Wikipedia:Wikipedia som källa

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Manual Attack-page.svg

När man använder Wikipedia som källa i tidningar, böcker, uppsatser eller i andra sammanhang, så bör man ha i åtanke Wikipedias speciella egenskaper jämfört med traditionella typer av källor, så som exempelvis tryckta uppslagsverk som inte kan ändras från dag till dag eller webbplatser som har en entydig avsändare.

Se även Wikipedia:Wikipedia som källa på Wikipedia och Wikipedia:Att återanvända material från Wikipedia.

Att kvalitetsbedöma en Wikipedia-artikel[redigera | redigera wikitext]

Se även: Källkritik

Utöver de vanliga riktlinjerna för källkritik finns det ett antal riktlinjer som är mer specifika för Wikipedia. I samtliga fall så rör det sig om generella principer, en artikel kan mycket väl vara bra trots att ingen av nedanstående stämmer och omvänt kan den, men något mindre sannolikt, vara dålig trots att samtliga påståenden gäller för artiklen. För denna kontroll behövs artikelns historik, som hittas genom en flik ovanför (eller under) själva artikeln.

En artikel som stämmer in på nedanstående påståenden är sannolikt av hög kvalité:

  • Många författare, på Wikipedia gäller inte den välkända klyschan ”ju fler kockar desto sämre soppa”. Tvärtom, ju fler personer som har varit inblandade, desto fler personer har haft möjlighet att kritiskt granska artikeln och korrigera felaktigheter. Väsentliga bidrag till artikeln bör tillmätas större tyngd än klassificering, wikilänkning och liknande, som kan göras slentrianmässigt utan att innehållet kontrolleras i högre grad.
  • Hög ålder, vilket i detta fallet avser tidpunkten när artikeln skapades, inte senaste redigeringen. En artikel som funnits länge har sannolikt hunnit bli läst av fler än en nyligen inskriven artikel. De som läst artikeln har haft möjlighet att göra ändringar och korrigera eventuella felaktigheter. Artiklar om mindre centrala ämnen kan ändå ligga orörda lång tid oberoende av kvalitet.
  • Stabil, vilket betyder att artikeln som den nu ser ut till sakinnehållet liknar hur artikeln såg ut för till exempel några månader sedan. Det betyder att det det inte pågår någon konflikt om hur artikeln skall se ut och att den nuvarande versionen faktiskt reflekterar den granskning som nämns ovan. Om den nuvarande versionen är gammal kan artikeln räknas som stabil. Om inte, välj en äldre version som fått ligga ifred en längre tid och klicka ”nuvarande” invid denna version, vilket ger skillnaden mellan versionerna. Om inga strukturella ändringar gjorts är det relativt lätt att se huruvida artikeln ändrats i sak.

För kontroversiella artiklar är det svårare att bedöma trovärdigheten. Å ena sidan tenderar kontroversiella ämnen att engagera människor och göra dem till mycket kritiska granskare av vad ”motståndare” har skrivit. Om alla parter är med och skriver på en kontroversiell artikel i god anda innebär det ofta att dessa blir av hög kvalité. Om å andra sidan bara en part har skrivit på artikeln kan kvalitén bli mycket låg. Det är också möjligt att artikeln varit föremål för upprepade ”redigeringskrig”, som fått många skribenter att tröttna. Stora delar av artikeln kan ha bytts ut i samband med redigeringskrigen och nuvarande version behöver inte avspegla konsensus.

För dessa artiklar är det särskilt viktigt att kolla antal författare och stabilitet. Diskussionssidan kan visa vilka de viktigaste tvistefrågorna varit och huruvida man kunnat uppnå konsensus om artikelns utformning. Också om artikeln uppnått rätt god kvalitet finns inga garantier för att den också skulle vara neutral.

Att referera till Wikipedia[redigera | redigera wikitext]

Precis som annat material på Internet uppdateras materialet på Wikipedia efterhand. Denna förändlighet gör att det kan vara svårt att vara säker på att det som avsågs av den som refererade en sida fortfarande finns kvar när någon vill kontrollera källan.

Till skillnad från vad som vanligen är fallet på nätet går det dock att på Wikipedia med säkerhet identifiera en viss version av en artikel. En förutsättning är att man hänvisar korrekt. I menyn invid (eller under) artikeln finns en permanent länk till denna version av artikeln. Använd den i referensen. Man kan dessutom ange datumet för artikelversionen, som framgår ur artikelhistoriken, eller dagens datum.

Liksom med andra källor, särskilt de som har okända upphovsmän, bör du vara försiktig och oberoende verifiera riktigheten om det är möjligt. Av olika anledningar, speciellt inom universitetsvärlden anses inte Wikipedia vara en acceptabel källa.

En wiki är ett annorlunda medium och som sådant överensstämmer inte vanliga bokreferenssformat. Wikipedia är inte ett papper så du måste använda en elektronisk referensform istället. Det exakta formatet beror på vilken form du använder, men det finns några generella principer att beakta:

  • Ett speciellt referensverktyg finns till din hjälp. Till vänster om alla artiklar finns en länk, Använd denna sida som referens. Genom att klicka på den kommer du till en sida som visar all relevant information och referens enligt olika mallar. Kom ihåg att det är ditt ansvar att se till att referensen följer de krav som finns.
  • Du bör generellt inte attribuera någon eller några särskilda bidragsgivare. Wikipedia skrivs av flera, men om du behöver se vilka som har bidragit till artikeln kan du hitta det i artikelhistoriken. Bidragsgivarna visas antingen med sitt användarnamn eller en IP-adress så du kan normalt inte verifiera eller gissa dig till deras riktiga namn.
  • Hänvisningen ska normalt visa både artikelnamnet och Wikipedia, på samma sätt som du skulle göra om du refererade till en papperspublikation. Varje artikel bör ha en separat referens.
  • De flesta referensmallar kräver den kompletta webbadressen till artikeln. Du kan klicka på Permanent länk i vänstermarginalen. Länken hänvisar till en specifik version av artikeln, den du kopierar länken från. Dina läsare hänvisas då direkt till samma version, oberoende av senare ändringar. Om du bara hänvisar till artikelnamnet kan den rätta versionen vara svår att hitta, i synnerhet om artikeln flyttats till nytt namn eller arbetsfördelningen mellan relaterade artiklar ändrats.
  • Referensmallen kan kräva datum och tid på den artikelversion du använder. Om du använder en permanent länk behövs dessa inte för att hitta rätt version. Datum och tid för den senaste ändringen kan dock hittas längst ner i varje artikel, eller så kan du använda tidpunkt då du hämtade artikeln.

Se även[redigera | redigera wikitext]