregående valen.

Sedan 2007 används partibeteckningen av ett parti som förespråkar representativ direktdemokrati och vill ge medborgarna möjlighet att delta direkt i alla riksdagsbeslut via datorbaserade röstningssystem.

Ezenhemmer Plastpåsar och Barnuppfostringsredskapspartiet[redigera | redigera wikitext]

Ezenhemmer Plastpåsar och Barnuppfostringsredskapspartiet var ett enligt egen utsaga "seriöst oseriöst" politiskt parti.

Partiet startades av bland andra Jan Mickelin, som under 1980-, 1990- och 2000-talet figurerat på olika datorbaserade konferenssystem, såsom den egna BBS:en Ezenhemmer Plastpåsar och Barnuppfostringsredskap, kallad "Ezen".[9] Namnet "Ezenhemmer" kommer från ett av Kalle Sändares telefonskämt. Partiprogrammet proklamerade total oseriositet och var ett nöjesparti till skillnad från missnöjespartierna och partiet brukade få en handfull röster i riksdagsvalet; som mest 102 stycken röster år 1994, främst från dåtidens modemanvändare.

Partiet upplöstes när partiledaren KM (Jannes katt) avled av njursvikt i juli 1995.

Folkdemokraterna[redigera | redigera wikitext]

Folkdemokraterna var ett svenskt politiskt parti, registrerat hos Valmyndigheten för riksdagsval. Partiledare var John Andersson från Ronneby.

Folkdemokraterna grundades under namnet Arbetarlistan i Stockholm den 20 maj 1990. Partiet hade en mycket lös sammansättning, och rekryterade sina medlemmar från olika organisationer inom arbetarrörelsen.

Många av partiets mest ledande personer kom från det maoistiska partiet SKP, bland annat Lars Aronsson, Kjell Eriksson och Jörgen Larsson, eller från den trotskistiska organisationen Socialistiska förbundet, men majoriteten av medlemmarna kom från socialdemokraterna.

Vid en opinionsundersökning gjord av Temo, sade 26 % av de tillfrågade att de kunde tänka sig att rösta på arbetarlistan. Partiet splittrades dock före valet, och i slutändan fick den spillra som återstod av partiet bara cirka 0,1 % av rösterna i riksdagsvalet 1991.

Partiet bytte under 1990-talet namn till det nuvarande namnet Folkdemokraterna. Partiet fick 102 röster i riksdagsvalet 1998 och 12 röster i riksdagsvalet 2002. Partiet ställde upp i riksdagsvalet 2006, men fick inga röster.

Folkets Vilja[redigera | redigera wikitext]

Folkets Vilja (Fv) var ett politiskt parti i Sverige, registrerat för val till Sveriges riksdag, som ställde upp i riksdagsvalet 2006, då det fick 881 röster. Partisymbol var en vit lilja. Partiet koncentrerade sig på frågor om elektromagnetisk strålning. Initiativet till bildandet togs i december 2005 av Donald Forsberg, Mona Nilsson och Tomas Fasth[källa behövs]. Partiet fick 881 röster i riksdagsvalet 2006.

Fria Listan www.frialistan.st[redigera | redigera wikitext]

Fria Listan är också ett nätverk av partipolitiskt fristående som ställde upp i kyrkovalet 2009.

Fria Listan var ett politiskt parti i Sverige som ställde upp i riksdagsvalet 2002. Partiordförande var Christian Gergils.

Partiet lanserades med en debattartikel i Dagens Nyheter 20 juni 2002, som undertecknades av Christian Gergils (hästpsykolog, medierådgivare), Jean-Pierre Barda (artist), Erik Björn-Rasmussen (läkare, docent i invärtesmedicin), Berit Blomquist (informatör, förälder), Dick Erixon (egen företagare, skribent), Maria Westin (arkeolog), Åsa Ölander (fotograf, formgivare).[10] I likhet med många andra nybildade partier, menade Fria Listan att det stod utanför höger-vänsterskalan. I debattartikeln skrev man bl.a. "Det behövs ett klokt och kärleksfullt alternativ, som kombinerar vänsterns värme, omsorg och tolerans med högerns krav på låga skatter, fri handel, personlig frihet och avreglering." De flesta bedömare tycks dock ha betraktat partiet som ett populistiskt och i huvudsak nyliberalt "högerparti" (om än med vissa vänsterfrågor i programmet), dels beroende på den politiska bakgrunden hos företrädare som Christian Gergils och Dick Erixon, och dels på grund av flera politiska förslag som togs upp redan i den första debattartikeln:

