Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv/2010/Mars

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rädda Ugglan![redigera | redigera wikitext]

Det pågår ett attentat på Malldiskussion:Ugglan! Denna umärkta och smidiga mall - som jag äntligen lärt mig att använda perfekt - hotas p g a ett beslut fattat 2006. Sedan dess har den fått en helt annan funktion, som en källmall inte en åtgärdsmall. 9 500 artikla finns i tillhörande kategori, de flesta i utmärkt skick i dagens läge! Fernbom2 13 februari 2010 kl. 07.00 (CET)

Kanske i utmärkt skick, men med en högst tvivelaktig källa. Artiklar som är saxade från Ugglan är enligt min mening ett stort problem här på Wikipedia, de innehåller gott om värderande och föråldrade synsätt, men än värre och framförallt, faktafel. Exempelvis har vi tills nyligen har vi beskrivit Bombay som att det är avskilt från fastlandet av kanaler, som fylldes igen någon gång under början av 1900-talet.. Alla faktafel från ugglan är givetvis inte lika tydliga som detta, utan rör sig om t ex också om värderande person- och historiebeskrivningar, inte sällan med misstolkningar. --flinga 13 februari 2010 kl. 19.11 (CET)
Att värden har förändrats från tiden när texten i Ugglan kom till förstår vi säkert. Ugglan är som alla annan information, inte minst de moderna vägarna till information, man får utöva källkritik. I ugglan finns mycket information att hämta som kan vara svårt att få tillgång i andra skrifter. Några exempel efter nya enkla mallen.
--svenboatbuilder 13 februari 2010 kl. 20.37 (CET)
Flinga och Sven: Frågan handlar inte alls om användningen av Nordisk familjebok som källa, utan om utformningen och placeringen av mall:ugglan. Det är en mall från 2004 och den återspeglar (tyvärr, än idag) hur vi tänkte 2004. Redan 2006 hade vi tänkt om. Nu (2010) kan det vara dags att omsätta de "nya" tankarna i praktiken. Det är ingen brådska, bara en avstämning av att vi är eniga. Jag frågade om det är någon som aktivt använder kategori:Ugglan för att hitta artiklar som behöver åtgärdas, men hittills har ingen hört av sig och berättat att de använder kategorin så. --LA2 13 februari 2010 kl. 21.57 (CET)
Jag skulle kunna ta tag i det där, låt mallen vara kvar så tuggar jag mig igenom kategorin. Marfuas 15 februari 2010 kl. 10.38 (CET)

Kategorin i fråga är inte längre till för att visa att artiklar behöver åtgärdas. Den har ändrat funktion sedan 2006, det borde alla kunna inse. Att värderingar i Ugglan kan behöva strykas är självklart och borde inte behöva påpekas. Även uppslagsord som behandlar då aktuella företeelser behöver kraftig översyn. Men vad gäller biografier över historiska personer är den överlägsen alla andra svenskspråkiga källor genom sin bredd. Det är där den har har sitt främsta användningsområde. Att även de kan behöva kompletteras och någon gång korrigeras är inte sä märkligt, men den är inte mindre pålitlig än andra språkversioner på Wikipedia! Fernbom2 15 februari 2010 kl. 23.40 (CET)

Hej, Vad "alla borde inse" ska vi kanske inte ta för givet. Lysande insats av LA2 med {{runeberg.org}}. Har för övrigt försökt definiera den lite udda malltypen här: WP:Ursprungsmall. Hälsn, /Urbourbo 16 februari 2010 kl. 11.13 (CET)

Mallnamn[redigera | redigera wikitext]

Varför heter mallarna mall:runeberg.org och inte bara mall:runeberg? --NERIUM 15 februari 2010 kl. 22.07 (CET)

Om man tittat på malldokumentationen ser man att LA2 faktiskt har gjort det enklare på det sättet. Man klistrar in URL:en och sedan byter man "http://" i http://runeberg.org... mot "{{". På så sätt behövs ett minimum av ändringar - måste säga att jag gillade mallen redan efter första försöket. Mall:Runeberg omdirigerar också till Mall:Runeberg.org för den som vill ta bort .org. Tomas e 16 februari 2010 kl. 21.15 (CET)

Absolute Music[redigera | redigera wikitext]

Kan man ta bort denna sida: Absolute Music??? /Wingsaren 15 februari 2010 kl. 17.54 (CET)

Den bör slås ihop med Absolute, inte tömmas! När du genomfört sammanslagningen, ersätt den med #redirect[[Absolute]]. /Grillo 15 februari 2010 kl. 17.59 (CET)
Efter utslaget i Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Absolute Kidz Greatest Hits verkar det ju som om vi har bestämt oss för att inte ha artiklar om enskilda samlingsskivor av typen Absolute Best of Smurfhits Classic Romantic Christmas Hits 37. Vartåt är svwp på väg egentligen? :-) Tomas e 16 februari 2010 kl. 21.07 (CET)

Namnrymden Hjälp:[redigera | redigera wikitext]

Hej, Jag är nyfiken på orsakerna till att namnrymden "Hjälp:" har avvecklats på svwp? Jag har på sistone lagt en del energi på att förstå och strukturera bland riktlinjer, essäer och allehanda sidor i Wikipedia:-rymden, och slås av att sidornas syften ofta sammanblandas. Många sidor är rena hjälptexter av "manual"-karaktär, med icke-kontroversiellt och ibland tekniskt orienterat innehåll, medan andra är mer av karaktären auktoritativa riktlinjer med olika former av regelverk för situationer där de redigerande användarna står inför olika val, där konsensus pekar i en viss riktning. Jag skulle gärna hitta ett bra sätt för att skilja dessa åt. En enkel väg vore nog att återuppliva hjälp-rymden. En annan väg vore att skapa en ny meddelandemall att lägga överst på de hjälp-orienterade sidorna, för att identifiera mer renodlat rådgivande sidor som något annat än en subjektiv essä eller auktoritativ riktlinje. Någon som kan bidra med lite bakgrund, eller synpunkter? Allt gott, /Urbourbo 16 februari 2010 kl. 10.26 (CET)

Hej,
Svar hittar du här: Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv/2008/September#Avskaffa_hj.C3.A4lpnamnrymden.3F /Fluff?Fluff! 16 februari 2010 kl. 11.17 (CET)
Om man vill söka efter hjälp-sidor så är det hopplöst när de ligger sammanblandade med projektsidorna. Vid sökning får man ofta upp massvis med diskussioner på bybrunnen-arkiv och sffr-arkiv. Sökning skulle underlättas avsevärt om hjälpsidorna låg i en egen namnrymd. --BOİviE 16 februari 2010 kl. 11.23 (CET)
Att ha separata hjälpsidor kräver att någon skriver dem, att de är hjälpsidor skrivna av erfarna för nybörjare, ungefär som butikspersonal ger service åt kunder. Men vi har väl inte den situationen. Är det någon som har serviceperspektivet och genomför "nöjd kund"-undersökningar för att säkerställa att hjälpen ger önskad effekt? Man måste också säkerställa att hjälpen inte motsäger riktlinjerna. När något dokumenteras (vilket hör till undantagen), så är det av erfarna för andra erfarna, mellan jämbördiga parter inom ett konstnärskollektiv. Alla sidor för riktlinjer, stilguider och sidor som WP:Mallar, WP:Faktarutor, WP:Kategorier hör till denna genre. De är inte tillrättalagda för nybörjare, utan kräver rätt mycket av sina läsare. Bra hjälpsidor kräver kanske mera av ett helhetsperspektiv, än som är fallet vid vanlig utvidgning av wikisidor, ungefär som när Hannibal skrev boken "Så fungerar Wikipedia". Den är baserad inte bara på erfarenhet av Wikipedia, utan också på erfarenhet av undervisning om Wikipedia. --LA2 16 februari 2010 kl. 15.04 (CET)
Hej! Nu skenade jag iväg och sammanställde de sidor jag bedömer primärt har funktionen som hjälp/manual (och inte tex riktlinje): Användare:Urbourbo/Manual; kanske ett embryo till en WP:Manual? Dock var mitt syfte med frågan inte primärt den förvisso viktiga dito om hur vi säkerställa bästa hjälp till nya användare, utan snarast till att börja med bara frågan om hur vi kan sortera och klassificera sidorna i WP-rymden... Ordet manual avser för övrigt (att döma av dess artikel ;) även information för de redan något invigda. Dock inget som i min värld hindrar att vi klumpar ihop alla manual- såväl som nybörjar-inriktade sidor samlas, tex i Hjälp-rymden. Allt gott! /Urbourbo 16 februari 2010 kl. 15.10 (CET)

Använd permalänkar!![redigera | redigera wikitext]

Jag vill återigen slå ett slag för användningen av permalänkar. När ni översätter måste ni ange en permanent länk till den version av artikeln som ni har översatt. Som alla här vet uppdateras ju artiklar, och hänvisningen som var korrekt 2008 är inte längre så korrekt 2011 när artikeln har redigerats till oigenkännlighet. Detta problem ser vi ju ofta vid gamla översättningar där ingen källa alls angivits. Det är många av de etablerade användarna som borde veta bättre, som inte verkar känna till detta. Jag tror alla vet hur man skapar en permalänk: klicka på "Permanent länk"-knappen i verktygslådan. Alternativt välj versionen ni översatt i historiken. Detta är också anledningen att länken måste vara extern och inte en intern wikilänk, om någon missat det.

Se de dubbla utropstecknen i rubriken som en poängtering av hur viktigt det här faktiskt är. Det är ju omöjligt för någon senare att vara helt säker på vilken version som översatts och därmed åtgärda det. Ska jag ändå åtgärda det brukar jag chansa på den senaste redigeringen innan artikeln skapades på svwp, men inte heller det är ju helt säkert om användaren bearbetat artikeln under en längre tid.

Använd alltså alltid permalänkar vid översättningar från andra språkversioner! /Grillo 31 januari 2010 kl. 13.48 (CET)

Det finns väl något upphovsrättsligt skäl till det där också? tetraedycaltetraedycal' 31 januari 2010 kl. 13.57 (CET)
(Redigeringskonflikt × tetraedycal) Håller fullkomligt med. Enklast används permalänken med exempelvis {{enwp}} genom att skriva {{enwp|url=permalänken|artikel=artikelns namn|datum=datumet permalänken är ifrån}} Samma finns för {{dawp}} för danskspråkiga Wikipedia, {{dewp}} för tyskspråkiga Wikipedia, {{frwp}} för franskspråkiga Wikipedia, {{fiwp}} för finskspråkiga Wikipedia, {{itwp}} för italienskspråkiga artiklar, {{nowp}} för norskspråkiga Wikipedia (bokmål), {{nnwp}} för norskspråkiga Wikipedia (nynorsk) och {{plwp}} för polskspråkiga wikipedia. Finns även med {{ugglan}} samt {{artikelursprung}}. Med den sistnämnda skriver man {{artikelursprung|källa=exempelvis kinesiskspråkiga Wikipedia |url=permalänk |artikel=Namn på artikeln |datum=permalänkens datum}}.Tanzania 31 januari 2010 kl. 14.01 (CET)
Jag vill bara poängtera att det inte behöver vara så jobbigt som Tanzania beskriver det som. Ofta räcker {{enwp|url=permalänk}} eller {{översatt|url=permalänk|språkversion=språk (inte bara kod)}} om språkversionen inte tillhör de vanliga. Det viktiga är här att folk anger permalänkar, inte att de gör det perfekt! Att fixa till hänvisningarna är ganska lätt att göra i efterhand. Det är själva permalänkarna som är svåra att lägga in i efterhand. /Grillo 31 januari 2010 kl. 14.20 (CET)
För maximalt följande av upphovsrätten, använd {{enwp med historiklänk|sidnamn=Enwp-artkelns_namn|datum=20090131|tid=163000}}. Det ger en länk till historiken som den såg ut när översättningen gjordes; det vill säga, inte versionen av sidan, utan själva historiksidan (utan de nyare redigeringarna, förstås). Således blir {{enwp med historiklänk|sidnamn=Sweden|datum=20030505|tid=050000}} en länk till historiken för artikeln Sweden på engelskspråkiga Wikipedia, såsom historiken såg ut femte maj 2003 klockan fem på morgonen; resultatet ser ut såhär
Den ursprungliga texten eller delar av texten till denna artikel kommer från artikeln Sweden på engelskspråkiga Wikipedia. Författarlistning/historik].
Väldigt praktiskt; att nå den gamla historiken när någon använt permanentlänkmallen för något år sedan är så gott som omöjligt på stora sidor, medan det är mycket enkelt att även nå sidversionen som översattes när någon använt historiklänkmallen för något år sedan. Och, som sagt, följer detta bättre licensen som används av Wikimedia-projekten. Fast vissa hävdar att inte ens det räcker rent juridiskt... Hursomhelst finns tyvärr inte historiklänkmallen för de flesta språkversioner än, men det kan nog ganska enkelt ordnas. Calandrella 31 januari 2010 kl. 16.44 (CET)
Varför inte importera istället? -- Lavallen 31 januari 2010 kl. 16.48 (CET)
Endast administratörer kan importera. tetraedycaltetraedycal' 31 januari 2010 kl. 16.53 (CET)
Det är väl inte påslaget på sv:wp. Jag skulle vara positiv till att det infördes här. Det verkar åtminstone fungera bra på de:wp. /Diupwijk 31 januari 2010 kl. 17.02 (CET)
(Redigeringskonflikt) Och dessutom blir det problematiskt om en stor del av en artikels historik är på engelska; utöver det blir de flesta användarnamnen röda, eller missvisande. Calandrella 31 januari 2010 kl. 17.05 (CET)
Det verkar inte vara ngt problem på andra projekt - har själv förvånansvärt många redigeringar på nowp just för denna skull, är det ett problem? -- Lavallen 31 januari 2010 kl. 17.06 (CET)
Det är ett stort problem om olika användare har olika användarnamn på olika wikier. Om Blubb är en användare på svwp men en annan på enwp, och en artikel som Blubb på enwp skrivit importeras hit, ser det ut som om Blubb på svwp skrivit artikeln på engelska. Utöver ovanstående uppstår problem när man ska utöka en redan existerande artikel. Då blir historiken en salig blandning mellan exempelvis engelsk och svensk historik. Jag gillar inte importfunktionen som den ser ut idag. Sedan krånglar Calandrella åter till det ovan. Snälla: gör inte det här krångligare än vad det är. Det är bättre att folk lägger in permalänkar alls, än att de tror att det är svårare än det är! Så länge folk lagt in permalänkar i inledningsskedet, kan man alltid putsa på hänvisningarna senare. /Grillo 31 januari 2010 kl. 18.20 (CET)
Tror inte importerade redigeringar tas med i den personliga historiken på siten. Så det blandas inte helt fritt. -- Lavallen 31 januari 2010 kl. 18.27 (CET)
Jag håller med Grillo, men ska nu importfunktionen införas och användas vid översättningar så ska det vara en enskild behörighetsgrupp som, precis som tillbakarullningsfunktionen, ska kunna tilldelas till seriösa användare utan att det krävs någon omröstning. Kommer man kräva omröstning för det är det nog ett perfekt sätt att få en del användare att tröttna på Wikipedia. Obelix 31 januari 2010 kl. 18.32 (CET)
Våra byråkrater kan inte tillsätta importörer idag. Och idag krävs det från stewards att frågan om en användares rätt att bli importör anonnseras någonstans. - Det räcker nog dock att ingen har allvarliga invändningar. --- Lavallen 31 januari 2010 kl. 18.36 (CET)
Det är illa nog att historiken för en artikel görs obrukbar när en annan artikel infogas i den, vi behöver inte göra det värre genom att ha den på flera språk. Permanentlänkar räcker
andejons 31 januari 2010 kl. 22.17 (CET)
Ja, och vi har ju t.ex. konsensus att inte tillåta att fotografen skrivs ut i bildtexten trots att licensen kräver det. Jag ser inte varför vi skulle behöva vara överpetiga här. Obelix 31 januari 2010 kl. 22.21 (CET)
(Diskussionen om fotolicenser hör ju inte riktigt hit, men konsensuset enligt ovan bygger just på uppfattningen att Commons licenser inte kräver attributering i bildtexten. /Dcastor 31 januari 2010 kl. 23.51 (CET)
Tack för lektionen, jag visste inte hur man skapar en permanent länk. Står det på någon Wikipediasida på svenska Wikipedia? DG 31 januari 2010 kl. 22.08 (CET)
Det framgår av Wikipedia:Versionshistorik, även om det inte står något om just länken permanent länk där, som är rätt så ny. Jag kanske tar mig tid att skriva något om det där. Det borde även stå något under WP:Källhänvisningar. /Grillo 31 januari 2010 kl. 22.22 (CET)

Jag fick nyligen detta påtalat för mig också, och har säkert gjort fel vid några tillfällen jag med då jag inte läste instruktionerna ordentligt. Går det att få fram en lista över alla som alla artiklar som har ex. enwp-mallen men inte har url ifyllt? GameOn 1 februari 2010 kl. 07.31 (CET)

Det hade jag tänkt fixa själv under morgondagen (när nu "morgondagen" blir för min del med tanke på att jag fortfarande inte gått och lagt mig...) /Grillo 2 februari 2010 kl. 07.28 (CET)
Jättebra om du fixar det, men du får sova innan dess, det är ju ingen brådska med listan direkt. GameOn 2 februari 2010 kl. 07.33 (CET)
Gulp, 5219 resultat på artiklar som innehåller (regex) "{{(enwp|översatt|nowp|dawp|dewp|artikelursprung)" men saknar "oldid" (finns i alla permalänkar). Jag tror jag sökt på rätt sätt. Listan återfinns här. Det är så pass många att det vore bra att åtminstone de som vet med sig att de missat det här kunde fixa "sina" artiklar själva. Ämnar att uppdatera listan när det kommer nya dumpar ett tag framöver. /Grillo 3 februari 2010 kl. 02.16 (CET)
Och 1100 artiklar som inte ens länkar till artikeln som översatts utan till språkversionens huvudida... Här. /Grillo 3 februari 2010 kl. 02.35 (CET)

Hur gör man i de fall då översättningen har pågått över en längre tidsperiod? Jag har jobbat till och från med att översätta Half-Life 2 från en:wp under en längre tid. Jag kan ju inte ange den version då jag påbörjade jobbet (nån gång i våras) och inte heller den version jag senast översatte något ifrån (ett par veckor sedan). Nog för att den engelska artikeln har varit utmärkt under hela tiden så den borde inte ha förändrats så mycket. /Kalleo 3 februari 2010 kl. 16.52 (CET)

Så länge artikeln är beständig kan du ange vilken version du vill, förslagsvis den senaste. Annars är mitt tips att ta en permalänk när du börjar översätta och utgå ifrån den framöver. Man kan förresten märka att många saknade permalänkar kommer från samma användare. Som sagt vore det lysande om dessa skulle kunna gå tillbaka och gå igenom sina gamla alster. Ofta kan det vara annan puts man inte tänkte på då men gör nu som behöver göras också. /Grillo 3 februari 2010 kl. 19.23 (CET)
Dum fråga kanske, men jag har ju börjat gå igenom listorna (eller en bara en än så länge) och tagit sådana som jag trodde att jag kanske kunde vara skyldig till. I de fall det inte var jag som hade lagt in mallen har jag försökt reda ut när enwp-mallen lagts in och sedan tagit ändringen närmast det tidsmässigt på enwp och lagt in den länken. Lämpar sig inte det arbetssättet mer för en bot? Medveten om att ingen har databasdump med historik (för enwp i alla fall) så är det ju trots allt genomförbart med ett dataprogram att göra detta jämfört med att vi ska gå igenom 6000 artiklar för hand. Jag la upp ett förslag på hur det skulle kunna fungera här. GameOn 4 februari 2010 kl. 07.52 (CET)
Jag brukar också göra som du beskriver ovan. I enstaka fall kanske det träffar fel, men det är åtminstone bättre än ingen permalänk alls. Jag vet inte om det går att göra med robot, men det vore förstås underbart. Dock är det så att dessa mallar ändå oftast behöver flyttas. De flesta som inte förstår hur mallarna ska användas verkar lägga dem längst ner i artikeln. Dock bör de, precis som Ugglan-mallar, läggas under rubriken för källor. Jag har fått flytta på mallen i en majoritet av artiklarna jag åtgärdat, så ska det här göras med robot bör också någon metod för att flytta mallen skapas, om det går. /Grillo 5 februari 2010 kl. 01.54 (CET)
Då ska jag ge mig på att fixa ett sådant program och testköra lite med det utan att lägga in informationen alls först, att flytta ner till under Källor borde inte vara så svårt. Följdfrågan är då om det också ska byta ut rubriken Referenser eller Noter till Källor? Jag har sett alla tre i artiklarna och brukar ändra om jag ändå är inne och petar i dem till Källor. Och för säkerhets skull, om något mot förmodan skulle gå åt pipan finns det ett enkelt sätt för ex. er administratörer att återställa allt som en användare har gjort? Har för mig att jag såg en fråga om det någonstans men att jag sedan inte läste något svar på det. Jag måste självklart ta ansvar för min robot, och botstatus får jag inte innan fler sett att den fungerat bra men om det sedan blir fel efter 3000 redigeringar så är det en oerhört stor mängd (vi pratar ändå om att nästan 2% av alla artiklar vi har måste fixas) så det blir väldigt svårt att sitta och rulla tillbaka för hand. GameOn 5 februari 2010 kl. 07.07 (CET)
I och om att jag närmar mig slutet på programmeringen och snart kan börja köra vore det önskvärt att få veta om administratörer kan mass tillbakarulla på ett enkelt sätt ifall det skulle bli fel, nuke tillägget finns här på svwp så administratörer kan ta bort artiklar som skapats av specifik användare eller IP, men finns det något för att rulla tillbaka redigeringar? Annars får jag nog ta och köra max 100 eller så om dagen så jag har någon chans att återställa själv ifall det mot förmodan blir fel. GameOn 10 februari 2010 kl. 17.36 (CET)
Huvudregeln är att botägaren själv ansvarar för eventuella fel som roboten gör, så det verkar säkrast att köra lite sakta. Skulle det gå alltför fel, speciellt om det går fort, är det risk för att man blockerar först och meddelar botägaren sen. Är man snäll så hjälper man till att städa också, kanske. :-) --MagnusA 10 februari 2010 kl. 17.47 (CET)
När koden blir tillräckligt stabil kanske det finns fler robotar som kan tänka sig att hjälpa till att köra? --MagnusA 10 februari 2010 kl. 17.53 (CET)
Ska du köra robot så gör det från ett separat robotkonto och kontrollera varje redigering. Kör inte roboten när du inte sitter vid datorn och kan kontrollera redigeringarna. Du kan läsa mer om robotetik på WP:Robotar. Kom ihåg att roboten bör blockeras on sight om den gör fel, och du är själv ansvarig för att återställa all skada den kan åsamka. /Grillo 11 februari 2010 kl. 08.21 (CET)
Tack för påminnelsen, jag har skaffat konto och har läst igenom och kommer även slänga med snabbstoppknappen så att den om det går fel kan blockeras lite snabbare och lättare. Jag tolkar Grillo och MagnusAs svar som att ni inte kan tillbakarulla genom att trycka på ett ställe, och kommer därför låta den jobba med en liten mängd i taget då jag tar reglerna för boten på allvar och vill vara säker på att det kan återställas om det mot all förmodan skulle bli fel. Nu tror jag ju självklart inte det, men man ju aldrig vara säker. Kom dock på ett testfall jag inte tänkt på som jag därför skapade en artikel om under Botkontot igår. I stort är det det fallet som återstår att fixa så ska jag börja testa med en artikel i taget sedan. GameOn 11 februari 2010 kl. 08.44 (CET)
Och om någon annan ska köra med samma program är det självklart inga problem, jag kan när jag tycker att det verkar fungera bra lägga upp C-koden, kraven är egentligen att man kan kompilera koden och ha wget installerat vilket gör att i princip vilket operativsystem som helst fungerar. Skulle dock fortfarande känna mig ansvarig om det skulle bli fel när programmet körs. Orelaterat har jag kopierat ur den delen av koden som kan återanvändas för att datummärka kategorierna mer exakt istället för att ha dem i samlingskategorier som vi har nu, ex. Kategori:Städa 2010-01 där ex. Den sista filmen finns, men som borde ligga i Kategori:Städa 2008-07. GameOn 11 februari 2010 kl. 08.56 (CET)

(avindenterar) Det rullar på rätt så bra med kodningen, men... har hittat några problem som jag behöver lite feedback på, Counter-Strike Professional Modification fungerar som bra exempel, som visar på problem som jag inte har något bra svar på själv.

 1. När mallen las in här så gick den till en:Jess Cliff på enwp, men mannen (och artikeln) heter en:Jess Cliffe. Hur ta hand om detta?
 2. Här ändras sedan vilken källan ska vara, är detta verkligen ok? Och vilken av länkarna bör programmet använda sig av, eller bör den inte ändra artikeln alls om detta uppstår?
 3. Och som avslutning på en problematisk artikel (men rätt så bra att kolla med), detta borde vara permanentlänken men... det är ju en förgreningssida och har inget med saken att göra. Ska programmet kolla att det finns en interwiki för att säkerställa att informationen är korrekt? GameOn 17 februari 2010 kl. 10.50 (CET)
På förekommen anledning då vi har en artikel vars källa (artikel på enwp) har raderats, och vi därmed inte kan länka till (för alla) fungerande historik, bör man använda http://www.webcitation.org/ för att se till att länkarna "alltid" kommer fungera? GameOn 17 februari 2010 kl. 12.14 (CET)

Permanentlänk inte bara för översättningar[redigera | redigera wikitext]

Jag vill bara påpeka att permanentlänkar även är väldigt praktiska då man länkar till en diskussion och i synnerhet till en Bybrunnendiskussion. Jag hittar i alla möjliga fall länkar till som jag tycker intressanta Bybrunnendiskussioner, men allt för ofta kommer jag till den nyaste Bybrunnensidan när diskussionen fördes för några månader sedan, eller i vissa fall för många år sedan. Hade man använt en permanentlänk hade det varit lätt att återfinna den önskade diskussionen, nu är det ofta i stort sett omöjligt, särskilt om man som jag distraheras av alla intressanta aktuella diskussioner ...

När det gäller diskussionstrådslänkningar så är det också en god idé att länka till den specifika tråden ([[Artikelnamn#Rubrik]]), inte bara till diskussionssidan, särskilt om man inte tidigare angett vad diskussionstråden heter. Åsa L 10 februari 2010 kl. 17.24 (CET)

... En annan fördel med att precisera rubriken är att det är lätt att återfinna den i arkivet där diskussionen ifråga så småningom ofta hamnar. En nackdel med permalänkar till diskussionssidor är att det blir lite bökigare att delta i diskussionen eftersom man då ändå måste gå till aktuell version av diskussionssidan. --MagnusA 10 februari 2010 kl. 17.41 (CET)

Definition av sidtyper i Wikipedia-namnrymden[redigera | redigera wikitext]

Jag har slagits av mängden svårdefinierade sidor i WP-rymden. Ofta svårt att veta om man läser en uppmaning, regel, fråga, guide eller spekulation. Därav ny stubbe skapad: Wikipedia:Sidtyper i Wikipedia-namnrymden. Bidrag välkomna! /Urbourbo 17 februari 2010 kl. 22.16 (CET)

Se FYI även nya WP:Tabell över policy och riktlinjer /Urbourbo 17 februari 2010 kl. 22.51 (CET)

Manual[redigera | redigera wikitext]

Utkast till manual för svwp nu skapat här: wp:Manual. Förslag / bidrag välkomna. Det finns en hel del att göra. Allt gott, /Urbourbo 17 februari 2010 kl. 22.34 (CET)

Mall:Vem[redigera | redigera wikitext]

Jag har för avsikt att börja automatiskt datumstämpla {{vem}} med min bot. Min bot klarar dock endast att datumstämpla efter dagens datum.

För att slippa kritik om fel datum vill jag därför ge gemenskapen möjlighet att lägga in rätt datum på de mallar som finns nu och som kan ha funnit en tid. De som inte är stämplade i nästa vecka får 2010-02 som datum! -- Lavallen 16 februari 2010 kl. 20.24 (CET)

Eftersom jag tidigare varit kritisk till "felaktig" bot-tidsstämpling vill jag på förekommen anledning säga att det är ett utmärkt initiativ att ge förvarning på detta sätt - tack för det! I detta fall är det inte så rysligt många artiklar, så en vecka kan räcka om man har lite tid över för "terapiarbete". En fråga dock: jag ser inget i malldokumentationen för Mall:Vem om datumstämplingens format. Är det "|datum=ÅÅÅÅ-MM" som gäller? Detta ser ju lite olika ut för olika mallar; en del (som t.ex. substubbsmallen) har veckor, andra månader. Särskilt i brist på standardisering vore det bra att ha detta i malldokumentationen - och jag känner mig lite för lat för att sätta mig in i mallens uppbyggnad via dess kod. Tomas e 16 februari 2010 kl. 20.59 (CET)
Standarden som Wikipedia:Projekt mallstandardisering har arbetat mot den senaste tiden gör att parameternamnen månad och datum fungerar samt att man även kan lägga datumet som mallens andra odefinierade parameter. 『Sertion』 16 februari 2010 kl. 21.44 (CET)
Jag har inte hittat ngn annan mall än substubbar som jobbar med veckor. Och om {{Vem}} idag inte stödjer både parameter månad och datum så ska det ske en förändring så att den så gör i framtiden! -- Lavallen 17 februari 2010 kl. 08.37 (CET)
Tja, nu har jag jobbat ganska mycket med substubbar, så därför hade jag just den mallen i huvudet. Bra med standardisering så långt det går, samt med uppdaterad malldokumentation. Ser nu att vem-mallens dokumentation har uppdaterats, utmärkt! Tomas e 18 februari 2010 kl. 12.53 (CET)

Omdirigeringar[redigera | redigera wikitext]

Ville bara göra alla observanta på att jag råkat springa på en del företag här på wikipedia, som försöker skapa omdirigeringar till sitt företagssida från förkortningar av företagsnamnet, avvikande stavningar, delar av namnet osv, när det i själva verket finns betydligt relevantare sidor att göra dessa omdirigeringar till. Har sett det flera gånger nu, och det vore bra om fler var observanta och kunde korrigera sidorna när de påträffas.--FBQ 18 februari 2010 kl. 11.10 (CET)

Skånsk wikipedian sökes[redigera | redigera wikitext]

Just nu funderar Regionbibliotek Skåne på att anordna kurser om Wikipedia för hembygdsföreningar, bibliotekarier och andra på mer regelbunden basis, i Östra Göinge, 2 mil från Kristianstad. Jag söker därför någon som bor i området och som kan tänka sig att hjälpa nykomlingar - och få arvode för det. Intresserade kan höra av sig till lennart(at).svgwikimedia.se.//Hannibal 16 februari 2010 kl. 15.42 (CET)

Anordnas det inga kurser i resten av Sverige? Åkebråke 20 februari 2010 kl. 22.30 (CET)

Wikipedia på lätt svenska?[redigera | redigera wikitext]

Det finns en språkversion av Wikipedia på lätt engelska. Finns det någon möjlighet att dra igång Wikipedia på lätt svenska? Det finns många målgrupper, däribland barn, personer som lär sig svenska som andraspråk, läsare med läs- och skrivsvårigheter och så vidare. /Yvwv [y'vov] 17 februari 2010 kl. 03.26 (CET)

Simple på engelska har visat sig vara ett fiasko såvitt jag vet. Dessutom finns det en definierad lätt engelska. Såvitt jag vet finns det ingen svensk sådan. Urvalet av ord skulle alltså bli helt godtyckligt. Och var finns användarbasen? Vi räcker knappt till att driva den här wikin. /Grillo 17 februari 2010 kl. 03.39 (CET)
Vad jag sett, så kommer man idag inte släppa fram ngt nytt projekt som saknar språkkod enligt ngn ISO-standard, som jag inte minns namnet på för ögonblicket. Det gör att vi idag, vad jag vet, bara kan starta projekt på skånska, jämtska, älvdalska och svensk romani av de språk som är besläktade med svenska. Lite varianter på samiska, finska, romani och jiddish finns det också språkkoder till. -- Lavallen 17 februari 2010 kl. 08.44 (CET)
Skånska har inte längre någon isokod, och har hur som helst aldrig haft den typen av isokod som krävs. Jag har för mig att den som skånska tidigare var tilldelad, var någon sorts språkkod som låg under svenska. Intressant i sammanhanget är kanske dock att Ethnologue nu hävdar att det talas svenska på Bornholm, eftersom de tidigare hävdat att det talas skånska där. Med logiken att skånska är en svensk dialekt, talas därför svenska på Bornholm! sök på bornholm island /Grillo 17 februari 2010 kl. 08.57 (CET)
Från en:Scanian dialects: "Scanian was previously classified as a regional language by SIL International, but before the latest update, the Swedish representative to ISO/TC-37, the technical committee overseeing ISO 639, required that Scanian be removed from the ISO/DIS 639-3, the draft just prior to the final draft FDIS, or a positive vote from Sweden would not be forthcoming. The prior identifier ISO 639-3:scy, as used in the Ethnologue 15th edition, is reserved for Scanian, and may become active again if a request is submitted to have it reinstated during the annual review process." /Grillo 17 februari 2010 kl. 09.01 (CET)
Jag tycker att en egen version för lätt svenska inte är rätt väg. Däremot anser jag att det är viktigt att även tänka på denna målgrupp när vi skriver på svenskspråkiga wikipedia. Om alla uppslagsord skulle ha en rad eller två med en förklaring på lätt svenska så skulle barn eller invandrare lättare kunna tillgodogöra sig innehållet här. --Kr-val 17 februari 2010 kl. 12.48 (CET)
Jag jobbar som lärarvikarie, och på flera skolor jag varit på försöker man spara pengar genom att ta undervisningsmaterial från Wikipedia. Skulle därför tro att en väldigt stor andel av våra läsare är barn från mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Jag tycker att man borde sträva efter att göra Wikipedia så pedagogiskt/lättläst som möjligt utan att artiklarnas sanningshalt påverkas. Åkebråke 17 februari 2010 kl. 13.14 (CET)
Det här med "lätt" språk är inte så enkelt, om man också har en ambition att vara korrekt och exakt, och har artiklar inom många specialiserade områden. Att ha ett tydligt och lättläst språk i inledningen är kanske enklast. Skulle man lägga på krav på att våra bidragsgivare ska skriva på ett speciellt sätt inom ämnen där de inte tycker att det passar finns det nog en risk att de reagerar som Morgan Pålsson. :-) Tomas e 18 februari 2010 kl. 12.29 (CET)
Senast den här diskussionen var uppe (juni 2008), utökade jag artikeln om Centrum för lättläst, som är den statligt/privata inrättning som främjar lättlästa texter (läroböcker, skönlitteratur och tidningen 8 sidor) i Sverige med rötter till 1960-talet. De som har behov av lättlästa texter, har traditionellt inte varit storkonsumenter av encyklopedier. Jag tror att det skulle vara ett enormt stort arbete att skapa en separat version av Wikipedia på lättläst svenska, och vi är snarare för få än för många som skriver på svenska Wikipedia. Dessutom skulle vi splittra läsarna och vår höga träffpoäng i sökmotorerna mellan två olika sajter. Däremot tror jag vi tjänar på att hålla en lättläst och lättbegriplig stil i inledningen av varje artikel. Skriv ut det självklara och undvik avancerade facktermer i inledningen. Då kan alla, även dyslektiker och lässvaga, googla och få en bra träff med en begriplig förklaring. Den som orkar läsa mer, kan fortsätta läsa hela artikeln. --LA2 19 februari 2010 kl. 01.20 (CET)
Man kan ju försöka använda inledningen som en utökad version av "denna sida i ett nötskal", det vill säga, bara väldigt snabbt beskriva vad sidan handlar om.Tanzania 20 februari 2010 kl. 22.41 (CET)

Hjälp med en annan användare (Sergewoodsing)[redigera | redigera wikitext]

Hej! Jag har råkat in i en konflikt med användare Användare:SergeWoodzing. Jag har irågasatt att Ingeborg Håkansdotter var "drottningmoder de facto", som han anser. Han anser att hennes politiska makt betyder att hon kan räknas som drottningmoder de facto. Jag misstänkte att han menade att hon var regerande "drottning de facto", eftersom titeln drottningmoder inte har något med politisk makt att göra. Jag postade denna fråga på flera sidor, eftersom jag inte visste vilken som var mest lämplig för att ställa frågan på. Kanske det var fel? Jag menade dock bara väl och försökte dra uppmärksamheten till vad jag uppfattade som ett faktafel.

