Centerpartiets ungdomsförbund

Från Wikipedia
Centerpartiets ungdomsförbund
CUF logo Primär.png
Information
Förbunds­ordförandeCaroline von Seth
General­sekreterareLinnea Andersson
Historia
Grundat1917/1919
HuvudkontorStora Nygatan 4, Stockholm
Antal medlemmar1 411 (bidragsgrundade medlemmar enligt MUCF 2019)[1] (7:e)
Ideologi(er)Liberalism
Socialliberalism
Marknadsliberalism
Grön liberalism
Struktur
ModerpartiCenterpartiet
Närstående organisationCenterkvinnorna
Centerstudenter
Internationellt samarbetsorganInternational Federation of Liberal Youth (IFLRY)
Europeiskt samarbetsorganLiberal Youth Movement of the European Community (LYMEC)
Nordiskt samarbetsorganNordiska Centerungdomens Förbund (NCF)
Övrigt
Webbplatswww.cuf.se

Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) är Centerpartiets ungdomsförbund. Förbundet grundades som ett ungdomsförbund för Jordbrukarnas Riksförbund 1917. 1919 bildades en förbundsorganisation under namnet Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund (SLU) som antog rollen som ungdomsförbund för både Bondeförbundet och Jordbrukarnas Riksförbund, dessa partier gick sedan samman.

Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund nådde 1948 ett medlemsantal på 115 544 personer och var då ett av de största politiska ungdomsförbunden i västvärlden. 1962 bytte man namn till Centerns Ungdomsförbund och 2004 ändrades formellt namnet till Centerpartiets Ungdomsförbund eftersom beteckningen Centern inte längre officiellt användes som namn för partiet. Namnet Centerpartiets Ungdomsförbund användes dock sedan flera år tillbaka inom ungdomsförbundet.

På 1970-talet stod CUF till vänster och politiken karakteriserades av politiska motståndare som Åsa-Nisse-marxism. Officiellt tog man på denna tid avstånd från samtliga tre klassiska ideologier socialism, liberalism och konservatism. På 1980- och 1990-talen kallade man sin ideologi ekohumanism, men från och med millennieskiftet närmade man sig alltmer liberalismen, som man sedermera officiellt kom att bekänna sig till, dock med en miljöagenda. På förbundsstämman 2011 beslutade man att kalla sig gröna liberaler.

CUF:s medlemstidning hette länge Ung Center (tidigare SLU-bladet) men bytte senare namn till Verto. Den gav även ut Centerrörelsens idé- och debattidskrift Politisk tidskrift där medlemmar och intresserade kunde skriva insändare och artiklar. Idag ges inte någon medlemstidning ut längre.

Historia[redigera | redigera wikitext]

1910-talet[redigera | redigera wikitext]

Minnessten över bildandet av SLU.
Minnessten över bildandet av Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund på Skyttekullsvägen i Läckeby

Den första lokalavdelningen av SLU (Svenska landsbygdens ungdomsförbund, sedermera CUF) bildades den 26 augusti 1917 i Läckeby som ungdomsorganisation till ett av de två bondepartierna, Jordbrukarnas Riksförbund. I november samma år bildades den andra avdelningen, Gårdsby SLU i Kronobergs län. I Jönköping bildades under 1918 och 1919 åtta SLU-avdelningar. I Halland startades sju avdelningar. I maj 1919 bildades det första SLU-distriktet: Jönköpings län. Samma år, 1919 i juni, bildades i Nässjö en riksorganisation: Svenska landsbygdens Ungdomsförbund. Antalet medlemmar var 1 800.

1920-talet[redigera | redigera wikitext]

Antalet medlemmar i april 1920 var 3 145. Bildandet av ett riksförbund gav utdelning i ökad aktivitet och medlemstillströmning. Aktiviteten ökade även på grund av att 1920 var ett valår. Valkampanjen bedrevs tillsammans med Jordbrukarnas riksförbund. 1921 slogs Jordbrukarnas riksförbund samman med Bondeförbundet. I juli 1921 erbjöd sig SLU att bli den sammanslagna organisationens ungdomsförbund. Bondeförbundet antog SLU:s erbjudande och vid 1922 års förbundsstämma i Leksand blev SLU officiellt Bondeförbundets ungdomsorganisation. SLU antog också Bondeförbundets partiprogram såsom sitt eget.

