Wikipedia:Att återanvända material från Wikipedia

Från Wikipedia
Manual

En av Wikipedias grundprinciper är att dess innehåll ska vara fritt. Till skillnad från många andra källor på och utanför Internet får du alltså återanvända Wikipedias material – utan att betala, utan att fråga om lov och utan att smyga.

Alla bidragsgivare på Wikipedia har medgivit att deras bidrag ska ligga under någon av en uppsättning godkända licenser. Vissa av licenserna, bland annat CC BY-SA och GFDL, som används för själva artikeltexterna, går under kategorin copyleft, som innebär att också verk skapade på basen av dessa måste publiceras under samma (eller i vissa fall en liknande) licens.

Du får naturligtvis alltid länka till Wikipedia, men vår förhoppning är att du vill använda materialet även utanför Wikipedia. Du kan använda det till exempel om du ska göra en bok, en tidning eller en tröja – också för kommersiella ändamål. Villkoren varierar mellan de olika licenserna, så det finns vissa saker du måste kolla upp och ta hänsyn till.

Hur gör man för att återanvända texterna på Wikipedia?[redigera | redigera wikitext]

Observera att det inte finns någon garanti om korrekthet på nedanstående uppgifter. Se Användarvillkoren på engelska och licenstexten på engelska för de formella villkoren.

Texterna i artiklarna ligger alla under CC BY-SA och de flesta också under GNU Free Document License (GFDL). Det betyder att du får sprida materialet vidare, också i modifierad form, så länge du ger nästa person samma möjlighet och följer vissa formkrav, enligt någondera licensen.

Du måste bland annat attribuera (omnämna) de viktigaste artikelförfattarna, ange att verket publiceras under licensen i fråga och ifråga om GFDL bifoga licensen (åtminstone om du publicerar det i pappersform; för CC-licenserna räcker en hänvisning). Om du gjort ändringar eller sprider texterna i många exemplar måste du också ge tillgång till en version som är maskinläsbar och redigerbar, till exempel så att du publicerar den slutgiltiga versionen av den fil du själv redigerat (men se till att du använder ett filformat som inte är bunden till en viss eller vissa programtillverkare). Hur omnämnande av artikelförfattarna bör ske regleras strikt i GFDL.

Ett förslag på hur man kan uppfylla licensvillkoren för texten:

  • Ange licensen CC BY-SA 3.0, med en länk till sidan http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. Via den når man en sammanfattning på svenska och själva licenstexten. Också modifierade versioner av texten bör publiceras under denna licens.
  • Ange källan med en permanent länk till den artikelversion du utnyttjar. Den permanenta länken hittas normalt i verktygslådan i vänstermarginalen (platsen kan variera beroende på webbläsare och inställningar). Wikipedia:Wikipedia som källa ger en del tips om hur man kan utforma länken. Via länken kommer man åt sidans historia och därmed information om författarna. Om du gjort ändringar bör detta klart framgå.

Hur gör man för att återanvända bilderna på Wikipedia?[redigera | redigera wikitext]

Anatomi av ett bi.
Klicka på bilden för att få information om vem som tagit den och vilken licens den ligger under.

Bilderna som illustrerar svenskspråkiga Wikipedia är, med få undantag, fria att återanvända, ofta på vissa villkor.

Bilderna finns i själva verket på Wikimedia Commons, för att de lätt skall kunna användas i alla språkversioner av Wikipedia och i andra projekt. Då man klickar på en bild i Wikipedia kommer man till en filbeskrivningssida på Commons (se bilden här invid), eller motsvarande beskrivning kopierad hit. På beskrivningssidan finns den information man behöver om licens och upphovsman. En länk leder till den egentliga filbeskrivningssidan (om man inte kommit dit direkt), där man också ser hur bilden är kategoriserad, vilket kan hjälpa om man vill hitta liknande bilder. Bilden på bildbeskrivningssidan utgör en länk till bilden i det format och den upplösning som är lagrad på Commons, Wikipedia använder vanligen förminskade versioner, med vektorformat ofta omvandlade till pixelbaserade format.

