Lista över inre gränskontroller inom Schengenområdet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Medlemsstater utan inre gränskontroller
  Medlemsstater med pågående tillfälliga inre gränskontroller

Denna lista över inre gränskontroller inom Schengenområdet innefattar samtliga tillfälliga gränskontroller vid de inre gränserna, mellan medlemsstaterna inom Schengenområdet, sedan den 13 oktober 2006, då Schengenkodexen trädde i kraft.[1] Listan avser de anmälningar som de nationella regeringarna gör till Europeiska kommissionen när tillfälliga gränskontroller vid de inre gränserna införs. I många fall sker de tillfälliga gränskontrollerna endast partiellt genom stickprov eller under kortare perioder än de som anmäls.

Tillfälliga gränskontroller kan införas vid en inre gräns om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i en eller flera medlemsstater. Omfattningen och varaktigheten av de tillfälliga gränskontrollerna vid de inre gränserna får inte överskrida vad som är absolut nödvändigt för att bemöta det allvarliga hotet.

Vanligtvis införs tillfälliga gränskontroller i samband med olika evenemang som kräver höjd säkerhet, till exempel politiska toppmöten och diverse idrottsevenemang. Flera medlemsstater införde också inre gränskontroller i samband med flyktingkrisen 2015 och coronavirusutbrottet 2020. I det senare fallet begränsade flera medlemsstater även den fria rörligheten för unionsmedborgare, till exempel genom inreseförbud eller karantänskrav, i enlighet med rörlighetsdirektivet.

Lista[redigera | redigera wikitext]

 
Pågående eller planerade inre gränskontroller
Typ av förfarande för införande av tillfälliga gränskontroller
 
Förutsebart allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten
Tillfälliga gränskontroller får införas under en begränsad tidsperiod på högst 30 dagar eller så länge som det allvarliga hotet kan förväntas kvarstå om varaktigheten överstiger 30 dagar. Gränskontrollerna får förlängas i förnybara perioder på högst 30 dagar i taget. Gränskontrollerna får totalt sett, med förlängningarna inräknade, gälla i högst sex månader. Införandet av tillfälliga gränskontroller ska meddelas övriga medlemsstater och Europeiska kommissionen minst fyra veckor i förväg eller inom en kortare tidsfrist om så är nödvändigt.
 
Oförutsebart allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten som kräver omedelbara åtgärder
Tillfälliga gränskontroller får införas under en begränsad tidsperiod på högst 10 dagar. Gränskontrollerna får förlängas i förnybara perioder på högst 20 dagar i taget. Gränskontrollerna får totalt sett, med förlängningarna inräknade, gälla i högst två månader. Införandet av tillfälliga gränskontroller ska meddelas övriga medlemsstater och Europeiska kommissionen omedelbart.
 
Exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för området utan inre gränskontroll
Tillfälliga gränskontroller får införas under en begränsad tidsperiod på högst ett halvår efter rekommendation av Europeiska unionens råd, som beslutar på förslag av Europeiska kommissionen. Gränskontrollerna får förlängas, efter rekommendation av rådet, i förnybara perioder på högst ett halvår i taget. Gränskontrollerna får totalt sett, med förlängningarna inräknade, förnyas tre gånger och gälla i högst två år. Införandet av tillfälliga gränskontroller ska meddelas övriga medlemsstater, Europaparlamentet och kommissionen innan införandet av gränskontrollerna.
