Saab 32 Lansen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Saab 32 Lansen
Lansen 1.JPG
J 32B (SWAFHF) i märkt i Jämtlands flygflottiljs (F 4) numrering (2012).
Beskrivning
TypJakt-, attack- och spaningsflygplan
Besättning2
Första flygning3 november 1952
I aktiv tjänst1956–1997
VersionerA 32A, J 32B, S 32C, J 32D, J 32E och J 16/J 32S
UrsprungSverige Sverige
TillverkareSaab AB
Antal tillverkade450
Data
Längd14,94 meter
Spännvidd13,0 meter
Höjd4,65 meter
Vingyta37,4 m²
Tomvikt7 438 kg (A 32A)
8 077 kg (J 32B)
7 520 kg (S 32C)
Max. startvikt13 600 kg (A 32A)
13 500 kg (J 32B)
12 500 kg (S 32C)
Motor(er)RM 5A2 (A 32 och S 32) eller RM 6A (J 32)
Dragkraft34 kN, 46 kN med ebk (RM 5A2)
47,8 kN, 63,7 kN med ebk (RM 6A)
Prestanda
Max. hastighet1 125 km/h (Mach 0,91)
Räckvidd med
max. bränsle
925 km (A 32 och S 32)
1 000 km (J 32)
Transporträckvidd1 850 km
Max. flyghöjd15 000 meter
Stigförmåga60 m/s
Lastförmåga
Lastförmåga3 000 kg (A 32A)
2 500 kg (J 32B)
Beväpning
Beväpning4×20 mm automatkanon m/49 (A 32)
30 mm automatkanon m/55 (J 32)
Bomber15, 50, 80, 120, 250, 500 eller 600 kg bomber (A 32)
RobotarRb 04 (A 32)
Rb 24 (J 32)
Raketer135 eller 150 mm sprängraketer, 145 eller 180 mm pansarsprängraketer (A 32)
75 mm sprängraket m/57 (J 32)
Ritning
SAAB J 32 Lansen - 3D drawing.svg

Saab 32 Lansen var ett tvåsitsigt stridsflygplan tillverkat av Svenska Aeroplan AB i Linköping. Lansen var Flygvapnets första flygplan med allväderskapacitet, producerades i tre versioner och var i Flygvapnets tjänst åren 1956-1997.

Historik[redigera | redigera wikitext]

År 1948 började Saab utveckla ett nytt flygplan som skulle ersätta både B 18, J 21A, A 21R och J 30. Efter att ha testat olika konfigurationer beslöt man sig för ett pilvingat konventionellt flygplan med en motor. Konstruktionen fick namnet P1150. För att testa vingformen modifierades en Saab Safir med en nedskalad pilvinge, på samma sätt som Saab gjort vid utprovningen av J 29. Från början var tanken att flygplanet skulle drivas av den svenskkonstruerade jetmotorn Dovern, men man valde istället den betydligt mer utprovade brittiska Rolls-Royce Avon Mk.21 som skulle byggas på licens i Sverige under namnet RM 5A. Flygplanet fick beteckningen Saab 32 Lansen och flög första gången 3 november 1952 med Bengt Olow som pilot. Flygplanet påminner om projektet Messerschmitt P1101, liksom Folland Gnat, Dassault Super-Étendard, Hawker Hunter, Supermarine Swift och Grumman F-11 Tiger. Ritningarna samt några tyskar från Messerschmitt kan ha kommit via Schweiz med SAAB:s Frid Wänström.[1]Dock inte ingenjör doktor Hermann Behrbohm som från 1951 kom att ingå i Saabs kärna i teamet runt Saab 32 Lansen och Saab 35 Draken och kommande flygplanstyper. Däremot kände Behrbohm till bakgrunden till dokumentationen vilket ökade dess värde vid användningen av dem till Saab 32 Lansen och Saab 35 Draken (tester med deltavingar).[2]

Totalt 447 flygplan levererades 1955-60 till Flygvapnet.[3] En tredjedel förstördes under 25 års tjänst i olyckor varvid 100 besättningsmän omkom samt 7 civila i Vikbo.[4] Olyckorna berodde på tekniska fel i flygplanen, som var tekniskt omogna för flygtjänst, samt piloternas bristfälliga utbildning i flygning i mörker och dåligt väder. Vid haveriet i Vikbo 1960 sköt flygförare Uno Magnusson ut sig ur sin attackversion tillhörande Västgöta flygflottilj och det nu herrelösa flygplanet kraschade in i ett boningshus och dödade alla sju som vistades i huset.[4] Haveriet visade sig bero på ett fel som uppstod då en extra bränsletank var monterad och vilket redan lett till att jaktversionen inte fick flygas med extratanken. De ersättningsdelar som skulle avhjälpt felet hade inte monterats trots att de fanns tillgängliga.[4] Olyckans verkliga orsaker undanhölls allmänheten av Flygvapnets pressdetalj och eftersom offren i Vikbo var civila räknades de inte in i Flygvapnets officiella olycksstatistik.[4]

