VOC-202012/01

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Coronavirus

SARS-CoV-2
Denna artikel är en del av
serien om coronavirus:
Varianter av coronavirus
IBV · HCoV-229E · SARS-CoV (orsakar sars) · HCoV-NL63 · MERS-CoV (orsakar mers) · SARS-CoV-2 (Kluster 5 · N439K · Variant 501.V2 · VOC-202012/01)
Covid-19-pandemin
pandemin 2019–2021 (Europa · Finland · Norge · Sverige) · provtagning · sjukdomen · vid graviditet · viruset
Egenskaper
droppsmitta · fladdermusburna virus · lunginflammation · pandemi · samhällsfarlig sjukdom · zoonos
Motåtgärder
COVID-19-vaccin · flockimmunitet · karantän · munskydd · nedstängning · smittskydd · social distansering
Sverige
Folkhälsomyndigheten · Krisinformation.se · MSB · statsepidemiolog (Anders Tegnell)
Internationellt
Europeiska läkemedelsmyndigheten · WHO (internationellt hälsonödläge)
Länder med bekräftade fall av VOC-202012/01.
  1 000+ Bekräftade fall
  100 - 999 Bekräftade fall
  50 - 99 Bekräftade fall
  10 - 49 Bekräftade fall
  5 - 9 Bekräftade fall
  2 - 4 Bekräftade fall
  1 Bekräftat fall
  Har fall men inga tydliga siffror
  Misstänkta fall
  Inga bekräftade fall eller saknas data

Variant of Concern 202012/01 (VOC-202012/01), [1][2]också benämnd som B.1.1.7,[3][4] är en variant av SARS-CoV-2, viruset som orsakar Covid-19. Varianten upptäcktes först i Storbritannien i oktober 2020 från ett sekvenserat virusprov från september,[5] och började spridas brett i mitten av december. Varianten verkar också korrelera med den betydliga ökningen av bekräftade fall i England. Denna ökningen tros delvis bero på mutationen av N501Y inuti lipidhöljets proteiners receptor-bindande domän som behövs för att bindas till ACE2 hos människans celler.

Nomenklatur[redigera | redigera wikitext]

Varianten har döpts till B.1.1.7,[6] samt Variant of Concern 202012/01 (VOC-202012/01).[7] Varianten hade tidigare också kallats för the first Variant Under Investigation in December 2020 (VUI – 202012/01) av Public Health England,[8] men bytte senare namn till Variant of Concern (VOC-202012/01) den 21 december 2020. Tidiga rapporter benämnde varianten som UK COVID-19 variant,[9][10][11] och UK Coronavirus variant.[12][13]

I Sverige har varianten kallats för den brittiska virusvarianten,[14][15] och den brittiska virusmutationen.[16][17][18]

Upptäckt[redigera | redigera wikitext]

VOC-202012/01 upptäcktes i oktober 2020 av COG-UK (COVID-19 Genomics UK) som är en koalition bestående av myndigheter och NHS.[19] Varianten upptäcktes i ett virusprov som sekvenserats i september samma år.[20] Varianten har spridits utom kontroll i södra England och flera länder i Europa samt Australien har upptäckt varianten.[21] Flera Europeiska länder har därför som åtgärd valt att förbjuda inresande från Storbritannien för att stoppa spridningen av varianten.[22]

De två första genuppsättningarna som tillhör B.1.1.7-stammen samlades in den 20 september 2020 i Kent, England och ytterligare ett den 21 september 2020 i London.[23] Sedan den 15 december finns det 1623 genuppsättningar i B.1.1.7-stammen. Av dessa samlades 519 prover in från London, 555 i Kent, 545 i andra regioner i Storbritannien och ytterligare 4 från andra länder.[24]

Smittspårning påvisar att denna variant framträdde i september 2020 och cirkulerade i små nivåer under mitten av november. Första gången som denna variant kunde kopplas till ökningen av fall var i slutet av november när Public Health England (PHE) utredde varför smittan inte sjönk i Kent trots nationella restriktioner. PHE upptäckte sedan ett kluster som kunde kopplas till denna varianten som spreds snabbt in i London och Essex.[25]

Även om varianten först upptäcktes i Kent så är det inte fastställt var den har sitt ursprung. Teorier spekulerar att varianten kan ha sitt ursprung hos en kronisk sjuk person med nedsatt immunförsvar vilket kan ha gett viruset en lång tid att föröka sig och mutera.[26][27]

Karaktär[redigera | redigera wikitext]

Genetik[redigera | redigera wikitext]

En mutation av SARS-CoV-2 är vanligt förekommande: närmare 4000 mutationer har påvisats i virusets spik glykoprotein, enligt COG-UK.[28] Fokus på mutationer är ett vanligt sätt att spåra spridningen av viruset. Det visar också att SARS-CoV-2 kom till Storbritannien i över 1000 enskilda fall och det visar att en variant med mutation G614 har helt ersatt den tidigare mutationen D614.[29]

VOC-202012/01 varianten karaktäriseras av 23 mutationer: 13 icke-synonyma mutationer, 4 deletions och 6 synonyma mutationer.[2] Det finns 17 mutationer som ändrar proteinet och sex som inte gör det.[30]

Effekt på vaccin[redigera | redigera wikitext]

Under 2020 fanns det flera kandidater till ett Covid-19-vaccin som forskades fram eller levererades till länder, bland annat Pfizer-BioNTechs kandidat.

