Lista över Saab 39 Gripen

Från Wikipedia

Lista över Saab 39 Gripen är en sammanställning över de flygplansindivider som tillverkades av Saab 39 Gripen. Av samtliga tillverkade individer har tio individer varit inblandade i olika haverier, två individer samt en framkropp finns utställda på museum. 32 individer har demonterats eller destruerats för att användas till nytillverkning av C/D-version. 162 individer är i operativ tjänst i Sverige, Sydafrika, Ungern, Tjeckien och Thailand.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Provflygplan[redigera | redigera wikitext]

C/N Ver Fpl-nr Flygpremiär Roll out Skrot Haveri Flygvapen Kommentar Bild
39-1 A 51 1988-12-09 Ja 1989-02-02  Svenska flygvapnet
39-2 A 52 1990-05-04 Nej  Svenska flygvapnet Utställd på Aeroseum i Göteborg
39-3 A 53 1991-03-25 Ja  Svenska flygvapnet
39-4 A 54 1990-12-20 Nej  Svenska flygvapnet Utställd vid FMTS i Halmstad
39-5 A 55 1991-10-23 Ja  Svenska flygvapnet
39-6 A 207  Svenska flygvapnet Ursprungligen individ 39207.
39-7 D 57  Svenska flygvapnet Ursprungligen individ 39803.
39-8 E 8 2017-06-15 2016-05-18  Svenska flygvapnet Provflygplan för Gripen NG. Roll out på Saab, Linköping.
39-9 E 9 2018-11-26  Svenska flygvapnet Provflygplan för Gripen NG.
39-10 E 10 2019-06-10  Svenska flygvapnet Provflygplan för Gripen NG.
39101 A 51 1992-09-10 Ja  Svenska flygvapnet Ersatte 39-1 som provflygplan. Bevarad vid Ängelholms flygmuseum.
39130 A 130  Svenska flygvapnet Modifierad till B-version individ 39800.
39800 B 58 1996-04-29  Svenska flygvapnet Modifiering påbörjad 1999 till D-version.
39800 D 58 2002-04-29  Svenska flygvapnet

Flygplan ursprungligen byggda för svenska flygvapnet[redigera | redigera wikitext]