 • Kraftiga sänkningar av inkomstskatterna
 • Frihandel mot hela världen
 • Sänkning av alkoholskatten, på sikt ett avskaffande
 • Långsiktig och omfattande omprövning av den svenska drogpolitiken, vilket tolkades som förslag om legalisering av narkotika och hembränning, bl.a. på grund av att Christian Gergils genomförde valturné på fängelser[11]
 • Förenkla invandringen, men minska samtidigt de ekonomiska bidragen

Partiets politik presenterades vidare i programskriften "Tänk om" från 2002, som beskrev en "blandning av nyliberal politik, social omsorg, kriminalvård och djurskydd med mera." Partiet sade sig också utgå från kärleken som ideologi.

Kontrovers kring valsedelns utformning[redigera | redigera wikitext]

Inför valet beställde Fria Listan 200 000 partivalsedlar (valsedlar med enbart partinamn, ej namn på kandidater) för val till riksdagen med beteckningen "Fria Listan www.frialistan.st. - Det nya partiet för: Värme Tolerans Omsorg Sänkta skatter Frihet Avreglering". Valmyndigheten beslutade den 15 augusti 2002 att inte låta trycka valsedeln enligt partiets förslag, utan ansåg att det räckte att partinamnet stod på listan. Som motiv angavs bland annat att det inte var avsikten att valsedlarna skulle användas för att ange ett partis inriktning eller partiprogram, samt att en partibeteckning inte bör få göras större, än att det skulle vara möjligt att trycka en namnvalsedel (valsedel med namn på kandidater) med samma utformning av partibeteckningen.

Fria Listan överklagade Valmyndighetens beslut till Valprövningsnämnden, och fick där rätt att få sina valsedlar tryckta med önskad utformning.[12]

Partinamnet Fria Listan var dock aldrig en registrerad partibeteckning, vilket heller inte är ett krav för att delta i val eller beställa valsedlar.

Valresultat[redigera | redigera wikitext]

I riksdagsvalet 2002 fick partiet 502 röster, eller 0,0095% av avgivna giltiga röster. Initialt vägrade valmyndigheten att alls räkna partiets röster. Efter klagomål angavs sedan siffran 297 röster, men senare fastställdes det till 502. Även den senare siffran antas oriktig. Eftersom inte ordet "parti" fanns med i partinamnet använde många valkontor att lägga Fria Listans röster bland de ogiltiga. [13]

Partiet är numera nedlagt och det tycks inte finnas några planer på att återuppta verksamheten.

Frihetliga rättvisepartiet[redigera | redigera wikitext]

Frihetliga Rättvisepartiet grundades i april 1998 av Isabella Söderström, Bernt Bäckström med flera. Partiet har sitt starkaste fäste i Stockholms norra förorter, Jämtlands län, och Västernorrlands län. Partiet fick i EU-valet 2004 147 röster[14]

Partiledare från 2004 är Bernt Bäckström. Partiet ställde upp i EU-valet 2009 under namnet Lissabon avtalet är olagligt/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP). Man fick totalt 28 röster[15]

I valen till riksdagen har partiet fått 19 röster i riksdagsvalet i Sverige 2010 vilket kan jämföras med riksdagsvalet i Sverige 2006 då de fick 75 röster

Den viktigaste frågan för partiet är att Sverige lämnar EU, samt decentralisering av samhället och hjälp till elallergiker.

Li Yu Chen Anderssonpartiet[redigera | redigera wikitext]

Li Yu Chen Anderssonpartiet består endast av en person, Li Yu Chen Andersson från Sandviken. Partiet vill att flyktingar ska få tillräckligt med mat.[16] I riksdagsvalet 2010 registrerades 4 röster på Li Yu Chen Anderssonpartiet.[17] Han hade det också svårt när han och hans familj kom till Svergie.

Kommunistiska förbundet[redigera | redigera wikitext]

Kommunistiska förbundet var ett svenskt politiskt parti som ställde upp i riksdagsvalet, och var en utbrytargrupp ur Socialistiska partiet. Kommunistiska Förbundet var systerorganisation till amerikanska Socialist Workers Party. Partiet drev en bokhandel i Vasastan[18] i centrala Stockholm som senare flyttade till Johanneshov, Pathfinder (numera stängd) och distribuerade tidningen The Militant. Partiets ungdomsförbund hette World Young Socialists.

