Jehovas vittnen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Uppslagsordet ”JV” leder hit. För företagstypen joint-venture (JV), se Samriskföretag.
Jehovas vittnen
Jehovas vittnens internationella huvudkontor i Brooklyn, New York
Förkortning JV
Grundad 1870-talet
Grundare Charles Taze Russell
Typ Kristet samfund
Säte Brooklyn, New York, USA
Officiella språk Engelska
Webbplats Officiell webbplats
Tidskrift Vakttornet
Vakna!

Jehovas vittnen är ett religiöst samfund som anser sig vara den enda mänskliga organisation som företräder den ursprungliga kristna kyrkans lära, från första århundradet efter Kristus.[1] Rörelsen har dock sitt ursprung i USA under 1870-talet. Deras huvudorgan är Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, med säte i Brooklyn, New York. Samfundet hade cirka 8,2 miljoner medlemmar i världen enligt egen statistik från september 2014. Man räknar endast så kallade aktiva förkunnare, personer som missionerar, inte inaktiva medlemmar och sympatisörer.[2]

Jehovas vittnen ifrågasätter många av kristenhetens etablerade teologiska uppfattningar och tolkningar av Bibeln, såsom treenighetsläran, varför rörelsens tolkningstradition på många sätt är annorlunda än andra kyrkliga riktningar som också anser sig vara bibeltrogna. Jehovas Vittnen använder oftast sin egen översättning Nya Världens översättning av den Heliga skrift, men också andra bibelöversättningar. Samfundet är välkänt för sitt missionerande genom bland annat dörrknackning (grundat på Matteus 28:19, 20), broschyr- och tidningsutdelning, vapenvägran (grundat på Jesaja 2:4), att de tar inte emot blodtransfusioner (grundat på Apostlagärningarna 15:29) samt att de inte firar jul eller andra högtider som enligt profanhistorien har hedniskt ursprung.

Samfundet betonar även vikten av att använda Guds namn (JHVH), vilket Jehovas vittnen på svenska vokaliserar som Jehova. Den konsonantkombination, tetragrammaton, som Jehovas vittnen vokaliserar på detta sätt, förekommer i Bibelns grundtext till Gamla Testamentet cirka 7 000 gånger.

I samfundets tro är det centralt att den nuvarande världsordningen - det vill säga de stora politiska och religiösa systemen, inte jorden - kommer att förintas och alla människor som valt att inte följa Jehova Guds principer med den. Gud, som ser vad som finns i vårt "hjärta", kommer dock att låta alla rätt sinnade människor (inte bara Jehovas vittnen) överleva, och både goda och onda döda människor får återuppstå i uppståndelsen för att de ska få kunna lära sig om honom och hans löfte om evigt liv, varefter de får möjlighet att leva ett evigt liv i ett jordiskt paradis om de beslutar själva att göra Jehovas vilja.[3] Jehovas vittnen förkastar tron på helvetet.

Ursprung[redigera | redigera wikitext]

Charles Taze Russell, grundaren av Jehovas vittnen.

Under 1870-talet började en grupp män samlas för att forska i Bibeln och dess läror. Dessa män hade tidigare tillhört andra trossamfund, men ansåg inte att allt det kyrkan lärde hade sin grund i Bibeln. De kallade sig för bibelforskare, och höll till i Pennsylvania i USA. Gruppen kallades av vissa andra för ”russellianare” efter Charles Taze Russell som kom att bli sällskapets första president och ansvarig utgivare för Zion's Watch Tower. År 1931 antog de namnet Jehovas vittnen som de grundar på ett avsnitt från Jesajas bok:

’Ni är mina vittnen’, lyder Jehovas uttalande
Jesaja 43:10, Nya världens bibelöversättning, 2003

Jehovas vittnen karakteriseras av sin eskatologi, som förutsäger en ny världsordning där Jehova genom sin son Jesus Kristus kommer att styra världen och göra slut på ondskan. Återkomsten skall ha skett osynligt då han tillträdde som kung i Jehovas rike år 1914.[4][5]

Jehovas vittnen anser själva att de är den enda sanna kristna församlingen eftersom de strävar efter att efterlikna och organisera sig likt de första kristna församlingarna. Därför avvisar de allt samarbete med vad de kallar "kristenheten" (det vill säga andra kyrkor) som de ser inte är organiserade på detta sätt och därför är påverkade av andra organisatoriska filosofier eller ledarskap. Rörelsen har således isolerat sig, men också isolerats och förföljts på olika sätt under historien, exempelvis i Nazityskland, men även av kyrkor.