1930-talet[redigera | redigera wikitext]

1930-talet inleddes med strider om vilken färg som skulle symbolisera SLU. Efter heta debatter antog 1930 års stämma grönt som huvudfärg. 1932 hölls det första rikstinget på Kolsnäsudden i Sunne; där medverkade nobelpristagaren Selma Lagerlöf som höll ett offentligt tal till folket. Året därpå deltog prins Carl på rikstinget som bevistades av cirka 30 000 människor, då i halländska Okome. 1933 gavs Landsbygdens Jul ut för första gången. Förslaget om en jultidskrift kom från Ingrid Brodén i Delsbo.

1931 hade SLU 27 788 medlemmar. 1937 var medlemsantalet uppe i 73 888. SLU:s medlemsantalsmässiga storhetstid började på 1930-talet. 1939 och 1940 deltog SLU i insamlingar för Finland under vinterkriget.

1940-talet[redigera | redigera wikitext]

1941 grundades tidningen Politisk tidskrift (PT), som fortfarande ges ut. 1944 tog förbundet initiativet till bildandet av Bygdegårdarnas riksförbund. 1946 bildades ett studentförbund, som lades ned i kölvattnet av vänstervågen 1968-70. Men senare återuppstod förbundet under namnet Centerpartiets Högskoleförbund (CHF), idag Centerstudenter. Efter en insamling av pengar bland medlemmarna köpte SLU Mems slott utanför Söderköping 1948 för att använda detta som förbundets kursgård. Medlemsantalet var nu uppe i över 115 000. Detta år hölls också det första Riksmästerskapet i (Orientering). Sammanlagt deltog cirka 4 000 personer varav 151 gick till riksfinalen.

1950-talet[redigera | redigera wikitext]

Den första teatertävlingen på riksnivå hölls. Utgången blev delad första plats mellan Forsa avdelnings amatörlag i Gävleborg och Söderåkra avdelning i Kalmar. 1953 bildade SLU tillsammans med SLS förbundet Vi Unga. 1958 startades Nordisk Nutidsorientering, även kallad NoNu. Detta år slog också förbundet en rad rekord. Sammanlagt genomfördes 9 364 tävlingar, kurser, studieutflykter, försök och utställningar med totalt 112 607 deltagare.

1960-talet[redigera | redigera wikitext]

Solidaritet med omvärlden hade ända sedan förbundets insamling till det finska vinterkriget varit en viktig del av verksamheten. Totalt samlades det in 380 000 kronor under 1961, vilket blev underlaget till CUF:s utlandsfond, idag kallad CUF:s solidaritetsfond. 1962 var det stora året då förbundet bytte namn från SLU (Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund) till CUF (Centerns Ungdomsförbund). År 1963 startades Backo-projektet i Etiopien dit CUF skickade volontärer och byggde upp en jordbruksskola.

1970-talet[redigera | redigera wikitext]

Det tidiga 1970-talet kännetecknades av en stark ideologisk utveckling i samhället, kallad den "Gröna vågen". CUF lanserade på 1973 års förbundsstämma "lokalsamhällestanken". CUF tog också ställning för Vietnam och mot USA. Den senare delen av 1970-talet dominerades av kampen mot kärnkraften.

1980-talet[redigera | redigera wikitext]

CUF utvecklade miljöpolitiken till en huvudfråga. Det handlade bland annat om att bygga en politik och en opinion för en "Livsstil för överlevnad". Under 1980 års stämma i Sollefteå försökte man slå världsrekordet i halsduksstickning. 1986 startades en egen skivklubb för att ge möjlighet för unga band att få in en fot i musikbranschen.

1990-talet[redigera | redigera wikitext]

CUF antog 1992 ekohumanismen som sin grund för politiken. Året därpå valdes den första kvinnan till förbundsordförande för CUF, Kristina Jonäng, som då hette Kristina Hansson. Under den ekonomiska krisen i Sverige i början av 90- talet var CUF aktiva. Flera år i rad skrev CUFs ledning egna förslag till en statsbudget för att visa på att det behövdes en annan ekonomisk profil i svensk politik, som tog större ansvar för miljön genom ökade koldioxidskatter och större ekonomiskt ansvar genom att snabbare betala av på statsskulden. CUF var skriva i EU-debatten som i leddes i Sverige redan kring 1990. CUF uttalade sig kritiskt till EU i samband med krisuppgörelsen i början av 90- talet då ansökan om EU- medlemskap skrevs in i uppgörelsen för att dämpa svårigheterna i ekonomin. En majoritet av CUFs medlemmar var emot ett svenskt medlemskap vid den tiden och CUF drev vid EU-omröstningen en nej-kampanj. Förutom EU-frågan och debatten om Sveriges ekonomi var frågan om Öresundsbron dominerande i CUF. CUF ifrågasatte nyttan med en bro på bredaste stället över Öresund. CUF var också kritiska utifrån miljösituationen i Östersjön samt utifrån beräknade kostnader för bron. Under 90-talet började frågan om Mems slott diskuteras på allvar. I ett krympande förbund blir det svårare att bära ägaransvaret för en kursgård. 1997 såldes Mems slott.

