Sveriges kommuner 1952

Från Wikipedia

Efter kommunreformen 1952 bestod Sverige av 1037 kommuner, varav 133 städer, 88 köpingar och 816 landskommuner. Det var en minskning från 2 498 året före reformen. Länen är placerade efter dåtidens länskodsordning.

Stockholms stad[redigera | redigera wikitext]

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1968

Stockholms län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Stockholms län med Stockholms stad 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess.

Städer (12 st):

Köpingar (5 st):

Landskommuner (38 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1957

1 januari 1959

1 januari 1963

1 januari 1967

1 januari 1968

Uppsala län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Uppsala län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess.

Städer (2 st):

Köpingar (1 st):

Landskommuner (22 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1967

Södermanlands län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Södermanlands län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Vid kommunreformen på 1970-talet överfördes hela Hölö, Enhörna samt del av Mariefreds stad (Taxinge församling) till Stockholms län.

Städer (9 st):

Köpingar (1 st):

Landskommuner (29 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1955

1 januari 1963

1 januari 1965

1 januari 1967

Östergötlands län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Östergötlands län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Del av Tjust-Eds och Uknadalens landskommun mottogs från Kalmar län vid kommunreformen på 1970-talet.

Städer (7 st):

Köpingar (4 st):

Landskommuner (36 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1961

1 januari 1963

1 januari 1967

1 januari 1969

Jönköpings län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Jönköpings län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Hylte landskommun och Unnaryds landskommun(utom Bolmsö socken) överfördes till Hallands län på 1970-talet, likaså Tannåkers socken samt ö-delen av Bolmsö till Kronobergs län. Dessutom har Habo kommun och Mullsjö kommun tillkommit 1998 från Skaraborgs län.

Städer (9 st):

Köpingar (6 st):

Landskommuner (39 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1953

1 januari 1967

Kronobergs län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Kronobergs län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Hälleberga , Algutsboda och del av Älmeboda landskommun överfördes till Kalmar län vid kommunreformen på 1970-talet. Samtidigt mottog Kronobergs län Tannåkers socken samt ö-delen av Bolmsö från Jönköpings län.

Städer (2 st):

Köpingar (8 st):

Landskommuner (34 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1957

1 januari 1958

1 januari 1960

1 januari 1963

1 januari 1965

1 januari 1967

1 januari 1969

Kalmar län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Kalmars län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Del av Tjust-Eds och Uknadalens landskommun överfördes till Östergötlands län vid kommunreformen på 1970-talet. Samtidigt mottog Kalmars län Hälleberga, Algutsboda och del av Älmeboda landskommun från Kronobergs län.

Städer (6 st):

Köpingar (3 st):

Landskommuner (41 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1956

1 januari 1965

1 januari 1967

1 januari 1969

Gotlands län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner år 1952 i Gotlands län. Länsgränsen är den samma idag som då.

Städer (1 st):

Köpingar (1 st):

Landskommuner (12 st):

Blekinge län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner år 1952 i Blekinge län. Länsgränsen är den samma idag som då.

Städer (4 st):

Köpingar (1 st):

Landskommuner (20 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1963

1 januari 1967

Kristianstads län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner år 1952 i dåvarande Kristianstads län. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Delar av Sösdala och Glemmingebro samt hela Löderup har överförts från Kristianstads län till Malmöhus län. Kristianstads län mottog också del av Karup (från (Hallands län) vid 1970-talets kommunreform. Båda länen gick år 1997 upp i Skåne län.

Städer (4 st):

Köpingar (9 st):

Landskommuner (45 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1962

1 januari 1967

1 januari 1969

Malmöhus län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner år 1952 i dåvarande Malmöhus län. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Delar av Sösdala och Glemmingebro samt hela Löderup har senare överförts från Kristianstads län till Malmöhus län. Båda länen gick år 1997 upp i Skåne län.

Städer (9 st):

Köpingar (9 st):

Landskommuner (54 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1955

1 januari 1959

1 januari 1963

1 januari 1967

1 januari 1969

Hallands län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Hallands län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Lindome har överförts till Göteborgs och Bohus län (idag Västra Götalands län), del av Karup (Östra Karups socken) har överförts till Kristianstads län(idag Skåne län) och Hallands län har mottagit Hylte och Kungsäters landskommuner samt del av Unnaryd och Högvad.