Partiet fick 27 röster i riksdagsvalet i Sverige 1994, 49 röster i riksdagsvalet i Sverige 1998, 46 röster i riksdagsvalet i Sverige 2002 och 30 röster i riksdagsvalet i Sverige 2006.

EU-nivå har partiet fått 18 röster i europaparlamentsvalet 2009 samt 2 röster vid 2004 års val

Partiet är numera nedlagt[19]

Kvinnokraft[redigera | redigera wikitext]

Kvinnokraft (Feministpartiet) var ett politiskt parti i Sverige som ställde upp i riksdagsvalet 2006. Partiet har beskrivit sig som "ett kvinnoparti som Gud har kallat till riksdagen 2006". Partiledare var Ingrid Jordebo, och tre andra kvinnor fanns på partiets valsedlar. I Metro 2006-09-11 stod det att partiet är "ett kvinnligt parti med kristen grund". Partiet ansåg att kvinnor ska ha lön under graviditeten, och att vårdlön á 70 000 per år skall betalas till den förälder som själv vårdar sina barn, istället för att placera dem på daghem. Partiet ansåg vidare att männen skall "dela med sig av sina löner" till kvinnorna. Partiet fick 116 röster i riksdagsvalet 2006. Partiet fick tio röster i Skolval2006.

Medborgarpartiet[redigera | redigera wikitext]

Medborgarpartiet var ett politiskt parti som i princip inte var mer än ett enmansparti, lett av Percy Brunström. I riksdagsvalet år 2002 lyckades partiet endast samla 27 röster, trots att kandidatlistan bestod av 46 namn (däribland Ny demokrati och Det nya partiets ledare Ian Wachtmeister. Partiet gjorde ibland anspråk på att vara en efterföljare till "Nya partiet", det parti med bl.a. Eva Åsbrink, som bildades 1979 av tidigare socialdemokrater.

Medborgarpartiet hade 1991 en valsamverkan med Sverigepartiet, också det ett enmansparti (under ledning av Lars Lindh), under namnet Svensk Samling.

Det fanns starka nationalistiska inslag hos partiet som enligt Brunström var ett nationellt mittenparti på socialkonservativ grund. De vände sig bland annat emot EU och massaborterna.

Han ska också ha haft en positiv syn på den chilenske ledaren Augusto Pinochet[20] men även Adolf Hitler[21]

Partiets verksamhet bestod mellan valen enbart av Percy Brunströms sändningar i Stockholms närradio. Vid tillfällen var Brunström starkt påverkad av alkohol & sändningarna kunde ta oväntade vändningar.[22]

Nordisk Union[redigera | redigera wikitext]

Nordisk Union är ett politiskt parti i Sverige. Partiets ståndpunkter består av en liberal drogpolitik, att de är förespråkare för en starkare yttrandefrihet samt att religion inte ska finnas på allmänna platser. Partiet förespråkar nordism.

Partiet fick 35 röster i skolvalet 2006 samt 24 röster i riksdagsvalet i Sverige 2006. Vid europaparlamentsvalet 2009 fick man 11 röster följt av 5 röster vid riksdagsvalet i Sverige 2010

Partiet.se[redigera | redigera wikitext]

Partiet.se är ett politiskt parti i Sverige. Ulf Linde är partiledare.

Valmyndigheten har tilldelat Partiet partibeteckning för val till Sveriges riksdag. Det innebär att Partiet har stöttats av som lägst 1.500 personer som är röstberättigade i val till riksdagen. Antal medlemmar i Partiet har som mest uppgått till över 4.000 personer.

Partiets två huvudfrågor är att avskaffa det svenska spelmonopolet (se AB Svenska Spel), samt införa fri kollektivtrafik. I samtliga andra frågor är partiet beredda att köpslå med andra partier. Därutöver uppmanas medlemmar att med stöd av sitt parti engagera sig i lokalpolitiska frågor.

Partiet deltog 2006 för första gången i valet till Sveriges riksdag och fick 61 röster. Detta trots att Partiet inför valet hade uppmanat till att taktikrösta på Moderaterna. I Skolvalet 2006 fick Partiet över 200 röster och var bland de som fick flest röster i en skola i Helsingborg.

