Varbergs kommun

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Varbergs kommun
Kommun
Varbergs stadshus (kommunhus).
Varbergs stadshus (kommunhus).
Varberg kommunvapen - Riksarkivet Sverige.png
Land  Sverige
Län Hallands län
Landskap Halland och Västergötland
Domsaga Varbergs domsaga
Läge 57°6′N 12°15′Ö / 57.100°N 12.250°Ö / 57.100; 12.250Koordinater: 57°6′N 12°15′Ö / 57.100°N 12.250°Ö / 57.100; 12.250
Centralort Varberg
Areal 909,54 km² (2013-01-01)[1]
127:e största (av 290)
 - land 868,71 km²
 - vatten 40,83 km²
Folkmängd 60 422 (2014-12-31)[2]
37:e största (av 290)
Befolkningstäthet 69,55 invånare/km²[2][1]
76:e högsta (av 290)
Kommunstyrelsens
ordförande
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Kommunkod 1383
Varberg Municipality in Halland County.png
Webbplats: www.varberg.se
Befolkningstäthet beräknas enbart på landareal.
Karta över kommunen. Klicka på bilden för att förstora.

Varbergs kommun är en kommun i Hallands län. Centralort är Varberg. Kommunen är den 37:e största i Sverige, sett till folkmängden, och har drygt 60 000 invånare.

Varbergs kommun ligger i norra delen av Hallands län. Större delen av kommunen ligger i i landskapet Halland, men fyra socknar i nordost (Gunnarsjö, Gimmared, Karl Gustav och Kungsäter) ligger i Västergötland.

Kommunvapnet[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Varbergs kommunvapen

Blasonering: I fält av silver en från ett grönt treberg uppväxande grön ek, åtföjd till höger av ett på berget stående, rött torn med huv, till vänster av en likaledes på berget stående upprest, röd bock med beväring av guld.

Vapenbilden kan härledas till ett stadssigill från 1536 och vapnet fastställdes för Varbergs stad 1938. Efter kommunbildningen 1971 kom man fram till att vapnet passade för hela kommunen och lät registrera det i PRV år 1974. Även Lindberga landskommun hade ett vapen, från 1950-talet.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Stenåldern[redigera | redigera wikitext]

Från den äldre stenåldern har arkeologer i huvudsak hittat lämningar från tre områden. Ett av dessa är den yttre skärgården, som idag ligger på land på grund av den landhöjning som skett sedan dess. I det området finns bara ett fåtal fynd. I det fjordlandskap som fanns innanför, där bl.a. Viskadalsfjorden, Viskans föregångare, hade sitt utlopp finns flera fynd. Slutligen har arkeologer gjort fynd i de områden som då var skogbevuxna, fynden är dock fortfarande knutna till vattendrag.

Omkring 4 000 f. Kr. börjar människor bli bofasta i området, men det är en långsam utveckling och efter hand försvinner tecknen på jordbruk. Först närmare 2 000 f. Kr. har jordbruket fått fäste på allvar. Att dra några slutsatser om var människor i huvudsak bodde är svårt för större delen av perioden, då antalet fynd är begränsat. Mot slutet finns dock klara tecken på att de flesta bor i inlandet. Framförallt i området kring Grimeton har det gjorts många fynd. Fler fynd från den gropkeramiska kulturen har hittats jämfört med trattbägarkulturen. Den förra fick sin försörjning genom i huvudsak jakt och fiske, medan den senare försörjde sig genom jordbruk.

Det äldsta funna husresterna i Västsverige ligger i Båtsberg, Gödestad och har Kol-14 daterats till 3 900-3 400 f. Kr. I Klastorp och Blixtorp finns dösar och i Veddige en gånggrift.

Bronsåldern[redigera | redigera wikitext]

Det finns få bevarade boplatser från bronsåldern. Det är därför svårt att dra generella slutsatser. De flesta verkar, precis som under slutet av stenåldern, bo i inlandet. Detta kan dock bero på att lämningar som funnits närmare kusten blivit bortodlade då det är ett mer utpräglat jordbrukslandskap. Vid Broåsens gravfält i Grimetons socken fann arkeologer 1914 rester av bronsgjutning. Senare har man även funnit rester av gjuteri i Lindbergs socken, Tvååkers socken, Värö socken och Ås socken.