C/N Ver Fv-nr Leverans Skrot Haveri Flygvapen Kommentar Bild
39101 A 101 Ja  Svenska flygvapnet Bevarad vid Ängelholms flygmuseum.
39102 A 102 1993-06-?? Ja 1993-08-08  Svenska flygvapnet Totalhaveri i Stockholm.
39103 A 103 Ja  Svenska flygvapnet Delar till Ungerns C-version.
39104 A 104 2004  Svenska flygvapnet Provflygplan till modifieringspaket C. Delar använd till Ungerns C-version.
39105 A 105 Ja  Svenska flygvapnet Delar till Ungerns C-version.
39106 A 106 Ja  Svenska flygvapnet Delar till Ungerns C-version.
39107 A 107 Ja  Svenska flygvapnet Delar till Ungerns C-version.
39108 A 108 Ja  Svenska flygvapnet Delar till Ungerns C-version.
39109 A 109 Ja  Svenska flygvapnet Delar till Ungerns C-version.
39110 A 110 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39111 A 111 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39112 A 112 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39113 A 113 Ja  Svenska flygvapnet Ur tjänst pga skador. Bevarad vid F 7.
39114 A 114 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39115 A 115 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39116 A 116 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39117 A 117 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39118 A 118 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39119 A 119 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad, delar använd till Ungerns C-version
39120 A 120 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39121 A 121 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39122 A 122 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39123 A 123 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39124 A 124 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39125 A 125 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39126 A 126 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39127 A 127 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39128 A 128 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39129 A 129 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39130 A 130 Ja  Svenska flygvapnet Modifierad 39800 till provflygplan för 39B.
39131 A 131 Ja  Svenska flygvapnet Bevarad. Målad under flygdagarna 2015 i M90 kamouflagemönster.
39132 A 132 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39133 A 133 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39134 A 134 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39135 A 135 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39136 A 136 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39137 A 137 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39138 A 138 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39139 A 139 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39140 A 140 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39141 A 141 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39142 A 142 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39143 A 143 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39144 A 144 Ja 2005-04-27  Svenska flygvapnet Ur tjänst pga skador.
39145 A 145 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39146 A 146 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39147 A 147 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39148 A 148 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39149 A 149 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39150 A 150 Ja  Svenska flygvapnet Framkropp bevarad vid Ängelholms flygmuseum.
39151 A 151 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39152 A 152 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39153 A 153 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39154 A 154 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39155 A 155 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39156 A 156 Ja 1999-09-20  Svenska flygvapnet Totalhaveri över Vänern.
39157 A 157 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39158 A 158 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39159 A 159 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39160 A 160 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39161 A 161 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39162 A 162 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39163 A 163 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39164 A 164 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39165 A 165 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39166 A 166 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39167 A 167 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39168 A 168 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39169 A 169 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39170 A 170 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39171 A 171 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39172 A 172 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39173 A 173 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39174 A 174 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39175 A 175 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39176 A 176 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39177 A 177 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39178 A 178 Ja  Svenska flygvapnet Bevarad vid Royal Thai Air Force Museum.
39179 A 179 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39180 A 180 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39181 A 181 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39182 A 182 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39183 A 183 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39184 A 184 Ja 2005-06-01  Svenska flygvapnet Totalhaveri SO Utklippan.
39185 A 185 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39186 A 186 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39187 A 187 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39188 A 188 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39189 A 189 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39190 A 190 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39191 A 191 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39192 A 192 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39193 A 193 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39194 A 194 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39195 A 195 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39196 A 196 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39197 A 197 Ja 2007-04-10  Svenska flygvapnet Ur tjänst pga fågelkollision.