Vid europaparlamentsvalet 2009 ställde Partiet upp med en s.k. blank valsedel och lät sympatisörerna ange sitt eget namn[23]. Partiet uppmanade dock nära inpå valet återigen till att taktikrösta. Denna gång på Piratpartiet eftersom deras tankar om ett fritt och öppet Internet medför att spelmonopol upphör. Partiet fick trots detta 32 egna röster.

Hösten 2007 beslagtog polisen utrustning för lotteri i en kiosk i Norrköping som tillhörde ett företag som verkade för Partiet. Partiet hänvisade till att domstolar hävt sådana beslag på andra orter och förklarade att Partiet använde sig av samma lotterilag som Socialdemokraternas A-lotteri[24].

Partiet för naturens lag[redigera | redigera wikitext]

Partiet för naturens lag, en svensk gren av Natural Law Party var ett svenskt politiskt parti som registrerades för riksdagsval 1998. Partiet fick 791 röster i riksdagsvalet 1998 och 435 röster i Europaparlamentsvalet 1999[25].

Partiet var knutet till rörelsen för Transcendental Meditation, och ville i politiken tillvarata kunskaperna som man menar finns i de indiska Vedaskrifterna. Partiet ville också införa 1 000 yogaflygare, som ansågs ha en positiv verkan för samhället.

Partiledare var Sixten Olovsson.

Rikshushållarna[redigera | redigera wikitext]

Rikshushållarna är ett svenskt politiskt parti, registrerat hos valmyndigheten för riksdagsval. Partiet är nationalistiskt med en i stort nationalsocialistisk[26] och teknokratisk syn på ekonomi och samhällsstyre, där korporativism och elitstyre är viktiga element. Partiledare är Lennart Nyberg. Partiet fick 17 röster i riksdagsvalet 2002Nordiska Rikspartiets ledare Göran Assar Oredsson kandiderade för partiet. Partiet fick åtta röster i riksdagsvalet 2006 och tre röster i skolvalet samma år. I valet 2010 fick partiet 3 röster, partiledare Nyberg hade fått en del medial uppmärksamhet då han listat namn som Daniel Westling, Lars Ohly, Maud Olofsson mfl.[27] [28]

Partiet har uttalat sig vilja avskaffa alla skatter då "vi räknat ut att pengar inte är en inkomstsort för landet - alltså måste vi rösta bort alla skatter som hittills sett dagens ljus" (Lennart Nyberg i Insider 31/8-2005).

Septemberlistan[redigera | redigera wikitext]

Septemberlistan var ett politiskt parti som fick 51 röster i riksdagsvalet 2006. Deras viktigaste fråga var fler arbeten, och sänkt skatt på arbete. Partiet fick en röst i skolvalet 2006. Partiet bildades av Helena Palén Olofsson efter hennes uteslutning ur Junilistan.[29]

Skattereformisterna[redigera | redigera wikitext]

Skattereformisterna (skref) var ett svenskt politiskt parti som hade sitt kansli på Lidingö. Partiet fick 6 röster i riksdagsvalet 1994 och 14 röster i valet 2002 men tappade röster till 9 röster, i riksdagsvalet 2006.

De fick 10 röster i valet till Stockholms läns landsting 2002. I sin hemkommun Lidingö fick de 3 röster vid 2002 års kommunval och endast 1 röst vid kommunvalet 2006

De har även registrerat sin partibeteckning för val till Europaparlamentet.

Strandskyddspartiet[redigera | redigera wikitext]

Strandskyddspartiet var ett politiskt parti registrerat för val till Europaparlamentet, riksdagsval, landstingsval i Stockholms län och kommunalvalen i Nacka och Stockholm. Partiet hade sin postadress i Nacka och partiledare/kontaktperson var Peter af Rolén.

Partiet sade sig vilja värna strandskyddet och skydda skärgårdsmiljön från exploatering.

Partiets bästa resultat kom i riksdagsvalet i Sverige 1998 då de fick 45 röster på riksnivå samt 276 röster i kommunvalet i Nacka[30][31]

Till riksdagsvalet 2002 fick partiet 3 röster. Det gick betydligt bättre i kommunalvalet i Nacka, där partiet fick 18 röster. Partiet fick 23 röster i skolvalet 2006 vilket kan jämföras med en handskriven röst i riksdagsvalet 2006 samma år

Sveriges Nationella Demokratiska Parti[redigera | redigera wikitext]

Sveriges Nationella Demokratiska Parti är ett Nationalsocialistiskt politiskt parti.[32][33][34][neutralitet ifrågasatt]

Partiet fick 87 röster i valet till riksdagen år 2002, samtliga i Skåne län. I valet till riksdagen 2006 fick partiet 68 röster. Partiet fick en röst i skolvalet 2006, samtidigt som det fick 63 röster i riksdagen år 2010.

