Hörby kommun

Hörby kommun
Kommun
Kommunhuset
SloganVi vågar / En modern handelsort med gamla anor
Kommunens vapen.
Hörby kommunvapen
LandSverige
LandskapSkåne
LänSkåne län (–)
Malmöhus län (–)
CentralortHörby
Inrättad1 januari 1971
Befolkning, areal
Folkmängd15 585 ()[1]
Areal433,07 kvadratkilometer ()[2]
- därav land419,23 kvadratkilometer[2]
- därav vatten13,84 kvadratkilometer[2]
Bef.täthet37,18 inv./km² (land)
Läge

Kommunen i länet.
Koordinater55°51′N 13°39′Ö / 55.85°N 13.65°Ö / 55.85; 13.65
UtsträckningSCB:s kartsök
Domkretstillhörighet
DomkretsLunds domkrets (–)
Eslövs domsaga (–)
Om förvaltningen
Org.nummer212000-1108[3]
Anställda1 175 ()[4]
WebbplatsOfficiell webbplats
Koder och länkar
Kommunkod1266[5]
GeoNames2705046
StatistikKommunen i siffror (SCB)
Redigera Wikidata

Hörby kommun är en kommun i Skåne län. Centralort är Hörby som också är kommunens största tätort. Kommunen gränsar till kommunerna Eslöv i väst, Höör i nordväst, Hässleholm i norr, Kristianstad i öster, Tomelilla i sydost samt Sjöbo i söder.

I kommunen ligger Hörbymasten.

Administrativ historik[redigera | redigera wikitext]

Kommunens område motsvarar socknarna: Fulltofta, Hörby, Lyby, Långaröd, Svensköp, Södra Rörum, Västerstad, Äspinge, Östra Sallerup och Östraby. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

Hörby municipalsamhälle inrättades 20 december 1894. Denna upplöstes 1900 när Hörby köping bildades som en utbrytning ur Hörby landskommun.

Vid kommunreformen 1952 bildades genom sammanläggningar av landskommuner de nya Bjärsjölagårds landskommun och Östra Frosta landskommun samt en utökad Långaröds landskommun. Köpingen kvarstod oförändrad.

1969 införlivades Östra Frosta och Långaröds landskommuner i Hörby köping. Hörby kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Hörby köping. 1974 införlivades en del ur Bjärsjölagårds kommun (Västerstad och Östraby).[6]

Kommunen ingick från bildandet till den 15 april 2002 i Eslövs domsaga och ingår sen dess i Lunds domsaga.[7]

Kommunvapnet[redigera | redigera wikitext]

Gröngölingen är Hörbys kommunfågel.

Blasonering: Sköld delad i rött och silver, i övre fältet en våg upphängd på spetsen av ett svärd, båda av silver, i nedre fältet ett rött andreaskors.

Den övre bilden, vågskålen, är symbol för rättvisan och syftar på att Hörby från 1600-talet varit tingsplats i Frosta härad, medan den undre, andreaskorset, om skärningspunkten för vägar och ortens betydelse som vägknut. Vapnet fastställdes för Hörby köping 1949 och övertogs direkt av kommunen då inga konkurrerande vapen fanns. Det registrerades hos PRV 1974.

Gröngölingen är Hörbys kommunfågel.

Demografi[redigera | redigera wikitext]

Befolkningsutveckling[redigera | redigera wikitext]

Befolkningsutvecklingen i Hörby kommun 1970–2020[8]
ÅrFolkmängd
1970
  
11 683
1975
  
11 871
1980
  
12 624
1985
  
12 915
1990
  
13 528
1995
  
13 798
2000
  
13 742
2005
  
14 274
2010
  
14 840
2015
  
15 020
2020
  
15 653
Anm: Uppgifterna avser förhållandena den 31 december enligt den kommunala indelningen den 1 januari året efter.
Hörby kommun utökades den 1 januari 1974. Siffran för 1970 avser befolkningen för kommunens nuvarande område.