Sedan den 20 december 2020 var bilden från Public Health England att det inte fanns tillräckligt med bevis som skulle ge några misstankar om att mutationen skulle vara immun mot Pfizer-BioNTechs vaccin som för närvarande används i Storbritanniens vaccinprogram. Deras uppfattning är att människor fortfarande kommer skyddas mot Covid-19 med vaccinet.[31]

Spridning[redigera | redigera wikitext]

Det första fallet var troligtvis i mitten av september 2020 i London eller Kent, Storbritannien.[32] Från och med den 13 december 2020 hade det identifierats 1108 smittfall med denna varianten i Storbritannien hos närmare 60 lokala myndigheter. Majoriteten av dessa fallen var i sydöstra delen av England. Denna varianten har också identifierats i Wales och Skottland.[33] I mitten av december beräknades det att nästan 60% av alla smittfall i London var med varianten VOC-202012/01.[34] Den 20 december rapporterade BBC att Världshälsoorganisationen rapporterat nio nya fall hade upptäckts i Danmark och ett fall i både Nederländerna och Australien.[35][36] Senare samma dag rapporterades det att fyra nya fall hade upptäckts i Belgien,[37] och ett i Italien.[38] Storbritannien och Danmark sekvenserar sina smittprover i mycket högre grad än andra länder[39] och därför är det troligt att ytterligare länder kommer upptäcka varianten förr eller senare.[40]

En stam med samma N501Y mutation (som kan resultera i mycket högre smittspridning), men annan härstamning från den i Storbritannien har också upptäckts i Sydafrika.[41] N501Y mutationen har också upptäckts på andra platser: i Australien i juni-juli, i USA i juli och i Brasilien i april. Det är inte heller klart om denna mutationen växt fram i Storbritannien eller om den importerats.[42]

Spridning utanför Storbritannien[redigera | redigera wikitext]

Danmark[redigera | redigera wikitext]

Enligt Statens seruminstitut ska endast nio danskar smittats med den nya varianten av coronaviruset. De första bekräftade fallen gjordes mellan 14 november och 3 december: sex i Storköpenhamn och tre på Nordjylland.[43][44] Danmark bekräftade ytterligare 33 nya smittfall den 23 december 2020 enligt ett dokument från SSI. Dokumentet visar att proverna togs mellan den 14 november till 14 december.[45] Danmark sekvenserar prover mycket snabbare och i högre utsträckning än vad andra länder gör[46] och därför var det endast en tidsfråga innan andra länder också skulle upptäcka den nya varianten.[47]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Den 19 december hade Folkhälsomyndigheten ännu inte bekräftat några fall av den nya varianten av viruset i Sverige men det gick inte att dra en säker slutsats om viruset förekom i Sverige.[48] Dagen efter gick Folkhälsomyndigheten ut och sa att "den nya varianten kan vara mer smittsam, men inget tyder på att den skulle ge svårare sjukdom. Varianten har hittills inte hittats i Sverige."[49]

Den 21 december meddelade Sveriges regering att Sverige kom till att stänga gränsen till Danmark efter att det bekräftats fall av den nya varianten. Gränsen vid Öresundsförbindelsen och båtarna i Helsingborg stänger midnatt mellan den 21-22 december.[50] Sverige införde inreseförbud mot Storbritannien redan den 20 december och inga flygplan från landet får lov att landa i Sverige mellan den 22 december och 23 december.[51] Den svenska regeringen beslutade att förlänga stoppet för passagerarflyg från Storbritannien till Sverige till den 31 december.[52]

Den 26 december meddelade Folkhälsomyndigheten att ett fall av den nya mutationen upptäckts i region Sörmland hos en person som rest från Storbritannien till Sverige för att fira jul. Smittskyddsläkaren i Sörmland säger att personen insjuknade med oerhört trötthet och rejäl verk och sedan den 21 december testade personen positivt, det var inte först innan den 26 december som bekräftelsen kom att det var den nya mutationen.[53][54] Samma dag landade ett plan från London vid Arlanda i Stockholm trots att det råder inreseförbud och flygförbud från Storbritannien.[55] Den 30 december meddelade Folkhälsomyndigheten att de upptäckt ytterligare fyra nya fall av denna mutationen.[56]

Den 30 december 2020 meddelade region Östergötland att de hittat två fall av den brittiska virusvarianten.[57] Den 3 januari 2021 meddelade region Stockholm att de upptäckt tre fall av denna varianten.[58] Region Skåne meddelade den 4 januari 2021 att det upptäckts ett fall av den nya brittiska varianten i Skåne.[59] Även region Västerbotten meddelade att de hittat varianten i sin region.[60]

Resten av världen[redigera | redigera wikitext]

Även Belgien, Italien och Nederländerna har bekräftade fall med den mer smittsamma varianten av coronaviruset. Nederländerna var först ut med att införa inreseförbud från Storbritannien. Även Belgien, Italien, Norge och Tyskland har infört ett inreseförbud och alla resenärer måste uppvisa ett negativt coronatest för att komma in i landet.[61][62] Sedan den 21 december har minst 42 länder restriktioner mot flyg kommande från Storbritannien.[63]