På kommunal nivå fick de 43 röster i Malmö 2010, mot 67 st 2006. De fick 111 röster i 2002 års kommunval. Partiet fick 8 röster i 2006 års kommunval i Lomma

Vikingapartiet - Valvaruhuset 53 partier[redigera | redigera wikitext]

Vikingapartiet - Valvaruhuset 53 partier är det parti med valsedlar som ställde upp i riksdagsvalet 2006, som fick färst röster - partiet fick en röst.[källa behövs]

Välfärdspartiet[redigera | redigera wikitext]

Välfärdspartiet är namnet på två olika politiska partier, ett registrerat för landstingsval i Stockholms och ett i Västra Götalands län.[35] Det förstnämnda partiet ställde också upp i riksdagsvalet 2002, i vilket det fick 94 röster. Det andra partiet erövrade i valet 2006 ett mandat i kommunfullmäktige i Bengtsfors och 2010 två mandat i Vänersborgs kommunfullmäktige.

Småpartier som endast fått ett fåtal röster[redigera | redigera wikitext]

Fårgutapartiet[redigera | redigera wikitext]

Fårgutapartiet var ett politiskt parti som grundades i slutet av september 2005 och ställde upp i valet till Sveriges riksdag 2006.[36]

Idrottspartiet[redigera | redigera wikitext]

Idrottspartiet var ett politiskt parti som ställde upp i riksdagsvalet i Sverige 2002, och i detta fick sju röster. Partiet fick en röst i Skolval2006. Kanslisten Peter Lindholm, från Farsta, var partiets ende kandidat.[37]

Miata Partiet[redigera | redigera wikitext]

Miata Partiet är ett svenskt politiskt parti som fick sju röster i riksdagsvalet 2006. Partiet fick tre röster i skolvalet 2006. Partiet kandiderade endast i Hallands län. Partibeteckningen syftar på den Mazdatillverkade sportbilen Miata MX-5.[38] Riksdagskandidater från partiet var Magnus Rudling, Daniel Svensson och Johan Haglund.[39]

Populistpartiet[redigera | redigera wikitext]

Populistpartiet var ett politiskt parti. Partiet fick 11 röster i riksdagsvalet 2002.[13]

Republikanerna[redigera | redigera wikitext]

Republikanerna är ett politiskt parti lett av Michael Schreiter från Malmö. Han har vid tillfällen lagt in medborgarföslag till kommunfullmäktige i Malmö[40]

Schreiter har under en längre tid lett partiet & ser det som ett högeralternativ för republikanska borgare. Utöver huvudkravet att införa republik har partiledaren även sagt sig vela ha svenskt NATO inträde samt att Sverige ska avskaffa kronan till förmån för euron[41]

Sociala Partiet[redigera | redigera wikitext]

Sociala Partiet, är ett politiskt parti i Sverige, förkortat (SP). Partiet grundades 2004 av Robin Linghage.[42] Partiet registrerades hos Valmyndigheten för val till Sveriges riksdag och Europaparlamentet 15 februari 2006, och ställde upp i riksdagsvalet samma år. Partiet fick två röster i detta val, en i Näsby, Kristianstad, och en i Huskvarna.[43][44] Partiet fick även en röst i valet till landstingsfullmäktige, även denna avlagd i Näsby, Kristianstad.[45] Partiet fick 14 röster i Skolval2006.

