Wikipedia:Artiklar

Från Wikipedia
Namnrymder
Innehållsnamnrymder Diskussionsnamnrymder
0 (Artikel) Diskussion 1
2 Användare Användardiskussion 3
4 Wikipedia Wikipediadiskussion 5
6 Fil Fildiskussion 7
8 MediaWiki MediaWiki-diskussion 9
10 Mall Malldiskussion 11
12 Hjälp Hjälpdiskussion 13
14 Kategori Kategoridiskussion 15
100 Portal Portaldiskussion 101
 828  Modul Moduldiskussion  829 
 2300  Gadget Gadget talk  2301 
2302 Gadget definition Gadget definition talk 2303
2600 Ämne
Virtuella namnrymder
-1 Special
-2 Media
Manual

Artikel kallas på Wikipedia alla sidor som beskriver ett uppslagsord, till skillnad från användarsidor, diskussionssidor och andra metasidor, som används av projektet Wikipedia för arbetet med uppslagsverket. Artiklar återfinns i artikelnamnrymden.

Artiklar kan ha olika karaktär, exempelvis översiktliga huvudartiklar som hänvisar vidare till fördjupningsartiklar och listartiklar. Artiklar varierar mycket i kvalitet, från utmärkta artiklar till korta stubbar och kandidater för snabbradering.

Alla sidor i artikelnamnrymden klassas inte som artiklar. Till de undantagen räknas framförallt:

  • Förgreningssidor, som används till att lösa namnkonflikter (tiotusentals)
  • Omdirigeringssidor som automatiskt hänvisar besökaren vidare till andra sidor (hundratusentals)
  • Några extremt korta och enkla sidor räknas inte som artiklar, på grund av wikistatistiska skäl.[förtydliga]
  • Så kallade oartiklar räknas ibland inte som artiklar.

Se Special:Alla sidor för en lista över alla artiklar på svenska Wikipedia och Wikipedia:Statistik för statistik om Wikipedia och dess tillväxt.

Den automatiska definitionen av en artikel som används av mjukvaran vid Special:Statistik är: vilken sida som helst som är i artikelnamnrymden, inte är en omdirigeringssida, och innehåller minst en wikilänk. Statistiksidans mjukvara har för närvarande ingen metod för att upptäcka förgreningssidor; den bortser inte heller från stubbar.