2000-talet[redigera | redigera wikitext]

Resan högerut ledde fram till en allians med de tre övriga borgerliga ungdomsförbunden. Inför EMU-omröstningen 2003 följde dock CUF moderpartiets ställningstagande mot EMU, till skillnad från de övriga borgerliga ungdomsförbunden vilka tog ställning för ett medlemskap. 2004 bytte förbundet namn från Centerns Ungdomsförbund till Centerpartiets Ungdomsförbund. Några kontroversiella beslut var att man 2007 blev för månggifte och att man 2009 tog ställning för att avskaffa sexköpslagen. 2009 beslöt CUF:s förbundsstyrelse att förorda ett samgående mellan Centerpartiet och Folkpartiet Liberalerna.[2][3][4]

2010-talet[redigera | redigera wikitext]

Vid förbundsstämman 2010 lanserade CUF sin valkampanj inför Valet 2010. Kampanjen hette "Arbetsmarknaden är ett jävla skämt",[5] och syftade på ungdomars svårighet att komma in på arbetsmarknaden. Under samma kampanj lanserades CUF:s egen arbetsförmedling, den webbaserade cirkusen.com. CUF har under senare år lanserat tre nya kampanjer, en 2015 kallad Grön liberal, en annan 2016 som hette Den svenska drömmen och deras senaste som lanserades 2017 och gick under benämningen "Livets hårda skola"..

Förbundsordföranden[redigera | redigera wikitext]

Förbundsordföranden väljs av förbundstämman och är förbundets främsta ansikte utåt, högsta organisatoriska och politiska ledare samt ledamot i Centerpartiets partistyrelse.

Förbundsordföranden leder, ansvarar för och utvecklar förbundets arbete, politik och organisation.

Förbundsordförande[redigera | redigera wikitext]

1:a vice förbundsordförande[redigera | redigera wikitext]

2:e vice förbundsordförande[redigera | redigera wikitext]

3:e vice förbundsordförande[redigera | redigera wikitext]

Posten upphörde 2014

Generalsekreterare[redigera | redigera wikitext]

CUF:s generalsekreterare, innan 2008 kallade förbundssekreterare, är organisationens högsta tjänsteman och utses av dess förbundsstyrelse.

Generalsekreteraren har en adjungerad plats i förbundsstyrelsen och verkställande utskottet, och fungerar som föredragande sekreterare vid dess sammanträden.

Generalsekreterare[redigera | redigera wikitext]

Förbundsstämmor[redigera | redigera wikitext]

Mellan 1919 och 1929 hölls förbundsstämmorna vartannat år.[7] 1919 Nässjö, 1921 Nässjö, 1923 Växjö, 1925 Stockholm, 1932 Sunne, 1944 Vänersborg, 1948 Visby, 1949 Falun, 1953 Katrineholm, 1971 Halmstad, 1972 Växjö, 1973 Luleå, 1974 Lidköping, 1975 Sundsvall, 1976 Ystad, 1977 Karlstad, 1978 Eskilstuna, 1979 Jönköping, 1980 Sollefteå, 1981 Ronneby, 1982 Örebro, 1983 Vänersborg, 1984 Umeå, 1985 Norrköping, 1986 Uppsala, 1987 Borgholm, 1988 Bollnäs, 1989 Borås, 1990 Hässleholm, 1991 Uddevalla, 1992 Visby, 1993 Falkenberg, 1994 Falun, 1995 Östersund, 1996 Växjö, 1997 Haparanda, 1998 Sunne, 1999 Jönköping, 2000 Skövde, 2001 Västervik, 2002 Helsingborg samt extrastämma i Sollentuna, 2003 Umeå, 2004 Västerås, 2005 Sunne, 2006 Örebro, 2007 Kalmar, 2008 Jönköping, 2009 Östersund, 2010 Stockholm, 2011 Uddevalla, 2012 Umeå, 2013 Helsingborg, 2014 Lidingö, 2015 Gideå, 2016 Kungsbacka, 2017 Huskvarna, 2018 Malmö, 2019 Mora, 2020 Digitalt med anledning av Coronaviruspandemin, 2021 Digitalt med anledning av Coronaviruspandemin samt extrastämma i Mölndal, 2022 Karlstad, 2023 Hudiksvall.