Mer kända[enligt vem?] småpartier[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ KvP: En gul gris med sikte på toppen Publicerat den 4 maj 2010
 2. ^ Bengtsson, Alexander (2006-04-12). ”Allianspartiet ställer upp i val”. Expo. http://expo.se/2006/allianspartiet-staller-upp-i-val_1528.html. Läst 2007-08-17. 
 3. ^ Politiker i Burlöv polisanmäls av polis”. Sydsvenskan. 7 oktober 2006. http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/burlov/politiker-i-burlov-polisanmals-av-polis/. Läst 2007-08-17. 
 4. ^ Politiker åtalas för hets mot folkgrupp”. Sydsvenskan. 4 april 2007. http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/burlov/politiker-atalas-for-hets-mot-folkgrupp/. Läst 2007-09-10. 
 5. ^ Burlövspolitiker överklagar hetsdom”. Sydsvenskan. 13 juni 2007. http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/burlov/burlovspolitiker-overklagar-hetsdom/. Läst 2007-09-10. 
 6. ^ Hetsfälld politiker frikänd Svenska Dagbladet, 12 maj 2008
 7. ^ Dahn Pettersson bad om ursäkt Sydsvenskan, 16 juni 2007
 8. ^ Direktdemokraternas webbplats Hämtad 2010-07-25
 9. ^ uppslagsordet "Ezen" på Svenska jargongfilen 2003-05-05 (13)
 10. ^ debattartikel i Dagens Nyheter 20 juni 2002: Omstridd nyliberal startar nytt parti: "Kräv kontrakt av invandrare" besökt 2007-08-18
 11. ^ TV4 Nyheterna 10 september 2002, refererat på Tidskriften Analys & Kritiks webbplats besökt 2007-08-18
 12. ^ Valprövningsnämndens avgörande 2002:5 på Valmyndighetens webbplats besökt 2007-08-18
 13. ^ [a b] Valresultat 2002, tillägg övriga partier på Valmyndighetens webbplats besökt 2007-08-18
 14. ^ Valresultat Europaparlamentsvalet 2004
 15. ^ Europaparlamentsvalet 2009
 16. ^ Nordström, Johan (20 september 2010). ”Feminister firar i Simrishamn”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12513911.ab. Läst 2013-01-04. 
 17. ^ Röster - Val 2010
 18. ^ SÄPO Hotet från vänster
 19. ^ Kommunistiska förbundet (Socialism.nu)
 20. ^ Best of 88 Mhz.wmv
 21. ^ En röst i natten
 22. ^ Percy Brunström är full i studion
 23. ^ Valsedel Partiet.se
 24. ^ Ifrågasatt lottspel
 25. ^ Sverigedemokraterna framåt i EU-valet
 26. ^ Israelson, Aaron (20 mars 2010). ”Daniel Westling kandiderar för nazistparti”. Nyheter24. http://nyheter24.se/nyheter/398296-daniel-westling-kandiderar-for-nazistparti/maktkamp24. Läst 2013-01-05. 
 27. ^ Daniel Westling kandiderar för nazistparti besökt 2011-12-15
 28. ^ Rikshushållarna valsedel
 29. ^ SR: Rasistanklagad riksdagskandidat från Bjuråker utesluts besökt 2007-01-11
 30. ^ http://www.val.se/val/val_98/slutres/riksdag/ovriga.html
 31. ^ http://www.val.se/val/val_98/slutres/kommun/pmk0182.html
 32. ^ Afa Dokumentation: Brunskjortor till val besökt 2007-08-18
 33. ^ Expo: Högerextremist blev Aftonbladets frimurarexpert besökt 2007-08-22
 34. ^ Sydsvenskan: Lomma: Nazistparti ställer upp i valet besökt 2007-08-22
 35. ^ Valmyndigheten: Registrerade partibeteckningar besökt 2007-08-18
 36. ^ Nybildat parti utan åsikter på Gotland, 2005-09-27, SVT Östnytt, besökt 2007-08-17
 37. ^ Valmyndigheten: Valsedlar - Riksdagsval - Område 00 besökt 2007-08-22
 38. ^ Hallandsposten: Sista helgen med miatagänget, publicerad 2006-10-09 besökt 2006-10-24
 39. ^ Valmyndigheten: Valsedel för Miata Partiet besökt 2007-08-17
 40. ^ Förslag Geografi
 41. ^ Riksmöte Republikanska föreningens diskussionsforum
 42. ^ Valmyndigheten: Registrerade partibeteckningar besökt 2007-08-20
 43. ^ Valmyndigheten: Handskrivna partibeteckningar, Riksdagsval, Valdistrikt Näsby Södra besökt 2008-08-20
 44. ^ Valmyndigheten: Handskrivna partibeteckningar, Riksdagsval, Valdistrikt Huskvarna 7 besökt 2008-08-20
 45. ^ Valmyndigheten: Handskrivna partibeteckningar, Landstingsfullmäktigval, Valdistrikt Näsby Södra besökt 2008-08-20