Hoppa till innehållet

Landskrona teater

Landskrona teater är den centrala teaterbyggnaden i Landskrona, invigd hösten 1901 och tidigare hemmascen för den uppmärksammade gruppen Skånska teatern.

Under senare delen av 1800-talet hade, i brist på annan teaterscen, gästande teatersällskap fått spela i Stadshotellet och det omkring 1890 rivna Festivitetshuset, varvid man i staden startade en allmän insamling av medel för att, i likhet med andra växande små städer, kunna låta bygga en riktig teater. Genom denna teaterfond och ett tillskott från stadens styre, tillika en utvald lämplig central tomtmark i den Neesska trädgårdens park mellan Järnvägsgatan och Östergatan, beslöt man att igångsätta förverkligandet med Alfred Arwidius och stadens blivande stadsarkitekt Fredrik Sundbärg som arkitekter. Byggnaden visade sig bli dubbelt så dyr som först beräknat, men förfärdigades ändå som en större klassisk teaterbyggnad i gult tegel med 254 sittplatser fördelade på 127 i salongen på parkett och 127 på balkongen. I samband med kung Oscar II:s jaktresa till ön Ven lyckades man få denne att den 22 september 1901 inviga teatern under stora festligheter i hela staden.

Från att från början ha drivits som ett teater-aktiebolag köpte Landskrona stad teatern 1948 och övertog driftsansvaret. I början användes teatern främst av gästande teatersällskap med inte minst verk av August Strindberg på repertoaren. Selanders Teatersällskap (med de i staden bosatta makarna Hjalmar och Concordia Selander) tillhörde de mest framstående. Senare spelades mest revy och gästspel från Helsingborgs och Malmö stadsteatrar efter andra världskriget. En teaterförening bildades för att söka öka det ojämna publikintresset; på 1970-talet bildades Landskrona Riksteaterförening för ny samverkan med Riksteatern och andra på dagens teater. 2001 gjordes en större renovering inför 100-årsjubileet.

Skånska teatern

[redigera | redigera wikitext]

1974 blev Landskrona teater en riksangelägenhet med stor uppmärksamhet, då den nya gruppen Skånska teatern flyttade dit från Malmö och i olika faser bedrev en livaktig teaterverksamhet där fram till 1994 då gruppen gick i konkurs. 1982 flyttade en grupp medarbetare till Gävle och startade Folkteatern Gävleborg. En annan grupp valde att stanna och fortsätta driva Skånska Teatern. En allt svårare ekonomi, krassare bidragsklimat mm, upplöstes gruppen och Skånska Teatern lades ner 1994. Efter nedläggningen ombildades verksamheten till ett bolag med namnet Nya Skånska Teatern AB. 2003 valde man att avveckla och verksamheten upphörde för gott.

Landskrona Riksteaterförening

[redigera | redigera wikitext]

Landskrona Riksteaterförening bildades 1972 och förde fram till början av 2000-talet en ganska anonym tillvaro. Föreningens arbete styrdes mycket av att det först var Skånska teatern och sedan det kommunala bolaget Nya Skånska teatern AB som upptog det mesta av tillgänglig tid på teatern i Landskrona. När den sistnämnda lades ner 2003 fick Riksteaterföreningen större möjlighet att utvecklas. Föreningen hade då 39 medlemmar.

Verksamheten utvecklades mycket snabbt och redan sex år senare blev man Landskronas största ideella förening – alla kategorier – med över 1 100 medlemmar. Redan något år tidigare hade publiktillströmningen mer eller mindre exploderat och Landskrona Riksteaterförening hade under 2006 - 2014 ett genomsnitt på över 71% beläggning. Totalt såg över 18 000 personer föreningens sista 100 föreställningar.[1]

2008 arrangerade man det dåvarande största gästspelet på Landskrona teater, då Rush Musical Society från Irland spelade för fulla hus med musikalen Hollywood Pinafore. Irländarna kom med inte mindre än 54 skådespelare och 12 scenarbetare och tekniker. Skådespelarna var en blandning bestående av hälften amatörer och hälften professionella. Den 11 år gamla landskronaflickan Dominiq Lindsol hade en liten roll i föreställningen.

Rush Musical Society återkom 2010 med en utökad trupp på över 70 personer och gav Fiddler on the Roof Sju barn från Landskrona gjorde då en bejublad och uppmärksammad insats i föreställningen. Föreställningen var ett samarbete med bland annat Malmö musikhögskola och musikdirektör Sixten Nordström. I orkesterledningen arbetade också Jannike Stenlund, sångerska, violinist, multiinstrumentalist och låtskrivare (hon spelade för övrigt "Fiddlern" i föreställningen).

Det hann även bli ett tredje irländskt besök med musikalen Mac and Mabel 2013. Samarbetet med Irland innehöll också två föreställningar med Rush Dramatic Society: Den mycket dramatiska Frozen 2009 och komedin Private Lives 2012.

Nyårsafton 2009-2010 hade man också premiär på en återkommande nyårskonsert med champagnegalopp och allt.

2013 blev ett ekonomiskt turbulent år för föreningen. Vid ingången av 2013 beslutade kulturförvaltningen att ett ”icke tillfredsställande höstprogram för 2013” låg till grund för att hälften av kommunens beslutade bidragsutbetalning för 2012 stoppades och senare under våren beslutade politikerna i kulturnämnden att, på förslag av kulturchefen, ”frysa” föreningens framtida bidrag". Samtidigt stoppades all tillgång till teatern för föreningen.[1] Anledningarna sades vara dels att föreningen arrangerade för mycket musik och komedi och dels att man företrädesvis engagerade amatörer i sitt utbud. 2015 lades föreningen ner då det blev svårigheter att rekrytera en ny styrelse att arbeta under dessa förutsättningar. De cirka 400 återstående medlemmarna överfördes till dåvarande närmaste Riksteaterförening, som var Kävlinge.

  1. ^ [a b] Fullsatt - tio år med Landskrona Riksteaterförening 

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]