Wikipedia:CamelCase

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Engelska språket använder ibland ett sätt att blanda versaler och gemener i skrift, ett sätt som kallas CamelCase (KamelNotation). Detta är i sig självt främmande för svenska språket, då det är tillåtet på svenska att bilda nya sammansatta ord utan bindestreck, mellanslag eller annan markering av orddelarna. Emellertid förekommer det ibland i namn på datorprogram, webbplatser och i engelska lånord. Det finns även för vissa registrerade firmanamn, organisationsnamn och varumärken, ibland används det där för att synas bättre ur marknadsföringssynpunkt.

Svenska språknämnden rekommenderar normalisering av camelcase och annan avvikande versalisering, så att organisationsnamn och varumärken (förutom vid icke uttalbara akronymer) har stor initialbokstav och små bokstäver i övrigt. Massmedia efterföljer i allmänhet denna rekommendation.

Enligt Wikipedia:Artikelnamn bör namn normaliseras, men avvikande form som är registrerade som varumärken bör presenteras i ingressen.

Komplicerade fall[redigera | redigera wikitext]

Normalisering som innebär särskrivning eller ändrad stavning[redigera | redigera wikitext]

Längre diskussioner kan inträffa på Wikipedia vid normalisering som kräver att man lägger till eller tar bort mellanslag eller skiljetecken. Detta kan skapa problem när man söker efter begreppet i databaser och register. Exempelvis rekommenderade svenska språknämnden tidigare att TeliaSonera normaliseras till Telia Sonera, något som ännu inte har fått stort genomslag i litteraturen men förekommer i enstaka källor. Normalisering av E.ON till Eon praktiseras inte alltid i media. I dessa fall är det viktigt att Wikipediaartikeln uppger såväl det registrerade företagsnamnet eller varumärket som rekommenderat skrivsätt enligt svenska regler. Om ett skrivsätt är vanligt i trovärdiga källor bör artikeln nämna detta. Vilket av skrivsätten man väljer som artikelnamn måste vara en diskussion från fall till fall.

Datorprogram, webbplatser, IT-begrepp[redigera | redigera wikitext]

Camelcase måste ibland av praktiska skäl kunna användas i datorprograms källkod, exempelvis i funktionsnamn och variabelnamn, och är vanligt förekommande inom IT-branschen. I svensk fackpress normaliserar man i allmänhet datorprograms namn, men inte alltid namn på webbplatser, funktioner, kodbibliotek och filer, eftersom dessa kan vara skiftlägeskänsliga. Normalisering av artikelnamn för datorprogram har i dagsläget (mars 2011) inte kommit särskilt långt på svenskspråkiga Wikipedia, men arbete pågår.

Argument[redigera | redigera wikitext]

Argument för CamelCase[redigera | redigera wikitext]

  • Vissa företag, musikgrupper etc. vill behålla samma ordbild som i sin logotyp, till exempel IKEA och HammerFall, och bör därför få göra det.
  • Det blir mer som en logotyp, vilket gör det lättare att snabbt känna igen namnet, till exempel Ipad och iPad.
  • Man kan göra omdirigeringar från en enklare stavning, till exempel Hammerfall.
  • iPad och Aftonbladet är lika mycket "smygreklam", eftersom båda följer företagets egna skrivsätt.

Argument mot CamelCase[redigera | redigera wikitext]

  • Mediespråksgruppen och Svenska språkrådet rekommenderar att sådana skrivsätt inte bör användas om de inte krävs för att ordvitsar ska gå fram.
  • Fackpress (även inom IT) och dagspress normaliserar ofta camelcase.
  • Eftersom camelcase oftast påminner om en logotyp och ger extra uppmärksamhet kan det tolkas som att Wikipedia gör reklam för företaget på bekostnad av andra företag.
  • Avvikande versalisering kan göra texten mer svårläst och stolpig.
  • Om företag skall få bestämma precis hur deras namn ska skrivas, finns risken att det missbrukas, till exempel alMäNnA bAnkEN (inte att förväxla med Allmänna banken). Dock skulle det inte gå att registrera två så lika varumärken eller bolagsnamn.
  • Det blir svårt för gemene man att komma ihåg hur riktiga stavningen ska se ut: "Var det alMäNnA bAnkEN eller alMänNa bAnkEN - vi kan rimligtvis inte ha omdirigeringar från alla möjliga felstavningar