39198 A 198 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39199 A 199 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39200 A 200 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39201 A 201 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39202 A 202 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39203 A 203 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39204 A 204 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39205 A 205 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39206 A 206 Ja  Svenska flygvapnet Kasserad
39207 A 207 Ja  Svenska flygvapnet Provflygplan 39-6.
39208 C 208  Svenska flygvapnet
39209 C 209  Svenska flygvapnet
39210 C 210  Svenska flygvapnet
39211 C 211  Svenska flygvapnet
39212 C 212 2009-08-06  Svenska flygvapnet Haveri efter buklandning, reparerad
39213 C 213  Svenska flygvapnet
39214 C 214  Svenska flygvapnet
39215 C 215  Svenska flygvapnet
39216 C 216  Svenska flygvapnet
39217 C 217  Svenska flygvapnet
39218 C 218  Svenska flygvapnet
39219 C 219  Svenska flygvapnet
39220 C 220  Svenska flygvapnet
39221 C 221  Svenska flygvapnet
39222 C 222  Svenska flygvapnet
39223 C 223  Svenska flygvapnet
39224 C 224  Svenska flygvapnet
39225 C 225  Svenska flygvapnet
39226 C 226  Svenska flygvapnet
39227 C 227  Svenska flygvapnet
39228 C 228  Svenska flygvapnet
39229 C 229  Svenska flygvapnet
39230 C 230  Svenska flygvapnet
39231 C 231  Svenska flygvapnet
39232 C 232  Svenska flygvapnet
39233 C 233  Svenska flygvapnet Havererade i samband med landning på F 17 hösten 2022 pga fel i bromssystemet.[1]
39234 C 234  Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39235 C 235  Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39236 C 236  Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39237 C 237  Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39238 C 238  Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39239 C 239  Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39240 C 240  Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39241 C 241  Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39242 C 242  Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39243 C 243  Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39244 C 244  Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39245 C 245  Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien
39246 C 246  Svenska flygvapnet
39247 C 247  Svenska flygvapnet
39248 C 248  Svenska flygvapnet
39249 C 249  Svenska flygvapnet
39250 C 250  Svenska flygvapnet
39251 C 251  Svenska flygvapnet
39252 C 252 Ja 2018-08-21  Svenska flygvapnet Totalhaveri efter kollision med storskarv norr om Kallinge.[2]
39253 C 253  Svenska flygvapnet
39254 C 254  Svenska flygvapnet
39255 C 255  Svenska flygvapnet
39256 C 256  Svenska flygvapnet
39257 C 257  Svenska flygvapnet
39258 C 258  Svenska flygvapnet
39259 C 259 Ja 2007-04-19  Svenska flygvapnet Totalhaveri Vidsel flygbas.
39260 C 260  Svenska flygvapnet
39261 C 261  Svenska flygvapnet
39262 C 262  Svenska flygvapnet
39263 C 263  Svenska flygvapnet
39264 C 264  Svenska flygvapnet
39265 C 265  Svenska flygvapnet
39266 C 266  Svenska flygvapnet
39267 C 267  Svenska flygvapnet
39268 C 268  Svenska flygvapnet
39269 C 269  Svenska flygvapnet
39270 C 270  Svenska flygvapnet
39271 C 271  Svenska flygvapnet
39272 C 272  Svenska flygvapnet
39273 C 273  Svenska flygvapnet
39274 C 274  Svenska flygvapnet
39275 C 275  Svenska flygvapnet
39276 C 276  Svenska flygvapnet
39277 C 277  Svenska flygvapnet
39278 C 278  Svenska flygvapnet
39279 C 279  Svenska flygvapnet
39280 C 280  Svenska flygvapnet
39281 C 281  Svenska flygvapnet
39282 C 282  Svenska flygvapnet
39283 C 283  Svenska flygvapnet
39284 C 284  Svenska flygvapnet
39285 C 285  Svenska flygvapnet
39286 C 286  Svenska flygvapnet
39287 C 287  Svenska flygvapnet
39288 C 288  Svenska flygvapnet
39289 C 289  Svenska flygvapnet
39290 C 290  Svenska flygvapnet
39291 C 291  Svenska flygvapnet
39292 C 292  Svenska flygvapnet
39293 C 293  Svenska flygvapnet
39294 C 294 2015-03-19  Svenska flygvapnet Sista serietillverkade C-version
39800 B 800  Svenska flygvapnet Provflygplan. Tidigare individ 39130
39801 B 801  Svenska flygvapnet
39802 B 802  Svenska flygvapnet
39803 B 803  Svenska flygvapnet Ombyggd till provflygplan 39-7
39804 B 804  Svenska flygvapnet
39805 B 805  Svenska flygvapnet
39806 B 806 Ja  Svenska flygvapnet Delar till C/D-version.
39807 B 807  Svenska flygvapnet
39808 B 808  Svenska flygvapnet
39809 B 809  Svenska flygvapnet
39810 B 810  Svenska flygvapnet
39811 B 811  Svenska flygvapnet
39812 B 812  Svenska flygvapnet
39813 B 813  Svenska flygvapnet Bevarad vid Flygvapenmuseum sedan februari 2017.
39814 B 814  Svenska flygvapnet
39815 D 815  Svenska flygvapnet
39816 D 816  Svenska flygvapnet
39817 D 817  Svenska flygvapnet
39818 D 818  Svenska flygvapnet Aldrig tillverkad.
39819 D 819  Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien.
39820 D 820  Tjeckiens flygvapen Leasad till Tjeckien.
39821 D 821  Svenska flygvapnet
39822 D 822  Svenska flygvapnet
39823 D 823  Svenska flygvapnet
39824 D 824  Svenska flygvapnet
39825 D 825  Svenska flygvapnet
39826 D 826  Svenska flygvapnet
39827 D 827  Svenska flygvapnet
39828 D 828 Ja 2010-05-31  Svenska flygvapnet Totalhaveri genom motorkörning vid F 21.
39829 D 829  Svenska flygvapnet
39830 D 830  Svenska flygvapnet
39831 D 831  Svenska flygvapnet
39832 D 832  Svenska flygvapnet
39833 D 833  Svenska flygvapnet
39834 D 834  Svenska flygvapnet
39835 D 835  Svenska flygvapnet
39836 D 836  Svenska flygvapnet
39837 D 837  Svenska flygvapnet
39838 D 838  Svenska flygvapnet
39839 D 839  Svenska flygvapnet
39840 D 840  Svenska flygvapnet
39841 D 841  Svenska flygvapnet
39842 D 842  Ungerns flygvapen Till Ungern för havererade 39851.
39-6002 E ? 2019-11-XX  Svenska flygvapnet Sveriges första serietillverkade Gripen E.[3]
39-6005
39-6006
39-6007
39-6008
39-6009
39-6010
39-6011 E Se SAAB på Facebook för bild.
39-6012 E ?  Svenska flygvapnet [4]