Organisationen ger ut tidskrifterna Vakttornet på över 240 språk år 2015 med en medelupplaga på 52 95 000 och Vakna! på 103 språk samma år med en månatlig upplaga på 51 80 000. Vad lär Bibeln?, den nya bibelstudiehandboken (utgiven 2005), som används vid bibelstudier, har hittills tryckts i över 220 miljoner exemplar på 250 språk. Det finns i dag publikationer på över 700 språk.[6]

Det finns idag omkring 115 416 församlingar — fördelade i omkring 239 länder och territorier — som samlas i sina lokala rikets salar.[7] Varje församling håller fem möten vid två tillfällen varje vecka dit allmänheten inbjuds.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Jehovas vittnen kallar sina möteslokaler för Rikets sal.

Organisationen definierar sig som teokratisk och leds av den styrande kretsen med hänvisning till Apostlagärningarna 15:2. Under den styrande kretsen, finns ett antal avdelningskontor med en kommitté, som har ansvar för sitt område. De delar upp området i kretsar, som i sin tur består av ett antal församlingar. I varje församling finns det äldste och biträdande tjänare som dels undervisar, dels tar ledningen i missioneringsarbetet och dels ser till att församlingen hålls ren från synd som den definieras i bibeln. Man uppskattar antalet församlingar världen över till omkring 115 000.

Man betraktar det som står i Bibeln som sant, och använder sig i första hand av sin egen bibelöversättning, Nya världens bibelöversättning. Jehovas vittnen beskriver sina bibelstudier som forskning, men eftersom de individuella vittnena inte själva tolkar Bibeln i lärofrågor har de en homogen tro. Valet hur mycket var och en vill vara engagerad i samfundet lämnas till varje enskild medlem att avgöra. Men för att räknas som ett Jehovas vittne skall man ta del i att sprida kunskapen om bibeln.

Enligt organisationens tolkning säger Bibeln att man skall utesluta personer som ägnar sig åt okristet leverne, såsom alkoholmissbruk, otukt, spel eller brottslighet detta grundas på vad som står i (Första Korinthierbrevet 5:9–13). Uteslutning är dock relativt ovanligt och sker först efter att en kommitté av äldste har tillsatts som försöker uppmuntra och hjälpa medlemmen att upphöra med den felaktiga handlingen så att han eller hon kan stanna kvar i församlingen. Denna process är som regel ganska utdragen och syftet är att personen skall vilja vara kvar i församlingen. Vill inte personen detta eller om personen inte kan ångra sina synder och på så sätt sluta upp med att göra det som anses vara fel så utesluts personen. Orsaken som anges för uteslutning är att skydda församlingen från inflytande och för att personen som har levt syndigt ska ändra sinne. Om personen lyckas upphöra med att leva felaktigt är han välkommen tillbaka.(Observera dock att personen hela tiden är välkommen till möten som hålls av organisationen) Denne måste då ångra sina synder och lägga bort ett sådant handlingssätt innan ett återupptagande sker.

Innan en person kan bli medlem, studerar han/hon Bibeln under en tid. När personen sedan känner sig redo och endast när han/hon själv vill, får personen före dop vid ett antal tillfällen visa att han/hon förstått de grundläggande bibliska lärorna för de äldste och hela församlingen genom att delta i arbetet med att sprida kunskapen om bibeln till andra. På så vis är varje medlem införstådd med vad det innebär att vara ett Jehovas vittne innan de tar det steget. Jehovas Vittnen tar, med hänvisning till Bibeln, avstånd från personer som varit med (genomgått dop) men senare lämnat organisationen. Uteslutna och avhoppade familjemedlemmar som lever i samma hushåll har de dock kontakt med, men samtalar inte med dem om andliga eller moraliska frågor.

