Hoppa till innehållet

Rud, Göteborg

Rud, nr 60
Stadsdel
Land Sverige
Kommun Göteborg
Stad (tätort) Göteborg
Stadsområde Sydväst
Koordinater 57°39′50.84″N 11°54′17.13″Ö / 57.6641222°N 11.9047583°Ö / 57.6641222; 11.9047583
Area 292 hektar
Statistikkod stadsdelsnummer 60

Rud är en stadsdel[1] med stadsdelsnummer 60 i Västra Frölunda i Göteborg. Stadsdelsgrannar är: i nordväst och norr nr 55 Älvsborg; i öster nr 58 Järnbrott och i söder nr 61 Tynnered.[2] Stadsdelen har en areal på 292 hektar.[3]

Namnet på byn Rud är belagt från 1495 med namnformen Rudh och Rwdh. Betydelsen är röjning/röjd plats av fornsvenskans rýdh.[4]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Rud ingick tidigare i Västra Frölunda socken och inkorporerades år 1945 med Göteborg. Området var jordbruksområde, men jordbruket lades ner på 1960-talet och bostadsområden anlades. Från jordbrukstiden har Grimmereds by bevarats.[5]

Grimmereds by[redigera | redigera wikitext]

Hemmanet Grimmered omnämns första gången år 1546 och utvecklades under 1800-talet till en "byplats". Laga skifte genomfördes åren 1846–1847, men bebyggelsen flyttades inte. Nya byggnader med bostadshus och ladugårdar i vinkel kom senare att uppföras. På 1960-talet bestod byn av fyra gårdar samlade intill varandra och ytterligare tre, som var belägna i utkanten av byn. Delar av byn har bevarats i form av två kompletta gårdar, tre bostadshus och ett par ekonomibyggnader. I byn ingår även omkring 20 radhus. Grimmereds by ingår i kommunens bevaringsprogram sedan år 1975.[6]

Påvelundsstugan[redigera | redigera wikitext]

Påvelundsstugan är en knuttimrad envånings parstuga uppförd på 1770-talet. Det ursprungliga hemmanet kallades Skår, men år 1651 gav kronan, som ägde marken, den till kommendanten i Göteborg, Nils Påfve, adlad Påfvenfelt, varvid gården fick namnet Påvelund. Påvelundsstugan var permanent bebodd till år 1906 och nyttjades som skollokal under åren 1849–1867. Ladugården revs i början av 1900-talet. Byggnaden ägs av Göteborgs kommun och disponeras av Västra Frölunda Hembygdsförening och ingår i kommunens bevaringsprogram sedan år 1975.[7]

Skolor[redigera | redigera wikitext]

 • Slottsbergsskolan är en låg- och mellanstadieskola i stadsdelen Rud på tomt nr 1 i 7:e kvarteret Hatten med adress Munspelsgatan 6. Skolan uppfördes med prefabricerade paviljonger till höstterminen 1965. Boustedt & Heineman arkitektkontor svarade för ritningarna.[8]
 • Tomtebergsskolan togs i bruk på vårterminen 1963. Arkitekt var SAR John Snis i Göteborg och entreprenör var byggmästare E. Arvid Malm i Göteborg. Skolan uppfördes cirka 150 meter sydväst om Musikvägen intill Ekebäcksskolan. Tomten var cirka 6 800 kvadratmeter, med infart från Fiolgatan. Skolan indelades i åtta envånings paviljonger, varav sju klassrumspaviljonger med vardera två klassrum och materielrum samt en gymnastikbyggnad.[9]
 • Ekebäcksskolan.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Baum, Greta (2001). Göteborgs gatunamn 1621 t o m 2000. Göteborg: Tre böcker. Libris 8369492. ISBN 91-7029-460-7 (inb.) , s. 10
 2. ^ Statistisk Årsbok för Göteborg 1959, red. Alvar Westman, Göteborgs stads statistiska byrå 1959, s. 3
 3. ^ Statistisk årsbok Göteborg 1982, Göteborgs Stadskontor 1982, s. 36
 4. ^ Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län III : Ortnamnen i Askims härad och Mölndals stad, jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar, red. Hjalmar Lindroth, Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola, Elanders Boktryckeri 1932, s. 40f
 5. ^ Lönnroth, s. 194
 6. ^ Lönnroth, s. 196–197
 7. ^ Lönnroth, s. 200
 8. ^ Göteborgs allmänna skolstyrelse - årsberättelse 1968-1969, s. 98
 9. ^ Årsberättelse läsåret 1962-1963, avgiven av Göteborgs allmänna skolstyrelse 1966, s. 58f

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Lönnroth Gudrun, red (2000). Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande. D. 2. Göteborg: Stadsbyggnadskontoret. Libris 2901637. ISBN 91-89088-05-0 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]