Civilstånd[redigera | redigera wikitext]

Den 31 december 2016 fördelades Hörby kommuns befolkning på följande sätt med avseende på civilstånd:[8]

Civilstånd 31 december 2016 Antal Andel Varav män Kvinnor
Ogifta 7 542 49,35 % 4 069 3 473
Gifta 5 418 35,45 % 2 737 2 681
Skilda 1 526 9,98 % 716 810
Änkor/änklingar 797 5,22 % 169 628

Könsfördelning[redigera | redigera wikitext]

Den 31 december 2016 fördelades Hörby kommuns befolkning på följande sätt med avseende på kön:[8]

 • Män: 7 691; 50,32 %.
 • Kvinnor: 7 592; 49,68 %.

Utländsk och svensk bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Den 31 december 2016 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund (utrikes födda personer samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) 2 249, eller 14,72 % av befolkningen (hela befolkningen: 15 283 den 31 december 2016). Den 31 december 2002 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund enligt samma definition 1 087, eller 7,79 % av befolkningen (hela befolkningen: 13 949 den 31 december 2002).[9]

Bakgrund 31 december 2016 Antal Andel Varav män Kvinnor
Utrikes födda 1 848 12,09 % 947 901
Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar 401 2,62 % 197 204
Inrikes födda med en inrikes född förälder 888 5,81 % 424 464
Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar 12 146 79,47 % 6 123 6 023

Invånare efter födelseland[redigera | redigera wikitext]

Denna tabell redovisar födelseland för Hörby kommuns invånare enligt den statistik som finns tillgänglig från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB redovisar endast födelseland för de fem nordiska länderna samt de 12 länder med flest antal utrikes födda i hela riket. En person som inte kommer från något av de här 17 länderna har istället av SCB förts till den världsdel som födelselandet tillhör. Personer födda i Sovjetunionen samt de personer med okänt födelseland är också medtagna i statistiken.[10]

Utländska medborgare[redigera | redigera wikitext]

Den 31 december 2016 hade 985 invånare (6,45 %), varav 567 män och 418 kvinnor, ett utländskt medborgarskap och saknade samtidigt ett svenskt sådant. Personer som har både utländskt och svenskt medborgarskap räknas inte av Statistiska centralbyrån som utländska medborgare.[11]

Åldersfördelning[redigera | redigera wikitext]

Åldersfördelningen i Hörby kommun enligt siffror från Statistiska centralbyrån avseende förhållandena den 31 december 2016:[8]

Ålder 31 december 2016 Antal Andel Varav män Kvinnor
0–14 år 2 598 17,00 % 1 288 1 310
15–24 år 1 632 10,68 % 865 767
25–54 år 5 683 37,19 % 2 893 2 790
55–64 år 1 980 12,96 % 1 009 971
65+ år 3 390 22,18 % 1 636 1 754

Indelningar[redigera | redigera wikitext]

Distrikt (socknar) inom Hörby kommun

Fram till 2016 var kommunen för befolkningsrapportering indelad i en enda område, Hörby församling.

Från 2016 indelas kommunen i följande distrikt, vilka motsvarar socknarna[12]:

Tätorter[redigera | redigera wikitext]

Det finns fem tätorter i Hörby kommun. I tabellen presenteras tätorterna i storleksordning per den 31 december 2018. Centralorten är i fet stil.

Nr Tätort 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018
1 Hörby &&&&&&&&&&&06407.&&&&&06 407 &&&&&&&&&&&06479.&&&&&06 479 &&&&&&&&&&&06421.&&&&&06 421 &&&&&&&&&&&06651.&&&&&06 651 &&&&&&&&&&&07085.&&&&&07 085 &&&&&&&&&&&07459.&&&&&07 459 7 642
2 Höör (del av*) 325 687 695 743 &&&&&&&&&&&01041.&&&&&01 041 1 166 1 251
3 Osbyholm 246 242 243 260 269 298 314
4 Önneköp 148 157 164 185 206 209 224
5 Östraby 169 183 192 187 200 195 210

* Ludvigsborg som tidigare var en egen tätort i Hörby kommun har vuxit samman med tätorten Höör, som i övrigt tillhör Höörs kommun.