Ekonomi[redigera | redigera wikitext]

Finansiering av verksamheten sker med frivilliga bidrag.[8] Utgifterna kommer från tillverkning av litteratur, lokalhyra (eller lån) från tryckerier, rikets salar och andra lokaler. Lokalerna och litteraturen produceras så enkelt och billigt som möjligt, utan onödiga utgifter. Jehovas vittnen har alltså inga avlönade personer i organisationen, allt arbete sker ideellt och på fritiden. De som predikar från dörr till dörr gör det inte för ekonomisk vinnings skull, de ger av sin tid, och de betalar själva sina resekostnader.

Litteraturen, traktater, broschyrer och böcker som delas ut till allmänheten får man inte ta betalt för, enda kravet är att människor vill läsa det. Man kan istället nämna att det finns möjlighet att lämna ett frivilligt bidrag om man vill, eftersom det inte är gratis att tillverka litteraturen.

Man tar ingen kollekt under sina möten, istället finns bidragsbössor monterade i lokalen, dit man kan gå om man vill lämna ett frivilligt bidrag.

Varje lokal församling sköter sin egen ekonomi. Till exempel tar man lån om det behövs för att bygga en rikets sal, och betalar av lånet genom de bidrag man får in. Ekonomin redovisas varje månad på ett möte, så att varje medlem vet hur det ligger till. Om ekonomin då ligger på minus så kan varje medlem avgöra själv om man kan bidra med mer pengar.

Teologiska uppfattningar[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Jehovas vittnens tro

Jehovas vittnen anser inte att Jesus var identisk med guden Jehova, men att han är sin fars avbild. Han är skapad direkt av Jehova och fanns med vid universums skapelse, i form av ärkeängeln Mikael. Den klassiska kristna treenighetsläran, att Fadern, Sonen och den helige Ande är tre i en, avvisas helt (se vidare Kritik mot Treenighetsläran).[9]

Jehovas vittnen tror att människan, liksom djuren, är en dödlig själ som försvinner vid döden (Predikaren 9:5, 10; Hesekiels bok 18:4).[10] Vid slutet på tingens ordning kommer Jehova att befria världen från den ondes (Djävulen) våld och sedan uppväcka alla. Alla ska få en möjlighet att leva i paradiset på jorden med utsikten att nå evigt liv. De 144 000, utvalda män och kvinnor, kommer att regera i himlen med Jesus.[11]

Jehovas vittnen har givit ut en översättning av Bibeln. Den svenska versionen är översatt från engelska, organisationens huvudspråk. Nya Världens översättning av den Heliga skrift skiljer sig på en del punkter från de gängse bibelöversättningarna, bland annat har de där andra bibelöversättningar skriver ”Herren” istället angivit ”JEHOVA”. De är så de kallar Gud. De anser att Herren är endast en titel. Detta kan äga sin riktighet avseende översättningen av Gamla testamentet, där tetragrammaton יהוה, JHWH (hebreiska; översätts med Yahweh, Jahve, medan Jehova har mest använts på engelska, i flera hundra år) används i grundtexten.

I det Nya testamentet har man infört namnet Jehova på 237 ställen trots att inga bevarade textkällor innehåller namnet. Detta eftersom Jehovas Vittnen antar att namnet en gång funnits eftersom Matteus evangelium från början var skrivet på hebreiska,[12] och att den version av Gamla testamentet man använde när författarna till Nya testamentet citerade därifrån (Septuaginta) på den tiden innehöll tetragramaton.[13] Detta antagande om ursprungstexten till Matteus evangelium är dock av spekulativ karaktär.[14]

Jehovas vittnen har publicerat en sammanfattning av sina grundläggande uppfattningar i boken Vad lär Bibeln?.

Eskatologi[redigera | redigera wikitext]

Jehovas vittnen tror att vi lever i den tid som bibeln kallar ”de sista dagarna” (Andra Timoteusbrevet 3:1, Daniels bok 2:44). De sista dagarna är början på den period då Jesus regerar i himlen, och då han väntar på att ta över jordens styre. Till att börja med trodde Jehovas Vittnen att Jesus var osynligt närvarande i världen sedan år 1874[15], men från och med konventet i Cedar Point 1922 började man revidera denna uppfattning. Under 1920- och 1930-talen ändrades denna uppfattning helt[16]. Allt sedan dess anser Jehovas vittnen att de sista dagarna, då Jesus skulle vara närvarande som kung i himlarna, började sedan år 1914. Det presenterades också mer utförligt år 1943.[17]