Jag har stött på Sergewoodsing flera gånger förut och varje gång man har ifrågasatt något han har gjort har man bemötts med sådan agressivitet att man allt mer sällan vågar ifrågasätta något han har varit inblandad i. Han tycks mena att jag utsätter honom för förföljelse för att jag har ifrågasatt saker han gort tidigare. En annan sak är att han inte läser igenom det man skrivit, och hur ska man då kunna diskutera saken alls? Man ska väl inte behöva vara rädd att ifrågasätta fakta just för att en viss användare har varit inblandad i en artikel? Det borde skada wikipedia: för att wikipedia ska vara ett bra uppslagsverk måste man ju kunna ifrågasätta uppgifter om man tycker sig se något som inte stämmer?

Jag hoppas att jag inte gör fel då jag framför dom här klagomålen. Jag tycker egentligen att det känns obehagligt själv att peka ut någon och kritisera någon på det här sättet. Men hans sätt är så otrevligt att man drar sig för att arbeta med en artikel om man ser att han har varit iblandad i den, och det kan väl inte vara särskilt konstruktivt för wikipedia? --85.226.47.128 18 februari 2010 kl. 15.38 (CET)

Jag vet inte om det finns någon generellt fastslagen defintion av den exakta innebörden av begreppet "drottningmoder" för alla tider och länder, men jag instämmer i att det i vart fall inte är ett epitet som med nödvändighet behöver innebära politisk makt. Drottning Elizabeths mor Elizabeth Bowes-Lyon titulerades ju "drottningmoder" som en ren synonym till "änkedrottning" utan att det på något sätt implicerade att hon skulle ha någon formell makt över sin regerande dotter. Beträffande Ingeborg är det väl enklast att skriva att hon var "regent de facto" (om hon nu var det; jag har förstått att historikerna har divergerande uppfattningar om hur stor hennes makt egentligen var). /FredrikT 18 februari 2010 kl. 15.51 (CET)
Ja, det är så jag uppfattat det. En änkedrottning/drottningmoder kunde ju i vissa fall vara regent, men ställningen var inte samma sak som att vara regent. Ingeborg var 1318-19 ledare för makens politiska parti och satt 1319-26 i riksrådet. Om SergeWoodzing menar att hon var "Sveriges de facto monark", som jag misstänker, vore det ju mer logiskt att säga att hon var "de facto regerande drottning" inte att hon var "de facto drottningmoder" eftersom drottningmödrar inte brukade ha makt. Jag ska försöka släppa striden med SergeWoodzing ändå. Det kanske blir fel att hon står som drottningmoder när hon inte var det, men jag får nästan ont i magen av konflikten så det kanske blir enklast att helt enkelt låta honom få rätt ändå, för att undvika strid? Så borde det inte behöva vara. Jag kanske mår bättre av att låta honom vara ifred, men wikipedia som uppslagsverk blir ju lidande av att ha en användare som inte tål att få sina uppgifter ifrågasatta. Hans senaste svar var mer sansat, och de tär bra, men han uppför sig fruktansvärt agressivt då han blir ifrågasatt. Jag är faktiskt rädd för honom. --85.226.47.128 18 februari 2010 kl. 16.14 (CET)
Nu kanske jag uppfattas som väldigt petig, men detta är en fråga för enwp, inte för Wikipedia på svenska. Jag kan inte se att det är någon skrivning om de facto eller något av det andra som nämns ovan i artikeln här hos oss. Däremot står det så på enwps artikel. En diskussion om det ska stå som det nu gör bör tas på artikelns diskussionssida på enwp, och där håller ni ju redan på att diskutera saken. GameOn 18 februari 2010 kl. 16.35 (CET)

Saken (om vi kan hålla oss till den) är i min mening den att svenska regenter som är kvinnor kallats drottningar. Prinsessregenter finns inte rent terminologiskt i den svenska historien. Var man prinsessa och ensam regent blev man drottning. Har försökt förklara lugnt och sakligt att jag tolkar experten Authén som att Ingeborg var de facto regerande drottning 1318-19 och därefter de facto drottningmoder (på engelska). Drottningmödrar som Hedvig Eleonora hade tidvis stor regeringsmakt. Margareta gick från (passiv) änkedrottning till (mindre passiv) drottningmoder till (mycket mäktig) regerande drottning, enligt min tolkning av källorna. Ingeborg hann aldrig dit officiellt. Så tolkar jag de mest trovärdiga källorna, och det är det och inget annat jag försökt tillföra artiklarna, och/eller bevara där, enligt de källorna. mvh SergeWoodzing 18 februari 2010 kl. 16.40 (CET)

Förklarar detta bara om det är någon som undrar vad det är jag egentligen håller på med (efter den fräna kritiken) som replik. SergeWoodzing 18 februari 2010 kl. 16.43 (CET)

PS: Så här har det här gått till nu sedan juli förra året. Även jag blir lite rädd, men skrämseltaktik är inte min grej.

Så länge folk hänvisar till källor och menar väl (och utgår ifrån att motparten gör det) är mycket vunnet. Skriv inte att någon kallats drottningsmoder om det inte går att belägga att så skett, alltså. /Grillo 18 februari 2010 kl. 18.20 (CET)
Riktigt så enkelt är det inte. Om man hänvisar till bibeln som källa för att jorden skapades på sju dagar eller till von Däniken som källa att pyramiderna byggdes av utomjordingar är det inte ok. Artikeln om Sune Sik är i dagsläget bedrövlig med källor från tidigt 1700-tal är Rudbecks föreställningar om kungarnas härstamning från Noaks son Magog var accepterad fakta. Men jag egna artiklar att skriva, men lite synd är det ju att sådana felaktigheter får stå kvar. Förhoppningsvis tar någon annan tag i det snart.--FBQ 20 februari 2010 kl. 20.09 (CET)

Församlingar[redigera | redigera wikitext]

Hur ska vi göra med navboxar i artiklar om församlingar? Idag finns det navboxar med församlingar efter stift, kontrakt, härad och kommun. Se till exempel Ödsmåls församling, som är överlastad med olika navboxar. Själv tycker jag det vore bäst med navboxar efter kommun, till exempel {{Falkenbergs kommun}}, som tar upp både orter och församlingar i en kommun. »Wolfgangus Mozart 8 februari 2010 kl. 16.50 (CET)

Församlingar divergerar alltmer från de tidigare socknarna och det begreppet bör reserveras för en intern indelning inom Svenska Kyrkan, inte som en allmän territorial indelning. Exemplet Ödmål upplever jag därför helt korrekt, som refererar till socken som ett territorialt begrepp, medan jag ser den för Falkenberg som ytterst tveksam, då den för fram av svenska kyrkans interna indelning är viktigare än andra kyrkliga samfunds interna indelningar. Yger 8 februari 2010 kl. 17.24 (CET)
Det största problemet är kanske att det inte verkar finnas något enhetligt system för navboxar i församlingsartiklar? Vi bör enas om en standard och sedan införa denna i samtliga artiklar. Jag köper dina argument om församlingar som intern intern indelning inom kyrkan. Kanske man kunde ha tre mallar i varje artikel, en för socknar i ett härad, en för församlingar i ett kontrakt och en för kommunen. Detta innebär att många nya mallar måste skapas. »Wolfgangus Mozart 8 februari 2010 kl. 17.42 (CET)

Frågan är: om man behandlar en församling som en intern indelning inom Svenska Kyrkan, är den då relevant? Lokalföreningar av organisationer brukar inte vara det. Jag skulle helst ha det som följer:

 • Socknar har egna artiklar, som behandlar socknen som en geografisk enhet och inkluderar historia, nutid, geografi, hela det köret.
 • Församlingar inom Svenska Kyrkan har inte egna artiklar, utan klumpas ihop i listartiklar efter stift - se t ex Användare:Plrk/Lista över församlingar i Visby stift
 • Kyrkor har egna artiklar, eftersom de är relevanta i egenskap av historiska byggnadsverk. Artiklarna fokuserar på framförallt byggnadshistoria och arkitektur, men inkluderar kanske lite grundläggande information om församlingen som kyrkan tillhör (obs: nuförtiden är det väldigt vanligt med flera kyrkor, t o m flera församlingskyrkor, i varje församling)
 • Stift inom svenska kyrkan har egna artiklar, som behandlar biskopslängder, kyrkopolitik, och såntdär, samt hänvisar till "församlingar i X stift"-listorna
 • Härader behandlas i stiftsartiklarna (har uppenbarligen inte läst på om vad en härad är, stryker därför)
 • Kontrakt behandlas också i stiftsartiklarna

Därmed kan man ta bort alla navboxmallar för församlingar, oavsett om de är indelade i stift, härad, eller kontrakt. Istället kan vi ha navboxar för "kyrkor i X stift", eller möjligtvis "kyrkor i X landskap", naturligtvis "socknar i X landskap", samt "Stift i svenska kyrkan".

Vad tror ni? Plrk 8 februari 2010 kl. 17.55 (CET)

Ett härad har väl inget med stiften att göra? Det är väl en juridisk indelning? Sen känns det lite konstigt att socknar ska behandla nutid, trots att sockenbegreppet inte längre finns som indelning. Socknarna delades ju 1862 in i kyrkokommuner (församlingar) och landskommuner. -- jiˈesˌdeːo ] 8 februari 2010 kl. 19.55 (CET)
För övrigt verkar NE anse att församlingar är relevanta för egna artiklar. De förefaller behandla socknens historia, eventuella fornlämningar, etymologi och dylikt. -- jiˈesˌdeːo ] 8 februari 2010 kl. 20.04 (CET)
Klart att församlingarna skall ha egna artiklar! /FredrikT 8 februari 2010 kl. 20.11 (CET)
Om det finns något att skriva, absolut. Socknarna är väl historiskt en administrativ indelning något lik våra dagars kommuner, varför de absolut ska ha en plats (om det finns något att skriva förstås.)
Jämföra med andra samfund blir konstigt med den historik som SK har i Sverige. -- Lavallen 8 februari 2010 kl. 20.14 (CET) (Icke medlem)
Ja, jag tycker inte NE:s organisation är särskilt lyckad när svenska kyrkan är skild från staten. Jag tycker visst att svenska kyrkans församlingar kan vara relevanta för artiklar, men om det skall skrivas om historik och fornlämningar tycker jag det bör göras i sockenartikeln. Församlingsartikeln bör handla om församlingen i Svenska kyrkan. (FBQ - oinloggad)
Instämemr med det mesta som skrivits ovan (förutom att härad skall ha egna artiklar). Att som gjorts, även här i Wikipedia, att sätta likhetstecken mellan församling och det gamla sockenbegreppet blir alltmer problematiskt nu när sammanslagning av församlingar sker i allt snabar takt. Jag har noterat att Aner, när sammanslagningen tog fart i Uppsala stift nyligen, då överförde den tidigare församlingsartiklarna (som behandlade området historia och geografi) till sockenartiklar, och skapade nya "små" artiklar om församlingarna. För den ort som intressar mig blev det till sist en sockenartikel - Odensjö socken och en om kyrkbyn Odensjö, Ljungby kommun, men ingen egen om församlingen.Yger 8 februari 2010 kl. 20.42 (CET)
(redigeringskonflikt) Den här frågan är allt annat än enkel. Jag vill propagera för att vi bör ha tre olika hierarkier som beskriver Sveriges indelning i nivåer: Aktuell administrativ, dvs: län - kommun, Historisk administrativ: landskap - härad - socken samt kyrklig: stift - församling. Jag är medveten om att detta inte är perfekt, men som jag ser det fungerar det hyfsat bra. Det som ofta sker är att socknar och församlingar blandas samman, på grund av att de ursprungligen var samma sak. Numera är församlingar en indelning inom Svenska kyrkan, och det görs sammanslagningar varje år. Socknar är ett historiskt begrepp och de förändras inte sedan lång tid tillbaka. --// jorchr 8 februari 2010 kl. 20.45 (CET)
Församlingar är, såvitt jag vet, fortfarande den minsta världsliga administrativa enheten i Sverige. Man tillhör en församling även om man inte är med i svenska kyrkan, om jag inte missförstått. Tycker spontant att det verkar smidigare att beskriva socknarnas historia i församlingsartiklarna, sen bryta ut socknarna till egna artiklar som "huvudsidor" om det behövs. Går det att få någon samlad lista över samtliga historiska socknar och vilka av samtliga nuvarande församlingar dessa ingår i? I så fall skulle arbetet kunna struktureras, förslagsvis efter stift som Plrk redan börjat på med Visby. /Grillo 8 februari 2010 kl. 21.24 (CET)
Orsaken till att man inte bör beskriva historiken är att församlingarna idag är svenska kyrkans, och sedan 2000 inte har något med staten att göra. Dessutom, församlingar är kyrkliga admistrativa enheter - socknarna har fungerat på flera andra sätt, som vi haft uppe tidigare. Sedan är de ju inte de minsta enheterna. De flesta socknar har varit indelade i fjärdingar och hamnor, eller haft annexförsamlingar, i städerna har man haft rotelag och stadsdelar. Tycker Jorchrs förlag låter bäst - även om det inte är så enkelt. Både socknar och härader har haft flera administrativa funktioner. Den historiska skatteuppbördsmässiga indelningen är Socknar - Härader - Fögderier - Slottslän. Men det är nog bara att krångla till det. Då skulle man göra en juridiciell äldre indelning. Jag kan enkelt dra upp en lista över socknar i Sverige, fast vet inte riktigt hur eller var jag i sådana fall skall lägga upp den här på wikipedia... Skall titta på listan från Visby.--FBQ 8 februari 2010 kl. 22.22 (CET)
Listor över socknar är redan påbörjad här: Socken i Sverige#Listor över socknar Kanske bäst att fortsätta där?--FBQ 8 februari 2010 kl. 22.26 (CET)
Att jämföra en församling med en lokalavdelning för en förening anser jag haltar något. I de nya församlingsammanslagningarna har jag för mig att Svenska kyrkan eftersträvar att dessa ska ha en befolkning på runt 10.000 och om man ponerar att 70% av dessa fortfarande är medlemmar av svenska kyrkar ger detta varje enskild "avdelning" ett medlemsantal på runt 7.000. Till det ska läggas församlingens historiska och kulturella betydelse för bygden. -- jiˈesˌdeːo ] 8 februari 2010 kl. 21.35 (CET)
Frågan är vad som kvarstår i en artikel om en församling om det som rör bygdens historia istället läggs i artikeln för bygden (d v s socknen)? Plrk 8 februari 2010 kl. 22.43 (CET)

Tanken med mitt förslag ovan är naturligtvis inte att ta bort någon information. Många av församlingsartiklarna behandlar idag lokalbygden och dess historia; och tanken med mitt förslag är att allt som rör sådana saker skall flyttas över till separata socken-artiklar (de är ofta sammanslagna). Den enda information som då kvarstår för församlingar är vad som finns i min församlingstabell (se ovan), och det gör sig bättre i tabellform än i drösvis med småartiklar (med den extra bonusen att man på samma ställe kan ha en tydlig lista över sammanslagningar, som i min församlingstabell). Plrk 8 februari 2010 kl. 22.43 (CET)

Det är inte ofta man förstår en del användares frustation när artiklar ska raderas men här gör jag det. Jag säger som FredrikT: Klart att församlingarna skall ha egna artiklar!. Det haltar kraftigt att jämföra Svenska kyrkan med andra samfund i Sverige och framförallt med föreningar och att se församlingar som lokalavdelningar tycker jag är fullständigt ofattbart. Vad jag kan se har Svenska kyrkan cirka 6 700 000 medlemmar vilket motsvarar vilket motsvarar cirka 73% av befolkningen. Svenska kyrkan utgör en viktig och stor del av den svenska kulturen. Jag förstår inte varför några förändringar på området måste göras och förordar att det är som det är nu och att ingen information tas från församlingsartiklarna. Församlingsartiklarna har dessutom en stor pontential; man kan beskriva församlingens byggnader och verksamhet vilket kan vara allt från scoutkår till förskola. Så åtgärden här är snarare utökning av befintliga artiklar än att rensa bort dem. Obelix 8 februari 2010 kl. 23.57 (CET)
Även om jag tycker områdets historia bör skrivas i sockenartikeln, och också tycker att kyrkan bör beskrivas i egenartikel och kyrkogård, klockstapel och gravkapell beskrivas i kyrkans artikel, tycker jag absolut att församlingarna bör kunna få egna artiklar. De olika prästboställerna (vet att de flesta är avsålda idag, men bör ju kunna nämnas ändå), fattigstuga, första skolbyggnaderna, sockenstuga kan beskrivas här. Längder över kyrkoherdar, och omnämnade av hur många komministrar, kaplaner och hjälppräster som funnits i församlingen - klockare och eventuellt något om kyrkvaktmästare och anställda lärare.

Kyrkokör, förskola och scoutverksamhet. Som jag ser det är de relevantare än enskilda landsvägskrogar, eller skogsområden som fått artiklar. Men relevansen ju en helt annan sak än hur strukturen bör organiseras.--FBQ 9 februari 2010 kl. 09.41 (CET)

Vore kul om ni finge ordning på den infogningsröta som finns i många artiklar av detta slag. - Man blir ofta frustrerad över att man inte kan utröna om en artikel handlar om en församling/socken inom SK, en ort eller tom ett geografiskt område i vissa fall. (Länkrötan med församlingar/socknar som har samma namn [stift räcker inte alltid som särskiljning, tyvärr] är ett eget kapitel.) -- Lavallen 9 februari 2010 kl. 09.47 (CET)

Om man ska ta exemplet Kattarp kommer det alltså i och med detta finnas fyra olika artiklar: Kattarp, som behandlar den nuvarande tätorten; Kattarps socken, som behandlar den historiska bygden; Kattarps församling och Kattarps landskommun. Det kommer troligen bli en del dubblerad (kvadrerad?) information. Förslagsvis skulle i så fall historia-avsnitten i församlings- och landskommunartiklarna kunna länka till Kattarps socken som huvudartikel, samtidigt som de egna avsnitten fokuserar på historik relaterad till kommunen/församlingen. I historia-avsnittet i artikeln om tätorten kan man till exempel göra en "Se även: Kattarps socken". -- jiˈesˌdeːo ] 9 februari 2010 kl. 17.47 (CET)

Jag anser att det önskvärda vore separata artiklar om församlingarna, som då behandlar det kyrkliga livet i historia och nutid. Detta har och inte minst har haft så stor betydelse för människorna i bygden att detta är motiverat. (Att jämföra med andra samfund är inte nödvändigt, men jag menar personligen att även frikyrkoförsamlingar kan vara relevanta i långt högre grad än vad som är praxis idag.) Kontrakten är definitivt relevanta och det är givetvis i dem som Svenska kyrkans församlingar skall sorteras. Socknar och landskommuner (före 1952) menar jag däremot med fördel kan slås samman och fördelas efter nuvarande kommunder. Men det är inte lätt att hitta en princip och genomföra den konsekvent. Fernbom2 9 februari 2010 kl. 17.57 (CET)

Kan se visst se att det finns en idé med att slå samman socknar och landskommuner före 1952, men vet inte om det är helt bra. Utifrån vad som varit praxis hittils på sffr så tycker jag nog att landskommunerna kan vara värda egna artiklar, vi har ju faktisk röstat och fastslagit att kommunalordförande i landskommunerna är relevanta, och då bör ju artiklarna alla fall kunna innehålla en lista över dessa - det skulle de ju kunna göra även utan att dessa var värda egna artiklar. Dessutom tycker jag att landskommunerna som försvann 1952 bör kunna ha artiklar om de som försvann 1968-1973 har sådana.
Jag skall se om jag får tid att göra något åt socknarna och eventuell länkröta. Hoppas bara att det finns artiklar om dem för annars har jag nog inte tid att skapa dem. Finns det verkligen socknar med samma namn i samma stift? Kommer inte på några nu, de brukar ju då ha särskillningsnamn som Upplands-Bro eller Dala-Järna... Det enda fall jag kommer på är Nora i Ångermanland och Nora i Uppland, Nora stads socken heter ju Noraskog.--FBQ 9 februari 2010 kl. 18.16 (CET)
I nuvarande Växjö stift finns åtminstone två Ljungby, två Ryssby och två Voxtorp. I alla fallen tillhörde dock det ena Kalmar stift till 1916. Jag har inget emot att ha separata artiklar för landskommunerna, tycker bara att det blir överambitiöst. Fernbom2 10 februari 2010 kl. 15.46 (CET)
Visst, jag tycker sockenartiklar för alla Sveriges socknar är något som hör till "basfakta", landskommunerna är något som folk kan fylla på med efter hand. Angående socknarna kanske man då skall skilja dem åt med län? Såg att av de båda Ryssby ligger ett i Kronobergs och ett i Kalmar län, Voxtorp ligger i Jönköpings och Kalmar län, medan Ljungby ligger i Kronobergs och Kalmar län (en tredje socken finns i Hallands län).--FBQ 10 februari 2010 kl. 16.04 (CET)
Ja, socknar bör definitivt skiljas åt med län, eftersom det är en "världslig" eller "borgerlig" indelning! Fernbom2 11 februari 2010 kl. 09.43 (CET)

Först en ursäkt till Wolfgangus Mozart, eftersom vi är en bit ifrån det ursprungliga ämnet (även om svar på de här frågorna kan hjälpa till att besvara ursprungsfrågan). Därefter några tankar:

 • Om vi ska använda sockenindelning borde vi dokumentera på någon metasida (Wikipedia:Projekt Sveriges geografi?) exakt vilken sockenindelning som avses, och hur man kan hitta uppgifter om den, så att vi i framtiden slipper förvirringen som bland annat syns på diskussion:Kalvträsks församling, diskussion:Skerike socken och diskussion:Öregrunds socken. Nationalencyklopedin verkar ha "fryst" församlingsindelningen för sina dispositionsändamål i slutet av 1980-talet, till exempel finns det bara en artikel om Lillkyrka-Ödeby församling (bildad 1980), medan de fyra församlingarna som bildade Färingsö församling 1990 beskrivs i separata artiklar, som hänvisas till från en ytterst kortfattad artikel om Färingsö församling. Tidpunkten är förmodligen inte vald av någon djupare anledning än att NE började ges ut 1989.
 • Folkbokföringen är fortfarande baserad på Svenska kyrkans församlingsindelning, bland annat sammanställer SCB årligen folkmängdssiffror för Svenska kyrkans församlingar enligt nuvarande indelning och enligt indelningen 1 januari 2000 (de senare siffrorna lyckas jag dock inte hitta på SCB:s webbplats).
 • Man tappar i överskådlighet om man separerar olika aspekter av samma geografiska område i olika artiklar (socken, församling, kommun före 1952, kommundel?). Är det verkligen rimligt att ha med så detaljerade uppgifter att en uppdelning blir nödvändig? Det förvånar mig att kommunalnämndsordförande har ansetts räcka till en artikel, vad finns det egentligen för information tillgänglig om dem mer än rena databasuppgifter?
 • En möjlighet kan vara att ha en serie artiklar om socknar, med geografi, historia, kommunala angelägenheter till 1952, och vilka olika församlingar som socknen genom historien har hört till, och en serie artiklar om nuvarande församlingar, där folkmängd och rent kyrkliga angelägenheter beskrivs, tillsammans med länkar till socknarna. Om "X församling" har uppgått i "Y församling", finns alltså i normalfallet (undantag kan naturligtvis förekomma) en omdirigering till "Y församling", där det dessutom finns en länk till "X socken" om en sådan har existerat. I de fall där en nutida kommun omfattar (i princip) samma område som en socken kan man möjligtvis överväga att beskriva dem i samma artikel. "Sockenaspekter" på stadsförsamlingar och fd sådana kan beskrivas i artikeln om orten.
 • Källa till att Svenska kyrkan eftersträvar 10 000 invånare per församling? Med tanke på att 74 kommuner har färre invånare än så låter det ganska mastigt. Det kanske bara gäller Lunds stift? //Essin 10 februari 2010 kl. 22.16 (CET)
 • Det naturliga vore ju att använda "normsocknarna" - de som fastställdes 1950 och som används för fastighetsbeteckningar och för riksantikvariet och länsmuseernas föremålssamlingar? Det är den sockenindelning man normalt brukar utgår från, sedan kan man i historiken beskriva äldre sockenindelning. Den är helt oberoende av moderna förändringar av församlingarna, och därför det bästa alternativet om det skall finnas en bestående indelning. * Jag vet inte hur folkbokföringen nu fungerar. Möjligt att man fortfarande använder församling - i sådana fall ytterligare ett argument att beskriva svenska kyrkans församlingar, men tycker fortfarande inte att det är något skäl att göra församlingarna till huvudartiklar för den geografiska beskrivingen.
 • Ja visst, det är ett problem. Samtidigt är ju socknar/församligar/kommuner delvis helt olika saker. Därför tycker jag det kan finnas en poäng att skilja dem åt. Särskilt när svenska kyrkan idag är helt skild från staten. Det går ju alltid att skapa länkar mellan artiklarna. Om kommunalnämndsorförande, kommunalvapen och kommunhistorik är tillräckligt relevant är en annan fråga - det får i sådana fall tas på sffr. Jag tycker de är relevantare än mycket annat som bedömts som relevant här på wikipedia, men det blir nog en för rörig debatt om vi skall ta det också här.