Natur[redigera | redigera wikitext]

Det finns nio naturreservat i Hörby kommun.

 • Fulltofta gård omfattar 971 hektar och bildades 1971.
 • Fulltofta-Häggenäs omfattar 33 hektar och bildades 1977.
 • Hörby fälad ligger i tätorten Hörbys nordvästra hörn. Beteslandskap med låga buskar och enstaka träd. Större delen av Hörby fälad är ett fornlämningsområde, så kallad fossil åkermark (fornåker) med röjningsrösen samt forngravar av järnålderstyp (stensättningar och domarringar). Lågedammen, en oval vattensamling, ligger mitt i fäladen.
 • Sniberups fälad är en tät enbuskmark med ljung.
 • Fjällmossen: Viggarum som ligger norr om Viggarum, blev naturreservat 1984.
 • Askebacken med Lyby stubbskottäng består av ett varierat landskap med lövskog, hagmark samt en nyanlagd våtmark och damm.
 • Råby hällor ligger strax söder om Hörby tätort. Råby hällor blev naturreservat 2010 och omfattar 40 hektar. Reservatet består av två sammanlöpande bäckraviner med rester av fornåkrar längs sluttningarna.
 • Timan omfattar 5,9 hektar och bildades 2011.
 • Hjällen som ligger cirka 1 km söder om Södra Rörum omfattar 32,6 hektar och bildades 2011.

Även en liten del av naturreservatet Borstbäcken finns längst ner i sydvästra hörnet av kommunen.

I Hörby kommun finns även strövområdet Fulltofta vilket är Skånes största strövområde.

Politik[redigera | redigera wikitext]

Kommunfullmäktige[redigera | redigera wikitext]

Presidium 2018–2022[13]
Ordförande SD Johan Ohlin
Förste vice ordförande M Anders Malmgren
Andre vice ordförande C Paul Jönsson

Källa: Sölvesborgs kommun[14]

Kommunstyrelsen[redigera | redigera wikitext]

Presidium 2018–2022
Ordförande SD Anders Hansson
Förste vice ordförande M Lars-Göran Ritmer
Andre vice ordförande C Anders Larsson

Källa: Sölvesborgs kommun[15]

Nämnder[redigera | redigera wikitext]

Nämnder Ordförande Vice ordförande Andre vice ordförande
Socialnämnden SD Mona Olin KD Kristina Hansen C Yvonne Kulstad
Barn- och utbildningsnämnden SD Stefan Borg M Anette Persson L Ferid Vänerklint
Bygg- och miljönämnden SD Leif Rosvall SD Astrid Lofs L Birger Torkildsen
Tekniska nämnden SD Anders Hansson SD Leif Rosvall C Patrik Karlsson
Kultur- och fritidsnämnden SD Peter Johansson SD Anders Hansson C Thore Lennartsson
Valnämnden M Lars Lindwall SD Stefan Borg C Per-Christer Haraldsson
Nämnden för VA- och Räddningstjänst SPI Bengt Hedlund Höörs kommun utser
Överförmyndarnämnden SD Ingrid Carlsson Höörs kommun utser

Mandatfördelning i Hörby kommun, valen 1970–2022[redigera | redigera wikitext]

ValårVSMPSPISDNYDSJPÖVRHÖRCLKDMGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
19701116923
1116923
4187,3
36
19731019624
1019624
4190,6
356
19761118714
111874
4191,2
338
197911114627
1114627
4189,8
338
198212114428
1214428
4189,6
329
198511213618
1121368
4187,5
3110
198812212627
12212627
4183,1
2615
1991102111449
10211449
4183,5
2813
1994122610227
122610227
4183,3
2813
199811349338
11349338
4176,61
2615
20021122348425
122348425
4174,22
2714
20069242263211
9242263211
4176,78
2714
20101823542115
82354215
4178,97
2714
20141102395317
10239537
4181,02
2813
20181613145425
63145425
4184,12
2714
2022161123224
6123224
3182,42
2110
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Politiska styren[redigera | redigera wikitext]