Det finns bara en känd hällristning från Varbergs kommun. Det är från Tjärby, Grimetons socken och omfattade en skeppsristning och ett solhjul. Den var gjord på ett stenblock och finns numera på Statens historiska museum i Stockholm. Andra fynd från perioden är en bronssköld (Nackhälleskölden), tre bronssvärd från Värö socken och en armring av guld från Hunnestads socken.

Administrativ historik[redigera | redigera wikitext]

Kommunens område motsvarar socknarna: Dagsås, Grimeton, Grimmared, Gunnarsjö, Gödestad, Hunnestad, Karl-Gustav, Lindberg, Nösslinge, Rolfstorp, Sibbarp, Skällinge, Spannarp, Stamnared, Stråvalla, Sällstorp, Torpa, Träslöv, Tvååker, Valinge, Veddige, Värö och Ås. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. I området fanns även Varbergs stad som 1863 bildade en stadskommun.

Vid kommunreformen 1952 skedde olika sammanläggningar av kommunerna och Himladalens och Lindberga landskommuner bildades.

1967 införlivades Träslövs landskommun i Varbergs stad. Varbergs kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Varbergs stad och landskommunerna Himledalen, Kungsäter, Lindberga, Tvååker, Veddige och Värö där området som ingått i Kungsåkers landskommun samtidigt överfördes från Älvsborgs län till Hallands län.[3]

Tabellen nedan visar den historiska kommunsammanslagningen i nuvarande Varbergs kommun från 1863 och framåt:

De landskommuner samt Varbergs stad som lades samman till Varbergs kommun den 1 januari 1971.
1863–1951 1952–1967 1967–70 1971–
Varbergs stad Varbergs kommun
Träslövs landskommun
Grimetons landskommun Himledalens landskommun
Gödestads landskommun
Hunnestads landskommun
Nösslinge landskommun
Rolfstorps landskommun
Skällinge landskommun
Grimmareds landskommun Kungsäters landskommun
Gunnarsjö landskommun
Karl Gustavs landskommun
Kungsäters landskommun
Lindbergs landskommun Lindberga landskommun
Stamnareds landskommun
Torpa landskommun
Valinge landskommun
Dagsås landskommun Tvååkers landskommun
Sibbarps landskommun
Spannarps landskommun
Tvååkers landskommun
Sällstorps landskommun Veddige landskommun
Veddige landskommun
Ås landskommun
Stråvalla landskommun Värö landskommun
Värö landskommun

Kommunen ingår sedan bildandet i Varbergs tingsrätts domsaga.[4]

Befolkningsutveckling[redigera | redigera wikitext]

Befolkningsutvecklingen i Varbergs kommun 1970–2010
År Invånare
1970
  
38 955
1975
  
43 051
1980
  
44 164
1985
  
46 253
1990
  
49 018
1995
  
51 902
2000
  
52 648
2005
  
54 817
2010
  
58 084
Källa: SCB - Folkmängd efter region och tid."Håstensberget vid Varberg" (1896), målning av Nils Kreuger


Natur[redigera | redigera wikitext]

Byasjön, en av kommunens insjöar.

I den södra, sydöstra samt norra delen av kommunen är berggrunden i huvudsak olika former av gnejs. Varberg har den största koncentrationen av charnockit i Sverige. Charnockit är en granit och den finns i områdena kring centralorten. Den utgör en del av en pluton (magmakropp som stelnad djupt ner i jordskorpan) tillsammans med torpagraniten som finns i stråk åt nordöst samt i viss områden i norra delen av kommunen. På flera ställen i kommunen finns även basiska bergarter, bl.a. amfibolit.

