Boeing Vertol 107

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Hkp 4)
Hoppa till: navigering, sök
Boeing Vertol 107
(Helikopter 4)
<beskrivning>
Flygvapnets Hkp 4A.
Beskrivning
Roll Transport, Räddningstjänst, Ubåtsjakt
Besättning 3-5 man + 26 soldater
Dimensioner
Längd 25,5 m
Flygkroppslängd 13,66 m
Rotordiameter 15,24 m
Vikter
Tom 4 900 kg
Maximal intern bränslemängd 2 498 liter
Maximal startvikt 11 022 kg
Prestanda
Motor(er) 2 st General Electric T58-GE-16
Effekt 2 x 1870 hk
Maximal hastighet 270 km/h
Transporträckvidd 1 100 km, max 4,4 timmar
Maximal altitud 4 000 m
Beväpning
Övrigt Sjunkbomber
Ubåtsjakttorped 451

Boeing Vertol 107, av Försvarsmakten i Sverige betecknad Helikopter 4 och av USA:s marinkår CH-46 Sea Knight, är en tvåmotorig medeltung helikopter med tandemrotorer.

Användning i Svenska försvarsmakten - Helikopter 4[redigera | redigera wikitext]

Den svenska Försvarsmakten köpte några av de allra första Boeing Vertol 107 som tillverkades. De första av sammanlagt tio helikoptrar levererades till Flygvapnet (F 8 Barkarby) 1963. De motsvarade UH-46B hos det amerikanska flygvapnet, men var modifierade för svenska förhållanden med bland annat större bränslekapacitet. I samma omgång levererades ytterligare tre stycken för Marinen. Dessa fick beteckningen Hkp 4B.

Efter ett totalhaveri år 1968 med en av marinens helikoptrar inköptes en civil version från USA 1970 som ersättning och modifierades till Hkp 4B-standard.

Under början av år 1973 inköptes åtta stycken helikoptrar av typen KV-107 (från japanska Kawasaki), en licensbyggd version, som ersättare för marinens Helikopter 1. Dessa var först avsedda att kallas HKP 7, men det ändrades till HKP 4C.[1] Efterhand som flygvapnets Hkp 4A blev ersatta av Helikopter 10, blev fyra stycken modifierade och överförda till Marinen som HKP 4D.

I Flygvapnet användes Hkp 4 främst som räddningshelikopter och i Marinen för ubåtsjakt och havsövervakning. På senare år har den även använts för taktisk luftlandsättning av trupp. Det var beräknat att HKP 4 skulle finnas i tjänst inom Försvarsmakten fram till år 2007.

År 2009 fanns det 14 stycken HKP 4 kvar: nio stycken fanns vid 3. helikopterskvadronen i Ronneby och de resterande fyra vid 2. helikopterskvadronen utanför Linköping. Inför Nordic Battlegroup 08 renoverades fyra stycken helikoptrar och försågs med ballistiskt skydd och kulsprutor. Vidare hade dessa fyra helikoptrar samt fyra andra försetts med Night Vision Device (NVD). Dock stod alla de fjorton helikoptrarna förrådsställda på respektive bas och var i stort behov av flygunderhåll, service eller tillsyn.[2]

I samband med de försenade helikopterleveranserna till svenska insatsen i Afghanistan år 2009 föreslogs att HKP 4 skulle tjänstgöra istället.[3] Av de helikoptrar som Försvarsmakten skulle kunna ha skickat, fanns tre i Ronneby och en i Malmslätt. Dock rekommenderade Statens haverikommission att dessa skulle förses med en så kallad svart låda. Vidare behövde även helikoptrarna ha utrustas med varnings- och motmedelssystem samt sandfilter på grund av det sandrika klimatet i Afghanistan.[2]

Försvarsminister Sten Tolgfors meddelade 9 april 2010 att regeringen hade för avsikt att avveckla HKP 4 genom att ersätta den med ett nytt och beprövat medeltungt helikoptersystem.[4] Regeringen Reinfeldt begärde i vårbudgeten för år 2010 om medel för att införskaffa ett antal helikoptrar av modell Black Hawk. Detta efter att Patria offererat att modifiera HKP 4, till en summa som dels ansågs vara för hög och dels inte skulle ha löst de problem med helikoptrar som Försvarsmakten ansågs befinna sig i.[5]