År Partier
1994-1998 C M FP KD
1998-2002 C M FP KD
2002-2006 C M FP HÖR KD
2006-2010 M C FP MP KD
2010-2014 M C FP MP KD
2014-2018 S C L KD MP
2018-2022 SD M KD SPI
2022-[16] SD M

Slott och herresäten[redigera | redigera wikitext]


Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2023 och befolkningsförändringar 1 oktober - 31 december 2023, SCB, 22 februari 2024, läs online.[källa från Wikidata]
 2. ^ [a b c d] Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År 2012–2019, SCB, 21 februari 2019, läs online.[källa från Wikidata]
 3. ^ [a b] Kommuner, lista, Sveriges Kommuner och Regioner, läs online, läst: 19 februari 2019.[källa från Wikidata]
 4. ^ [a b] Största offentliga arbetsgivare, Näringslivets ekonomifakta, läs online, läst: 30 oktober 2020.[källa från Wikidata]
 5. ^ Folkmängd 31. 12. 1971 enligt indelningen 1. 1. 1972 (SOS) Del, 1. Kommuner och församlingar, SCB, 1972, ISBN 978-91-38-00209-4, läs online.[källa från Wikidata]
 6. ^ Andersson, Per (1993). Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjölby: Draking. Libris 7766806. ISBN 91-87784-05-X 
 7. ^ Domsagohistorik Eslövs tingsrätt
 8. ^ [a b c d] ”Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2016”. Statistikdatabasen. Statistiska centralbyrån. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/?rxid=c0ca3bb8-255c-43ba-85f1-ee5289d082c4. Läst 23 mars 2017. 
 9. ^ ”Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2016”. Statistikdatabasen. Statistiska centralbyrån. Arkiverad från originalet den 12 november 2016. https://web.archive.org/web/20161112114817/http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgTot/?rxid=f7123122-a545-4e42-922d-ffb043413f6d. Läst 23 mars 2017. 
 10. ^ [a b] ”Utrikes födda efter län, kommun och födelseland 31 december 2016” (XLS). Befolkningsstatistik. Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/utrikes-fodda-efter-lan-kommun-och-fodelseland-31-december/. Läst 23 mars 2017. 
 11. ^ ”Utländska medborgare efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 1973 - 2016”. Statistikdatabasen. Statistiska centralbyrån. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101F/UtlmedbTotNK/?rxid=f7123122-a545-4e42-922d-ffb043413f6d. Läst 23 mars 2017. 
 12. ^ SFS 2015:493, justerad i SFS 2015:698 Förordning om distrikt. Trädde i kraft 1 januari 2016.
 13. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 21 oktober 2018. https://web.archive.org/web/20181021151525/http://mellanskane.lokaltidningen.se/2018-10-17/-Historiskt-%C3%B6gonblick-f%C3%B6r-SD-%E2%80%93-nu-tar-de-makten-i-H%C3%B6rby-3321799.html. Läst 21 oktober 2018. 
 14. ^ ”Valresultat, mandatfördelning”. Sölvesborgs kommun. http://www.solvesborg.se/kommun-och-politik-/kommunfakta/valresultat-mandatfordelning-.html. Läst 29 november 2017. 
 15. ^ ”Kommunfullmäktige, 27 november 2018”. Hörby kommun. Arkiverad från originalet den 27 december 2018. https://web.archive.org/web/20181227230247/https://mplusext-hby.unikom.se/committees/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige-80498. Läst 27 december 2018. 
 16. ^ ”M i Hörby svänger om SD - samarbetet återupptas”. SVT Nyheter. 4 oktober 2022. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/nytt-styre-i-horby-klart. Läst 4 oktober 2022. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]