Distrikt[redigera | redigera wikitext]

CUF är indelat i 21 distrikt; dessa leds av en distriktsstyrelse där distriktsordförande samlar verksamheten. Distrikten består i sin tur ofta av ett antal avdelningar.

 • CUF Blekinge
 • CUF Dalarna
 • CUF Gotland
 • CUF Gävleborg
 • CUF Halland
 • CUF Jämtlands län (före 2013 CUF Jämtland-Härjedalen)
 • CUF Jönköpings
 • CUF Kalmar
 • CUF Kronoberg
 • CUF Norrbotten
 • CUF Skåne
 • CUF Storstockholm
 • CUF Södermanland
 • CUF Uppsala
 • CUF Värmland
 • CUF Västerbotten
 • CUF Västernorrland
 • CUF Västmanland
 • CUF Västra Götaland (före 2013 uppdelat på distrikten, Göteborg, Nordvästra Götaland, Skaraborg och Sjuhärad)
 • CUF Örebro
 • CUF Östergötland

CUF Dalarna[redigera | redigera wikitext]

Distrikt omfattar Dalarnas län, tidigare Kopparbergs län. Bland ordförandena genom åren kan nämnas bland annat Sofia Karlsson och Karin Johannson (dotter till riksdagsledamoten Kenneth Johansson).

Nuvarande distriktsordförande heter Lina Jarl. Distriktet är även representerat i förbundsstyrelsen genom tidigare distriktsordförande Linus Karlén från Söderbärke som valdes in vid förbundsstämman 2021.

CUF Gävleborg[redigera | redigera wikitext]

Distrikt i Gävleborgs län. Under 2000-talet har CUF Gävleborg växt sig till ett av de starkaste inom CUF. Förutom stort inflytande vid förbundets stämmor har distriktet även lyckats få ett betydande utrymme i media. Distriktet leds idag av Stina Larsson som har posten som ordförande.

CUF Halland[redigera | redigera wikitext]

Distrikt i Hallands län. Ett av de äldsta och 2012 det största distriktet. Ordförande är Maja Lagerstedt. Distriktet har under 2012 och 2013 haft en lokal kampanj för att sänka åldersgränsen på Systembolaget till 18 år.[8]

CUF Jönköping[redigera | redigera wikitext]

Distrikt i Jönköpings län. Jönköpings distrikt är ett av CUF:s största och medlemmarna är aktiva på förbundens aktiviteter såsom förbundsstämman. Ordförande är Gustav Malm sedan 2021.

CUF Gotland[redigera | redigera wikitext]

Distrikt i Gotlands län som är en region (både kommun och landsting). CUF Gotland låg vilande fram tills 2016 då distriktet åter aktiverades. Nuvarande distriktsordförande är Sofia Persson.

CUF Skåne[redigera | redigera wikitext]

Distrikt i Skåne län. Distriktet är ett av förbundets största och har 5 avdelningar; CUF Helsingborg, CUF Lund, CUF Malmö, CUF Nordöstra Skåne och CUF Österlen. Ordförande är Erik Ovesson.

CUF Storstockholm[redigera | redigera wikitext]

Tidigare känt som SLU Stockholm, senare Storstockholms centerungdom, i dagligt tal kallat CUF Stockholm. Sedan beslut om namnbyte fattats vid distriktsstämman 2011 är distriktets officiella namn CUF Storstockholm. Distriktet bildades 1931 på initiativ av Otto Wallén[9] som även blev distriktets förste ordförande. Distriktet omfattar hela Stockholms län. I CUF Storstockholm finns flera lokalavdelningar: CUF Norrort, CUF Nacka/Värmdö och CUF Stockholm stad. Ordförande är Albin Schlegel Åberg.