Medlemsstat Påbörjat Avslutat Orsak Berörda gränsavsnitt
266 Finland Finland 2020-01-11 2021-02-09 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
265 Ungern Ungern 2020-12-30 2021-01-28 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
264 Finland Finland 2020-12-14 2021-01-12 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
263 Ungern Ungern 2020-11-30 2020-12-29 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
262 Finland Finland 2020-11-23 2020-12-13 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
261 Danmark Danmark 2020-11-12 2021-05-11 Terrorhot, organiserad brottslighet samt coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser kan komma att omfattas
260 Sverige Sverige 2020-11-12 2021-05-11 Terrorhot samt bristerna vid de yttre gränserna Alla inre gränser kan komma att omfattas
259 Tyskland Tyskland 2020-11-12 2021-05-11 Migration och situationen vid de yttre gränserna Landgränsen mot Österrike
258 Österrike Österrike 2020-11-12 2021-05-11 Terrorhot, migration och situationen vid de yttre gränserna Landgränsen mot Slovenien och Ungern
257 Norge Norge 2020-11-12 2021-02-09 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
256 Finland Finland 2020-11-11 2020-11-22 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
255 Frankrike Frankrike 2020-11-01 2021-04-30 Terrorhot och situationen vid de yttre gränserna Alla inre gränser
254 Ungern Ungern 2020-10-31 2020-11-29 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
253 Norge Norge 2020-10-13 2020-11-11 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
252 Finland Finland 2020-10-12 2020-11-10 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
251 Finland Finland 2020-10-05 2020-10-11 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser utom mot Lettland och Liechtenstein
250 Ungern Ungern 2020-10-01 2020-10-30 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
249 Finland Finland 2020-09-28 2020-10-05 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser utom mot Lettland, Liechtenstein, Litauen och Polen
248 Finland Finland 2020-09-19 2020-09-27 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser utom mot Estland, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Norge, Polen, Slovakien, Sverige och Tyskland
247 Norge Norge 2020-09-14 2020-10-13 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
246 Ungern Ungern 2020-09-01 2020-09-30 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
245 Finland Finland 2020-08-24 2020-09-18 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser utom mot Estland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Slovakien och Ungern
244 Litauen Litauen 2020-08-16 2020-09-14 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre luft- och sjögränser
243 Norge Norge 2020-08-14 2020-09-13 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
242 Finland Finland 2020-08-10 2020-08-24 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla gränser mot Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien och Österrike
241 Finland Finland 2020-07-27 2020-08-10 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla gränser mot Frankrike, Luxemburg, Polen, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien och Österrike
240 Litauen Litauen 2020-07-17 2020-08-15 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre luft- och sjögränser
239 Finland Finland 2020-07-13 2020-07-27 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla gränser mot Frankrike, Luxemburg, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Tjeckien
238 Spanien Spanien 2020-06-21 2020-06-30 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla gränser mot Portugal
237 Litauen Litauen 2020-06-17 2020-07-16 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre luft- och sjögränser
236 Portugal Portugal 2020-06-16 2020-06-30 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Spanien
235 Island Island 2020-06-16 2020-06-22 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
234 Tyskland Tyskland 2020-06-16 2020-06-21 Coronaviruspandemin 2019–2021 Luftgränsen mot Spanien
233 Finland Finland 2020-06-15 2020-07-13 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser utom mot Danmark, Estland, Island, Lettland, Litauen och Norge
