Kristdemokraterna (Sverige)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kristdemokraterna
Förkortning KD
Land Sverige Sverige
Partiordförande Göran Hägglund
Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson
Gruppledare i riksdagen Emma Henriksson
Grundat 20 mars 1964
Huvudkontor Munkbron 1, Stockholm
Antal medlemmar 24 180[1]
Politisk ideologi Nutid: Kristdemokrati
Socialkonservatism
Ekonomisk liberalism
Historisk: Värdekonservatism
Politisk position Center-höger[2]
Internationellt samarbetsorgan Centrist Democrat International
Nationellt samarbetsorgan Alliansen
Europeiskt samarbetsorgan Europeiska folkpartiet
Politisk grupp i Europaparlamentet Gruppen EPP
Färg(er) Vit, blå, grön
Ungdomsförbund Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)
Studentförbund Kristdemokratiska studentförbundet (KSF)
Kvinnoförbund Kristdemokratiska kvinnoförbundet
Europaparlamentet[3]
Röstandel
5,93 %
Mandattilldelning
1 av 20
Riksdagen
Röstandel
4,57 %
Mandattilldelning
16 av 349
Landstingsfullmäktige
Röstandel
5,17 %
Mandattilldelning
85 av 1 678
Kommunfullmäktige
Röstandel
3,98 %
Mandattilldelning
515 av 12 780
Webbplats
www.kristdemokraterna.se
Svensk politik
Politiska partier
Val

Kristdemokraterna (KD) är ett socialkonservativt, kristdemokratiskt politiskt parti i Sverige. På partiets valsedlar anges partibeteckningen Kristdemokraterna. Partiledare är sedan 2004 Göran Hägglund.

Kristdemokraterna antog sitt nuvarande namn 1996 som ersatte Kristdemokratiska Samhällspartiet som använts från 1987 som då ersatte Kristen demokratisk samling som partiet bar från dess grundande 1964. Partiet fick in sin första representant i riksdagen 1985 i en valsamverkan med Centerpartiet och kom in under eget namn 1991. Sedan 2004 ingår Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet i den borgerliga Alliansen.

Kristdemokraterna beskrev sig ursprungligen som varken socialistisk eller borgerlig men tog ställning för en borgerlig regering när de inledde ett valsamarbete 1985 med Thorbjörn Fälldins centerparti. I dag betecknar Kristdemokraterna sig som ett "värdeorienterat idéparti" som "står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund" och hävdar sig till den kontinentala kristdemokratiska traditionen med idéer som personalism, människan och hennes ofullkomlighet, förvaltarskap, subsidiaritet och solidaritet.[4] Partiet profilerar sig främst inom vård, omsorg samt familje- och äldrefrågor.

Partiet är mandatmässigt det åttonde största i Sveriges riksdag och har cirka 20 500 medlemmar. Partiet har sitt starkaste stöd i de frikyrkodominerade valkretsarna i Jönköpings och Västra Götalands län.

I Europaparlamentsvalet 2014 erhöll Kristdemokraterna 5,53 procentenheter av väljarnas röster och fick därmed ett mandat i parlamentet. I parlamentet är Kristdemokraterna en del av Europeiska folkpartiets grupp (EPP). Partiet är medlem av det Europeiska folkpartiet och Kristdemokratiska internationalen.

Partiet har inte längre någon nomineringsgrupp i Svenska kyrkan, utan har ersatts av nätverket Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) med nomineringsgrupp med samma namn.

Ideologi[redigera | redigera wikitext]

Kristdemokraterna använder sig av en vitsippa som partisymbol, som är tänkt att associera till vårens växtkraft, svårigheten att utrota den samt liv och hopp. Själva partilogotypen är något ojämn i kanterna, ofullkomlig, då man från partiets sida menar att det är så alla människor är.[5]
Huvudartikel: Kristdemokrati

Kristdemokratin bygger på en kristen människosyn och värdegrund. Enligt kristdemokraterna innebär detta att varje människa är unik och ofullkomlig men samtidigt har ett okränkbart värde och okränkbara rättigheter. Ideologin innefattar också personalism som innebär att människan är en social varelse med behov av olika små, naturliga gemenskaper. Dessa gemenskaper, exempelvis familjen, anser man vara grunden för det goda samhället.

Kristdemokraterna står även för subsidiaritetsprincipen som innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga samhällsnivå och förvaltarskapsprincipen som partiet tillämpar till exempel på miljöpolitiken och den ekonomiska politiken vilken innebär att man ska förvalta det man har idag till förmån för kommande generationer. Kristdemokratin betonar även det solidariska ansvaret mot medmänniskorna.