Städer (5 st):

Köpingar (1 st):

Landskommuner (33 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1967

1 januari 1969

Göteborgs och Bohus län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Göteborgs och Bohus län den 1 januari 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess.

Städer (7 st):

Landskommuner (37 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1962

1 januari 1967

Älvsborgs län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Älvsborgs län 1 januari 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess.

Städer (6 st):

Köpingar (6 st):

Landskommuner (55 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1953

1 januari 1955

1 januari 1961

1 januari 1967

1 januari 1969

Skaraborgs län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Skaraborgs län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Tivedens landskommun överfördes till Örebro län på 1967. Samtidigt mottogs delar av Redvägs landskommun från Älvsborgs län samt en del av Visnums landskommun i Värmlands län. Skaraborgs län valde att 1998 gå upp i Västra Götalands län. Mullsjö kommun och Habo kommun valde dock att byta län till Jönköpings län vid denna tidpunkt.

Städer (7 st):

Köpingar (4 st):

Landskommuner (45 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1967

1 januari 1969

Värmlands län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Värmlands län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. En del av Visnums landskommun (Södra Råda församling) gick 1971 över till Gullspångs kommun i Skaraborgs län (idag Västra Götalands län).

Städer (6 st):

Köpingar (7 st):

Landskommuner (39 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1963

1 januari 1967

1 januari 1969

Örebro län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Örebro län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Tivedens landskommun mottogs från Skaraborgs län 1967. Samtidigt överfördes delar av Glanshammars landskommun (Götlunda församling) till Västmanlands län 1974.

Städer (6 st):

Köpingar (5 st):

Landskommuner (22 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1955

1 januari 1962

1 januari 1963

1 januari 1965

1 januari 1967

1 januari 1969

Västmanlands län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Västmanlands län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Del av Glanshammars landskommun (Götlunda församling) mottogs från Örebro län på 1970-talet. Samtidigt överfördes Fjärdhundra landskommun till Uppsala län (Enköpings kommun). År 2007 överfördes också Heby kommun (på kartan är detta Östervåla, Vittinge, Västerlövsta och Nora) till Uppsala län.

Städer (5 st):

Köpingar (3 st):

Landskommuner (20 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1963

1 januari 1967

Kopparbergs län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Kopparbergs län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess.

Städer (6 st):

Köpingar (3 st):

Landskommuner (41 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1959

1 januari 1963

1 januari 1967

Gävleborgs län[redigera | redigera wikitext]

Kommuner i Gävleborgs län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess.

Städer (5 st):

Köpingar (2 st):

Landskommuner (35 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

23 januari 1953

1 januari 1959

1 januari 1963

1 januari 1965

1 januari 1969

Västernorrlands län[redigera | redigera wikitext]

Kommunindelningen i Västernorrlands län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. De dåvarande landskommunerna Fjällsjö och Tåsjö har överförts till Jämtlands län.

Städer (5 st):

Köpingar (3 st):

Landskommuner (36 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1963

1 januari 1965

1 januari 1967

1 januari 1969

Jämtlands län[redigera | redigera wikitext]

Kommunindelningen i Jämtlands län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Jämtlands län har mottagit Fjällsjö och Tåsjö dåvarande landskommuner från Västernorrlands län. Vidare har en del mindre justeringar skett av länsgränsen mellan Jämtlands län och Kopparbergs län (idag Dalarnas län).

Jämtlands län bestod efter kommunreformen 1952 av 35 kommuner, varav en stad, två köpingar och 32 landskommuner. Innan reformens genomförande fanns det 62 kommuner i länet, varav 59 landskommuner. Staden och köpingarna förblev oförändrade.

Städer (1 st):

Köpingar (2 st):

Landskommuner (32 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1963

1 januari 1967

1 januari 1969

Västerbottens län[redigera | redigera wikitext]

Kommunindelningen i Västerbottens län 1952. Länsgränsen är den samma idag som då.

Städer (3 st):

Köpingar (3 st):

Landskommuner (27 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1959

1 januari 1965

1 januari 1967

1 januari 1969

Norrbottens län[redigera | redigera wikitext]

Kommunindelningen i Norrbottens län 1952. Länsgränsen är den samma idag som då.

Städer (5 st):

Köpingar (1 st):

Landskommuner (24 st):

Förändringar 1952–1970[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1967

1 januari 1969

Källor[redigera | redigera wikitext]