232 Tjeckien Tjeckien 2020-06-14 2020-06-30 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre luftgränser
231 Litauen Litauen 2020-06-13 2020-06-16 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre luft- och sjögränser
230 Slovakien Slovakien 2020-06-11 2020-06-26 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Polen samt alla inre luft- och sjögränser
229 Ungern Ungern 2020-06-09 2020-06-30 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre luftgränser
228 Schweiz Schweiz 2020-06-09 2020-06-15 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser utom mot Liechtenstein
227 Belgien Belgien 2020-06-09 2020-06-14 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
226 Spanien Spanien 2020-06-07 2020-06-21 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
225 Tjeckien Tjeckien 2020-06-06 2020-06-13 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre luftgränser
224 Ungern Ungern 2020-06-06 2020-06-08 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Slovenien samt alla inre luftgränser
223 Island Island 2020-06-04 2020-06-15 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
222 Litauen Litauen 2020-06-01 2020-06-12 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Polen samt alla inre luft- och sjögränser
221 Österrike Österrike 2020-06-01 2020-06-15 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Italien
220 Österrike Österrike 2020-06-01 2020-06-04 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Liechtenstein, Schweiz, Slovakien, Tjeckien och Tyskland
219 Slovakien Slovakien 2020-05-28 2020-06-10 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
218 Spanien Spanien 2020-05-24 2020-06-06 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
217 Belgien Belgien 2020-05-19 2020-06-08 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
216 Estland Estland 2020-05-18 2020-06-16 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre luft- och sjögränser
215 Tyskland Tyskland 2020-05-16 2020-06-15 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla gränser mot Danmark, Frankrike, Italien, Schweiz, Spanien och Österrike
214 Norge Norge 2020-05-15 2020-08-13 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
213 Portugal Portugal 2020-05-15 2020-06-15 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Spanien
212 Tjeckien Tjeckien 2020-05-15 2020-06-05 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Tyskland och Österrike samt alla inre luftgränser
211 Island Island 2020-05-15 2020-06-03 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
210 Spanien Spanien 2020-05-15 2020-05-24 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre luft- och sjögränser
209 Estland Estland 2020-05-15 2020-05-17 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre luft- och sjögränser
208 Finland Finland 2020-05-14 2020-06-14 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
207 Polen Polen 2020-05-14 2020-06-12 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
206 Schweiz Schweiz 2020-05-14 2020-06-08 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser utom mot Liechtenstein
205 Litauen Litauen 2020-05-14 2020-05-31 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
204 Danmark Danmark 2020-05-12 2020-11-12 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
203 Danmark Danmark 2020-05-12 2020-11-12 Terrorhot samt organiserad brottslighet Färjeförbindelser och landgränsen mot Sverige och Tyskland
202 Norge Norge 2020-05-12 2020-11-12 Terrorhot och migration Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland
201 Sverige Sverige 2020-05-12 2020-11-12 Terrorhot samt bristerna vid de yttre gränserna Alla inre gränser kan komma att omfattas
200 Tyskland Tyskland 2020-05-12 2020-11-11 Migration och situationen vid de yttre gränserna Landgränsen mot Österrike
199 Österrike Österrike 2020-05-12 2020-11-11 Terrorhot, migration och situationen vid de yttre gränserna Landgränsen mot Slovenien och Ungern
198 Ungern Ungern 2020-05-12 2020-06-05 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
197 Spanien Spanien 2020-05-10 2020-05-24 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre landgränser
196 Österrike Österrike 2020-05-08 2020-05-31 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Italien, Liechtenstein, Schweiz, Slovakien, Tjeckien och Tyskland