Kristdemokraterna betraktar de europeiska kristdemokratiska partierna som sina broderpartier trots sitt eget ursprung i en svensk, folklig frikyrklighet som inte är av helt samma karaktär som den katolska kristenhet vilken de tyska, bayerska och italienska motsvarigheterna utgått från.[4] Partiet har dock under en längre tid, med mer eller mindre lyckat resultat, försökt närma sig denna kontinentala, katolskt sprungna kristdemokrati.

Kärnfrågor[redigera | redigera wikitext]

Kristdemokraternas viktigaste områden är familjepolitiken, äldreomsorgen och företagspolitiken. Beträffande familjepolitiken så anser de att makten över barnens omhändertagande i högre grad ska finnas hos familjerna själva, snarare än hos staten eller annan politisk nivå. Genom exempelvis vårdnadsbidraget ska familjen själv få en möjlighet att välja omsorg för sitt barn. Partiet anser även att det tidigare juridiska äktenskapsbegreppet skulle bibehållas, och var emot införandet av samkönat äktenskap. Äldreomsorgen har alltid varit en viktig fråga för partiet, där man har lyft upp de äldres rätt till ett värdigt liv som ledstjärnan. De vill till exempel att de äldre lättare ska kunna få välja om de vill bo kvar hemma eller om de ska bo på ett äldrehem och att en lägsta standard för vad en boende på äldreboende kan kräva. Inom företagspolitiken vill de bland annat sänka arbetsgivaravgifterna för företagen. Under valet 2006 profilerade de sig starkt för sänkt bensinpris[6][7] och för slopad fastighetsskatt. De lyckades till slut att påverka de övriga partierna inom alliansen till att avskaffa fastighetsskatten. Den togs bort den 1 januari 2008.[8] Inom barnomsorgen har Kristdemokraterna drivit en fråga om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag, samt även en barnomsorgspeng så att föräldrar kan välja olika former av barnomsorg.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Bildandet och de tidiga åren[redigera | redigera wikitext]

1956 bildades gruppen Kristet Samhällsansvar (KSA) för att lyfta fram kristna kandidater och värderingar, men så småningom växte bland flera företrädare, av vilka Lewi Pethrus var den mest pådrivande, fram en idé att grunda ett kristligt parti. En bidragande orsak var 1963 års förslag till ny gymnasiereform där kristendomsämnet skulle skäras ned mycket kraftigt. Trots en namninsamling som gav 2,1 miljoner underskrifter, vilket var Sveriges största namninsamling genom tiderna sett till befolkningsantal, så drevs förslaget igenom i riksdagen vilken skapade mycket kritik

Partiet bildades som föreningen Kristen Demokratisk Samling den 20 mars 1964. Den 15 april samma år konstituerades föreningen som ett parti och Birger Ekstedt valdes till partiordförande.

Efter att Ekstedt avlidit 1972 valdes Alf Svensson på rikstinget 1973 till ny partiordförande.

Valsamverkan med Centerpartiet[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Centern (valsamverkan)

1985 hade Kristen demokratisk samling (KDS) en valsamverkan med Centerpartiet som innebar att man gick fram med egna listor men under den gemensamma beteckningen Centern. Tanken med samarbetet var att KDS skulle kunna kringgå fyraprocentsspärren och ta sig in i riksdagen och att borgerligheten med KDS draghjälp kunde få en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Samverkan kritiserades därför inte oväntat från socialdemokratiskt håll. Valet blev i en bemärkelse en framgång för KDS, man fick in Alf Svensson i riksdagen och därmed sin första riksdagsledamot som blivit invald för partiet. Dock fick man inte riksdagsledamöter i proportion till den andel röster som tillfallit Kds inom ramen för den gemensamma valbeteckningen vilket man inom partiet ansåg sig varit lovad, och en stor del av partiets ledning ansåg sig därmed ha tjänat mindre på samarbetet än vad man gav till Centerpartiet i form av nya röster.

Riksdagsinträdet och vidare[redigera | redigera wikitext]

1987 bytte partiet namn till Kristdemokratiska Samhällspartiet (KdS). 1991 kom KdS över 4 %-spärren och kom in i riksdagen. Samtidigt bildade borgerligheten Regeringen Carl Bildt där KdS fick tre statsråd. I riksdagsvalet 1994 var partiet nära att åka ur riksdagen, men höll sig kvar med ett valresultat bara något över fyraprocentsspärren. 1995 bytte partiet namn till det nuvarande. Från och med valet 2006 sitter Kristdemokraterna återigen i regeringen med tre statsråd.