Den muterade varianten har hittats i flera länder runt om i Europa och i världen bland annat i Spanien, Frankrike och Japan.[64] Den har också hittats på Island och Gibraltar.[65][66] Den 23 december rapporterade Singapore, Israel och Nordirland sina första fall av den nya varianten.[67][68][69] Tyskland och Schweiz rapporterade sina första den 24 december[70][71] och dagen efter rapporterade Irland och Japan sina första fall.[72][73] Den 26 december rapporterade Kanada, Frankrike, Libanon och Spanien sina första fall.[74][75][76] Den 27 december rapporterade Jordanien, Norge och Portugal sina första fall.[77][78] Den 28 december rapporterade Finland och Sydkorea sina första fall[79][80], och dagen efter rapporterade Chile, Indien och Pakistan sina första fall.[81][82][83] Den 30 december rapporterade Malta och Taiwan sina första fall.[84][85] Den 31 december på nyårsafton rapporterade Kina och Brasilien sina första fall av varianten.[86][87]

USA rapporterade sitt första fall av varianten den 29 december hos en person i Colorado som inte rest utomlands. Provet togs den 24 december.[88] Den 6 januari 2021 meddelade Centers for Disease Control and Prevention att de upptäckt minst 52 bekräftade fall i Kalifornien, Florida, Colorado, Georgia och New York.[89] Den 7 januari upptäcktes fler fall i Connecticut,[90] Pennsylvania,[91] och Texas.[92] Den 9 januari upptäcktes fem fall i Minnesota.[93] Den 11 januari upptäcktes ett fall i Indiana.[94]

Turkiet upptäckte sina första fall hos 15 personer från England den 1 januari 2021.[95] Samma dag meddelade Danmark att de hittat 86 fall av varianten, ungefär 1% av alla sekvenserade tester påvisade denna varianten.[96] Luxemburg och Vietnam rapporterade sina första fall den 2 januari 2021.[97][98] Cypern rapporterade sina första fall hos 12 personer den 3 januari.[99] Samma dag rapporterade både Nya Zeeland och Thailand sina första fall av denna varianten.[100][101] Österrike rapporterade fyra fall den 4 januari, inklusive ett fall av Variant 501.V2.[102] Den 5 januari bekräftade Iran,[103] Oman,[104] och den amerikanska delstaten Georgia sitt första fall av varianten. Personen från Georgia hade inte rest utanför landet.[105] Den 8 januari rapporterade Rumänien sitt första fall av varianten hos en kvinna som inte lämnat landet nyligen.[106] Både Mexiko och Ryssland rapporterade sina första fall den 10 januari,[107][108] och dagen efter rapporterade Malaysia sitt första fall.[109]