Har svårt att tänka mig att det finns någon kommun som har samma gränser som en äldre socken, men visst - om det förekommer kanske det skulle gå bra. Tänker dock att socken fungerat som avgränsing för så många aspekter, kyrkligt, politiskt (även före landskommunerna i sockenstämma, även om det väl mest handlade om kyrkliga frågor, skola och fattigvård), skatteuppbördsmässigt, geografiskt som underlag för kartor och fastighetsbeteckningar, för insamlig av föremål i museer, registrering av fornminnen osv osv... De flesta äldre folkdräkter är just sockendräkter, (utom i vissa områden där det snarare är häradsdräkter). --FBQ 11 februari 2010 kl. 14.08 (CET)

Jag håller med om att den nutida församlingsindelningen inte är lämplig för att beskriva annat än just nutida kyrkliga förhållanden och folkmängdssiffror. Var kan man läsa mer om normsockenindelningen? En googling var inte särskilt informativ... Bygger den på dåtidens jordeboks-/jordregistersocknar, kommuner eller församlingar? Hur hanteras städer och köpingar i den? Jag kollade upp några "huvudmisstänkta" kommuner, och hittade följande som i alla fall omfattar ett område som också var en enda kommun 1950: Dorotea, Sorsele, Åsele, Malå, Norsjö, evt Bjurholm (gränsjustering mot Vännäs?), Nordmaling, Vindeln, Överkalix, Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Burlöv, Öckerö, Partille, Salem, Lidingö, Täby, Sollentuna, Munkfors, Hammarö, Karlskoga, Orsa, Älvkarleby. De flesta ligger i övre Norrland eller Stockholmsområdet. Jag är dock inte helt säker på att alla dessa verkligen utgör en normsocken, och jag har förmodligen missat någon. Om man i dessa fall ska beskriva socken och kommun i samma artikel får man förstås ta upp fler aspekter på området än i andra kommunartiklar. //Essin 12 februari 2010 kl. 01.51 (CET)
Artiklar om landskommunerna tycker jag ju inte är nödvändiga, även om jag tycker att de väl skulle kvalificera sig utifrån nuvarande relevanskriterier. Socknar och nuvarande kommuner tror jag delvis kan bli problem. Om socknenartiklarna inleds med socknens historik, sockennamnets ursprung och geografin - medan en kommunartikel troligen handlar om en beskrivning av kommunen, organisation och kanske politisk majoritet och historiken först längre ned. Det var kanske fler socknar som var samstämmiga med kommuner än jag trodde, har börjat kolla lite på de socknar du nämnt men inte tittat på alla, och det verkar stämma. Många av de i Stockholmstrakten verkar ha blivit kvar för att de desemellan blivit municipalsamhällen och köpingar, men faktiskt i stort behållt sin utbredning. Orsa kommun inkluderar visserligen Skattungbyns kapellförsamling, men den inkluderas i Orsa socken. Städerna 1950 räknas som egna socknar, däremot inte municipalsamhällen eller köpingar. De ekonomiska kartorna brukar ha dessa sockengränser utmärkta - annars om man vill hitta gränserna på nätet är nog FMIS karta bäst - där finns alla forminnen registrerade med sockenangivelse:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

utifrån "normsocknarna". Jag skall titta lite på de konflikterna du nämnde ovanför.--FBQ 12 februari 2010 kl. 16.36 (CET)

Jag ser i och för sig inget hinder för att beskriva historia och geografi tidigt i en kommunartikel, och så görs det i flera artiklar redan. "Relevanskriterierna" är ju absolut inte huggna i sten! Enligt Fornsöks hjälpsidor är det sockenindelningen vid fastighetsregisterreformens genomförande (1976-1995) som används där; hur mycket den skiljer sig från indelningen 1950 vet jag inte, men vissa inkorporeringar som skedde 1952 verkar ha påverkat den. Jag tycker att det verkar lite mysko att städer beskrivs som socknar ("Socken: Malmö", fast "Socken: Umeå stad" när det fanns en landskommun/landsförsamling med samma namn), eftersom jag är tämligen säker på att man i fastighetsindelningssammanhang brukar använda "stadsregisterområde" när man talar om motsvarigheten till socknar i städer (se t ex [1] och [www5.e.lst.se/forfattningar/seriea/1978-314a.PDF]). //Essin 21 februari 2010 kl. 16.20 (CET)

Raderade församlingar[redigera | redigera wikitext]

Skall alla f.d. församlingar raderas utan att informationen som fanns får följa med till den nya församlingen? Se Järfälla församling. --NERIUM 15 februari 2010 kl. 00.46 (CET)

Det kan jag inte tänka mig är den bästa lösningen. En encyklopedi ska väl alltid ha med ett historiskt perspektiv, och inte bara redovisa nuläget. -- boıvıe 15 februari 2010 kl. 07.26 (CET)
Så där får det absolut inte gå till!! :( Återställ informationen från de tidigare ingående församlingarna! /Nesse 15 februari 2010 kl. 10.32 (CET)
Helt fel! Jag tycker som sagt att man kan börja med att skapa artiklar om socknarna, sedan kan man fundera över om de äldre församlingarna skall vara omdirigeringar till den nya, och vilken information som skall ligga var - det här är ju bara att förstöra.--FBQ 16 februari 2010 kl. 11.12 (CET)
Självklart att informationen som fanns om de tidigare ingående församlingarna skall bevaras! Att göra som Glad nicke3 gjort med Järfälla församling är att "förstöra" andras arbete. /Nesse 17 februari 2010 kl. 09.39 (CET)
Nästan all information som stod i artiklarna om de gamla församlingarna var också relevant för den nya församlingen, så jag har försökt få med detta. Det som är specifikt för de gamla församlingarna, som alltså bara existerade under 19 år (enligt NE, men 18 enligt församlingens webbplats), är pastorats- och församlingskoder samt folkmängdsuppgifter (som kommer att fortsätta sammanställas). Mycket annan information skulle behöva stå både under de gamla församlingarna och den nya, om man skulle ha separata artiklar. De tillhör också samma socken. //Essin 21 februari 2010 kl. 16.20 (CET)

Veckans tävling vecka 8[redigera | redigera wikitext]

Nästa vecka drar veckans tävling om böcker igång, samma vecka som bokrean 2010 startar. Hoppas vi får se stor uppslutning, och att många nya böcker och författare får se wikipediadagens ljus. Lycka till. Tanzania 20 februari 2010 kl. 21.50 (CET)

Jag vill då passa på att påminna om min lista över författarartiklar i behov av utökning som kanske kan vara till inspiration. Välkomna att lägga till namn i listan såklart. Entheta 21 februari 2010 kl. 19.33 (CET)

Förändringar i Hotcat[redigera | redigera wikitext]

Varför har denna funktion anpassats till hur den ser ut på engelska Wikipedia? Tidigare gav den förslag i strikt alfabetisk ordning, varvid även helt nyskapade kategorier fanns med. Det var en stor fördel. Nu ser det ut att vara helt godtyckligt vad som dyker upp, men förmodligen finns det någon statistik bakom. Hursomhelst är det en klar försämring, anser jag. Fernbom2 4 februari 2010 kl. 13.13 (CET)

Jag uppdaterade våra ett år gamla version med den senaste från enwp. Hur den sorterar kategorierna vet jag inte men jag kan försöka sätta mig in i det. 「Sertion」 4 februari 2010 kl. 13.17 (CET)
Personligen tyckte jag att den fungerade bättre nu när jag inte höll mig ifrån att kategorisera datorspel. GameOn 4 februari 2010 kl. 13.20 (CET)
De kategorierna som visades som förslag mellan uppdateringen och min fix nu var de kategorier man tidigare lagt till i artiklarna via Hotcat. På grund av versionsskillnader eller skillnader i inställningarna mellan de olika sidorna så kunde den inte kalla på APIt som den får sökförslagen via, men det är fixat nu. 「Sertion」 4 februari 2010 kl. 13.37 (CET)
Till GameOn: Om du vill stänga av förslagen så kan du lägga in "var hotcat_nosuggestions = true;" i din personliga javascriptsfil. 「Sertion」 4 februari 2010 kl. 14.01 (CET)
Hatten av för Sertion. Någon borde ge dig en pusselbit! :) Allt gott, /Urbourbo 4 februari 2010 kl. 14.17 (CET)
Då kommer det alltså inte förslag på de jag inte använt förut eller? Så tror jag inte att jag vill ha det. Jag trodde att den nya versionen tog den kategori som var mest använd totalt sett eftersom det var så jag upplevde den förut, går det att ordna? GameOn 4 februari 2010 kl. 15.39 (CET)
Jo, det skulle vara möjligt, dock vet jag inte hur många API-kall man bör ha i en funktion. Den behöver ju i så fall kolla alla kategorier för alla sökträffar den får för de inledande bokstäverna och ge tillbaka de som har flest sidor och subkategorier. 「Sertion」 4 februari 2010 kl. 16.26 (CET)
Tänkte fel, det behövs fortfarande bara ett API-kall. Kan kolla på det senare i kväll. 「Sertion」 4 februari 2010 kl. 16.29 (CET)
Det faller, från min sida, på att jag inte vet hur man ska sortera kategorierna efter hur många artiklar/kategorier de innehåller. 「Sertion」 4 februari 2010 kl. 17.49 (CET)
Jag får inga förslag alls när jag ska lägga till en kategori. Är det fler som har samma problem? Thoasp 4 februari 2010 kl. 20.29 (CET)
Testa med att rensa din webbläsares cache. 「Sertion」 4 februari 2010 kl. 20.50 (CET)
Det hjälpte inte. Thoasp 4 februari 2010 kl. 22.08 (CET)
Jag ser på din användarsida att du använder Internet Explorer, skriptet ska fungera med Internet Explorer 6 och nyare med du kan alltid testa att uppdatera till det senaste versionen, även om det inte löser problemet så skadar det ju inte att vara uppdaterad. 「Sertion」 4 februari 2010 kl. 22.32 (CET)
Använder IE8, så det är inte problemet. Har kollat runt lite, kan vara fel på internminnet. Har laddat hem ett program för att testa det, men hinner inte köra det ikväll. Thoasp 4 februari 2010 kl. 23.00 (CET)
Testprogrammet hittade inga fel. Har upptäckt meddelandet fel på sidan när jag försöker lägga till kategori med Hotcat. Klickar jag på det får jag följande info: "Meddelande: Åtkomst nekad. Rad: 668 Tecken: 5 Kod: 0 URI: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/sv/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-hotcat.js&action=raw&ctype=text/javascript&urid=257z6_11028234". Är det någon som kan tyda det? Thoasp 6 februari 2010 kl. 10.22 (CET)

Tack för informationen! Jag får se hur det fungerar nu efter förändringarna, men jag tycker alltjämt den tidigare strikt alfabetiska var mycket bra - även om man riskerade att av slarv lägga in en biografi under "Kvinnans könsorgan". Just detta att nybildade fanns med var en stor fördel. Det är underbart att inte behöva skriva ut hela namnet när man sorterar in dem som hör dit. Fernbom2 5 februari 2010 kl. 06.19 (CET)

Vid en sökning på Kategori:Kvin så får man följande resultat:
["Kategori:Kvin",[
 "Kategori:Kvinnor",
 "Kategori:Kvinnonamn",
 "Kategori:Kvinnosjukdomar",
 "Kategori:Kvinnans k\u00f6nsorgan",
 "Kategori:Kvinnlig r\u00f6str\u00e4tt",
 "Kategori:Kvinnliga regenter",
 "Kategori:Kvintetter",
 "Kategori:Kvinnor f\u00f6rkl\u00e4dda till m\u00e4n inom det milit\u00e4ra",
 "Kategori:Kvinnohistoria",
 "Kategori:Kvinnor\u00e4ttsk\u00e4mpar"]
]
där \u00e4 och liknande är Unicode-tecken så som Å, Ä och Ö. Skriptet tar sedan de fem översta av dessa och visar i rutan ovanför fältet man skriver i uppifrån och ner. Om den bytte ordningen tidigare vet jag inte men som det är nu så sorterar den inte alls utan hämtar dem i strikt bokstavsordning. 「Sertion」 5 februari 2010 kl. 11.24 (CET)
Tidigare så fick den fram den här listan när den sökte efter Kategori:Kvin. Skillnaden är att där den tidigare hämtade en lista med alla artiklar som började med söktermen så söker den nu istället med ett nytt sök-api. 「Sertion」 5 februari 2010 kl. 14.42 (CET)
Tack för beskeden! Som var och en kan se var den tidigare i bokstavsordning! Jag föreslår en återställning till detta i stället för nuvarande till synes godtyckliga förslag! Fernbom2 6 februari 2010 kl. 09.58 (CET)

Den nya versionen är definitivt sämre! Man kan t ex inte rätta en felaktigt inskriven kategori utan måste först ta bort den och sedan lägga in en ny! I detta fall önskar jag ingen anpassning efter andra språkversioner utan en återgång till tidigare välfungerande ordning! Fernbom2 11 februari 2010 kl. 09.47 (CET)

Rättelse: Man kan inte ens ta bort den (d v s en kategori som inte finns) utan att gå in i redigeringsläge! Fernbom2 11 februari 2010 kl. 09.49 (CET)
Om jag ska felsöka det behöver jag kunna återskapa problemet. Jag kan till exempel ändra en kategori och när ska man ta bort en kategori som inte finns? Jag tog i alla fall bort en kategori som var rödlänkad. Vilken webbläsare använder du? 『Sertion』 11 februari 2010 kl. 10.24 (CET)
Jag använder Internet Explorer. Man kan ju skriva in vilka kategorier som helst med HotCat, inte endast existerande sådana, så om man gissar fel kan detta inträffa. Med tanke på hur märkliga förslagen har blivit ser jag allt mindre på dem. Fernbom2 11 februari 2010 kl. 12.44 (CET)

Nu använder Hotcat åter igen Special:Allpages. Om man tyckte att det var bättre med sök-APIt så kan man lägga in var hotcat_use_opensearch = true; i sin personliga javascripts-fil. Ursäktar för att det tog sån tid innan jag tog tag i det men har varit upptagen med annat. 『Sertion』 21 februari 2010 kl. 01.19 (CET)

Tackar, upptäckte att hotcat nu även hittar kategorierna som innehåller ett extra kolon (under kategori:wikipedia:administration). Fint. Hälsn! /Urbourbo 21 februari 2010 kl. 11.16 (CET)
Tack för att den blivit återställd! Nu fungerar den utmärkt igen, även när man håller på med nyskapade kategorier! Fernbom2 22 februari 2010 kl. 12.32 (CET)

Earl eller hertig?[redigera | redigera wikitext]

Ofta används ordet earl på svenska wikipedia. Borde det inte vara antingen greve eller hertig? Joakim589 20 februari 2010 kl. 01.44 (CET)

Ordet "earl" kommer från "jarl" och det är det ord som de norskspråkiga versionerna använder. Jag tror att vi skulle krångla till det om vi skulle börja översätta det till greve (count) eller hertig (duke) och det skulle bli förvirring vilken titel vederbörande faktiskt hade, så därför tror jag att det är bättre att fortsätta att kalla dem "earl". / Elinnea 20 februari 2010 kl. 08.31 (CET)
Svensk tradition är att "earl" lämnas oöversatt. Hustrun till en earl kallas däremot "grevinna" på svenska, eftersom det är motsvarigheten till den engelska titeln "countess". "Hertig" är alldeles otänkbart, då det är ekvivalent med "duke" (som framgår av Elinneas kommentar). Det finns ingen anledning att frångå gängse språkbruk i detta fall. Fernbom2 22 februari 2010 kl. 12.41 (CET)

Städa bort Sverigedemokraternas kontroverser?[redigera | redigera wikitext]

Luttrad har just föreslagit att samtliga kontroverser i artikeln om Sverigedemokraterna bör strykas, med hänvisning till att det inte är relevant. Eftersom det omfattar en mängd uppgifter om partiets kopplingar till rasistiska/nazistiska organisationer, grova brott begångna av partiets förtroendevalda samt uppmärksammade och starkt kritiserade uttalanden i media kanske fler än jag anser att det är fel att stryka stycket.--Pjaha 21 februari 2010 kl. 17.54 (CET)

Visst vore det helt fel att stryka alla kontroverserna från artikeln som sådan. Artiklar om partier bör t.ex. även innehålla sådant historisk material - vederbörligen källbelagt och NPOV-formulerat - som partierna själva inte vill framhålla. Men å andra sidan gör ju artikeln om SD solklart sig förtjänt av en POV-beteckning, eftersom en så stor del av inledningsstycket fokuserar på recensioner av partiet av deras konkurrenter om medborgarnas röster och guilt-by-association-material om tidigare företrädare och recension av dessas personliga vandel (eller avsaknad därav). Detta är inte den typ av information som finns i inledningen till artiklarna om något av de sju nuvarande riksdagspartierna, vilket borde vara en måttstock på hur partier bör beskrivas. Men man kanske inte kan förvänta sig att svwp riktigt har mognaden att ge encyklopedisk NPOV-beskrivning av alla politiska partier i Sverige under ett valår? Tomas e 22 februari 2010 kl. 12.18 (CET)
Tja, nu är hela kontroversstycket borttaget i alla fall, tydligen såg för få problem med det. Tomas e, är det de två sista meningarna i inledningen du talar om? Är det verkligen "en stor del" av stycket? Kan inte orsaken till att den typen av information inte finns om överiga partier handla om att den typen av åsikter inte finns om dem?--Pjaha 22 februari 2010 kl. 13.07 (CET)
Kan inte orsaken till att du lägger in ytterligare material i kontroversavsnittet, raderar partikällor, omformulerar till mer dubbeltydiga formuleringar, källhänvisar till AFA och kb-mallar var och varannan mening vara att du verkligen, verkligen, vill klämma åt SD? Mörkerman 22 februari 2010 kl. 13.47 (CET)
Säkert är det så, jag är förmodligen Stieg Larsson som bara låtsats avlida och nu agerar under täckmantel för att jävlas med just SD på just Wikipedia.
Eller så råkar jag ha ett specialintresse för politisk högerextremism, och det är du som med din erkända partiskhet uppfattar samtliga som inte hyllar partiet som konspirerande AFA-anhängare.--Pjaha 22 februari 2010 kl. 13.56 (CET)
Höhö, var jag står är känt sen länge här på bygget. Du avslöjar inget genom en såndär länk. Jag är åtminstone öppen med var jag står. Det är rätt få som har ett specialintresse av den typ du nämner, och de flesta med sådana redigeringsmönster är... tja.--Mörkerman (diskussion) (Signatur tillagd i efterhand.)
Höhö, själv du. Du är alltså själv aktiv inom den nationella rörelsen, och tycker det blir okey att du redigerar de artiklarna hårt och subjektivt, bara för att du är "hygglig" och talar om att du är subjektiv? Och detta går andra på??? Du får alltså verkligen folk att tro på att det är synd om dig och att du är utsatt för en konspiration från alla användare som inte tycker att rasism är gulligt!?
Detta är så dumt att klockorna stannar! När jag var med första vändan (typ 2005-2006) skulle det inte ha accepterats. Svenska wikipedia har degenererat, såna som du skulle ha blockerats för länge sen på den tiden.--Pjaha 22 februari 2010 kl. 15.10 (CET)
Nu tycker jag att både Mörkerman och Pjaha ska sluta anklaga varandra. Mörkerman är som sagt öppen med sina åsikter, och jag kan väl hålla med om att det är mindre lämpligt att redigera där risk för intressekonflikt föreligger - men det gäller ju även Pjaha. GameOn 22 februari 2010 kl. 15.25 (CET)

Debatten om det här hålls med fördel samlad på ett ställe, det vill säga här: Diskussion:Sverigedemokraterna#Fluff.3F.3F.3F.3F Luttrad 22 februari 2010 kl. 15.51 (CET)

Varför ska en debatt om Mörkermans anklagelser om att jag har en agenda gömmas på en artikelns diskussionssida?
 • Mörkermans påståenden om min sk. agenda blir inte sanna bara för att han upprepar dem eller svär åt mig, eller för att vissa tror på honom. Läs gärna mina redigeringar, även dem i AFA, och bilda er en egen uppfattning.
 • Subjektiva redigeringar i artiklar där man har starka åsikter blir inte okey bara för att man erkänner att man är subjektiv. Common sense!--Pjaha 22 februari 2010 kl. 16.31 (CET)
En sådan debatt vill vi inte ha på Bybrunnen, håll er på relevant artikeldiskussion om ens det leder någonvart, tack. -- Lavallen 22 februari 2010 kl. 16.45 (CET)

Och min fråga är varför? Enskilda fall förstår jag att det är onödigt att dra på Bybrunnen, och med mitt inlägg ovan anser jag frågan utagerad. Men varför tycks så många så ovilliga att diskutera mer principiella frågor? Jag tycker det är verkligt oroande om fler användare tycker att det går utmärkt att redigera subjektivt i artiklar bara man redovisar att man har en agenda.--Pjaha 22 februari 2010 kl. 17.02 (CET)

Detta är ingen diskussion, detta är två användare som inte kommer överens och gör att de inte kommer överens till en (o)fråga. Ta en saklig diskussion, ignorera osakliga påhopp i andras inlägg och kom fram till något på artikelns diskussionssida. 『Sertion』 22 februari 2010 kl. 17.16 (CET)

Kort kommentar om det här tramset nu då. Det står inte i WP:IK att man skall undvika att redigera artiklar där man har ett egenintresse, bara att det skall ske med försiktighet. Det är välkänt att artiklar som den om SD utsätts för såväl generalangrepp från motståndare som mindre genomtänkta förfluffningar från välmenande personer på min sida av fältet. Själv tycker jag att det ska vara sakligheten som avgör. Min egen uppfattning är att tack vare att jag har rätt mycket kunskaper om sånt här så har det som jag har föreslagit ganska ofta fått stå kvar. Hur många redaktörer som inte har det här som specialintresse orkar sitta och läsa igenom varenda källhänvisning för att leta efter felaktigheter? Man kan förstås oroa sig för att min verksamhet leder till att artiklarna får slagsida, men tack vare mina eskapader här på bygget (och att jag har varit helt öppen med var jag står) de senaste åren så verkar det vara flera admins som har ett öga på mig och kollar mina redigeringar. Då och då verkar ju dessutom en del ha gått igenom alla mina redigeringar från början till slut för att leta efter något som jag kunde bli permbannad för (det har ju varit ett par såna diskussioner). Inget har hittats, vilket jag tolkar som att jag i stort sett har hållit mig på banan faktamässigt.

Äsch, det blev en lång kommentar ändå. Nu släpper jag iallafall det här och fortsätter bråka med Pjaha på annan plats. Mörkerman 22 februari 2010 kl. 23.24 (CET)

Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Lista över clearingnummer till svenska banker[redigera | redigera wikitext]

Gå gärna in och säg er mening. Detta är allstå bara en notering; för diskussionen på plats på sffr. Obelix 22 februari 2010 kl. 18.16 (CET)

Finns det någon anledning att ta upp just den här SFFR-diskussionen på Bybrunnen? /Grillo 23 februari 2010 kl. 04.43 (CET)
Ja, eftersom diskussionen så tydligt rör en viktig policy som präglar hela grundprincipen med Wikipedia. Sedan är det ju bara en not, en hänvisning till en diskussion. Det kan ju vem som helst lägga upp till vilken diskussion som helst på Wikipedia för att locka fler användare. Obelix 23 februari 2010 kl. 17.46 (CET)

Maskinöversättning[redigera | redigera wikitext]

Kan vi inte införa nolltolerans på maskinöversättning? Om man tittar på de sorgliga artiklarna i Kategori:Artiklar som tycks vara maskinellt översatta blir man bara trött. Meningar som "Han började sin karriär som basist i gruppen Os Baobás innan de kallas att övervaka Os Mutantes i 1970 och är effektivt i bandet senare. Under 1974 har mutanter flyttas och började sin verksamhet som producent. Är fortfarande Heliga av nedersta raden att Fullgás gjort musik, inspelad av Marina Lima 1984." svider i ögonen. En artikel som är så fullständigt obegriplig och uselt skriven borde raderas direkt i stället för att märkas upp och glömmas bort. För det mesta går det ju inte heller att rädda en maskinöversatt artikel om man inte jämför med originalet, eftersom en del saker kan verka rätt, men är grova felöversättningar, så det är ett digert jobb att ta sig igenom artiklarna i kategorin, även om de inte är så många.

För att summera: Det är inte värt besväret att behålla maskinöversättningar. Det blir oftast fel och det tar mycket tid att åtgärda en maskinöversatt artikel. /Jssfrk 20 februari 2010 kl. 10.24 (CET)

Jag brukar radera sådana sidor (eller återställa dem till en tidigare version om det finns någon sådan). /NH 20 februari 2010 kl. 10.28 (CET)
Jag tycker definitivt att vi skall ha en nolltolerans mot maskinöversättningar. De skadar mer än de tillför och skapar merarbete för andra. /-nothingman- 20 februari 2010 kl. 10.29 (CET)
Maskinöversatta artiklar som är svåra att begripa tycker jag också borde raderas, åtminstånde om de inte åtgärdas inom rimlig tid efter ett påpekande av problemen, det blir så lätt syftningfel som gör informationen i artikeln felaktig. Höstblomma 20 februari 2010 kl. 10.40 (CET)
Jag anser det är ett ovillkorligt krav att artiklar tillför vetande och är begripliga. Maskinöversatt text, när det är obegriplig, bör i enlighet med detta raderas. Av hövlighetsskäl kan den få vara mallad en tid, men inte länge (två månader?)Yger 20 februari 2010 kl. 11.28 (CET)
Jag raderar på studs eller ersätter med en kort stub-artikel när jag ser sådant. Vill man läsa en artikel som kräver tillgång till den (vanligtvis) engelska förlagan för att bli begriplig kan man lika gärna läsa den engelska versionen direkt. Vill någon fixa till en sådan artikel är det dessutom nästan alltid bättre att börja om från en tom artikel. /Dcastor 20 februari 2010 kl. 12.22 (CET)
En maskinöversatt text går ofta inte att fixa till om man inte har tillgång till originaltexten. Jag brukar radera maskinöversatt text direkt, om det inte är en mycket kort text med mycket få, obetydliga språkfel som lika väl hade kunnat bero på dålig språkkänsla. Om vi tillåter maskinöversatt text kommer vi bara att få flera sådana texter, och som framgår ovan tar de nästan mera arbete att fixa till än att göra rätt från början. (Värsta sorten är de där originalets fotnoter står med som lösa siffror, utan att referenserna har följt med.) Att maskinöversätta texter till Wikipedia är en latmasklösning som vi inte ska acceptera.Sjö 21 februari 2010 kl. 19.14 (CET)

Maskinöversättningar bör snabbraderas direkt. Den lämpliga åtgärden är allstå att sätta en snabbraderingsmallen när man ser en sådan. Obelix 21 februari 2010 kl. 19.16 (CET)

Google translate är tyvärr ofta använd av x-wiki-problemmakare. -- Lavallen 21 februari 2010 kl. 19.25 (CET)

Ja sådant bör definitivt snabbraderas. Entheta 21 februari 2010 kl. 19.31 (CET)☼

Nej, bör inte raderas. Om översättningen är dålig, bör den raderas. Annars kan man ju språkputsa. Däremot är det ju sällan som maskinöversatta texter blir bra. De behöver ofta bearbetas för att bli bra.Yogidoo 23 februari 2010 kl. 19.26 (CET)

Det är klart att en maskinöversättning som bearbetats till god svenska och som stämmer med källtexten kan behållas, då försvinner ju själva maskinöversättningsaspekten. Det jag vänder mig emot är att folk maskinöversätter en text, inte ids kolla upp så att fakta stämmer eller så att språket är oklanderligt, och när de ofta väldigt stora bristerna i artikeln sedan upptäcks mallar man bara upp den med "maskinöversättning" och så får den ligga kvar. Det låter som om du tycker ungefär likadant. /Jssfrk 24 februari 2010 kl. 07.44 (CET)
Det bör väl uttryckas så, att det är nolltolerans mot "obearbetade maskinöversättningar". Att använda maskinöversättning som ett hjälpmedel, om man sedan hanterar texten på ett korrekt sätt och åtgärdar de "maskinfel" som självklart blir, kan knappast vara fel. –Xauxa 24 februari 2010 kl. 09.13 (CET)
Problemet med att släppa igenom maskinöversättningar, eller ens att använda det som hjälpmedel (försökte översätta än isländsk artikel med Google Translate en gång, men fick till slut nöja mig med att översätta det lilla som jag ändå förstod av originaltexten), är att översättningsfel som vid första anblick kan verka korrekta, lätt slinker igenom. Googles översättningstjänst tar ju inte hänsyn till olika betydelser av ord, och fungerar dessutom med hjälp av algoritmer som kan ge väldigt märkliga resultat ibland (såsom att namn översätts till "buy at amazon.com" som jag råkade ut för i ovan nämnda iswp-översättning). Jag vill alltså, som jag brukar, bestämt avråda ifrån att ens använda Google translate som grund för översättning av en artikel. Man kan använda sidan för att översätta ord man inte förstår (och sen se till att de passar in i sammanhanget och inte chansa på en mening man själv inte förstår), men handlar det om översättning från engelska rekommenderar jag istället Norstedts ord, som ger professionell översättning. Wikipedia har tillräckligt många dåliga översättningar som gjorts helt manuellt (för att man inte förstått vad man skrivit), och behöver inte automatiskt skapade sådana också. /Grillo 24 februari 2010 kl. 09.39 (CET)
Jag förordar naturligtvis inte att man skall använda maskinöversättning från språk man inte kan. Vidare anser jag att texten i översättningsarbetet skall behandlas lika noggrant som om man hade översatt den manuellt. Det viktiga är slutresultatet. Jag vände mig mot uttrycket nolltolerans, som betyder just nolltolerans. –Xauxa 24 februari 2010 kl. 09.49 (CET)

Senaste ändringar-bugg[redigera | redigera wikitext]

När jag klickar på "Senaste ändringar" till vänster kommer jag till http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Senaste_%C3%A4ndringar där följande meddelande finns: "No such special page", "You have requested a special page that is not recognized by Wikipedia. A list of all recognized special pages may be found at Special:Specialpages." Varför länkar den till en.wikipedia? Och hur fixar man det? Entheta 24 februari 2010 kl. 01.23 (CET)

Liknande bugg uppträder om jag klickar på "Slumpartikel". Entheta 24 februari 2010 kl. 02.08 (CET)
Nu funkar det som det ska igen. Verkar ha varit någon tillfälligt, men märklig, bugg. Entheta 24 februari 2010 kl. 02.22 (CET)

Uppsala stadsteater och Wikipedia[redigera | redigera wikitext]

Tog en titt på artiklar som nyligen märkts med relevanskoll och hittade där skådespelaren Viktor Björnberg, verksam vid Uppsala Stadsteater. För att se om jag kunde bygga ut artikeln litet gick jag till teaterns hemsida och klickade mig fram till den ensemblepresentation som finns där. Döm om min förvåning då jag klickade på Björnberg och fann mig vidarelänkad - till hans wikipediaartikel! Kollade en drös av de övriga skådespelarna på samma sida och fann samma sak där. Slutsats: Uppsala Stadsteater har struntat i att lägga upp egna presentationer av teaterns skådespelare utan förlitar sig helt på Wikipedia! Det är förstås på sitt sätt smickrande för oss eftersom det tyder på att man anser vår information trovärdig, men nog är det litet problematiskt också? Vad händer t ex om vi bedömer att en artikel teatern länkar till inte är relevant och den raderas? Och finns det risk att teatern/skådespelarna själva försöker nyttja artiklarna som reklam för aktuella uppsättningar (något jag förvisso inte sett några tecken på i de artiklar jag kollat)? Finns det liknande sådana här exempel? /FredrikT 22 februari 2010 kl. 17.11 (CET)