195 Belgien Belgien 2020-05-09 2020-05-19 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
194 Slovakien Slovakien 2020-05-08 2020-05-27 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
193 Norge Norge 2020-05-05 2020-05-16 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
192 Tyskland Tyskland 2020-05-05 2020-05-15 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla gränser mot Danmark, Frankrike, Italien, Luxemburg, Schweiz, Spanien och Österrike
191 Portugal Portugal 2020-05-05 2020-05-14 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Spanien
190 Island Island 2020-05-04 2020-05-14 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
189 Polen Polen 2020-05-04 2020-05-13 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
188 Schweiz Schweiz 2020-05-02 2020-05-13 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser utom mot Liechtenstein
187 Frankrike Frankrike 2020-05-01 2020-10-31 Coronaviruspandemin 2019–2021, permanent terrorhot Alla inre gränser
186 Estland Estland 2020-05-01 2020-05-15 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
185 Ungern Ungern 2020-05-01 2020-05-11 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
184 Litauen Litauen 2020-04-28 2020-05-14 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
183 Österrike Österrike 2020-04-28 2020-05-07 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Italien, Liechtenstein, Schweiz, Slovakien, Tjeckien och Tyskland
182 Spanien Spanien 2020-04-26 2020-05-10 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre landgränser
181 Tjeckien Tjeckien 2020-04-24 2020-05-14 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Tyskland och Österrike samt alla inre luftgränser
180 Island Island 2020-04-24 2020-05-04 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
179 Belgien Belgien 2020-04-19 2020-05-08 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
178 Slovakien Slovakien 2020-04-17 2020-05-07 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
177 Norge Norge 2020-04-15 2020-05-05 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
176 Portugal Portugal 2020-04-15 2020-05-05 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Spanien
175 Tyskland Tyskland 2020-04-15 2020-05-05 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla gränser mot Danmark, Frankrike, Italien, Luxemburg, Schweiz, Spanien och Österrike
174 Estland Estland 2020-04-15 2020-05-01 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
173 Finland Finland 2020-04-14 2020-05-13 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
172 Danmark Danmark 2020-04-14 2020-05-11 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
171 Polen Polen 2020-04-14 2020-05-03 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
170 Litauen Litauen 2020-04-13 2020-04-27 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
169 Schweiz Schweiz 2020-04-12 2020-05-02 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser utom mot Liechtenstein
168 Ungern Ungern 2020-04-11 2020-05-01 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
167 Spanien Spanien 2020-04-11 2020-04-26 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre landgränser
166 Österrike Österrike 2020-04-10 2020-04-27 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Slovakien och Tjeckien
165 Österrike Österrike 2020-04-08 2020-04-27 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Italien, Liechtenstein, Schweiz och Tyskland
164 Slovakien Slovakien 2020-04-08 2020-04-17 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
163 Schweiz Schweiz 2020-04-04 2020-04-24 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre luftgränser utom mot Liechtenstein
162 Tjeckien Tjeckien 2020-04-04 2020-04-24 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Tyskland och Österrike samt alla inre luftgränser
161 Belgien Belgien 2020-03-30 2020-04-19 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
160 Schweiz Schweiz 2020-03-28 2020-04-17 Coronaviruspandemin 2019–2021 Luftgränser mot Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Österrike
159 Estland Estland 2020-03-27 2020-04-15 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