I början av januari skedde ett utbrott på en grundskola i Nederländerna där det upptäcktes att 30 barn smittats med den nya varianten. Detta betyder att det finns en lokal spridning i området.[110]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ CDC (11 februari 2020). ”Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” (på amerikansk engelska). Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-emerging-variant.html. Läst 23 december 2020. 
 2. ^ [a b] ”Investigation of novel SARS-COV-2 variant - Variant of Concern 202012/01”. Public Health England. 22 december 2020. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947048/Technical_Briefing_VOC_SH_NJL2_SH2.pdf. Läst 23 december 2020. 
 3. ^ ”Preliminary genomic characterisation of an emergent SARS-CoV-2 lineage in the UK defined by a novel set of spike mutations” (på amerikansk engelska). Virological. 18 december 2020. https://virological.org/t/preliminary-genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-cov-2-lineage-in-the-uk-defined-by-a-novel-set-of-spike-mutations/563. Läst 21 december 2020. 
 4. ^ KupferschmidtDec. 20, Kai; 2020; Pm, 5:45 (20 december 2020). ”Mutant coronavirus in the United Kingdom sets off alarms, but its importance remains unclear” (på engelska). Science | AAAS. https://www.sciencemag.org/news/2020/12/mutant-coronavirus-united-kingdom-sets-alarms-its-importance-remains-unclear. Läst 21 december 2020. 
 5. ^ Covid: Nations impose UK travel bans over new variant” (på brittisk engelska). BBC News. 20 december 2020. https://www.bbc.com/news/world-europe-55385768. Läst 21 december 2020. 
 6. ^ Rambaut, Andrew; Loman, Nick; Pybus, Oliver; Barclay, Wendy; Barrett, Jeff; Carabelli, Alesandro; Connor, Tom; Peacock, Tom; L. Robertson, David; Vol, Erik. ”Preliminary genomic characterisation of an emergent SARS-CoV-2 lineage in the UK defined by a novel set of spike mutations”. Written on behalf of COVID-19 Genomics Consortium UK. https://virological.org/t/preliminary-genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-cov-2-lineage-in-the-uk-defined-by-a-novel-set-of-spike-mutations/563. Läst 4 januari 2021. 
 7. ^ Chand, Meera; Hopkins, Susan; Dabrera, Gavin; Achison, Christina; Barclay, Wendy; Ferguson, Neil; Volz, Erik; Loman, Nick; Rambaut, Andrew; Barrett, Jeff (21 december 2020). ”Investigation of novel SARS-COV-2 variant: Variant of Concern 202012/01”. Public Health England. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947048/Technical_Briefing_VOC_SH_NJL2_SH2.pdf. Läst 4 januari 2021. 
 8. ^ ”PHE investigating a novel variant of COVID-19” (på engelska). GOV.UK. https://www.gov.uk/government/news/phe-investigating-a-novel-variant-of-covid-19. Läst 4 januari 2021. 
 9. ^ ”More Contagious Variant Of COVID-19 Reaches Florida – NBC 6 South Florida”. web.archive.org. 2 januari 2021. http://web.archive.org/web/20210102083355/https://www.nbcmiami.com/news/local/more-contagious-variant-of-covid-19-reaches-florida/2353826/. Läst 4 januari 2021. 
 10. ^ News, A. B. C.. ”UK COVID-19 variant detected in US: What we know about the Colorado cases” (på engelska). ABC News. https://abcnews.go.com/Health/uk-covid-19-variant-detected-us-colorado-cases/story?id=74969536. Läst 4 januari 2021. 
 11. ^ Coronavirus: What's happening in Canada and around the world on Sunday | CBC News” (på amerikansk engelska). CBC. https://www.cbc.ca/news/canada/coronavirus-covid19-world-december27-1.5855459. Läst 4 januari 2021. 
 12. ^ Forster, Victoria. ”Study Confirms New U.K. Coronavirus Variant Is Substantially More Transmissible” (på engelska). Forbes. https://www.forbes.com/sites/victoriaforster/2021/01/01/study-confirms-new-uk-coronavirus-variant-is-substantially-more-transmissible/. Läst 4 januari 2021. 
 13. ^ Kelland, Kate (21 december 2020). ”UK coronavirus variant may be more able to infect children: scientists” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-variant-children-idUKKBN28V2F5. Läst 4 januari 2021. 
 14. ^ ”Den brittiska virusvarianten påvisad i Sverige — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/den-brittiska-virusvarianten-pavisad-i-sverige/. Läst 4 januari 2021. 
 15. ^ Brantemo, Axel (30 december 2020). ”Brittisk virusvariant upptäckt i Östergötland”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/brittisk-virusvariant-upptackt-i-ostergotland. Läst 4 januari 2021. 
 16. ^ ”Brittiska virusmutationen upptäckt i Sverige”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/brittiska-virusmutationen-upptackt-i-sverige/. Läst 4 januari 2021. 
 17. ^ Fridh, Linda (4 januari 2021). ”Första fallet av den brittiska mutationen i Skåne”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ett-bekraftat-fall-av-den-brittiska-mutationen-i-skane. Läst 4 januari 2021. 
 18. ^ ”Osäkerhet kring den brittiska virusmutationen”. www.dagensmedicin.se. https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/osakerhet-kring-den-brittiska-virusmutationen/. Läst 4 januari 2021. 
 19. ^ ”Who We Are - COG-UK Consortium” (på amerikansk engelska). www.cogconsortium.uk. https://www.cogconsortium.uk/about/. Läst 23 december 2020. 
 20. ^ Covid: Nations impose UK travel bans over new variant” (på brittisk engelska). BBC News. 20 december 2020. https://www.bbc.com/news/world-europe-55385768. Läst 21 december 2020. 
 21. ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. ”COVID-19: More countries detect mutated UK coronavirus strain | DW | 21.12.2020” (på brittisk engelska). DW.COM. https://www.dw.com/en/covid-19-more-countries-detect-mutated-uk-coronavirus-strain/a-56009203. Läst 21 december 2020. 