Jag blev kontaktad för en tid sedan av Uppsala stadsteater som berättade att man tänkte göra så här. De nämnde också att de tänkte ha en tävling där den som förbättrade (enligt Wikipedias riktlinjer) en artikel om en skådespelare vid teatern mest skulle vinna teaterbiljetter. Så länge man följer Wikipedias riktlinjer har jag svårt att säga något annat än "välkomna".//Hannibal 22 februari 2010 kl. 17.41 (CET) (som beklagar att jag inte hunnit meddela det här tidigare)
Mycket trevligt initiativ av Uppsala stadsteater! --Kildor 22 februari 2010 kl. 18.03 (CET)
Jag kan hålla med om att det är ett trevligt initiativ, men frågan är hur trevligt man från teaterns sida tycker att det är att minst två av deras skådespelare raskt märkts med relevanskollsmallar (utöver ovannämnde Björnberg även Therese Söderberg)? /FredrikT 23 februari 2010 kl. 10.33 (CET)
Att tycker att det låter som att de försöker utnyttja Wikipedia i sin marknadsföringskampanj. Jag tycker att det är ganska fult gjort att försöka "kuppa" in artiklar om de egna anställda på Wikipedia och utlova "betalning" i form av gratisbiljetter. Vill de skriva om sina anställda så bör de göra det på sin egen webbsida, det är ju vad den är avsedd till. / Elinnea 23 februari 2010 kl. 10.44 (CET)
Jag ser inga större problem med detta. Om skådespelarna är encyklopediskt relevanta är det väl tvärt om ganska bra, speciellt om de vill få andra att skriva artiklarna och inte gör det själva. Om de tycker det är trevligt eller inte att relevanskontroll-mallar läggs in är irrelevant, sånt händer på Wikipedia och använder man sig av Wikipedia får man "tåla spelets regler". /-nothingman- 23 februari 2010 kl. 17.18 (CET)
WP:REL finns för övrigt inga kriterier för teaterskådespelare, men om man är anställd som skådespelare vid en stadsteater (åtminstone under mer än en säsong) bör man troligen vara encyklopediskt relevant, tycker jag. //Hannibal 23 februari 2010 kl. 17.40 (CET)
nu är det minst tre som är märkt med relevanskollsmallar (utöver ovannämnde Björnberg och Therese Söderberg) har Elinnea märkt upp Maria Antoniou under dagen. Janee 23 februari 2010 kl. 19.42 (CET)
Kul för Wikipedia! Vi kanske helt enkelt kunde be FredrikT introducera teatern till våra relevansregler, och fråga om de vill försöka addera information kring press-respons odyl till de mallade artiklarna? Det förefaller ju märkligt om vi skulle få konsensus kring något slags "förbud" mot (eller fördelar för) vissa typer av bidragsgivare, och då återstår ju rimligen att tillämpa våra vanliga riktlinjer. Allt gott, /Urbourbo 23 februari 2010 kl. 20.21 (CET)
Kanske kan man även be dem ladda upp de fina bilderna på ensemblen på Commons? /Jssfrk 23 februari 2010 kl. 22.12 (CET)
Jag håller på att undersöka om vi kan släppa de aktuella bilderna till Commons, men tyvärr ser det svårt ut då vi generellt har gamla avtal med våra fotografer där utökad användning inte tillåts. Det är dock något som vi kommer att försöka få till i framtiden.--Christophe 24 februari 2010 kl. 18.01 (CET)
Jag lämnade ett meddelande om denna diskussion på Christophes diskussionssida. Det var han som mailade mig från början.//Hannibal 23 februari 2010 kl. 22.15 (CET)
Jag tycker absolut inte att det ska räcka att bara ha en anställning på en teater, man ska ha uppmärksammats på något sätt också, ha medverkat i något uppmärksammat, belönats med något större pris, fått mycket goda recensioner eller liknande. Wikipedia ska ju inte vara första platsen där en person blir omskriven. Om det varit något annat företag som erbjudit kunder gratisprodukter mot att kunder skrev om dem på Wikipedia, skulle ni ha samma inställning då också. / Elinnea 23 februari 2010 kl. 23.34 (CET)
Under förutsättning att ämnet de uppmuntras skriva om är encyklopediskt relevant så ja. Som jag skrev förut tycker jag att det är utmärkt att de uppmuntrar andra personer att skriva artiklarna och inte gör det själva. /-nothingman- 24 februari 2010 kl. 10.13 (CET)
Jag ser också skillnad mellan att vara anställd på en stadsteater och vilken teater som helst, men givetvis finns det verifieringsfrågor här att tas med som med många biografier över levande personer. //Hannibal 24 februari 2010 kl. 10.35 (CET)
Jag måste ju säga att det känns lite klumpigt sätt för statsteatern att presentera sina skådespelare statsteatern, om det nu inte handlar om ett projekt kring en kritisk syn på IT, kanske en pjäs som handlar om informationsamhället som sätts upp. Låt oss säga att någon av skådespelarna tidigare dömts för brott och varit publicerad i tidningarna med namn, så att något skäl att hemlighålla det inte fanns. Händelsen fick definitivt betydelse för skådespelarens karriär, och någon skriver om det - något som personen säkert inte vill ha i sin presentation på stadsteaterns sida. Dessutom riskerar ju sidorna att klottnas ned, om nu inte sidan underhålls. Jag ser ju att Statsteatern har bättre förusättningar att skriva bra presentationer av sina skådespelare själva, hur välkommet det än är att de skriver på wikipedia. Sedan misstänker jag orsaken till att stadsteatern gör så här är att förbättra sina resultat vid googlesökningar. Vet inte om de här artiklarna ökar träffarna för stadsteatern, men de ger fler inläkar till wikipediasidan om statsteatern, som i sin tur har länkar till Uppsala stadsteater.--FBQ 24 februari 2010 kl. 11.30 (CET)
Utöver vad FBQ tar upp ovan ser jag två huvudproblem med teaterns val att förlita sig på externt placerade presentationer av sina skådespelare:
 1. den potentiella obeständigheten: som framgår av att flera av artiklarna redan relevansmärkts finns det ingen möjlighet för teatern att förvissa sig om att artiklarna om dess skådespelare över huvud taget får ligga kvar eftersom man från Wikipedias sida förstås aldrig i förväg kan utlova att en artikel kommer att bedömas som relevant (även om jag sedan personligen kan hålla med om att fast medverkan i en ensemble av detta slag i sig bör ge rätt höga relevanspoäng och dessutom anser att wp är väl film- och TV-fokuserat i sin bedömning av skådespelare). Man riskerar såldes att inom en inte avlägsen framtid stå med en massa döda länkar från sin hemsida;
 2. verifierbarheten: vad jag kan se har mycket få av de nyskapade skådespelarartiklarna det handlar om några källhänvisningar. Hade teatern valt att lägga upp motsvarande information på sin egen hemsida hade denna kunnat användas som en källa för Wikipedia, men när nu informationen läggs direkt hos oss kan ju inte wp vara en källa för sig själv.
Den första av dessa punkter är väl mest ett problem för teatern själv, men den senare är definitivt ett problem för Wikipedia. /FredrikT 24 februari 2010 kl. 12.43 (CET)
Hej, jag arbetar på Uppsala stadsteater som onlineansvarig och är också den som har initierat teaterns informationsprojekt på Wikipedia. Först och främst vill jag verkligen säga att jag uppskattar diskussionen och alla synpunkter! Det är inte helt självklart hur vi som stadsteater ska förhålla oss till Wikipedia, men efter många diskussioner och överväganden, har vi enats i ambitionen att försöka bidra med kunskap om teatervärlden utifrån vår position som institutionsteater. Vi har börjat fylla i enkla grundfakta om aktuell ensemble och där stämmer det att verifierbarheten är ett problem utan egna sidor på vår webbplats för skådespelarna, men vi har dock medvetet valt bort att inkludera till exempel uppmärksammade föreställningar med presslänkar etc för att undvika att innehållet drar åt marknadsföringshållet samt lämna öppet för allmänheten att bidra med ytterligare information.
 1. När det gäller marknadsföringsaspekten, är vår avsikt att innehållet ska vara encyklopediskt relevant och inte marknadsföring. Det kan dock mycket väl hända att vi gör ändringar som inte anses hålla tillräckligt hög kvalitet för Wikipedia, men vi kommer också att följa hur de redigeringar vi gör tas emot och ändras för att ta lärdom av detta. Sedan är det naturligtvis så att större närvaro på Wikipedia på längre sikt har betydelse för allmänhetens kännedom om teatern och ensemble, men förhoppningen är att informationen ska vara efterfrågad och relevant. Tanken är dock att vi genom exempelvis direktlänkning snarare uppmuntrar allmänheten att delta och bidra med sin kunskap än att vi skriver om oss själva.
 2. Vad gäller frågan om att uppmuntra till redigering av relaterade sidor med hjälp av en tävling, är det något som ännu inte är påbörjat och en sådan tävlings tillkomst kommer även att utvärderas utifrån denna diskussion. Skulle det bli så att vi går vidare med den idén kommer vi vara väldigt tydliga med information om Wikipedias riktlinjer för att undvika klotter.
 3. Om beständighet och hur väl skådespelarpresentationer på Wikipedia ger den bild vi önskar förmedla av vår ensemble, är troligtvis den fråga som vi internt diskuterat allra mest. Här låter vi oss vägledas av en öppenhetsprincip där vi välkomnar och inte skyr allmänhetens deltagande. Det ska också tilläggas att vi inte vet hur det här projektet kommer falla ut, men förhoppningen är att teatern kommer att bidra till att öka informationen om teatervärlden på Wikipedia och att det konsensus som skapas ger en bild som teatern också kan stå för.
 4. Frågan om skådespelarsidornas relevans är intressant och här skulle det vara bra att kunna referera till ett vägledande teater- eller skådespelaravsnitt på WP:REL. Det är bra att relevanskontroll-mallar dyker upp, tycker jag. Resultatet av diskussionerna kring dessa borde kunna användas som grundmaterial för att skapa relevanskriterier för teater och skådespelare inom teatern. Utgår vi från de exempel som nämns ovan där relevanskontroll-mallar lagts in, hittar vi genast tre distinkt olika fall. Att som Therese Söderberg varit med i uppsättningen Filippa Bark och döden, som spelats sedan 2007 och dessutom visats i SVT, borde kvalificera artikeln som relevant som jag ser det. När det gäller Viktor Björnberg har han nyligen varit med i en uppmärksammad föreställning som heter 7:3 Återbesöket och där han har fått fina omdömen i etablerade tidningar för sin roll. Maria Antoniou har verkat i teaterbranschen i många år och är dessutom del av den fasta ensemblen på teatern. Det är ganska få skådespelare förunnat att tillhöra den fasta ensemble vid en stadsteater. På Uppsala stadsteater är det bara 12 personer som har fast anställning. Vad säger ni? Tror ni att dessa tre fall skulle kvala in som relevanta artiklar med hänsyn till dessa fakta?
--Christophe 24 februari 2010 kl. 17.05 (CET)
Tack för ett positivt initiativ ni satt igång! Relevansfrågan utgår fran vad som står i artiklarna och dess källor, och mallen är just till för att texten skall kompletteras med fakta som belyser relevansen. Om du kompletterar med den informationen du framför här så är jag övertygad vi kan ta bort mallarna.Yger 24 februari 2010 kl. 17.11 (CET) (som satt dit två av de tre mallarna)
Tack själv för dina klargöranden! Då kommer jag inom kort att komplettera artiklarna.--Christophe 24 februari 2010 kl. 17.52 (CET)

Jag tycker inte det här är särskilt bra. Man kan såklart inte hindra Uppsala stadsteaters anställda att skriva om de egna skådespelarna, men som en annan användare skriver i en liknande diskussion ovan betyder det inte att vi måste uppmuntra till sådana bidrag. Ett bra uttryck för "ambitionen att försöka bidra med kunskap om teatervärlden utifrån vår position som institutionsteater" (Christophe ovan) vore att skriva artiklar om ämnet teater i stort (se t ex kategori:teater). Att använda Wikipedia som en förlängning av den egna hemsidan är egentligen bara lumpet. /NH 24 februari 2010 kl. 21.29 (CET)

Diskussionen här ovan kan kanske vara av intresse? /Grillo 25 februari 2010 kl. 16.54 (CET)

Okategoriserade WP-sidor[redigera | redigera wikitext]

Jag undrar om det finns något enkelt sätt att sortera fram alla okategoriserade sidor i wikipedia-namnrymden? Tips, någon? Svara gärna här. /Urbourbo 24 februari 2010 kl. 14.44 (CET)

Några ställen att titta på finns listade på Kategori:Okategoriserade sidor. På specialsidorna finns "äkta" okategoriserade sidor. Artiklar med mallen{{okategoriserad}} blir kategoriserade(!) i en egen kategori. Det finns, eller åtminstone fanns tidigare, någon som drog fram listor med sidor som inte var kategoriserade i annat än underhållskategorier. Jag vet inte om det var svar på din fråga, men detta är det jag vet åtminstone. --MagnusA 24 februari 2010 kl. 15.58 (CET)
Hej, och tack, men som sagt söker jag de sidor i namnrymden "Wikipedia:" som är okategoriserade, och det har jag inte lyckats utläsa varesig av specialsidorna eller Kategori:Okategoriserade sidor... Allt gott, /Urbourbo 24 februari 2010 kl. 16.02 (CET)
Är du säker på att det finns okategoriserade sidor i Wikipedia-namnrymden? Jag finner det lite svårt att tro då de som skapar de sidorna med största sannolikhet är erfarna användare här och vet hur kategoriseringen går till. Har du funnit någon okategoriserad någon gång? Jopparn 24 februari 2010 kl. 16.18 (CET)
Någon kanske kan analysera en databasdump och få fram en lista? Själv vet jag tyvärr inte hur man gör, men det finns måga andra här som kan sådant. --MagnusA 24 februari 2010 kl. 16.26 (CET)
Det verkar inte vara många okategoriserade sidor över huvud taget. Men, glöm inte att kategorier ibland kan saknas på mallar för användning inom Wikipedia-namnrymden. Jag lade förut in en kategori i Mall:Anslagstavlan som åtminstone jag tycker är intressant att ha kategoriserad.//Hannibal 24 februari 2010 kl. 16.40 (CET)
Ja, det finns ca 2,5k mallar osorterade också; jag lade tidigare in en "att göra" notis om dem på wp:projekt mallstandardisering. /Urbourbo 24 februari 2010 kl. 17.23 (CET)
Det finns 4871 okategoriserade sidor i Wikipedianamnrymden. De flesta är undersidor till andra sidor, som WP:SFFR eller WP:PK. Jag har lagt en fullständig lista på Användare:EnDumEn/Okategoriserade Wikipediasidor. /EnDumEn 24 februari 2010 kl. 17.16 (CET)
Lysande! Vore det möjligt att skapa en liknande sida med undersidorna bortsorterade? /Urbourbo 24 februari 2010 kl. 17.23 (CET)
Även sådana sidor bör nog utvärderas varför de inte är kategoriserade, även om det ofta är en rimligt att låta sådana vara okategoriserade. Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet/Peterhamrin‎ har jag tex precis åtgärdat. -- Lavallen 24 februari 2010 kl. 17.26 (CET)
Listan utan undersidor vore fin då vi nog bör prioritera att se över "huvudsidorna" först. Om undersidorna ska kategoriseras, så vore det nog ofta bäst med särskilda kategorier, då flera sidor tycks ha en mkt stor mängd undersidor som annars överbefolkar befintliga kategorier. Hälsn! /Urbourbo 24 februari 2010 kl. 17.57 (CET)
Kategori:Wikipedia:Val finns främst för att kunna söka i relaterade ändringar. Då är det inte hela världen om kategorin är välfylld -- Lavallen 24 februari 2010 kl. 18.07 (CET)
OK! /Urbourbo 24 februari 2010 kl. 18.26 (CET)
Jag har lagt "bassidorna" under en egen rubrik först i listan. /EnDumEn 24 februari 2010 kl. 18.11 (CET)
Tack! /Urbourbo 24 februari 2010 kl. 18.26 (CET)
Vore kul att se en uppdatering av basartikel-listan nu. :) /Urbourbo 24 februari 2010 kl. 19.27 (CET)
Det är bara WP:Abuse och WP:Donationer kvar utan kategorier. /EnDumEn 25 februari 2010 kl. 00.47 (CET)
Hur kunde jag missa dem?! :) Nåväl, nu ska även de vara åtgärdade. Hälsn, /Urbourbo 25 februari 2010 kl. 08.23 (CET)

Min sida togs bort[redigera | redigera wikitext]

Min sida ansågs vara reklam, men jag förstår inte hur den är annorlunda än andra liknande sidor? Jag har just fått jobb på AllTele och gick ut på wiki för att få veta mer om min nya arbetsgivare. Fanns ingenting. Så jag surfade runt och läste mig till en massa och frågade min nya chef om jag kunde lägga ut informationen på WIKI, Telia finns, Bredbandsbolaget finns Telenor etc... inom ett par timmar efter jag lagt ut sidan togs den bort av någon hette maskros på franska... Reklam påstod denne SAMT att bara en användare skrivit något... NÄMEN så konstigt sidan hade varit aktiv i mindre än ett par timmar. Sen försökte jag igen lägga ut den, samma sak den rök på en gång. Är det okej att någon med makt sitter och plockar bort andras sidor? Jag skriver inte för egen vinning jag informerar om fakta om ett företag som finns i vårt land, historia hur dom blev till och vad för tjänster de erbjuder. Inte alls mer reklam än andra företag på sidan - ska det vara förbjudet för företag att finnas på sidan då?

Jag vill gärna ha svar, hade lagt ner mycket arbete och tid på att forska och ta reda på saker och känner mig milt sagt illa behandlad när det inte ens är en fråga som diskuteras utan bara BORTTAGET?!

Det finns säkert fler än mig som går ut på wikipedia för att leta reda på fakta om nya arbetsgivare, eller varför inte om någon ska skriva en uppsats om svenska telefon och bredbands operatörer eller dylikt?

Jag är arg, lessen och oerhört besviken då detta var mitt första försök att faktiskt själv lägga in något.

MVH Camilla Thompson --Alltele (diskussion) 25 februari 2010 kl. 14.40 (Signatur tillagd i efterhand.)

Du får gärna läsa ämnesguiden om företag och relevanskriterierna om företag. Jag tror att Tournesol, liksom jag, reagerade på texten "TRYGGT - ENKELT - NÄRA" samt "FLEXIBELT - BESLUTSAMT - OFFENSIVT", vilket ser ut som reklam. Viktigt att komma ihåg är att varken jag eller Tournesol är representanter för svenskspråkiga Wikipedia. MVH – GeMet [gemet|ʇǝɯǝƃ] 25 februari 2010 kl. 14.51 (CET)
Att bara en användare skrivit var sannolikt något som programvaran skrev dit, inte en kommentar av användaren. -- Lavallen 25 februari 2010 kl. 14.55 (CET)
Okej jag kan spola sånt, det är mig irrlevant om det gör saken bättre? Jag läste andra sidor om liknande företag för att jag ville inte vara annorlunda än dem och den texten var kanske lite knäpp av mig att använda men borde man inte få en förfrågan om att ta bort istället för att bli bortspolad direkt?
Alltele 25 februari 2010 kl. 15.29(CET)
(efter redigeringskonflikt med Alltele) För att förtydliga det som Lavallen och övriga skriver ovan: När en administratör raderar en artikel och det bara är en användare som skrivit läggs det automatiskt till en rad av datorprogramet som visar hur många (eller få) som skrivit på sidan. Det är alltså inte en del av själva bedömningen utan bara en automatiskt genererad rad av information för att andra användare (som inte är administratörer och kan läsa det raderade materialet) skall ha möjlighet att veta det.
Vi som är administratörer har möjligheten, efter att vi genomgått ett val här på sidan och tilldelats vissa extra funktioner, att radera sidor. Detta gör vi med utgångspunkt från praxis som gemenskapen efter hundratals diskussioner har försöker att sammanställa på sidan Wikipedia:Relevanskriterier. Den sidan är dock långt ifrån perfekt, men ger en fingervisning vad som krävs för att en artikel skall få vara kvar. Varje artikel bedöms dock på egna ben utifrån hur den är skriven, om den uppfyller de tidigare nämnda relevanskriterierna, om den är ett plagiat (vilket din artikel inte var) m.m. Att vi har dessa relevanskriterier är för att målet med Wikipedia är att skapa en encyklopedi, inte att sammanställa all information om exempelvis alla svenska företag. Det finns det andra sidor som gör mycket bättre. Det som idealt skall finnas med här är företag, och andra artikelämnen, som på något sätt sticker ut och uppnår allmänintresse. Om du anser att Alltele uppfyller de kraven måste du i artikeln visa på att de uppfyller relevanskraven. Även om jag förstår att det känns viktigt att skriva om sin egen arbetsplats så brukar vi avråda från detta på grund av den intressekonflikt det innebär. Jag hoppas dock att du väljer att bidra med det du är kunnig om inom andra områden för tanken om att genom Wikipedia ge mänskligheten tillgång till fri kunskap är ju trots allt en fantastisk idé! Vänligen Jopparn 25 februari 2010 kl. 15.42 (CET) PS. Jag skrev texten ovan innan ditt svar Alltele, men hoppas att du får nytta av den.

Jag förstår principen, så om jag börjar om och skriver en mindre säljande text är ni ok med det? Det jag inte förstår är att man inte först kan få en varning eller nåt. Jag borde ha rätt till en ny chans att göra om det eller hur? Och var det så mycket mer reklamaktigt än övriga liknande sidor? Har svårt att se det, de meningar som konkret tagits upp - yes box ser själv min miss där. Jag har inte läst allt som ni rekomenderar, förstår att ni anser att om man skriver om saker i sitt eget intresse kan man bli jävig, men stämmer inte dettta också med en hobby? Och vem skulle sätta sig ner och skriva en massa fakta om saker som dom inte brinner för? Jag tog wikipedia saken som en uppgift att lära mig mer om min nya arbetsplats men kan väldigt lätt ändra om sättet att skriva om det passar bättre då? ::Alltele

Att texten skrivs mindre "säljande" är bra men ingen garanti för att den kommer att bedömas som "relevant". Det senare handlar om företaget i sig: är det känt? Stort? Medialt uppmärksammat? De företag Du jämför med i Ditt första inlägg - såsom Telia och Telenor - är välkända bjässar inom sitt verksamhetsområde. Om Du tar ett annat affärsområde kan Du jämföra NK och PUB med Din lokala kvartersbutik: alla tre är ställen där man går och handlar men bara de två första kan betraktas som "relevanta" i ett uppslagsverk. Jag vågar inte uttala mig om huruvida Alltele närmast är att jämföra med NK eller med kvartersbutiken , men får erkänna att åtminstone jag aldrig hört talas om företaget. /FredrikT 25 februari 2010 kl. 16.35 (CET)
(redigeringskonflikt med FredrikT) Jag kan med utgångspunkt från den text du tidigare lagt upp inte se att företaget uppfyller relevanskriterierna och jag tror således att den inte skulle få ligga kvar. Företaget är helt enkelt för litet och nytt för att platsa och tycks inte sticka ut på något speciellt sätt. Tänk så här, tror du att företaget i dagsläget skulle kunna få en artikel i Nationalencyklopedin eller i något specialuppslagsverk om företag? Om svaret är ja så kan du ju göra ett nytt försök (med det inte sagt att det är säkert andra kommer att hålla med och att den garanterat kommer att få vara kvar), om svaret är nej så råder jag dig att skriva om något annat. Du kanske istället skulle vara intresserad av att utöka och förbättra artikeln om telekommunikation? Jag misstänker att du kan en hel del om det och har ett stort intresse för det!
Det stämmer att jävighet även gäller när det handlar om hobbies och det har raderats mängder av artiklar om små föreningar som inte gjort något avtryck utan som bara varit intressanta för de lilla antalet medlemmar som varit med där, men som sett Wikipedia som ett bra ställe att lägga upp en hemsida. Vänligen Jopparn 25 februari 2010 kl. 16.45 (CET)

Ersättarrevisor i Wikimedia Sverige[redigera | redigera wikitext]

Det är årsmöte för Wikimedia Sverige på lördag och valberedningen saknar kandidat till en ersättarrevisor. Skulle du kunna tänka dig att bli det? Mejla i så fall till con@speedmail.se! Mvh// valberedningens sammankallande Con 25 februari 2010 kl. 18.29 (CET)

Person till posten är hittad och valberedningens förslag är nu komplett. //Con 25 februari 2010 kl. 21.30 (CET)

Manual[redigera | redigera wikitext]

Efter en inte oansenlig mängd tid bland WP-sidorna så har (mestadels) jag nu till slut fått ihop ett "kompendium" som WP:Manual. Lite återstår att göra. Synpunkter välkomna. /Urbourbo 25 februari 2010 kl. 19.10 (CET)

Dags för vindsstädning?[redigera | redigera wikitext]

Flyttat till Malldiskussion:Wikipedia-sffr 27 maj 2011 kl. 11.53 (CEST) av Essin.

Standardsortering och namnrymder[redigera | redigera wikitext]

Att städa upp i kategorierna i wp-namnrymden är ett tröttsamt jobb, då alla artiklar tenderar att hamna under "W", som tex här. Finns det något sätt att slippa skriva {{STANDARDSORTERING:{{PAGENAME}}}} i varje artikel? Kanske någon konfiguration i Mediawiki, eller möjligt att ordna med bot-hjälp? Allt gott, /Urbourbo 25 februari 2010 kl. 22.18 (CET)

På ENWP har de fixat så att deras mallnamnrymd sorteras efter första tecknet i namnet på mallen och inte efter Template: så samma borde fungera för alla namnrymder. Starta en bugg på bugtrackern (har själv ingen länk dit) och vänta. :-) 『Sertion』 25 februari 2010 kl. 22.41 (CET)
Wikimedias Bugzilla-sida. Registrera och anmäl. /Grillo 26 februari 2010 kl. 00.57 (CET)
Tackar, nyheter för mig; blir en inlärningströskel. Håller tummarna för att någon annan hinner före mig... :) Allt gott, /Urbourbo 26 februari 2010 kl. 09.29 (CET)

Att åtgärda {{källa behövs}} som legat länge[redigera | redigera wikitext]

Jag har arbetat med att åtgärda artiklar som varit mallade mer än två år, och det har gått bra för de flesta åtgärdstyperna (språkvård, fluff, infoga, förvirrad, faktakoll etc). De som varit mest problematiska är de märka med källbehov. De med allmänna källbehov {{källor}} har jag lämnat, när det inte lätt går att hitta några, och egentligen undrar jag om det egentligen är en begäran om åtgärd eller en varning till läsaren? (kanske borde en ny varningsmall tas fram som kan ersätta åtgärdsmallen när en tid gått?). De andra som jag trots allt gett mig på är källa behövs och ifrågasatt uppgift, med tanke på att ett sådant påstående då bör tas bort (efter >2 år) om inta källor tillkommit, och det inte går att hitta som på andra språkversioner. Jag slås här av hur slumpmässigt kb mallar åsätts, i många fall gäller det påstående som i 9 fall av 10 brukar accepteras på sv:wp (i flera fall har mallen importerats från en:wp, som ju i allmänhet har högre krav). Exemplet jag skulle vilja höra fleras åsikter om gäller Belägringen av Rhodos där jag tagit bort uppgifter som i sig är tveksamma, men hela artikeln har ju lite av "god historia" över sig där väl formellt korrekta källor saknas till det mesta som står. Vad tycker ni andra, är det korrekt att att få bort kb mallarna efter två år (en:wp gör det inte), och är "skära bort"-principen den riktiga för tveksamma uppgifter där källor inte kan hittas (av en icke expert)?. Yger 26 februari 2010 kl. 11.18 (CET)

Om uppgiften är av sådan art att den bör tas bort ska den väl märkas med {{ifrågasatt}} och inte {{kb}} och {{källor}}, möjligen med undantag för vissa typer av uppgifter i BLP-artiklar. -- Lavallen 26 februari 2010 kl. 11.26 (CET)
Jag sätter {{kb}} på uppgifter jag vill ha verifierade, vilket inte nödvändigtvis betyder att jag ifrågasätter dem. Icke-verifierbar information bör naturligtvis tas bort. Plrk 26 februari 2010 kl. 11.58 (CET)
Instämmer; jag ser gärna att icke-verifierad kb-mallad info raderas eller minst "mjukas upp", om ingen källa lagts till och ingen ifrågasatt mallen inom några månader. Det skadar inte om mallen blir till mer av ett hot än den är idag; det skulle antagligen stimulera fler till att a/ addera källor eller b/ diskutera mallen på diskussionssidorna. /Urbourbo 26 februari 2010 kl. 12.07 (CET)
Vänta här nu, det är en j-kla skillnad på Icke-verifierbar och Icke-verifierad. Får jag be om ett förtydligande? -- Lavallen 26 februari 2010 kl. 12.14 (CET)
För icke-verifierbar info är det ju alltid enkelt; radera jmf wp:V. /Urbourbo 26 februari 2010 kl. 12.16 (CET)
Jag har inte sällan upplevt att kb-mallar lagts på oerhört triviala, harmlösa uppgifter som dock kanske kan vara svåra att hitta en lättillgänglig skriftlig källa till. Ett exempel är sista meningen i artikeln Hardebergaspåret där en sådan mall ligger på psståendet att man lämnat en del av vägbanan oasfalterad för joggare. För mig som - liksom rimligtvis hundratals andra lundabor - passerar över Hardebergaspåret två gånger om dagen och kan se att denna uppgift stämmer känns mallen förstås litet löjlig, men det är ju inte detsamma som att jag direkt kan slänga dit en tryckt källa på det (även om jag tror att det stått i Sydsvenskan om det någon gång). /FredrikT 26 februari 2010 kl. 12.21 (CET)
Ta med dig kamera! :) -- Lavallen 26 februari 2010 kl. 12.28 (CET)
Låter som ett typfall där man bör ta bort kb-mallen och motivera som du skriver på diskussionssidan, och uppmana "mallaren" att motivera sig där om h*n framhärdar. Det torde lösa problemet i 9 fall av 10. I undantagsfallen så får man väl gilla läget och göra som lavallen föreslår. :) /Urbourbo 26 februari 2010 kl. 12.51 (CET)
PS Det skulle ju i detta fall även kunna vara så att mallaren egentligen avser någon/några faktauppgift/er längre bak i stycket, men i så fall torde ju detta framkomma vid borttagning av mallen och diskussionsinlägg! /Urbourbo 26 februari 2010 kl. 13.07 (CET)
Angående Hardebergaspåret så kan det kanske vara enkelt att se att man lämnat en meter oasfalterad. Men att anledningen till det skulle ha med jogging att göra är kanske inte lika lätt att se, så det är kanske för jogging-anledningen som källa efterfrågas. Eller jag vet inte. --bOIVIE  26 februari 2010 kl. 15.40 (CET)
Informationen fanns i en av de källor som angavs. Gunnar Larsson 26 februari 2010 kl. 22.29 (CET)
Jag är medveten om skillnaden mellan verifierad och verifierbar, ledsen att jag var otydlig i mitt inlägg. Uppenbart overifierbar information bör som sagt naturligtvis tas bort, men hur gör man med information där verifiering begärts men inte fåtts på lång lång tid? Jag personligen tycker att det är orimligt att låta overifierad information stå kvar i all evighet, och att det är extremt viktigt att man källbelägger all information man lägger till. Men jag vet att många inte håller med mig på denna punkt. Plrk 26 februari 2010 kl. 12.48 (CET)
När det gäller {{källa behövs}} med flera mallar är jag ibland frustrerad och rent av irriterad över att det så ofta saknas motiveringar. För den som kommer och vill hitta källor är det inte alltid uppenbart vad man vill ha källor till. I viss mån kan det hänföras till malldokumentation, men det är ändå så att det blir så mycket lättare med en motivering. Johan G 26 februari 2010 kl. 17.25 (CET)
Håller med; åtminstone en kort motivering borde alltid finnas. /Nesse 26 februari 2010 kl. 17.39 (CET)
Den avser väl alltid att man vill att meningen som den står vid ska verifieras? tetraedycaltetraedycal 26 februari 2010 kl. 19.53 (CET)
Utan en källa kan ju det som står vara ren ryktesspridning. Om man vill kunna använda information till något måste det kunna gå att kolla att den är korrekt (genom att undersöka källorna). När man gör en redigering står det i boxen ovanför att information ska vara verifierbar. Det gäller alltid så att lägga till någon motivering varje gång känns lite onödigt. Gunnar Larsson 26 februari 2010 kl. 22.29 (CET)
@tetraedycal och Gunnar Larsson: Jag bör tillägga att det oftast inte är några tvivel om vad som behöver källbeläggas. Det är bara ibland som det inte är uppenbart. Tyvärr inte något bra exempel på något sådant. Överlag tycker jag att det rent allmänt, alltså även i andra sammanhang, underlättar med en motivering och en datumstämpling. Johan G 27 februari 2010 kl. 11.32 (CET)

Namnsdagar på huvudsidan[redigera | redigera wikitext]

Jag har startat en diskussion om att ta bort namnsdagarna från startsidans diskussionssida och det skulle vara jättebra om några fler kunde komma med sin syn på saken. 『Sertion』 27 februari 2010 kl. 00.02 (CET)

Uppdateringsnominering[redigera | redigera wikitext]

Jag funderar på om det inte vore lämpligt att införa någon slags "uppdateringsnominering" eller vad man nu skall kalla det av våra utvalda artiklar. Många av de artiklar som idag är utvalda, blev utvalda för länge sedan, och håller inte de kraven som vi idag har på de utvalda artiklarna. Jag funderar därför på om det inte vore bra att automatiskt införa en nominering av de artiklar som varit utvalda säg ett år, ett och ett halvt år, eller liknande? Tanzania 27 februari 2010 kl. 00.04 (CET)

Sedan ett år tillbaka har det nog inte förändrats så jättemycket, jag tror hellre på två eller tre år, då de tycks börja bli ganska utdaterade. tetraedycaltetraedycal 27 februari 2010 kl. 01.30 (CET)
Borde inte en artikel som är utvald hela tiden innehålla den senaste relevanta informationen om ämnet? Annars så är det ju ingen mening med att peka ut artiklar som har varit bra. 『Sertion』 27 februari 2010 kl. 01.35 (CET)
Det handlar snarare om att en artikel utan källor kunde bli utvald 2006 än att informationen blir inaktuell, om jag förstår Tanzania rätt. Men det bör ju såklart också ses över. tetraedycaltetraedycal 27 februari 2010 kl. 02.43 (CET)
Jag menar precis som Tetraedycal skriver här ovan. När man kollar igenom WP:UA finns det faktiskt några artiklar som bara har en eller två källor.. Tanzania 27 februari 2010 kl. 08.18 (CET)
Hittills har folk gjort avnomineringar när de hittat en UA som inte håller för nuvarande krav. Tycker ni att vi behöver krångla till det mer än så? --Boİvıe 27 februari 2010 kl. 11.04 (CET)
Det är ingen dum idé av Tanzania men jag håller med Boivie ovan. "Utfastningsarbetet" av gamla källösa utvalda artiklar har redan hållit på ett bra tag, det kan inte vara så många kvar. /-nothingman- 27 februari 2010 kl. 11.12 (CET)
Det är möjligt att det orsakar merarbete, men det kommer ju hela tiden vara så. Om WP finns kvar 2013 så kommer ju de artiklar som är utvalda idag säkert inte klara de krav vi har då, och så vidare.. Tanzania 27 februari 2010 kl. 12.41 (CET)
Jag tycker att det är en bra idé att införa någon slags uppdateringsnominering, kraven på de utvalda artiklarna ändras ändå relativt ofta och jag håller med om att det kan orsaka mer arbete att leta efter artiklar som bör avnomineras. Man kan ju införa något i stil med {{Bäst före}} till de utvalda artiklarna och starta en omröstning när artiklarna "går ut". Då blir det inte alls mycket extrajobb och de utvalda artiklarna kommer hela tiden att nå upp till de aktuella kraven. /Poxnar (D | B) 27 februari 2010 kl. 16.15 (CET)
Om de läggs upp på en uppdateringsnominering så måste man ju läsa igenom dem precis lika noggrant som vid en nynominering och jag ser liten vits med det. Det kommer ju bara att institutionalisera arbetet ytterligare, och jag är inte säker på att vi har folk nog för det. Är det uppenbart att de inte når upp till dagens krav är det ju bara att avnominera dem i sedvanlig ordning. Däremot skulle det nog vara en idé att kategorisera de utvalda artiklarna efter när de blev utvalda (alltså lägga in det i mallen som klistras in på diskussionssidan). Då kan man ju iaf hålla koll på när de olika artiklarna blev utvalda och hålla ett extra öga på de som varit utvalda längst tid. Jopparn 27 februari 2010 kl. 17.08 (CET)
Möjligt att det är den smidigaste lösningen. Tanzania 27 februari 2010 kl. 17.19 (CET)

Systemet med undersidor på Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet[redigera | redigera wikitext]

Systemet med undersidor har vi haft ett tag på Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet och är behändigt på flera sätt. Jag tycker dock jag ser en brist när jag försöker följa huvudsidans historik. Försöker jag se hur det såg ut 2010-01-24 så ser jag ingenting på huvudsidan trots att totalt 11 val var uppe den dagen. Detta beror på att vi använder <noinclude></noinclude> för att separera fram exakt vad i undersidan vi vill ha synligt. Och dessa noinclude-tags måste vi flytta efter valet eller senast strax före nästa för att inte fel del av sidan ska bli synlig.

Det finns ett alternativ till noinclude och liknande tags. På Wikisource har vi en funktion som kallas sektionering. Den möjliggör att en och samma sida kan transkluderas in på en annan, på flera olika sätt samtidigt. En sådan sektionering behöver inte tas bort efter att ett val avslutats och man behöver inte röra den gamla när man introducerar ett nytt val.

Tekniken finns inte på Wikipeda idag. Det kräver att vi efterfrågar dessa funktioner någonstans ifrån.