Efter Tjernobylkatastrofen utförde Lansen luftmätningar åt Statens strålskyddsinstitut (SSI). Veteranflygföreningen hittade av en slump utrustning som tillvaratagits utan order/tillstånd när Målflygdivisionens J 32 avvecklades, och monterade den på två av sina individer (32542-23 och 32620-20). Dessa baserades på Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Såtenäs i Västergötland och användes 2010 för att mäta halten av vulkanaska i luften.[5] Mätningarna skedde med instrument i form av tuber på vingarnas undersida för att se om datorberäkningarna av askföroreningarna stämde. Uppdraget kom från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).[6][7]

Versioner[redigera | redigera wikitext]

A 32A[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: A 32

Attackversion med allväderskapacitet. Beväpningen bestod av fyra fasta 20 mm automatkanoner m/49 samt en uppsättning bomber och raketer. För anfall mot sjömål användes Rb 04. Totalt tillverkades 287 individer (S/N 32001-32287) under åren 1955–1957, och togs ur tjänst år 1978. Totalt avskrevs 98 individer efter haverier.[8]

J 32B[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: J 32

Jaktversion med allväderskapacitet. Beväpningen bestod av fyra fasta 30 mm automatkanon m/55. Den kunde också bära jaktroboten Rb 24. Motorn var den betydligt kraftigare RM 6A (Rolls-Royce Avon Mk.300) som gav lika mycket dragkraft utan efterbrännkammare som den tidigare RM 5A2 gjorde med efterbrännkammare. Jaktversionen av Lansen fick den inofficiella beteckningen "Sport", detta på grund den kraftigare motor som flygplanet utrustades med jämfört med attackversionen.[9] Totalt tillverkades 118 individer (S/N 32501-32620) under åren 1958–1960, och togs ur tjänst år 1970. Totalt avskrevs 26 individer efter haverier.[10]

S 32C[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: S 32

Spaningsversion utvecklad ur A 32A. Huvuduppgiften var havsövervakning med radar och fotospaning i mörker (för fotospaning i dagsljus användes S 29). Eftersom det mesta av utrymmet i nosen togs upp av radarn monterades kamerorna i två gondolliknande utbuktningar på nosens undersida. Vapenbalkarna från A 32 behölls för att bära lysbomber som användes vid fotospaning i mörker. Totalt tillverkades 45 individer (S/N 32901-32945) under åren 1958–1959, och togs ur tjänst 1978. Totalt avskrevs 14 individer efter haverier. Av spaningsversionen finns enbart två individer bevarade, 32917 vid Flygvapenmuseum i Linköping, och 32940 vid F 11 Museum i Nyköping. Individen vid F 11 Museum har återställts till utställningsskick, genom delar från tre olika individer, vilka har använts till brandövning och som skjutmål.[11]

J 32D[redigera | redigera wikitext]

Bokstaven D tillkom då sex individer (S/N 32545, 32548, 32603, 32606, 32610 och 32615) av J 32B modifierades 1972 till målbogserare och tjänstgjorde vid Målflygdivisionen (MFD) fram till 1997. Därav tillkom D:et (Dragare). Därefter användes de för luftmätningar åt Statens strålskyddsinstitut (SSI).[10]

J 32E[redigera | redigera wikitext]

Tolv individer (S/N 32507, 32510, 32512, 32515, 32529, 32541, 32543, 32569, 32571, 32592, 32607 och 32612) av J 32B modifierades 1972 till störflygplan för att flygvapnets piloter skulle kunna öva i en störd miljö, och tjänstgjorde fram till 1999 då den ersattes av Sk 37E Viggen.[10] J 32E hade intern och extern störutrustning vilka styrdes av operatören i baksits.[12] Sista året (1999) drevs de sista J 32E av FMV Prov, eftersom Sk 37E inte kom i drift innan slutet av 1999.

Intern utrustning:

 • Signalspaningsmottagare INGEBORG: med antenner i radomen täcktes radarfrekvensbanden S, C och L
 • Störsändare G24: antenn i radomen med alternativt tre frekvensband: S, C och L. Samverkade med yttre störkapsel Adrian.
 • Apparat 91B: bredbandig störsändare, senare integrerad med Ingeborg
 • MERA: Störsändare och sökstation för VHF- och UHF-banden
 • Bandspelare FB-6: användes bl.a för att sända falska meddelanden/störningar

Motmedelskapslar:

 • PETRUS: störkapsel, X-band, även radarvarnare, avsedd för störning av flygradar och robotradar
 • ADRIAN: störkapsel, S- och C-band, avsedd för störning av landbaserad- och fartygsradar
 • Box-3: remsfällare

J 32AD[redigera | redigera wikitext]

J 32AD ("D" står för Dag) var en beteckning på ett flygplan som projekterades som ett dagjaktflygplan. Flygplanet presenterades 1953 som en tillfällig lösning perioden mellan J 29 Tunnan och J 35 Draken. Flygplanet var lättare, och saknade radar. Beväpningen skulle bestå av fyra 20 mm och en 30 mm automatkanoner, samt olika robotar. Ingen blev beställda eller tillverkade, utan istället valde Flygvapnet J 34 Hawker Hunter.