Under hösten 2010 färdigställde dock Patria Helicopters AB en HKP 4 för Försvarets materielverks (FMV) räkning till en kostnad av 169 000 kr med en indexuppräkning från 2007 års prisläge. Anledningen till att FMV färdigställde en av de helikoptrar som stod i malpåse i Ronneby var att FMV hade överfört sitt exemplar, Yngve 72, till Aeroseum i Göteborg den 28 augusti 2010. Yngve 72 var vid den tidpunkten den enda individ som var luftvärdig.[6][7][8][9] Den 1 mars 2011 genomförde Försvarsmakten sin allra sista flygning med Helikopter 4 då helikopterindivid Yngve 70, eller bara Y70, flögs från Tredje helikopterskvadronen (3. hkpskv) i Ronneby till Göteborg, för att där under en ceremoni överlämnas till Aeroseum.[10] Yngve 70 var en av de fyra helikoptrar som renoverades och modifierades inför Nordic Battlegroup 08.[11] Helikopter 4 kom att tjänstgöra totalt 48 år inom Försvarsmakten.[10]

Avveckling[redigera | redigera wikitext]

Boeing Vertol 107 och Boeing 234 i tjänst hos Columbia Helicopters

I december 2010 fattades beslutet om totalavveckling av HKP 4 systemet, och den sista flygningen ägde rum den 1 mars 2011.[12] Den 27 februari 2013 offentliggjordes en affär mellan Försvarsexportmyndigheten (FXM) och det amerikanska företaget Columbia Helicopters som innebar att FXM i december 2012 sålde tio helikopterindivider (två HKP 4B, fyra HKP 4C, fyra HKP 4D) till Columbia Helicopters. I början av år 2013 monterades tre individer ned och skeppades till USA. De resterande individerna skeppades över till USA under år 2013.[13][14]

Columbia Helicopters planerade att använda dem i första hand till civil verksamhet i USA och Kanada, däribland brandbekämpning. Helikopterindividerna var dock inte de första att användas i amerikansk tjänst, eftersom Sverige genom Försvarsmakten redan år 1991 sålde fyra individer (HKP 4A) till Columbia Helicopters, av vilka en totalhavererade i Kanada år 2005.[15]

Efterhandskritik[redigera | redigera wikitext]

Avvecklingen av helikoptersystemet fick kritik från olika håll. År 2014, fyra år efter att beslut om totalavvecklingen, fick beslutet en stor medial uppmärksamhet då två större händelser inträffade under loppet av tre månader, där helikoptersystemet hade varit en effektiv resurs. När en skogsbrand i Västmanland bröt ut i slutet av sommaren och den civila räddningstjänsten begärt stöd från Försvarsmakten, visade det sig att Försvarsmakten inte hade samma resurser för vattenbegjutning från luften, som man hade med Helikopter 4.[16] I oktober samma år fick Försvarsmakten indikationer på främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård, vilket ledde till den så kallade Underrättelseoperationen i Stockholms skärgård som pågick i oktober. I samband med detta riktades återigen kritik mot att helikoptersystemet hade avvecklats 10 år för tidigt, vilket resulterade i att Försvaret år 2014 hade en betydligt lägre ubåtsjaktförmåga, eftersom det efterkommande helikoptersystemet inte beräknades vara i drift förrän år 2020.[17]

Besättning[redigera | redigera wikitext]

 • Vid ubåtsjakt: 2 piloter, 1 spanare, 1 operatör, 1 färdmekaniker
 • Vid räddningstjänst: 2 piloter, 1 navigatör, 1 färdmekaniker, 1 ytbärgare plus sjukvårdspersonal
 • Vid transport/landsättning: 2 piloter, 1 färdmekaniker

Luftlandsättning[redigera | redigera wikitext]

26 st soldater med stridspackning kan medtas. Man sitter i nylonbandsupphängda bänkar längs flygkroppens sidor. I- och urlastning sker via den hydrauliska akterrampen.

Räddningstjänst[redigera | redigera wikitext]

15 bårar kan monteras in och en ytbärgare kan med hjälp av vinsch firas ned och hjälpa nödställda i vatten. Akuta sjukdoms- och olycksfall på land kan snabbt och effektivt föras till sjukhus med helikoptern. Vid skogsbränder kan Hkp 4 vattenbomba stora kvantiteter vatten på de mest svåråtkomliga ställena.

Ubåtsjakt[redigera | redigera wikitext]

Helikoptern hade kapacitet att utrustas med undervattenssonar, sjunkbomber eller torped 45 och stridsledningsutrustning. Med radar samt utrustning för mållägesrapportering kunde man åta sig ytmålspaningsuppdrag.