Som en kuriositet kan nämnas att riksdagsledamoten Dagmar Heurlin under pågående mandatperiod lämnade Högerpartiet (nuvarande Moderaterna) i maj 1968 och gick med i KDS. Även om hon formellt sett då var Partilös, en så kallad "Politisk vilde", i riksdagen kan hon därmed göra anspråk på att vara "den första KDS:aren i riksdagen" fram till riksdagens upplösning i oktober samma år.

Nutid[redigera | redigera wikitext]

År 2004, efter mer än trettio år som partiledare, avgick Alf Svensson till förmån för värmlänningen Göran Hägglund.

Partiet hade vid årsskiftet 2005/2006 totalt 24 202 medlemmar (2004/2005 24 479 medlemmar) och finns representerat i i stort sett alla kommuner och landsting.

Kristdemokraterna deltar i Allians för Sverige som bildade regering tillsammans efter riksdagsvalet 2006. I regeringen Reinfeldt fick Kristdemokraterna tre ministrar: Göran Hägglund, Socialminister, Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister, Mats Odell, Kommun- och finansmarknadsminister. Efter riksdagsvalet 2010 satt Göran Hägglund och Maria Larsson kvar, medan Mats Odell blev gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen och Stefan Attefall gick in som ny minister med titeln Civil- och bostadsminister. Maria Larsson bytte samtidigt titel till Barn- och äldreminister.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Partiets organisation består av tre nivåer; lokalavdelning, distrikt och riksorganisation. Medlemsinflytande utövas direkt av medlemmarna på lokalavdelningsnivå och av de ombud som medlemmarna utser för distrikts- och riksorganisationsnivå.

För varje nivå finns en styrelse som förutom de valda styrelsemedlemmarna innehåller representanter för de associerade förbunden, främst Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Kontroverser[redigera | redigera wikitext]

Kristdemokraterna har bland annat av RFSL blivit kritiserade för att vara motståndare till utökade rättigheter för homosexuella.[9][10][11] Kristdemokraterna försvarat sina åsikter och enligt principprogrammet ser man dessa frågor ur ett barnperspektiv i stället för som frågor relaterat främst till sexuell läggning. Partiet säger också som svar på RFSL:s kritik att man jobbar hårt mot diskriminering av alla grupper i samhället.[12] Erik Slottner, öppet homosexuell och KDU:s tidigare ordförande, hoppades att valet av honom till ordförande i ungdomsförbundet skulle bidra till att motverka den sorts kritik mot partiet.[13][14] Slottner tvingades dock avgå efter ett år som ordförande efter att ha förlorat medlemmarnas förtroende,[15][16] och återgick till sin tjänst i kristdemokraternas riksdagskansli. Han är numera gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms kommun.

Kristdemokratiska politiker[redigera | redigera wikitext]

Göran Hägglund (partiledare och socialminister i regeringen Reinfeldt).

Partiordförande[redigera | redigera wikitext]

1964-1972 Birger Ekstedt
1973-2004 Alf Svensson
2004- Göran Hägglund

I januari 2015 meddelade Göran Hägglund att han ska avgå som partiledare för Kristdemokraterna vid ett extrating under våren 2015.[17]

Förste vice partiordförande[redigera | redigera wikitext]

1964-1968 Lewi Pethrus, därefter "hedersordförande"
1968-1979 Åke Gafvelin
1979-1982 Ernst Johansson
1982-1985 Maj-Lis Palo
1985-1993 Jan Erik Ågren (riksdagsledamot 1991-1994)
1993-2003 Inger Davidsson
2003- Maria Larsson

Andre vice partiordförande[redigera | redigera wikitext]

1965-1976 Sven Enlund
1976-1979 Jona Eriksson
1979-1982 Maj-Lis Palo
1982-1987 Stig Nyman (landstingsråd 1991-1994, 1998-2002, 2006-)
1987-1989 Rose-Marie Frebran (riksdagsledamot 1991-2002)
1989-1990 Britt-Marie Laurell
1990-1993 Ingrid Näslund (riksdagsledamot 1991-2000)
1993-2003 Anders Andersson (landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län 2002-2006)
2003-2004 Göran Hägglund
2004-2012 Mats Odell
2012- David Lega

Partisekreterare[redigera | redigera wikitext]