J 32U[redigera | redigera wikitext]

J 32U ("U" står för Utveckling) var en beteckning på ett flygplan som projekterades som ett jaktflygplan. Flygplanet presenterades 1954, och skulle få en bättre prestanda än J 32B. Flygplanet skulle vara utrustat med Rolls-Royce RA 19R motorn, samt få en bättre aerodynamik. Ingen av denna version kom att beställas eller tillverkas, detta efter ett politiskt beslut 1958 att Lansen skulle ersättas av en annan flygplanstyp efter att den togs ur tjänst.

J 32S/J 16[redigera | redigera wikitext]

Vid Norrbottens flygflottilj (F 21) i Luleå så modifierades under 1969 fyra individer av versionen J 32B till en slags snöröjare, som med hjälp av värmen från motorn smälte snön. Vingar och fenor plockade bort och en hytt tillfördes uppe på flygkroppen. Där utblåset tidigare varit monterades ett fyrkantigt rör, som ledde ner utblåsluften mot marken så att snön smälte. Typen användes och testades på F 21 fram till 1971. På grund av problem med svetsfogarna i utblåsröret, dålig verkan samt hög bränsleförbrukning valde man då att skrota dem. Typens "beteckning" är ganska enkel att förstå då "S" i J 32S står för snö och J 16 helt enkelt symboliserar en halv J 32, då man tog bort stora delar av konstruktionen.

Summering[redigera | redigera wikitext]

Totalt serietillverkades 450 individer av Saab 32 av de olika varianterna. J 32D, J 32E och J 32S/J 16, var modifierade flygplan från B-versionen.

Benämning Antal Tjänstetid Typ Basering
Sverige
P1150 4 1952–19?? Provflygplan Saab, FC
A 32A 287 1955–1978 Attackflygplan F 6, F 7, F 14, F 15, F 17
J 32B 118 1958–1973 Jaktflygplan F 1, F 4, F 12, F 21, MFD
S 32C 45 1958–1978 Spaningsflygplan F 11
J 32D 6 1972–1997 Målflygplan MFD
J 32E 12 1972–1999 Störflygplan F 3, MFD, FC
J 32AD Dagjaktflygplan
J 32U Jaktflygplan
J 32S/J 16 4 1969-1971 Snöröjare F 21

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Radinger, Willy; Schick, Walter (1991). Messerschmitt Geheimeprojekte. ISBN 3-925505-14-8 
 2. ^ Margareta Behrbohm, svärdotter
 3. ^ Nationalencyklopedin. "Tolfte bandet". Bokförlaget Bra Böcker. 1996. ISBN 91-7024-621-1 
 4. ^ [a b c d] ”Haveriet”. Fokus (tidskrift). http://www.fokus.se/2010/10/haveriet/. Läst 18 januari 2015. 
 5. ^ Alpman, Marie (6 maj 2010). ”Askprovtagning görs med Lansen”. Ny Teknik. Arkiverad från originalet den 7 maj 2010. https://web.archive.org/web/20100507090841/http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article774145.ece. Läst 2 september 2010. 
 6. ^ Söderström, Anders (3 maj 2010). ”F7 ska mäta askhalten i luften”. Nya Lidköpings-Tidningen. Arkiverad från originalet den 18 april 2013. https://archive.is/20130418110943/http://nlt.se/startsidan/lidkoping/1.810839-f7-ska-mata-askhalten-i-luften. Läst 19 december 2011. 
 7. ^ Alpman, Marie (6 maj 2010). ”Titta, Lansen flyger än!”. Ny Teknik. Arkiverad från originalet den 9 maj 2010. https://web.archive.org/web/20100509200016/http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article774801.ece. Läst 11 maj 2010. 
 8. ^ Widfeldt, Hall (2005), s. 61
 9. ^ ”Allvädersjaktplanet J 32B Lansen från baksits”. aef.se. Arkiverad från originalet den 21 december 2014. https://web.archive.org/web/20141221200047/http://www.aef.se/Kopierade%20dokument/John%20Hubbert%20SFF%20artikel%20J32B.pdf. Läst 21 december 2014. 
 10. ^ [a b c] Widfeldt, Hall (2005), s. 104
 11. ^ Widfeldt, Hall (2005), s. 127
 12. ^ ”Avioniksystem J32E”. www.aef.se. https://www.aef.se/Avionik/Notiser/J32E_Avionik_Notis_2.htm. Läst 1 november 2018. 

Trycka källor[redigera | redigera wikitext]

 • Widfeldt, Bo; Hall, Åke (2005). Svenskt militärflyg: Svenska militära flygplan och helikoptrar 1911–2005. Nässjö: Air Historic Research AB. Libris länk. ISBN 91-975467-1-2 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]