 22. ^ Syal, Rajeev; Grover, Natalie; Jones, Sam (20 december 2020). ”European states ban travel from UK as new Covid strain takes hold” (på brittisk engelska). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/dec/20/european-states-ban-flights-and-ferries-from-uk-to-combat-new-covid-strain. Läst 21 december 2020. 
 23. ^ ”Preliminary genomic characterisation of an emergent SARS-CoV-2 lineage in the UK defined by a novel set of spike mutations” (på amerikansk engelska). Virological. 18 december 2020. https://virological.org/t/preliminary-genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-cov-2-lineage-in-the-uk-defined-by-a-novel-set-of-spike-mutations/563. Läst 22 december 2020. 
 24. ^ ”Preliminary genomic characterisation of an emergent SARS-CoV-2 lineage in the UK defined by a novel set of spike mutations” (på amerikansk engelska). Virological. 18 december 2020. https://virological.org/t/preliminary-genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-cov-2-lineage-in-the-uk-defined-by-a-novel-set-of-spike-mutations/563. Läst 22 december 2020. 
 25. ^ ”COVID-19 (SARS-CoV-2): information about the new virus variant” (på engelska). GOV.UK. https://www.gov.uk/government/news/covid-19-sars-cov-2-information-about-the-new-virus-variant. Läst 22 december 2020. 
 26. ^ New coronavirus variant: What do we know?” (på brittisk engelska). BBC News. 20 december 2020. https://www.bbc.com/news/health-55388846. Läst 23 december 2020. 
 27. ^ ”Here's what we know about the new variant of coronavirus | Sharon Peacock” (på engelska). the Guardian. 22 december 2020. http://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/22/new-variant-coronavirus-genomic-sars-cov-2-pandemic. Läst 23 december 2020. 
 28. ^ Wise, Jacqui (2020-12-16). ”Covid-19: New coronavirus variant is identified in UK” (på engelska). BMJ 371. doi:10.1136/bmj.m4857. ISSN 1756-1833. PMID 33328153. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4857. Läst 23 december 2020. 
 29. ^ Tracking Changes in SARS-CoV-2 Spike: Evidence that D614G Increases Infectivity of the COVID-19 Virus” (på engelska). Cell 182 (4): sid. 812–827.e19. 2020-08-20. doi:10.1016/j.cell.2020.06.043. ISSN 0092-8674. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420308205. Läst 23 december 2020. 
 30. ^ ”Here's what we know about the new variant of coronavirus | Sharon Peacock” (på engelska). the Guardian. 22 december 2020. http://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/22/new-variant-coronavirus-genomic-sars-cov-2-pandemic. Läst 23 december 2020. 
 31. ^ ”COVID-19 (SARS-CoV-2): information about the new virus variant” (på engelska). GOV.UK. https://www.gov.uk/government/news/covid-19-sars-cov-2-information-about-the-new-virus-variant. Läst 1 januari 2021. 
 32. ^ Higgins-Dunn, Noah (19 december 2020). ”The U.K. has identified a new Covid-19 strain that spreads more quickly. Here's what they know” (på engelska). CNBC. https://www.cnbc.com/2020/12/19/the-uk-has-identified-a-new-covid-19-strain-that-spreads-more-quickly-heres-what-they-know.html. Läst 22 december 2020. 
 33. ^ ”COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium - Wellcome Sanger Institute” (på amerikansk engelska). www.sanger.ac.uk. https://www.sanger.ac.uk/collaboration/covid-19-genomics-uk-cog-uk-consortium/. Läst 22 december 2020. 
 34. ^ London Begins Emergency Lockdown as U.K. Fights New Virus Strain” (på engelska). Bloomberg.com. 19 december 2020. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-19/london-put-in-emergency-lockdown-as-u-k-fights-new-virus-strain. Läst 22 december 2020. 
 35. ^ Covid: WHO in 'close contact' with UK over new virus variant” (på brittisk engelska). BBC News. 20 december 2020. https://www.bbc.com/news/world-55382212. Läst 22 december 2020. 
 36. ^ Henley, Jon; Jones, Sam; Giuffrida, Angela (20 december 2020). ”EU to hold crisis talks as countries block travel from UK over new Covid strain” (på brittisk engelska). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/20/belgium-italy-and-netherlands-ban-flights-from-uk-over-new-covid-strain. Läst 22 december 2020. 
 37. ^ ”Netherlands bans flights from UK over new Covid mutation” (på engelska). The Brussels Times. 20 december 2020. https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/146288/netherlands-bans-flights-from-uk-over-new-covid-mutation-found-coronavirus-van-ranst-who/. Läst 22 december 2020. 
 38. ^ ”Coronavirus, una donna italiana positiva alla variante inglese: è in isolamento e ha una forte carica virale” (på italienska). la Repubblica. 20 december 2020. https://www.repubblica.it/cronaca/2020/12/20/news/coronavirus_variante_positivo_in_italia-279229115/. Läst 22 december 2020. 
 39. ^ ”Dansk Oxford-professor: Danmark skal gøre alt for, at ny virusvariant ikke spreder sig” (på da-DK). DR. 20 december 2020. https://www.dr.dk/nyheder/udland/dansk-oxford-professor-danmark-skal-goere-alt-ny-virusvariant-ikke-spreder-sig. Läst 22 december 2020. 
 40. ^ Kwai, Isabella; Mandavilli, Apoorva; Stevis-Gridneff, Matina (20 december 2020). ”More Countries Impose U.K. Travel Restrictions as Concerns Mount Over Virus Mutation” (på amerikansk engelska). The New York Times. ISSN 0362-4331. https://www.nytimes.com/live/2020/12/20/world/covid-19-coronavirus. Läst 22 december 2020. 
 41. ^ ”South Africa facing isolation amid fears over new COVID strain” (på engelska). www.aljazeera.com. https://www.aljazeera.com/news/2020/12/22/south-africa-says-virus-variant-driving-resurgence. Läst 22 december 2020. 