1964-1972 Bertil Carlsson
1972-1978 Stig Nyman (landstingsråd 1991-1994, 1998-2002)
1978-1985 Per Egon Johansson
1985-1989 Dan Ericsson (riksdagsledamot 1991-2000)
1989-1991 Inger Davidson
1991-1993 Lars Lindén (riksdagsledamot 2002-2008)
1993-1994 Dan Ericsson (riksdagsledamot 1991-2000)
1994-2002 Sven Gunnar Persson (riksdagsledamot 2002-2008)
2002-2006 Urban Svensson
2006-2010 Lennart Sjögren
2010- Acko Ankarberg Johansson

Gruppledare i riksdagen[redigera | redigera wikitext]

1991-2002 Göran Hägglund
2002-2010 Stefan Attefall
2010-2012 Mats Odell
2012- Emma Henriksson

Statsråd från Kristdemokraterna i olika regeringar[redigera | redigera wikitext]

Regeringen Bildt

1991-1994 Alf Svensson (biståndsminister)
1991-1994 Inger Davidsson (civilminister)
1991-1994 Mats Odell (kommunikationsminister),

Regeringen Reinfeldt

2006-2010 Mats Odell (kommun- och finansmarknadsminister)
2006-2014 Maria Larsson (äldre- och folkhälsominister till 2010, därefter barn- och äldreminister)
2006-2014 Göran Hägglund (socialminister)
2010-2014 Stefan Attefall (civil- och bostadsminister)

Andra kända svenska kristdemokrater[redigera | redigera wikitext]

Valresultat[redigera | redigera wikitext]

År 1964 1966 1968 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014
Riksdagsval 1,8 % * 1,5 % 1,80 % 1,75 % 1,36 % 1,39 % 1,87 % 2,6 %** 2,94 % 7,14 % 4,1 % 11,77 % 9,15 % 6,59 % 5,60 % 4,57 %
Landstingsval * 1,8 % * 1,9 % 2,1 % 1,9 % 2,0 % 2,4 % 2,0 % 3,1 % 7,0 % 3,7 % 10,0 % 8,2 % 6,65 % 5,07 % 5,17 %
Kommunval * * * 1,8 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,0 % 2,8 % 5,8 % 3,2 % 8,0 % 7,1 % 5,8 % 4,36 % 3,98 %

* - Denna typ av val inträffade inte det berörda året på grund av differentierade valår.

** - Valteknisk samverkan med Centerpartiet under namnet Centern, och därmed inget eget resultat. Siffran är den andel röstsedlar med KDS-kandidater som avlades under den gemensamma beteckningen.

Kd val riksdag.png

Resultat i riksdagsval per kommun[redigera | redigera wikitext]

Resultat i riksdagsvalet 2010 på kommunnivå

Kristdemokraterna har ända sedan grundandet haft sitt starkaste fäste i Jönköpings läns valkrets och då främst i det område som brukar kallas Svenska bibelbältet. Detta är ett område med en stark kyrklig tradition och en djupt rotad kristen tro. Detta har helt naturligt lett till att kristdemokraterna är starka i dessa områden, då de anses ta vara på de kristna värdena. I kommunerna Sävsjö, Gnosjö, Aneby och Vaggeryd har detta lett till ett mycket starkt stöd. Röstsiffrorna för kristdemokraterna i dessa kommuner uppgår till nära eller över 25 % av rösterna, vilket leder till att de får mycket starkt inflytande.

I regeringsställning[redigera | redigera wikitext]

Mats Odell, var minister i båda regeringarna; kommunikationsminister 1991-1994 och kommun- och finansmarknadsminister 2006-2010

Kristdemokraterna gjorde sitt intåg i riksdagen på egen hand 1991 och blev samtidigt ett regeringsparti, en regering som satt fram till valet 1994. Sedan 2006 är partiet åter i regeringsställning och har därmed varit i regeringsställning under 8 av sina 20 år i riksdagen.

Regeringar med Kristdemokraterna[redigera | redigera wikitext]

 1. Regeringen Bildt 1991-1994
 2. Regeringen Reinfeldt 2006-2014

Båda regeringarna som Kristdemokraterna ingått/ingår i har varit koalitionsregeringar där Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna ingått och där Moderaterna innehaft statsministerposten.