158 Spanien Spanien 2020-03-27 2020-04-11 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre landgränser
157 Norge Norge 2020-03-26 2020-04-15 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
156 Portugal Portugal 2020-03-26 2020-04-15 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Spanien
155 Schweiz Schweiz 2020-03-26 2020-04-15 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Frankrike, Tyskland och Österrike
154 Tyskland Tyskland 2020-03-26 2020-04-15 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla gränser mot Danmark, Frankrike, Italien, Luxemburg, Schweiz, Spanien och Österrike
153 Polen Polen 2020-03-25 2020-04-13 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
152 Schweiz Schweiz 2020-03-25 2020-04-04 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre luftgränser utom mot Liechtenstein
151 Litauen Litauen 2020-03-24 2020-04-13 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
150 Schweiz Schweiz 2020-03-23 2020-04-12 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Italien
149 Belgien Belgien 2020-03-20 2020-03-30 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
148 Finland Finland 2020-03-19 2020-04-13 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
147 Tyskland Tyskland 2020-03-19 2020-03-29 Coronaviruspandemin 2019–2021 Luft- och sjögränser mot Danmark, Frankrike, Italien, Luxemburg, Schweiz, Spanien och Österrike
146 Österrike Österrike 2020-03-18 2020-04-07 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Italien, Liechtenstein, Schweiz och Tyskland
145 Tjeckien Tjeckien 2020-03-18 2020-04-04 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Tyskland och Österrike samt alla inre luftgränser
144 Schweiz Schweiz 2020-03-18 2020-03-28 Coronaviruspandemin 2019–2021 Luftgränser mot Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Österrike
143 Ungern Ungern 2020-03-17 2020-04-11 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
142 Estland Estland 2020-03-17 2020-03-27 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
141 Spanien Spanien 2020-03-17 2020-03-26 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre landgränser
140 Norge Norge 2020-03-16 2020-03-26 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
139 Portugal Portugal 2020-03-16 2020-03-26 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Spanien
138 Schweiz Schweiz 2020-03-16 2020-03-26 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Frankrike, Tyskland och Österrike
137 Tyskland Tyskland 2020-03-16 2020-03-26 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Danmark, Frankrike, Luxemburg, Schweiz och Österrike
136 Polen Polen 2020-03-15 2020-03-24 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
135 Danmark Danmark 2020-03-14 2020-04-13 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
134 Litauen Litauen 2020-03-14 2020-03-24 Coronaviruspandemin 2019–2021 Alla inre gränser
133 Österrike Österrike 2020-03-14 2020-03-24 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Liechtenstein och Schweiz
132 Tjeckien Tjeckien 2020-03-14 2020-03-18 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Tyskland och Österrike samt alla inre luftgränser
131 Schweiz Schweiz 2020-03-13 2020-03-23 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Italien
130 Ungern Ungern 2020-03-12 2020-03-22 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Slovenien och Österrike
129 Österrike Österrike 2020-03-11 2020-03-21 Coronaviruspandemin 2019–2021 Landgränsen mot Italien
128 Spanien Spanien 2019-11-28 2019-12-13 FN:s klimatkonferens COP25 Inre luft- och sjögränser samt landgränsen mot Frankrike
127 Danmark Danmark 2019-11-12 2020-05-12 Terrorhot samt organiserad brottslighet från Sverige Inre färjeförbindelser och landgränsen mot Sverige och Tyskland
126 Norge Norge 2019-11-12 2020-05-12 Terrorhot och migration Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland
125 Sverige Sverige 2019-11-12 2020-05-12 Terrorhot samt bristerna vid de yttre gränserna Alla inre gränser kan komma att omfattas
124 Tyskland Tyskland 2019-11-12 2020-05-12 Migration och situationen vid de yttre gränserna Landgränsen mot Österrike
123 Österrike Österrike 2019-11-12 2020-05-12 Terrorhot, migration och situationen vid de yttre gränserna Landgränsen mot Slovenien och Ungern