Innan vi gör en sådan sak vill jag höra gemenskapens synpunkter. Ett fiktivt val har upprättats på Wikisource, där den så kallade sektioneringen är aktiverad. Följ gärna historiken på src:Användare:Lavallen/Test2 och se hur valen läggs upp och avslutas och testa hur mycket ni vill eller lägg in nya fiktiva val i min användarnamnrymd om ni vill. Anropen av verktygen ser kanske krånglig ut, men de går att göra smidigare med mallar och borde till en del gå att bygga in i den substade nomineringsmallen. -- Lavallen 27 februari 2010 kl. 13.48 (CET)

Datumstämpling av sammanslagning, infogningsbara och uppdelningsbara[redigera | redigera wikitext]

Artiklar föreslagna för infogning datumstämplar vi idag.

Vi datumstämplar dock inte Sidor föreslagna att slås ihop, Kategori:Artiklar som ska delas och Artiklar med infogningsbara underartiklar.

Är det gemenskapens vilja att dessa mallar ska utvecklas för att klara en sådan datumstämpling? Det går att forma mallarna så att de klarar av att tolka både månad=2010-02 och datum=2010-02, så slipper vi fundera på vilken syntax just dessa mallar har.

Om/när detta är genomfört kan jag vidareutveckla min bot till att halvautomatisk datumstämpla nya mallar som dyker upp. -- Lavallen 25 februari 2010 kl. 16.53 (CET)

Jag är positiv till att datumstämpla alla mallar som föreslår åtgärder som förbättrar artiklar. Det kan vara fråga om sammanslagningar, artikelkvalitet, förtydliganden med mera. Johan G 25 februari 2010 kl. 17.06 (CET)
Jag tycker också det är bra att de datumstämplas, kan det göras med bot vore det toppen. Höstblomma 25 februari 2010 kl. 17.11 (CET)

Det boten har problem med idag är om mallar substade av misstag: tex {{källor}} och {{pov}} substas idag av misstag ibland. Artiklar översatta från andra språk men inte mallarna är ofta problematiska. {{Död länk}} är lite strulig just nu, men jag jobbar på det. -- Lavallen 25 februari 2010 kl. 17.25 (CET)

Det här kanske är en ovanligt dum fråga, men varför substar vi överhuvudtaget, när jobbet kan göras av en bot istället? Det blir viss förvirring bland mallarna pga subst-metoden, förutom att det ställer ytterligare krav på kunskapen hos våra skribenter/kvalitetskontrollanter. Hälsn! /Urbourbo 25 februari 2010 kl. 17.31 (CET)
När det gäller {{relevanskontroll}} och kanske fler så tror jag det finns verktyg som gör att man mer eller mindre automatiskt lägger in dessa mallar genom ngn flik som man kan installera. Jag har dock inte själv lagt till några sådana flikar.
Även min bot använder nästan genomgående substning för att åstadkomma denna datumstämpling. Det vanligaste är att den helt enkelt byter ut {{kb}} mot {{byt:kb}} eller liknande. -- Lavallen 25 februari 2010 kl. 17.41 (CET)

Jag föreslår att även Sidor föreslagna att flyttas datumstämplas. För Artiklar med infogningsbara underartiklar är nu datumstämplingen genomförd. -- Lavallen 26 februari 2010 kl. 10.45 (CET)

Datumstämplingen av Sidor föreslagna att slås ihop är nu sjösatt! -- Lavallen 27 februari 2010 kl. 18.52 (CET)
Artiklar som ska delas är nu datumstämplade. -- Lavallen 28 februari 2010 kl. 08.44 (CET)
Sidor föreslagna att flyttas är nu datumstämplade. -- Lavallen 28 februari 2010 kl. 15.45 (CET)

The SV wikiversity[redigera | redigera wikitext]

Remember to indicate in the other project he is also the SV Wikiversity the betawikiversity. Crochet.david 27 februari 2010 kl. 19.21 (CET)

Last time I checked, the Swedish Wikiversity was of a too low quality to be linked to from our main page. If it takes off, we will link to it. --Petter 28 februari 2010 kl. 10.22 (CET)

Fråga om länkning[redigera | redigera wikitext]

Hej alla!

Jag lade till en enkel sida om boken "The Greatest Show on Earth", skriven av Richard Dawkins. När jag söker efter den i sökrutan så kommer jag bara fram till filmen med samma namn, hur gör jag för att få med boken i sökrutan? Med vänliga hälsningar --SikkiSixx (diskussion) 28 februari 2010 kl. 17.23 (Signatur tillagd i efterhand.)

Det kan dröja ett par dagar innan den visas. Jag har begärt flyttning till The Greatest Show on Earth, det vill säga utan särskiljningsled. //StefanB 28 februari 2010 kl. 17.39 (CET)

Veckans tävling v.9[redigera | redigera wikitext]

Imorgon, vecka 9, börjar veckans tävling:film, den andra delen i Media-tävlingen. Lycka till. Tanzania 28 februari 2010 kl. 19.34 (CET)

Vad är standardformen för namn på kyrkor och kloster?[redigera | redigera wikitext]

För att få veta vad som konsekvent gäller. Ska det vara denna form: Studenicaklostret, eller denna: klostret i Gračanica? En tidigare väldigt aktiv användare här på Wikipedia förordade den senare formen då jag rådfrågade honom. Mvh --Litany 26 februari 2010 kl. 02.11 (CET)

Det finns nog ingen konsekvens i galenskapen... Men jag skulle förorda att man väljer att gå efter egennamn, inte efter företeelse eller ting. Alltså som artikelord bör man börja med själva namnet; det är både mer encyklopediskt och pedagogiskt. Sedan att man skriver "klostret i..." eller "kyrkan i..." inuti en artikel är en annan sak, så länge kyrkan osv. har ett vedertaget namn efter platsen. Men det är ju inte alltid det är så, utan namnet kan ju vara förknippat med något annat än själva orten det ligger på. --Christian47 26 februari 2010 kl. 02.33 (CET)
Förlåt. Jag glömde tillägga att det dock verkar vedertaget (eller ganska utbrett iaf) att använda den senare formen för katedraler, tex katedralen i Reims, katedralen i Zagreb, etc. I det fallet tycker jag att det är en bra form då det man kan söka efter en katedral och sedan anger man i inledningen dess egennamn. Ofta är problemet med just små kloster att dessa saknar vedertagna namn på svenska eftersom de är relativt okända här. --Litany 26 februari 2010 kl. 02.45 (CET)
Varför frågar du om du tycker det är bra? Som sagt, helt konsekvent kan det aldrig bli. Det är många som skriver på Wikipedia. Men jag kan inte hålla med dig. Jag anser det är krångligare om man ska inleda med företeelsen - katedralen... eller vad det nu kan vara. Å andra sidan, det kan vara en smaksak, beroende på just vad som är vedertaget att säga. Det är väl naturligare att säga katedralen i Reims... men då syftar det väl på just katedralen (som kanske skulle kunna ha ett annat specifikt namn), men samtidigt lika naturligt att säga Lunds domkyrka. Det blir nog till att hålla till godo med olikheterna. --Christian47 26 februari 2010 kl. 03.52 (CET)
Varför kan jag inte fråga när jag undrar om det finns några riktlinjer? En del har använt den här formen: klostret Seckau, vilken jag inte heller finner särskilt dålig men det är ju inte så bra kanske att det finns en uppsjö av olika former. Att det finns ganska uppenbara namn för artiklar rörande svenska kyrkobyggnader ter sig inte så konstigt men de utländska har inte tidigare använts inom svenskan. Om man skriver ""namn" (kloster)", kanske vore ett alternativ? --Litany 26 februari 2010 kl. 13.00 (CET)
En försiktig fråga: Kan man inte komma runt en del av problemet med att hitta en viss helgedom (katedral, kyrka, synagoga, moské, tempel eller annat) genom att lägga till en omdirigeringssida i de lägen då till exempel "Notre Dame" verkar lika logiskt som "Katedralen i Paris"? Johan G 26 februari 2010 kl. 17.16 (CET)
Alltid vettigt med omdirigeringar. Det är ändå bra med en "standardform" eller riktlinje så att artikelnamnets rubrik konsekvent är uppbyggt likadant. Jag har själv ingen åsikt om vilken namngivning som ska vara standard dock.--LittleGun 26 februari 2010 kl. 17.22 (CET)
Jag tog upp en liknande fråga på diskussion:lista över Frankrikes katedraler. //Essin 26 februari 2010 kl. 21.14 (CET)
En generell regel går nog inte. Många orter har ju flera kyrkor och vissa namn på kyrkor är väldigt vanliga, t ex Mariakyrkan. Ibland blir det krock oberoende ifall man använder kyrkans namn eller orten för kyrkan, som i fallet med Johanneskyrkan i Vännäs, där även Vännäs kyrka ligger. En lösning är ju att båda delarna i namnet, som t ex Johanneskyrkan, Helsingfors när det finns en namnkonflikt. För övrigt borde nog Johanneskyrkan vara en förgreningssida. /Mikael Lindmark 27 februari 2010 kl. 08.39 (CET)
Någon enhetlig princip för namngivning av svenska församlingars artiklar finns inte heller utan godtycke råder, se Wikipediadiskussion:Namngivning#Församlingars namn. /130.240.80.81 2 mars 2010 kl. 10.01 (CET)

Google donerar rejält med pengar[redigera | redigera wikitext]

Idag meddelade Sue Gardner att Google donerar 2 miljoner US-dollar till Wikimedia Foundation. Pressmeddelandet lyder (lägg märke till Googles grundares citat om Wikipedia):

SAN FRANCISCO, CA February 17, 2009 -- The Wikimedia Foundation, the non-profit that operates Wikipedia, today announced that it has received a $2 million (USD) grant from the Google Inc. Charitable Giving Fund of Tides Foundation. This is the Wikimedia Foundation's first grant from Google. The funds will support core operational costs of the Wikimedia Foundation, including investments in technical infrastructure to support rapidly-increasing global traffic and capacity demands. The funds will also be used to support the organization's efforts to make Wikipedia easier to use and more accessible.

"Wikipedia is one of the greatest triumphs of the internet," offered Google co-founder Sergey Brin. "This vast repository of community-generated content is an invaluable resource to anyone who is online."

Wikipedia founder and Wikimedia Foundation board member, Jimmy Wales, also commented on the Google gift. "We are very pleased and grateful. This is a wonderful gift, and we celebrate it as recognition of the long-term alignment and friendship between Google and Wikimedia. Both organizations are committed to bringing high quality information to hundreds of millions of individuals every day, and to making the Internet better for everyone."

The two organizations have a long-standing working relationship. Most recently, Google and the Wikimedia Foundation have partnered to support translation of Wikipedia content into key languages with relatively small Wikipedia editions. Google's Translation Toolkit supports direct online translation of Wikipedia articles, and has been used by Google in Wikipedia translation pilot projects with speakers of Arabic, Hindi, and Swahili.

Sue Gardner, executive director of the Wikimedia Foundation, offered: "It is wonderful that Google has stepped forward as a major supporter of a global, non-profit information commons. With this generous grant, we will be able to fund additional operations and development work to increase access and contributions to our free knowledge projects globally."

Wikimedia's support comes primarily from individual donations made by regular users of Wikipedia. The Wikimedia Foundation completed its 2009-10 fundraiser in January. During the drive, 240,000 individuals donated more than $8 million, representing three quarters of its planned revenue for the fiscal year.

Med vänliga hälsningar, Hannibal 17 februari 2010 kl. 11.55 (CET)

Jag kan inte annat än att känna lite obehag. vad vill dom? varför ger dom så mycket pengar? Det ligger något i görningen. Gillar det inte alls faktiskt... tyvärr Herr X (D) 17 februari 2010 kl. 13.34 (CET)
Jag kanske ska betona att det är Google-avdelningen Tides Foundation som donerar pengarna, utan några restriktioner. Vi har alltså fått mer pengar att lägga på att göra Wikipedia mer tillgängligt, Commons mer lättarbetat och Wikiquote mer citerbart. Jag har svårt att se nackdelen.//Hannibal 17 februari 2010 kl. 14.12 (CET)
(redigeringskrock) Google arbetar ju hårt med att företaget skall ses på med positiva ögon. Om de inte lyckas med det skulle ju folk troligtvis få panik över den maktfaktor och den kontroll de lyckats få över vårt samhälle (om man ska se det cyniskt och misstänksamt). Eller så är det för att de är schyssta snubbar med en sund inställning till världen och vad som är viktigt, "you can make money without doing evil". Eller kanske en kombination av det hela. Alldeles oavsett vad det bakomliggande orsakerna är så har de ju upprättat både en fond och en välgörenhetsgren (se en:Google.org) till vilken 1 % av företagets vinst går. De pengarna måste ju gå till något, och Wikipedia är ju inte direkt utanför deras intresseområde direkt (=Internet). Jag kan inte se något hot från det hela om det inte efterföljts av en massa krav som styr Wikipedias utveckling åt något håll. Jopparn 17 februari 2010 kl. 14.17 (CET)
Min tolkning är att de ger pengar av samma skäl som vi, det är ett gott ändamål. I USA finns en starkare tradition av stora donationer än i Sverige. --Ettrig 17 februari 2010 kl. 19.59 (CET)
Kulturskillnaden är på det området markant. Med reservation för att jag kan vara dåligt informerad/uppdaterad finns det i USA avdragsmöjligheter för gåvor till välgörande ändamål medan det i Sverige i stället är förbjudet för företag att skänka bort pengar utan att kunna påvisa att företaget gynnas. /Dcastor 17 februari 2010 kl. 20.59 (CET)
Förbjudet är det inte - svenska företag kan precis som privatpersoner skänka pengar till ungefär vad de vill - men däremot är donationer av den typen inte avdragsgilla kostnader. Det innebär, något förenklat, att en viss del av beloppet går till skatt. /NH 18 februari 2010 kl. 19.08 (CET)
Det här har jag väntat på länge. Google har insett att Wikipedia håller på att gå om dom som sökmotor på specifika begrepp. Varför ska man rota i en kaotiskt hög av träffar till stor del styrda av metataggar (som är en vetenskap i sig) som även innehåller flera år gamla icke tillgängliga webbsidor på Google, där dessutom de som betalar bäst kommer högst upp på listan, när man kan få strukturerad information och väl genomgångna relevanta externa länkar i ämnet på Wikipedia. Det finns dock även icke giltiga externa länkar på Wikipedia där webplatsen/webbsidor raderats från ursprunglig server, en stor svaghet som man hittills inte lyckats lösa. Men med Googles hjälp kanske problemen kan lösas. Vi går mot en integering mellan dessa båda giganter vilket man vill eller inte. Lidingo 17 februari 2010 kl. 22.30 (CET)
Jag skrev för bara ett dygn sen: ”Att Google har prioriterat upp WP i träfflistan beror på att dom upptäckt att dom kan få draghjälp gratis.” Holger.Ellgaard replikerade då mycket klokt (sett i backspegeln) att ”Och vem vet om inte Google skänkar lite pengar då och då till WP?”. Nu är det bekräftat att dom gör det med råge i syfte att få mer draghjälp naturligtvis. Dom kastar inte pengar omkring sig utan att får något tillbaka. (Ur diskussionen om namngivningen av Kungliga Slottet [2] som jag fortfarande hävdar ska vara detta inte ”Stockholms slott” där ”kungliga” har uteslutits). Lidingo 17 februari 2010 kl. 22.57 (CET)
Google prioriterar inte upp någon. De baserar ordningen på sina resultat på sidans relevans mot söktermen och antalet trovärdiga inlänkar som går till den berörda domänen från andra sidor på internet. Däremot så gillar Google när deras användare finner vad de letar efter och då finns ofta Wikipedia där vilket troligt vis är en av anledningarna till donationen. 『Sertion』 17 februari 2010 kl. 23.30 (CET)
Wikipedia har knappast gått om Google som sökmotor. Tvärtom är det ju smidigare att använda Google för att hitta saker på Wikipedia än att använda vår egen sökfunktion. --Petter 17 februari 2010 kl. 23.26 (CET)
Hur exakt Googles funktioner fungerar är en väl bevarad affärshemlighet även om huvuddragen är kända. Jag är övertygad om att dom skickar upp Wikipedia högt på träfflistan i ett väldigt tidigt skede även när bara ett "fåtal" har besökt aktuell sida. Har märkt det när jag skapat en ny artikel. Det tar inte många dagar förrän artikeln dyker upp som en träff. Hur som helst har Google insett att dom tjänar på att samarbeta med Wikipedia. Problemet är dock detsamma som med Microsoft att dom blir för dominerande och skaffar sig världsherravälde, sen kommer kvalitétsproblemen när konkurrensen försvinner. Lidingo 18 februari 2010 kl. 06.53 (CET)
Att dina nya artiklar dyker upp snabbt kan dock också förklaras i pagerank - Wikipedia har skyhög pagerank, och Wikipedia länkar ju till dina nya artiklar (lite överallt på sidan, genom interwiki, etc). Således får de också skyhög pagerank väldigt snabbt. Plrk 18 februari 2010 kl. 09.52 (CET)
Tack Google! Det hela handlar om reciprocitet, tjänster och gentjänster. Till alla ni som är rädda att Google får för mycket inflytande genom att ge oss en tacksamhetsskuld: visst vi ska inte vara naiva, Google gör inte det här för att vara snälla utan för att få bättre anseende (vilket de naturligtvis också förtjänar). Men tro inte att Wikipedia kommer bli mindre kritiskt p.g.a. detta. Återigen, tack, framför allt ser jag fram emot att den fattiga världens språkeditioner förbättras. det är en skam att språk som esperanto och volapük har fler artiklar än hindi. Aaker 3 mars 2010 kl. 13.17 (CET)

Fel på klockan[redigera | redigera wikitext]

Om inte min dator har helt spårat ur, så går serverklockan på svensk språkiga wikipedia en timme efter. Kan någon justera detta då det bland annat drabbar artikelhistoriken. ÇÒffá92 © 3 mars kl. 00.24 (CET)

Hmm jag tycker allt ser rätt ut med tiden på Wikipedia?--Ankara 3 mars 2010 kl. 00.28 (CET)
Då är det nog min dator som spökar igen!, för klockan på skrivbordet visar korrekt tid. ÇÒffá92 © 3 mars 2010 kl. 00.34 (CET)
Du får gå in under "mina inställningar och ändra inställningarna för tidszon.--Edaen 3 mars 2010 kl. 00.44 (CET)

Kursivering av namn på tidningar, böcker, filmer m.m.[redigera | redigera wikitext]

Ett förslag till förändring av stilguiden avseende kursivering av namn på tidningar, böcker, filmer m.m. Se Wikipediadiskussion:Stilguide#Kursiv stil. --Kildor 3 mars 2010 kl. 20.06 (CET)

konflikt kring begreppet Osmanska Albanien[redigera | redigera wikitext]

Trots faktabelagda påståenden från flera auktoritära nu- och dåtida källor som exempelvis NE, Britannica, Store norske leksikon, Nordisk Familjebok ifrågasätter eller missuppfattar bland andra, eller huvudsakligen, användare Pro begreppet Osmanska Albanien. Trots flera dagars redigeringskrig och hätska diskussioner verkar konflikten ej löst, huvudorsaken är Pro:s envisa vägran att bejaka en obestridlig historisk verklighet att begreppet Ottomanska Albanien omfattade fyra provinser som benämndes som albanska. Utan inblandning av utomstående examinatorer verkar konflikten bli långdragen och vädjar därför om hjälp. Se Diskussion:Osmanska Albanien, Diskussion:Moder_Teresa. --Venediko 3 mars 2010 kl. 20.51 (CET)

Användarna Elinnea och Tomas e ignorerar premissarna (HÄR) att begreppet Osmanska Albanien existerade/existerar. I ett dåvarande Albanien, ett landskap i det europeiska Turkiet, ingick de fyra albanska provinserna, varför beteckningen Osmanska Albanien (begreppet användes av NE) är den plausibla benämningen för de albanska områdena med osmanskt styre. --Venediko 4 mars 2010 kl. 14.08 (CET)
Det är rätt av dig att begära utomståendes åsikter genom att slänga in en blänkare här på Bybrunnen, men det är fel av dig att bygga på den blänkaren och försöka skapa en diskussion här. Håll diskussionen på den plats där du själv har begärt att den ska hållas. //StefanB 4 mars 2010 kl. 15.33 (CET)
Jag instämmer och har inga invändningar mot din kommentar. Venediko 4 mars 2010 kl. 15.39 (CET)

Så fungerar Wikipedia, nu friare än någonsin[redigera | redigera wikitext]

Wikimedia Sveriges årsmöte 2008 meddelade jag för första gången offentligt att jag höll på med en bok om Wikipedia. Den blev klar till Bok- & Biblioteksmässan samma år under namnet ”Så fungerar Wikipedia”. Den första upplagan var ganska liten och trycktes på print-on-demand-förlaget Vulkan. Men det var ändock en av världens allra första böcker om Wikipedia, knappt slagen av John Broughtons bok ”Wikipedia – the missing manual”, som dock mest handlar om wikitekniken och inte så mycket om Wikipedias kultur och inte alls om dess fascinerande historia.

Under bokmässan blev HEXA förlag intresserad av ”Så fungerar Wikipedia” och vi skrev kontrakt strax därefter. Jag bearbetade boken och den blev klar lagom till Sveriges första Wikipedia Academy i Lund. Där gavs den som present till alla talare. Den recenserades i BTJ:s sambindningshäfte och fick omdömet ”Detta är en utmärkt uppslagsbok om uppslagsboken” (2009:03, s 35). Den har till och med använts som utbildningsmaterial för två kurser vid Mittuniversitetet. Magnus Eriksson, som höll de kurserna, nämnde för mig vid Wikipedia Academy på Stockholms universitet förra året att han hade försökt att hitta fel i boken och inte lyckats.

Men snart fick HEXA förlag problem. ”Så fungerar Wikipedia” sålde bra. Det gjorde däremot dock inte några av deras andra böcker som de hade satsat mer på. Till slut gick förlaget i konkurs. Jag fick aldrig några pengar för boken, trots att mitt rättmätiga arvode uppgick till... ja, det kanske vi inte behöver gå in på. I alla fall, jag försökte lägga upp boken på Vulkan igen, men efter diverse strul med uppladdningen har den ”varit på lagning”. Den har därför inte varit till försäljning på sistone någonstans mer än som pdf direkt från mig.

I helgen ägde Wikimedia Sveriges fjärde årsmöte rum i Uppsala. Jag tyckte att det årsmötet kunde vara ett tillfälle att knyta ihop säcken genom att meddela en ny sak om ”Så fungerar Wikipedia”. Den saken upprepar jag här:

Idag lägger jag upp hela texten till ”Så fungerar Wikipedia” under en ännu friare licens, cc-by-sa 3.0. Den går därför att inkorporera i och bearbeta för Wikipedia och andra fria projekt, samt naturligtvis även i alla andra sammanhang där man behöver information om Wikipedia.

Boken ligger i fulltext här och som pdf här. Som ni kan se är fulltextversionen inte wikifierad. Att wikifiera den skulle ta grymt lång tid om jag skulle göra den på egen hand. Därför ber jag nu om hjälp med att wikifiera den: göra länkar av lämpliga termer, lägga in bilder, lägga till radbrytningar, fixa till tabeller och så vidare. All korrekturläsning, alla noteringar av felaktigheter och all annan hjälp emottages tacksamt.

Min förhoppning är att ”Så fungerar Wikipedia” därmed får ännu större spridning. Inte för att gynna mig själv, utan för att öka intresset för hur Wikipedia och fria licenser fungerar, få fler att bidra, och på det sättet komma närmare Jimmy Wales numera ganska välkända vision: ”Tänk dig en värld där varje person ges tillgång till hela mänsklighetens samlade kunskap. Det är det vi gör.”

Med vänliga hälsningar,

Lennart Guldbrandsson, även känd som Hannibal, omvald till Wikimedia Sveriges ordförande för tredje gången

Fantastiskt! Synd att du inte fått vad du förtjänar för boken dock. Den är verkligen en jättebra introduktion. Det bästa är kanske att lägga den på src:Så fungerar Wikipedia? /Grillo 2 mars 2010 kl. 02.07 (CET)
Låter som en utmärkt idé! Skulle man kunna konvertera .pdf-en till .djvu, så det blir lättare för oss på Wikisource att få med alla stilmässiga detaljer i boken? Eftersom vi har rå-texten här, så klarar vi oss utan text-layer i filen... -- Lavallen 2 mars 2010 kl. 08.57 (CET)
Om det är något ni behöver, så skickar jag gärna det, men jag kan för tillfället inte konvertera till djvu, och låter gärna andra som vill göra sådant, göra sådant.//Hannibal 2 mars 2010 kl. 10.43 (CET)
Det finns fri programvara för konvertering, men jag har fel typ av dator för att enkelt kunna installera sådant. Men jag vet att detta finns bland Wikipedianerna... --Lavallen (diskussion) 2 mars 2010 kl. 10.47 (CET) (Signatur tillagd i efterhand av none.)
Fil:Så fungerar Wikipedia.djvu finns nu på Commons och src:Index:Så fungerar Wikipedia.djvu finns nu på Wikisource. - JAg tänker ta tag i arbetet med att lägga in sidnamnrymden när jag får en stund över. De illustrationer som idag inte finns på Commons bör nog läggas in där nu, eventuella problem kan vi ta eftersom... -- Lavallen 3 mars 2010 kl. 13.05 (CET)
Hela det aktuella indexets råtext finns nu inlagd i sidnamnrymden. Välkomna att hjälpa till med Wikifiering och möjligen korrekturläsning i vissa fall. -- Lavallen 5 mars 2010 kl. 08.08 (CET)

Jubileer i faggorna[redigera | redigera wikitext]

Det är länge sedan vi strävade efter att enbart ha fler artiklar. All möda läggs numera på att få bättre artiklar. Men inte desto mindre ökar antalet, och när jämna siffror uppnås bör det väl firas. Svenska Wikipedia har nu bara 2633 artiklar kvar till 350.000, danska har 681 kvar till 125.000, norska (bokmål) har 1366 kvar till 250.000, ryska har 2238 kvar till 500.000 och kinesiska har 4917 kvar till 300.000. Se hela listan. Men dessutom har svenska Wikipedia bara 2507 biografier kvar till 100.000 (kvinnor + män). Lettiska Wikipedia har nyligen passerat 25.000 och litauiska passerade nyligen 100.000 artiklar. Som alltid är det svårt att förutsäga exakt när ett "jubileum" kommer att inträffa. Kanske borde vi börja fundera över hur detta ska presenteras för allmänheten. Helst så att det stimulerar fler kunniga personer att bli skribenter. Om man exempelvis triumferar ut att vi har 100.000 biografier, så kan man samtidigt konstatera att fyra femtedelar handlar om män, och det kanske kan få fler att skriva om kvinnor. Men vilken brist ska man förknippa med 350.000 artiklar? --LA2 20 februari 2010 kl. 10.58 (CET)

Att de allra flesta är alldeles för korta och handlar om countyn i Alabama? Nej, jag ska väl inte vara sådan, men när en artikel som exempelvis Wittenberg ser ut som den gör finns det mycket kvar att göra. Att vi ens har en artikel om Wittenberg är ju föredömligt, men att den bara består av två meningar är löjligt. /Jssfrk 20 februari 2010 kl. 11.16 (CET)
En liten kommentar kring fördelningen mellan män och kvinnor bland biografierna: Det är inte fel att en encyklopedi har fler artiklar om män än om kvinnor eftersom uppgiften är att beskriva verkligheten och i verkligheten är männen överrepresenterade inom (nästan) alla områden där relevans för artikel uppstår. Om vi skulle ha lika många biografier om kvinnliga presidenter som om manliga eller lika många artiklar om kvinnor i antiken som om män i antiken så skulle vi presentera en förljugen bild av varkligheten. Vilket förhållande som sedan är rimligt har jag däremot ingen uppfattning om. /Dcastor 20 februari 2010 kl. 12.40 (CET)
Jättegammal diskussion. Ja visst, det finns inte så många kvinnliga påvar eller ens svenska biskopar. Det finns i Sverige 4000 nu levande professorer varav 670 stycken (17 procent) är kvinnor. Men kategori:svenska professorer med undernivåer innehåller bara 2550 sidor, döda och levande, varav bara 160 är kvinnor (6 procent). Så det finns 500 nu levande kvinnliga svenska professorer att skriva artiklar om. Även om man begränsar sig till den del av verkligheten som faller inom relevanskriterierna (alla professorer är relevanta), så beskriver Wikipedia bara en bråkdel av den. Vi behöver fler som hjälper till att skriva artiklar. Att vi uppnår 100.000 biografier eller 350.000 artiklar betyder inte att vi blir färdiga. Det behövs mycket mer innehåll. Detta budskap måste vi förmedla. Och min fråga var: hur formulerar vi det bäst? En intressant fråga är om våra artiklar om geografiska platser fördelar sig ojämnt, så att de mest handlar om storstäderna och mer sällan om Småland, Dalarna och Österbotten? Finns det någon sådan statistik? Det kanske skulle kunna inspirera folk i underrepresenterade landsändar att skriva mer. --LA2 20 februari 2010 kl. 14.16 (CET)
Som sagt, det finns mycket att göra, och jag har inget emot att man faktiskt ruckar något på relevanskriterierna för artiklar om kvinnor, särskilt i historisk tid - bara genom att vara kvinnor i en i övrigt manlig omgivning ger dem ju en skjuts i relevansen. Tyvärr så finns nog beträffande antiken så pass få kvinnor som över huvud taget är beskrivna att det nog blir svårt att göra så mycket där. Angående svenska professorer kommer andelen på wikipedia idag inte att kunna hamna på 17 procent kvinnor, eftersom 100% av alla professorer tillsatta 1500-1850 är män, och jag är säker på att andelen 1850-1900 är under 1%. 1900-1950 något större, men förmodligen under 5%. Generellt sett så är ju annars min uppfattning att nutida idrottare och artister är väldigt väl täckta, men viktigare poeter, filosofer, kejsare osv. fortfarande saknas. Konstnärer börjar bli bättre, men det fattas fortfarande mycket. Jag har ju tagit upp det här med den ojämna fördelningen av geografiartiklar. Kan ju konstatera att jag kan hålla med Grillo om att beträffande geografiska artiklar är vi betydligt sämre företrädda än vad det gäller biografiska. Tyvärr kan jag inte bidra, alla geografiböcker jag har är tryckta 1720-1935, och skulle bara ge en föråldrad bild av geografin. Angående att åstadkomma en jämnare fördelning av geografiartiklarna tror jag önskelistor, samlingsartiklar - exempelvis artiklar om katedraler med listor över dem där det framgår vilka som är skrivna och vilka som saknas, samma sak med naturreservat, städer, kulturhistorisk intressanta byggnader, sjöar, herrgårdar osv...--FBQ 20 februari 2010 kl. 14.51 (CET)
Det handlar ju mycket om vilka som skriver på wikipedia. Eftersom de flesta bor i Sverige som skriver på svwp, är de flesta geografiska artiklar om Sverige. Hade vi bott i Ghana hade det förmodligen varit flest orter i Ghana på svwp. Så går det ju självklart att tänka i alla olika områden. Eftersom de flesta som skriver på svwp, tydligen enligt tv-program och annat, är män, faller det sig väl rätt så naturligt att de flesta biografiska artiklar är om män (vilket förstås är väldigt beklagligt!!). Eftersom vi lever i 2000-talet är det väl likaså naturligt att vi har flest artiklar om musiker från 2000-talet och inte så många, om än någon, artiklar om musiker på vikingatiden. Det kommer vi aldrig att kunna komma ifrån. Men bra sätt att lösa det på är som FBQ beskriver, med röda länkar i listor, samt att vi måste försöka få "andra" att skriva på wikipedia. Hade vi hittat en svenskspråkig ghanan hade vi förmodligen kunnat få fler orter i Ghana, hade vi haft en professor i musikhistoria hade vi förmodligen kunnat få fler artister från vikingatiden, och så vidare. Tanzania 20 februari 2010 kl. 21.15 (CET)
Vi har en artikel om en svensk kvinnlig professor i musikhistoria, Eva Öhrström. ;) Rex Sueciæ 22 februari 2010 kl. 12.37 (CET)
Nej, det är inte alls "väldigt beklagligt" att vi har fler biografier om män än om kvinnor. Av angivna skäl vore det beklagligt om vi hade lika många. (Åtminstone ur ett encyklopediskt perspektiv. Man kan ju finna det beklagligt att verkligheten är sådan att det är rimligt med en manlig dominans i artikelfloran.) Jag köper inte heller att män hellre skulle skriva om män än om kvinnor. Själv känner jag inte alls igen mig i den beskrivningen. /Dcastor 20 februari 2010 kl. 22.42 (CET)
Ursäkta om jag uttryckte mig oklart. Jag menade inte att alla män bara skriver om män, utan på det sätt vilket FBQ skriver nedan. Och andemeningen var fortfarande inte män och män, utan att man huvudsakligen skriver om det man kan och att vissa områden därför blir väl representerade och andra mindre. Tanzania 21 februari 2010 kl. 00.02 (CET)
Nu beklagade ju Tanzania just verkligheten.--LittleGun 20 februari 2010 kl. 22.50 (CET) Det gjorde Tanzania inte nej, inte på det sättet jag fick för mig och som dcastor menar att man kan, i varje fall.--LittleGun 20 februari 2010 kl. 22.56 (CET)
Jag tycker personligen att det är beklagligt att det finns så många fler artiklar om män en kvinnor, även om det skulle vara än mer beklagligt om vi började radera artiklar om män för att skapa könsjämnvikt. Jag tror kanske inte heller nödvändigtvis att män hellre skriver om män. Däremot kanske män generellt sett tycker det är roligare att skriva om generaler och landshövdingar på 1600-talet som genomgående har varit män än vad en kvinna skulle tycka att det var. Var stressad att få klar mitt förra inlägg, så jag utvecklade inte mina förlag till åtgärder, men jag tycker att ojämnheten i artiklarna uppmärksammas här, gör att alla fall några funderar över att skapa lite andra artiklar än man tänkt sig. Man kanske kommer på efter att ha skrivit 20 artiklar om Linköping att, det faktiskt inte finns något skrivet om Motala, och det kanske vore värt att göra något åt det. Om man skrivit om 1600-talspoeter kanske man blir uppmärksam på att nästan alla 1500-talspoeter saknar artiklar och att kanske några av dem som influerat 1600-talspoeterna finns omtalade i de böcker man har hemma. Och som Tanzania skriver, skulle det behövas fler aktiva här på wikipedia - särskit professorer som kan skriva om sina områden :-)--FBQ 21 februari 2010 kl. 00.04 (CET) (förlåt, glömde signera)
Som jag skrev ovan vet jag inte vilken fördelning mellan män och kvinnor som är rimlig och därför är det svårt att tala om var gränsen för vad som är beklagligt går. När det däremot understundom antyds att allt annat än 50/50 är snett måste jag reagera. Hade vi bara skrivit om nu levande svenskar hade idealet legat nära 50/50, men så är ju inte situationen. /Dcastor 21 februari 2010 kl. 00.19 (CET)
Absolut, jag förstod nog att du inte menade så illa, under vissa tidsepoker finns ju tyvärr knappt några kvinnor omtalade, och om de nämns finns det inte tillräckligt för en :-) Tänkte bara att den som faktiskt ville göra något åt det hela inte skulle känna sig ovälkomna, så länge det inte handlar om att börja radera män, utan att lägga till kvinnor.--FBQ 21 februari 2010 kl. 10.41 (CET)
Det är väl fortfarande så att en enskild användare inte kan radera en artikel utan måste gå till WP:SFFR och gå igenom proceduren där med vederbörlig motivering. Skulle motiveringen vara "en artikel om en man, bör därför raderas omedelbums" eller något liknande så förutsätter jag att nomineringen inte skulle ha särkilt stor chans att gå igenom. Tomas e
Nja, administratörer kan radera artiklar direkt, men tror väl kanske inte det är någon större risk att någon börjar dem utifrån uppfattningen att det finns för många män. Ville bara att det skulle framgå att det är bättre att uppmuntra till fler artiklar om kvinnor, än att minska antalet artiklar som skrivs om män. Men eftersom vi ändå talar om snedfördelningar kan jag ju konstatera att det är lite dåligt med biografiska artiklar från den arabiska delen av världen. Till exempel är Aga Khan en artikel om alla i familjen. "Grundaren" av Pakistan och Muslin League har inte ens en egen biografi utan är är sammanstoppad med bland annat sin son, playboyen Aly Khan gift med Rita Hayworth och sonsonen, som visserligen verkat fått en egen artikel! Nu blir det ofta problem att deras namn transkriberats väldigt olika, och många har snarlika namn. Någon insatt i ämnet och med modernare källor skulle nog behöva ta tag i saken.--FBQ 24 februari 2010 kl. 11.53 (CET)

Rättviseförmedlingen kan man hitta bra uppslag på intressanta kvinnor att skriva om. Alla av dem är kanske inte relevanta, men många är. /Jssfrk 4 mars 2010 kl. 23.24 (CET)

Och somliga av dem länkas nu till här, för hugade spekulanter. De flesta har redan en artikel, men många rödlänkar finns ännu. /Jssfrk 6 mars 2010 kl. 01.44 (CET)

Lyrik[redigera | redigera wikitext]

Om man t.ex. skriver om en musikskiva, kan man lägga till hela låttexter som undersidor till låtarna? Med vänliga hälsningar --SikkiSixx (diskussion) 2 mars 2010 kl. 19.59 (Signatur tillagd i efterhand.)