Kristdemokratiska reformer[redigera | redigera wikitext]

 • 1994 Statligt Vårdnadsbidrag (slopat efter Socialdemokraternas valseger samma år)
 • 1994 Skolan får en Värdegrund från och med den nya läroplanen Lpo94
 • 2008 Vårdnadsbidraget återinförs genom att kommunerna får möjlighet att införa det på kommunal nivå

Se även[redigera | redigera wikitext]

Associerade förbund[redigera | redigera wikitext]

Övriga sidoorganisationer[redigera | redigera wikitext]

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Kristdemokratiska ledarsidor[redigera | redigera wikitext]

Kristdemokraterna äger, via Samhällsgemenskaps Förlags AB , tidningen Kristdemokraten. Partiet utgav tidskriften Kristdemokratisk Debatt mellan åren 1992 och 2003.[18]

Två svenska dagstidningar betecknar sig som kristdemokratiska, se Listan över kristdemokratiska tidningar.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ SD, V och MP lockar medlemmar”. TT. 2014-01-10. http://tt.se/. 
 2. ^ http://www.kristdemokraterna.se/OmOss
 3. ^ ”Fördelning av mandat och fastställelse av vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare i valet till Europaparlamentet 2014” (pdf). Beslutsprotokoll. Valmyndigheten. 30 maj 2014. http://www.val.se/val/ep2014/slutresultat/E/rike/index.htm. Läst 3 juni 2014. 
 4. ^ [a b] ”Ideologi”. Vår Politik. Kristdemokraterna. http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Ideologi.aspx. Läst 12 oktober 2008. 
 5. ^ ”Vitsippan i Kristdemokraternas logotype”. Kristdemokraterna Alingsås. http://www.alingsas.kristdemokraterna.se/web-Alingsas-content/web-Alingsas-nyheter/S02780A11. Läst 12 oktober 2008. 
 6. ^ www.kristdemokraterna.se
 7. ^ www.kristdemokraterna.se
 8. ^ Dagens Nyheter 3 april 2007
 9. ^ http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13512160.asp
 10. ^ ”Kd motarbetar homosexuella”, Aftonbladet, 2006-07-31
 11. ^ Uttalande befäster negativ kd-syn på homosexualitet, RFSL
 12. ^ http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Principprogram/Kapitel4.aspx#Familjepolitik
 13. ^ Bögfaktorn, svt.se
 14. ^ KDU valde bög till ny ordförande, Sylvester, 2004-05-21
 15. ^ Erik Slottner tvingades avgå Sylvester, 2005-05-06
 16. ^ "De knivhögg mig i ryggen", Aftonbladet, 2005-05-06
 17. ^ SvD (29 januari 2014). ””Hägglund avgår””. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/direkt-fran-kds-presskonferens_4291815.svd. Läst 29 januari 2014. 
 18. ^ Kristdemokratisk debatt.. Stockholm: Civitas. 1992-2003. Libris 8264774 

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

 • Arbøl, Niels; Svensson Ingvar (1986). Kristdemokraterna - en världsrörelse. Stockholm: Samhällsgemenskap. Libris 7744830. ISBN 91-85036-22-6 
 • Ekstedt, Birger (1970). Kristen demokratisk samling - en politisk nödvändighet.. [Solna]: Samhällsgemenskaps förl. Libris 740828 
 • Hjorth Attefall Cecilia, red (2004). Partiet som lyfte: 40 år med svensk kristdemokrati : 1964-2004. Stockholm: Samhällsgemenskaps förl. Libris 9411162. ISBN 91-85036-52-8 (inb.) 
 • Johansson, Göran V. (1985). Kristen demokrati på svenska: studier om KDS tillkomst och utveckling 1964-1982 = [Christian democratic parties and Christian democracy]. Bibliotheca historica Lundensis, 0519-9700 ; 59. Malmö: LiberFörlag/Gleerup. Libris 7270934. ISBN 91-40-05103-X 
 • Lindfelt, Erik (1991). Moralpartiet: en bok om KDS. Stockholm: Carlsson. Libris 7666016. ISBN 91-7798-433-1 
 • Nilsson, Torbjörn (2010). ”Tron bar in i politiken”. Populär historia (nr. 6): sid. s. 38-41. ISSN 1102-0822. 
 • Olsson, Bernt (2004). Upprinnelsen: om Kristdemokraternas första tid i Sverige. Stockholm: Samhällsgemenskap. Libris 9566982. ISBN 91-85036-56-0 (inb.) 
 • Sandström, Allan (1979). KDS, partiet bakom fromhetsvallen. LT pocket, 99-0117456-2. Stockholm: LT. Libris 7252293. ISBN 91-36-01329-3 
 • Sjöstedt Erik, red (2009). FFFF: frihet, familj, flit, företagsamhet : en ny kristdemokrati : inspirationsbok. Lidingö: Ett Till förlag. Libris 11478204. ISBN 978-91-978245-0-7 
 • Svensson, Alf (1984). I tiden: från motvind till uppvindar. Stockholm: Samhällsgemenskap. Libris 7744825. ISBN 91-85036-10-2 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]