De sista dagarna når sin kulmen vid Harmagedon, då arbetet med att förvandla jorden till ett paradis påbörjas, en återställelse av jorden som pågår i 1000 år. Paradiset på jorden som enligt Bibeln var Jehovas ursprungliga vilja (Första Moseboken 1:28; Predikaren 1:4; Jesajas bok 45:18). Ett mindre antal, 144 000 män och kvinnor, utvalda från ”varje stam och språk och folk och nation” har vid den här tidpunkten ett himmelskt liv och regerar med Jesus Kristus i Jehovas rike/regering över människorna under de 1 000 åren (Uppenbarelseboken 20:4). Dessa män och kvinnor är ”rena som jungfrur” och har inte ”befläckat sig med kvinnor”, som symboliskt betyder att man är ren från ”andligt äktenskapsbrott”.[18]

Resten av mänskligheten kommer att finnas på den paradisiska jorden. De kan bli många, för de som dött före Harmagedon (både rättfärdiga och orättfärdiga, både de som tjänat Jehova och de som inte gjort det) kommer att uppväckas till liv. Under de tusen åren kommer alla att ställas inför ett liknande test som Adam fick, men misslyckades med. De kan välja om de vill lyda under Jehova för evigt eller ej. De som väljer det förstnämnda kommer Jehova att ge evigt liv i det nya paradiset här på jorden. De som inte klarar testet, ”de orättfärdiga”, kommer att tas bort av guden Jehova.

Om högtider[redigera | redigera wikitext]

Jehovas vittnen tar inte del i några religiösa sedvänjor som inte har direkt stöd i Bibeln. De tar inte heller del i nationella helgfiranden. De tar också avstånd från sådana kristna högtider som de anser har blandats upp med obibliska sedvänjor. Man firar därför inte nationaldagar, födelsedagar, jul, pingst, midsommarafton eller nyår. De deltar inte heller i ekumeniska sammanhang.[19]

Påsk är den enda högtid som Jehovas vittnen firar. De hävdar att påsken är den enda sanna kristna högtiden och att den är mycket viktig att fira. Påsken firas för att hedra Åminnelsen av Jesu död. Datumet för påsken infaller enligt den judiska kalendern den 14:e Nisan varje år. Påsken firas som en typ av gudstjänst kallad åminnelsen. Ett fat med osötat bröd och ett glas med vin skickas runt till de som samlats. Denna ceremoni kan liknas vid kyrkans nattvad men med skillnaden att Jehovas vittnen endast gör detta en gång per år och att endast de som tillhör den himmelska klassen, de 144 000, tar del av brödet och vinet, de övriga skickar brödet och vinet vidare utan att vare sig äta eller dricka av det. Men alla välkomnas och uppmanas att vara med under åminnelsen.[20] Det var 17 672 443 närvarande vid åminnelsen 2007.[21]

Medicinska ställningstaganden[redigera | redigera wikitext]

Jehovas vittnen tar allvarligt på Bibelns syn att livet är heligt och kan därför inte tänka sig att deltaga i krig, göra abort eller använda skadliga ämnen såsom tobak eller droger. Blodet är för dem en symbol för livet och därför heligt. Det får inte när det har lämnat en kropp tillföras någon kropp igen, vare sig genom mun eller direkt in i blodkärl.[22] Det är orsaken till att Jehovas vittnen vägrar att ta emot blodtransfusioner. De framhäver gärna att det i många fall finns medicinska fördelar med blodfri kirurgi.[23].

Organisationen har en särskild kommitté, Sjukhuskommittén, där det finns Jehovas vittnen vars uppgift är att utbilda läkare och sjukhuspersonal om alternativa behandlingsformer som exempelvis blodfri kirurgi. För att försäkra sig om att deras beslut skall följas vid medvetslöshet, bär alla Jehovas vittnen ett så kallat Sjukvårdskort, som fritar läkare från ansvar när de respekterar patientens ståndpunkt.[23]

Verksamheter[redigera | redigera wikitext]

Möten och sammankomster[redigera | redigera wikitext]

Möte i Rikets sal.

Jehovas vittnens församlingar möts i Rikets sal. Mötena är öppna för allmänheten. På lördag eller söndag hålls ett möte bestående av ett halvtimmeslångt föredrag följt av Vakttornsstudium där en artikel från studieupplagan av Vakttornet studeras. En kväll i veckan hålls ett möte bestående av bibelstudium baserat på organisationens litteratur, "Teokratisk skola" som avser träna medlemmarna i att predika och tala, samt tjänstemöte.

En gång om året firas Åminnelsen av Jesus död, med Herrens kvällsmåltid, då nattvardens bröd och vin skickas runt. Dock tar endast de som tror sig tillhöra de 144 000 utvalda del av nattvarden.

Varje år hålls också regionala sammankomster som varar i tre dagar. Ibland hålls också internationella sammankomster med delegater från olika länder.

Evangelisering[redigera | redigera wikitext]

Medlemmar som missionerar genom dörrknackning.

Jesus förkunnade de goda nyheterna om Guds rike medan han var här på jorden, något som Jehovas vittnen anser att de fortsätter med enligt befallningen i Matteusevangeliet kapitel 28 verserna 19 och 20.[24] Likaså stöder de sig på det som står i Matteusevangeliet 24:14 ”dessa goda nyheter om kungariket skall predikas, sedan ska slutet komma”. Denna befallning gör att de anser att de har rätten att predika även om myndigheter i olika delar av världen har försökt att förbjuda detta arbete. Jehovas lag, Bibeln, är för Jehovas vittnen den högsta; om lagar instiftade av människor skulle, enligt deras tolkning, strida mot dessa väljer de därför att lyda Bibeln. Se Apostlagärningarna 5:29.

Förhållande till samhället[redigera | redigera wikitext]

Ett Jehovas vittne måste sköta sina ansvarsuppgifter inom familj, församling, arbete och samhälle, så länge dessa inte strider mot Bibelns principer. Jehovas vittnen uppmanas att betala sina skatter och följa landets lagar, men de kan till exempel inte göra värnplikt. Vägran av militärtjänst och att acceptera Hitler som deras ledare ledde under Tredje riket till 200 dödsdomar mot Jehovas vittnen och de flesta andra vittnen flydde landet eller spärrades in i koncentrations- eller arbetsläger i vilket uppskattningsvis mellan 2 500 och 5 000 av dem dog.[25]. De tar inte heller del i någon politisk verksamhet, således deltar man aldrig i kommunal- eller riksdagsval.

Kontroverser och kritik av Jehovas vittnen[redigera | redigera wikitext]

Indoktrinering och konsekvenser[redigera | redigera wikitext]

Enligt Timothy Campbell är det huvudsakliga problemet med organisationen att ”Uttalanden och skrivelser från deras ledare (den styrande kretsen) leder till att varje detalj i individens liv och tänkesätt blir styrt.”'[26] Han vill inte kalla rörelsen för en manipulativ sekt (på engelska cult), eftersom han inte anser att de hjärntvättar människor, begränsar människors fysiska rörelsefrihet, hotar människor med fysiskt våld eller försvagar människor genom fysiska (materiella) försakelser. Han menar dock att rörelsen har utvecklat effektiva substitut för dessa tekniker: ”I stället för fysiska inskränkningar använder vittnena sociologiska och ideologiska inskränkningar. I stället för fysiska hot använder de mardrömslika historier om framtida förintelse.”[26]

En kristen organisation eller inte?[redigera | redigera wikitext]

Samfundet gör anspråk på att ensam representera den sanna kristendomen. I princip har inga andra kristna samfund erkänt Jehovas vittnen som ett kristet samfund eftersom dessa är antitrinitarister (inte tror på treenighetsläran) och har avvikande syn på Jesu gudom – Jehovas vittnen tror att Jesus Kristus var fullkomlig när han levde på jorden och att han är skapad av Jehova, men inte enig med Jehova. Det gudomliga Ordet som inkarnerades i Jesus från Nasaret är enligt Jehovas Vittnen det främsta av allt skapat, och inte som andra kristna tror, Gud själv såsom Sonen.[27] Jehovas vittnen anser sig ha stöd för sin uppfattning att Jesus inte är Gud i en mängd bibelställen, bland andra Kolosserbrevet 1:15, som säger om Jesus att ”Han är den osynlige gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen” (Bibel 2000), vilket de menar indikerar att Jesus till skillnad från Jehova, inte alltid har funnits. De erkänner alltså inte Treenigheten. De stora kristna kyrkorna, som accepterar den Nicenska trosbekännelsen, tror att Jesus är ”Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat.”

144.000 får vara delaktiga i regeringen i himlen[redigera | redigera wikitext]

Organisationen tolkar Bibelns profetia om att 144 000 Israeler, 12 000 ur var och en av de tolv stammarna, skall komma till himmelen (Uppenbarelseboken kap 7 och kap 14) symboliskt som att det egentligen avser 144 000 särskilt utvalda Guds tjänare som får evigt liv i himmelen, och får i uppgift att styra över paradiset på Jorden. Övriga Jehovas Vittnen är de som kommer utgöra befolkningen i Paradiset här på jorden. Detta uppfattar många övriga kristna samfund som en elitistisk omtolkning av Bibeln.[källa behövs] Detta tillbakavisas av Jehovas vittnen eftersom de hävdar att den gud de tillber ”ÄR KÄRLEK” enligt 1 Johannesevangeliet 4:8. Detta menar de inte ger rum för ett elittänkande.[källa behövs] Jehovas vittnen tror till skillnad från de mest traditionella riktningarna inom kristenheten inte på ett grymt straff i form av ett helvete i form av en evig och medveten pina i ett eldhav efter döden, utan de läser bibeltexterna symboliskt, och ser det grundtexten kallar gehenna/hades som en grav som är tömd, och tror istället att uppsåtliga syndare blir förintade.[28]

Förnekande av evolutionen[redigera | redigera wikitext]

I likhet med vissa andra religiösa organisationer[29][30][31][32] avvisar Jehovas vittnen att dagens livsformer är resultatet av en evolutionär process. I boken Liv – ett resultat av evolution eller skapelse? från 1985 hävdar de att det skulle råda stor oenighet bland forskare huruvida evolutionsteorin är riktig. Man pekar också på vad man menar är det osannolika i hela den evolutionära processen, och avslutar med att påstå att det enda rimliga är att Jehova har skapat de djurarter som finns i dag[33] Jehovas vittnen hävdar att man enligt det som står i Romarbrevet 1:20 i naturen kan se bevis för att Gud skapat det som bekläder jorden, alltså växter och djur. De påstår att man enbart behöver forska djupt i allt skapat för att se det fantastiska i allt. Detta har, i likhet med intelligent design, starkt kritiserats.[34] Jehovas vittnen förnekar dock inte så kallad mikroevolution, det vill säga förändringar under artnivå, vilket är en vanlig uppfattning.[35]

Jehovas vittnen tror att Adam enligt släkttavlorna skapades för drygt 6000 år sedan,[36] men ställer sig i övrigt inte bakom den allra striktaste kreationistiska tolkningen av skapelseberättelsen i Första Moseboken (så kallad young earth creationism, dvs att varje skapelsedag högst motsvarar 1000 år och att livet således skulle kunna ha uppstått högst 4000 år före Adam), och hänvisar till Old Testament Word Studies av W. Wilson, som visar att ordet för ”dag” i den hebreiska grundtexten också kan översättas med ”en lång tid” eller den ”tid då någon ovanlig händelse inträffar”. Sexdagarsskapelsen kan därför tolkas som sex skapelseperioder av okänd tidslängd och vissa skapelsehändelser kan ha skett gradvis, och kan ha pågått över flera skapelseperioder.[37][38]

Ouppfyllda förutsägelser[redigera | redigera wikitext]

Många av Vakttornets förutsägelser har kritiserats hårt av före detta vittnen och av etablerade kristna.

Förutsägelser såsom de följande har förekommit i diverse Vakttorns-publikationer:[39]

 • 1907: Harmagedon kommer att kulminera år 1914.[40]
 • 1917: 1918 skulle Gud börja förkasta falska kyrkor ”i stor skala” och dess medlemmar i miljontal.[41]
 • 19221923: De dödas återuppståndelse skulle inträffa 1925.[42] Som förberedelse för det förutsagda datumet 1925, införskaffade Vakttornssällskapet en egendom i Kalifornien och byggde ett gods på det, kallat Beth Sarim. Huset skulle härbärgera sådana personer som Abraham, Moses, David och Samuel, vilka förmodades skulle återuppstå från de döda år 1925. I väntan på detta använde Joseph Franklin Rutherford huset under vintrarna. Han dog 1942 och Beth Sarim såldes några år senare.
 • 1938: 1938, var Harmagedon alltför nära i tiden för att man skulle gifta sig eller skaffa barn.[43]
 • 1941: Detta år var det bara ”månader” kvar till Harmagedon.[44]
 • 1942: Harmagedon var ”omedelbart förestående”.[45]
 • 1969: Mänsklig existens skulle inte komma att fortgå länge nog för att dåtidens unga skulle hinna bli äldre; världssystemet skulle upphöra ”inom några år”. Unga vittnen uppmanades att inte bry sig om högre utbildning av detta skäl.[46]
 • 1969: Kristi tusenårsrike skulle börja år 1975.[47] Vissa påstår att det fanns omfattande liknande spekulationer i Vakttornets publikationer under decenniet före 1975.[48] Det hela betecknades som möjligt men aldrig som fakta.[källa behövs] Dock förstorades detta upp och spreds av vissa som ett fastställt datum. Det var dock aldrig en officiell uppfattning från organisationen.[källa behövs]
 • 1984: Det fanns ”många indikationer” på att ”slutet” var närmre än slutet på 1900-talet.[49]

Dessa ouppfyllda förutsägelser har jämförts med profeterande, och enligt både gamla och nya testamentena är profeterande som inte slår in att se som ogiltigt eller ”falskt” profeterande. Vakttornets Sällskap replikerar å sin sida att det som skrivs i litteraturen många gånger misstolkats eller att det som skrivs inte ska betraktas som profetior.[källa behövs] Jehovas vittnen i nutid gör inga anspråk på att uttala profetior eller att kunna förutsäga vad som skall ske, utom det man kan läsa i bibeln.

Vakttornets tideräkning[redigera | redigera wikitext]

Publikationer från Vakttornets egna litteratur.[redigera | redigera wikitext]

Dokumentär om Jehovas Vittnen[redigera | redigera wikitext]

En dokumentär med kritik mot Vakttornets organisation, från mitten av 1980-talet.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Beckford (1975). The Trumpet of Prophecy: A Sociological Study of Jehovah's Witnesses. Oxford: Basil Blackwell. Sid. 202. ISBN 0-631-16310-7. ”The ideological argument states that, since absolute truth is unitary and exclusive of all relativisation, there can only 'logically' be one human organization to represent it. Consequently, all other religious organizations are in error and are to be strictly avoided. The absolutist view of truth further implies that, since anything less than absolute truth can only corrupt and destroy it, there can be no justification for Jehovah's witnesses having any kind of association with other religionists, however sincere the motivation might be.” 
 2. ^ ”2008 Report of Jehovah's Witnesses Worldwide”. http://www.watchtower.org/e/statistics/worldwide_report.htm. Läst 17 september. 
 3. ^ http://www.jw-media.org/aboutjw/article32.htm#saved
 4. ^ https://web.archive.org/web/20110905152302/http://www.catholic.com/library/History_of_the_Jehovah_Witnesesses.asp
 5. ^ Vad lär Bibeln? tillägg 10
 6. ^ Internationell tryckeriverksamhet hjälper människor att lära känna Gud
 7. ^ Snabbfakta: Internationellt
 8. ^ Vakttornet för 1 november 2001, s. 26-30 tillägg 10
 9. ^ Vad lär Bibeln? tillägg 4
 10. ^ Vad lär Bibeln? - kapitel 6
 11. ^ Vad lär Bibeln? - kapitel 7
 12. ^ Jerome, Lives of Illustrious Men, chapter 3
 13. ^ The New International Dictionary of New Testament Theology (Volume 2, page 512) says: ”Recent textual discoveries cast doubt on the idea that the compilers of the LXX [Septuagint] translated the tetragrammaton YHWH by kyrios. The oldest LXX MSS (fragments) now available to us have the tetragrammaton written in Heb[rew] characters in the G[ree]k text.”
 14. ^ Se Petersen, William L. 1989. ”Review of G. Howard, The Gospel of Matthew according to a Primitive Hebrew Text”, in Journal of Biblical Literature 108: 722-726, samt dens., ”Some Observations on a Recent Edition of and Introduction to Shem-Tob's ’Hebrew Matthew’ " (1998), http://rosetta.reltech.org/TC/vol03/Petersen1998a.html (access 2012-12-19).
 15. ^ Rutherford, J.F. Prophecy, s.65. Watchtower 1929 (engelska)
 16. ^ The Watchtower, February 1, February 15 1928.
 17. ^ The Truth Shall Make You Free, kap 11 Watchtower 1943; God’s Kingdom of a Thousand Years has Approached, s. 209, Watchtower, 1973 (engelska)
 18. ^ Uppenbarelsens storslagna höjdpunkt är nära! s. 202 utgiven på svenska 1988 av Watchtower Bible And Tract Society
 19. ^ Vad lär Bibeln? tillägg 14
 20. ^ Vad lär Bibeln? tillägg 6
 21. ^ Statistics: 2006 Report of Jehovah's Witnesses Worldwide
 22. ^ 1 Mos. 9:3, 4; 3 Mos. 17:10-14 och Apg. 15:20
 23. ^ [a b] Blodfri medicin och kirurgi – Efterfrågan ökar – utgiven av Jehovas vittnen.
 24. ^ (Mat 28:19, 20 i Bibel 2000): ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
 25. ^ ”Jehovahs Witnesses: Victims of the Nazi Era”. United States Holocaust Memorial Museum. http://www.ushmm.org/education/resource/jehovahs/jehovahsw.php. 
 26. ^ [a b] Campbell, Timothy. Vakttornets indoktrineringsprocess. Översättning till svenska av Christer Johansson. Tillgänglig på http://web.archive.org/web/20080316092036/www.christerjohansson.se/JV/VT_indoktrinering.htm
 27. ^ Se t.ex. Matteusevangeliet kap. 1:1: ”Detta är början av glädjebudskapet om Jesus Kristus, Guds Son” och Johannesevangeliet kap. 10:30: ”Jag och Fadern är ett.”
 28. ^ Vad är egentligen helvetet?, Vakttornet 2002, läst 2014-06-01
 29. ^ http://www.gavle.pingst.se/Tro/Vanligafr%C3%A5gor/tabid/60/language/sv-SE/Default.aspx
 30. ^ http://www.genesis.nu/
 31. ^ http://www.bpnews.net/bpnews.asp?ID=21375
 32. ^ http://www.harunyahya.com/
 33. ^ broschyr "Hur har livet kommit till? http://www.jw.org/sv/publikationer/b%C3%B6cker/?start=12
 34. ^ Dawkins, Richard, The God Delusion (2006), Bantam Press, ISBN 978-0-552-77429-1, ss. 144–147.
 35. ^ Vakna! för september 2006, s. 13ff.
 36. ^ Chronology, "Insight" Volume 1 sid 447-467, läst 2014-06-03
 37. ^ Bibelsällskapet Vakttornet, Resonera med hjälp av skrifterna (1985), s. 354 §4.
 38. ^ Science and the Genesis Account, "Was Life Created?" sid 24-28, läst 2014-06-03
 39. ^ Se catholicapologetics.net för en längre lista
 40. ^ Russell, C.T, The Time is At Hand, Watchtower Bible and Tract Society, Inc., 1907 sid 101
 41. ^ Studies in the Scriptures, Vol. 7, 1917, sid 485.
 42. ^ Watchtower, May 15, 1922; 1 sep, 1922; 1 apr, 1923; Millions Now Living Will Never Die, 1925, sid 110
 43. ^ Face the Facts, 1938, sid 46–50
 44. ^ Watchtower, 15 sep, 1941, sid 288
 45. ^ Watchtower, maj 1, 1942, sid 139
 46. ^ Awake!, maj 22, 1969, sid 15
 47. ^ The Approaching Peace of a Thousand Years (1969) (Watchtower publication) tillgänglig på nätet; se också [1]
 48. ^ Se till exempel, Awake!, 8 okt, 1966, sid 19–20; Watchtower, 15 okt, 1966, sid 628–631; 1 maj, 1967 sid 262; 1 maj, 1968, sid 271; 15 aug, 1968, sid 494; 15 okt, 1974, p. 635; 1 maj, 1975, sid 285. Se towerwatch.com (med början ungefär halvvägs nedför sidan, med start How Much Longer Will It Be?) för kompletta citat.
 49. ^ Watchtower, 1 mar, 1984, sid 18–19

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]