Wikipedia:Mindre ändring

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Manual Attack-page.svg

Att kryssa i rutan Mindre ändring (m) innebär att det bara finns ytliga skillnader mellan den nuvarande och den tidigare versionen. Hit hör rättningar av stavfel, ändringar i format och presentation av innehållet, omstuvning av text utan att ändra dess innehåll, och så vidare. En mindre ändring är en version som användaren menar inte behöver kontrolleras av någon annan, och som aldrig skulle kunna åstadkomma någon kontrovers.

Som jämförelse är en omfattande redigering en version som borde granskas av andra, för att bekräfta att den har konsensus bland alla inblandade användare. Därför är varje förändring som påverkar en artikels innebörd inte "mindre", även om själva redigeringen bara ändrat på ett enda ord.

Åtskillnaden mellan omfattande och mindre ändringar är väsentlig, eftersom användare kan välja att inte noggrannare granska mindre ändringar när de studerar de senast gjorda ändringarna; inloggade användare kan även via sina inställningar välja att över huvud taget inte visa dem. Om man tror att det är möjligt att någon annan användare kan komma ifrågasätta redigeringen, ska man inte märka den som "mindre".

Användare som inte är inloggade på Wikipedia kan inte märka sina redigeringar som "mindre", eftersom detta skulle kunna utnyttjas till vandalism. Möjligheten att kunna märka ändringar som små är ytterligare ett skäl att skaffa ett användarkonto.

Exempel på "mindre" ändringar[redigera | redigera wikitext]

 • Rättning av stavfel eller grammatiska fel
 • Enkla formatändringar (stora/små bokstäver etc.)
 • Formatändringar som inte ändrar sidans innebörd (lägga till vågräta streck, dela ett stycke i två såvida detta inte är omtvistat)
 • Uppenbara faktafel (ändra 1873 till 1973, om händelsen ifråga uppenbart inträffade 1973)
 • Korrigera layoutfel
 • Lägga till och korrigera wikilänkar
 • Ta bort uppenbar vandalisering och klotter
 • Lägga till en färdig enkel mall såsom {{Wikipedia hjälp}}

Saker att komma ihåg[redigera | redigera wikitext]

 • En grundprincip är det är bättre att låta bli att markera en liten ändring som mindre, än att markera en stor ändring som mindre.
 • Varje förändring av källtexten (wikitexten) kommer att betraktas som en ändring av databasen, även om den inte påverkar hur sidan visas i HTML (exempelvis tillägg av extra mellanrum eller radbrytningar).
 • Att markera en omfattande ändring som mindre anses som dålig etikett, särskilt om förändringen innebär att man tar bort text.
 • Att återställa en tidigare sidversion kan oftast inte betraktas som en mindre ändring. När en sidas status är omtvistad, och särskilt om ett redigeringskrig är under uppsegling, är det bättre att inte märka någon redigering alls som liten. Återställande av uppenbart klotter och vandalisering är ett undantag från denna regel.
 • Kommunicera gärna via diskussionssidan eller via ett meddelande till användaren om en ändring kan tänkas orsaka oenighet. Försök undvika heta känslor ("Jag tyckte att den här redigeringen snarare var större än mindre, men jag kanske är för känslig?") Det finns en gråzon, men många användare uppskattar feedback på huruvida de förstått det hela rätt.

Administratörer och "tillbakarullare" kan genom funktionen "rulla tillbaka" med en enda knapptryckning återställa de ändringar som den senaste användaren som redigerat en sida gjort. Alla sådana tillbakarullningar markeras som mindre av wikiprogramvaran, eftersom den sammantagna verkan av redigeringen och tillbakarullningen är noll. Tillbakarullningsfunktionen är avsedd för vandalism, och att återställa vandalism är en mindre ändring som kan ignoreras vid en granskning av de senaste ändringarna. Detta har den oönskade effekten att om man ställt in så man gömmer mindre ändringar, och en icke önskvärd ändring har markerats som mindre, ser man denna i Senaste ändringar och i en utökad senaste ändringar, men inte den halvautomatiska tillbakarullning som kanske gjorts.