 42. ^ ”expert reaction new restrictions and the new SARS-CoV-2 variant | Science Media Centre” (på brittisk engelska). https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-pms-and-cmos-statements-about-new-restrictions-and-the-new-sars-cov-2-variant/. Läst 22 december 2020. 
 43. ^ ”Ny virusstam upptäckt i Danmark”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/Lnob5Q. Läst 21 december 2020. 
 44. ^ ”Nytt muterat virus upptäckt i Danmark”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/kvallsposten/ny-virusvariant-har-upptackts-i-danmark/. Läst 21 december 2020. 
 45. ^ ”Denmark finds 33 cases of new variant of coronavirus” (på amerikansk engelska). news.yahoo.com. https://news.yahoo.com/denmark-finds-33-cases-variant-115116791.html. Läst 26 december 2020. 
 46. ^ ”Dansk Oxford-professor: Danmark skal gøre alt for, at ny virusvariant ikke spreder sig” (på da-DK). DR. 20 december 2020. https://www.dr.dk/nyheder/udland/dansk-oxford-professor-danmark-skal-goere-alt-ny-virusvariant-ikke-spreder-sig. Läst 30 december 2020. 
 47. ^ Kwai, Isabella; Mandavilli, Apoorva; Stevis-Gridneff, Matina (20 december 2020). ”More Countries Impose U.K. Travel Restrictions as Concerns Mount Over Virus Mutation” (på amerikansk engelska). The New York Times. ISSN 0362-4331. https://www.nytimes.com/live/2020/12/20/world/covid-19-coronavirus. Läst 30 december 2020. 
 48. ^ Kriisa, Andres (19 december 2020). ”Folkhälsomyndigheten: Inga fall av den nya coronavarianten”. gp.se. http://www.gp.se/1.38862633. Läst 21 december 2020. 
 49. ^ ”Ny variant av covid-19-viruset rapporteras från Storbritannien — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/ny-variant-av-covid-19-viruset-rapporteras-fran-storbritannien/. Läst 21 december 2020. 
 50. ^ Torstensson, Ebba (21 december 2020). ”Sverige stänger gränsen mot Danmark”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sverige-stanger-gransen-mot-danmark. Läst 21 december 2020. 
 51. ^ TT. ”Sverige stänger gränsen mot Danmark och Storbritannien”. www.hbl.fi. https://www.hbl.fi/artikel/sverige-stanger-gransen-mot-danmark-och-storbritannien/. Läst 21 december 2020. 
 52. ^ Juhlin (23 december 2020). ”Regeringen ändrar i dansk-brittiska inreseförbudet”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-andrar-i-dansk-brittiska-inreseforbudet. Läst 23 december 2020. 
 53. ^ ”Muterade viruset upptäckt i Sörmland”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/Ky6z6X. Läst 26 december 2020. 
 54. ^ ”Muterade varianten har hittats i Sörmland: ”Risk att fler personer har den””. Omni. https://omni.se/muterade-varianten-har-hittats-i-sormland-risk-att-fler-personer-har-den/a/yRg7QE. Läst 26 december 2020. 
 55. ^ ”Plan från London landade på Arlanda trots flygförbud”. Omni. https://omni.se/plan-fran-london-landade-pa-arlanda-trots-flygforbud/a/X8Rq4B. Läst 26 december 2020. 
 56. ^ ”Fyra nya fall av brittiska virusvarianten i Sverige”. Omni. https://www.omni.se/fyra-nya-fall-av-brittiska-virusvarianten-i-sverige/a/aPvv94. Läst 30 december 2020. 
 57. ^ Brantemo, Axel (30 december 2020). ”Brittisk virusvariant upptäckt i Östergötland”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/brittisk-virusvariant-upptackt-i-ostergotland. Läst 4 januari 2021. 
 58. ^ ”Fyra fall av nya virusvarianterna i Stockholm”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/56br6e. Läst 4 januari 2021. 
 59. ^ Fridh, Linda (4 januari 2021). ”Första fallet av den brittiska mutationen i Skåne”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ett-bekraftat-fall-av-den-brittiska-mutationen-i-skane. Läst 4 januari 2021. 
 60. ^ Assmundsson, Mikael (4 januari 2021). ”Brittiska virusvarianten hittad i Västerbotten”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/brittiska-virusvarianten-hittad-i-vasterbotten. Läst 4 januari 2021. 
 61. ^ Bednarska (20 december 2020). ”Flera länder inför inreseförbud från Storbritannien”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nederlanderna-stoppar-flyg-fran-storbritannien. Läst 21 december 2020. 
 62. ^ New coronavirus variant: What do we know?” (på brittisk engelska). BBC News. 20 december 2020. https://www.bbc.com/news/health-55388846. Läst 21 december 2020. 
 63. ^ Walker, Peter; Grover, Natalie; Boffey, Daniel (21 december 2020). ”Calls for national lockdown in England to curb spread of new Covid strain” (på brittisk engelska). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/politics/2020/dec/21/calls-for-national-lockdown-in-england-to-curb-spread-of-new-covid-strain. Läst 26 december 2020. 
 64. ^ ”Muterad coronasmitta nu även i Spanien”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/mB512g. Läst 26 december 2020. 
 65. ^ Kelland, Kate (22 december 2020). ”Explainer - The new coronavirus variant in Britain: How worrying is it?” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-variant-idUSKBN28V1MM. Läst 30 december 2020. 
 66. ^ Squires, Nick; Orange, Richard (21 december 2020). ”New coronavirus strain detected around the globe, from Gibraltar to Australia” (på brittisk engelska). The Telegraph. ISSN 0307-1235. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/12/21/new-coronavirus-strain-detected-around-globe-gibraltar-australia/. Läst 30 december 2020. 
 67. ^ hermesauto (23 december 2020). ”Singapore confirms first case of new Covid-19 strain from UK, a 17-year-old student who recently returned from Britain” (på engelska). The Straits Times. https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-confirms-1-imported-patient-with-potentially-more-contagious-covid-19-strain. Läst 30 december 2020. 