Internationellt[redigera | redigera wikitext]

Brasilien[redigera | redigera wikitext]

C/N Ver Fv-nr Leverans Skrot Haveri Flygvapen Kommentar Bild
39-6001 E FAB4100 2019-08-26  Brasiliens flygvapen Den första serietillverkade Gripen E gick till Brasilien.[5]
39-6003? E ? 2020-XX-XX  Brasiliens flygvapen
39-6004? E ? 2019-12-XX  Brasiliens flygvapen
E ?  Brasiliens flygvapen Enligt Saab finns det 7st Gripen i Brasilien 2024-12-15[6]
E 4105 2023-05-05[7]  Brasiliens flygvapen Enligt Saab finns det 7st Gripen i Brasilien 2024-12-15[6]
E 4106 2023-05-05[7]  Brasiliens flygvapen Syns i videon om leverans av FAB4107[6]
? E 4107 2023-12-14  Brasiliens flygvapen Se SAAB på Facebook för bilder.[6]

Thailand[redigera | redigera wikitext]

C/N Ver Fv-nr Leverans Skrot Haveri Flygvapen Kommentar Bild
39178 A 70100 2012 Ja  Thailands flygvapen Bevarad vid Royal Thai Air Force Museum.
39401 C 70105 2011-02-22  Thailands flygvapen
39402 C 70106 2011-02-22  Thailands flygvapen
39403 C 70107 2013  Thailands flygvapen
39404 C 70108 2013 Ja 2017-01-14  Thailands flygvapen Totalhaveri vid flyguppvisning i Hat Yai, Songkhla.[8]
39405 C 70109 2013  Thailands flygvapen
39406 C 70110 2013-09-04  Thailands flygvapen
39407 C 70111 2013-09-04  Thailands flygvapen
39408 C 70112 2013-09-04  Thailands flygvapen
39860 D 70101 2011-02-22  Thailands flygvapen
39861 D 70102 2011-02-22  Thailands flygvapen
39862 D 70103 2011-02-22  Thailands flygvapen
39863 D 70104 2011-02-22  Thailands flygvapen

Sydafrika[redigera | redigera wikitext]

C/N Ver Fv-nr Leverans Skrot Haveri Flygvapen Kommentar Bild
392801 D 01 2006-07-16  Sydafrikas flygvapen
392802 D 02 2008-03-09  Sydafrikas flygvapen
392803 D 03 2008-08-18  Sydafrikas flygvapen
392804 D 04 2008-08-18  Sydafrikas flygvapen
392805 D 05 2008-08-18  Sydafrikas flygvapen
392806 D 06 2009-04-02  Sydafrikas flygvapen
392807 D 07 2009-04-02  Sydafrikas flygvapen
392808 D 08 2009-07-21  Sydafrikas flygvapen
392809 D 09 2009-07-21  Sydafrikas flygvapen
392101 C 10 2010-02-11  Sydafrikas flygvapen
392102 C 11 2010-02-11  Sydafrikas flygvapen
392103 C 12 2010-05-26  Sydafrikas flygvapen
392104 C 13 2010-05-26  Sydafrikas flygvapen
392105 C 14 2010-05-26  Sydafrikas flygvapen
392106 C 15 2010-05-26  Sydafrikas flygvapen
392107 C 16 ?  Sydafrikas flygvapen
392108 C 17 2011-04-10  Sydafrikas flygvapen
392109 C 18 2011-04-10  Sydafrikas flygvapen
392110 C 19 2011-04-10  Sydafrikas flygvapen
392111 C 20 2011-10-02  Sydafrikas flygvapen
392112 C 21 2011-10-02  Sydafrikas flygvapen
392113 C 22 2011-10-02  Sydafrikas flygvapen
392114 C 23 2011-10-02  Sydafrikas flygvapen
392115 C 24 ?  Sydafrikas flygvapen
392116 C 25 ?  Sydafrikas flygvapen
392117 C 26 ?  Sydafrikas flygvapen

Tjeckien[redigera | redigera wikitext]