Ordförande[redigera | redigera wikitext]

 • 2007 - 2009 Gabriel Bergin
 • 2009 - 2009 Simon Sjöhage (då Lundberg)
 • 2009 - 2011 Tobias Gillberg
 • 2011- 2013 Simon Palme
 • 2013 - 2014 Sara Andersson
 • 2014 - 2015 Märta Martin Åkesson
 • 2015 - 2017 Mathilda Laestadius
 • 2017 - 2020 Caroline von Seth
 • 2020 - 2021 Réka Tolnai
 • 2021 - 2022 Jonathan Lindkvist
 • 2022 - (nuvarande) Albin Schlegel Åberg

Politik[redigera | redigera wikitext]

1980-talet[redigera | redigera wikitext]

Distriktet startade under 1980-talet en svensk version av kampanjen Rör inte min kompis tillsammans med Stockholms läns SSU distrikt.

2000-talet[redigera | redigera wikitext]

Under 2000-talet demonstrerade och kampanjade man under parollen Bevara Sverige Blandat, vilket skulle ses som en motkraft till Bevara Sverige Svenskt. Folkpartiet kritiserades för rivningen av badet i Aspudden och deras ställningstagande mot att inte bygga höga hus i Stockholms stad vilket man menade missgynnade både miljön och den individuella friheten.[10][11]

2010-talet[redigera | redigera wikitext]

2010 fördömde distriktet Israels agerande mot Ship to Gaza och man uttalade sig även till förmån för satsningar på förnyelsebar energi istället för motstånd till kärnkraft.[12] En av distriktets dåvarande profiler, Elias Giertz, utmanade Mona Sahlin på debatt vilket hon avvisade.[13] Distriktet kritiserade även Miljöpartiet för deras politik.[14]

CUF Södermanland[redigera | redigera wikitext]

Distrikt i Södermanlands län. Nuvarande ordförande är May Altizini.

CUF Uppsala län[redigera | redigera wikitext]

CUF Uppsala län är ett distrikt som omfattar hela Uppsala län. Nuvarande ordförande sedan 2022 är Kent Szabó Do.

CUF Västra Götaland[redigera | redigera wikitext]

CUF Västra Götaland är ett distrikt som skapades 2013 genom en sammanslagning av Göteborg, Nordvästra Götaland (skapat genom en ihopslagning av distrikten Bohuslän och Norra Älvsborg 2010), Skaraborg samt Sjuhärad. Distriktet har samma geografiska omfattning som Västra Götalandsregionen, och har historiskt varit ett av CUF:s till medlemsantal största. I distriktet finns tre avdelningar, CUF Göteborg, CUF Sjuhärad och CUF Skaraborg.

Ordförande[redigera | redigera wikitext]

 • 2013 - 2014 Emmyly Bönfors
 • 2014 - 2015 Mikael Larsson
 • 2015 - 2016 Ellen Wangdell
 • 2016 - 2017 Louise Grabo
 • 2017 - 2018 Therese Thuresson
 • 2018 - 2019 Dana Pourkomeylian
 • 2019 - 2021 Jonatan Skagerberg
 • 2021 - 2022 Gustav Andersson
 • 2022 - Rickard Gustavsson Runnsjö
 • 2022 - Ella Hagberg ( Nuvarande )

CUF Östergötland[redigera | redigera wikitext]

CUF Östergötland omfattar Östergötlands län och har idag tre lokalavdelningar; Norrköping, Linköping och Valdemarsvik. Ordföranden är Ellen Gisslegård.

CUF Örebro[redigera | redigera wikitext]

CUF Örebro är distriktet vars geografiska täckning sträcker sig över hela Örebro Län. Ordförande sedan början av 2023 är Melvin Wåhlén.

CUF Värmland[redigera | redigera wikitext]

CUF Värmland är det distrikt som omfattar Värmlands län. Ordförande sedan slutet av 2021 är William Barzgar.

CUF Västerbotten[redigera | redigera wikitext]

CUF Västerbotten är ett distrikt som omfattar Västerbottens län. Ordförande sedan 2019 är Bilan Jonsson.

Övriga distrikt[redigera | redigera wikitext]

De övriga distrikten finns presenterade på deras respektive kontaktsida på förbundets hemsida.

Distriktsordförandekåren[redigera | redigera wikitext]

Distriktsordförandekåren består av alla distriktsordförande i CUF. Arbetet leds av ordförandekårens presidium.

