Homosexualitet och islam

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Homosexualitet inom islam är generellt sett svårt att acceptera. Svårigheten består till stort del på synen på äktenskapet där mannen och kvinnan har olika roller.

Inom familjen råder en hierarki och det finns en patriarkal ordning. Eftersom mannen är överordnad kvinnan och det inte kan vara vice versa, blir det desto svårare med förståelsen för homosexuella par då det anses vara en omöjlighet att en kvinna kan ta rollen över en annan kvinna och inte heller en man över en annan man. Muslimer som argumenterar mot homosexualitet hävdar att Koranen är tidlös och menar att individen har ett personligt ansvar för sin sexualitet.

Medan de flesta muslimer känner till att människor med samma kön åtrår varandra menar vissa muslimer att det är ett modernt och västerländskt fenomen och att det är oislamiskt. Andra hävdar till och med att det inte finns homosexuella individer i muslimska länder.[1]

I koranen berörs homosexualitet i stycken 29:29 och 26:165.

I den islamiska historiska litteraturen finns det dock belägg för att människor med samma kön har åtrått varandra och haft sexuell aktivitet. Litteraturen är dessutom skriven av respektabla samhällsmedborgare, religiösa skolor och den utbildade eliten i den dåvarande islamiska civilisationen. Emellertid finns det endast lite beskrivet om kvinnlig homosexualitet, vilket kan bero på att sex beskrivs utifrån penetration av mannens könsorgan.

Individer som accepterar sex mellan samma kön använder sig av omtolkningar av Koranen, och inte av hadither eftersom haditherna och koranen fördömer homosexualitet.

Sex mellan samma kön är problematiskt eftersom sharia (islamisk lag) påvisar att det är ett hududbrott men samtidigt kan det påpekas att islam framhåller att sexuell tillfredsställelse är ett mänskligt behov.

I västvärlden framhåller muslimska grupper diskrimineringen av att vara i minoritet såväl som muslim som homosexuell. De menar att även om ett homosexuellt beteende inte är lagligt eller accepterat i Guds ögon, så anser homosexuella muslimer att de tar konsekvensen av sitt handlande, vilket inte andra kan döma eller straffa och menar att det endast är Gud som dömer deras handlingar på Domens dag. Det finns också de som menar att homosexualitet är inget individen väljer själv eftersom det är Gud som är skaparen. De anser också att förbud mot sex med samma kön underminerar islam.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Kecia Ali i ”Sexual Ethics and Islam (2006)”