Om författaren har varit död i 70 år är du välkommen att lägga in låttexten på Wikisource. Yngre texter skyddas av upphovsrätt och får inte läggas in här. -- Lavallen 2 mars 2010 kl. 20.15 (CET)
Däremot kan enstaka citat ur låttexten alltid läggas in. DG 5 mars 2010 kl. 23.09 (CET)

Bokmåls-Wikipedia passerar 250.000 artiklar[redigera | redigera wikitext]

Idag passerade bokmåls-Wikipedia 250.000 artiklar. Jubileumsartikeln blev Jacques Faure av Ordensherre. Grattis alla som gjort detta möjligt.//Hannibal 2 mars 2010 kl. 21.00 (CET)

Lördagen 20 februari hade sv.wikipedia 2633 artiklar kvar till 350.000 och idag 6 mars, fjorton dagar senare, återstår bara 971 artiklar. Det jämna antalet kan passeras under veckan som kommer. --LA2 6 mars 2010 kl. 15.41 (CET)

Vatten[redigera | redigera wikitext]

Artikeln Vatten har blivit mallad med {{plagiat}}, men sidan som det länkas till finns inte. Således kan jag inte fixa till den. Kan jag ta bort mallen, eller vet någon vilken sida som efterfrågas? Tanzania 3 mars 2010 kl. 18.09 (CET)

Den hänvisade texten verkar finnas på http://www.sli.se/prodimages/00/media/KMEDIA/1065_Hur_gor_man_rent_vatten_stdhl.pdf. Av en snabb koll att döma verkar "Vatten på jorden" komma ganska mycket därifrån. Gunnar Larsson 3 mars 2010 kl. 18.15 (CET)
Tack. Tanzania 3 mars 2010 kl. 18.15 (CET)
Nu är plagiatet borta, såvitt jag kan se, men artikeln är i katastrofalt skick. Om fler skulle vilja hjälpa till att förbättra den vore det bra. Tanzania 3 mars 2010 kl. 21.31 (CET)
Hjälp på denna sida med översättning vore välkommen för att hjälpa en artikel i katastrofalt skick. Tanzania 6 mars 2010 kl. 15.37 (CET)

behövs det några bilder till någon artikel?[redigera | redigera wikitext]

undrar: calken

Ja! Se bland annat Kategori:Illustrationsbehov och Wikipedia:Önskemål om bilder. I kategorierna för Illustrationsbehov finns det också geografiskt avgränsade underkategorier, om du vill hitta artiklar i ditt område som saknar bilder (exempelvis.--Ankara 4 mars 2010 kl. 21.11 (CET)
Om du vill kan du, när du fotat, visa upp dina bilder på Wikipedia:Månadens nyuppladdade bilder. --Ojan 6 mars 2010 kl. 22.21 (CET)

Våra planeter[redigera | redigera wikitext]

Finns det någonstans på Wikipedia uppgifter om när och var på himlavalvet man kan se våra olika planeter? Det finns inte under resp. planeter, finns det på "Planet" eller "Solsystemet" eller något liknande? Jag saknar dessa uppgifter. Borde finnas under "Planet" eller under resp planets artikel någon tabell eller annan grafik som visar resp planetes läge vid olika tidpunkter, t.ex. en gång i månaden. /--Christian47 5 mars 2010 kl. 00.06 (CET)

Det är ju helt beroende på vilken del av jorden man befinner sig på och då SVWP är just SVWP och inte SEWP så skulle det nog lätt bli sverigecentrerat. Dock är det en bra idé om det kan skötas på ett bra sätt. 『Sertion』 5 mars 2010 kl. 23.26 (CET)
Tabeller för när en planet är synlig från en viss plats (eller alla platser) på jorden vore inte särskilt praktiska; även om man gjorde dem väldigt omfattande skulle de förr eller senare bli föråldrade. Däremot tycker jag att det i varje planetartikel borde stå lite om förutsättningarna för att observera planeten från jorden. Det kan vi ju förbättra. (Antagligen vet du det redan, men annars finns det många bra och gratis datorprogram som kan visa när och var planeterna är synliga. Stellarium och KStars är två.) /NH 6 mars 2010 kl. 11.38 (CET)
Jag instämmer nog med NH, jag tror inte det skulle fungera att få det såväl generellt som aktuellt vid varje tidpunkt framöver. Bättre vore att hänvisa till ställen (till exempel datorprogram och webbtjänster) där man kan finna denna information. ~~SUF~~ 6 mars 2010 kl. 22.23 (CET)
Länktips om program /Nesse 7 mars 2010 kl. 00.37 (CET)

Projekt ortportaler[redigera | redigera wikitext]

Projekt Ortportaler startar. Det drivs av Regionbibliotek Stockholm. Läs mer på projektsidan Projekt Ortportaler. Projektets förebild är Portal:Stockholm med flera portaler. Meningen är att anlägga lokala portaler för Österåker, Tyresö och Sundbyberg. Alla varmt välkomna att deltaga och pyssla! Erfarna portalbyggare i synnerhet! / einarspetz 6 mars 2010 kl. 11.00 (CET)

Kul, och grattis till stödet från kulturrådet! Kul också om Portal:Stockholm kan bli en förebild, men frågan är om inte Projekt Stockholm är en bättre förebild i inledningsskedet? Verkliga portaler är ju först möjliga när det finns något någorlunda substantiellt att presentera. De senaste årens uppryckning av stockholmsartiklarna samlades först kring projektsidan, och först efter ungefär nio månaders skriv- och fotoarbete kom vi att fokusera på själva portalen, som ju blev bra främst tack vare en stor mängd bra artiklar som grund. Allt gott & lycka till! /Urbourbo 6 mars 2010 kl. 11.15 (CET)
Just det, samma åsikt framförde jag på mötet den 3 mars 2010 angående starten av den nya portalen. Jag menar även (liksom einarspetz) att "Lokalportal" vore ett bättre namn (analog till "Lokalradio" eller "Lokaltidning"). Hälsningar --Holger.Ellgaard 7 mars 2010 kl. 16.57 (CET)

Begär citat[redigera | redigera wikitext]

Jag har initierat en diskussion om datumstämplingen av {{begär citat}} och kategori:Artiklar med begärda citat från källaKategoridiskussion:Artiklar med begärda citat från källa. - Detta är en typ av mall som jag absolut tycker ska datumstämplas. Frågan är dock hur kategoriseringen ska göras...

(Alla idag befintliga artiklar utom Jesus är datumstämplade redan, men mallen är ännu inte ändrad för att ta hänsyn till en datumstämpling.) -- Lavallen 7 mars 2010 kl. 08.12 (CET)

Reklam[redigera | redigera wikitext]

Just initierat en liknande fråga för {{reklam}}Kategoridiskussion:Reklamartiklar. -- Lavallen 7 mars 2010 kl. 11.49 (CET)

CV[redigera | redigera wikitext]

Även på Kategoridiskussion:CV-artiklar -- Lavallen 7 mars 2010 kl. 13.24 (CET)

Oscarsgalan 2010[redigera | redigera wikitext]

Det är Oscarsgala i natt. Troligtvis kommer många att söka efter de som är nominerade i de olika klasserna, både filmer och personer, därför vore det bra om vi skulle kunna åtgärda så många av rödlänkarna som möjligt och även försöka se till att artiklarna är så bra som möjligt. Det ger dessutom poäng i veckans tävling, Wikipedia:Veckans tävling/Media/Film! / Elinnea 7 mars 2010 kl. 20.55 (CET)

Veckans tävling (Frankofila veckan)[redigera | redigera wikitext]

Nu är det en ny vecka, och en ny veckans tävling Wikipedia:Veckans tävling/Frankofila veckan. Tävlingen omfattar allt med anknytning till den franskspråkiga världen som hittills jämfört med den svensk- och engelskspråkiga världen har varit underrepresenterat på svenskspråkiga Wikipedia. Välkomna att delta!--Ankara 8 mars 2010 kl. 19.04 (CET)

”Kosmetiska” ändringar av punktlistor[redigera | redigera wikitext]

Jag har noterat det körs en del robotar som infogar mellanrum mellan asterisken och texten i punktlistor. I sammanfattningen av redigeringen brukar det stå något i stil med ”kosmetiska ändringar”. Jag har jämfört i Firefox, Safari och Google Chrome och kan inte se någon som helst skillnad i listor med respektive utan mellanrummen. Alltså kan det inte vara till för dem som ska läsa artiklarna utan snarare för dem som redigerar. Men för mig som ”normal redigerare” tar det bara onödigt utrymme i koden. Dessutom väger artiklarna mer med dessa mellanrum. I den genomsnittliga artikeln kanske det inte har så stor betydelse på totalen men sidor som till största delen består av punktlistor som listorna över avlidna, datumsidor etc blir det ändå ett par-trehundra onödiga kB. Någon som vet vad dessa extra mellanrum kan göra för nytta? /Jalf17 8 mars 2010 kl. 20.39 (CET)

Nej jag har inte heller förstått det. Har ofta sett att robotar lagt till mellanrum mellan kolon och text i rubriker, t.ex. Känns inte som det spelar någon större roll men det känns onödigt att det dyker upp en massa sådana (till synes) meningslösa redigeringar i artiklar på bevakningslistan. Kanske fyller de någon funktion, jag vet inte. Entheta 8 mars 2010 kl. 20.46 (CET)
Jag kan se det och det ser snyggare ut men förhoppningsvis görs ändringarna samtidigt med viktiga ändringar. --NERIUM 8 mars 2010 kl. 20.52 (CET)
Jag har oftast sett sådana ändringar i samband med att robotarna mixtrar med iw-länkar. I undantagsfall annars och då aldrig som enda åtgärd.Xqbot är den jag ser oftast. Det märkliga är dock att just denna bot är global och därför inte ska syssla med den typen av ändringar... -- Lavallen 8 mars 2010 kl. 20.57 (CET)
Jag brukar manuellt göra samma typ av redigeringar när jag är inne i artiklar och om de extra 4-30 byten spelar någon roll när man redigerar så bör man se sig om efter ett snabbare modem och/eller en snabbare dator. 『Sertion』 9 mars 2010 kl. 01.01 (CET)
Jag brukar också fixa till sådant manuellt om jag ändå är inne i en artikel. Det är väl gammal rättskrivningsvana som sitter i: alltid mellanslag efter skiljetecken. /FredrikT 9 mars 2010 kl. 08.19 (CET)
300 kB onödiga mellanslag? Nej, jag hoppas verkligen inte att vi har några sidor med trehundra tusen punkter på.
Det finns ett egenvärde i Wikipedia ska vara lätt att redigera. Så får vi in nya användare, särskilt dem som har sakkunskap men inte tillräcklig datorvana. Ett mellanslag mellan punktlisteasterisken och texten gör det tydligare att se punkten, och är dessutom korrekt ur språklig synvinkel. —CÆSAR 9 mars 2010 kl. 08.34 (CET)
Vad jag förstår blir det ingen skillnad i artiklarnas utseende, med eller utan mellanslag. Extra mellanslag förekommer också i mallarna där de ev kan underlätta redigeringar (dvs runt vertikalstrecken). Caesar, vi har inget krav på att kodsidan skall se språkligt korrekt ut:-)
Vad jag eventuellt kan tycka är tråkigt är att vad en robot gör en gång (till exempel lägger till mellanslag i rubriker), där har tidigare en annan robot just tagit bort mellanslagen. Kan de inte fås att ägna sig åt andra saker i stället. Trött, är vad man blir. Xauxa 9 mars 2010 kl. 08.55 (CET)
Krig mellan robotarna? - Det finns vad jag vet bara en definition av vad som är en kosmetisk ändring. - Enskilda botägare ska dock kunna välja bort vissa funktioner i skriptet om de önskar. -- Lavallen 9 mars 2010 kl. 09.01 (CET)
Som väl är gjordes den förstnämnda robotkörningen för länge sedan. Efter att ha läst din länk, misstänker jag att det kan bero på olika bot-ägares olika tolkning av "put spaces in lists", "removes unnecessary initial and final spaces from a label" och "remove useless spaces". Xauxa 9 mars 2010 kl. 09.07 (CET)
Mräkligt! De ska i grunden använda samma skript. AWB kan också innehålla koder för denna typ av ändringar, jag vet inte om det skiljer sig åt från pywikipediabot. -- Lavallen 9 mars 2010 kl. 09.17 (CET)

Konflikt kring Annika Dahlqvist[redigera | redigera wikitext]

Det blåser lite kring några formuleringar under rubriken Utmärkelser och mer specifikt kring utnämningen till Årets förvillare 2009. Den som känner sig manad får gärna ta sig en titt på artikeln (och diskussionssidan såklart). --Carl von Blixen 9 mars 2010 kl. 15.21 (CET)

Nygammalt supplement[redigera | redigera wikitext]

Vill bara tipsa om ett nygammalt wp:supplement:

Wikipedia:Wikipedia som källa på Wikipedia

Sidan är en utbrytning från Wikipedia:Wikipedia som källa och utveckling, med syftet att bland annat försöka separera frågorna angående a) om/hur man kan använda wikipedia som källa och b) om/hur wikipedia som källa bör redovisas (källhänvisas). Ev synpunkter välkomna. Allt gott, /Urbourbo 9 mars 2010 kl. 22.43 (CET)

Konflikt om successions-boxar[redigera | redigera wikitext]

Hej! Jag placerade tidigare den här frågan på ett annat ställe, men Bybrunnen kanske är det rätta stället att placera den (?). Hoppas det går att lösa.

Jag har den senare tiden lagt till successions-boxar på de flesta av svenska wikipedias artiklar om icke regerande drottningar, alltså gemåler till regenter. Då har jag förstås inkluderat även män gifta med kvinnliga regenter. Nu har det blossat upp en konflikt för att jag lade till denna box i artikeln om Fredrik av Hessen, som ju var gemål till regenten innan han själv blev regent, och den togs bort utan diskussion. Den användare som tog bort den använde också ett onödigt oförskämt språk. Här är diskussionen: [[3]]. Orsaken till att jag tar upp saken här är : har man på svenska wikipedia fattat ett beslut om att boxar inte bör användas på drottningar/prinsgemåler? Det kunde förklara varför boxen togs bort utan diskussion. Om så är, var jag inte medveten om det. Jag lade märke till boxar på andra språkversioner av wikipedia och mitt syfte var att lägga till en praktisk metod att söka och visa information.

Samma användare som avlägsnade boxen för Fredrik, bryter nu sönder syftet med de här boxarna. Hn har nu placerat drottning Kristina i successions-ordningen mellan Maria Eleonora av Brandenburg och Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. Kristina var regerande drottning och bör finns i successionen för regenter. De andra två var regentgemåler och har sin egen succession. Dom här ändringarna förstör ju hela syftet, som är att visa succession med kungliga gemåler (vare sig de var drottningar eller män), och att dom som nu försöker följa boxarna kommer att bli helt förvirrade. Jag förstår inte anledningen till dom här ändringarna som förstör syftet med boxarna. Det är bättre att ta bort dom helt. Användaren har förklarat att han anser det "befängt" med succession för (gemåls)drottningar/prinsgemåler. Antingen får man rensa bort alla boxar från drottningar/prinsgemåler på hela svenska wikipedia, eller också får man återställa dom här ändringarna. Jag ber om hjälp och medling.--Aciram 8 mars 2010 kl. 16.28 (CET)

Jag tror aldrig att någon särskild diskussion förts i denna fråga. Personligen känner jag mig spontant litet skeptisk till en successionsbox för regenters makar/makor, av såväl formella som praktiska skäl. Det formella skälet är att en gemål inte på samma sätt har en formell maktposition som en regerande statschef och det därför känns litet oegentligt att ö h t tala om en "succession" (det tillträder ju inte en ny drottning med automatik när en tidigare dött). Det praktiska är att längden med nödvändighet får åtskilliga kronologiska luckor (när en regerande monark varit ogift eller änkling/änka). /FredrikT 8 mars 2010 kl. 18.13 (CET)
Håller med FredrikT; detta är inget ämbete med automatisk succession. Tomas e 9 mars 2010 kl. 19.40 (CET)

Varför ska succession enbart gälla positioner som ersätts automatiskt? Gemålsdrottningar har en egen kategori här på wikipedia. Dom har sina egna artiklar här, och det berättigas just på grund av deras ställning. Dom finns även i andra uppslagsverk enbart på grund av ställning. Dom, deras succession och deras ställning diskuteras i en mängd litteratur, och det finns ett stort allmänintresse. Jag tycker nog att man kan säga att dom hade ett slags position med sin funktion i samhället, även om den är annorlunda. Men, fram för allt: boxföljden är praktiskt och informativ. Den är till stor hjälp för alla som är intresserade av ämnet och underlättar deras sökande. Om man letar efter successionen av drottningar, så behöver man bara följa boxarna. Annars måste man slå upp kungarna, och bläddra länge bland kategorierna. Det tar också mycket längre om man letar efter en kronologi. Det här är extra positivt just på grund av att drottningarna inte efterträder varandra kontinuerligt: om det går 50 år emellan två, är det extra besvärligt att leta reda på successionen. Varför inte göra det lättare för användarna av wikipedia på det här sättet? Det är en praktiskt och informativ metod att söka på. Den skadar ingen, och den är inte inkorrekt.

Vad man än har för åsikt om saken, så har den här boxföljden saboterats genom tillägget av drottning Kristina, som är en regerande drottning. Eftersom boxföljden handlar om kungliga gemåler, oavsett kön och titel, så innebär det att boxföljden nu är missvisande.--Aciram 10 mars 2010 kl. 05.46 (CET)

Även om jag kan hålla med om att det inte finns någon automatisk succession - posten kan stå vakant under långa perioder - är informationen av stort värde. Kristina den yngre har givetvis ingenting i denna längd att göra! Fernbom2 10 mars 2010 kl. 08.59 (CET)
Om man i lådorna skriver att det handlar om drottningar så hör naturligtvis Kristina hemma i ordningen. Skriver man inte vad man menar så är det ens eget fel när andra tar en på orden.
Däremot är det inte nödvändigtvis fråga om att ha succesionslådor eller ingenting alls. Det skulle gå alldeles utmärkt att skapa en mall som innehåller samtliga regentgemåler om man så ville.
andejons 10 mars 2010 kl. 09.25 (CET)
Instämmer med föregående inlägg 100%. mvh SergeWoodzing 10 mars 2010 kl. 09.28 (CET)
PS: frågan uppstår då om man endast ska ha med den gemål som var dito under regentens svenska regeringstid, eller även sådana som regenten var gift med innan (exempel: Gustaf VI Adolf) eller efteråt (exempel: Albrekt). SergeWoodzing 10 mars 2010 kl. 13.10 (CET)

Jag tog för givet att man förstod att prinsgemål och "drottning (ej regent)", som det stod på boxen, bara är olika benämningar på samma position, precis som regerande drottningar och kungar följer samma successionsled, men visst borde jag ha tänkt på att det kan missuppfattas. Då var det alltså frågan om ett missförstånd. Jag går gärna med på en mall. Huvudsaken för mig är en praktisk sökmetod, och en sådan går precis lika bra med hjälp av en mall. Jag ser inget problem alls med att ersätta både de svenska regentgemålerna och övriga gemål-successioner med en mall, så fort en sådan har skapats. Tills vidare antar jag att man då får ändra namnet på boxarna och inkludera Fredrik och utesluta Kristina.

PS:Då inkluderar man bara personer som var gifta med en monark under dennes regeringstid. En kvinna som var gift med en kung efter att han blev avsatt var lika lite drottning som en kronprinsessa som dog innan han blev kung. I de fallen är det i bästa fall bara frågan om "titulärdrottningar" i anhängarnas ögon osv, och då kan man lika gärna inkludera kungarna som blev avsatta i regentlistan efter deras avsättning, och det har inget med verkligheten att göra. Detta var en position, inte något man blev "av naturen". --Aciram 10 mars 2010 kl. 14.34 (CET)

Men, vi skulle väl inte kalla dem drottningar i detta sammanhang? En gemål har även haft en stor inverkan på en regents liv även om giftet inte fanns med i bilden just då, under regeringstiden i Sverige. Det har exempelvis gjorts böcker bara om Sveriges drottningar, där Kristina (Vasa) givetvis ingått. Även om gemålerna, där exempelvis G6A:s och Karl IX:s första fruar fanns med. Jag ser inte frågan som så enkel att avfärda - efterlyser gärna fler åsikter. SergeWoodzing 10 mars 2010 kl. 17.07 (CET)
Namnet "regentgemål" valdes som könsneutralt alternativ därför att det finns en man med i listan. Det förändrar inte syftet, som är att räkna upp alla personer som var gifta med en regent under dennes regeringstid. Det är just på pga deras formella ställning som gemål till en regerande monark som de alls är relevanta i en lista. Inkluderas kronprinsessor osv försvinner hela syftet med mallen/boxarna, som är att presentera en "succession", dvs den tid de innehade en formell ställning som gemål till den regerande monarken, vare sig de under denna tid hade titeln prinsgemål eller drottning, vilket är vad hela syftet handlar om. I mallen inkluderas då årtalen för dessa perioder. Vad som är relevant är den formella ställning de hade som gift med en regerande monark, inte giftermålet i sig. Här har vi ett exempel på en sådan mall, på spanska regentgemåler från enwp: [[4]] Den visar tydligt kronologin för alla gemåler, med årtal för deras tid i denna position, inte årtal för äktenskapet, och endast gemåler till regerande monarker, eftersom denna mall ska beskriva gemålsdrottningar och prinsgemåler, precis som ju varit syftet hela tiden. Den fungerar precis lika bra som boxarna. --Aciram 10 mars 2010 kl. 17.36 (CET)

Fler sorter schackstubbar![redigera | redigera wikitext]

I strävan efter att förenkla utvecklingen av svenska Wikipedias schackrelaterade artiklar har jag skapat fler mallar för olika sorter schackstubbar.

Använd {{Schackklubbstub}} för artiklar relaterade till schackklubbar.
Använd {{Schackspelarstub}} för artiklar relaterade till schackspelare.
Använd {{Schacköppningsstub}} för artiklar relaterade till schacköppningar.
Använd {{Schackstub}} för övriga schackrelaterade artiklar.

Ge gärna konstruktiv kritik mot mallarna för att kunna förbättra dem för framtiden. Bounce1337 10 mars 2010 kl. 20.38 (CET)

Man kanske skulle kunna skapa artikeln Schacktermer och infoga dessa stubbar i, så det blir ett sammanhang? / Elinnea 10 mars 2010 kl. 20.56 (CET)

Det levande uppslagsverket[redigera | redigera wikitext]

Artikeln om Bernt Rosengren blev nummer 45.000 i kategori:Levande personer. Denne svenske jazzmusiker är född 1937 och bosatt i Stockholm. Artikeln skapades 20 december 2005. Kategori:Levande personer skapades hösten 2009, men täcker ännu inte alla artiklar som handlar om levande personer. --LA2 9 mars 2010 kl. 17.51 (CET)

Nu finns det 46.240 artiklar i kategori:Levande personer. Det är 2000 fler än förra veckan och de levandes andel har ökat från 45,0 till 47,0 % av alla biografier. Fortfarande finns det biografier som saknar både födelseårskategori och kategori för levande/avlidna, så andelen förmodas stiga ytterligare och kommer allt närmare 50 %. Kanske är det en sorts naturlag att vi intresserar oss ungefär lika mycket för levande som för döda? --LA2 11 mars 2010 kl. 03.12 (CET)

Karikatyrbilderna på profeten Mohammed?[redigera | redigera wikitext]

Är inte karikatyrbilderna på profeten Mohammed fria på Wikipedia? Jag läste igenom Diskussion:Muhammedbilderna i Jyllands-Posten och det verkar dessvärre inte så. Däremot verkar enwp ha bilden publicerad i artikeln genom lokal bilduppladdning. Finns det ingen karikatyrbild på commons som är möjliga att använda även för oss? Jag ser ett stort värde i att även på svwp ha i den mån det går pga upphovsrätten ha bilderna publicerade här. Det motiverar det allmänna intresset och risken för att svwp skulle få kritik från etablerad håll ser jag som liten. Journalistförbundets ordförande ger i idag stöd för dagens publiceringar i Expressen, DN och Sydsvenska dagbladet. Wikipedia har trots allt sin stora slogan med fri kunskap och öppet för alla och att då vika undan för religiös fundamentalism och låta bli att publicera bilderna ser jag som dåligt för Wikipedias trovärdighet. Men frågan är som sagt om vi ens kan på grund av upphovsrätten? Obelix 10 mars 2010 kl. 12.37 (CET)

