Wikipedia:Namnrymder/Wikipedia

Från Wikipedia
Namnrymder
Innehållsnamnrymder Diskussionsnamnrymder
0 (Artikel) Diskussion 1
2 Användare Användardiskussion 3
4 Wikipedia Wikipediadiskussion 5
6 Fil Fildiskussion 7
8 MediaWiki MediaWiki-diskussion 9
10 Mall Malldiskussion 11
12 Hjälp Hjälpdiskussion 13
14 Kategori Kategoridiskussion 15
100 Portal Portaldiskussion 101
 828  Modul Moduldiskussion  829 
 2300  Gadget Gadget talk  2301 
2302 Gadget definition Gadget definition talk 2303
2600 Ämne
Virtuella namnrymder
-1 Special
-2 Media
Manual

Wikipedia-namnrymden innehåller en form av metasidor av olika typer. Denna sida identifierar och klassificerar de huvudsakliga typerna. De flesta sidor kan huvudsakligen sägas tillhöra en av typerna, men det förekommer även överlappningar och undantag.

Sidtyperna motsvaras (ännu) bara delvis av kategorier Wikipedia-namnrymdens kategoriträd, men det finns ambitioner att förbättra samstämmigheten.

Översiktssidor[redigera | redigera wikitext]

Ett fåtal övergripande informationssidor om projektet för besökare som kanske inte är användare i bemärkelsen läsare av eller bidragsgivare till uppslagsverket. Exempel: Om Wikipedia, Wikimedia Foundation, Wikipedia i media. (Dock inte huvudsidan, som ligger i Portal-namnrymden.)

Policies, riktlinjer och andra sidor av normativ karaktär, med uppmaningar för användarnas beteende på svenska Wikipedia, med olika grad av acceptans/konsensus:

 1. Grundprincip
 2. Policy
 3. Riktlinje
 4. Föreslagen riktlinje
 5. Supplement
 6. Essä (åsikt, jmf råd)

Klassificering[redigera | redigera wikitext]

Sidorna har klassats efter typ och ämne:

 • Typ
  1. Grundprincip
  2. Policy
  3. Riktlinje
  4. Föreslagen riktlinje
  5. Supplement
  6. Essä
  7. oklar typ Flera av de sidor som klassats som oklar typ har (åtminstone delvis) en karaktär av hjälp-sida / manual / guide / råd. Antingen bör de klassas in som essä/supplement, som någon ny typ ("råd"?), delas upp i flera sidor (tex rådgivande supplement vs rena hjälptexter med definitioner odyl) eller strykas helt som riktlinje.


Tabell[redigera | redigera wikitext]

