Flygstaben

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För föregångaren som verkade 1936–1994, se Flygstaben (gamla).
Flygstaben
(FS)
Officiellt namnFlygstaben
Datum2019–
LandSverige
FörsvarsgrenFlygvapnet
TypFörsvarsgrensstab
RollOperativ, territoriell och taktisk verksamhet
StorlekStab
FöregångareFlygvapnets taktiska stab
Prod flyg [a]
Del avHögkvarteret
HögkvarterUppsala garnison
FörläggningsortUppsala
Befälhavare
FlygvapenchefGenmj Mats Helgesson
FlygstabschefÖv Anders Persson
StabschefÖv Joakim Hjorth[1]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
SköldemärkenRoundel of Sweden.svg

Flygstaben (FS) är en högre ledningsstab inom svenska flygvapnet som verkat sedan den 1 januari 2019. Förbandsledningen är förlagd inom Uppsala garnison i Uppsala. [2] Fullt organiserad avses staben ha 252 anställda. [1]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Den 30 juni 1994 upplöstes och upphörde Flygstaben som stab och myndighet. I dess ställe bildades den 1 juli 1994 Flygvapenledningen, ingående i det nybildade Högkvarteret.

I februari 2018 föreslog Försvarsmakten i sitt budgetunderlag för 2019 till regeringen en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Förslaget var bland annat utformat med en ny ledning och nya organisationsenheter på nya orter. Det för att ge bättre förutsättningar för en robust och uthållig ledning. De nya organisationsenheter som Försvarsmakten önskade bilda föreslogs benämnas arméstaben, flygstaben samt marinstaben. Dessa skulle bildas genom en sammanslagning av produktionsledning och insatsledning, samt andra kompletterande delar från bland annat Högkvarteret och Försvarets materielverk. Staberna föreslogs bildas den 1 januari 2019 och ledas under en arméchef, en marinchef och en flygvapenchef.[3]

Den 22 november 2018 föreslog regeringen för riksdagen att inrätta organisationsenheter i form av en arméstab, en marinstab och en flygstab, det efter att Försvarsmakten i sitt budgetunderlaget för 2019 begärt att få inrätta försvarsgrensstaber. Riksdagen antog regeringens proposition den 18 december 2018.[4] Den 22 november 2018 föreslog regeringen för riksdagen att inrätta organisationsenheter i form av en arméstab, en marinstab och en flygstab, det efter att Försvarsmakten i sitt budgetunderlaget för 2019 begärt att få inrätta försvarsgrensstaber. Riksdagen bemyndigade regeringen att göra så genom att anta dess proposition den 18 december 2018.[5] Den 20 december beslutade regeringen att inrätta Flygstaben som en egen organisationsenhet och förlägga denna till Uppsala garnison.[2]

Den 16 januari 2019 invigdes Flygstaben med en traditionsenlig ceremoni i Uppsala garnison. Vid ceremonin närvarade chefen från den 1994 avvecklade flygstaben sista stabschef Bernt Östh, samt den nya flygstabschefen Anders Persson.[6]

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Lokaliseringsort för den nya flygstaben föreslogs av Försvarsmakten att etableras i Uppsala garnison. Där staben kommer flytta in till tre större vita byggnader i den södra delen av flottiljområdet, vilka ursprungligen uppfördes under 1940-talet till Flygkadettskolan (F 20). Det var två flyglar med kadettbostäder och däremellan en byggnad med lektionssalar och administrativa lokaler. I övervåningen fanns en större skrivsal som även användes vid fester. Några hundra meter norr om skolhuset låg kadettmässen, en låg vit byggnad.[7]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Från 2019 tituleras förbandschefen flygvapenchef och har tjänstegraden generalmajor. Flygstaben leds av en flygstabschef med tjänstegraden överste.

Flygvapenchef

Flygstabschef

  • 2019–20xx: Anders Persson [6]

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Flygstaben 2019-01-01
Beteckning(ar)
FS 2019-01-01
Förläggningsort(er)
Uppsala garnison 2019-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Produktionsledningens flygavdelning vid Högkvarteret

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Owtz, Josefine. ”Höga förväntningar inom flygstaben”. Officerstidningen (Stockholm: Officersförbundet) (8/2018): sid. 12. 
  2. ^ [a b] ”Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten (SFS 2018:2100)”. Svensk författningssamling. Regeringskansliet. 21 december 2018. sid. 3. https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-12/SFS2018-2100.pdf. Läst 22 december 2018. 
  3. ^ ”Budgetunderlag 2019”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/budgetunderlag/budgetunderlag-2019/fm2017-11490.26-underbilaga-1.2-fm-bu-19.pdf. Läst 6 oktober 2018. 
  4. ^ ”Regeringens proposition 2018/19:18”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/inrattande-av-forsvarsgrensstaber_H60318. Läst 22 december 2018. 
  5. ^ ”Regeringens proposition 2018/19:18”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/inrattande-av-forsvarsgrensstaber_H60318. Läst 22 december 2018. 
  6. ^ [a b] ”Flygstaben invigd”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2019/01/flygstaben-invigd/. Läst 20 januari 2019. 
  7. ^ ”Svenska flygvapnet ska ledas från Uppsala”. unt.se. http://www.unt.se/nyheter/uppsala/svenska-flygvapnet-ska-ledas-fran-uppsala-4988528.aspx. Läst 6 oktober 2018. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]