 68. ^ Badshah, Edna Mohamed (now); Nadeem; Skopeliti, Clea; Rourke (earlier), Alison (24 december 2020). ”UK to ban travel from South Africa over new variant; Canada approves Moderna vaccine - as it happened” (på brittisk engelska). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/world/live/2020/dec/23/coronavirus-live-news-us-cases-increase-14-in-one-week-france-to-reopen-uk-border?page=with%3Ablock-5fe372908f08da4121f4c7c4. Läst 30 december 2020. 
 69. ^ Moriarty, Gerry. ”First case of UK variant strain of Covid-19 confirmed in Northern Ireland” (på engelska). The Irish Times. https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/first-case-of-uk-variant-strain-of-covid-19-confirmed-in-northern-ireland-1.4444730. Läst 30 december 2020. 
 70. ^ Burger, Ludwig (24 december 2020). ”Germany reports first case of coronavirus variant spreading in Britain” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-variant-idUSKBN28Y1LO. Läst 30 december 2020. 
 71. ^ ”COVID-19 : Nouvelle variante du coronavirus découverte dans deux échantillons en Suisse”. www.bag.admin.ch. https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-81829.html. Läst 30 december 2020. 
 72. ^ ”New UK variant of Covid-19 confirmed in Ireland while 1,025 new cases and two further deaths confirmed” (på engelska). independent. https://www.independent.ie/world-news/coronavirus/new-uk-variant-of-covid-19-confirmed-in-ireland-while-1025-new-cases-and-two-further-deaths-confirmed-39900087.html. Läst 30 december 2020. 
 73. ^ Graham-Harrison, Emma; agencies (25 december 2020). ”Japan and France report cases of coronavirus variant found in UK” (på brittisk engelska). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/25/japan-reports-cases-coronavirus-variant-spreading-across-uk. Läst 30 december 2020. 
 74. ^ Ontario identifies 1st cases of COVID-19 variant detected in the U.K. | CBC News” (på amerikansk engelska). CBC. https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ontario-confirms-first-cases-covid19-uk-variant-1.5855361. Läst 30 december 2020. 
 75. ^ Coronavirus: Cases of new variant appear worldwide” (på brittisk engelska). BBC News. 26 december 2020. https://www.bbc.com/news/world-europe-55452262. Läst 30 december 2020. 
 76. ^ ”France, Lebanon confirm first cases of new coronavirus variant” (på engelska). www.aljazeera.com. https://www.aljazeera.com/news/2020/12/26/france-confirms-first-case-of-new-coronavirus-variant. Läst 30 december 2020. 
 77. ^ ”Jordan detects two coronavirus variant cases: minister” (på engelska). gulfnews.com. https://gulfnews.com/world/mena/jordan-detects-two-coronavirus-variant-cases-minister-1.1609090581408. Läst 30 december 2020. 
 78. ^ ”Nya coronamutationen upptäckt i Norge”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/pAdQmw. Läst 30 december 2020. 
 79. ^ ”Update: New UK, South African variant Covid strains detected in Finland” (på engelska). Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/osasto/news/update_new_uk_south_african_variant_covid_strains_detected_in_finland/11716211. Läst 30 december 2020. 
 80. ^ ”COVID-19: Finland reports cases of new variants first identified in UK and South Africa” (på engelska). Sky News. https://news.sky.com/story/covid-19-finland-reports-cases-of-new-variants-first-identified-in-uk-and-south-africa-12173983. Läst 30 december 2020. 
 81. ^ Staff, Reuters (29 december 2020). ”Chile records first case of British variant of coronavirus - health ministry” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-britain-variants-f-idUSKBN2931CS. Läst 30 december 2020. 
 82. ^ Coronavirus: India confirms six cases of new Covid variant” (på brittisk engelska). BBC News. 29 december 2020. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55472333. Läst 30 december 2020. 
 83. ^ ”First confirmed case of new Covid-19 strain detected in Pakistan” (på engelska). Hindustan Times. 29 december 2021. https://www.hindustantimes.com/world-news/first-confirmed-case-of-new-covid-19-strain-detected-in-pakistan/story-TFLSMYU6WRJ8yToNQfIeyJ.html. Läst 30 december 2020. 
 84. ^ ”Three cases of new COVID variant detected in Malta” (på brittisk engelska). Times of Malta. https://timesofmalta.com/articles/view/uk-covid-19-variant-detected-in-malta.841925. Läst 1 januari 2021. 
 85. ^ ”Taiwan reports first case of mutant Covid-19 strain found in Britain” (på engelska). South China Morning Post. 30 december 2020. https://www.scmp.com/news/china/science/article/3115884/taiwan-reports-its-first-case-mutant-covid-19-strain-found. Läst 1 januari 2021. 
 86. ^ ”China confirms first case of UK coronavirus variant” (på engelska). France 24. 31 december 2020. https://www.france24.com/en/live-news/20201231-china-confirms-first-case-of-uk-coronavirus-variant. Läst 1 januari 2021. 
 87. ^ Staff, Reuters (31 december 2020). ”Brazil detects two cases of new coronavirus variant found in UK” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-variant-idUSKBN2951LL. Läst 1 januari 2021. 
 88. ^ Casiano, Louis (29 december 2020). ”Colorado health officials confirm highly infectious coronavirus variant found, first in US” (på amerikansk engelska). Fox News. https://www.foxnews.com/us/colorado-confirms-new-covid-19-variant. Läst 30 december 2020. 
 89. ^ CNN, Michael Nedelman. ”CDC has found more than 50 US cases of variant first identified in UK”. CNN. https://www.cnn.com/2021/01/06/health/coronavirus-variant-us-cdc-cases/index.html. Läst 12 januari 2021. 