Urberget inom kommunen blev bildat för mellan 1 750 och 1 400 miljoner år sedan. Denna kom fram till Kambrium, för drygt 500 miljoner år sedan, att ha vittrat ner tills den blivit plan. Därefter kom den att bli översvämmad under den tidigare delen av paleozoikum fram till för ungefär 400 miljoner år sedan. Under denna tidsrymd avlagrades sediment. När området åter blev land kom sedimenten att, med små punktvisa undantag, vittra bort. Även delar av urberget vittrade bort. Under den tidigare delen av krita (140-65 miljoner år sedan) kom vittringsresterna att spolas bort av regn och floder. Senare under krita kom Varberg att åter översvämmas två gånger. De sediment i form av kalkslam, lera och sand som avlagrades kom sedan att spolas bort under tertiär.

Högsta kustlinjen från den senaste nedisningen ligger på mellan 60-65 meter och 75 meters höjd. De områden som låg ovanför högsta kustlinjen finns i huvudsak i öster och då främst i sydöst, en del "öar" finns dock även västerut. Inlandsisfronten kom att dra sig tillbaka genom Halland mellan 11 500 och 10 500 f. Kr. På vissa ställen kan dock isblock stannat kvar längre och det finns tecken som tyder på att en moränrygg nära Tofta bildats efter den nämnda tidsperioden.

Isfronten låg parallellt med den nuvarande kustlinjen. När isen drog sig tillbaka bildades ändmoräner som gick parallellt med isfronten. Dessa finns på flera platser i de delar som ligger lägre än högsta kustlinjen. I nordöstlig-sydvästlig riktning gick flera älvar som kom att ge upphov till rullstensåsar, isälvsdeltan och kamelandskap. I Sibbarps socken, Dagsås socken och Rolfstorps socken finns kamelandskap. Det finns inga större rullstensåsar i Varbergs kommun. I inlandet gav inlandsisen upphov till Göteborgsmorän.

Efter nedisningen kom landhöjningen att ske snabbt i Halland fram till 7 000 f. Kr. då den strandlinjen nästan låg vid samma nivå som idag. Därefter kom havet att stiga med totalt omkring 20 meter under 2 500 år. Därefter har landet återigen stigit till dagens nivå, men det är svårt att finna tecken på hur det skett.

Högsta höjden är Kruneberg med 198 m ö.h. Den ligger nära väg 153 vid sjön Svarten.

Tätorter[redigera | redigera wikitext]

Det finns 16 tätorter i Varbergs kommun. De listas nedan efter folkmängd per den 31 december 2010. Centralorten är i fet stil.

 1. Varberg, 27 602
 2. Träslövsläge, 2 600
 3. Tvååker, 2 534
 4. Veddige, 2 045
 5. Bua, 1 746
 6. Trönninge, 880
 7. Södra Näs, 671
 8. Väröbacka, 630
 9. Skällinge, 626
 10. Rolfstorp, 513
 11. Tångaberg, 468
 12. Åsby (Derome), 423
 13. Tofta, 386
 14. Kungsäter, 353
 15. Löftaskog, 327
 16. Himle, 278


Kommunikationer[redigera | redigera wikitext]

Motorway Sweden, Switzerland and Italy.svg

Genom kommunen går i nord-sydlig riktning Europaväg E6 och E20 som motorväg. Från centralorten Varberg går i nordostlig riktning Riksväg 41 Varberg-Borås och i öst-västlig riktning Länsväg 153 Varberg-Värnamo. Cirka 2 km av Länsväg 154 Falkenberg-Svenljunga passerar kommunens sydöstra del mellan Ljungby och Köinge i Falkenbergs kommun.

Västkustbanan Malmö-Oslo går i nord-sydlig riktning genom kommunen, Viskadalsbanan Varberg-Borås går in i Marks kommun sydväst om Horred.

Från Varbergs hamn finns färjeförbindelse med Grenå i Danmark.

Varbergs flygplats, belägen på Getterön, används mest av näringslivet och olika myndigheter. Även visst privatflyg förekommer. Ett projekt som drivs av Varbergs Kommun (flygplatsägare) har som mål att asfaltera banan 2010.

Politik[redigera | redigera wikitext]

Kommunfullmäktige[redigera | redigera wikitext]

Kommunfullmäktige i Varbergs kommun består av 61 ledamöter.[5] Kommunfullmäktiges presidium är (2011) sammansatt av ordförande Margareta Lorentzen (FP), 1:e vice ordförande Per Fåhraeus (M) och 2:e vice ordförande Vivi-Anne Karlsson (S).[6]

Kommunstyrelsen[redigera | redigera wikitext]

Kommunstyrelsen i Varbergs kommun består av 13 ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, och 7 ersättare.