Vad är det för dumheter? På vilket sätt är det att vika undan för religiös fundamentalism att inte visa ofria bilder? /Grillo 10 mars 2010 kl. 12.38 (CET)
Var det där försök till sarkasm/medvetet försök att missförstå? ;) Ifall vi kan hitta fria bilder så ska vi inte vika undan för religiös fundamentalism och inte göra det för den saken skull...Obelix 10 mars 2010 kl. 12.41 (CET)
Upphovsrättsskyddade bilder, oavsett motiv, ska inte förekomma på Commons (och därmed kan vi inte använda dem), och vi bör inte uppmana till "fancraft" (få användare att hitta på egna Mohammedkarikatyrer). Vivo 10 mars 2010 kl. 12.45 (CET)
Vi är överens om det. Det som det handlar om är om vi kan hitta fria bilder och att vi då inte bör vika undan för att publicera dem. Obelix 10 mars 2010 kl. 12.48 (CET)
Hur skulle vi hitta fria bilder? Fotografera en person som läser Jyllands-Posten? Jag är tyvärr rädd att detta står inför samma problem som de flesta tecknade verk (som Tintin, Kalle Anka etc.), man kan inte använda originalet och försöker man kopiera förlagan begår man ändå ett upphovsrättsbrott. Vivo 10 mars 2010 kl. 12.51 (CET)
Varför skriva "vika undan för religiös fundamentalism och låta bli att publicera bilderna"... du vet väl lika väl som alla andra här att det inte är skälet till vi inte har dessa bilder, utan helt enkelt för att de är ofria? Vill man publicera dem här, så får man göra som med alla andra bilder, kontakta de som skapat bilderna och be dem att släppa dem under en fri licens. Det handlar ju inte om att "hitta" några fria bilder, antingen har tecknarna släppt dem fria eller så har de inte gjort det. Det har inget med religion att göra, utan att Wikipedia är ett fritt uppslagsverk./ Elinnea 10 mars 2010 kl. 12.56 (CET)
Du kan själv rita en karikatyr av Muhammed och ladda upp den på Commons, men jag är tveksam till att den skulle vara användbar som illustration i någon av våra artiklar. /NH 10 mars 2010 kl. 12.57 (CET)
(Redigeringskonflikt)Det vi i så fall skulle kunna göra är att försöka övertyga personerna som äger upphosvrätten att lägga de här bilderna under en fri licens. Som tankeexperiment är det intressant, men jag har ingen aning om hur troligt det är. Kanske tycker upphovsrättsinnehavaren att det är ett bra sätt att sprida teckningarna mer, kanske tycker han/hon/den att han förlorar kontrollen. Vi har sett båda inställningarna. Men i vilket fall som helst, om något ska ske måste någon se till att det sker. Någon annanTM kommer inte att göra det. Obelix kanske har lust att maila dem. Det finns ju bra mallar att utgå ifrån. Lycka till!//Hannibal 10 mars 2010 kl. 13.03 (CET)
Bra förslag från Hannibal. Jag tar gärna kontakt med dem och gör ett försök. Frågan är om inte föreningen Wikimedia Sverige bör göra ett officiellt försök med pressmeddelande för att få större slagkraft än om bara enstaka wikipedian gör det? Anledningen till att jag även tog upp en bredare diskussion om attityderna kring det var för att se om det år 2010 fortfarande finns kritik mot att publicera bilderna på Wikipedia om vi kan få upphovsmännen att släppa bilderna men det hoppas jag inte finns nu. Obelix 10 mars 2010 kl. 13.07 (CET)
Varför skulle Wikimedia Sverige göra ett officiellt försök med just dessa bilder? Vad är det som är så speciellt med dem att de är viktigare att visa på Wikimedia än miljoner andra bilder? Wikimedia Sverige kan arbeta med museer och andra institutioner som har stora bildskatter som borde gå att använda – vilket de gör. Enskilda artister som i det här fallet kan vilja eller inte vilja släppa sin bilder fria och vem som helst kan försöka förklara för dem varför det vore bra att släppa dem.
Om man vill ge stor officiell och offentlig slagkraft att få vissa bilder fria så bör man ha goda motiveringar till valet av just de bilderna. Ovan ser jag inget argument för det. Inte heller på den andra diskussionssidan. Annat än de ospecifika "ett stort värde i att [...] ha bilderna publicerade här" och "De känns ju högst intressanta för den här artikeln". De argumenten gäller illustrationer till tusen andra artiklar.
--LPfi 10 mars 2010 kl. 16.57 (CET)
Det är aktuellt. Mediedebatten är i full gång igen och vi kan förvänta oss att våra artiklar för fler läsare inom den närmsta tiden. Därför är det en lämplig tid för oss att komma ut med ett pressmeddelande och därigenom försöka få dem fria. Det handlar om att göra saker vid rätt tid och nu är det verkligen rätt tid. Man behöver inte heller ställa saker mot varandra och det tycker jag blir ett logiskt felslut. Det finns ingen anledning att inte göra detta för att vi inte gör det med alla andra bilder. Faktum är att det har ett stort kulturvärde i att kunna ha bilderna på Wikipedia och kan vi få våra artiklar om ämnet illustrerade (som säkerligen kommer vara aktuella under en längre tid, det har redan visat sig att det är det) bör vi ta chansen. Allstå ser jag ingen anledning att föreningen inte ska passa på nu. Obelix 10 mars 2010 kl. 17.03 (CET)
Jag håller med LPfi, att gå ut med pressmeddelande för att få tag i en enda bild ser jag absolut ingen mening med. Då är det bättre att, som LPfi påpekar, lägga krutet på museer och liknande. Jag vill inte starta någon politiskt diskussion eller diskussion om tryckfrihet/yttrandefrihet men att gå ut och fråga efter just och endast den här bilden kanske är ett lite större politiskt ställningstagande än vad Wikimedia Sverige bör göra om du frågar mig... /-nothingman- 10 mars 2010 kl. 17.11 (CET)
Lite... Jag tror att alla skulle tro att Wikimedia hade en tvivelaktig agenda om detta hände. /Jssfrk 10 mars 2010 kl. 19.46 (CET)
Och än sen? Det kommer alltid att finnas idioter. Jag köper Obelix och Grillos resonemang om att bilderna inte är fria och alltså inte kan släppas på wiki, men att säga nej med motiveringen "jamen tänk vad folk ska säääääga" är bara fegt. ᛗᚯᚱᚴᛖᚱᛘᚨᚾ 10 mars 2010 kl. 20.02 (CET)
Observera att det är Wikimedia som avses med diskussionen om pressmeddelande. Inte Wikipedia. Wikimedia är politiskt oberoende och föreningen bör inte testa var gränsen för det oberoendet går. //StefanB 10 mars 2010 kl. 20.11 (CET)
Här är det läge för nästa inlägg att starta om från vänsterkanten annars blir texten mer eller mindre oläsbar. Janee 10 mars 2010 kl. 20.42 (CET)
Jag böjer mig för de argument som har uppkommit och kontaktar upphovsmännen personligen. Obelix 11 mars 2010 kl. 21.21 (CET)
Vad är egentligen skillnaden mellan karikatyrer av religiösa symboler och karikatyrer av folkgruppers kulturella särarter? Syftet är väl ändå det samma? Lagen jämställer visserligen inte hets mot religioner med hets mot folkgrupp, men jag tror att den som känner sig i underläge i ett samhälle pga att man tillhör en minoritetsgrupp tar det lika personligt. Ni minns säkert mobbarna på skolgården som gav sig på alla som avvek från normen. Dom njöt av att slå ungar med sociala problem, överklassungar, invandrarungar och inte minst religiösa ungar på käften. Min bild är att samma människotyp idag gör Mohammedkarikatyrer och rondellhundar. Om det inte var förbjudet skulle nog endel av dem försörja sig på att rita araber, judar, ryssar, etc, i satiriska tidskrifter, och på samma sätt som idag hävda att de bara gör det för den goda sakens skull - för att försvara demokratin. Inte för att de är elaka och gillar att slå alla som inte tillhör gruppen på käften. Ibland försöker mobbingoffren hämnas på ett sätt som saknar all proportionalitet, och då blir mobbarna plötsligt offer. Det har vi sett i media i dagarna.
Om man vill att Wikimedia ska vara drivande i denna fråga har man nog inte förstått NPOV-principen. Självklart, eftersom lagen inte förbjuder hets mot religioner så kan vi inte hindra Muhammedkarikatyrer på commons, så länge som det har fri upphovsrätt och följer andra riktlinjer. Isåfall behövs även Jesuskarikatyrer och - om det finns - en och annan ateistkarikatyr för att nå NPOV. Ibland förvandlas Wikipedia till en plattform för förtäckt "hate speach", det är ofrånkomligt. Men det vore tecken på bristande omdöme om Wikimedia som organisation skulle ta ställning för mobbarna, och hetsa mot religioner och folkgrupper genom diverse uspel.
Tittade igenom karikatyrer och satir och poliska skämtteckningar. Det finns väldigt få karikatyrer över såväl religion som folkgrupper - och det lilla jag hittade var enbart historiska bilder. Förmodligen beror inte det på en avsiktlig försiktighet, utan på att enbart bilder som är för gamla för att upphovsrätten ska gälla blir publicerade.79.136.45.134 11 mars 2010 kl. 00.22 (CET)
Karikatyrer och liknande kan självklart laddas upp på Commons. Wikimedia är inte censurerat. I det här fallet handlar det om att det inte finns några fria bilder att ladda upp. Då är detta självklart inte att ta politisk ställning. Vad som vore att ta politisk ställning, vore om Wikimedia Foundation på något sätt skulle trotsa att dessa bilder inte är fria, och ladda upp dem ändå, alternativt att specifikt pressa de som skapade de kända Muhammedkarikatyrerna att släppa dem under fri licens. Tycker faktiskt att diskussionen är rätt så fånig. Finns det ingen fri bild kan vi inte ladda upp någon. Svårare än så har det aldrig varit. /Grillo 11 mars 2010 kl. 02.02 (CET)
Se förresten gärna Carlos Latuffs commonssida. Massvis med högkvalitativa bilder varav en hel del gått igenom ett antal raderingsprocesser. Samtliga har naturligtvis behållits. /Grillo 11 mars 2010 kl. 02.05 (CET)
Ett svar på Tycker faktiskt att diskussionen är rätt så fånig. Finns det ingen fri bild kan vi inte ladda upp någon. Svårare än så har det aldrig varit.: Syftet med diskussionen var att få reda på om det fanns någon fri karikatyrbild som var möjlig att använda eller på något annat sätt komma fram till någon lösning som ledde framåt (Hannibal kom med ett förslag som exempel). Jag tycker det är onödigt att stämpla diskussioner som fåniga. Jag kan inte se att det på något sätt är okonstruktivt att ta upp ämnet för diskussion och därefter diskutera fram olika lösningar. Det är det vi har gjort och diskussionen har varit konstruktiv. Obelix 11 mars 2010 kl. 21.21 (CET)

Stilguiden om stubmallar[redigera | redigera wikitext]

Jag har länge irriterat mig på att AutoWikiBrowser flyttar ned stubmallen på detta vis. Jag bestämde mig idag för att göra en buggrapport, och fick då till svar att det var helt rätt, och att nästan alla wikimedia-wikis gör på detta vis. Jag konsulterade WP:Disposition, som är ett supplement till stilguiden, och konstaterade att det där inte står något om stubmallarna.

Praxis tycks idag vara att lägga stubmallarna med en eller ingen rads mellanrum ovanför kategorierna(med defsort inräknad). Vi bör skriva in något om det i stilguiden, men frågan är om vi ska skriva in det som är praxis idag, eller om vi ska ändra oss efter andra språkversioner. tetraedycaltetraedycal 10 mars 2010 kl. 17.31 (CET)

Tycker nuvarande praxis är bra. I artiklar visas först artikeltext, sedan stubmallar och längst ner på sidan visas kategorier. Det är bra att ha samma ordning även i koden i redigeringsrutan. /90.229.131.72 10 mars 2010 kl. 17.59 (CET)
AWB-versionen är verkligen inte en bra placering och jag kan inte se någon större logik att ha en stubbmall, som är synlig i artikelns textyta, placerad nedanför kategorierna som hamnar under textytan. Det vore bakvänt att anpassa "praxis" av hur verktygen råkar vara utformade - verktygen skall stödja en vettig utformning av artiklarna och inte ställa till dumheter i koden. Det är alltid värt att kolla hur man gör på enwp, men det finns ingen anledning att kopiera dem när de får märkliga idéer (vilket händer då och då). Svaret du fick - "Stubs must go under categories in all Wikipedias" - var också märkligt och något arrogant - varför "måste" de det? Stubbmallen är en mall som man i likhet med andra mallar placerar där i texten man vill ha den synlig, eller har jag missförstått något? Tomas e 10 mars 2010 kl. 18.06 (CET)
Ja, saker borde komma i samma ordning i koden som i läsläge. Jag ser gärna att detta blir fixat. –dMoberg 10 mars 2010 kl. 18.40 (CET)
I koden som i läsläge? Oavsett var vi lägger en kategori så hamnar den längst ner i läsläge. Vi har väldigt många mallar som påverkar kategorierna. Ändå flyttar, så vitt jag vet, inte AWB på dem. AWB håller dock på något vis reda på vilka mallar som är stubmallar, hur vet jag inte. Gör det något om vi "lurar" AWB att inte känna igen våra stubmallar? Och hur gör man i så fall det? I sådana fall skulle programmet med all säkerhet inte röra dem. -- Lavallen 10 mars 2010 kl. 20.35 (CET)
Jag har länge tyckt att vår nuvarande praxis är dålig och ser gärna att stubbmallen kan placeras efter kategorierna, precis som AWB är inställt att göra. Med vår nuvarande stubmallplacering kommer stubkategorin först i raden av kategorier, vilket får det att se ut som om stubbkategorin har högst "dignitet" bland kategorierna. Typ "artikelsubjektet är i första hand en kort artikel, i andra hand en svensk fotbollssspelare och därefter i fallande ordning född, avliden, man". //Knuckles...wha? 10 mars 2010 kl. 20.45 (CET)
Lavallen: Ja jag menar att när du läser artikeln/tittar på den, så syns ju stubmallarna ovanför kategorierna. Det var därför jag menade att det borde vara så i koden också, det kan bli förvirrande annars. Men: det är ju inte så kul att stubkategorisering kommer främst heller, det förstår jag - det är nog värre. Går det att få stubkategoriseringen sist utan att flytta mallarna under kategorierna? –dMoberg 10 mars 2010 kl. 20.57 (CET)
Undrar ibland om vi inte är för friska på att lägga in stubmallar?! Allting går att utöka, det är själva iden med Wikipedia, så varför skriva det på näsan? - Det vore en annan sak hos oss på Wikisource, där det faktiskt finns ett läge när en text är färdig, och inte längre kan/ska utökas. - Och nej, jag känner inte till något sätt att byta ordning på kategorierna utan att flytta runt mallar och kategorikod... -- Lavallen 11 mars 2010 kl. 07.30 (CET)
Jo, det har väl genom åren funnits några diskussioner om att ta bort alla stubbmallar. Jag kan inte komma ihåg att konsensus nåddes vid något av de tillfällena. Nåt förslag innebar att rutan försvann men kategorin behölls, för att de som ville utöka en viss typ av artiklar lätt skulle kunna hitta dem (innan catscan) -- bViE 11 mars 2010 kl. 10.19 (CET)

På danska Wikipedia pågår just nu en diskussion - om man kan formulera sig så när ingen har yttrat sig sedan den 23 februari - om huruvida stub-"skabelonerne" skall avskaffas. Det lär inte bli konsensus där heller. Själv tillhör jag dem som har argumenterat för att de skall få vara kvar. Jag ser dem som ovärderliga redskap. Tyvärr finns där en praxis att endast ha en markering. Som väl är är vi generösare här och kan ha åtminstone fyra. Vad gäller placeringen tycker jag nuvarande praxis är utmärkt! Fernbom2 11 mars 2010 kl. 14.52 (CET)

Att ha fyra stubmallar i en och samma artikel är oerhört fult, och bör undvikas i största möjliga mån. Ifall artikeln faller under fler än två ämnen kan man ta bort de minst relevanta stubmallarna, eller använda en bredare mall(biologstub istället för biologstub-sverige och biologstub-danmark ifall biologen var knuten till båda länderna t ex). tetraedycaltetraedycal 11 mars 2010 kl. 15.03 (CET)
Jag håller inte alls med om detta! Det är givetvis en smaksak, men fler än fyra ser inte bra ut, det instämmer jag gärna i. I vissa fall kan man enkelt göra sig av med några av mallarna genom att byta ut dem mot mer specifika som sammanfattar två, t ex biologstub-Danmark i stället för biologstub+personstub-Danmark. Ibland kan det vara läge att bilda nya kategorier för att underlätta detta. F ö anser jag att stubbmallarna snarare pryder sin plats i artiklarna än förfular dem! Fernbom2 11 mars 2010 kl. 16.31 (CET)

Internetkunskap[redigera | redigera wikitext]

Internetkunskap är namnet på ett projekt som bekostas av Internetfonden och som ska producera 16 kortfilmer om nätet. Redan nu finns de första på http://internetkunskap.se/ och Youtube-kanalen http://www.youtube.com/user/Internetkunskap . Filmen om källkritik visar Wikipedia som exempel, liksom filmen om sökning (5 minuter in). En av filmerna handlar om upphovsrätt och Creative Commons, och filmerna omfattas också av en CC-licens. Dessvärre är CC-BY-NC-SA oförenlig med Wikipedia eftersom materialet inte får återanvändas kommersiellt. När .SE säljer domännamn, går överskottet till Internetfonden.

Jag tycker filmerna är intressanta och lärorika. Formatet är också intressant. Jag önskar att Wikipedia hade hjälpsidor som var lika lättbegripliga. Man har verkligen lyckats få det att se enkelt ut. Men det är en hel grupp av proffs som står bakom filmerna: Bloggaren Sofia Mirjamsdotter, filmaren Björn Falkevik med flera. --LA2 11 mars 2010 kl. 18.18 (CET)

Kvalitetsmätningen - mars[redigera | redigera wikitext]

Kvalitetsmätningen det senaste året    (tidigare mätningar)
Datum Kval. Fakta Fluff Förvirr. POV Plag. Rel. Språkv. Ifrågas. Ickewiki Städa Infoga Glob. Ouppdat. Subst. Totalt
(exkl. Källor)
Källor Totalt
(inkl. Källor)
Andel
2019-11-01 25 99 51 10 41 0 157 145 408 0 90 556 400 1 486 0 3 468 38 879 42 347 1,13 %
2019-12-01 25 100 53 9 41 0 121 162 414 0 87 537 401 1 506 2 3 458 39 679 43 137 1,15 %
2020-01-01 24 104 57 11 40 0 107 184 413 0 97 476 406 1 532 0 3 458 40 354 43 812 1,17 %
2020-02-01 32 107 56 13 42 1 122 172 428 0 97 476 402 1 550 2 3 500 40 947 44 447 1,19 %
2020-03-01 26 107 53 14 44 0 115 175 422 0 91 455 407 1 548 3 3 460 41 551 45 011 1,2 %
2020-04-01 18 109 48 10 43 0 121 185 422 0 97 431 408 1 555 2 3 449 42 343 45 792 1,23 %
2020-05-01 16 110 50 10 49 1 121 191 425 0 100 429 405 1 525 1 3 433 42 633 46 066 1,23 %
2020-06-01 6 109 49 12 55 0 118 200 432 0 108 450 407 1 539 1 3 486 43 051 46 537 1,25 %
2020-07-01 11 109 53 12 54 0 103 211 422 0 95 433 403 1 570 1 3 477 44 290 47 767 1,28 %
2020-08-01 11 106 48 14 56 0 85 221 414 0 94 453 405 1 598 3 3 508 44 567 48 075 1,3 %
2020-09-01 10 105 48 12 59 1 91 234 405 0 96 424 409 1 646 1 3 541 44 959 48 500 1,31 %
2020-10-01 16 112 54 15 66 0 114 241 404 0 106 431 405 1 639 7 3 610 45 496 49 106 1,34 %
Förklaring

Om du vill hjälpa till att höja kvaliteten på svenskspråkiga Wikipedia finns det en rad kvalitetsprojekt att engagera sig i.

Datummärkningen av mallar har fortsatt och det är mycket bra att vi nu har t.ex Kategori:Datummärkta mallar 2007 och Kategori:Datummärkta mallar 2008 så vi successivt kan beta av de som legat längst. För månadens kvalitetsprojekt föreslår jag Wikipedia:Projekt förvirrande. Vi har i nuläget 205 förvirrande artiklar. Ju fler som tar för vana att kolla igenom dessa kategorier och se om det är något som de kan ordna till desto bättre, du kanske förstår dig på läkarlatin och kan omvandla det till begriplig svenska, nån annan förstår vad en animeartikel skriven av ett barn handlar om och en tredje begriper sig på olika tekniktermer. Vi behöver samarbeta när det gäller detta. Dessutom tror jag att vi måste bli modigare när det gäller att radera substubartiklar som varit obegripliga i över tre år. Vi måste dra någon slags gräns, antingen kan en artikel bli begriplig inom x år eller så tar vi bort den. / Elinnea 1 mars 2010 kl. 10.17 (CET)

Bra initiativ! Och intressant statistik. Jag instämmer gärna i att vi bör väga in tidsfaktorn när vi bedömer lämpliga åtgärder för en artikel med brister. Det är helt rimligt att vara mindre försiktiga med att att radera texter eller hela artiklar ju längre tid som gått. Och ett år är en lång tid för den som hade velat ha en chans att hinna förbättra en artikel.
Just när det gäller de "förvirrande" artiklarna, så inbegriper ju den mallen även "fackspråk", och om språk och ordval är problemet så bör en första åtgärd vara att försöka wikilänka de konstiga orden. Vi kan och bör enligt min mening tillåta oss ett specifikt språk, så länge som ovanliga uttryck förklaras i länkar. Men det var bara en parentes.
Hälsn, /Urbourbo 1 mars 2010 kl. 11.12 (CET)
Tack! Ofta kan det dock vara så att det inte hjälper att konstiga ord länkas, för det kan lätt bli en slags rundgång, att man då kommer till ytterligare en obegriplig artikel med samma typ av fackspråk (ofta skrivet av samma person som skrev den första artikeln). Jag tycker att det minsta man kan begära är att den första meningen är tydlig och klar, handlar artikeln om ett något som har med skenbenet att göra är det bättre att skriva det än att skriva "posteriora tibia" och liknande. / Elinnea 1 mars 2010 kl. 12.37 (CET)
Låter vettigt, och när det finns ett "vanligt" ord som har (nästan) exakt samma betydelse, så finns ju ingen orsak att använda fackspråk. Det jag vänder mig emot är bara förenkling av språket som sker på innehållets bekostnad. Vissa saker är helt enkelt komplicerade att förklara, och ofta måste man som amatör på ett område läsa en eller annan underartikel för att förstå sambanden fullt ut. Men jag gissar att det inte är någon kontroversiell fråga här! För att förtydliga / utveckla vad jag skrev ovan: Det är helt rimligt att vara mindre försiktiga med att att radera texter eller hela artiklar ju längre tid som gått och ju större ansträngning som krävs för att åtgärda den aktuella bristen. Allt gott! /Urbourbo 1 mars 2010 kl. 12.45 (CET)
Jag håller med, man ska inte förenkla så till den grad att innehållet går förlorat, jag tror man får gå någonslags balansgång, att med lekmannamässiga ord beskriva något i stort i ingressen, så vem som helst åtminstone kan förstå "Ok, det här är nåt som har med medicin/astronomi/matematik/it att göra" och sedan efter hand i artikeln gå in i ämnet mer i detalj och på fackspråk. Viktigt är, som alltid med den här typen av mallar, att den som märker en artikel med förvirrande talar om vad det är som är förvirrande, vad man anser ska göras, för annars blir det ännu mer förvirrande, och man frågar sig "vad är det som är förvirrande här?", "är det förvirrande redan åtgärdat?". / Elinnea 1 mars 2010 kl. 13.01 (CET)
Håller också med om balansen mellan enkelhet och precision. Ingressen bör vara begriplig för en bildad lekman, mer än bara "Det här är något medicinskt." Sedan kan det få bli djupare längre ner i artikeln. Men hur avgör man när en artikel är tillräckligt av-förvirrad? Jag har jobbat en del idag med Talidomid, men hur vet jag om den är begriplig nog nu? Lsj 1 mars 2010 kl. 18.31 (CET)
Just ingressen ser jag har varit på tapeten i andra diskussioner. Jag själv skulle gärna se att ingresserna hade (eller kanske redan har??) krav på sig att vara översiktligt begripliga för en "bildad lekman", dock utan att vara triviala eller onödigt enkla. Jag tror det skulle gå att sätta upp riktlinjer för hur en ingress bör skrivas... Kanske till och med en ny kategori "Ingress" för artiklar som saknar en (bra) ingress. ~~SUF~~ 1 mars 2010 kl. 18.35 (CET)
Lite om detta står på Wikipedia:Skriv ut det självklara. Man försöker avförvirra en artikel så gott man kan och om man inte längre tycker att den är förvirrande så tar man bort förvirrad-mallen. Är man lite osäker så kan man skriva nåt på sammanfattningsraden, "Har försökt avförvirra denna artikel, vad tycker ni, är den ok, ta gärna bort mallen i så fall" så kanske det är nån annan som ser detta, kollar igenom och kan bedöma. Eller så kan man skriva på diskussionssidan, "den här artikeln hade märkts som förvirrande, jag har gjort följande ändringar...., är den så begriplig att mallen kan tas bort?" Det är jättebra att göra, så man ser vad som gjorts och nästa person som kollar på den kan bedöma. Om vi kommunicerar mer när det gäller kvalitetsarbetet, både den som sätter mallen och den som försöker åtgärda den, så blir det lättare och går snabbare. Dessutom är det roligare eftersom man ser att ens arbete uppmärksammas av någon. Tänk på att en kan inte göra allt, men alla kan göra nåt! / Elinnea 2 mars 2010 kl. 10.51 (CET)
Jag har nu lagt in att man har tre år på sig att åtgärda en förvirrande artikel, så nu har vi åtminstone en bortre gräns. I nuläget finns det en artikel, som om den inte åtgärdas innan slutet av augusti, kommer att raderas. / Elinnea 4 mars 2010 kl. 13.54 (CET)
Jag la även till den informationen i mallen. Jag tycker dock att tre år känns väl länge~, men vi kan väl starta så och se hur reaktionerna och tankegångarna går. Jopparn 4 mars 2010 kl. 15.48 (CET)
Bra! Ja, jag tycker också att tre år är väldigt lång tid, men precis som du säger, man måste starta nånstans, och då känns det bättre att ta det lite lugnt till en början, för att se hur reaktionerna blir. Raderingar har en tendens att riva upp känslor, ibland till och med när det gällt tomma sidor, så vi får se hur det går. Vi har en artikel nu som "hänger löst", TTCN. Elinnea 4 mars 2010 kl. 18.41 (CET)
Arbetet med Wikipedia:Projekt förvirrande har löpt på bra, de har minskat från 205 till 146 st och vi har inte längre några förvirrande artiklar som är tre år gamla. Våra äldsta är precis två år, Kategori:Förvirrande 2008-03, där det finns 5 stycken kvar. / Elinnea 13 mars 2010 kl. 14.13 (CET)

Brödtextens längd[redigera | redigera wikitext]

Date All namespaces Article namespace, length in characters of actual text
Pages Redirects Disam-
bigu-
ations
Pages Redirects Disam-
bigu-
ations
0.1% 1.0% 10% 50% 0..24 25..49 50..74 75..99 100..124 125..149 150..174 175..199 200..224 225..249
svwiki-20080310 628303 165397 10318 434738 156069 10291 0 37 113 515 927 4544 7884 9123 8117 8285 8836 8677 8028 7524
svwiki-20090208 755335 215736 11977 508750 202904 11943 20 57 161 621 325 1509 3570 6876 6135 7332 8349 8526 8205 7824
svwiki-20100227 903058 263031 13846 594658 246319 13808 41 69 185 690 104 704 3138 6344 5069 6557 8130 8698 8511 8295

Tabellen ovan visar hur längden på artiklarnas brödtext (kategorier, interwiki-länkar, rubriker, bildtexter, faktarutor och andra mallar borträknade) har varierat över de senaste tre åren. Våra 1% kortaste sidor hade 37 tecken brödtext våren 2008, 57 tecken våren 2009 och nu 69 tecken. Medianartikeln (50%) har ökat från 515 till 621 och nu 690 tecken brödtext. Det är nu bara 104+704 = 808 artiklar med mindre än 50 tecken brödtext, mot 927+4544 = 5471 stycken för två år sedan. Arbetet med att förbättra och förlänga stubbar och andra bristfälliga artiklar pågår i det tysta. Det är nästan svårt att tänka sig hur mycket mer "skräp" som fanns för bara två år sedan. Antalet artiklar växer, men tillväxten utgörs av längre och bättre artiklar. --LA2 2 mars 2010 kl. 10.58 (CET)

Tack för den här statistiken. Jag tycker att det är roligt att se att det går framåt, att vi får ett uppslagsverk med alltmer brödtext! Bra jobbat,ni som hållit på med detta! Allihop, titta gärna in på Wikipedia:Projekt substubbar/Utan brödtext då och då och försök att utöka några av våra allra kortaste artiklar. / Elinnea 3 mars 2010 kl. 09.15 (CET)
För den som undrar över färgerna i tabellen har LA2 i likhet med i tidigare tabeller kört med konventionen "rosa rutor visar det lägsta intervall som rymmer mer än en promille av alla sidor i artikelnamnrymden. Högröd ruta anger 3 promille". Tomas e 3 mars 2010 kl. 20.17 (CET)
Var har du fått tag på den här statistiken? Den här sidan har inte uppdaterat artikelstorlekar det här året (jag mailade personen som driver den och fick besked att det skulle uppdateras i framtiden men lite osäkert när och hur ofta). Entheta 6 mars 2010 kl. 18.21 (CET)
Jag laddar hem och analyserar databasdumpar. Mina script för detta finns på den norska toolservern, där du är välkommen att skaffa ett konto och hjälpa till med arbetet. --LA2 6 mars 2010 kl. 22.00 (CET)

Ugglanspråk[redigera | redigera wikitext]

Våra ugglemallar brukar väcka vad man kan kalla känslor, varför jag vill förhöra mej på Bybrunnen innan jag förändrar något runt {{Ugglanspråk}}.

Jag har daterat alla mallar nu som finns liggande i våra artiklar. Det återstår att eventuellt skapa en kategoristruktur runt dessa datum, eller kanske ännu hellre integrera denna med datum-kategorierna runt {{Språkvård}}.

Mitt förslag: En artikel som märks upp med {{Ugglanspråk|datum=2010-03}} läggs i Kategori:Wikipedia:Språkvård 2010-03! Kanske även i Kategori:Wikipedia:Språkvård-samtliga. Det här betyder INTE att jag föreslår att Kategori:Ugglanspråk tas bort. -- Lavallen 8 mars 2010 kl. 17.16 (CET)

Det sista låter som ett bra förslag. Den består ju ändå bara av ett 20-tal sidor. teтraedycalteтraedycal 8 mars 2010 kl. 17.21 (CET)
Poängen med ugglespråk var såvitt jag minns (jag var bland de som röjde upp kvalitetskontrollträsket i början av 2005) att artiklar som får den mallen i sig har ett bra språk, men att det är ålderdomligt och svårläst. Dvs inte riktigt samma sak som artiklar som behöver regelrätt språkvård. Men visst kan de ligga i samma kategori och fasas ut efter hand. /Grillo 8 mars 2010 kl. 17.29 (CET)
Nu är det genomfört! Jag tycker inte heller Ugglanspråk är exakt samma sak som klassisk Språkvård, men jag tycker de väl kan samsas i samma datum-hierarki. -- Lavallen 9 mars 2010 kl. 09.20 (CET)
I detta kan jag bara instämma! Däremot har jag ofta svårt att se vad som är föråldrat i språkbruket när jag går igenom listan. Fernbom2 10 mars 2010 kl. 09.05 (CET)
Då kanske språket redan är fixat, i så fall bör mallen tas bort. Alternativet skulle kunna vara att dina personliga språkpreferenser inte sammanfaller med de preferenser som de som la in mallarna hade. --BoiVie 10 mars 2010 kl. 10.30 (CET)
Jag har någon gång eller två beskyllts för "ugglanspråk" i artiklar jag själv nyskrivit från grunden, så vad som är åderdomligt och krångligt är nog i hög grad subjektivt. Kanske bäst att använda denna mall endast på artiklar där ren klipp- och klistrakopiering från äldre texter lämnat kvar stavnings- och grammatikformer som numera är formellt avskaffade? /FredrikT 10 mars 2010 kl. 10.48 (CET)
Kan vara en idé, men jag tror inte på att skriva på näsan när exakt användare ska använda en viss mall. Väldigt få vet alla mallar och exakt när de ska användas. Vi får leva med att artiklar mallas lite fel med jämna mellanrum. -- Lavallen 10 mars 2010 kl. 10.55 (CET)
(redigeringskrockar) Om man saknar förmågan att bearbeta den här typen av gamla artiklar så att de passar in i ett uppslagsverk på 2010-talet så tycker jag att man bör avstå att lägga in sådana artiklar. Jag tycker inte att det är ok att man lägger in artiklar som Arne Garborg, Jonas Lie (författare), Wilhelm Marstrand, Jean-François Raffaëlli, Johan De Witt, Philipp von Zesen helt obearbetade, själv märker dem med {{ugglespråk}} och sen hoppas att nån annan ska sköta jobbet. Jag tycker att det blir lite fånigt att påstå att man inte kan se vad som är föråldrat i en text som t.ex Jonas Lie (författare). / Elinnea 10 mars 2010 kl. 11.00 (CET)
Problemet med Jonas Lie-artikeln är väl inte så mycket det eventuellt ålderdomliga i själva stilen och ordvalet som att den är full av förkortningar, "gammalstafning", felaktiga OCR-tolkningar, saknar wikiformatering i 95% av texten och är gravt POV. /FredrikT 10 mars 2010 kl. 11.09 (CET)
Ta bort OCR-tolkning och wikiformattering så har du definierat "ugglanspråk" och problemen med den--LittleGun 10 mars 2010 kl. 11.12 (CET).
Varför lägger en etablerad, van användare in så många såna här artiklar helt obearbetade? Jag förstår inte det. Jag tycker egentligen att vi bör agera som vi gör med maskinöversättningar inför den här typen av artiklar. Radera eller ersätta med en kort, begriplig, stub. / Elinnea 10 mars 2010 kl. 11.18 (CET)
Allvarligt talat, finns det verkligen någon som kan tillgodogöra sig texterna i de där artiklarna. För mig är de i det närmaste oläsliga. Artikeln om Lie är ju fullständigt obegriplig. //StefanB 10 mars 2010 kl. 11.22 (CET)
Wikipedia är inte Wikisource. Sådana texter tycker jag gott kan tas bort. Man bör inte skapa merarbete för andra genom att medvetet skapa artiklar med brister. Problemartikelmallarna är till för personer som skapar artiklar med problem omedvetet, men med god vilja. Att kopiera en artikel rakt av från ugglan utan att putsa på den, är antingen ett jobb för Wikisource, eller att skapa merarbete för andra. Därför tog jag bort hela ugglantexten i åtminstone Jonas Lie (författare). Föreslår att detsamma görs för samtliga sådana artiklar. /Grillo 11 mars 2010 kl. 12.17 (CET)
Artikeln om Lie var ju ett ganska extremt fall. Texterna om Wilhelm Marstrand och Arne Garborg har däremot åtminstone inte jag några som helst problem med att ta till mig. Här är stavningen och verbformerna moderniserade, och alla förkortningar utskrivna i fulltext. Det enda som saknas är litet mer wikilänkning. /FredrikT 11 mars 2010 kl. 12.36 (CET)

Håller helt med Elinnea. Ugglantexten ska självklart passera samma språkfilter som helt nyskapade/kompletterade artiklar. Märk väl att dessa emellanåt kan skapa bittra disk. där redigeringar ner på decimaler av ett komma inte är ovanligt. Sila mygg kan ibland vara nödvändigt, men att svälja ugglor ... Ta bort en direktkopierad ugglantext som är uppenbart ålderdomlig, i tid. --Ymer 11 mars 2010 kl. 13.00 (CET)