Media[redigera | redigera wikitext]

Tidning[redigera | redigera wikitext]

Centerpartiets ungdomsförbunds medlemstidning lades ned under 2009 på grund av organisatoriska problem. Under de sista tre åren gick tidningen under namnet Verto. Den hette ursprungligen SLU-bladet och har även hetat Ung Center. Tidningen utgavs med centerrörelsens debattorgan Politisk tidskrift som bilaga.

Filmografi[redigera | redigera wikitext]

Mellan 1932 och 1988 producerade Centerpartiets ungdomsförbund - CUF, Centerkvinnorna och Centerpartiet femton kortfilmer och två långfilmer tillsammans med bland annat Svensk Filmindustri och Sandrews.

Television[redigera | redigera wikitext]

Mellan 1966 och 2009 producerades tre TV-inslag på initiativ av Centerpartiet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Stort medlemstapp i ungdomspartierna”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/stort-medlemstapp-i-ungdomspartierna-demokratiskt-problem. Läst 7 maj 2021. 
 2. ^ Andersson, Magnus (29 juni 2009). ”Bilda ett stort liberalt parti”. Arkiverad från originalet den 24 maj 2012. https://archive.is/20120524221149/magnusandersson.blogspot.com/2009/06/bilda-ett-stort-liberalt-parti.html. 
 3. ^ Lindström, Anna (29 juni 2009). ”Centern och Folkpartiet bör vara ett parti”. Expressen. http://www.expressen.se/nyheter/centern-och-folkpartiet-bor-vara-ett-parti/. 
 4. ^ Sköld, Eva Maria (29 juni 2009). ”Folkpartiet och Centerpartiet i nytt liberalt parti?”. makthavare. http://www.makthavare.se/2009/06/29/folkpartiet-och-centerpartiet-i-nytt-liberalt-parti/. 
 5. ^ Centerpartiets Ungdomsförbund (14 maj 2010). ”Arbetsmarknaden är ett jävla skämt!”. Pressmeddelande. Läst 17 maj 2010. Arkiverad från originalet den 17 maj 2010.
 6. ^ [a b] Centerpartiets Ungdomsförbund (15 maj 2010). ”De ska leda CUF till Valvinst”. Pressmeddelande. Läst 30 oktober 2019. Arkiverad från originalet den 30 oktober 2019.
 7. ^ SLU-Rörelsen. Stockholm: SLU:s Riksorganisation. 1951 
 8. ^ ”Styrelsen”. CUF Halland. Arkiverad från originalet den 29 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131029233653/http://halland.cuf.se/styrelsen/. 
 9. ^ Stockholms Stadsarkiv [specificera källa]
 10. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 24 maj 2012. https://archive.is/20120524221153/http://www.cuf.se/Content.aspx?PageID=2234. Läst 22 november 2009. 
 11. ^ Fp i Stockholms stad: Det nya bondeförbundet?
 12. ^ Gillberg, Tobias; Palme, Simon (7 juli 2010). ”CUF: Tack Solveig!”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article7432070.ab. 
 13. ^ NOBBAD Elias Giertz, 14, utmanade Mona Sahlin, 53 Arkiverad 9 augusti 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 14. ^ "Mp skriker högt om centern så fort man får tillfälle" Arkiverad 9 augusti 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 15. ^ Centerpartiets ungdomsförbundSvensk Filmdatabas
 16. ^ Amandla! Maatla!Svensk Filmdatabas
 17. ^ Vi går tillsammansSvensk Filmdatabas
 18. ^ Leva för att överlevaSvensk Filmdatabas
 19. ^ Hand i hand för hem och samhälleSvensk Filmdatabas
 20. ^ Vad bygden behöverSvensk Filmdatabas
 21. ^ För landsbygden och samhälletSvensk Filmdatabas
 22. ^ Bättre 50-talSvensk Filmdatabas
 23. ^ En ljusare framtidSvensk Filmdatabas
 24. ^ SLU-träff i Kalmar 1947Svensk Filmdatabas
 25. ^ De unga tar vidSvensk Filmdatabas
 26. ^ Vi på VallbergaSvensk Filmdatabas
 27. ^ Kampen för lyckanSvensk Filmdatabas
 28. ^ Sveriges bönder landets ryggradSvensk Filmdatabas
 29. ^ Under axets teckenSvensk Filmdatabas
 30. ^ Inför valenSvensk Filmdatabas
 31. ^ Jordbruksfilmernas annonsjournalSvensk Filmdatabas

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]