 90. ^ ”Two Cases of COVID-19 Variant Found in U.K. Now Confirmed in Connecticut” (på amerikansk engelska). NBC Connecticut. https://www.nbcconnecticut.com/news/coronavirus/two-cases-of-covid-19-variant-found-in-u-k-now-confirmed-in-connecticut/2398772/. Läst 12 januari 2021. 
 91. ^ ”First Case of U.K. Coronavirus Variant Discovered in Pennsylvania” (på amerikansk engelska). NBC10 Philadelphia. https://www.nbcphiladelphia.com/news/coronavirus/first-case-of-u-k-coronavirus-variant-discovered-in-pennsylvania/2659085/. Läst 12 januari 2021. 
 92. ^ ”Health Officials Confirm First Known Case Of UK COVID-19 Variant In Texas” (på amerikansk engelska). 7 januari 2021. https://dfw.cbslocal.com/2021/01/07/health-officials-confirm-first-known-case-of-uk-covid-19-variant-in-texas/. Läst 12 januari 2021. 
 93. ^ Uren, Adam. ”COVID-19: First cases of U.K. variant confirmed in Minnesota” (på engelska). Bring Me The News. https://bringmethenews.com/minnesota-news/covid-19-first-cases-of-u-k-variant-confirmed-in-minnesota. Läst 12 januari 2021. 
 94. ^ Rudavsky, Shari. ”New coronavirus strain, which spreads more easily, is found in Indiana” (på amerikansk engelska). The Indianapolis Star. https://www.indystar.com/story/news/health/2021/01/11/indiana-finds-cases-new-coronavirus-strain-which-spreads-easily/6624127002/. Läst 12 januari 2021. 
 95. ^ ”Son dakika haberi... Bakan Koca açıkladı, 15 kişide mutasyonlu virüs! İngiltere'den girişler tamamen durduruldu | Video” (på turkiska). CNN Türk. https://www.cnnturk.com/video/turkiye/son-dakika-haberi-bakan-koca-acikladi-15-kiside-mutasyonlu-virus-ingiltereden-girisler-tamamen-durduruldu-video. Läst 12 januari 2021. 
 96. ^ ”SSI: Meget smitsom coronamutation fra England spreder sig i Danmark” (på danska). DR. 2 januari 2021. https://www.dr.dk/nyheder/indland/ssi-meget-smitsom-coronamutation-fra-england-spreder-sig-i-danmark. Läst 12 januari 2021. 
 97. ^ Staff, Our Foreign (2 januari 2021). ”Vietnam reports first case of new coronavirus variant in woman returning from Britain” (på brittisk engelska). The Telegraph. ISSN 0307-1235. https://www.telegraph.co.uk/news/2021/01/02/vietnam-reports-first-case-new-coronavirus-variant-woman-returning/. Läst 12 januari 2021. 
 98. ^ ”New Covid-19 strain found in Luxembourg” (på engelska). luxtimes.lu. https://luxtimes.lu/luxembourg/42668-new-covid-19-strain-found-in-luxembourg. Läst 12 januari 2021. 
 99. ^ Turner, Katy. ”Coronavirus: New, fast-spreading British variant found in Cyprus | Cyprus Mail” (på brittisk engelska). https://cyprus-mail.com/. https://cyprus-mail.com/2021/01/03/coronavirus-new-fast-spreading-british-strain-found-in-cyprus/. Läst 12 januari 2021. 
 100. ^ Six cases at NZ border have had new Covid-19 variant, 19 cases in total in the past three days” (på en-NZ). TVNZ. https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/six-cases-nz-border-have-had-new-covid-19-variant-in-total-past-three-days. Läst 12 januari 2021. 
 101. ^ ”First four cases of UK variant strain of coronavirus found in Thailand” (på amerikansk engelska). www.thaipbsworld.com. https://www.thaipbsworld.com/first-four-cases-of-uk-variant-strain-of-coronavirus-found-in-thailand/. Läst 12 januari 2021. 
 102. ^ Staff, Reuters (4 januari 2021). ”British, South African corornavirus mutations detected in Austria” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-austria-idUSKBN2991LT. Läst 12 januari 2021. 
 103. ^ ”Iran confirms first case of new Covid-19 variant” (på engelska). France 24. 5 januari 2021. https://www.france24.com/en/live-news/20210105-iran-confirms-first-case-of-new-covid-19-variant. Läst 12 januari 2021. 
 104. ^ Staff, Reuters (5 januari 2021). ”Oman registers first case of new virus variant in traveller from UK” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-oman-int-idUSKBN29A1GF. Läst 12 januari 2021. 
 105. ^ ”First Case of COVID-19 Variant Identified in Georgia” (på engelska). Georgia Department of Public Health. https://dph.georgia.gov/press-releases/2021-01-05/first-case-covid-19-variant-identified-georgia. Läst 12 januari 2021. 
 106. ^ Staff, Reuters (8 januari 2021). ”Romania detects first case of British coronavirus variant” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-romania-idUSKBN29D1SO. Läst 12 januari 2021. 
 107. ^ ANI (11 januari 2021). ”Mexico detects first case of new coronavirus strain first seen in UK”. Business Standard India. https://www.business-standard.com/article/current-affairs/mexico-detects-first-case-of-new-coronavirus-strain-first-seen-in-uk-121011100144_1.html. Läst 12 januari 2021. 
 108. ^ ”Russia Confirms First Case Of New Coronavirus Strain” (på engelska). RadioFreeEurope/RadioLiberty. https://www.rferl.org/a/russia-confirms-first-case-of-new-coronavirus-strain/31041057.html. Läst 12 januari 2021. 
 109. ^ Ong, Justin. ”UK-variant of Covid-19 has reached Malaysia, Dr Noor Hisham confirms | Malay Mail” (på engelska). www.malaymail.com. https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/01/11/uk-variant-of-covid-19-has-reached-malaysia-dr-noor-hisham-confirms/1939483. Läst 12 januari 2021. 
 110. ^ ”Municipality to test 60,000 residents for British strain of coronavirus” (på brittisk engelska). DutchNews.nl. 11 januari 2021. https://www.dutchnews.nl/news/2021/01/municipality-to-test-60000-residents-for-british-strain-of-coronavirus/. Läst 12 januari 2021. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]