Europarådet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Ej att förväxla med Europeiska rådet eller Europeiska unionens råd.
Europarådet
Europeiska flaggan används av Europarådet tillsammans med EU.
Medlemsstater.
Grundad 5 maj 1949
Typ Samarbetsorganisation
Säte Strasbourg,  Frankrike
Betjänad region Europa

Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 47 medlemsstater som bildades 1949. Organisationen arbetar i huvudsak med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling. Europarådet ska inte förväxlas med vare sig Europeiska rådet, som utgörs av stats- eller regeringscheferna i EU:s medlemsstater, eller Europeiska unionens råd, som är EU:s ena lagstiftande institution. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har ett nära samarbete med Europarådet, liksom FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE).

Historia[redigera | redigera wikitext]

Europarådets stadgar undertecknades den 5 maj 1949 i London. Första sessionen hölls i september samma år; Winston Churchill höll dess öppningsanförande 19 september vid Zürichs universitet. Då beslutades det att Europarådet skulle upprätta en konvention som säkrade rättigheterna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (Europakonventionen) undertecknades 4 november 1950 i Rom.

Europakonventionen ligger till grund för Europeiska unionens grundläggande rättigheter, har införts som lag i medlemsstaterna, liksom Europarådets stadga om landsdels- eller minoritetsspråk. För medlemskap i Europarådet krävs numera att staten i fråga ratificerar Europakonventionen. Så var till exempel fallet med de forna Öststaterna.

I Helsingfors och Genève hölls Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) 1973–75. Detta ledde till Helsingforsöverenskommelsen som antogs 1 augusti 1975.

Institutioner[redigera | redigera wikitext]

Kontrollen av efterlevnaden av Europakonventionen sker huvudsakligen av Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Både mellanstatliga mål och enskilda klagomål kan väckas som ärenden. Europarådets ministerkommitté har även viktiga funktioner för konventionens efterlevnad.

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har bland annat i uppdrag att bidra till att de mänskliga rättigheterna efterlevs i medlemsstaterna. Kommissionären är en oberoende institution inom Europarådet, inrättad 1999. Den svenske diplomaten och människorättsaktivisten Thomas Hammarberg innehade posten från 1 april 2006 till 31 mars 2012.

Utöver ovan nämnda finns ett flertal institutioner inom Europarådssamarbetet, bland andra Europarådets parlamentariska församling, Europeiska byrån för mindre använda språk och Europarådets kommunalkongress.

Medlemskap[redigera | redigera wikitext]

Krav för medlemskap[redigera | redigera wikitext]

För att en stat ska få bli medlem i Europarådet krävs det att staten

  1. har ett demokratiskt styrelseskick,[1]
  2. är en ”europeisk stat” – var Europas gränser går definieras dock inte – och
  3. respekterar sina medborgares grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Endast stater som är medlemmar i Europarådet kan komma i fråga för medlemskap i Europeiska unionen (EU).

Medlemsstater[redigera | redigera wikitext]

  Grundarstater
  Senare tillkomna medlemmar

För närvarande finns 47 medlemsstater. När Europarådet bildades den 5 maj 1949 var det från början tio medlemsstater:

Senare har det tillkommit fler medlemsstater:

Europeiska stater som inte är medlemmar i Europarådet[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Landet Kazakstan, som ligger i Asien men har en liten del av sin yta inom Europas gränser, har ansökt om medlemskap i Europarådet men nekats inträde i organisationen med motivering att staten inte uppfyller kriteriet om demokratiskt styrelseskick.
  2. ^ Continuation by the Republic of Serbia of membership of the State Union of Serbia and Montenegro in the Council of Europe: Declaration by the Committee of Ministers of the Council of Europe

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]