Bilderna (utom symbolerna för Wikipedia, Wikimedia m.fl.) är alla fritt licensierade eller fria från upphovsrätt, men licenserna, och därmed formkraven vid publicering, varierar. Bilderna kan också omfattas av upphovsrätt i landet där de skall användas (Commons kan inte ta hänsyn till all variation mellan olika länder). De vanligaste licenserna är:

Ofta publiceras bilderna på Wikimedia Commons under flera olika licenser. Det är då fritt att välja den licens som lämpar sig bäst för ens egna behov. Ibland bygger bilderna på tidigare verk, varvid man kan vara tvungen att ta hänsyn till flera licenser.

Svensk lag kräver att upphovsman, signatur eller liknande nämns enligt god sed. Licenser andra än public domain har i allmänhet närmare specifikationer om hur upphovsmannen skall anges. Vid sidan av det som lag och licens kräver rekommenderar vi att Wikipedia eller Wikimedia anges som källa, och en länk till bildbeskrivningssidan, t.ex. http://sv.wikipedia.org/wiki/File:Excavation_at_Uriconium_by_Francis_Bedford.jpg.

Copyleft-licenser, såsom GFDL och CC BY-SA, kräver att eventuella modifierade versioner släpps under samma eller motsvarande licens. Det kan finnas speciella krav på hur vidare modifieringar skall underlättas, till exempel så att en bild som omvandlats till ett proprietärt format skall publiceras också i ett fritt format.

Licensen måste i allmänhet anges. GFDL kräver att licensen bifogas, medan en länk till licensen räcker för CC BY-SA.

Licenserna kan innehålla ytterligare krav. Beskrivningen ovan är endast en sammanfattning av de viktigaste kraven i de vanligaste licenserna. Se Wikipedia:Upphovsrätt och framförallt den enskilda bildens licens för mer information.

Verk som märkts som public domain kan i allmänhet användas fritt, men det är god sed att ange upphovsman och källa. En del verk märkta så kan dock vara upphovsrättsskyddade i enskilda länder, beroende på skillnad i skyddstid och gräns för verkshöjd. En del fotografier som inte uppnår verkshöjd kan vara skyddade som fotografiska bilder i bland annat Finland och Sverige.

Om du tänker ge en enskild bild eller ett fåtal bilder stor spridning lönar det sig också att kontrollera att bilden är rätt märkt. Det förekommer att folk under eget namn laddar upp material de hittat på Internet under eget namn eller misstolkar gällande regler; Commons' användare behöver inte ha upptäckt problemet i just ditt fall.

Att återanvända enskilda artiklar och artikelsamlingar[redigera | redigera wikitext]

Programvaran som används för Wikipedia innehåller en funktion för att skapa en PDF-fil av en eller flera artiklar (se "Skapa en bok" och "Hämta som PDF" i vänstermarginalen). Målet är att denna PDF skall uppfylla licensernas krav och därmed kunna spridas vidare utan juridiska problem. Tekniken är dock inte perfekt och om man tänker ge filen eller papperskopior större spridning bör man också själv kontrollera resultatet (vissa licenser förutsätter också att man vid sidan av pappersversionen i vissa fall publicerar en elektronisk, redigerbar kopia).

Det är också möjligt att ladda ner hela Wikipedia och publicera uppslagsverket mer eller mindre i samma form på en egen webbserver (en "spegel" eller en mer begränsad version). Denna funktionalitet finns bland annat för att garantera uppslagsverkets fortlevnad om den nuvarande organisationen går under, men kan användas för andra ändamål. Se teknisk beskrivning annanstans. Kontrollera också vad som gäller för Wikimedias varumärken, omnämnande av författare och licens och så vidare innan du publicerar den på riktigt.

Hur gör man om man upptäcker ett plagiat på Wikipedia?[redigera | redigera wikitext]

Om du upptäcker att någon plagierar en text eller lagt in en bild i strid mot upphovsrätten, anmäl det på vår felanmälningssida. Den övervakas av användare som vet hur man uppmärksammar andra användare på problemet och i många fall kan radera den problematiska texten eller bilden.