122 Frankrike Frankrike 2019-10-31 2020-04-30 Permanent terrorhot, situationen vid de yttre gränserna Alla inre gränser
121 Danmark Danmark 2019-05-12 2019-11-12 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
120 Norge Norge 2019-05-12 2019-11-12 Säkerhetssituationen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland
119 Sverige Sverige 2019-05-12 2019-11-12 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser kan komma att omfattas
118 Tyskland Tyskland 2019-05-12 2019-11-12 Migration och säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Österrike
117 Österrike Österrike 2019-05-12 2019-11-12 Migration och säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Slovenien och Ungern
116 Frankrike Frankrike 2019-05-01 2019-10-31 Permanent terrorhot, situationen vid de yttre gränserna Alla inre gränser
115 Sverige Sverige 2019-02-12 2019-05-11 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser
114 Polen Polen 2019-02-10 2019-02-16 Ministerkonferens för fred och säkerhet i Mellanöstern Alla inre gränser
113 Polen Polen 2018-11-22 2018-12-16 FN:s klimatkonferens COP24 Alla inre gränser
112 Danmark Danmark 2018-11-12 2019-05-11 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
111 Norge Norge 2018-11-12 2019-05-11 Säkerhetssituationen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland
110 Tyskland Tyskland 2018-11-12 2019-05-11 Säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Österrike
109 Österrike Österrike 2018-11-12 2019-05-11 Säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Slovenien och Ungern
108 Sverige Sverige 2018-11-12 2019-02-11 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser
107 Frankrike Frankrike 2018-11-01 2019-04-30 Permanent terrorhot, politiska högnivåmöten Alla inre gränser
106 Österrike Österrike 2018-09-17 2018-09-21 Informellt möte i Europeiska rådet Delar av landgränsen mot Italien och Tyskland samt Salzburgs flygplats
105 Finland Finland 2018-07-13 2018-07-17 Möte mellan USA:s president och Rysslands president Alla inre gränser
104 Österrike Österrike 2018-07-09 2018-07-13 Informellt möte i Europeiska unionens råd Delar av landgränsen mot Italien och Tyskland samt Innsbrucks flygplats
103 Danmark Danmark 2018-05-12 2018-11-11 Säkerhetssituationen i Europa Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
102 Norge Norge 2018-05-12 2018-11-11 Säkerhetssituationen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland
101 Sverige Sverige 2018-05-12 2018-11-11 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser
100 Tyskland Tyskland 2018-05-12 2018-11-11 Säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Österrike
99 Österrike Österrike 2018-05-12 2018-11-11 Säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Slovenien och Ungern
98 Frankrike Frankrike 2018-04-30 2018-10-30 Permanent terrorhot Alla inre gränser
97 Danmark Danmark 2017-11-12 2018-05-12 Säkerhetssituationen i Europa Inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
96 Norge Norge 2017-11-12 2018-05-12 Säkerhetssituationen i Europa Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland
95 Sverige Sverige 2017-11-12 2018-05-12 Säkerhetssituationen i Europa Hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen
94 Tyskland Tyskland 2017-11-12 2018-05-12 Säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Österrike och flyg från Grekland
93 Österrike Österrike 2017-11-12 2018-05-12 Säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Slovenien och Ungern
92 Sverige Sverige 2017-11-12 2017-11-19 Informellt möte i Europeiska rådet Göteborg-Landvetter flygplats och Svinesundsbron
91 Frankrike Frankrike 2017-11-01 2018-04-30 Permanent terrorhot Alla inre gränser
90 Norge Norge 2017-08-26 2017-09-25 Världsmästerskapen i landsvägscykling Bergens flygplats
89 Frankrike Frankrike 2017-07-16 2017-10-31 Permanent terrorhot Alla inre gränser
88 Tyskland Tyskland 2017-05-15 2017-07-09 G20-möte Alla inre gränser
87 Danmark Danmark 2017-05-11 2017-11-11 Flyktingkrisen Inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
86 Norge Norge 2017-05-11 2017-11-11 Flyktingkrisen Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland
85 Sverige Sverige 2017-05-11 2017-11-11 Flyktingkrisen Hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen
84 Tyskland Tyskland 2017-05-11 2017-11-11 Flyktingkrisen Landgränsen mot Österrike
83 Österrike Österrike 2017-05-11 2017-11-11 Flyktingkrisen Landgränsen mot Slovenien och Ungern
82 Italien Italien 2017-05-10 2017-05-30 G7-möte Alla inre gränser
81 Portugal Portugal 2017-05-10 2017-05-14 Besök av påven Alla inre gränser
80 Danmark Danmark 2017-02-11 2017-05-11 Flyktingkrisen Inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
79 Norge Norge 2017-02-11 2017-05-11 Flyktingkrisen Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland
78 Tyskland Tyskland 2017-02-11 2017-05-11 Flyktingkrisen Landgränsen mot Österrike
77 Österrike Österrike 2017-02-11 2017-05-11 Flyktingkrisen Landgränsen mot Slovenien och Ungern
76 Sverige Sverige 2017-02-11 2017-05-10 Flyktingkrisen Hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen
75 Frankrike Frankrike 2017-01-27 2017-07-15 Permanent terrorhot Alla inre gränser
74 Malta Malta 2017-01-21 2017-02-09 Informellt möte i Europeiska rådet Alla inre gränser
73 Danmark Danmark 2016-11-12 2017-02-12 Flyktingkrisen Inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
72 Norge Norge 2016-11-12 2017-02-12 Flyktingkrisen Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland
71 Sverige Sverige 2016-11-12 2017-02-12 Flyktingkrisen Hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen
70 Tyskland Tyskland 2016-11-12 2017-02-12 Flyktingkrisen Landgränsen mot Österrike
69 Österrike Österrike 2016-11-12 2017-02-12 Flyktingkrisen Landgränsen mot Slovenien och Ungern
68 Frankrike Frankrike 2016-07-26 2017-01-26 Attentatet i Nice 2016 Alla inre gränser
67 Polen Polen 2016-07-04 2016-08-02 Nato-möte, besök av påven Alla inre gränser
66 Norge Norge 2016-06-10 2016-11-12 Flyktingkrisen Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland
65 Sverige Sverige 2016-06-08 2016-11-12 Flyktingkrisen Hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen
64 Danmark Danmark 2016-06-01 2016-11-12 Flyktingkrisen Inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
63 Frankrike Frankrike 2016-05-27 2016-07-26 Europamästerskapet i fotboll 2016 Alla inre gränser
62 Österrike Österrike 2016-05-16 2016-11-12 Flyktingkrisen Landgränsen mot Slovenien och Ungern
61 Tyskland Tyskland 2016-05-12 2016-11-12 Flyktingkrisen Landgränsen mot Österrike
60 Belgien Belgien 2016-03-22 2016-04-22 Terrordåden i Bryssel 2016 Alla inre gränser
59 Danmark Danmark 2016-03-04 2016-06-02 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
58 Belgien Belgien 2016-02-23 2016-03-23 Rivning av tältläger i Calais, Frankrike Landgränsen mellan Västflandern och Frankrike
57 Norge Norge 2016-01-15 2016-06-11 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser
56 Sverige Sverige 2016-01-10 2016-06-07 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen
55 Danmark Danmark 2016-01-04 2016-03-03 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland
54 Frankrike Frankrike 2015-12-14 2016-05-26 Terrordåden i Paris i november 2015 Alla inre gränser
53 Norge Norge 2015-11-26 2016-01-15 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser
52 Österrike Österrike 2015-11-16 2016-05-16 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Italien, Slovenien och Ungern
51 Tyskland Tyskland 2015-11-14 2016-05-13 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Österrike
50 Frankrike Frankrike 2015-11-13 2015-12-13 FN:s klimatkonferens COP21 Alla inre land- och luftgränser
49 Sverige Sverige 2015-11-12 2016-01-09 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen
48 Malta Malta 2015-11-09 2015-12-31 Samväldets årliga regeringschefsmöte samt terrorhot Alla inre gränser
47 Österrike Österrike 2015-11-05 2015-11-15 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Italien, Slovakien, Slovenien och Ungern
46 Tyskland Tyskland 2015-11-02 2015-11-13 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Österrike
45 Ungern Ungern 2015-10-17 2015-10-26 Flyktingkrisen Landgränsen mot Slovenien
44 Österrike Österrike 2015-10-16 2015-11-04 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Italien, Slovakien, Slovenien och Ungern
43 Tyskland Tyskland 2015-10-13 2015-11-01 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Österrike