Svenska helikoptrar[redigera | redigera wikitext]

Totalt levererades 24 helikoptrar mellan åren 1966 och 1973, varav två havererade med dödlig utgång. Helikoptrarna av typ Hkp 4A, Hkp 4B och HKP 4D tillverkades av Boeing, medan de av typen HKP 4C licenstillverkades av Kawasaki i Japan.[18][19] Efter att två helikopterindivider totalhavererat och 14 sålts, kvarstod fem individer inom Flygvapnet. Dock så ingår de ej aktivt i Flygvapnet, utan står utställda på museum i Göteborg, Linköping och Luleå.

Även om helikopterverksamheten från år 2005 var avvecklad vid Berga helikopterflygplats, stod individ 4460 kvar i Berga fram till år 2007, detta då den inte var luftvärdig. Och hade fungerat som reservdelsobjekt. År 2007 fraktades den landvägen till Halmstad och skrotades.

Tillverkarens
konstruktionsnummer
Identifierings-
nummer
Beteckning Tillverkarens-
Version id
Flygvapennummer Tillverkad Kommentar
C/N 401 A BV-107II-14 04451 1964 Utställd på F 21 Museum.
C/N 402 A BV-107II-14 04452 1964 Såld oktober 1991 som N193CH till Columbia Helicopters i USA. Totalhavererade i Kanada november 2005.
C/N 403 N10115 A BV-107II-14 04453 1964 Ombyggd till Hkp 4D med nya flygvapennummer 04075.
C/N 403 N10115 D BV-107II-14 04075 1964 Ombyggd från Hkp 4A med tidigare flygvapennummer 04453. Såld 2012 till Columbia Helicopters.
C/N 404 N10116 A BV-107II-14 04454 1964 Såld oktober 1991 som N194CH till Columbia Helicopters i USA.
C/N 405 N10117 A BV-107II-14 04455 1964 Ombyggd till Hkp 4D med nya flygvapennummer 04074.
C/N 405 N10117 D BV-107II-14 04074 1964 Ombyggd från Hkp 4A med tidigare flygvapennummer 04455. Såld 2012 till Columbia Helicopters.
C/N 406 N10118 A BV-107II-14 04456 1964 Såld oktober 1991 som N195CH till Columbia Helicopters i USA.
C/N 407 N4636G A BV-107II-14 04457 1964 Såld oktober 1991 som N196CH till Columbia Helicopters i USA. Totalhavererade i USA oktober 1996.
C/N 408 N4637G A BV-107II-14 04458 1964 Ombyggd till Hkp 4D med nya flygvapennummer 04076.
C/N 408 N4637G D BV-107II-14 04076 1964 Ombyggd från Hkp 4A med tidigare flygvapennummer 04458. Såld 2012 till Columbia Helicopters.
C/N 409 N4638G A BV-107II-14 04459 1964 Ombyggd till Hkp 4D med nya flygvapennummer 04073.
C/N 409 N4638G D BV-107II-14 04073 1964 Ombyggd från Hkp 4A med tidigare flygvapennummer 04459. Såld 2012 till Columbia Helicopters.
C/N 410 N4638G A BV-107II-14 04460 1964 Uppställd på Berga helikopterflygplats i syfte som reservdelsobjekt. Transporterad och skrotad i Halmstad 2007.
C/N 501 N10119 B BV-107II-15 04061 1966 Såld 2012 till Columbia Helicopters.
C/N 502 N10120 B BV-107II-15 04062 1966 Totalhavererade september 1968 i Huvudskär, tio personer omkom.[20]
C/N 503 N10121 B BV-107II-15 04063 1966 Såld 2012 till Columbia Helicopters.
C/N 10 N6679D B BV-107/II-2 04064 1962 Civil version ombyggd till militär. Mindre haveri januari 2003 ovanför Östersjön 8 km utanför Studsvik.[21] Står sedan 2007 vid Flygvapenmuseum i Linköping.
C/N 4078 C KV-107II-16 04065 1972 Såld 2012 till Columbia Helicopters.
C/N 4079 C KV-107II-16 04066 1972 Totalhavererad november 1976.
C/N 4080 C KV-107II-16 04067 1972 Såld 2012 till Columbia Helicopters.
C/N 4081 C KV-107II-16 04068 1972 Såld 2012 till Columbia Helicopters.
C/N 4082 C KV-107II-16 04069 1972 Såld till Columbia Helicopters. Återförd till Sverige 2013, och utställd på Aeroseum i Göteborg.[22]
C/N 4083 C KV-107II-16 04070 1972 Står sedan mars 2011 vid Aeroseum i Göteborg.[10]
C/N 4084 C KV-107II-16 04071 1972 Såld 2012 till Columbia Helicopters.