C/N Ver Fv-nr Leverans Skrot Haveri Flygvapen Kommentar Bild
39234 C 9234  Tjeckiens flygvapen Leasad 2005-2027/2029.
39235 C 9235  Tjeckiens flygvapen Leasad 2005-2027/2029.
39236 C 9236  Tjeckiens flygvapen Leasad 2005-2027/2029.
39237 C 9237  Tjeckiens flygvapen Leasad 2005-2027/2029.
39238 C 9238  Tjeckiens flygvapen Leasad 2005-2027/2029.
39239 C 9239  Tjeckiens flygvapen Leasad 2005-2027/2029.
39240 C 9240  Tjeckiens flygvapen Leasad 2005-2027/2029.
39241 C 9241  Tjeckiens flygvapen Leasad 2005-2027/2029.
39242 C 9242  Tjeckiens flygvapen Leasad 2005-2027/2029.
39243 C 9243  Tjeckiens flygvapen Leasad 2005-2027/2029.
39244 C 9244  Tjeckiens flygvapen Leasad 2005-2027/2029.
39245 C 9245  Tjeckiens flygvapen Leasad 2005-2027/2029.
39819 D 9819  Tjeckiens flygvapen Leasad 2005-2027/2029.
39820 D 9820  Tjeckiens flygvapen Leasad 2005-2027/2029.

Ungern[redigera | redigera wikitext]

C/N Ver Fv-nr Skrot Haveri Flygvapen Kommentar Bild
39301 C 30 2015-06-10  Ungerns flygvapen Leasad 2006-2026. Reparerad efter buklandning vid Kecskemét AFB, Ungern.
39302 C 31  Ungerns flygvapen Leasad 2006-2026.
39303 C 32  Ungerns flygvapen Leasad 2006-2026.
39304 C 33  Ungerns flygvapen Leasad 2006-2026.
39305 C 34  Ungerns flygvapen Leasad 2006-2026.
39306 C 35  Ungerns flygvapen Leasad 2006-2026.
39307 C 36  Ungerns flygvapen Leasad 2006-2026.
39308 C 37  Ungerns flygvapen Leasad 2006-2026.
39309 C 38  Ungerns flygvapen Leasad 2006-2026.
39310 C 39  Ungerns flygvapen Leasad 2006-2026.
39311 C 40  Ungerns flygvapen Leasad 2006-2026.
39312 C 41  Ungerns flygvapen Leasad 2006-2026.
39851 D 42 Ja 2015-05-19  Ungerns flygvapen Leasad 2006-2015. Totalhaveri vid Čáslav AFB, Tjeckien.
39852 D 43  Ungerns flygvapen Leasad 2006-2026.
39842 D 44  Ungerns flygvapen Ersätter 39851. Överförd från Svenska flygvapnet. Leasad 2015-2026.

Museum[redigera | redigera wikitext]

C/N Ver Fv-nr Leverans Skrot Flygvapen Kommentar Bild
39-2 A 52 1990-05-04 Ja  Svenska flygvapnet Bevarad vid Flygvapenmuseum.
39101 A 51 1992-09-10 Ja  Svenska flygvapnet Ersatte 39-1 som provflygplan. Bevarad vid Ängelholms flygmuseum.
39150 A 150 Ja  Svenska flygvapnet Framkropp bevarad vid Ängelholms flygmuseum.
39178 A 178 Ja  Thailands flygvapen Bevarad vid Royal Thai Air Force Museum.
39813 B 813  Svenska flygvapnet Bevarad vid Flygvapenmuseum sedan februari 2017.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Lindberg, Emil (Nr 3/2011). ”Nummerupplysning”. Svensk Flyghistorisk Tidskrift: s. 13-15. 
  • Lindberg, Emil (Nr 6/2011). ”Nummerupplysning”. Svensk Flyghistorisk Tidskrift: s. 17. 
  • Widfeldt, Bo; Hall, Åke (2005). Svenskt militärflyg: Svenska militära flygplan och helikoptrar 1911–2005. Nässjö: Air Historic Research AB. Libris 9962242. ISBN 91-975467-1-2 
  • Widfeldt, Bo; Lindqvist, Gunnar (2003). Rikets flygplanköp: JAS 39 Gripen. Nässjö: Air Historic Research. Libris 8914111. ISBN 91-973892-5-0 (inb.) 

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]