Mandatfördelning i Varbergs kommun, valen 1970–2014[redigera | redigera wikitext]

Valår V S MP FD SPI SD NYD C FP KD M Grafisk presentation, mandat och valdeltagande TOT % Könsfördelning (M/K)
1970 15 6 19 5 6
15 6 19 5 6
51 89,0
46
1973 16 5 20 4 6
16 5 20 4 6
51 90,7
47
1976 17 6 18 4 6
17 6 18 4 6
51 91,8
39 12
1979 17 7 15 4 8
17 7 15 4 8
51 90,3
38 13
1982 1 19 4 15 2 10
19 4 15 10
51 90,8
37 14
1985 2 20 3 11 6 9
20 3 11 6 9
51 89,5
34 17
1988 2 23 3 2 14 6 2 9
23 3 14 6 9
61 86,0
44 17
1991 2 21 2 3 13 4 4 12
21 3 13 4 4 12
61 86,4
40 21
1994 4 25 3 12 4 2 11
4 25 3 12 4 11
61 86,3
34 27
1998 6 20 2 4 10 2 6 11
6 20 4 10 6 11
61 81,06
36 25
2002 4 22 2 4 9 4 5 11
4 22 4 9 4 5 11
61 80,55
32 29
2006 4 20 2 1 2 10 4 3 15
4 20 10 4 3 15
61 81,93
36 25
2010 2 20 4 2 2 7 4 2 18
20 4 7 4 18
61 84,54
34 27
2014 2 20 4 2 6 7 4 2 14
20 4 6 7 4 14
61 86,29
35 26
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Näringsliv[redigera | redigera wikitext]

De största arbetsgivarna i kommunen är Varbergs kommun med omkring 4 500 anställda och Landstinget Halland med 1 400 anställda. Därefter kommer Sveriges största kärnkraftverk, Ringhals med 1 400 anställda och Södra Cell Värö, en pappersmassa- och trävarufabrik, med omkring 400 anställda. Andra större arbetsgivare är AB Strängbetong, Eson Pac, Nilsson Group AB, Autotube AB, Cycleurope AB, Varbergs Sparbank, Belid AB och Derome Såg[7].

Webbföretaget LunarWorks, som ligger bakom Lunarstorm kommer från Varberg.

Kommunen (i betydelsen av offentlig organisation) omsätter omkring 2,5 miljarder kronor.

Omkring 5 000 invånare pendlar till andra orter, främst Göteborg och Falkenberg, medan omkring 3 200 pendlar till kommunen, främst från Falkenberg.


Sevärdheter[redigera | redigera wikitext]


Vänorter[redigera | redigera wikitext]

Varberg har fyra vänorter:[8]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År 2012 - 2013” (Excel). Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikdatabasen/Variabelvaljare/?px_tableid=ssd_extern%3aAreal2012&rxid=87a2177f-7ffc-49c9-b4f1-227fd7230618. Läst 15 december 2013. 
 2. ^ [a b] ”Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2014”. Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals--och-halvarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/385459/. Läst 19 februari 2015. 
 3. ^ Andersson, Per (1993). Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjölby: Draking. Libris 7766806. ISBN 91-87784-05-X 
 4. ^ Elsa Trolle Önnerfors: Domsagohistorik - Varbergs tingsrätt (del av Riksantikvarieämbetets Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007)
 5. ^ ”Så styrs Varberg”. Varbergs kommun. http://www2.varberg.se/templates/05.asp?sida=1417. Läst 14 november 2011. 
 6. ^ ”Kommunfullmäktiges presidium”. Varbergs kommun. http://www2.varberg.se/default.asp?viewset=&on=Politik%20&initid=1602&heading=Politik%20&mainpage=templates/02.asp?sida=1811. Läst 14 november 2011. 
 7. ^ Uppgifterna hämtade från http://www.naringsliv.varberg.se/ och gällde 31 mars 2002.
 8. ^ Vänorter, Varbergs kommun, läst 8 april 2011.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]