C/N 4093 C KV-107II-16 04072 1973 Står sedan augusti 2010 vid Aeroseum i Göteborg.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ HKP 7”. TIFF (2): sid. 14. 1971. http://tiff.mil.se/x-online/tiff_7102/index.html#/14/. 
 2. ^ [a b] ”Här står Helikopter 4”. Försvarsmakten. 2009-11-27. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Helikopterflottiljen-Hkpflj/12004/Har-star-Helikopter-4/. Läst 7 januari 2010. 
 3. ^ Vertol-helikoptrar kan lösa försvarets kris”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3848509.svd. Läst 2009-11-26. 
 4. ^ Så här löser vi Sveriges problem med helikoptrarna”. Dagens Nyheter. 2010-04-09. http://www.dn.se/debatt/sa-har-loser-vi-sveriges-problem-med-helikoptrarna-1.1074793. Läst 11 april 2010. 
 5. ^ Regeringen vill köpa Black Hawk”. Dagens Nyheter. 2010-04-10. http://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-vill-kopa-black-hawk-1.1075579. Läst 11 april 2010. 
 6. ^ Helikopter 4 flyger igen”. Blekinge Läns Tidning. 2010-10-26. http://www.blt.se/nyheter/ronneby/helikopter-4-flyger-igen%282156914%29.gm. Läst 1 november 2010. 
 7. ^ Hkp 4 flyger för "småslantar"”. Blekinge Läns Tidning. 2010-10-28. http://www.blt.se/opinion/ledare/hkp-4-flyger-for-%282161127%29.gm. Läst 1 november 2010. 
 8. ^ ”Nya helikoptrar på plats”. Aeroseum. 2010-09-16. http://www.aeroseum.se/nyheter.html. Läst 1 november 2010. 
 9. ^ ”Y72 kommer hem till Säve”. Kamratföreningen Yngve Blå. 2010-08-28. http://picasaweb.google.com/yngvebla/Y72KommerHemTillSave20100828#. Läst 1 november 2010. 
 10. ^ [a b c] Forsvarsmakten.se (2011-03-01) En trotjänare har landat Läst 2 mars 2011
 11. ^ Aeroseum.se (2011-03-01) HISTORISK HELIKOPTER HEMMA IGEN Läst 2 mars 2011
 12. ^ ”En trotjänare går till historien”. Svensk Flyghistorisk Förening. 2 mars 2011. http://www.flyghistoria.org/aktuellt_arkiv_2011.htm#2011-03-02_HKP4. 
 13. ^ ”Försäljningar 2012”. fxm.se. http://fxm.se/forsaljningar/avslutade-forsaljningar/2012-2. Läst 2 mars 2013. 
 14. ^ ”Columbia Helicopters Announces Acquisition of Ten Heavy-lift Helicopters” (Noia 64 mimetypes pdf.png PDF). colheli.com. http://www.colheli.com/news/press_releases/columbia_helicopters_announces_acquisition_of_ten_heavy-lift_helicopters/. Läst 2 mars 2013. (engelska)
 15. ^ ”De var med vid Estonia och U137”. sverigesradio.se. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4377&grupp=18202&artikel=5457618. Läst 2 mars 2013. 
 16. ^ ”Sverige sålde helikoptrar lämpade för vattenbombning” (Svenska Dagbladet). svd.se. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvaret-salde-helikoptrar-lampade-for-vattenbombning_3809970.svd. Läst 22 oktober 2014. 
 17. ^ ”Helikoptrar för ubåtsjakt står på museum” (Dagens Nyheter). dn.se. http://www.dn.se/nyheter/sverige/helikoptrar-for-ubatsjakt-star-pa-museum/. Läst 22 oktober 2014. 
 18. ^ ”swedish navy” (på engelska). Helis.com. http://www.helis.com/database/org/se_swedish_navy/. Läst 1 november 2010. 
 19. ^ ”boeing-vertol hkp4a” (på engelska). Helis.com. http://www.helis.com/database/modelorg/368/. Läst 4 november 2010. 
 20. ^ TT (19 november 2003). ”Värsta helikopterolyckan inom försvaret sedan 1968”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/sverige/varsta-helikopterolyckan-inom-forsvaret-sedan-1968. Läst 9 februari 2012. 
 21. ^ ”Rapport RM 2005:03” (PDF). Statens haverikommission. http://www.havkom.se/virtupload/reports/rm2005_03.pdf. Läst 1 november 2010. 
 22. ^ Tre fyror på Säve Läst 13 augusti 2013

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Flygplankort 1987 (M7745-500062)

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]