Jag håller också med om att Jonas Lie-artikeln egentligen aldrig borde ha lagts ut i det skicket. Anledningen till att jag gjorde det var att jag växlar mellan datorer och var mitt i en redigering när jag tvangs avbryta arbetet. Tyvärr blev det inte tillrättat så snabbt som borde ha varit fallet. Men jag tycker inte det hela är värre än halvfärdiga översättningar från enwp. De artiklar jag inte förstår att mallen behövs på var sådana som Olof von Dalin. Fernbom2 11 mars 2010 kl. 14.59 (CET)
Du kanske kan skapa Användare:Fernbom2/Arbetssida där du kan lägga texter som Jonas Lie (författare) tills du bearbetat dem? Halvfärdiga översättningar från en: raderas. / Elinnea 11 mars 2010 kl. 15.20 (CET)
Jag har en arbetsplats där jag lägger dem jag inte räknar med att kunna färdigställa samma dag! Jag borde kanske anända den mer, men min erfarenhet är att jag alltför ofta låter sidorna ligga utan att fortsätta bearbeta dem. Den typ av halvfärdiga översättningar som jag syftar på raderas inte, nämligen de där man bara lägger ut det som är på svenska. Jag kan ge två exempel: William Cecil, 1:e baron Burghley och John Dudley, 1:e hertig av Northumberland. Båda dessa innehöll länge ingenting om det som gör dem relevant, utan endast inledningen från enwp. Fernbom2 11 mars 2010 kl. 16.39 (CET)
Självklart ska man bara lägga in den text som är översatt till svenska. Man måste inte översätta hela artiklarna från en:. Relevansen framgick i båda dessa artiklar redan från första början, i första meningen. / Elinnea 11 mars 2010 kl. 16.48 (CET)
Så kan man naturligtvis se på saken (d v s att presentationen räcker för relevans), men skall man översätta bitvis måste det vara bättre att ta delar som är centrala och inte de som berör släktförhållanden (hur intressanta jag personligen än tycker att de är) och utbildning. Fernbom2 11 mars 2010 kl. 20.31 (CET)
Jag anser att du borde sänka farten i ditt artikelskapande, Fernbom, och i stället gå igenom dina gamla alster. Jag märkte i går kväll flera med ugglespråksmallen; Kristofer Eichhorn och Leigh Hunt är två exempel som inte bearbetats sedan nyårsafton. /Annika 13 mars 2010 kl. 14.06 (CET)

Partiarbetare skriver om politiker[redigera | redigera wikitext]

Jag lade märke till en redigering nyligen i artikeln om riksdagsledamoten Margareta Pålsson, som väckte en del funderingar. Användare:Johan Lindahl hade lagt till en hel del fluff, utan källor. Nu råkar händelsevis Johan Lindahl vara namnet på en politisk sekreterare för samma parti som Margareta Pålsson, och man kan undra om det är denne som varit framme. Jag skrev på hans diskussionssida, ett artigt meddelande där jag bad honom läsa Wikipedia:Intressekonflikter. Men hur ska vi nu inför valet förhålla oss till eventuella försök från partiarbetare att försköna deras egna kandidaters sidor — eller förfula andra kandidaters sidor? Bör vi kanske hålla ett extra öga på kandidatartiklar och partiartiklar framöver? Lsj 11 mars 2010 kl. 16.52 (CET)

Det sker väl redan. Jag själv har ju aldrig gjort någon hemlighet av var jag står, och också andra politiska organisationer har ju aktivister här (Användare:Godfellow, Användare:Liftarn, Användare:Rolf K Nilsson etc.). ᛗᚯᚱᚴᛖᚱᛘᚨᚾ 11 mars 2010 kl. 17.33 (CET)
Vi bör absolut hålla uppsikt över sånt, särskilt under ett valår. Har man ett egenintresse eller någon personlig vinning kopplad till någon artikel så bör man hålla fingrarna borta från den, jag tycker sånt beteende är fult, oavsett om det handlar om politiker eller företag. Dessutom blir det ofta en aning löjligt "....promenader i skog och mark, eller en cykeltur på några mil. När det blir lite tid över läser hon gärna skönlitteratur." Är det en uppslagsverksartikel eller en kontaktannons? Vi kanske skulle skriva in "inte en kontaktannons" i "Vad Wikipedia inte är". Allt material som inte kan källbeläggas bör tas bort. / Elinnea 11 mars 2010 kl. 17.50 (CET)
Sidan Wikipedia:Politikerhjälpen kan ju också vara bra att peka på. --Ainali 11 mars 2010 kl. 17.54 (CET)
Alla får skriva och man får vara anonym. Om en partifunktionär väljer att bidra till Wikipedia under eget namn, så är det berömvärt, inte klandervärt. Det underlättar en konstruktiv dialog, medan anonymitet kan försvåra den. Intresse är inte detsamma som intressekonflikt. Det är tillåtet att ha intresse. Jag har intresse för teknikhistoria när jag skriver om teknikhistoria. Konflikten uppstår om uppgifter saknar källa eller om korrekta uppgifter plockas bort. --LA2 11 mars 2010 kl. 18.05 (CET)
Instämmer helt med LA2. Bra att det blev sagt. WP:IK behöver förtydligas. /Urbourbo 11 mars 2010 kl. 18.11 (CET)
Intresse är en sak, och egenintresse är något annat, alltså när man skriver om något som man själv gynnas av. Det är viktigt att kunna skilja på. Om du är intresserad av teknikhistoria och skriver om teknikhistoria är inte samma sak som när en person skriver om sitt företag eller sin chef, eftersom du inte har någon vinning i det, men det har däremot en partifunktionär som under ett valår promotar sina kandidater. / Elinnea 11 mars 2010 kl. 19.04 (CET)
(redigeringskonflikt - men helt överens i sak) Det är berömvärt att en partifunktionär använder sitt eget namn (om det nu verkligen är samma person?). Det är inte berömvärt att försöka göra reklam för sitt eget partis kandidater. Där håller jag helt med Elinnea om att man ska hålla tassarna borta. Att reklamen sedan är klumpig nog att vara kontraproduktiv är ingen ursäkt. Och jag ser en fundamental skillnad mellan LA2:s intresse för teknikhistoria och en partifunktionärs eller företagsrepresentants egenintresse av partiets eller företagets välgång. Det ena intresset är en drivkraft att förbättra wikipedia, det andra att försämra. Lsj 11 mars 2010 kl. 19.11 (CET)

Det väsentliga här måste vara "fluff utan källor", inte vem som gjorde det. Dåligt innehåll är dåligt innehåll. Vem som skrev det, är ovidkommande. Det blir varken bättre eller sämre av att det var en identifierbar partifunktionär. Om ni börjar klaga på att partifunktionären var identifierbar, så kommer dessa i fortsättningen att skriva anonymt. Innehållets kvalitet påverkas inte alls av den förändringen, det enda som skiljer är att en konstruktiv dialog försvåras. --LA2 11 mars 2010 kl. 19.39 (CET)

Vad man kan klaga på är att folk skriver om ämnen som de inte klagar att hålla sig neutrala inför. En bra tumregel för vad detta kan vara är: en själv, ens arbetsgivare, ens parti, politiska meningsmotståndare. Wikipedia bör ha en riktlinje som uttrycker just en sådan allmän tumregel. Jag sänder en tacksamhetens tanke till alla de skribenter (förmodligen en majoritet) som väljer att inte skriva om sådant som ligger dem för nära. Av naturliga skäl märks de ju aldrig. /NH 11 mars 2010 kl. 20.38 (CET)
Tack för de orden NH! :) Jag ska fortsätta låta bli att skriva i vissa artiklar... -- Lavallen 11 mars 2010 kl. 20.53 (CET)
Jag håller med NH, och just politiker borde ha ett intresse i att inte redigera artiklar om sig själva, av risken att drabbas av politiska skandaler. Tyvärr är väl svwp än så länge för lite tongivande för att någon ska bry sig. Texten om WP:IK har tyvärr urvattnats på sistone, och jag har inte riktigt haft ork att ta tag i den. Självklart är det så att det är texterna i sig som är det viktiga, inte vem som skriver dem, men när det är närstående personer med egenintresse som skriver dem, kommer artiklarna inte att hållas neutrala (per definition), och det kan vara svårt att se vad som är neutralt eller inte om man inte är mer insatt i ämnet. Därför är det bättre att avråda helt. /Grillo 11 mars 2010 kl. 21.08 (CET)
Jag tycker inte man kan generalisera så. Det finns de som klarar av att hålla sig neutrala inom ämnen som ligger dem väldigt nära och bidrar oerhört konstruktivt till Wikipedia med dessa insatser. Det har vi exempel på, men vi har också exempel på motsatsen. På användare som inte klarar av att hålla sig neutrala och där diskussioner som ska handla om artikeln urartar till politiska debatter. Skräckexemplet är Diskussion:Ankarbarn.
Så någon generaliserande riktlinje av den typ som NH vill införa tycker jag inte att vi ska ha. Det Wikipedia behöver är att vi vågar att ta hårdare tag mot användare som just inte håller sig neutrala och där avsikten är uppenbar att denne inte vill vara neutral. För att se vilka avsikter en användare har får man kolla tre saker 1) Artikelinnehållet 2) Diskussionsinlägg (viljan att lyssna på andra) 3) Användarens övriga bidragslista. Användare som enbart engagerar sig inom ett ämne är en tydlig varningssignal på att det är en enträgen pov-puschare om artikelinnehållet är pov och/eller diskussionerna leder till politiska dispyter på diskussionssidan. Till skillnad från en användare som skriver i fler ämnen med konstruktiva bidrag och som någon gång råkar skriva något oneutralt.
Lösningen är sålunda att inte begränsa de seriösa användarnas möjligheter att bidra konstruktivt inom ämnen - även politik - som ligger dem nära om hjärtat. Lösningen är att ta med hårdhandskarna mot dem som uppenbart inte har seriösa avsikter i ett tidigt stadium innan det har urartat och skadat arbetsklimatet alldeles för mycket. Obelix 11 mars 2010 kl. 21.14 (CET)
Jag håller med LA2, det är vad som skrivs som är viktigare än vem som skriver. Jag tror för övrigt inte våra värsta POV-pushare är avlönade av någon för att framföra en viss åsikt... Tomas e 12 mars 2010 kl. 00.48 (CET)
Kanske kan sammanfattas som att vi inte är glada över envetna (vill inte lyssna på några argument), enkelspåriga (vill inte förstå vad Wikipedia är och hur det fungerar) enfrågeanvändare (är bara intresserad att pusha en sak, en sanning, som de anser bör vara allas sanning, oberoende vad andra anser). Yger 13 mars 2010 kl. 10.29 (CET)

Vart tog raderingskommentaren vägen?[redigera | redigera wikitext]

Förut när man raderade en artikel som bara en person redigerat stod det i redigeringskommentaren, men inte nu längre.. Varför inte? Sparade massa extra klick när man skulle varna/blockera folk. Evalowyn|Säga hej? 13 mars 2010 kl. 17.03 (CET)

Om detta är borta tycker jag det är bra. Jag brukar alltid ta bort den texten när jag raderar artiklar. En raderingskommentar likt "Innehållet förklarade inte ämnets relevans: den enda som skrivit var 'xx.xx.xxx.xxx" kan lätt missförstås som att det faktum att endast en person redigerat artikeln var en av orsakerna till att den raderades. Detta väger i min mening lätt upp det faktum att man måste klicka ett par extra gånger (?) för att varna/blockera när så behövs. /-nothingman- 13 mars 2010 kl. 17.09 (CET)
Se MediaWiki-diskussion:Excontentauthor. Om man vill varna eller blockera på samma antal klick som tidigare så klickar man på "Special:Återställ (någonting)" på den första sidan som visas efter att man raderat en artikel. Då kommer man till en lista över alla bidragsgivare. /Diupwijk 13 mars 2010 kl. 18.07 (CET)
Verkar som att det försvann i samband med att någon ändrade inställning så att sammanfattningsfältet inte heller skrev ut artikelns första mening (har för mig det var för att folk var för slarviga att tömma dem när det rörde sig om mobbningsklotter). Jag tycker också att det har blivit extra omständigt. Entheta 13 mars 2010 kl. 19.12 (CET)
Nja, just det här ordnade jag häromdagen, av skäl som anges på diskussionssidan. Funktionen att den raderade artikelns innehåll kommer med stängde vi av tidigare pga problem med mobbingklotter som bla dök upp i loggar, senaste ändringar och när man sökte på en raderad artikel. Se [5]. /NH 13 mars 2010 kl. 19.19 (CET)

Malldiskussion:FD[redigera | redigera wikitext]

Vill uppmärksamma gemenskapen på malldiskussionen ovan, som kördes en gång i oktober 2009. Nu har mallen börjat användas igen och jag reser åter frågan om den ska raderas. Jag anser det definitivt, med argument listade på sidan. Fortsätt diskussionen där. /Grillo 14 mars 2010 kl. 01.40 (CET)

350K[redigera | redigera wikitext]

När det återstod 9 artiklar till 350.000, laddade Tetraedycal upp tio nyskrivna artiklar i snabb följd och så vitt jag kan se fick June Browne (skapad klockan 02.06) det jämna numret. Grattis! Två tröstpris går till Obelix för Philip Wendahl (skapad 02.02) och Cj72 för Bålby (skapad 02.12). --LA2 14 mars 2010 kl. 02.12 (CET)

:) tetraedycaltetraedycal 14 mars 2010 kl. 02.16 (CET)
POWERGAMER!!! :P hejkompis (disk.) 14 mars 2010 kl. 06.59 (CET)
Gratulerer Sverige med 350K artikler i landets beste leksikon! På vegne av oss i norsk Wikipedia, Bjoertvedt 14 mars 2010 kl. 09.47 (CET)

Meningslösa mallar?[redigera | redigera wikitext]

Flyttat diskussionen från Wikipediadiskussion:Bybrunnen. -- Lavallen 14 mars 2010 kl. 17.51 (CET)

Stöter ibland på uppmaningar "denna artikel uppfyller inte WP:s artikelstandard .." etc, (ja, ni vet), men utan motivering? Det blir ganska meningslöst, vad skall jag åtgärda? Jag kan för all del också läsa artikelkriterierna, men kan ha annan tolkning. Så, vad är det någon retar sig på? Det borde också ligga lite ansvar på den som lägger dit mallen att även ta bort den när "felen" är åtgärdade. Xauxa 14 mars 2010 kl. 12.09 (CET)

Hej, Kan du ange några exempel? Ansvaret för motivering finns redan uttalat här: wp:Åtgärdsmallar, men justera gärna texten om så behövs. Vissa mallar är alltför brett eller otydligt formulerade, och kan kanske förtydligas. Annars måste diskussionen tas i varje enskilt fall (på resp diskussionssida). /Urbourbo 14 mars 2010 kl. 13.34 (CET)
Jag gissar att det är framförallt mallen {{städa}} som avses, då den inte är specificerad(till skillnad från t ex "denna artikel behöver wikifieras eller inledning måste skrivas om enligt riktlinjerna), och dessutom sällan motiveras vad jag vet. För övrigt, finns det någon anledning till att diskussionen förs på BB:s diskussionssida? tetraedycaltetraedycal 14 mars 2010 kl. 14.13 (CET)
Rätt gissat, det är städa-mallen jag menar. Senaste exemplet för mig var Ernest Shackleton. Anledning till diskussion här är kanske om det även gäller andra åtgärdsmallar? Xauxa 14 mars 2010 kl. 17.43 (CET)
Jag menade istället för varför den förs på vanliga bybrunnen, men den är flyttad hit nu. tetraedycaltetraedycal 14 mars 2010 kl. 18.05 (CET)
Jag tog bort mallen då förbättringar gjorts sedan mallen åsattes 9 april 2009och den inte motiverats. Som jag tidigare framförts så skulle jag egentligen vilja ha exitkriterier för alla åtgärdsmallar, dvs klara riktlinjer för när den kan tas bort i de fall när det är oklart vad problemet med artikel är eller i de fallen det verkar hopplöst åtgärda och det har gått en ordenlig tid utan att något hänt (tex artikeln hagelbrus).Yger 14 mars 2010 kl. 18.18 (CET)
Finns det ingen motivering i mallen eller på diskussionssidan, och man inte ser några uppenbara brister med artikeln, är det så klart fritt fram att ta bort den. /Grillo 14 mars 2010 kl. 18.22 (CET)
Ifall den som lagt till den fortfarande är aktiv kan man ju kolla med hen också, ifall den har glömt motivera t ex. tetraedycaltetraedycal 14 mars 2010 kl. 19.45 (CET)
För många åtgärdsmallar, inklusive {{städa}} borde vi sätta motivering som krav, och skriva ut det i mallen när motivering inte angetts. I någon mall görs det (tex {{flytta}}) men oftast inte. Kanske ett uppdrag som wp:projekt mallstandardisering kan ta sig an. Låt oss då även tänka hitta en genomtänkt standardformulering, ev inkl något kort om att mallen annars kan tas bort. Allt gott, /Urbourbo 14 mars 2010 kl. 21.24 (CET)
Motivering är redan ett krav. Dock tycker åtminstone jag att det ser fruktansvärt fult ut med motivering i mallen, speciellt när den inleds med "jag tycker". Jag placerar alltid mina motiveringar på diskussionssidan. /Grillo 14 mars 2010 kl. 21.38 (CET)
Det estetiska går ju även att påverka med grafiska medel. Vi har ju nu i princip genomfört kursiv (istf fet) stil för motiveringarna, vilket inte dominerar mallen lika mycket. Man kan möjligen även tänka sig att använda small-taggen. Den stora fördelen jmf disksidan är ju tidsbesparingen; ett inte oviktigt mål att utnyttja våra användares tid effektivast möjligt. Hälsn, /Urbourbo 14 mars 2010 kl. 22.01 (CET)
Tja, förutom det estetiska är det mycket mindre plats att skriva i mallen. Dessutom kan man inte föra en diskussion där. Jag tycker nog att vi kan fortsätta med motiveringar på diskussionssidan, förutom väldigt korta kommentarer i själva mallen. Har man en längre kommentar bör man ta den på diskussionssidan. Att införa felmeddelanden i omotiverade mallar tycker jag är fel väg att gå. Bättre att folk då bara lär sig att ta bort omotiverade mallar utan att fråga och vela, så att folk som struntar i att motivera sig lär sig att det är ett krav. /Grillo 14 mars 2010 kl. 22.08 (CET)
I de flesta mallar av detta slag finns det dessutom en direkt länk till diskussionssidan, så någon tidsbesparing handlar det knappast om! Den är lätt trycka på och borde aldrig lysa röd - bortsett från fallet uppenbara snabbraderingar! Fernbom2 14 mars 2010 kl. 22.15 (CET)
(Redigeringskonflikt)Jag brukar alltid motivera i korta ordalag i mallen (när sådan parameter finns), och utvecklar argumenten på diskussionssidan om/när frågor uppstår. Det fungerar mest effektivt för alla inblandade enligt min erfarenhet. Fördelen med ett "felmeddelande" i mallen är ju, att man kan använda den texten för att tipsa oerfarna användare om just det att mallen kan tas bort. Dvs istället för "Motivering: XXX", så skriver vi "Motivering saknas. Mallen kan tas bort om motivering inte anges enligt dokumentationen." (och med sista ordet länkat till användningsriktlinjer och syntax-exempel på dokumentationssidan). Förslagsvis med någon form av grafiskt medel för att dra uppmärksamhet till problemet (exakt vilken kan ju med fördel diskuteras på annan plats, tex Wikipediadiskussion:Åtgärdsmall). Visst vore det idealt om alla användare lärde sig allt omgående och följde alla råd även de krångliga, men tyvärr så är vi ju bara människor; nybörjare såväl som erfarna. Hälsn, /Urbourbo 14 mars 2010 kl. 22.19 (CET)

Portal:Sverige[redigera | redigera wikitext]

Finns det ingen i den stora wp-gemenskapen som kan eller vill underhålla Portal:Sverige, där har inte skett något sedan 29 januari 2008 (en kategoriändring) och innan den 29 september 2007 (också en kategoriändring). Nästan lite pinsamt. --Holger.Ellgaard 16 mars 2010 kl. 16.55 (CET)

...för att inte tala om WP:Projekt Sverige! :) /Urbourbo 16 mars 2010 kl. 17.53 (CET)
(Redigeringskonflikt) Det är väl samtidigt ganska mycket statiskt på en sådan sida. Och visst har det skett något, 18 juni 2008 uppdaterades både aktuell bild och aktuell artikel, men det syns inte i portalhistoriken eftersom det är inmallade rutor. I och för sig är det ändå länge sedan! –dMoberg 16 mars 2010 kl. 17.56 (CET)
En bild från juni 2008 är inte aktuell! --Holger.Ellgaard 16 mars 2010 kl. 18.10 (CET)
Nej det håller jag med om, jag menade bara att det visst hade skett redigeringar på portalen efter 29 januari 2008 men att de inte syns i den "vanliga" historiken. –dMoberg 16 mars 2010 kl. 18.23 (CET)

Stapeldiagram för befolkningsutveckling[redigera | redigera wikitext]

Kan man inte gestalta stapeldiagrammet något diskretade, t.ex. smalare staplar eller stående staplar eller kanske rentav en kurva? Såg nuvarande variant i bl.a. Rottneros och Grängesberg och där är de mycket blaffiga och om några år blir de ännu högre och dominanta, när nya siffror infogas. Hälsningar --Holger.Ellgaard 15 mars 2010 kl. 10.08 (CET)

Det är absolut önskvärt, se exempelvis Hammenhög#Demografi... /Grillo 15 mars 2010 kl. 10.11 (CET)
Menar du att det är önskvärt att behålla dem som de är eller att ändra dem?--Holger.Ellgaard 15 mars 2010 kl. 12.02 (CET)
Grillos exempel från Hammenhög visade ett skräckexempel, så något behöver göras... -- Lavallen 15 mars 2010 kl. 13.32 (CET)
Permalänk till Grillos exempel (numera åtgärdat): [6]. /Dcastor 15 mars 2010 kl. 13.42 (CET)
Inser ju att stapeln var fruktansvärt skrymmande, men tycker ju nu att det mesta av den intressanta informationen har försvunnit. 1960-2005 har Hammenhög haft en något stigande befolkning från 739 till 908 personer. Att Hammenhög som mest hade 1158 innevånare 1930, att ökningen kommer i slutet av 1800-talet är ju det intressanta i tabellen. Det vore ju trevligt om någon kunde hitta en tabell som kunde redovisa uppgifterna på ett mindre skrymmande sätt.--FBQ 15 mars 2010 kl. 19.14 (CET)
Att 1810-1950 togs bort är för att den datan var källös och förmodligen gällde socknen snarare än orten. Innan jag gjorde om det till stapeldiagram stämde inte siffrorna efter 1960 överens med tätortssiffrorna från SCB. /Grillo 15 mars 2010 kl. 20.39 (CET)
På så vis. Jag tyckte ju annars att 1150 personer i en ort lät väldigt mycket och därför verkade intressant, även straxt under 1000 personer i slutet av 1800-talet - det var ganska många städer som inte nådde upp i sådana siffror. Men drygt 300 personer lät å andra sidan väldigt futtigt för en socken i början av 1800-talet. Men Hammenhög och Skåne är långt från mina kunskapsområden, så jag hade svårt att gissa vad som var korrekt :-) År 1711 talas om Hammenhög no 31, 34 och 37 - det låter det ju som en extremt stor by. Uppländska byar brukar hålla 1-5 mantal totalt. Om varje mantal ofast rymmer 3-4 bönder och därtill torpare kan det ju bli fråga om väldigt befolkningsrika byar. Men jag vet ju som sagt inte hur det ser ut i Skåne, och om hemmanen redovisas på samma sätt.--FBQ 16 mars 2010 kl. 17.09 (CET)


Lite lurigt med staplar för vart 5:e år om ett år saknas. I Hammenhög#Demografi la jag in en tom rad för det saknade året för att utvecklingen över tid ska bli grafiskt rättvisande, se permalänk [7]. Jag anar att man kan tycka olika om detta. /Rolf B 15 mars 2010 kl. 14.41 (CET)

Kan man inte ändra själva grafiken till något mera diskret? Vi har ju så många duktiga data-snitsare på wp. Artikeln Grängesberg är också ett skräckexempel, där man slås ihjäl av ett gigantisk stapeldiagram direkt i början. Annars framförs ofta kritik för överdrivna bild-storlekar, tycker det gäller här också. Man kunde göra staplarna 50% smalare, då skulle hela blocket blir 50% mindre på höjden. Hälsningar --Holger.Ellgaard 15 mars 2010 kl. 15.30 (CET)
Nej, staplarnas bredd motsvarar textstorleken. Om man vill ha ett mindre block så måste man göra texten mindre med, och den är liten nog som den här. Däremot kan man ju placera diagrammet lite längre ner. Plrk 15 mars 2010 kl. 15.43 (CET)
Nu var ju det här främst en fråga om att göra staplarna smalare. En kommentar till Rolf B är dock att SCB i sin stora tätorts-pdf med alla befolkningssiffror från 1960 till 2005 saknar 1985 helt och hållet. De verkar alltså själva inte ha några siffror ifrån det året, vilket är anledningen till att det saknas. /Grillo 15 mars 2010 kl. 15.51 (CET)
Jag ser två sätt att göra diagrammen mindre påträngande: Välj diskretare stapelfärg och/eller ta bara med jämna årtionden. Det senare trollar också bort dataluckan 1985. /Rolf B 15 mars 2010 kl. 17.18 (CET)

Det är de långa balkarna som stör! Kan man inte göra staplarna stående och lägre, med högre årtal till höger. Hela paketet blir mindre och kan "växa" så småningom ut mot höger. Rolfs idée att görs färgen ngt diskretare kan man dessutom göra. Jag kan tyvärr inte konstruera några staplar annars skulle jag visa ett förslag. Hälsningar --Holger.Ellgaard 15 mars 2010 kl. 17.45 (CET)
PS. det vanligaste sättet att visa stapeldiagram är faktiskt stående staplar, exempel: [8]. --Holger.Ellgaard 15 mars 2010 kl. 17.51 (CET)

Visst är stående stapeldiagram tradition. Finessen med den här aktuella mallen {{stapeldiagram}} är dock att den klarar sig med HTML-tabeller och inte kräver att någon separat bild skapas. Jag vet inte om detta går att åstadkomma för stående diagram. Diskussionen om färgerna påminner om Malldiskussion:Partifärg, som används i mallen {{mandatstapel}}. --LA2 15 mars 2010 kl. 19.55 (CET)

Så här, Condino, ser den italienska varianten ut. Den används bara i en enda artikel förmodligen för att den tar så stor plats. --NERIUM 15 mars 2010 kl. 19.58 (CET)

Jag gjorde ett förslag i denna version av Hammenhög. Det går att göra mer men det är lite knixigt. //StefanB 15 mars 2010 kl. 19.58 (CET)
Jättebra! Låter synd att den skall vara knixig att bygga. Klarar inte det här med tabeller, alls så jag tänker inte försöka än på länge, men den här var ju utmärkt - kan man få bort det svarta fältet över går det ju att få den riktigt smal - och här är inga problem att lägga in dubbelt så många mätår utan att tabellen blir bredare :-) --FBQ 15 mars 2010 kl. 20.20 (CET)
Jag förlitar mig på att någon mallkunnig tar vid för den fortsatta utvecklingen. Men... svart fält? Jag ser inget sådant... Hur som helst så kommer tabellen att bli bredare och bredare ju fler årtal som läggs in eftersom årtalstexterna tar plats under x-axeln. //StefanB 15 mars 2010 kl. 20.26 (CET)
För den som vill försöka finns instruktionerna här. //StefanB 15 mars 2010 kl. 20.29 (CET)
Jag tror att man genom att välja en mindre gräll färg och lite smalare staplar kan göra det nuvarande {{stapeldiagram}} mer uthärdlig. Stefans lösning med timeline verkar klumpigare. --LA2 15 mars 2010 kl. 20.37 (CET)
Ang. den svarta färgen: Internet Explorer klarar endast av förkortade färgkoder (ex. #FFF istället för #FFFFFFF) om vanliga koder inte används på någon annan stans på sidan, annars blir det svart. Så i exemplet på Hammenhög blir titelfältet svart i Explorer eftersom den har färgkoden #DDD medan allt annat anges med fullständiga färgkoder. //Kaj 15 mars 2010 kl. 20.52 (CET)
Ja, om man byter ut den turkosa färgen mot t.ex. LightSteelBlue så blir tabellen mycket diskretare. --NERIUM 15 mars 2010 kl. 20.54 (CET)
LightSteelBlue B0 C4 DE
DarkSlateBlue 48 3D 8B
MidnightBlue 19 19 70
På den extremt ljusa skärm jag använder just nu ser jag knappt den stapeln. /Grillo 15 mars 2010 kl. 22.44 (CET)

Den var mest ett exempel på färg som inte är så skarp. Mörkare toner på mildare färger kan vara. --NERIUM 15 mars 2010 kl. 23.03 (CET)

Kul att ni försöker att förbättra befolknings-stapediagrammet. NERIUMs exempel in Condino är det snyggaste hittills. Men om Hammenhög-modellen är lättare att realisera är det också helt acceptabelt. Även jag har en svart balk överst och jag skulle byta stapelfärg till LightSteelBlue. Att diagrammen kommer att växa i bredd ser jag inte som någon större fara, med en ny stapel var femte år lär det ta 50-70 år år innan det blir trångt. Den dagen, den sorgen. Hälsningar. --Holger.Ellgaard 16 mars 2010 kl. 08.56 (CET)
Befolkningsutvecklingen i Hammenhög 1960-2005

Mitt förslag syns ovan. Vet inte hur man får den mörkblåa färgen något ljusare, men är kanske inte så tokigt.--Holger.Ellgaard 16 mars 2010 kl. 09.14 (CET)

Nivåsiffrorna i exemplet Condino är mycket suddiga och svåra läsa (för mig på Firefox iaf), inte bra. –dMoberg 16 mars 2010 kl. 11.39 (CET)
OK, vad tycker du om mitt förslag här ovan?--Holger.Ellgaard 16 mars 2010 kl. 11.57 (CET)
Nu låtsas vi att det är år 2023 och jag vill uppdatera diagrammet med staplar för 2010, 2015 och 2020. Jag lägger till tre rader, men nu blir staplarna ihoptryckta eftersom de är fler på samma totalbredd. Om de nya värdena är högre än som ryms i det gamla diagrammet, måste även diagrammets höjd och/eller parametrarna Period och ScaleMajor justeras manuellt. Detta är inte speciellt användarvänligt. Den gamla mallen {{stapeldiagram}} har inte dessa nackdelar, utan diagrammet anpassar sig till de värden man lägger till. Den som har uppdaterad statistik, ska bara behöva lägga in värdena och inte tvingas tänka på utformningen av diagrammet. --LA2 16 mars 2010 kl. 12.34 (CET)
Håller med att det är en nackdel. Är det omöjlig att ordna denna automatik i ovanstående diagram?--Holger.Ellgaard 16 mars 2010 kl. 14.23 (CET)
Nuvarande mall har visst vissa av nämnda nackdelar. Den som lägger in data måste både lägga till det faktiska datavärdet samt stapellängden i pixlar (gäller inte procentstaplarna). Så om Hammenhög skulle få 2000 invånare skulle rutan bli dubbelt så bred om inte alla stapellängder justerades. Men, har inte matematiska parser-instruktioner, som skulle kunna räkna ut bredden automatiskt, lagts till på Wikipedia än?
Jag tycker det är enklare att jämföra/se förändringen över tiden i ett stående diagram, men hittills är det liggande alternativet det snyggaste jag sett. Jag lutar för tillfället åt liggande diagram. –dMoberg 16 mars 2010 kl. 15.22 (CET)

Stapeldiagrammet på http://stats.grok.se/sv/201003/Buffel är gjort helt i CSS, alltihopa ryms i en HTML-sida (ett enda HTTP-anrop), så visst borde det vara möjligt även i Wikipedia-artiklar. Vem orkar försöka göra en mall av detta? --LA2 17 mars 2010 kl. 01.32 (CET)

Det vore trevlig om någon kunde pula med det. Nuvarande lösning tycks bara vara att flytta diagrammet lite längre ner i artikeln. --Holger.Ellgaard 17 mars 2010 kl. 18.07 (CET)

Identitära rörelsen ( fd. Mouvence Identitare )[redigera | redigera wikitext]

Tror det kan vara bra om fler tar en titt på artikeln. Jag är inte säker på att den sedan senaste ändringarna är helt NPOV.--Pjaha 16 mars 2010 kl. 10.07 (CET)

Flyttningen är det definitivit inte, under pågående diskussion på SFFR! Fernbom2 16 mars 2010 kl. 22.17 (CET)
frwp skriver mouvance identitaire, cawp identitarism. Om svwp har identitarism som rubrik då? Jag har argumenterat för flyttningen på sidans diskussionssida, däremot har jag inte fått svar av Pjaha, som skriver om mina redigeringar på alla möjliga platser utom på artikelns diskussionssida eller sin egen. Dåligt tycker jag. Sison 17 mars 2010 kl. 20.10 (CET)