42 Slovenien Slovenien 2015-09-27 2015-10-16 Flyktingkrisen Landgränsen mot Ungern
41 Österrike Österrike 2015-09-26 2015-10-15 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Italien, Slovakien, Slovenien och Ungern
40 Tyskland Tyskland 2015-09-23 2015-10-12 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Österrike
39 Slovenien Slovenien 2015-09-17 2015-09-26 Flyktingkrisen Landgränsen mot Ungern
38 Österrike Österrike 2015-09-16 2015-09-25 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Italien, Slovakien, Slovenien och Ungern
37 Tyskland Tyskland 2015-09-13 2015-09-22 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Österrike
36 Tyskland Tyskland 2015-05-16 2015-06-15 G7-möte Alla inre gränser
35 Estland Estland 2014-08-31 2014-09-03 Besök av USA:s president Alla inre gränser
34 Norge Norge 2014-07-24 2014-07-31 Terrorhot Alla inre gränser
33 Belgien Belgien 2014-06-01 2014-06-06 G7-möte Alla inre gränser
32 Nederländerna Nederländerna 2014-03-14 2014-03-28 2014 års möte om kärnvapensäkerhet Alla inre gränser
31 Polen Polen 2013-11-08 2013-11-23 Möten inom UNFCCC Alla inre gränser
30 Norge Norge 2012-12-03 2012-12-12 Utdelningen av Nobels fredspris Alla inre gränser
29 Polen Polen 2012-06-04 2012-07-01 Europamästerskapet i fotboll 2012 Alla inre gränser
28 Spanien Spanien 2012-05-02 2012-05-04 ECB-direktionens möte i Barcelona Alla inre gränser
27 Frankrike Frankrike 2011-10-24 2011-11-05 G20-möte Alla inre gränser
26 Sverige Sverige 2011-07-22 2011-07-23 Terrorattentaten i Norge 2011 Alla inre gränser
25 Norge Norge 2011-07-22 2011-07-25 Terrorattentaten i Norge 2011 Alla inre gränser
24 Österrike Österrike 2011-06-04 2011-06-09 World Economic Forum Alla inre gränser
23 Portugal Portugal 2010-11-16 2010-11-20 Nato-möte Alla inre gränser
22 Frankrike Frankrike 2010-05-28 2010-06-02 Möte mellan Frankrike och Afrika Alla inre gränser
21 Lettland Lettland 2010-05-24 2010-06-01 Nato-möte Alla inre gränser
20 Estland Estland 2010-04-17 2010-04-23 Nato-möte Alla inre gränser
19 Malta Malta 2010-04-05 2010-04-18 Besök av påven Alla inre gränser
18 Danmark Danmark 2009-12-01 2009-12-18 FN:s klimatkonferens COP15 Alla gränser mot Sverige och Tyskland
17 Norge Norge 2009-11-27 2009-12-12 Utdelningen av Nobels fredspris Alla inre gränser
16 Frankrike Frankrike 2009-09-27 2009-09-27 50-årsjubileum för Eta Delar av landgränsen mot Spanien
15 Spanien Spanien 2009-09-26 2009-09-27 50-årsjubileum för Eta Delar av landgränsen mot Frankrike
14 Frankrike Frankrike 2009-09-19 2009-09-19 Demonstration av Batasuna i Bayonne Delar av landgränsen mot Spanien
13 Italien Italien 2009-06-28 2009-07-15 G8-möte Alla inre gränser
12 Frankrike Frankrike 2009-03-30 2009-04-05 Nato-möte Land- och luftgränser mot Belgien, Italien, Luxemburg, Schweiz, Spanien och Tyskland
11 Tyskland Tyskland 2009-03-20 2009-04-05 Nato-möte Alla inre gränser
10 Island Island 2009-03-05 2009-03-07 Besök av Hells Angels Alla inre luftgränser
9 Finland Finland 2008-11-24 2008-12-05 OSSE-möte Helsingfors-Vanda flygplats samt hamnar i Helsingfors och Åbo
8 Frankrike Frankrike 2008-09-27 2008-09-27 Demonstration av Batasuna i Bayonne Delar av landgränsen mot Spanien
7 Österrike Österrike 2008-06-02 2008-07-01 Europamästerskapet i fotboll 2008 Alla inre gränser
6 Island Island 2007-11-02 2007-11-03 Besök av Hells Angels Alla inre luftgränser
5 Tyskland Tyskland 2007-05-25 2007-06-09 G8-möte Alla inre gränser
4 Frankrike Frankrike 2007-02-12 2007-02-16 Möte mellan Frankrike och Afrika Gränsen mot Italien
3 Finland Finland 2006-11-13 2006-11-29 Euromed-möte Alla inre gränser
2 Frankrike Frankrike 2006-10-21 2006-10-21 Demonstration i Bayonne Delar av landgränsen mot Spanien
1 Finland Finland 2006‑10‑09 2006‑10‑21 Informellt möte i Europeiska rådet Alla inre gränser

Tidslinje[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Member States’ notifications of the temporary reintroduction of border control at internal borders pursuant to Article 25 and 28 et seq. of the Schengen Borders Code” (på engelska). Europeiska kommissionen. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control_en.pdf. 
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.