Sida Typ Ämne
Grundprinciperna 1. Policy
Neutral synvinkel 1. Policy 2. Innehåll
Verifierbarhet 1. Policy 2. Innehåll
Upphovsrätt 1. Policy 2. Innehåll
Artiklar om nu levande personer 1. Policy 2. Innehåll
Etikett 1. Policy 1. Samarbete
Strunta i reglerna 1. Policy 1. Samarbete
Förutsätt att andra har goda avsikter 1. Policy 1. Samarbete
Konsensus 2. Riktlinje 1. Samarbete
Agera inte demonstrativt 2. Riktlinje 1. Samarbete
Användarnamn 2. Riktlinje 1. Samarbete
Diskussionssidor 2. Riktlinje 1. Samarbete
Intressekonflikter 2. Riktlinje 1. Samarbete
Marionetter 2. Riktlinje 1. Samarbete
Sammanfattningsfältet 2. Riktlinje 1. Samarbete
Signera diskussionsinlägg 2. Riktlinje 1. Samarbete
Tredje återställningen gillt 2. Riktlinje 1. Samarbete
Var snäll mot nybörjare 2. Riktlinje 1. Samarbete
Var djärv 2. Riktlinje 1. Samarbete
Inga personangrepp 4. Supplement 1. Samarbete
Att redigera kontroversiella artiklar 3. Föreslagen riktlinje 1. Samarbete
Konflikthantering 3. Föreslagen riktlinje 1. Samarbete
Omröstningar och enkäter 5. Essä 1. Samarbete
Redigeringskrig 3. Föreslagen riktlinje 1. Samarbete
Vad Wikipedia inte är 2. Riktlinje 2. Innehåll
Relevans 2. Riktlinje 2. Innehåll
Ingen originalforskning 2. Riktlinje 2. Innehåll
Källhänvisningar 2. Riktlinje 2. Innehåll
Globalt perspektiv 4. Supplement 2. Innehåll
Handbok för NPOV 4. Supplement 2. Innehåll
Hur man skriver en bra artikel 5. Essä 2. Innehåll
Kontrollera fakta 5. Essä 2. Innehåll
Stilguide 2. Riktlinje 3. Stil
Artikelnamn 2. Riktlinje 3. Stil
Personnamn 2. Riktlinje 3. Stil
Illustrationer 2. Riktlinje 3. Stil
Ämnesguider 4. Supplement 3. Stil
Disposition 4. Supplement 3. Stil
Skriv specifikt och koncist 4. Supplement 3. Stil
Skriv ut det självklara 4. Supplement 3. Stil
Återgivning av främmande språk 4. Supplement 3. Stil
Bygg ett nät 2. Riktlinje 4. Struktur
Strukturering 2. Riktlinje 4. Struktur
Särskiljning 2. Riktlinje 4. Struktur
Externa länkar 2. Riktlinje 4. Struktur
Kategorier 6. ? 4. Struktur
Listor 6. ? 4. Struktur
Mallar 6. ? 4. Struktur
Policy och riktlinjer 2. Riktlinje 5. Administration
Blockeringar 2. Riktlinje 5. Administration
Klottersanering 2. Riktlinje 5. Administration
Manual för administratörer 2. Riktlinje 5. Administration
Robotar 2. Riktlinje 5. Administration
Skrivskydd 2. Riktlinje 5. Administration
Snabbraderingar 2. Riktlinje 5. Administration
Hur policy och riktlinjer skapas 4. Supplement 5. Administration
Radering av artiklar 5. Essä 5. Administration
Skrivregler 4. Supplement 3. Stil
Krångla inte till det 5. Essä 3. Stil
Tabeller 6. ? 3. Stil
Faktamallar 6. ? 3. Stil
Specialtecken 6. ? 3. Stil
Omdirigeringar 6. ? 4. Struktur
Interwikilänkar 6. ? 4. Struktur
Plagiat 4. Supplement 2. Innehåll
Artikellängd 4. Supplement 3. Stil

Läs vidare[redigera | redigera wikitext]

Jämförelser med engelskspråkiga Wikipedia

Sidor av okontroversiell och informativ karaktär, ofta i kategorin Wikipedia:Hjälp:

 1. Introduktion
 2. Manualsidor
  • Referensdokument, definitioner, mm
 3. Handledningar

Sidor för dialog mellan användare, och även mellan användare och andra besökare (till exempel journalister):

 1. Frågor mellan användare (tex WP:Faktafrågor, WP:Wikipediafrågor, WP:Bildfrågor, WP:Anmäl ett fel)
 2. Svar på vanliga frågor (tex WP:Vanliga frågor, WP:Svar på vanliga invändningar)
 3. Begäran om åtgärder (tex WP:Begäran om åtgärder, WP:Byte av användarnamn)
 4. Allmän diskussion (tex wp:Bybrunnen)
 5. Frågor till Wikipedia (Wikipedia:Kontakt, Wikipedia:Press)

Aktivitetssidor[redigera | redigera wikitext]

Sidor där aktiviteter för att förbättra Wikipedia beskrivs eller sker.

 1. Projektens huvudsidor och deras undersidor
 2. Samarbeten (typ "veckans samarbete")
 3. Metodsidor (tex wp:språkvård, wp:kvalitetskontroll; ev en typ av handledning jmf ovan)
 4. Förslagssidor ("vad du kan göra för att bidra", jmf wp:projekt Wikipedia)
 1. Museisidor som inte längre används eller som blivit inaktuella och inte underhålls.
 2. Arkiverade sidor.

Mallar[redigera | redigera wikitext]

Mallar för att kategorisera och märka olika sidtyper: