Lista över mottagare av Nordstjärneorden

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här listan är ofullständig, du kan hjälpa till genom att utöka den.

Detta är en lista över riddare och kommendörer av Nordstjärneorden i urval[1]:

Sedan 1751[redigera | redigera wikitext]

Datum Klass Namn Titel Land Anmärkning
4 december 1751 Kommendör Ludvig Manderström Krigsråd Sverige Sverige
21 november 1757 Kommendör Carl G Wennerstedt President Sverige Sverige
21 november 1757 Kommendör Johan Löwen President Sverige Sverige
25 november 1765 Kommendör Carl Hermelin Riksråd Sverige Sverige
21 november 1766 Kommendör Johan G Lilljenberg President Sverige Sverige
21 november 1766 Kommendör C H Strömfeldt President och landshövding Sverige Sverige
27 november 1769 Kommendör Nils Bark Hovkansler Sverige Sverige
27 november 1769 Kommendör C. F. Adelcrantz Överintendent Sverige Sverige
28 april 1770 Kommendör Sven Bunge Riksråd Sverige Sverige
26 november 1770 Kommendör Carl Otto von Höpken President Sverige Sverige
26 november 1770 Kommendör Johan Rosir President Sverige Sverige
26 november 1770 Kommendör Matthias Benzelstierna Statssekreterare Sverige Sverige
26 november 1770 Kommendör Gustaf Philip Creutz Statssekreterare Sverige Sverige
12 september 1772 Kommendör Carl Carlskiöld Landshövding Sverige Sverige
12 september 1772 Kommendör Jacob Johan Gyllenborg Landshövding Sverige Sverige
12 september 1772 Kommendör Axel von Axelson Underståthållare Sverige Sverige
30 november 1772 Kommendör Melker Falkenberg Riksråd Sverige Sverige
30 november 1772 Kommendör C W von Düben President Sverige Sverige
30 november 1772 Kommendör Arvid Silfverschöld President Sverige Sverige
30 november 1772 Kommendör P A Örnsköld Landshövding Sverige Sverige
30 november 1772 Kommendör P F von Hegardt Statssekreterare Sverige Sverige
30 november 1772 Kommendör Nils Philip Gyldenstolpe Landshövding Sverige Sverige
30 november 1772 Kommendör A G Leijonhufvud Hovmarskalk Sverige Sverige
28 april 1773 Kommendör Carl Johan Ridderstolpe Riksråd Sverige Sverige
28 april 1773 Kommendör Gustaf Adolf von Nolcken Kammarherre och Envoyé Sverige Sverige
21 november 1774 Kommendör Ulrik Gustaf De la Gardie Överhovstallmästare Sverige Sverige
20 april 1776 Kommendör Fr. A von Zinzendorf Kur-Sachsisk Generallöjtnant Kurfurstendömet Sachsen Kurfurstendömet Sachsen
28 april 1777 Kommendör Bengt Sparre Överstekammarjunkare Sverige Sverige
20 november 1777 Kommendör Fredric von Nolcken Envoyé Sverige Sverige
27 december 1778 Kommendör C. G Piper Överstekammarherre Sverige Sverige
1 september 1782 Kommendör Axel Oxenstierna En av rikets herrar Sverige Sverige
1 september 1782 Kommendör Carl Bunge Landshövding Sverige Sverige
1 september 1782 Kommendör Fredric Adolph Löwenhjelm Kammarherre och Envojé Sverige Sverige
27 april 1785 Kommendör Fredric von Bohse Kur-Sachsisk hovmästare, och sändebud vid svenska hovet Kurfurstendömet Sachsen Kurfurstendömet Sachsen
27 november 1786 Kommendör Uno von Troil Ärkebiskop Sverige Sverige
11 november 1787 Kommendör Johan von Bülow Geheimeråd Danmark Danmark
26 november 1787 Kommendör Claes Horn Generallöjtnant Sverige Sverige
26 november 1787 Kommendör Emanuel De Geer Riksråd Sverige Sverige
26 november 1787 Kommendör Gustaf von Carlsson President Sverige Sverige
26 november 1787 Kommendör Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt Landshövding Sverige Sverige
28 april 1789 Kommendör Jacob Gadolin Biskop Sverige Sverige
28 april 1789 Kommendör Johan Wingård Biskop Sverige Sverige
28 april 1789 Kommendör Eric Hesselgren Biskop Sverige Sverige
22 november 1790 Kommendör Ulric Celsing Envoyé Sverige Sverige
22 november 1790 Kommendör Samuel af Ugglas Landshövding Sverige Sverige
22 november 1790 Kommendör Ulric Gustaf Franc Statssekreterare, överpostdirektör Sverige Sverige
22 november 1790 Kommendör Johan Fredrik Lilliehorn Landshövding Sverige Sverige
22 november 1790 Kommendör Carl Adam Wachtmeister Överstekammarjunkare Sverige Sverige
23 februari 1792 Kommendör Johan Magnus af Nordin Landshövding Sverige Sverige
24 november 1794 Kommendör Magnus Stenbock Överstekammarjunkare Sverige Sverige
24 november 1794 Kommendör Johan Gustaf Flodin Biskop Sverige Sverige
24 november 1794 Kommendör Georg Vilhelm Lode President Sverige Sverige
24 november 1794 Kommendör Arvid Georg von Nolcken Förste stallmästare hos hertigen av Södermanland Sverige Sverige
24 november 1794 Kommendör Axel Christian Reuterholm President Sverige Sverige
24 november 1794 Kommendör Carl Mörner Vice-guvernör för konungen, överste, generaladjutant och sekreterare för KMO Sverige Sverige
31 december 1795 Kommendör Werner Gottlob von Schwerin Hovstallmästare Sverige Sverige
1 november 1797 Kommendör Christoffer von Numers President Sverige Sverige
1 november 1797 Kommendör Georg Ludwig von Edelsheim Geheimeråd och statsminister hos storhertigen av Baden Storhertigdömet Baden Baden
1 november 1797 Kommendör Adolf Ludvig Stierneld Överstekammarherre Sverige Sverige
16 november 1799 Kommendör Jacob Axelsson Lindblom Biskop Sverige Sverige
16 november 1799 Kommendör Carl Göran Bonde Överstekammarjunkare Sverige Sverige
16 november 1799 Kommendör Johan Gustaf Fredrik von Engelbrechten (f. 1733-1806) kansler vid Pommerska regeringen Sverige Sverige
16 november 1799 Kommendör Fredrik von Ehrenheim kanslipresident Sverige Sverige
16 november 1799 Kommendör Arvid Erik Posse President i Göta hovrätt Sverige Sverige
16 november 1799 Kommendör Mathias Rosenblad justitiestatsminister Sverige Sverige
16 november 1799 Kommendör Carl Lagerbring landshövding Sverige Sverige
14 juni 1800 Kommendör Johan Gabriel Oxenstierna överstekammarjunkare Sverige Sverige
14 juni 1800 Kommendör Carl Erik Lagerheim president i statskontoret Sverige Sverige
14 juni 1800 Kommendör Thure Weidman biskop Sverige Sverige
14 juni 1800 Kommendör Christoffer Bogislaus Zibet akademiledamot Sverige Sverige
28 maj 1801 Kommendör Gudmund Jöran Adlerbeth författare Sverige Sverige
28 maj 1801 Kommendör Karl Arvid Hallenborg hovrättspresident Sverige Sverige
28 maj 1801 Kommendör Per Olof von Asp diplomat Sverige Sverige
23 november 1801 Kommendör Sten Abraham Piper kammarherre Sverige Sverige
23 november 1801 Kommendör Erik af Wetterstedt landshövding Sverige Sverige
9 december 1802 Kommendör Adolf Tandefelt landshövding, senare rysk undersåte som hovrättspresident i Åbo Sverige Sverige Ryssland Ryssland
9 december 1802 Kommendör Nils Rosén von Rosenstein professor Sverige Sverige
9 december 1802 Kommendör Anders af Håkansson landshövding Sverige Sverige
19 juni 1804 Kommendör Christian Heinrich Gayling von Altheim Statsminister och finanskammarpresident i Baden Storhertigdömet Baden Baden
23 november 1804 Kommendör Felix Gustaf von Behr Lantdirektör och lantråd Sverige Sverige
1 mars 1805 Kommendör Lars von Engeström Utrikesstatsminister Sverige Sverige
1 mars 1805 Kommendör Herman af Låstbom Landshövding Sverige Sverige
1 mars 1805 Kommendör Carl Johan Gyllenborg President Sverige Sverige
6 april 1806 Kommendör E. Fr. E von Hake Regeringspresident och lantdrots i hertigdömet Lauenburg och Ratzeburg
6 april 1806 Kommendör Nils Bark President i pommerska tribunalet Sverige Sverige
19 november 1806 Kommendör Jacob De la Gardie Generalmajor Sverige Sverige
19 mars 1808 Kommendör Carl Gustaf Adlerberg Envoyé Sverige Sverige
28 april 1808 Kommendör Abraham Niclas Edelcrantz Överintendent, ledamot av Svenska Akademien Sverige Sverige
19 maj 1808 Kommendör Carl G. Adlerberg Envoyé, kammarherre Sverige Sverige
3 juli 1809 Kommendör Vilhelm Bennet Generalmajor Sverige Sverige
3 juli 1809 Kommendör Gustaf Lagerbielke Riksråd Sverige Sverige
3 juli 1809 Kommendör Jan Eric Palmsvärd Justitieråd Sverige Sverige
3 juli 1809 Kommendör Olof Elias Lagerheim President i kammarkollegium Sverige Sverige
3 juli 1809 Kommendör Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister Justitiekansler Sverige Sverige
3 juli 1809 Kommendör Fredric Gylllenborg Justitiestatsminister Sverige Sverige
3 juli 1809 Kommendör Johan Adam Tingstadius Biskop Sverige Sverige
3 juli 1809 Kommendör Eric Waller Biskop Sverige Sverige
3 juli 1809 Kommendör Ludvig Mörner Biskop Sverige Sverige
3 juli 1809 Kommendör Nils Hesslén Biskop Sverige Sverige
3 juli 1809 Kommendör Gustaf Murray Biskop Sverige Sverige
8 oktober 1810 Kommendör Carl Gustaf Oxenstierna Envoyé vid danska hovet Sverige Sverige
26 november 1810 Kommendör Gustaf af Wetterstedt hovkansler, akademiledamot Sverige Sverige
26 november 1810 Kommendör Karl Didrik Hamilton överstekammarherre Sverige Sverige
26 november 1810 Kommendör Schering Rosenhane statssekreterare, ledamot av vetenskapsakademien Sverige Sverige
28 januari 1811 Kommendör Olof af Wibeli landshövding Sverige Sverige
28 januari 1811 Kommendör Baltzar August Carl von Nieroth landshövding Sverige Sverige
25 november 1811 Kommendör Henning Adolph von Strokirch hovrättspresident Sverige Sverige
25 november 1811 Kommendör Henning Adolph von Strokirch hovrättspresident Sverige Sverige
25 november 1811 Kommendör Salomon Löfvenskiöld hovmarskalk och landshövding Sverige Sverige
25 november 1811 Kommendör Carl von Rosenstein biskop Sverige Sverige
25 november 1811 Kommendör Leonhard von Hausswolff överceremonimästare Sverige Sverige
25 november 1811 Kommendör Germund Ludvig Cederhielm överstekammarjunkare, kronprinsens guvernör Sverige Sverige
25 november 1811 Kommendör Axel von Rosen landshövding Sverige Sverige
25 november 1811 Kommendör Gustaf Fredrik Wirsén statssekreterare Sverige Sverige
25 november 1811 Kommendör Gabriel Poppius justitieråd Sverige Sverige
28 januari 1815 Riddare Jöns Jacob Berzelius kemist Sverige Sverige
6 april 1819 Kommendör med stora korset Greve de Rumigny[2] Fransk ambassadör i Sverige Frankrike Frankrike
29 september 1819 Kommendör med stora korset Furst von Pückler[3] Ryssland Ryssland
29 april 1822 Kommendör med stora korset Nils Fredrik Palmstierna Generallöjtnant, överstekammarjunkare Sverige Sverige
3 juli 1823 Kommendör med stora korset Poul Christian Holst Överofficiant Norge Norge
4 juli 1827 Kommendör med stora korset Erik Johan Bergenschöld Justitiekansler, landshövding Sverige Sverige
4 juli 1827 Kommendör med stora korset Magnus Georg Danckwardt Statssekreterare Sverige Sverige
21 augusti 1828 Kommendör med stora korset Carl Hochschild Kammarherre, handsekreterare hos änkedrottningen och diplomat Sverige Sverige
10 juni 1829 Kommendör med stora korset baron J. D. B. A. van Heeckeren van Beverwaard[4] Nederländsk ambassadör Nederländerna Nederländerna
24 juni 1832 Kommendör med stora korset Johan Jacob Hedrén Biskop Sverige Sverige
1832 Kommendör med stora korset Eric Gabriel von Rosén Skattmästare vid Serafimerorden Sverige Sverige
1832 Kommendör med stora korset Markis de Dalmatie Fransk ambassadör Frankrike Frankrike
1833 Kommendör med stora korset Greve von Lerchenfeld Kœfering[5] Bayersk minister Kungariket Bayern Kungariket Bayern
11 juli 1835 Kommendör med stora korset Furst Soutzlo Grekiskt statsråd Grekland Grekland
1835 Kommendör med stora korset Carl Henrik Gyllenhaal Ståthållare på Ulriksdal och Haga slott, statsråd och kabinettskammarherre Sverige Sverige
1836 Kommendör med stora korset Greve Moltke[6] Dansk diplomat Danmark Danmark
11 oktober 1836 Kommendör med stora korset Greve Carl de Mornay Fransk diplomat Frankrike Frankrike
1836 Kommendör med stora korset Ulrik Frederik Anton de Schouboe Norsk statssekreterare Norge Norge
1836 Kommendör med stora korset Frederik Vilhelm Wedel-Jarlsberg Amtman, tullinspektor i Laurvigs tulldistrikt Danmark Danmark
1836 Kommendör med stora korset August von Hartmansdorff President i kammarrätten, riksbanksfullmäktig Sverige Sverige
1836 Kommendör med stora korset Pehr Westerstrand President och ordförande i Nya Trollhätte kanalbolag Sverige Sverige
5 maj 1837 Kommendör med stora korset Carl Adolf Agardh Biskop Sverige Sverige
1837 Kommendör med stora korset Bernhard von Beskow Underkansler vid Serafimerorden Sverige Sverige
1837 Kommendör med stora korset Baron von Brockhausen[7] Preussisk minister Kungariket Preussen Preussen
1838 Kommendör med stora korset Greve Potocki Ryskt geheimeråd Ryssland Ryssland
11 maj 1838 Kommendör med stora korset Erik Wilhelm Bredberg Justitieråd Sverige Sverige
1838 Kommendör med stora korset Adolf Fredrik Nils Gyldenstolpe Överofficiant vid Serafimerorden Sverige Sverige
1838 Kommendör med stora korset Baron von Haartman Ryskt geheimeråd Ryssland Ryssland
18 augusti 1838 Kommendör med stora korset Baron von der Osten Genandt Sacken Ryskt geheimeråd Ryssland Ryssland
1839 Kommendör med stora korset Nils Arntzen Sem Stiftsamtman i Kristiania stift Norge Norge
14 juli 1839 Kommendör med stora korset Tellez de Silva, markis de Rezende Grand av Brasilien Flag of Brazil (1822–1870).svg Brasilien
11 maj 1840 Kommendör med stora korset Baron Julius Bernadotte Frankrike Frankrike
2 november 1840 Kommendör med stora korset Greve Clemens Solaro della Margarita[8] Sardinsk utrikesminister Frankrike Frankrike
22 maj 1841 Kommendör med stora korset Baron Pie de Crombrugghe de Looringhe Nederländsk minister Nederländerna Nederländerna
6 juni 1842 Kommendör med stora korset Johan Albert Butsch Biskop Sverige Sverige
21 juli 1842 Kommendör med stora korset Antonio González[9] Spaniens statsminister Spanien Spanien
1843 Kommendör med stora korset Olof Immanuel Fåhraeus Statsråd, landshövding Sverige Sverige
1844 Kommendör med stora korset Gustaf Eric Frölich Hovmarskalk, landshövding Sverige Sverige
21 maj 1844 Kommendör med stora korset herr De Bacourt Fransk ambassadör Frankrike Frankrike
24 maj 1844 Kommendör med stora korset greve Otto von Bray-Steinburg Bayernsk ambassadör och riksråd Kungariket Bayern Kungariket Bayern
21 oktober 1844 Kommendör herr Martini Nederländsk diplomat Nederländerna Nederländerna
1844 Kommendör med stora korset baron von Humboldt[10] Preussiskt geheimeråd Kungariket Preussen Preussen
8 januari 1845 Kommendör herr Delleyani Grekisk utrikesminister Grekland Grekland
15 mars 1845 Kommendör med stora korset greve Ferdinand von Galen[11] Preussisk kammarherre och geheimeråd Kungariket Preussen Preussen
29 april 1845 Kommendör med stora korset Otto Sophus Danneskiold-Samsøe Generaldirektör för danska postverket Danmark Danmark
7 juni 1845 Kommendör med stora korset greve Heinrich Anna Reventlow-Criminil Dansk geheimestatsminister Danmark Danmark
7 juni 1845 Kommendör med stora korset greve Goblet d'Alviella[12] Belgisk general Belgien Belgien
7 juni 1845 Kommendör herr Hanburry Hannoversk ministerresident och generalkonsul i Hamburg Flag of Hanover 1837-1866.svg
28 juni 1845 Kommendör Carl Hans Ulner Svensk minister Sverige Sverige
28 juni 1845 Kommendör hertigen av Glücksbjerg[13] Fransk diplomat Frankrike Frankrike
28 juni 1845 Kommendör herr de Nyon Fransk generalkonsul Frankrike Frankrike
1846 Kommendör med stora korset herr von Lewetzau[14] Dansk överhovmarskalk Danmark Danmark
1846 Kommendör med stora korset Greve Schouwaloff[15] Rysk överhovmarskalk Ryssland Ryssland
1846 Kommendör med stora korset herr Prianischnikoff Ryskt geheimeråd Ryssland Ryssland
30 december 1846 Kommendör herr von Oertzen Regeringsdirektör i Mecklenburg-Schwerin Flagge Großherzogtümer Mecklenburg.svg
18 maj 1847 Kommendör Roderick Murchison Direktör för geologiska undersökningen i Storbritannien Storbritannien Storbritannien
17 december 1847 Kommendör herr Mazel Nederländsk generalsekreterare Nederländerna Nederländerna
11 februari 1848 Kommendör med stora korset von Schaper Preussisk generalpostmästare Kungariket Preussen Preussen
25 maj 1848 Kommendör herr Haurowitsch Ryskt statsråd och livmedikus hos furst Konstantin Ryssland Ryssland
2 juli 1848 Kommendör greve Pourtales Preussisk diplomat Kungariket Preussen Preussen
9 juli 1848 Kommendör greve Ahlefeldt Laurvig Ceremonimästare vid danska hovet Danmark Danmark
9 juli 1848 Kommendör herr von Roepstorff förste hovstallmästare Danmark Danmark
9 juli 1848 Kommendör greve von Knuth (Hans Schack) Dansk kammarherre och amtman över Fredriksborgs amt Danmark Danmark
24 juli 1848 Kommendör herr Reedtz Dansk statsminister Danmark Danmark
24 juli 1848 Kommendör med stora korset Fredrik Ferdinand von Tillisch Dansk statsminister Danmark Danmark
4 september 1848 Kommendör greve Carl Wedel-Wedelborg Danmark Danmark
25 september 1848 Kommendör greve Adam von Holsten Dansk kammarherre Danmark Danmark
1848 Kommendör med stora korset greve Valentin Esterhazy Österrikisk diplomat Flag of the Habsburg Monarchy.svg
1848 Kommendör med stora korset Preben Bille-Brahe Dansk kammarherre Danmark Danmark
1848 Kommendör med stora korset Claes Gabriel Bergenstråhle Landshövding, generaladjutant Sverige Sverige
28 april 1849 Kommendör Carl Ludvig Landin Hovrättsråd och justitieombudsman Sverige Sverige
1849 Kommendör med stora korset Aali Pascha Osmansk utrikesminister Turkiet Turkiet
16 oktober 1849 Kommendör med stora korset Jules von Praet Minister för belgiska kungahuset Belgien Belgien
16 oktober 1849 Kommendör baron von Vrintz-Treunfeld Överpostdirektör i hertigdömet Nassau
6 november 1849 Kommendör med stora korset Charles Rogier Belgisk utrikesminister Belgien Belgien
26 november 1849 Kommendör Anders Peter Sandströmer Landshövding och finansminister Sverige Sverige
1849 Kommendör med stora korset greve von Plessen Dansk diplomat Danmark Danmark
30 april 1850 Kommendör herr Clifford Nederländsk hovmarskalk Nederländerna Nederländerna
26 juni 1850 Kommendör Anders Fryxell Akademiledamot Sverige Sverige
26 juni 1850 Kommendör Carl Hallström Biskop i Visby stift Sverige Sverige
26 juni 1850 Kommendör Georg Ludvig von Rosen Kammarherre och landshövding Sverige Sverige
26 juni 1850 Kommendör Nils Snoilsky Justitieråd och hovmarskalk Sverige Sverige
29 juni 1850 Kommendör greve Limburg-Stirum Hovmarskalk hos prins Fredrik av Nederländerna Nederländerna Nederländerna
1850 Kommendör med stora korset herr van Sonsbeeck Nederländsk utrikesminister Nederländerna Nederländerna
1850 Kommendör med stora korset Nedermayer van Rosenthal Nederländsk justitieminister Nederländerna Nederländerna
18 juli 1851 Kommendör baron Louis de Geer Greffier vid Nederländska generalstaternas första kammare Nederländerna Nederländerna
23 juli 1851 Kommendör herr Forchhammer Danskt etatsråd Danmark Danmark
10 november 1851 Kommendör Hans Fredrik Oldevig Landshövding Sverige Sverige
10 november 1851 Kommendör Frederik Stang Norges statsminister Norge Norge
10 november 1851 Kommendör med stora korset Otto Wilhelm Staël von Holstein Kammarherre, statsråd, generaldirektör för postverket Sverige Sverige
10 november 1851 Kommendör med stora korset Carl Henrik Engelhart Justitieråd Sverige Sverige
10 november 1851 Kommendör med stora korset Robert Fredrik von Kraemer Kammarherre, landshövding Sverige Sverige
1851 Kommendör med stora korset herr Lobstein Fransk diplomat Frankrike Frankrike
9 september 1852 Kommendör med stora korset Baron E. de Malortie Hannoversk överhovmarskalk Flag of Hanover 1837-1866.svg
27 januari 1853 Kommendör med stora korset Wilhelm Sponneck Dansk finansminister Danmark Danmark
28 april 1853 Kommendör med stora korset Sven Munthe Statsråd Sverige Sverige
1853 Kommendör med stora korset herr Seniavine Ryskt geheimeråd Ryssland Ryssland
1853 Kommendör med stora korset Gustaf af Nordin Kammarherre, diplomat och generalmajor Sverige Sverige
1853 Kommendör med stora korset Jean Berg von Linde Hovrättspresident Sverige Sverige
1853 Kommendör med stora korset Jakob Essen Hamilton Överståthållare i Stockholm, generalmajor Sverige Sverige
25 juni 1853 Kommendör av stora korset Eric August Lewenhaupt Ceremonimästare vid Serafimerorden Sverige Sverige
28 april 1853 Kommendör Erik Fahlcrantz Biskop i Västerås, akademiledamot Sverige Sverige
28 april 1853 Kommendör Jonas Wærn Statsråd och landshövding Sverige Sverige
28 april 1853 Kommendör Johan August Gripenstedt Finansminister Sverige Sverige
28 april 1853 Kommendör Carl Göran Mörner Statsråd och kammarherre Sverige Sverige
28 april 1853 Kommendör Georg Ulfsparre President i statskontoret, direktör för branförsäkringsverket Sverige Sverige
28 april 1853 Kommendör Georg Gabriel Emil von Troil Landshövding Sverige Sverige
28 april 1853 Kommendör Gustaf Fredrik Liljencrantz Hovmarskalk, landshövding, adjutant hos Karl XIV Johan Sverige Sverige
28 april 1853 Kommendör Mikael Gustaf Anckarsvärd Överintendent över konstakademin Sverige Sverige
25 september 1854 Kommendör James Haarlef Haasum Guvernör på Saint Barthélemy Sverige Sverige
18 december 1854 Kommendör Patrick Adolph Lewenhaupt Kabinettskammarherre och landshövding Sverige Sverige
18 december 1854 Kommendör Paul Genberg Statsråd och biskop Sverige Sverige
18 december 1854 Kommendör Henric Reuterdahl Statsråd, ärkebiskop, akademiledamot Sverige Sverige
18 december 1854 Kommendör Israel Bergman Siskop Sverige Sverige
1854 Kommendör av stora korset Henning Hamilton Landshövding, ledamot av Svenska Akademien Sverige Sverige
1854 Kommendör av stora korset herr Brassier de Saint-Simon Preussisk diplomat Kungariket Preussen Preussen
1854 Kommendör av stora korset Ferdinand Braunerhielm Banérförare vid Serafimerorden Sverige Sverige
1854 Kommendör av stora korset Johan Harder Backman Justitieråd Sverige Sverige
18 december 1854 Kommendör av stora korset Carl Mörner Kammarherre och landshövding Sverige Sverige
1855 Kommendör av stora korset Ludvig Manderström Kammarherre och fransk minister, akademiledamot Sverige Sverige
1855 Kommendör av stora korset Georg Nordenstolpe Justitieråd Sverige Sverige
28 augusti 1855 Kommendör Anton Martin Schweigaard Jurist och politiker Sverige Sverige
28 april 1856 Kommendör Israel Hwasser Professor i Uppsala och ledamot av svenska akademien Sverige Sverige
28 april 1856 Kommendör Anders Retzius Professor och inspektor vid Karolinska institutet, ledamot av konstakademin Sverige Sverige
27 juni 1856 Kommendör Gustaf Montgomery Landshövding Sverige Sverige
25 augusti 1856 Kommendör Gustaf Sterky Svensk-norsk generalkonsul i Sankt Petersburg Sverige Sverige
1856 Kommendör av stora korset herr Armand-Lefebure Statsråd och direktör i franska utrikesministeriet Frankrike Frankrike
1856 Kommendör av stora korset Claes Günther Statsminister Sverige Sverige
24 maj 1856 Kommendör av stora korset Vicomte Charles Vilain XIIII Belgisk utrikesminister Belgien Belgien
1856 Kommendör av stora korset greve de Marnix Belgisk överstemarskalk Belgien Belgien
12 augusti 1856 Kommendör av stora korset Mehmed Fuad Pasha Osmansk utrikesminister Turkiet Turkiet
25 november 1856 Kommendör av stora korset baron von Bock-Hermsdorff Överkammarherre hos hertigen av Nassau
28 december 1856 Kommendör av stora korset furst Comitini Neapolitansk statsminister Kungariket Bägge Sicilierna Bägge Sicilierna
1857 Sir Roberts William WIlls Wilde Kirurg Irland
18 mars 1857 Kommendör av stora korset greve P. H. van Limburg-Stirum Nederländsk överstekammarjunkare Nederländerna Nederländerna
1 december 1857 Kommendör med stora korset Nils Fredrik Wallenstéen Statsråd och landshövding Sverige Sverige Kommendör 1851
13 april 1858 Kommendör med stora korset Adolphe de Vrière Belgisk utrikesminister Belgien Belgien
28 april 1858 Kommendör med stora korset Carl Göran Detlof Mörner Statsråd, president i kammarrätten och direktör för lantbruksakademin Sverige Sverige
28 april 1858 Kommendör med stora korset Arvid Gustaf Faxe Statsråd och justitiekansler Sverige Sverige Kommendör 1850
28 april 1858 Kommendör med stora korset Fredrik Åkerman President i kammarkollegium, direktör för landbruksakademin Sverige Sverige Kommendör 1850
4 maj 1858 Kommendör med stora korset Napoleon Alcindor de Beaulieu Belgisk diplomat Belgien Belgien
12 juli 1858 Kommendör med stora korset August von Roentgen Geheimeråd hos hertigen av Nassau
10 november 1858 Kommendör med stora korset Gerard de Souza Spansk diplomat
16 november 1858 Kommendör med stora korset Samuel von Troil Landshövding och adjutant åt Karl XIV Johan Sverige Sverige Kommendör 1854
28 april 1859 Kommendör med stora korset Fredrik Otto Silverstolpe Statsråd och landshövding Sverige Sverige Kommendör 1851
24 juni 1859 Kommendör med stora korset Christian Zedlitz Bretteville Sverige Sverige
10 augusti 1859 Kommendör med stora korset Peder Carl Larsson Sverige Sverige
10 augusti 1859 Kommendör med stora korset Christian Hansteen Sverige Sverige
17 augusti 1859 Kommendör med stora korset baron Charles A. de Talleyrand Perigord Fransk ambassadör Frankrike Frankrike
24 september 1859 Kommendör med stora korset Baron de Tornaco Vicepresident i Belgiska senaten Belgien Belgien
26 september 1859 Kommendör med stora korset von Le Coq Preussiskt geheimeråd Kungariket Preussen Preussen
15 oktober 1859 Kommendör med stora korset Albin Leo von Seebach Sachsisk diplomat Flag of Saxony.svg
21 december 1859 Kommendör med stora korset greve L. van der Straten Ponthoz Belgisk överhovmarskalk Belgien Belgien
27 april 1860 Kommendör med stora korset Carl Jedvard Bonde Överstekammarherre Sverige Sverige
5 maj 1860 Kommendör med stora korset Ludvig Theodor Almqvist Statsråd Sverige Sverige
5 maj 1860 Kommendör med stora korset Jonas Wærn Statsråd och landshövding Sverige Sverige
5 maj 1860 Kommendör med stora korset Georg Nicolaus Adelswärd Diplomat Sverige Sverige
5 maj 1860 Kommendör med stora korset Adolf Alexanderson Justitieråd Sverige Sverige
5 maj 1860 Kommendör med stora korset Thure Annerstedt Ordensbiskop Sverige Sverige
5 maj 1860 Kommendör med stora korset Baltzar Julius Ernst von Platen Sverige Sverige
5 maj 1860 Kommendör med stora korset Axel Gustaf Gyllenkrook Överstekammarjunkare Sverige Sverige
5 maj 1860 Kommendör med stora korset Gustaf Fredrik Liljencrants Landshövding, förste hovmarskalk Sverige Sverige
16 maj 1860 Kommendör med stora korset baron Henrik Mercier de Lostende Fransk ambassadör Frankrike Frankrike
23 maj 1860 Kommendör med stora korset Jonkheer H. Steengracht van Oosterland Nederländsk överstekammarherre Nederländerna Nederländerna
10 juni 1860 Kommendör med stora korset Severin Henric Ernst Lövenskiold Adjutant hos Carl XIV Johan, chef för hovstaten i Norge Norge Norge
10 juni 1860 Kommendör med stora korset Carl Christian Hall Danskt Geheime-konferensråd Danmark Danmark
24 juni 1860 Kommendör med stora korset Frederik Wilhelm August von Haxthausen Dansk hovstallmästare och kammarherre Danmark Danmark
26 november 1860 Kommendör med stora korset Johan Carl Åkerhielm Kammarherre och landshövding Sverige Sverige Kommendör 1854
28 januari 1861 Kommendör med stora korset Gustaf Fredrik von Rosen Underkansler Sverige Sverige
28 januari 1861 Kommendör med stora korset Knut Erik Skjöldebrand Landshövding Sverige Sverige
3 maj 1861 Kommendör med stora korset Paulus Genberg Statsråd och biskop Sverige Sverige
20 juli 1861 Kommendör med stora korset markis Vincente Fardella di Torre-Arsa President i Italienska senaten Italien Italien
3 september 1861 Kommendör med stora korset greve Adolf Fredrik von Platen-Hallermund Hannoversk utrikesminister Flag of Hanover 1837-1866.svg
28 januari 1862 Kommendör med stora korset Peter Qviding Justitieråd Sverige Sverige
7 februari 1862 Kommendör med stora korset Ubaldino Peruzzi Italiens inrikesminister Italien Italien
3 maj 1862 Kommendör med stora korset Gerhard Lagerstråle Statsråd och justitieråd Sverige Sverige
21 juli 1862 Kommendör med stora korset greve Christian Conrad Sophus Danneskjold-Samsöe Danskt konferensråd Danmark Danmark
8 november 1862 Kommendör med stora korset Charles Baudin Fransk diplomat Frankrike Frankrike
25 november 1862 Kommendör med stora korset Markis Joachim Napolen Pepoli, greve av Castiglione Italiensk senator Italien Italien
25 november 1862 Kommendör med stora korset Kiani Pascha Turkisk statssekreterare Turkiet Turkiet
8 december 1862 Kommendör med stora korset Gustaf Lagerbjelke Landshövding Sverige Sverige
1862 Ledamot Johan Magnus Almqvist Riksdagsledamot Sverige Sverige
26 mars 1863 Kommendör med stora korset Carl Malcolm Ernst Georg von Bylandt Diplomat Nederländerna Nederländerna
3 maj 1863 Kommendör med stora korset Carl Gustaf Hoffstedt Justitieråd Sverige Sverige
3 maj 1863 Kommendör med stora korset Christian Erik Fahlcrantz Biskop, akademiledamot Sverige Sverige
30 september 1863 Kommendör med stora korset Erik Rörig Möinichen Justitieråd Sverige Sverige
12 november 1863 Kommendör med stora korset Firmin Rogier Diplomat Belgien Belgien
14 november 1863 Kommendör med stora korset Ludvig Paar Geheimeråd och Diplomat Österrike Österrike
28 januari 1864 Kommendör med stora korset Lars Anton Anjou Statsråd Sverige Sverige
28 januari 1864 Kommendör med stora korset Gustaf af Ugglas Statsråd och överståthållare i Stockholm Sverige Sverige
28 januari 1864 Kommendör med stora korset Carl Johan Malmsten Landshövding och statsråd Sverige Sverige
28 januari 1864 Kommendör med stora korset Magnus Huss Ordförande i sundhetskollegium Sverige Sverige Kommendör 1851
28 januari 1864 Kommendör med stora korset Fredrik Hartvig Anton, baron av Wedel-Jarlberg Norge Norge
24 februari 1864 Kommendör med stora korset Alfred von Larisch Altenburgsk statsminister
24 februari 1864 Kommendör med stora korset Carl August Järta Diplomat Sverige Sverige
30 mars 1864 Kommendör med stora korset Adam Christopher Lövenskiold Överstekammarjunkare och diplomat Sverige Sverige
3 maj 1864 Kommendör med stora korset Thomas Munck af Rosenschöld Hovrättspresident Sverige Sverige
3 maj 1864 Kommendör med stora korset Sven August Darin President Sverige Sverige
3 maj 1864 Kommendör med stora korset Olof Axel Tauvon President Sverige Sverige
16 augusti 1864 Kommendör med stora korset Hans Fredrik Oldevig President Sverige Sverige
4 oktober 1864 Kommendör med stora korset Francisco S. Mora Mexikansk diplomat Mexiko Mexiko
28 oktober 1864 Kommendör med stora korset Carl Wachtmeister Diplomat Sverige Sverige
5 november 1864 Kommendör med stora korset Georg Prahl Harbitz Sverige Sverige
5 november 1864 Kommendör med stora korset Christian Birch-Reichenwald Sverige Sverige
15 december 1864 Kommendör med stora korset Elias Fries Professor och en av de aderton Sverige Sverige Kommendör 1854
27 mars 1865 Kommendör med stora korset Armand Behic Fransk senator och minister Frankrike Frankrike
27 mars 1865 Kommendör med stora korset José Fernado Ramirez Mexikansk utrikesminister Mexiko Mexiko
3 maj 1865 Kommendör med stora korset Otto Vincent Lange Norge Norge
3 augusti 1865 Kommendör med stora korset Carl Ludvig von Løvenskjold Dansk kammarherre Danmark Danmark
20 oktober 1865 Kommendör med stora korset Julius Fredrik Sick Dansk kammarherre och diplomat Danmark Danmark
27 februari 1866 Kommendör med stora korset Felix de Lavalette Fransk utrikesminister Frankrike Frankrike
28 april 1866 Kommendör med stora korset Fritz Piper Adjutant hos Karl XIV Johan och hovstallmästare Sverige Sverige
3 juli 1866 Kommendör med stora korset Didrik Gillis Bildt Överståthållare Sverige Sverige
3 juli 1866 Kommendör med stora korset Rutger August Wachtmeister Sverige Sverige
3 juli 1866 Kommendör med stora korset Henrik Wilhelm Bredberg President i kammarrätten Sverige Sverige
3 juli 1866 Kommendör med stora korset F.F. Carlson Statsråd och en av de aderton Sverige Sverige
23 juli 1866 Kommendör med stora korset Knut Filip Bonde Överstekammarjunkare Sverige Sverige
23 oktober 1866 Kommendör med stora korset Visconti Venosta Italiensk utrikesminister Italien Italien
26 november 1866 Kommendör med stora korset Samuel August Sandels Banérförare vid Serafimerorden Sverige Sverige
27 november 1866 Kommendör med stora korset Maximilian Joseph Pergler von Perglas Bayersk diplomat Kungariket Bayern Kungariket Bayern
28 januari 1867 Kommendör med stora korset Carl Johan Thyselius Statsråd Sverige Sverige
28 januari 1867 Kommendör med stora korset John Ericsson Civilingenjör Sverige Sverige
12 februari 1867 Kommendör med stora korset Baron von Rosenberg Preussisk diplomat och kammarherre Kungariket Preussen Preussen
4 juni 1867 Kommendör med stora korset Fredrik Iggeström Justitieråd Sverige Sverige
5 juli 1867 Kommendör med stora korset Enar Wilhelm Nordenfelt Landshövding och överste Sverige Sverige
3 september 1867 Kommendör med stora korset Michel Chevalier Fransk senator Frankrike Frankrike
3 september 1867 Kommendör med stora korset greve Pückler Preussisk general och geheimeråd Kungariket Preussen Preussen
3 september 1867 Kommendör med stora korset H.M.C. Clifford Nederländsk hovmarskalk Nederländerna Nederländerna
3 september 1867 Kommendör med stora korset Desprèz Fransk utrikesminister Frankrike Frankrike
10 september 1867 Kommendör med stora korset Louis Corti Italiensk diplomat Italien Italien
19 maj 1868 Kommendör med stora korset Ladislaus Karnicki Österrikiskt geheimeråd Österrike Österrike
3 juni 1868 Kommendör med stora korset Johan Nicolai Madvig Danskt konferensråd och professor Danmark Danmark
8 augusti 1868 Kommendör med stora korset André Vincent Adolphe Dotézac Fransk diplomat Frankrike Frankrike
17 december 1868 Kommendör med stora korset Noubar Pascha Egyptisk utrikesminister Egypten Egypten
26 februari 1869 Kommendör med stora korset Maximilian von Philipsborn Generaldirektör för preussiska postverket Kungariket Preussen Preussen
15 mars 1869 Kommendör med stora korset Cherif Pascha Egyptisk premiärminister Egypten Egypten
23 juli 1869 Kommendör med stora korset Theodor Roest van Limburg Nederländsk utrikesminister Nederländerna Nederländerna
27 juli 1869 Kommendör med stora korset Peder August Fredrik Stout Vedel Dansk utrikesminister Danmark Danmark
28 juli 1869 Kommendör med stora korset Jens Peter Trap Danskt geheimeråd och kabinettssekreterare hos danske kungen Danmark Danmark
28 juli 1869 Kommendör med stora korset Ludvig Henrik Carl Herman Holstein Kammarherre och hovjägmästare Danmark Danmark
29 juli 1869 Kommendör med stora korset Stillfried d'Alcantara-Rattonitz Preussiskt geheimeråd Kungariket Preussen Preussen
29 juli 1869 Kommendör med stora korset Gustaf Ebbe Bring Biskop Sverige Sverige
29 juli 1869 Kommendör med stora korset Henrik Gustaf Hultman Biskop Sverige Sverige
29 juli 1869 Kommendör med stora korset Gustaf Daniel Björck Biskop Sverige Sverige
29 juli 1869 Kommendör med stora korset Pehr von Ehrenheim Statsråd, riksbanksfullmäktig Sverige Sverige
29 juli 1869 Kommendör med stora korset Jacob Andreas Christofer Qvensel Justitieråd Sverige Sverige
29 juli 1869 Kommendör med stora korset Erik Sparre Landshövding Sverige Sverige
29 juli 1869 Kommendör med stora korset Carl Albert Ehrensvärd Landshövding Sverige Sverige
29 juli 1869 Kommendör med stora korset August Christian Manthey Norsk justitieminister Norge Norge
3 augusti 1869 Kommendör med stora korset Carl von Tauffkrichen-Guttenbrug Bayersk diplomat och kammarråd Kungariket Bayern Kungariket Bayern
5 augusti 1869 Kommendör med stora korset Carl Wilhelm Sandels Förste hovmarskalk Sverige Sverige
28 september 1869 Kommendör med stora korset C. von Lüders Rysk general och generaldirektör Ryssland Ryssland
20 oktober 1869 Kommendör med stora korset Ferdinand de Lesseps Fransk senator Frankrike Frankrike
21 oktober 1869 Kommendör med stora korset Halil Bey Statssekreterare i Turkiska utrikesdepartementet Turkiet Turkiet
11 juni 1870 Kommendör med stora korset John Berg Statsråd och justitieråd Sverige Sverige
11 juni 1870 Kommendör med stora korset Johan August Södergren Justitieråd Sverige Sverige
11 juni 1870 Kommendör med stora korset Wilhelm Stråle af Ekna Landshövding Sverige Sverige
11 juni 1870 Kommendör med stora korset Sven Nilsson Naturforskare Sverige Sverige kommendör 1856
11 juni 1870 Kommendör med stora korset Oscar Alströmer Statsråd och landshövding Sverige Sverige
3 november 1870 Kommendör med stora korset Otto Ditlev Rosenörn-Lehn Dansk utrikesminister Danmark Danmark
3 november 1870 Kommendör med stora korset Christen Andreas Fonnesbech Dansk finansminister Danmark Danmark
3 november 1870 Kommendör med stora korset Hans Lassen Martensen Dansk biskop Danmark Danmark
27 maj 1871 Kommendör med stora korset Ferdinand Asker Landshövding Sverige Sverige
27 maj 1871 Kommendör med stora korset Carl Fredrik Hochschild Diplomat Sverige Sverige
15 augusti 1871 Kommendör med stora korset Cristino Martos Spaniens statsminister Spanien Spanien
14 december 1871 Kommendör med stora korset Adam Casimir Ludvig Lewenhaupt Underkansler vid Serafimerorden Sverige Sverige
15 augusti 1871 Kommendör med stora korset Felix Gianotti Italiensk diplomat Spanien Spanien
8 februari 1872 Kommendör med stora korset Rudolf von Mülinen Österrikisk-ungersk diplomat Österrike Österrike
12 april 1872 Kommendör med stora korset Bonifacio de Blas Spaniens statsminister Spanien Spanien
10 maj 1872 Kommendör med stora korset Henri Fournier Fransk diplomat Frankrike Frankrike
27 maj 1872 Kommendör med stora korset Victor Cramér Justitieråd Sverige Sverige
10 juni 1872 Kommendör med stora korset Práxedes Matteo Sagasta Spansk konseljpresidet Spanien Spanien
10 juni 1872 Kommendör med stora korset Antonio Palao Spansk politiker Spanien Spanien
28 augusti 1872 Kommendör med stora korset Andreas Fredrik Krieger Dansk finansminister Danmark Danmark
11 oktober 1872 Kommendör med stora korset C. W. von Stockhausen Waldeckskt geheimeråd
11 oktober 1872 Kommendör med stora korset Christian Conrad Sophus Danneskjold-Samsöe Dansk hovchef Danmark Danmark
25 oktober 1872 Kommendör med stora korset Franz Pocci Bayersk överkammarherre Kungariket Bayern Kungariket Bayern
30 oktober 1872 Kommendör med stora korset Joseph de Riquet prins av Caraman-Chimay, guvernör av Hennegau Belgien Belgien
6 november 1872 Kommendör med stora korset Auguste van Loo Belgisk diplomat Belgien Belgien
15 november 1872 Kommendör med stora korset José Curtoys y Anduaga Spansk diplomat Spanien Spanien
5 december 1872 Kommendör med stora korset Carl Edvard Piper Diplomat Sverige Sverige
11 december 1872 Kommendör med stora korset J. Artom Italiensk utrikesminister Italien Italien
20 januari 1873 Kommendör med stora korset W. de Westmann Ryske utrikesministerns adjutant Ryssland Ryssland
23 januari 1873 Kommendör med stora korset Antonio da Cunha de Soto Maior Portugisisk diplomat Portugal Portugal
2 mars 1873 Kommendör med stora korset J. d'Andrade Corvo Portugisisk utrikesminister Portugal Portugal
17 mars 1873 Kommendör med stora korset L. von Berenhorst Hovmarskalk i Anhalt
28 mars 1873 Kommendör med stora korset Miguel Jalon Larrogoiti Spansk diplomat
12 maj 1873 Kommendör med stora korset Fredrik Georg Julius Moltke Dansk kammarherre Danmark Danmark
13 maj 1873 Kommendör med stora korset Johan Ludvig Runeberg Lektor i Borgå Finland Finland
14 maj 1873 Kommendör med stora korset Carl Fredrik Wærn Finansminister Sverige Sverige
14 maj 1873 Kommendör med stora korset Gunnar Wennerberg Ledamot av Svenska Akademien Sverige Sverige
14 maj 1873 Kommendör med stora korset Axel Bergström Statsråd Sverige Sverige
14 maj 1873 Kommendör med stora korset Gustaf Wilhelm Leuhusen Justitieråd Sverige Sverige
14 maj 1873 Kommendör med stora korset Johan af Kleen Generallöjtnant Sverige Sverige
14 maj 1873 Kommendör med stora korset Carl Johan Schlyter Professor Sverige Sverige
14 maj 1873 Kommendör med stora korset Otto Richard Kierulf Norsk statsminister i Sverige Norge Norge
14 maj 1873 Kommendör med stora korset Hans Gerhard Colbjörnsen Meldahl Justitieassessor i Norge Norge Norge
14 maj 1873 Kommendör med stora korset Anders Fredrik Beckman Biskop Sverige Sverige
14 maj 1873 Kommendör med stora korset Henrik Laurentius Helliesen Norsk statsråd Norge Norge
24 maj 1873 Kommendör med stora korset Arthur Jules Morin Fransk general Frankrike Frankrike
24 maj 1873 Kommendör med stora korset Johan Jacob Baeyer Tysk general Tyskland Tyskland
3 juni 1873 Kommendör med stora korset P. Séménoff Ryskt statsråd Ryssland Ryssland
3 juni 1873 Kommendör med stora korset Gregor Tschourovsky Ryskt geheimeråd och professor Ryssland Ryssland
21 juli 1873 Kommendör med stora korset Frans Ernst Bille Dansk diplomat och kammarherre Danmark Danmark
21 juli 1873 Kommendör med stora korset Carl Emil Fenger Danskt geheimeråd Danmark Danmark
16 augusti 1873 Kommendör med stora korset August Ludvig Trauggot Leotho von Eulenburg Tysk hovmarskalk Tyskland Tyskland
28 augusti 1873 Kommendör med stora korset Anton Banhans Österrikisk-Ungersk handelsminister Österrike Österrike
9 september 1873 Kommendör med stora korset Emil Carl Henrik von Richthofen Tysk diplomat Tyskland Tyskland
29 oktober 1873 Kommendör med stora korset greve Ficalho Portugisisk kammarherre och professor Portugal Portugal
1 december 1873 Kommendör med stora korset Fredrik Georg Knut Due Norsk diplomat Norge Norge
18 december 1873 Kommendör med stora korset Natale Aghem de Perno Italienske kungens kabinettschef Italien Italien
14 januari 1875 Kommendör med stora korset Edvard Carleson Justitiestatsminister Sverige Sverige
2 maj 1874 Kommendör med stora korset Joseph Zichy von Vasonykeo Ungerns handelsminister Ungern Ungern
2 maj 1874 Kommendör med stora korset Leopold von Hoffman Österrikisk-Ungersk finansminister Österrike Österrike
11 juni 1874 Kommendör med stora korset Wladimir Sollohub Ryskt geheimeråd Ryssland Ryssland
29 juni 1874 Kommendör med stora korset Ludvig Castenskjold Kammarherre hos danska drottningen Danmark Danmark
11 augusti 1874 Kommendör med stora korset Otto von Walterskirchen Österrikisk-Ungersk diplomat Österrike Österrike
15 augusti 1874 Kommendör med stora korset Fredrik Christian Henrik Emil Tobiesen Dansk kammarherre Danmark Danmark
25 augusti 1874 Kommendör med stora korset Antonio de Serpa Pimentel Portugisisk finansminister Portugal Portugal
14 januari 1875 Kommendör med stora korset Henrik Stephan Generaldirektör för yska postverket Tyskland Tyskland
27 maj 1875 Kommendör med stora korset Jens Jacob Worsaae Direktör för fornnordiska museet i Köpenhamn och kammarherre Danmark Danmark
27 maj 1875 Kommendör med stora korset Ernst Emil Rosenørn Överpresident och kammarherre Danmark Danmark
1 juni 1875 Kommendör med stora korset von Hülsen Kammarherre och överdirektör för Preussiska teatrarna Tyskland Tyskland
1 juni 1875 Kommendör med stora korset von Roeder Kammarherre och preussisk överceremonimästare Tyskland Tyskland
1 juni 1875 Kommendör med stora korset Maximilian von Philipsborn Tysk utrikesminister Tyskland Tyskland
1 juni 1875 Kommendör med stora korset von Perpocher-Sedlintzky Generallöjtnant och hovmarskalk hos kejsaren Tyskland Tyskland
1 juni 1875 Kommendör med stora korset von Rauch Preussisk överstallmästare Tyskland Tyskland
1 juni 1875 Kommendör med stora korset von Wilmowski Tyskt geheime- och kabinettsråd Tyskland Tyskland
3 juni 1875 Kommendör med stora korset Gustaf Johan von Gersdorff Sachsisk överkammarherre Tyskland Tyskland
3 juni 1875 Kommendör med stora korset H. von Koenneritz Sachsisk överhovmarskalk Tyskland Tyskland
3 juni 1875 Kommendör med stora korset Fredrik Clemens Senfft von Pilsach Sachsisk överhovstallmästare Tyskland Tyskland
3 juni 1875 Kommendör med stora korset Jules Platen-Hallermund Geheimeråd och chef för Sachsiska teatrarna Tyskland Tyskland
3 juni 1875 Kommendör med stora korset Herman Ludvig Vitzthum von Eckstädt Sachsisk överhovmarskalk Tyskland Tyskland
9 juni 1875 Kommendör med stora korset Johan Carl Ottobald Werthern-Beichlingen Sachsisk överkammarherre Tyskland Tyskland
19 juli 1875 Kommendör med stora korset Nicolaus von Giers Geheimeråd och ryske utrikesministerns adjutant Ryssland Ryssland
19 juli 1875 Kommendör med stora korset Jean Galizine Ryskt statsråd och hovmarskalk Ryssland Ryssland
19 juli 1875 Kommendör med stora korset Baumgarten Rysk generallöjtnant Ryssland Ryssland
19 juli 1875 Kommendör med stora korset Carl Küster Ryskt geheimeråd Ryssland Ryssland
19 juli 1875 Kommendör med stora korset Andreas Hamburger Ryskt geheimeråd Ryssland Ryssland
19 juli 1875 Kommendör med stora korset Nicolaus Katschaloff Ryskt statsråd Ryssland Ryssland
19 juli 1875 Kommendör med stora korset Knut Stjernvall Ryskt geheimeråd Ryssland Ryssland
19 juli 1875 Kommendör med stora korset Karl Knut Emil Stjernvall-Walleen Ryskt geheimeråd, statssekreterare för Finland Ryssland Ryssland
19 juli 1875 Kommendör med stora korset Peter Dournowo Rysk generalmajor Ryssland Ryssland
19 juli 1875 Kommendör med stora korset Nicolaus Arapoff Rysk generalmajor Ryssland Ryssland
19 juli 1875 Kommendör med stora korset greve Lamsdorff Rysk tillförordnad överceremonimästare Ryssland Ryssland
19 juli 1875 Kommendör med stora korset Apollo Serebrecoff Rysk generallöjtnant Ryssland Ryssland
7 september 1875 Kommendör med stora korset John Collett Falsen Norskt statsråd Norge Norge
7 september 1875 Kommendör med stora korset Otto Joachim Løvenskiold Assessor i Norska höjesteretten Norge Norge
26 oktober 1875 Kommendör med stora korset Christian Sophus Klein Danskt geheime-etatsråd Danmark Danmark
1 december 1875 Kommendör med stora korset Wilhelm Flensburg Biskop Sverige Sverige
1 december 1875 Kommendör med stora korset Waldemar Wretman Justitieråd Sverige Sverige
1 december 1875 Kommendör med stora korset Johan Gustaf Samuel De Maré Landshövding Sverige Sverige
1 december 1875 Kommendör med stora korset Christian Naumann Justitieråd Sverige Sverige
1 december 1875 Kommendör med stora korset Nils Johan Berlin Generaldirektör Sverige Sverige
1 december 1875 Kommendör med stora korset Axel Bennich Generaldirektör för tullverket Sverige Sverige
1 december 1875 Kommendör med stora korset Lave Gustaf Beck-Friis Diplomat Sverige Sverige
29 april 1876 Kommendör med stora korset Robert Axel von Rosen Överstekammarjunkare Sverige Sverige
23 juni 1876 Kommendör med stora korset Andreas Björn von Rothe hovchef hos kronprinsen av Danmark Danmark Danmark
21 juli 1876 Kommendör med stora korset Serge Solowieff Ryskt geheimeråd Ryssland Ryssland
22 augusti 1876 Kommendör med stora korset Niels Petersen Vogt Norskt statsråd Norge Norge
22 september 1876 Kommendör med stora korset Carl von Perfall Bayersk överkammarherre Tyskland Tyskland
20 november 1876 Kommendör med stora korset J. Greindl Belgisk diplomat Belgien Belgien
1 december 1876 Kommendör med stora korset Arvid Posse Godsägare Sverige Sverige
1 december 1876 Kommendör med stora korset Carl Rudolf Ekström Landshövding Sverige Sverige
1 december 1877 Kommendör med stora korset Carl Erland von Hofsten Justitieråd Sverige Sverige
30 november 1878 Kommendör med stora korset Claes Julius Rabe Justitieråd Sverige Sverige
30 november 1878 Kommendör med stora korset Axel Trolle-Wachtmeister Hovmarskalk och landshövding Sverige Sverige
1879 Riddare af första klassen Sigge Ljunggren f.d. Löjtnant och riksdagsledamot Sverige Sverige
1 december 1879 Kommendör med stora korset Knut Olivecrona Justitieråd Sverige Sverige
1 december 1879 Kommendör med stora korset Adolf Ludvig Hamilton Landshövding Sverige Sverige
1 december 1879 Kommendör med stora korset Carl Olof Björling Biskop Sverige Sverige
27 januari 1880 Kommendör med stora korset Adolf Erik Nordenskiöld Professor Sverige Sverige
19 mars 1880 Kommendör med stora korset Gustaf Åkerhielm Statsminister Sverige Sverige
24 april 1880 Kommendör med stora korset Oscar Dickson Grosshandlare Sverige Sverige
15 maj 1880 Kommendör med stora korset Nils Fröman Justitieombudsman Sverige Sverige
1 december 1880 Kommendör med stora korset Henrik Lovén Statsråd Sverige Sverige
1 december 1880 Kommendör med stora korset Johan Oscar Troilius Generaldirektör Sverige Sverige
1 december 1880 Kommendör med stora korset Hans Henrik von Essen Diplomat Sverige Sverige
1 december 1880 Kommendör med stora korset Christian August Selmer Norsk statsminister Norge Norge
1 oktober 1881 Kommendör med stora korset Gustaf Georg Knut Åkerhielm Hovmarskalk Sverige Sverige
1 december 1881 Kommendör med stora korset Frans Fabian Huss Justitieråd Sverige Sverige
21 januari 1882 Kommendör med stora korset Adolf Wilhelm Roos Generaldirektör för Postverket Sverige Sverige
1 december 1882 Kommendör med stora korset Hans Wachtmeister Landshövding Sverige Sverige
1 december 1882 Kommendör med stora korset Robert de la Gardie Landshövding Sverige Sverige
14 september 1883 Kommendör med stora korset Jens Holmboe Sorenskrivare i Moss Norge Norge
30 november 1883 Kommendör med stora korset Nils von Steyern President Sverige Sverige
30 november 1883 Kommendör med stora korset Claes Herman Rundgren Biskop Sverige Sverige
30 november 1883 Kommendör med stora korset Otto Ferdinand af Sillén President Sverige Sverige
30 november 1883 Kommendör med stora korset Hans Forssell President Sverige Sverige
30 november 1883 Kommendör med stora korset Carl Lewenhaupt Utrikesminister Sverige Sverige
1 december 1884 Kommendör med stora korset Carl Johan Oscar von Segebaden Justitieråd Sverige Sverige
1 december 1884 Kommendör med stora korset Frans Theodor Lindstrand Diplomat Sverige Sverige
1 december 1885 Kommendör med stora korset Carl Frithiof Svedelius Justitieråd Sverige Sverige
18 juni 1886 Kommendör med stora korset Magnus Hallenborg Godsägare Sverige Sverige
4 november 1886 Kommendör med stora korset Alfred Lagerheim Diplomat Sverige Sverige
1 december 1886 Kommendör med stora korset Pehr Sjöbring Biskop Sverige Sverige
1 december 1886 Kommendör med stora korset Carl Gustaf Hammarskjöld Diplomat Sverige Sverige
1 december 1886 Kommendör med stora korset Johan Christer Emil Richert Statsråd Sverige Sverige
1 december 1886 Kommendör med stora korset Carl Gustaf Hernmarck Justitieråd Sverige Sverige
1 december 1886 Kommendör med stora korset Axel Wästfelt Landshövding Sverige Sverige
1 december 1886 Kommendör med stora korset Henrik Åkerman Diplomat Sverige Sverige
1887 Kommendör med stora korset Pedro de Alcántara de ezeiza Generaltulldirektör Spanien Spanien
25 april 1887 Kommendör med stora korset Axel Gabriel Leijonhufvud Kabinettskammarherre och generalmajor Sverige Sverige
1 december 1887 Kommendör med stora korset August Östergren Statsråd Sverige Sverige
1 december 1887 Kommendör med stora korset Lars Johan Malcolm Reenstierna Förste hovmarskalk, överofficiant vid Serafimerorden Sverige Sverige
1 december 1887 Kommendör med stora korset Curry Treffenberg Landshövding Sverige Sverige
21 januari 1888 Kommendör med stora korset Erik af Edholm Förste hovmarskalk Sverige Sverige
1 december 1888 Kommendör med stora korset Johan Otto Wedberg Justitieråd Sverige Sverige
1 december 1888 Kommendör med stora korset Rudolf Horn Landshövding Sverige Sverige
21 januari 1889 Kommendör med stora korset Jacob Stang Stiftsamtman Norge Norge
21 januari 1889 Kommendör med stora korset Edvard von Krusenstjerna Generaldirektör för postverket Sverige Sverige
21 januari 1889 Kommendör med stora korset Claës Gustaf Adolf Tamm Överståthållare Sverige Sverige
15 maj 1889 Kommendör med stora korset Oscar Ekman Diplomat Sverige Sverige
4 november 1889 Kommendör med stora korset Emil Stang den äldre Norsk statsminister Norge Norge
30 november 1889 Kommendör med stora korset Otto Wilhelm Staël von Holstein President Sverige Sverige
30 november 1889 Kommendör med stora korset Cornelius Alexander Sjöcrona Landshövding Sverige Sverige
30 november 1889 Kommendör med stora korset Carl Olof Christian Johan Nordenfalk Landshövding Sverige Sverige
30 november 1889 Kommendör med stora korset Fredrik Hederstierna Landshövding Sverige Sverige
30 november 1889 Kommendör med stora korset Johan Andersson Biskop Sverige Sverige
21 januari 1890 Kommendör med stora korset Carl Fredrik Palmstierna Diplomat Sverige Sverige
1 december 1890 Kommendör med stora korset Fredrik Wilhelm Ingemund Lilliestråle Diplomat Sverige Sverige
1 december 1890 Kommendör med stora korset Gustaf Ryding Landshövding Sverige Sverige
1 december 1890 Kommendör med stora korset Gotthard Wachtmeister Landshövding Sverige Sverige
1 december 1890 Kommendör med stora korset Frans Albert Andersson Generaldirektör Sverige Sverige
1 december 1890 Kommendör med stora korset Gregers Gram Norsk statsminister Norge Norge
1 december 1891 Kommendör med stora korset Christian Ahlgren Justitieråd Sverige Sverige
1 december 1892 Kommendör med stora korset Oskar Evers Generaldirektör Sverige Sverige
1 december 1892 Kommendör med stora korset Gottfrid Billing Biskop Sverige Sverige
1 december 1893 Kommendör med stora korset Per Johan Bråkenhielm Landshövding Sverige Sverige
1 december 1893 Kommendör med stora korset Carl Yngve Sahlin Professor Sverige Sverige
1 december 1894 Kommendör med stora korset Carl Björkman Landshövding Sverige Sverige
1894 Riddare Algernon Börtzell Hovintendent Sverige Sverige
1 december 1894 Kommendör med stora korset Gustaf Ljunggren Ledamot av Svenska Akademien Sverige Sverige
30 november 1895 Kommendör med stora korset Ernst Herslow Justitieråd Sverige Sverige
30 november 1895 Kommendör med stora korset Anders Reinhold Skarin Justitieråd Sverige Sverige
30 november 1895 Kommendör med stora korset Knut Henning Gezelius von Schéele Biskop Sverige Sverige
30 november 1895 Kommendör med stora korset Johan Anton Wolff Grip Kammarherre och diplomat Norge Norge
30 november 1895 Kommendör med stora korset Emil Poignant Landshövding Sverige Sverige
21 januari 1896 Kommendör med stora korset Carl Gustaf von Rosen Överstekammarjunkare Sverige Sverige
1 december 1896 Kommendör med stora korset Alfred August Norberg Justitieråd Sverige Sverige
1896 Riddare af första klassen Carl Johan Ljunggren Hovauditör Sverige Sverige
1 december 1896 Kommendör med stora korset Carl Gustaf Malmström Akademiledamot Sverige Sverige
18 september 1897 Kommendör med stora korset August Robert Fredrik von Rosen Förste hovmarskalk Sverige Sverige
18 september 1897 Kommendör med stora korset Otto Printzsköld Landshövding Sverige Sverige
18 september 1897 Kommendör med stora korset Gustaf Robert Lilienberg Justitieråd Sverige Sverige
18 september 1897 Kommendör med stora korset Sigfrid Wieselgren Generaldirektör Sverige Sverige
18 september 1897 Kommendör med stora korset Johan Erik Elliot President Sverige Sverige
18 september 1897 Kommendör med stora korset Carl Bildt (1850–1931) Akademiledamot Sverige Sverige
18 september 1897 Kommendör med stora korset Lars Berg (ingenjör) Landshövding Sverige Sverige
18 september 1897 Kommendör med stora korset Wilhelm Lothigius Landshövding Sverige Sverige
18 september 1897 Kommendör med stora korset Gustaf Lönegren Statsråd, generaltulldirektör Sverige Sverige
6 maj 1898 Kommendör med stora korset Harald Spens Landshövding och generalmajor Sverige Sverige
1 december 1898 Kommendör med stora korset Wilhelm Huss Justitieråd Sverige Sverige
1 december 1898 Kommendör med stora korset Karl Gustaf Carlson Justitieråd Sverige Sverige
1 december 1898 Kommendör med stora korset Alfred Sjöberg (f. 1838) Generalkrigskommissarie Sverige Sverige
1 december 1898 Kommendör med stora korset Robert Dickson (1843-1924) Landshövding Sverige Sverige
1 december 1898 Kommendör med stora korset Hans Hansson Wachtmeister Finansminister Sverige Sverige
1 december 1899 Kommendör med stora korset Nils Claëson Ecclesiastikminister Sverige Sverige
1 december 1899 Kommendör med stora korset Conrad August von Rosen Överstekammarjunkare Sverige Sverige
1 december 1899 Kommendör med stora korset Georg Lindhagen Professor Sverige Sverige
1 december 1899 Kommendör med stora korset Edvard Herman Rodhe Biskop Sverige Sverige
1 december 1899 Kommendör med stora korset Martin Johansson (biskop) Biskop Sverige Sverige
1 december 1900 Kommendör med stora korset Ivar Afzelius Akademiledamot Sverige Sverige
1 december 1900 Kommendör med stora korset Paul Gustaf Valdemar Isberg Landshövding Sverige Sverige
1 december 1900 Kommendör med stora korset Carl David af Wirsén Svenska Akademiens ständige sekreterare Sverige Sverige
1 december 1900 Kommendör med stora korset Vilhelm Lilljeborg Uppsala universitets rektor Sverige Sverige
1901 Kommendör med stora korset Alexander Engelhardt Rysk guvernör Ryssland Ryssland
1901 Kommendör med stora korset Juan Manuel Almodovar del Rio Utrikesminister Spanien Spanien
15 maj 1901 Kommendör med stora korset Uddo Lechard Ullman Biskop Sverige Sverige
15 maj 1901 Kommendör med stora korset Hans Hildebrand Akademiledamot Sverige Sverige
18 oktober 1901 Kommendör med stora korset Adolf Malmborg Landshövding Sverige Sverige
30 november 1901 Kommendör med stora korset Nils Claës Brahe Överstekammarjunkare Sverige Sverige
30 november 1901 Kommendör med stora korset Karl Georg Lindbäck Justitieråd Sverige Sverige
30 november 1901 Kommendör med stora korset Richard Åkerman Generaldirektör Sverige Sverige
1902 Riddare August Hjalmar Edgren Professor och Göteborgs högskolas rektor Sverige Sverige
1 december 1902 Kommendör med stora korset Karl Husberg Ecklesiatikminister och landshövding Sverige Sverige
1 december 1902 Kommendör med stora korset Carl Herslow Talman i andra kammaren Sverige Sverige
1 december 1902 Kommendör med stora korset Johan Wolmer Wrangel von Brehmer Överstekammarjunkare Sverige Sverige
1 december 1902 Kommendör med stora korset Carl Rutger Theodor Wijkander Justitieråd Sverige Sverige
1 december 1902 Kommendör med stora korset Otto Stenbock Överstekammarjunkare Sverige Sverige
1 december 1902 Kommendör med stora korset Nils Axel Hjalmar Palmstierna Landshövding Sverige Sverige
1 december 1902 Kommendör med stora korset Thore M. Fries Uppsala universitets rektor Sverige Sverige
1 december 1903 Kommendör med stora korset Theodor Odelberg Jordbruksminister Sverige Sverige
1 december 1903 Kommendör med stora korset Johan August Ekman Ärkebiskop Sverige Sverige
1 december 1903 Kommendör med stora korset Carl Wilhelm Charleville biskop Sverige Sverige
1 december 1903 Kommendör med stora korset Claës Wersäll Finansminister och landshövding Sverige Sverige
1 december 1903 Kommendör med stora korset Axel Svedelius Partiledare och landshövding Sverige Sverige
21 november 1904 Kommendör med stora korset Gustaf Herman Celsing (f. 1843) Överstekammarherre Sverige Sverige
1 december 1904 Kommendör 2:a klass Magnus Gustaf Retzius Professor, ledamot av Svenska Akademien Sverige Sverige
1 december 1904 Kommendör med stora korset Hjalmar Westring Hovrättspresident Sverige Sverige
1 december 1904 Kommendör med stora korset Johan Ramstedt Statsminister Sverige Sverige
1 december 1904 Kommendör med stora korset Carl Malcolm Lilliehöök Förste hovmarskalk Sverige Sverige
1 december 1904 Kommendör med stora korset August Gyldenstolpe (1849–1928) Utrikesminister Sverige Sverige
1 december 1904 Kommendör med stora korset Filip Boström Landshövding Sverige Sverige
1 december 1904 Kommendör med stora korset Nils Johan Olof Herman Lindström Biskop Sverige Sverige
1 december 1904 Kommendör med stora korset Anton Christian Bang Biskop Norge Norge
21 januari 1905 Kommendör med stora korset Ragnar Törnebladh Riksbanksfullmäktig Sverige Sverige
18 oktober 1905 Kommendör med stora korset Axel Swartling Talman i andra kammaren Sverige Sverige
6 november 1905 Kommendör med stora korset Fredrik Wachtmeister Utrikesminister Sverige Sverige
6 november 1905 Kommendör med stora korset Hjalmar Hammarskjöld Statsminister och akademiledamot Sverige Sverige
1 december 1905 Kommendör med stora korset Gustaf Albert Petersson Statsråd Sverige Sverige
1 december 1905 Kommendör med stora korset Knut Sparre Landshövding Sverige Sverige
1 december 1905 Kommendör med stora korset Ehrenfried von der Lancken Underståthållare Sverige Sverige
1 december 1906 Kommendör med stora korset Arvid Lindman Statsminister Sverige Sverige
1 december 1906 Kommendör med stora korset Eric Trolle Utrikesminister Sverige Sverige
1 december 1906 Kommendör med stora korset Axel Ferdinand Thollander Justitieråd Sverige Sverige
1 december 1906 Kommendör med stora korset Herman Billing Justitieråd Sverige Sverige
1 december 1906 Kommendör med stora korset Olof Hammarsten Uppsala universitets rektor Sverige Sverige
6 juni 1907 Kommendör med stora korset Hugo Boman Justitieråd Sverige Sverige
30 november 1907 Kommendör med stora korset Edvard Cassel Justitieråd Sverige Sverige
30 november 1907 Kommendör med stora korset Ernst Wilhelm Grefberg Justitieråd Sverige Sverige
30 november 1907 Kommendör med stora korset Gustaf Lagerbring Landshövding Sverige Sverige
30 november 1907 Kommendör med stora korset Charles von Oelreich Landshövding Sverige Sverige
30 november 1907 Kommendör med stora korset Henrik Cavalli Riksgäldsfullmäktig Sverige Sverige
30 november 1907 Kommendör 2:a klass Karl Oskar Widman Professor Sverige Sverige
30 november 1907 Kommendör 2:a klass Hjalmar Lundbohm Disponent Sverige Sverige
24 januari 1908 Kommendör med stora korset Carl Fredrik Theodor Norström Landshövding Sverige Sverige
16 juni 1908 Kommendör 2:a klass Wilhelm Uppström häradshövding Sverige Sverige
16 juni 1908 Kommendör 2:a klass Gustaf Ribbing hovrättsråd Sverige Sverige
16 juni 1908 Kommendör 2:a klass Olof Gyldén ministerresident Sverige Sverige
16 juni 1908 Kommendör med stora korset Gerhard Dyrssen Statsråd och landshövding Sverige Sverige
16 juni 1908 Kommendör med stora korset Klas Mauritz Linroth Generaldirektör Sverige Sverige
16 juni 1908 Kommendör med stora korset Herman Wrangel (1857-1934) Utrikesminister Sverige Sverige
16 januari 1909 Kommendör med stora korset Sven Hedin Akademiledamot Sverige Sverige
5 juni 1909 Kommendör med stora korset Emil Sjöberg Justitiekansler Sverige Sverige
5 juni 1909 Kommendör med stora korset Staffan Cederschiöld Justitiekansler Sverige Sverige
5 juni 1909 Kommendör med stora korset Karl Langenskiöld Riksbanksfullmäktig Sverige Sverige
5 juni 1909 Kommendör med stora korset Esaias Tegnér d.y. Akademiledamot Sverige Sverige
15 januari 1910 Kommendör med stora korset Carl Hederstierna Utrikesminister Sverige Sverige
15 januari 1910 Kommendör med stora korset Carl Johan Gustaf Schwartz Statsråd, industriman Sverige Sverige
15 januari 1910 Kommendör med stora korset Hugo Hamilton Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1910 Kommendör med stora korset Axel Asker Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1910 Kommendör med stora korset Carl Fredrik Holmquist Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1910 Kommendör med stora korset Karl Johan Bergström Utrikesminister Sverige Sverige
6 juni 1910 Kommendör med stora korset Claes Annerstedt Akademiledamot Sverige Sverige
23 januari 1911 Kommendör med stora korset John Berg Professor Sverige Sverige
6 juni 1911 Kommendör med stora korset Eberhard Quensel Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1911 Kommendör med stora korset Jacob August Lundahl President Sverige Sverige
6 juni 1911 Kommendör med stora korset Daniel Ulrik Vilhelm Linder Generaldirektör för tullverket Sverige Sverige
6 juni 1911 Kommendör med stora korset Conrad Cedercrantz Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1911 Kommendör med stora korset Axel Hansson Wachtmeister Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1911 Kommendör med stora korset Gustaf Fredrik Munthe President Sverige Sverige
6 juni 1911 Kommendör med stora korset Nils Lövgren Biskop Sverige Sverige
6 juni 1912 Kommendör med stora korset Albert Ehrensvärd d.y. Utrikesminister Sverige Sverige
6 juni 1912 Kommendör med stora korset Karl Staaff Statsminister Sverige Sverige
6 juni 1912 Kommendör med stora korset Karl Fredrik Silverstolpe Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1912 Kommendör med stora korset Oscar Montelius Riksantikvarie Sverige Sverige
6 juni 1913 Kommendör med stora korset Anders Lindstedt (1854-1939) Rektor för KTH Sverige Sverige
6 juni 1913 Kommendör med stora korset Erik Marks von Würtemberg Utrikesminister Sverige Sverige
6 juni 1913 Kommendör med stora korset Carl Evald Leijonmarck President Sverige Sverige
6 juni 1913 Kommendör med stora korset Joachim Beck-Friis Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1913 Kommendör med stora korset August Wall Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1913 Kommendör med stora korset Mauritz Sahlin Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1913 Riddare Oscar Cassel Borgmästare Sverige Sverige
20 juni 1914 Kommendör med stora korset Gustaf Tornérhjelm Landshövding Sverige Sverige
30 september 1914 Kommendör med stora korset Johan Widén Landshövding och talman Sverige Sverige
30 september 1914 Kommendör med stora korset Carl Daniel Robert Sager Överceremonimästare Sverige Sverige
30 september 1914 Kommendör med stora korset Edvard Petrén Justitieråd Sverige Sverige
30 september 1914 Kommendör med stora korset Henning Biörklund Landshövding Sverige Sverige
30 september 1914 Kommendör med stora korset Olof Bergqvist Biskop Sverige Sverige
28 april 1915 Kommendör med stora korset Magnus Per Brahe Överstekammarherre Sverige Sverige
5 juni 1915 Kommendör med stora korset Berndt Hasselrot Justitieminister Sverige Sverige
5 juni 1915 Kommendör med stora korset Johan Gustaf Edgren Professor Sverige Sverige
5 juni 1915 Kommendör med stora korset Ernst Trygger Statsminister Sverige Sverige
5 juni 1915 Kommendör med stora korset Gustaf Sundberg Justitieråd Sverige Sverige
5 juni 1915 Kommendör med stora korset Ernst Axel Günhter Diplomat Sverige Sverige
5 juni 1915 Kommendör med stora korset Louis De Geer Statsminister Sverige Sverige
5 juni 1915 Kommendör med stora korset Karl Fredenberg Generaldirektör Sverige Sverige
5 juni 1915 Kommendör med stora korset Hjalmar Danell Biskop Sverige Sverige
6 juni 1916 Kommendör med stora korset Åke Thomasson Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1916 Kommendör med stora korset Cossva Anckarsvärd Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1916 Kommendör med stora korset Gustaf Oscar Wallenberg Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1916 Kommendör med stora korset Julius Juhlin Civilminister Sverige Sverige
6 juni 1916 Kommendör med stora korset Sven Ludvig Herman Rydin Generaldirektör Sverige Sverige
6 juni 1916 Kommendör med stora korset Herman Schlytern Generaldirektör för Postverket Sverige Sverige
12 december 1916 Kommendör med stora korset Christian Fredrik Wrangel Överhovstallmästare Sverige Sverige
6 juni 1917 Kommendör med stora korset Carl Ludvig Mathias Rosenblad Generalmajor, Överkammarherre Sverige Sverige
6 juni 1917 Kommendör med stora korset Axel Borgström Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1917 Kommendör med stora korset Sigfrid Skarstedt Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1917 Kommendör med stora korset Otto Bergman Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1917 Kommendör med stora korset Lennart Reuterskiöld (landshövding) Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1917 Kommendör med stora korset Fredrik Pettersson (politiker) Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1917 Kommendör med stora korset Fabian De Geer Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1917 Kommendör med stora korset Johan Alfred Eklund Biskop Sverige Sverige
15 december 1917 Kommendör med stora korset Edvin Gullstrand Justitieråd Sverige Sverige
15 december 1917 Kommendör med stora korset Anshelm Berglöf Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1918 Kommendör med stora korset Johan Casimir de la Gardie Överstekammarjunkare Sverige Sverige
6 juni 1918 Kommendör med stora korset John Böttiger Överintendent Sverige Sverige
6 juni 1918 Kommendör med stora korset Louis Améen Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1918 Kommendör med stora korset Gustaf Carlsson Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1918 Kommendör med stora korset Marcus Wallenberg (1864–1943) Bankdirektör Sverige Sverige
6 juni 1918 Kommendör med stora korset Jarl Ludvig Peterson Ernberg Regeringsråd Sverige Sverige
6 juni 1918 Kommendör med stora korset Henrik Schück Akademiledamot Sverige Sverige
6 juni 1918 Kommendör med stora korset Jonas Kjellberg (1858-1942) Bankdirektör Sverige Sverige
6 juni 1918 Kommendör med stora korset Johan Wilhelm Personne Biskop Sverige Sverige
18 december 1918 Kommendör med stora korset Wilhelm Sjögren Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1919 Kommendör med stora korset Raoul Hamilton Partiledare Sverige Sverige
6 juni 1919 Kommendör med stora korset Pehr von Seth Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1919 Kommendör med stora korset Carl Arvid Svedelius Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1919 Kommendör med stora korset Gabriel Thulin Regeringsråd Sverige Sverige
6 juni 1919 Kommendör med stora korset Johan Henrik Herman Palmgren Regeringsråd Sverige Sverige
6 juni 1919 Kommendör med stora korset Lars Axel Vilhelm Rydin Regeringsråd Sverige Sverige
6 juni 1919 Kommendör med stora korset Svante Arrhenius Rektor och Nobelpristagare Sverige Sverige
6 juni 1919 Kommendör med stora korset Nathan Söderblom Ärkebiskop Sverige Sverige
6 juni 1920 Kommendör med stora korset Carl Adolf Christiansson Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1920 Kommendör med stora korset Vilhelm Dyberg Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1920 Kommendör med stora korset Alexis Hammarström Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1920 Kommendör med stora korset Robert De la Gardie Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1920 Kommendör med stora korset Oscar von Sydow Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1920 Kommendör med stora korset Ernst Lönegren biskop Sverige Sverige
18 december 1920 Kommendör med stora korset Carl Fredrik af Klercker Diplomat Sverige Sverige
18 december 1920 Kommendör med stora korset Emanuel Nobel Statsråd Ryssland Ryssland
18 december 1920 Kommendör med stora korset Gustaf Roos Landshövding Sverige Sverige
12 mars 1920 Kommendör med stora korset Anders Zorn Konstnär Sverige Sverige
1920 Riddare Yngve Larsson Direktör i stadsförbundet[16] Sverige Sverige
1920 Kommendör med stora korset Rudolf Walden General Finland Finland
6 juni 1921 Kommendör med stora korset Claes Erik Rålamb Förste hovmarskalk Sverige Sverige
6 juni 1921 Kommendör med stora korset Bo Knut Sten Rudolf Leijonhufvud Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1921 Kommendör med stora korset Fritz Pegelow Generaldirektör Sverige Sverige
15 september 1921 Kommendör med stora korset Fredrik Vilhelm Hansen Generaldirektör Sverige Sverige
6 juni 1922 Kommendör 1:a klass Johan Gunnar Andersson Professor Sverige Sverige
6 juni 1922 Kommendör med stora korset Fredrik Ramel Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1922 Kommendör med stora korset Axel Granholm Generaldirektör Sverige Sverige
6 juni 1922 Kommendör med stora korset Victor Moll Riksbankschef Sverige Sverige
6 juni 1922 Kommendör med stora korset Allvar Gullstrand Professor och nobelpristagare Sverige Sverige
6 juni 1922 Kommendör med stora korset Hans Rhodin Generaldirektör Sverige Sverige
25 november 1922 Kommendör med stora korset Birger Wedberg Justitieråd Sverige Sverige
25 november 1922 Kommendör med stora korset Salomon Eberhard Henschen Professor Sverige Sverige
25 november 1922 Kommendör med stora korset Gustaf Henning Elmquist Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1923 Kommendör med stora korset Nils Trolle Överhovjägmästare Sverige Sverige
6 juni 1923 Kommendör med stora korset Theodor Adelswärd Finansminister Sverige Sverige
6 juni 1923 Kommendör med stora korset Steno Stenberg Justitieminister Sverige Sverige
6 juni 1923 Kommendör med stora korset Sigfrid Linnér Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1923 Kommendör med stora korset Erik Wilhelm Dahlgren Riksbibliotekarie Sverige Sverige
6 juni 1923 Kommendör med stora korset Bengt J:son Bergqvist Ecclesiastikminister Sverige Sverige
6 juni 1923 Kommendör med stora korset Adolf af Jochnick Generaldirektör Sverige Sverige
15 september 1923 Kommendör med stora korset Karl Bertil Buhre Generaldirektör Sverige Sverige
15 september 1923 Kommendör med stora korset Axel Kock Akademiledamot Sverige Sverige
8 december 1923 Kommendör med stora korset Herman Lagercrantz Diplomat Sverige Sverige
8 december 1923 Kommendör med stora korset Walter Murray Civilminister, Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1924 Kommendör med stora korset Otto Gustaf Erik Thott Överstekammarjunkare Sverige Sverige
6 juni 1924 Kommendör med stora korset Carl Möller Generaldirektör, Arkitekt Sverige Sverige
6 juni 1924 Kommendör med stora korset Karl Abraham Hjalmar Nehrman Generaldirektör Sverige Sverige
6 juni 1924 Kommendör med stora korset Karl Axel Fryxell Generaldirektör Sverige Sverige
6 juni 1925 Kommendör med stora korset Eugen Björklund Generaldirektör Sverige Sverige
6 juni 1925 Kommendör med stora korset Erik Planting-Gyllenbåga Regeringsråd Sverige Sverige
6 juni 1925 Kommendör med stora korset Johan Thyrén Professor Sverige Sverige
19 september 1925 Kommendör med stora korset Erik Molin Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1926 Kommendör med stora korset Axel Fredrik Vennersten Statsråd Sverige Sverige
6 juni 1926 Kommendör med stora korset Axel Edelstam Justitieråd Sverige Sverige
15 september 1926 Kommendör med stora korset Johan Henrik Palme Bankdirektör Sverige Sverige
15 september 1926 Kommendör med stora korset Carl Gösta Oscar Malm Generaldirektör Sverige Sverige
10 december 1926 Kommendör med stora korset Verner von Heidenstam Ledamot av Svenska Akademien, författare Sverige Sverige
10 december 1926 Kommendör med stora korset John Gustaf May Generaldirektör Sverige Sverige
10 december 1926 Kommendör med stora korset Karl Stenström Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1927 Kommendör med stora korset Ludvig Stavenow Professor Sverige Sverige
6 juni 1927 Kommendör med stora korset John Falk Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1927 Kommendör med stora korset Axel Ekman Landshövding Sverige Sverige
10 december 1927 Kommendör med stora korset Gustaf Cederström Professor, målare Sverige Sverige
10 december 1927 Kommendör med stora korset Gustaf Appelberg Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1928 Kommendör med stora korset Per Gustaf Södermark Generaldirektör Sverige Sverige
16 juni 1928 Kommendör med stora korset Oskar Herman Anton Ewerlöf Envoyé Sverige Sverige
16 juni 1928 Kommendör med stora korset Wilhelm Adolf Tamm Underståthållare Sverige Sverige
16 juni 1928 Kommendör med stora korset Svante Herman Kvarnzelius Landshövding Sverige Sverige
2 april 1929 Kommendör med stora korset Alfred Carl Schönmeyr Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1929 Kommendör med stora korset Carl Wilhelm Thure von Eckermann Överstekammarjunkare Sverige Sverige
6 juni 1929 Kommendör med stora korset Wollmar Boström Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1930 Kommendör med stora korset Oscar Henry Arsell Justitiekansler Sverige Sverige
6 juni 1930 Kommendör med stora korset Patrick Adlercreutz Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1930 Kommendör med stora korset Fritz Bauer Läkare Sverige Sverige
6 juni 1930 Kommendör med stora korset Erik Hägg Generallotsdirektör Sverige Sverige
6 juni 1930 Kommendör med stora korset Karl-Henrik Högstedt Generallotsdirektör Sverige Sverige
6 juni 1930 Kommendör med stora korset Carl Johan Sandgren Envoyé, expeditionschef Sverige Sverige
6 juni 1930 Kommendör med stora korset Henning Wachtmeister Överstekammarjunkare Sverige Sverige
6 juni 1930 Kommendör med stora korset Einar Billing Biskop Sverige Sverige
6 juni 1930 Kommendör med stora korset Axel Mörner Landshövding Sverige Sverige
28 november 1930 Kommendör med stora korset Per Erik Gustaf Insulander Generaldirektör Sverige Sverige
28 november 1930 Kommendör med stora korset Lars Birger Ekeberg Justitieråd Sverige Sverige
28 april 1931 Kommendör med stora korset Adam Lewenhaupt Överstekammarherre Sverige Sverige
6 juni 1931 Kommendör med stora korset Natanael Gärde Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1931 Kommendör med stora korset Johan Paues Envoyé Sverige Sverige
6 juni 1931 kommendör 2:a klassen Ragnar Blomquist Direktör Sverige Sverige
17 november 1931 Kommendör med stora korset Ivan Danielsson Diplomat Sverige Sverige
17 november 1931 Kommendör med stora korset Gustaf von Dardel Diplomat Sverige Sverige
17 november 1931 Kommendör med stora korset Reinhold Hugo Josef Rudebeck Överstekammarherre Sverige Sverige
17 november 1931 Kommendör med stora korset Ivan Danielsson Diplomat Sverige Sverige
17 november 1931 Kommendör med stora korset Abraham Unger Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1932 Kommendör med stora korset Carl Gottard Gylfe Anderberg Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1932 Kommendör med stora korset Axel von Sneidern Landshövding Sverige Sverige
22 november 1932 Kommendör med stora korset Torsten Undén Envoyé Sverige Sverige
22 november 1932 Kommendör med stora korset Bo von Stockenström Riksgäldsfullmäktig Sverige Sverige
22 november 1932 Kommendör med stora korset Knut Emil Söderwall Regeringsråd Sverige Sverige
22 november 1932 Kommendör med stora korset Einar af Wirsén Envoyé Sverige Sverige
6 februari 1933 Kommendör med stora korset Sigfrid Edström Direktör Sverige Sverige
6 juni 1933 Kommendör med stora korset Isak Collijn Riksbibliotekarie Sverige Sverige
6 juni 1933 Kommendör med stora korset Bror Hasselrot Landshövding Sverige Sverige
16 juni 1933 Kommendör med stora korset Gustaf Grefberg Justitieråd Sverige Sverige
16 juni 1933 Kommendör med stora korset Jonas Alströmer Diplomat Sverige Sverige
16 juni 1933 Kommendör med stora korset Sven Hagströmer Landshövding Sverige Sverige
16 juni 1933 Kommendör med stora korset Hans Ramel Överhovstallmästare Sverige Sverige
16 juni 1933 Kommendör med stora korset Axel Munthe Förste livmedikus Sverige Sverige
16 juni 1933 Kommendör med stora korset Karl Tiselius Justitieråd Sverige Sverige
25 november 1933 Kommendör med stora korset Hugo Hammar Direktör Sverige Sverige
25 november 1933 Kommendör med stora korset August Beskow Landshövding Sverige Sverige
25 november 1933 Kommendör med stora korset Harald Bildt Diplomat, kammarherre Sverige Sverige
6 juni 1934 Kommendör med stora korset Axel Ax:son Johnsson Generalkonsul Sverige Sverige
6 juni 1934 Kommendör med stora korset Erik Sjöborg Envoyé Sverige Sverige
6 juni 1934 Kommendör med stora korset Eugène Erik Adalbert August von Rosen Överceremonimästare Sverige Sverige
6 juni 1934 Kommendör med stora korset Erik Rudolf Stridsberg Generaldirektör Sverige Sverige
24 november 1934 Kommendör med stora korset Ivar Tengbom Generaldirektör Sverige Sverige
6 juni 1935 Kommendör med stora korset Einar Hennings Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1935 Kommendör med stora korset Adolf Murray Ståthållare Sverige Sverige
6 juni 1935 Kommendör med stora korset Karl Hildebrand Riksbanksfullmäktiges ordförande Sverige Sverige
6 juni 1935 Kommendör med stora korset Hakon Hertén Generaldirektör Sverige Sverige
6 juni 1935 Kommendör med stora korset Nils Einar Stenbeck Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1935 Kommendör med stora korset Joachim Åkerman Generallöjtnant Sverige Sverige
26 oktober 1935 Kommendör med stora korset Gunnar Bendz Hovrättspresident Sverige Sverige
22 november 1935 Kommendör med stora korset Carl Hamilton Landshövding Sverige Sverige
22 november 1935 Kommendör med stora korset Edvard Magnus Rodhe Biskop Sverige Sverige
6 juni 1936 Kommendör med stora korset Rudolf Eklund Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1936 Kommendör med stora korset Nils Fredrik Louis Rudebeck Överstekammarherre Sverige Sverige
22 november 1936 Kommendör med stora korset Carl Meurling Regeringsråd Sverige Sverige
5 juni 1937 Kommendör med stora korset Karl Levinson Landshövding Sverige Sverige
5 juni 1937 Kommendör med stora korset Axel Moberg Professor Sverige Sverige
5 juni 1937 Kommendör med stora korset Allan Rodhe Landshövding Sverige Sverige
5 juni 1937 Kommendör med stora korset Seth Kempe Grosshandlare Sverige Sverige
5 juni 1937 Kommendör med stora korset Karl Gustaf Westman Statsråd Sverige Sverige
5 juni 1937 Kommendör med stora korset Nils Einar Lennart Vult von Steyern Justitieråd Sverige Sverige
9 september 1937 Kommendör med stora korset Axel Wenner-Gren Direktör Sverige Sverige
15 november 1937 Kommendör med stora korset Folke von Krusenstjerna Bankinspektör Sverige Sverige
6 juni 1938 Kommendör med stora korset Gustaf Wilhelm Georg Kuylenstjerna Generaldirektör Sverige Sverige
6 juni 1938 Kommendör med stora korset Axel Afzelius Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1938 Kommendör med stora korset Willand Aschan Regeringsråd Sverige Sverige
6 juni 1938 Kommendör med stora korset Bernhard Gärde Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1938 Kommendör med stora korset Adolf Hamilton Generaldirektör Sverige Sverige
6 juni 1938 Kommendör med stora korset Carl Reinhold Patrik Reuterswärd Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1938 Kommendör med stora korset Charles Louis d'Otrante Hovstallmästare, hertig Sverige Sverige
6 juni 1938 Kommendör med stora korset Arthur Lindhagen Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1938 Kommendör med stora korset Herman Nilsson-Ehle Professor Sverige Sverige
6 juni 1938 Kommendör med stora korset Carl Emil Lundqvist Civilingenjör, bruksdisponent Sverige Sverige
15 november 1938 Kommendör med stora korset Hans Forsberg Justitieråd Sverige Sverige
15 november 1938 Kommendör med stora korset Erik Geijer Justitieråd Sverige Sverige
15 november 1938 Kommendör med stora korset Erik Kellberg Regeringsråd Sverige Sverige
15 november 1938 Kommendör med stora korset Axel Pehrsson-Bramstorp Statsråd Sverige Sverige
15 november 1938 Kommendör med stora korset Sven Wingquist Direktör Sverige Sverige
31 december 1938 Kommendör med stora korset Anders Wijkman Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1939 Kommendör med stora korset Mortimer Munck af Rosenschöld Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1939 Kommendör med stora korset Sven Lawski Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1939 Kommendör med stora korset Nils Wohlin Generaltulldirektör Sverige Sverige
6 juni 1939 Kommendör med stora korset Ragnar Östberg Professor Sverige Sverige
6 juni 1939 Kommendör med stora korset Otto Holmdahl Generaldirektör Sverige Sverige
15 november 1939 Kommendör med stora korset Carl Block Biskop Sverige Sverige
15 november 1939 Kommendör med stora korset Algot Bagge Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1940 Kommendör med stora korset Per Hilding Forssman Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1940 Kommendör med stora korset Ragnar Gyllenswärd Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1940 Kommendör med stora korset Einar Modig Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1940 Kommendör med stora korset Christian Günther Utrikesminister Sverige Sverige
6 juni 1940 Kommendör med stora korset Nils Quensel President Sverige Sverige
6 juni 1940 Kommendör med stora korset Emil Sandström Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1940 Kommendör med stora korset Martin Waldenström Direktör Sverige Sverige
6 juni 1940 Kommendör med stora korset Otto Balzar Arvid Silfverschiöld Överstekammarjunkare Sverige Sverige
15 november 1940 Kommendör med stora korset Lennart Berglöf Generaldirektör Sverige Sverige
1 mars 1941 Kommendör med stora korset Gösta Forssell Professor Sverige Sverige
6 juni 1941 Kommendör med stora korset Knut Dahlberg Statsråd Sverige Sverige
6 juni 1941 Kommendör med stora korset Erik Boheman Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1941 Kommendör med stora korset Sam Larsson Generaldirektör Sverige Sverige
6 juni 1941 Kommendör med stora korset Martin P:son Nilsson Professor Sverige Sverige
15 november 1941 Kommendör med stora korset John Alsén Hovrättsråd Sverige Sverige
6 juni 1942 Kommendör med stora korset Sven Bellinder Justitieråd Sverige Sverige
14 november 1942 Kommendör med stora korset Erik Lind Justitieråd Sverige Sverige
14 november 1942 Kommendör med stora korset Harry Guldberg Hovrättspresident Sverige Sverige
14 november 1942 Kommendör med stora korset Thore Engströmer Professor Sverige Sverige
5 juni 1943 Kommendör med stora korset Claës Adam Sten Lewenhaupt Överhovjägmästare Sverige Sverige
5 juni 1943 Kommendör med stora korset Oscar Falkman Direktör Sverige Sverige
5 juni 1943 Kommendör med stora korset Thorwald Bergquist Landshövding Sverige Sverige
15 november 1943 Kommendör med stora korset Gösta Bagge Professor Sverige Sverige
15 november 1943 Kommendör 1:a klass Hugo Alfvén Kompositör Sverige Sverige
15 november 1943 Kommendör med stora korset Erland Boström Överstekammarjunkare Sverige Sverige
15 november 1943 Kommendör med stora korset David Hansén Statsråd Sverige Sverige
15 november 1943 Kommendör med stora korset Gustaf Andersson i Rasjön Politiker Sverige Sverige
15 november 1943 Kommendör med stora korset Fritiof Domö Landshövding Sverige Sverige
15 november 1943 Kommendör med stora korset Karl-Gustaf Hjärne Regeringsråd Sverige Sverige
6 juni 1944 Kommendör med stora korset Eric Salomon Hallgren Underståthållare Sverige Sverige
6 juni 1944 Kommendör med stora korset Bo Hammarskjöld Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1944 Kommendör med stora korset Arvid Richert Landshövding Sverige Sverige
15 november 1944 Kommendör 1:a klass Arvid Gunnar Afzelius Kammarrättsråd Sverige Sverige
15 november 1944 Kommendör med stora korset Sigurd Curman Riksantikvarie Sverige Sverige
15 november 1944 Kommendör med stora korset Edgar Rosander Bankdirektör Sverige Sverige
6 juni 1945 Kommendör med stora korset Knut G. Ewerlöf Direktör Sverige Sverige
6 juni 1945 Kommendör med stora korset Folke Bernadotte Greve av Wisborg Sverige Sverige
6 juni 1945 Kommendör med stora korset Fredrik Julius Christian Sterzel Justitieråd Sverige Sverige
6 juni 1945 Kommendör med stora korset Vilhelm Assarsson Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1945 Kommendör med stora korset Fredrik Adolf Immanuel Lundevall Regeringsråd Sverige Sverige
6 juni 1945 Kommendör med stora korset Gustaf Werner Direktör Sverige Sverige
6 juni 1944 Kommendör med stora korset Sven Tunberg Professor Sverige Sverige
6 juni 1945 Kommendör med stora korset Thorsten Otto Rudolf Wijnbladh Generaldirektör Sverige Sverige
6 juni 1945 Kommendör med stora korset Gustaf Aulén Biskop Sverige Sverige
6 juni 1945 Kommendör med stora korset Einar Löfstedt Professor Sverige Sverige
17 augusti 1945 Kommendör med stora korset Jacob Wallenberg Bankdirektör Sverige Sverige
15 november 1945 Kommendör med stora korset Carl Hugo Vilhelm Ericsson Justitieråd Sverige Sverige
15 november 1945 Kommendör med stora korset Torsten Petersson Generallotsdirektör Sverige Sverige
15 november 1945 Kommendör med stora korset Carl Gustaf Eklund Regeringsråd Sverige Sverige
15 november 1945 Kommendör med stora korset Seve Ekberg Justitieråd Sverige Sverige
15 november 1945 Kommendör med stora korset Nils Ljunggren Justitieråd Sverige Sverige
15 november 1945 Kommendör med stora korset Hilding Kjellman Landshövding Sverige Sverige
15 november 1945 Kommendör med stora korset Hugo Frans Johan Oscar Landelius Generaldirektör Sverige Sverige
6 juni 1946 Kommendör med stora korset Holger Elliot Hovrättspresident Sverige Sverige
6 juni 1946 Kommendör med stora korset Hans Gustaf Beck-Friis Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1946 Kommendör med stora korset Carl Erik August Mannerfelt Landshövding Sverige Sverige
15 november 1946 Kommendör 1:a klass Gunnar Aste Generaldirektör Sverige Sverige
6 juni 1947 Kommendör med stora korset Björn Prytz Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1947 Kommendör med stora korset Manne Siegbahn Professor Sverige Sverige -
6 juni 1947 Kommendör med stora korset Christian Storjohann Disponent Sverige Sverige
6 juni 1947 Kommendör med stora korset Nils Leonard Bolinder Generaldirektör Sverige Sverige
15 november 1947 Kommendör med stora korset Waldemar Borgquist Generaldirektör Sverige Sverige
15 november 1947 Kommendör med stora korset Olof Alsén Hovrättsråd Sverige Sverige
5 december 1947 Kommendör med stora korset Vilhelm Lundvik Landshövding Sverige Sverige
5 juni 1948 Kommendör med stora korset Gustaf Karl Ljunggren Biskop Sverige Sverige
5 juni 1948 Kommendör med stora korset Gustaf Söderlund Statssekreterare Sverige Sverige
5 juni 1948 Kommendör med stora korset Torsten Bohlin Biskop Sverige Sverige
5 juni 1948 Kommendör med stora korset Hakon Theodor Sylvan Generaldirektör Sverige Sverige
5 juni 1948 Kommendör 1:a klass Georg Andrén Landshövding Sverige Sverige
5 juni 1948 Kommendör med stora korset John Nordin Generaldirektör Sverige Sverige
15 november 1948 Kommendör med stora korset Konrad Persson Generaldirektör Sverige Sverige
15 november 1948 Kommendör med stora korset Johan Beck-Friis Diplomat Sverige Sverige
4 juni 1949 Kommendör med stora korset Per Vilhelm Santesson Justitieråd Sverige Sverige
4 juni 1949 Kommendör med stora korset Henrik Kreüger Professor Sverige Sverige
4 juni 1949 Kommendör med stora korset Torsten Ysander Biskop Sverige Sverige
4 juni 1949 Kommendör 1:a klass Fredrik Berg Professor Sverige Sverige
4 juni 1949 Kommendör med stora korset Joen Lagerberg Diplomat, överceremonimästare Sverige Sverige
4 juni 1949 Kommendör med stora korset Dag Hammarskjöld FN:s generalsekreterare Sverige Sverige
4 juni 1949 Kommendör med stora korset Karl Fredrik Göransson Disponent Sverige Sverige
15 november 1949 Kommendör 1:a klass Nils Arvid Theodor Beckman Justitieråd Sverige Sverige
15 november 1949 Kommendör med stora korset David Martin Lindsjö Generalläkare Sverige Sverige
15 november 1949 Kommendör med stora korset Yngve Brilioth Biskop Sverige Sverige
15 november 1949 Kommendör med stora korset Olof Ekblom Landshövding Sverige Sverige
15 november 1949 Kommendör med stora korset Johan Adolf Gunnar Dahlman Justitieråd Sverige Sverige
15 november 1949 Kommendör med stora korset Knut Harald Nissen Justitieråd Sverige Sverige
31 december 1949 Kommendör med stora korset Torsten Friis Ståthållare Sverige Sverige
6 juni 1950 Kommendör med stora korset Torsten Löfgren Landshövding Sverige Sverige
6 juni 1950 Kommendör med stora korset Carl Milles Professor Sverige Sverige
6 juni 1951 Kommendör 1:a klass Hugo Robert Backman Lagman Sverige Sverige
6 juni 1951 Kommendör med stora korset Widar Bagge Diplomat Sverige Sverige
6 juni 1951 Kommendör med stora korset Johan Hagander Överståthållare Sverige Sverige
10 november 1951 Kommendör 1:a klassen Sven Allard Diplomat Sverige Sverige
31 mars 1952 Kommendör med stora korset Sigvard Bernadotte Greve Sverige Sverige
10 april 1952 Kommendör med stora korset Carl Johan Bernadotte Greve Sverige Sverige
10 april 1952 Kommendör med stora korset Lennart Bernadotte Greve Sverige Sverige
24 april 1952 Kommendör 1:a klass Hans W:son Ahlmann Diplomat och geograf Sverige Sverige
6 juni 1952 Kommendör med stora korset Louise Rålamb Överhovmästarinna Sverige Sverige
11 november 1952 Kommendör 1:a klass Carl Beck-Friis Kabinettskammarherre Sverige Sverige
11 november 1952 Kommendör med stora korset Per Birger Johansson Diplomat Sverige Sverige
1952 Birger Nordholm Turistchef Sverige Sverige
6 juni 1953 Kommendör Olof Molander Regissör Sverige Sverige
6 juni 1953 Kommendör med stora korset Gunnar Carlsson Generalkonsul Sverige Sverige
6 juni 1953 Kommendör med stora korset Ernfrid Browaldh Bankdirektör Sverige Sverige
6 juni 1953 Kommendör med stora korset Carl Gustaf Hellquist Justitieråd Sverige Sverige
23 november 1953 Kommendör med stora korset Gustaf Oscar Ludvig Nobel Direktör Sverige Sverige
5 juni 1954 Kommendör 1:a klass Ragnar Bergendal Professor Sverige Sverige
5 juni 1954 Kommendör med stora korset Gunnar Hägglöf Diplomat Sverige Sverige
5 juni 1954 Kommendör med stora korset Albin Johansson Direktör Sverige Sverige
5 juni 1954 Kommendör med stora korset Henning Daniel Franzén Regeringsråd Sverige Sverige
5 juni 1954 Kommendör med stora korset Carl W. U. Kuylenstierna Regeringsråd Sverige Sverige
5 juni 1954 Kommendör med stora korset Joel Christer Halvar Lech Justitieråd Sverige Sverige
5 juni 1954 Kommendör med stora korset Folke Rudewall Justitieombudsman Sverige Sverige
18 november 1954 Kommendör med stora korset Erik Lindeberg Landshövding Sverige Sverige
1956 Hermes da Fonseca President Brasilien Brasilien
21 november 1958 Riddare Sven Ekbo Professor Sverige
1960 Kommendör Bengt Petri Landshövding Sverige Sverige
1960 Kommendör Carl Axel Petri Hovrättspresident Sverige Sverige
30 juli 1964 Riddare Eugène Pierre Davoust Lektor Frankrike Frankrike
4 juni 1965 Riddare Gotthard Arnér Domkyrkoorganist Sverige Sverige
1968 Kommendör Richard Söderberg Professor Sverige Sverige
1969 Riddare Hellmut Fischmeister professor Österrike Österrike
1971 Riddare Arne Bjerhammar Professor Sverige Sverige
1972 Riddare Stig Kanger Professor Sverige Sverige
1973 Tore Sundberg Doktor Sverige Sverige
6 juni 1972 Riddare Fritz Lindegren Överingenjör Sverige Sverige
1973 Riddare Sven Andersson[särskiljning behövs] Lektor Sverige Sverige
6 juni 1973 Riddare Roland Starck Chefsåklagare Sverige Sverige
1972 Riddare Lennart Cervall Gymnasieinspektör Sverige Sverige
Dec. 1976 Kommendör med stora korset Lilian Craig-Davies Prinsessa Storbritannien Storbritannien
1981 Riddare av första klassen Valeriu Munteanu[17] Universitetslektor Rumänien Rumänien
1982 Kommendör med stora korset Tellervo Koivisto Finlands presidentfru Finland Finland
2 nov. 1983 Kommendör av första klassen Greta Garbo[18] Skådespelerska USA USA
9 feb 1987 Kommendör med stora korset Aníbal Cavaco Silva[19] Portugals president Portugal Portugal
6 okt. 1987 Riddare av första klassen Lars-Eric Lindblad Direktör, upptäcktsresande USA USA Svenskfödd pionjär inom expeditionsturism
1988 Kommendör Henry Segerstrom[20] Företagsledare USA USA
1988 Kommendör Ann-Margret[20] Skådespelerska USA USA
1994 Kommendör med stora korset Eeva Ahtisaari Finlands presidentfru Finland Finland
1996 Kommendör Göran Wide Stadsdirektör Finland Finland
17 feb. 2005 Kommendör Thamnoon Wanglee[21] Styrelseledamot Thailand Thailand
22 maj 2006 Riddare av första klassen Waldemar Schmidt Styrelseledamot Danmark Danmark
10 apr. 2007 Kommendör av första klassen Mohammed Al-Amoudi Schejk Etiopien Etiopien/Saudiarabien Saudiarabien Kommendör (1997)
10 apr. 2007 Kommendör med stora korset Alice Cheng[22] Fru Kina Kina Kommendör (1996)
9 maj 2008 Kommendör med stora korset Maria Cavaco Silva[23] Fru, gift med Portugals president Portugal Portugal
25 nov. 2008 Kommendör av första klassen Jaakko Smolander Viceamiral Finland Finland
16 maj 2009 Kommendör Dan Ekholm[24] Redaktör Finland Finland
20 oktober 2009 Riddare av första klassen Marc de Gouvenain Frankrike Frankrike För hans engagemang som översättare av svensk litteratur till franska
1 feb. 2010 Riddare av första klassen Jussi Helminen Teaterchef Finland Finland
1 feb. 2010 Riddare av första klassen Mauno Järvelä Spelman och musikpedagog Finland Finland
1 feb. 2010 Kommendör Helena Edgren Överdirektör Finland Finland
1 feb. 2010 Kommendör Henry Wiklund Kammarråd Finland Finland Riddare av första klassen
1 feb. 2010 Kommendör av första klassen Risto Volanen[25] Statssekreterare Finland Finland
8 mar. 2010 Riddare av första klassen Siggi Loch[26] Producent Tyskland Tyskland
17 mar. 2010 Kommendör Tomaz Jervell[27] Honorärkonsul Portugal Portugal
21 apr. 2010 Kommendör Carlos de Vasconcelos Honorärkonsul Portugal Portugal
4 maj 2010 Kommendör med stora korset Michael Wood Ambassadör USA USA
1 jul. 2010 Kommendör Yohei Sasakawa[28] Styrelseledamot Japan Japan
23 jul. 2010 Riddare av första klassen Choe Chong-pil[29] Professor Sydkorea Sydkorea
23 jul. 2010 Riddare av första klassen Choe Chong-dae[29] Styrelseordförande Sydkorea Sydkorea
21 okt. 2010 Kommendör av första klassen Jennifer Granholm[30] Guvernör USA USA
18 jan. 2011 Kommendör med stora korset Evelin Ilves Estlands presidentfru Estland Estland
4 maj 2011 Kommendör med stora korset Anna Komorowska Polens presidentfru Polen Polen
17 apr. 2012 Kommendör med stora korset Jenni Haukio Finlands presidentfru Finland Finland
30 maj 2012 Kommendör med stora korset Kim Yoon-Ok Sydkoreas presidentfru Sydkorea Sydkorea
24 okt. 2012 Kommendör med stora korset Estela de Carlotto[31] Kämpe för mänskliga rättigheter Argentina Argentina
6 juni 2013 Kommendör Christopher O'Neill[32] Herr Storbritannien Storbritannien USA USA Prinsessan Madeleines make
27 juni 2013 Kommendör Colin Carlile[33] Herr Storbritannien Storbritannien Sverige Sverige
26 september 2013 Kommendör Michael M. Kaiser[34] Herr, Chef för Kennedy Center USA USA
9 juli 2014 Riddare av första klassen Antoine Cohen-Potin[35] Herr Frankrike Frankrike För hans engagemang i relationerna mellan Frankrike och Sverige
12 mars 2015 Riddare av Nordstjärneorden Jean-Claude Arnault Fotograf, Teaterregissör Frankrike Frankrike Kulturministern Alice Bah Kuhnke meddelade i november 2017 att hon ville återta orden från Jean-Claude Arnault, men det visade sig senare inte vara möjligt.[36][37]
10 april 2015 Ledamot av första klassen Else Marie Friis Professor i paleobotanik vid Naturhistoriska riksmuseet[38] Danmark Danmark För stora personliga insatser för utvecklingen inom forskningsområdet paleobotanik i Sverige
3 nov 2016 Kommendör av första klassen Laura Codruta Kövesi Chefsåklagare för den rumänska antikorruptionsbyrån[39] Rumänien Rumänien För uthålligt arbete mot korruption i Rumänien, insatser som är viktiga för att förbättra transparensen och rättssäkerheten i Rumänien.

Okänt datum[redigera | redigera wikitext]

Datum Klass Namn Titel Land Anmärkning
Riddare av första klassen David Bachmann Handelsattaché Österrike Österrike
Riddare Karl A Pekkari Rektor Sverige Sverige
Riddare Bengt Helldal Doktor Sverige Sverige
1814-1818 Riddare Torbiørn Ludvig Synnestvedt Oberstløyntnant Norge Norge
Kommendör Arvid Mauritz Posse Justitiestatsminister och riksmarskalk Sverige Sverige

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Listan är ej komplett, utan begränsas till mer prominenta personer, som har eller kan förväntas få egna artiklar på Wikipedia. Jmf diskussionssidan.
 2. ^ fr:Marie-Hippolyte de Rumigny?
 3. ^ de:Hermann von Pückler-Muskau
 4. ^ nl:Jacob van Heeckeren tot Enghuizen
 5. ^ de:Lerchenfeld (Adelsgeschlecht)
 6. ^ da:Moltke (adelsslægt)
 7. ^ de:Wilhelm von Brockhausen?
 8. ^ fr:Clemente Solaro della Margherita
 9. ^ en:Antonio González, 1st Marquis of Valdeterrazo
 10. ^ de:Alexander von Humboldt?
 11. ^ de:Galen (Adelsgeschlecht)
 12. ^ en:Albert Joseph Goblet d'Alviella?
 13. ^ fr:Louis Decazes
 14. ^ da:Joachim Godsche von Levetzau
 15. ^ en:Shuvalov
 16. ^ Såsom "förutvarande direktör i Svenska stadsförbundet" på förslag från Civildepartementet), enligt Anna Lilliehöök, ordenskansliet, Kungl. Maj:ts orden, 2009-12-08
 17. ^ Gesellschaft der Germanisten Rumäniens
 18. ^ New York Times 3 november 1983 Greta Garbo Honored
 19. ^ http://www.ordens.presidencia.pt/?idc=155&list=1&pos=0#list
 20. ^ [a b] Los Angeles Times 2 december 1988 Orange County
 21. ^ Kungahuset - Aktuella händelser 2005 Kungen och Drottningen i Thailand 17 februari
 22. ^ Kungahuset - Aktuella händelser 2007 Ordensförläning på Kungliga slottet
 23. ^ http://www.ordens.presidencia.pt/?idc=155&list=1&pos=50#list
 24. ^ Sveriges ambassad i Helsingfors - Pressmeddelande 2009-04-17[död länk]
 25. ^ Sveriges ambassad i Helsingfors - Pressmeddelande 2010-02-02 Arkiverad 10 april 2015 hämtat från the Wayback Machine.
 26. ^ Sveriges Radio P1, Mitt i Musiken Tysk skivbolagschef får svenska Nordstjärneorden Arkiverad 3 december 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 27. ^ Sveriges ambassad i Lissabon - Nyheter 26 mars 2010 Tomaz Jervell, honorärkonsul i Porto, fick Nordstjärneorden Arkiverad 6 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 28. ^ Sveriges ambassad i Tokyo - Nyheter 1 jul 2010 Nordstjärneorden till Nippon Foundations ordförande Yohei Sasakawa[död länk]
 29. ^ [a b] The Korea Herald 1 augusti 2010 Polar Star shines bright for Choe brothers av Yoav Cerralbo
 30. ^ http://www.kungahuset.se - Aktuella händelser Guvernör Jennifer Granholm förlänades Nordstjärneorden av Kungen
 31. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 10 april 2015. https://web.archive.org/web/20150410014502/http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Buenos-Aires/Aktuellt/Nyheter/Wallenberg-event-i-Buenos-Aires-sys/. Läst 30 oktober 2012. 
 32. ^ ”Nordstjärneorden”. Kungahuset.se. http://www.kungahuset.se/brollopet/brollopet/vigselceremoni/nordstjarneorden.4.4ea495e313c19c119aa6d07.html. Läst 9 juni 2013. 
 33. ^ ”Professor Colin Carlile tilldelas Nordstjärneorden”. Regeringen.se. Arkiverad från originalet den 8 april 2015. https://web.archive.org/web/20150408150346/http://www.regeringen.se/sb/d/16839/a/220238. Läst 27 juni 2013. 
 34. ^ ”Chefen för Kennedy Center, Michael M. Kaiser, tilldelas Nordstjärneorden”. Regeringen.se. Arkiverad från originalet den 2 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131002100423/http://www.regeringen.se/sb/d/16927/a/224925. Läst 2 oktober 2013. 
 35. ^ ”Antoine Cohen Potin har tilldelats Nordstjärneorden”. swedenabroad.com. Arkiverad från originalet den 10 april 2015. https://web.archive.org/web/20150410020010/http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Paris/Aktuellt/Nyheter/Antoine-Cohen-Potin-har-tilldelats-Nordstjarneorden-sys/. Läst 23 juli 2014. 
 36. ^ https://www.dn.se/kultur-noje/kulturministern-vill-ta-tillbaka-profilens-medalj/
 37. ^ https://www.dn.se/kultur-noje/kulturprofilen-far-behalla-sin-medalj/
 38. ^ ”Else Marie Friis tilldelas Kungl. Nordstjärneorden | Regeringen”. www.regeringen.se. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/04/else-marie-friis-tilldelas-kungl.-nordstjarneorden/. Läst 23 november 2017. 
 39. ^ ”Anti-corruption chief Kovesi receives Sweden’s Order of the Polar Star in rank of Commander decoration: Sweden is a model, our work unsettles those who thought were unreachable | Nine O`Clock”. www.nineoclock.ro. https://www.nineoclock.ro/anti-corruption-chief-kovesi-receives-swedens-order-of-the-polar-star-in-rank-of-commander-decoration-sweden-is-a-model-our-work-unsettles-those-who-thought-were-unreachable/. Läst 4 november 2016.